78252

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Český Tunel --- 5. 10. 2004
Včelaři, vzbuďte se!

Včela Předboj končí?

V tichosti a bez publicity se připravuje na svůj konec jeden z posledních molochů socialistického včelařství, Včela Předboj a.s., a to socialistický v pravém slova smyslu.
Přes dvanáct let je podporován a protěžován nesystémovými opatřeními, jako jsou nenávratné půjčky od ČSV nebo státní dotace pouze pro tuto společnost, přitom je prezentován jako jediný podnik, který zachraňuje české včelařství. Není a nebylo měsíce, aby ČSV a jeho tajemník, MVDr. Peroutka ve "svém" časopise nevelebil ohromné výhody, které Včela Předboj poskytuje včelařům. Opak byl ale pravdou, protože Včela Předboj svým socialistickým hospodařením neustále odsávala velkou část členských příspěvků, které včelaři platí na zajištění činnosti ČSV. Bohužel ale většina z nich neví (mimo ÚV v čele se svým tajemníkem, kteří tyto praktiky každoročně schvalovali), že ČSV tyto příspěvky používal ve velké míře na každoroční oddlužování tureckého hospodaření ve Včele Předboj.
Většina těchto kroků ale pocházela z dílny propagátora tureckého, prodělkového hospodaření tajemníka ČSV MVDr.Peroutky, který jako jediný stál ve všech představenstvech Včely Předboj od jejího založení. Diskriminoval a svým vlivem ubíjel v samých zárodcích rozvíjející se zdravé podnikáním oboru výkup, zpracování a prodej medu. Přitom nově se tvořící podnikatelé vyrůstali právě na neschopnosti Včely Předboj.

Podívejme se trochu chronologicky do historie Včely Předboj:
Do roku 1990 to byl jediný monopolní výkupce, zpracovatel a vývozce medu pro celé tehdejší federativní Československo. Již na konci roku 1990 na konferenci moravských včelařů v Brně vyzval všechny včelaře ke spojení a zakoupení Včely Předboj začínající včelařský podnikatel pan Špaček z Jaroměře. Bylo to ale příliš brzy na to, aby byl vyslyšen. Znovu se pan Špaček pokoušel přesvědčit včelaře na celostátním aktivu produktivních včelařů v Praze v roce 1991 a opět neúspěšně. To byla stále Včela Předboj dominantním výkupcem, zpracovatelem a vývozcem na trhu. Toho využil ČSV k založení dne 17.12.1999 akciové společnosti Včela Předboj a.s., jejímž zakladatelem byl právě ČSV. Ten toho dosáhl pomocí svých mocenských vlivů, které v ČSV přetrvávaly z dob socialismu a přetrvávají zde dodnes. Vznikla akciová společnost s majetkem v hodnotě 48,8mil.Kč., kde majoritním akcionářem byl ČSV, dále restituenti a za 15 mil.Kč si akcie nakoupili samotní drobní včelaři, včelařští podnikatelé, kteří věřili v prosperitu Předboje a v neposlední řadě celé včelařské základní organizace..
Od samého začátku ale Včela Předboj a.s. pod dohledem tajemníka Peroutky hospodařila jako socialistická organizace, silně dotovaná příspěvky všech včelařů. Přesto, že v té době to byl moderní podnik, plně vybavený technologií i zahraničními kontakty na vývoz medu, hospodařil od samého začátku se ztrátou. V roce 1993 vstoupila do Včely Předboj opět socialistická organizace - Českomoravská kooperativa a.s. Hospodaření Včely Předboj zůstalo nadále v červených číslech v řádu několika milionů korun ročně, a to za velké podpory ČSV. V roce 1996 bylo hospodaření z Předboje pro Kooperativu tak ztrátové, že ztráta činila k 31.12.1996 celkem 21milionů Kč. Hospodaření v těchto letech nakonec pomohlo ostatním začínajícím soukromým subjektům, které na neschopnosti Předboje vyrostly. V balení medu to byli pánové Češka a Andrle, pan Novák a pan Straka, ve výkupu medu to byl pan Halada a pan Špaček.
Posledně jmenovaný měl taktéž zájem v roce 1996 zadluženou Včelu od kooperativy odkoupit. To samozřejmě nebylo po chuti ČSV v čele s tajemníkem panem Peroutkou. To on nakonec prosadil, že Včelu Předboj od kooperativy odkoupil ČSV, samozřejmě za peníze řadových včelařů, které se v ČSV hromadí z příspěvků jednotlivých členů.
Od této doby se ředitel pro Včelu vybíral pouze ze spřízněných osob pana tajemníka, který do hospodaření Včely hovořil o to více. Za jeho vedení se ve Včele vystřídalo mnoho ředitelů, ale vždy se stejným výsledkem, pouze se každoročně lišila velikost vytvořené ztráty.
Od roku 1993 do roku 2001 Včela Předboj byla v zisku pouze v roce 2000, kdy obdržela od státu nenávratnou dotaci 4,5 mil.Kč. Samozřejmě, že tato dotace byla určena jen pro Včelu a s ČSV spřízněné firmy jako je Včelpo Obora a podobně. Ve zbývajících letech vytvořila celkovou kumulovanou ztrátu ve výši 38,9 mil.Kč. Zpočátku byla tato ztráta hrazena z peněz, které do Včely vložili její akcionáři, posléze ČSV na ztrátovou činnost ve Včele půjčoval nemalé svazové prostředky, a to většinou bezúročně. Od roku 1997 do roku 1999 půjčil své Včele celkem 14,5 mil.Kč, z toho Včela dodnes ČSV nevrátila ani korunu a ČSV si dodnes vyúčtoval pouze 400tis.Kč na úrocích za tyto půjčky. Tyto úroky samozřejmě dodnes svaz nedostal zaplaceny (není a ani nebylo z čeho).
Situace již byla neudržitelná i pro takového straníka jako je pan tajemník Peroutka. Proto v roce 2001 rozhodl, že se bude hledat strategický, pokud možno zahraniční partner. Jaké však bylo zklamání vrcholných funkcionářů ČSV, že o kdysi dominantní podnik na výkup, balení a export medu nemá v roce 2001 nikdo zájem, protože již na trhu s medem znamenal jen velmi málo. Proto bylo rozhodnuto hledat strategického partnera doma. K nelibosti většiny funkcionářů projevil zájem o koupi opět pan Špaček, který na výkupu, zpracování a balení medu naopak každoročně profitoval a zvolna rozšiřoval svou firmu. Za Včelu nabídl 11 mil.Kč s tím, že firmu postupně oddluží, zachová výrobu a díky rozšířené výkupní síti by se Včela rázem stala dominantní ve výkupu medu v ČR: Také drobní akcionáři by časem nepřišli zkrátka, jako je tomu nyní, protože prosperující firma by byla schopna časem i vyplácet dividendy.
To samozřejmě nebylo po chuti panu Peroutkovi, který naopak chtěl prosadit jím vybraného partnera, pokud možno straníka. ČSV nevypsal proto žádné výběrové řízení na odkup jeho podílu ze Včely, ale hned od počátku prosazoval tajemníkem vybraného partnera. Proto padlo, pro mnohé překvapující rozhodnutí, že se Včela prodá panu Léblovi a Kořánovi - podnikatelům, kteří o trhu s medem nevěděli zhola nic. Navíc Včelu získali za dosud utajovaných skutečností. Kupní smlouva je známa jen velmi úzkému okruhu lidí kolem pana tajemníka. Navíc cena, která byla dohodnuta na údajných pět miliónů Kč, nebyla dodnes uhrazena a pravděpodobně ani nebude. Vždy pan tajemník neprodává svůj podnik, ale podnik ve vlastnictví ČSV, kam své prostředky nevložil on, ale řadoví včelaři a stát formou dotací. V roce 2001, ještě před předáním Včely novému majiteli, bylo na valné hromadě Včely pod vedením ČSV odhlasováno, že celkový dluh 15 mil.Kč, které Včela ČSV dluží,se promění na další bezcenné akcie, jež sice ČSV vlastní, ale pro své včelaře, které zastupuje, jsou jen číslem na papíře. Tyto akcie se po ukončení rozprodeje promění na nulu.
Za dva roky hospodaření nového majitele dluh Včely narostl o dalších šest miliónů Kč. Ihned po převzetí firmy noví majitelé vyměnili téměř všechny zaměstnance a na vlivná místa si dosadili své lidi, většinou příbuzné, kteří problematiku medu vůbec neznali. Proto dovedli v letošním roce hospodaření Včely do takového konce, že v současnosti nezaplacený med svým výkupcům vrací, a si s ním dělají co chtějí. Vůbec je nezajímá české včelařství! (toto měli údajně koupí Včely zachránit před pány, jako je pan Halada a pan Špaček. Ti ale nyní, pod hlavičkou společnosti Český med ze Včely Předboj tento nezaplacený med nakupují) !
Pan tajemník po celou dobu existence Včely popíral před včelařskou veřejností a státními institucemi, že v zemi jsou i jiné podnikatelské subjekty, s kterými by bylo vhodné vést dialog na téma "Rozvoj českého včelařství." Vhledem k ignorování dalších firem byl v roce 2003 založen Svaz výrobců, obchodníků a zpracovatelů medu, kteří chtějí řešit problematiku českého včelařství. Pan Peroutka bohužel dodnes organizaci ignoruje, i přesto, že SVOZM sám spolupracuje se státními institucemi, majícími co do činění s medem. Dodnes v časopise Včelařství platí, že ne všichni členové SVOZM mají povoleno inzerovat nebo dokonce do časopisu psát články. Naopak to byla vždy protěžovaná Včela, která nás po několik let každý měsíc z několika stránek časopisu stále přesvědčovala, že je to pouze ona, Včela Předboj, kdo se v ČR zabývá výkupem, balením a prodejem medu, a že její výkupní a prodejní ceny jdou ty nejlepší. Opak je však pravdou. Výkupní ceny Včely byly až o 15% nižší proti konkurenci.

Kdo nese za tento stav ve Včele morální, politickou a ekonomickou odpovědnost?! Kdo by měl z toho vyvodit své osobní závěry?!
České včelařství bylo přece pod vedením pana tajemníka Peroutky nikoliv zachráněno, ale podvedeno, okradeno a to hned dvakrát. Jednou o 15 milionů Kč, které drobní včelaři vložili do svých akcií, podruhé o příspěvky a státní dotace všech včelařů, které nenávratně zmizely v socialisticky hospodařící Včele.
Položme si otázku, jak je to možné?
Bohužel je ČSV jedinou zájmovou organizací v zemi, mající právo přerozdělovat státní dotace. Včelaři od ČSV nikdy neobdrželi veškeré dotace, které jim stát přiznal na zazimování včelstev. Státní dotace činí 150,-Kč na včelstvo, přitom včelaři od ČSV dostávají jen málo přes 100,-Kč . Zbývající částku, která ročně činí přes 20 mil.Kč, si ponechává ÚV ČSV pro svoji činnost a podporu svých spřízněných firem. Dalším podvodem na členy ČSV je systém vybírání členských příspěvků, které se vybírají jako v jediné společenské organizaci v ČR ne podle počtu členů, ale podle počtu včelstev. Tak nastává paradoxně stav, kdy při hlasování se uplatňuje systém kolik členů, tolik hlasů, ale při placení příspěvků tomu tak není. Položme si otázku, kolik velkých, schopných včelařů je v ÚV ČSV a jakou mají váhu při prosazování svých názorů?
Nechejme tedy na zvážení všech rozumných včelařů, kteří mají zájem o budoucnost českého včelařství, aby v co nejrychlejším časovém horizontu vyvolali změnu ve vedení ÚV ČSV.

V současnosti je do EU povolen dovoz levného čínského medu. Hrozí tudíž zhroucení stávajícího modelu českého včelařství. Dotace na zazimování včelstev, která má řešit opylování krajiny, musí být změněna na dotaci za prodaný kilogram medu. Jen tak budeme podporovat včelstva zdravá a silná, schopná zajistit opylování krajiny. Jen tak budeme podporovat včelaře schopné, kteří v současnosti opylení krajiny víceméně zajišují, před ostatními, kteří se včelařením pouze baví, většinou bez valné medné produkce. Tato kritéria splňují včelstva především velkovčelařů a komerčních včelařů, kteří by měli usednout nejméně jako rovnoprávní do vedení ÚV ČSV.

Tímto článkem se v žádném případě nechceme ani v nejmenším dotknout všech poctivých odborníků malovčelařů a věříme, že i jim jde o budoucnost včelařství.

To všechno a mnoho dalších věcí je dílem současného vedení ČSV, které téměř beze změny přetrvává v této společenské organizaci z dob socialismu. Dokažme, že řadoví včelaři jsou schopni velice nepříznivý vývoj v organizaci ČSV zvrátit. Demokraticky, zdola musí dojít k obměně těch včelařských funkcionářů , kteří se zastávají současné formy vedení.

Cesta, kterou jde současná garnitura ČSV, je cesta do pekel; jasnou ukázkou kam a za jakou cenu jsou schopni dojít, je Včela Předboj.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7366


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Lubomír Češka --- 5. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Omlouvám se, příspěvek jsem zadával já.
Další informace o možné cestě, jak dál ve včelařství, budou následovat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7368


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Radim Polášek --- 5. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Článek může mít pravdu. Vedení ČSV se mi místy jeví jako dost zkostnatělé.
Systém dotací by mohl být lepší, už taky proto, že díky těmto dotacím má
svazový časopis Včelařství zajištěný odbyt nezávislý na kvalitě toho
časopisu, i když ta v rámci možností zas není tak úplně špatná. S příspěvkem
nemohu jednoznačně souhlasit. Má hodně charakter osobního útoku, jednotlivá
tvrzení se budou muset dokázat. Taky autor by se mohl podepsat.
Myslím si, že dnes nejen Včela Předboj, ale i ostatní výkupci a zpracovatelé
medu se taktak drží nad vodou díky dovozu levného medu. Aby se udrželi, tak
jim zřejmě nezbývá nic jiného, než jako hlavní činnost rozvažovat levný
dovozový med v cisternách ve směsi s naším nekvalitním do sklenic pro
supermarkety a výkup a produkci našeho kvalitnějšího medu dělat jako
ztrátovou činnost navíc. Včela Předboj je největší a tudíž i logicky nejméně
obratný, určitou ztrátu obratnosti způsobuje i tradice Včely Předboj. Tudíž
logicky v případě náhlých nepříznivých podmínek je první na řadě.
Dokud u nás bude třikrát dražší cukr, než je jeho světová cena, dokud v Číně
budou oblasti, kde je ročně několik snůšek a i mimo snůšku bude kvalita té
krajiny taková, že umožní přínos 1-2 kg sladiny denně na stanovišti, kde je
pohromadě třeba 50 včelstev a dokud vlastní odměna včelaři tam bude na
úrovni rozvojové země, tak takové země budou zákonitě produkovat levnější
med než jaký tady dokážeme vyrobit. Jediná cesta pro český med, jak
konkurovat, je nejspíš přeskočit fázi výkupu medu, protože je drahá z
pohledu práce - musí živit výkupce a nebezpečná z pohledu možnosti
kontaminace reziduí třeba antibiotik celé dávky medu jedním nesolidním
včelařem a podporovat prodej v režii vlastních výrobců - včelařů a zakládání
malých včelařských družstev pro dosažení vyšší úrovně zpracování medu těchto
včelařů.

Zdá se, že kolem toho tady bude dost velká diskuze. Já se připojím znovu
nejspíše až večer.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Český Tunel" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, October 05, 2004 11:42 AM
Subject: Včelaři, vzbuďte se!


> Včela Předboj končí?
>
> V tichosti a bez publicity se připravuje na svůj konec jeden z
> posledních molochů socialistického včelařství, Včela Předboj a.s., a to
> socialistický v pravém slova smyslu.
atd atd . Příspěvek je příliš dlouhý. proto jsem ho většinu smazal.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7369


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
František Rousek --- 5. 10. 2004
RE: Vhelaxi, vzbuote se!Souhlasim, ze tento clanek urcite vzbudi spoustu pozornosti. Jako radovy
clen UV CSV mam predsi jenom trochu vic informaci nez clenove nizsich slozek
CSV. Clanek se mi jevi jako osobni utok na tajemnika svazu, jsou v nem
tvrzeni zcela mylna. Jako, ze odprodej byl bez vyberoveho rizeni. Rozhodnuti
o odprodeji provedlo UV CSV na mimoradnem zasedani tajnou volbou. Dle meho
mineni je pravdou, ze se jednalo o rozhodnuti ke kteremu nebyly dle meho
dostatecne pripravene podklady atd. Zaroven musim uznat, ze jsou zde
presentovany otazky, ktere jsou k hlubsimu zamysleni a odpovedi na ne by mne
take velice zajimaly. Pokud dojde k zaniku vcely Predboj budu se ja a se
mnou spouty vcelaru okresu HK citit velmi poskozeno a okradeno.

Frantisek Rousek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7370


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Lubomír Češka --- 6. 10. 2004
Re: Vhelaxi, vzbuote se!

Odpoved panu Rouskovi:
Dekuji, je videt, ze mate svuj rozum.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7406


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Lubomír Češka --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Odpoved panu Polaskovi:
Vcela Predboj nebyla od revoluce nejvetsi v zadnem pripade. Je to chimera, kterou vam vnutil casopis Vcelarstvi.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7407


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Emanuel Vesely --- 5. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Počkejme si na solidní zprávu o situaci. Ten článek je anonymní, proč asi? To mám důvěřovat někomu, kdo se vyhýbá odpovědnosti za to, co píše? Nemá cenu diskutovat k nějakým tendenčním chimérám. Také bych rád slyšel obě strany a ne jeden žlučovitý výpad proti Peroutkovi.

Na rozdíl od Radima si nemyslím že jediná cesta je v podstatě "vyšachovat výkupce". To by dopadlo tak, že vzniknou jiní výkupci a ti budou nakonec nuceni dělat to samé a kdovíjestli lépe. Vše chce odpovídající vybavení a znalosti a pochybuji, že nějaké družstvo včelařů amatérů bude v obchodu lepší, než třeba př. Špaček. Většina včelařů není na obchodu s medem existenčně závislá a tak bude dělat jen tolik medu, kolik snadno a výhodně prodají sami v nejbližším okolí. Pochybuji, že někdo bude mít chu zakládat nějaké socialistické spolky, to už tady bylo. Předpovídám, že trend půjde analogicky jako v západní evropě - koncentrace včelstev u profesionálů a odpadání včelařů amatérů, které by asi stát měl nějak podporovat v zájmu krajiny - nemusí to být zrovna hotové peníze do kapsy (to je to nejjednodušší, ale málo účinné a snadno zneužitelné). Stačí dotace na léky a vlastní práci dobrovolníků kolem léčení a kontroly včelstev, dotace na nové úly atd. Ono ale zneužít se dá asi všechno.
Eman

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7371


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Jan Cervenka --- 5. 10. 2004
Re: Vèelaøi, vzbuïte se!

Dne út 5. října 2004 14:15 Emanuel Vesely napsal(a):

> odpadání včelařů amatérů, které by asi stát měl nějak podporovat v zájmu
> krajiny - nemusí to být zrovna hotové peníze do kapsy (to je to
> nejjednodušší, ale málo účinné a snadno zneužitelné). Stačí dotace na léky
> a vlastní práci dobrovolníků kolem léčení a kontroly včelstev, dotace na
> nové úly atd. Ono ale zneužít se dá asi všechno.
> Eman

Dobry den,

jedna podpora tu jiz je, pokud nemate zadne jine vedlejsi prijmy a mate do 40
vcelstev, nemusite z takoveho prijmu platit dane. To je myslim slusna
podpora. Cte nechte, asi nikdo jiny nez CSV to do toho zakona asi nedostal.
Ovsem na strankach www.n-vcelari.cz jsem cetl, ze v Polsku je to do poctu 79.


Honza

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7372


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Ing. Arnošt Hrdina --- 5. 10. 2004
Re: Veelaoi, vzbuite se!

Tohle se pokud vím netáká ani tak, toho, že by včelařům někdo pomohl nedanit
do 40 včelstev, jako toho, že je prostě ze zákona na člověka částka z
vedlejšího příjmu z tzv. nezávislé činnosti, která se nedaní, ať má člověk
příjmy z prodeje medu, nebo z prodeje jakékoli přebytků či zlata po babičce.
Myslím, že to spíš vplývá z toho, kolik se ze včelstev do 40 ks dá
vyprodukovat a následně zpeněžit, aniž by to tu nezdaňovanou částku
přesáhlo.
V Polsku to zřejmě vychází jinak, nebo mají jiné zákony.

----- Original Message -----
From: "Jan Cervenka" <witko-comp/=/volny.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, October 05, 2004 2:19 PM
Subject: Re: Veelaoi, vzbuite se!


Dne út 5. října 2004 14:15 Emanuel Vesely napsal(a):

> odpadání včelařů amatérů, které by asi stát měl nějak podporovat v zájmu
> krajiny - nemusí to být zrovna hotové peníze do kapsy (to je to
> nejjednodušší, ale málo účinné a snadno zneužitelné). Stačí dotace na léky
> a vlastní práci dobrovolníků kolem léčení a kontroly včelstev, dotace na
> nové úly atd. Ono ale zneužít se dá asi všechno.
> Eman

Dobry den,

jedna podpora tu jiz je, pokud nemate zadne jine vedlejsi prijmy a mate do
40
vcelstev, nemusite z takoveho prijmu platit dane. To je myslim slusna
podpora. Cte nechte, asi nikdo jiny nez CSV to do toho zakona asi nedostal.
Ovsem na strankach www.n-vcelari.cz jsem cetl, ze v Polsku je to do poctu
79.


Honza

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7373


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Daniel Prokeš --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Asi je jedno, kdo to napsal, pravda je, že celé jméno by dodalo na
věrohodnosti, pro včelaře už tak nevěrohodného článku.
Druhá pravda však je, že na zvláštnosti dějící se okolo Předboje a svazu
již před mnoha lety upozornoval chytrý, pružný, (bohužel pro nás včelaře)
upřímný pracovník ČSV, zapálený pro včelařství, který pro hluchotu a slepotu
ostatních byl " převálcován".Dnes už ve svazu nepracuje, ale včelařství
zůstal věrný.
Smutné je, že nabídka majetku Včely se šuškala už na začátku srpna a do
dnešního dne nejenom, že nikdo z odpovědných nedal žádné vyjádření, ale ani
nikdo neřekl: prominte, byla to naše chyba. Vždyť co, nic se vlastně neděje,
akcionáři přišli o své akcie-peníze, včelaři co odevzdali med, ještě
nedostali zaplaceno, mi všichni o peníze,které jsme mohli opravdu využít pro
včelařství , to přece nestojí za to, aby jsme dostali konkrétní a pravdivé
informace!
Třeba právě tato debata někoho donutí reagovat.
Daniel Prokešjme si na solidní zprávu o situaci. Ten článek je anonymní, proč asi?
> To mám důvěřovat někomu, kdo se vyhýbá odpovědnosti za to, co píše? Nemá
> cenu diskutovat k nějakým tendenčním chimérám. Také bych rád slyšel obě
> strany a ne jeden žlučovitý výpad proti Peroutkovi.
>
> Na rozdíl od Radima si nemyslím že jediná cesta je v podstatě "vyšachovat
> výkupce". To by dopadlo tak, že vzniknou jiní výkupci a ti budou nakonec
> nuceni dělat to samé a kdovíjestli lépe. Vše chce odpovídající vybavení a
> znalosti a pochybuji, že nějaké družstvo včelařů amatérů bude v obchodu
> lepší, než třeba př. Špaček. Většina včelařů není na obchodu s medem
> existenčně závislá a tak bude dělat jen tolik medu, kolik snadno a výhodně
> prodají sami v nejbližším okolí. Pochybuji, že někdo bude mít chuť
zakládat
> nějaké socialistické spolky, to už tady bylo. Předpovídám, že trend půjde
> analogicky jako v západní evropě - koncentrace včelstev u profesionálů a
> odpadání včelařů amatérů, které by asi stát měl nějak podporovat v zájmu
> krajiny - nemusí to být zrovna hotové peníze do kapsy (to je to
> nejjednodušší, ale málo účinné a snadno zneužitelné). Stačí dotace na léky
> a vlastní práci dobrovolníků kolem léčení a kontroly včelstev, dotace na
> nové úly atd. Ono ale zneužít se dá asi všechno.
> Eman

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7379


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Lubomír Češka --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Odpoved panu Prokesovi:
Pane Prokesi, clanek jsem napsal ja, jak jsem take pozdeji uvedl. A cekate na odpoved UV CSV? Tak to jsem sam zvedav.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7403


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Radim Polášek --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Výkupci "sedí" na místě nebo dokonce jezdí s dodávkou po okolí a vykupují od
jim neznámých včelařů med. Ten pak svezou do nějaké centrály, kde ho
promíchají a jinak zpracují a naplní do sklenic. Ty plné sklenice pak
prodají tomu, kdo nabídne nejvíce. Med třeba ze severní Moravy skončí někde
v Lidlu v Německu a med z Německa třeba v Kauflandu na severní Moravě.
Moje, řekněme cesta, je to, že když za rok, nebo třeba dva roky se mi
nahromadí v komoře třeba 300 kilo medu v konvích, tak ten med nedovezu
výkupci, ale dovezu ho teď na podzim do nějaké plnírny. Tam se med přes noc
rozehřeje, druhý den se všechny konve vylejou do nádrže, med se
zhomogenizuje a v plničce naplní do sklenic. Třeba s nějakou originální
nálepkou, s pečetícím páskem atd. A domluvím se třeba se známým v prodejně
zeleniny nebo třeba zdravé výživy a on mi přes zimu ty sklenice s medem
prodá. V prodejně budou odpovídat za způsob prodeje. Aby třeba přes sklenice
s medem neběhali potkani, když to přeženu. A já jako včelař budu odpovídat
za kvalitu toho medu uvnitř sklenice. Přirozeně, že na sklenici musí být
nějaký kontakt na mne. Vím, plnírny u nás zatím neexistují a podle dnešních
předpisů zřejmě takový med v obchodech prodávat nejde. Lidé by ale určitě
raději, než nějaký anonymní med v supermarketu kupovali takový med, protože
by bylo zaručeno, že je to med z blízkého okolí a v případě reklamace mohou
med vrátit přímo včelaři. Zatímco med od včelaře "ze dvora" se prodává
prakticky výhradně na základě známosti včelaře a kupujícího, takovýto prodej
medu dostane kvalitní místní med i k lidem mimo okruh známosti včelaře a tím
zvýší jeho spotřebu. Pokud by se upravily zákony tak, aby bylo možno takhle
med prodávat, pomohlo by to včelaření určitě více, než nějaké peněžní dotace
na včelstvo. Ono stejně hygienické zdůvodnění možnosti prodeje medu "ze
dvora" tím, že včelař takový med vlastně doma nezpracovává, ale "jen" nalévá
neupravený produkt je dost lhaní do kapsy.
Družstva bych nezatracoval. Ono za komunistů byla družstevní myšlenka trochu
zdiskreditována, když lidé byli přinuceni vstupovat do družstva násilím a
všichni měli stejný hlas. Včelařské družstvo bych si představoval tak, že se
dá dohromady třeba 5 včelarů, čtyři vloží do družstva po 30 tisících, jeden
pozemek a dohromady pak postaví třeba tu plnírnu medu.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Emanuel Vesely" <
To: "Včelařský mailing list" <>
Sent: Tuesday, October 05, 2004 2:15 PM
Subject: Re: Včelaři, vzbuďte se!


> Na rozdíl od Radima si nemyslím že jediná cesta je v podstatě "vyšachovat
> výkupce". To by dopadlo tak, že vzniknou jiní výkupci a ti budou nakonec
> nuceni dělat to samé a kdovíjestli lépe. Vše chce odpovídající vybavení a
> znalosti a pochybuji, že nějaké družstvo včelařů amatérů bude v obchodu
> lepší, než třeba př. Špaček. Většina včelařů není na obchodu s medem
> existenčně závislá a tak bude dělat jen tolik medu, kolik snadno a výhodně
> prodají sami v nejbližším okolí. Pochybuji, že někdo bude mít chuť
zakládat
> nějaké socialistické spolky, to už tady bylo. Předpovídám, že trend půjde
> analogicky jako v západní evropě - koncentrace včelstev u profesionálů a
> odpadání včelařů amatérů, které by asi stát měl nějak podporovat v zájmu
> krajiny - nemusí to být zrovna hotové peníze do kapsy (to je to
> nejjednodušší, ale málo účinné a snadno zneužitelné). Stačí dotace na léky
> a vlastní práci dobrovolníků kolem léčení a kontroly včelstev, dotace na
> nové úly atd. Ono ale zneužít se dá asi všechno.
> Eman

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7395


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Pavel Prchal --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!


> Družstva bych nezatracoval. Ono za komunistů byla družstevní myšlenka
trochu
> zdiskreditována, když lidé byli přinuceni vstupovat do družstva násilím a
> všichni měli stejný hlas. Včelařské družstvo bych si představoval tak,
že se
> dá dohromady třeba 5 včelarů, čtyři vloží do družstva po 30 tisících, jeden
> pozemek a dohromady pak postaví třeba tu plnírnu medu

Nevim nevim.
celkem vlozeno 150 tis.
Kolik asi stoji predpisove vybavena plnirna stavena na zelene louce ? Hodne.
Ktera banka to zauveruje? Zadna
Jaka by asi byla navratnost takove investice ? Zaporna hooodne dlouho, ne
li uplne.
atd, atp.

I snit by se melo aspon trochu realne.

Zdravi PP.


>
> R. Polášek


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7400


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Emanuel Vesely --- 7. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Nejdřív bych chtěl vyzvat přítele Menšíka (podoba příspěvku 7399 je děs :-)), Nezbedu a další, aby se zamysleli nad úpravou svých příspěvků. Pochopte, že opravdu není nutné stále vláčet konferencí veškerý balast z přechozích příspěvků, včetně adres. Nebo bych prosil o vysvětlení proč to nemůžete napravit. Možná mi něco uniká, ale možná vám stačí prozradit, že existují i klávesy SHIFT, šipky, END a DELETE a jak se s nimi pracuje :-).

Odpověď Radimovi:
>Ono stejně hygienické zdůvodnění možnosti prodeje medu "ze
dvora" tím, že včelař takový med vlastně doma nezpracovává, >ale "jen" nalévá neupravený produkt je dost lhaní do kapsy.

To není žádné lhaní. Podmínky v jakých med "vyrábím" si takto může každý prohlédnout a rozhodnout se. Co už může být průkaznější. Když budu med vytáčet v prasečím chlívku a pak konve odvezu k výkupci, který to smíchá, to podle zákona je v pořádku.

Jinak:
Vy kdo tady podporujete družstevní stáčírny mi napište kde to takhle u nás funguje. Abych šel s někým do družstva, musím mít důvěru, že je pracovitý, čistotný, pečlivě se stará o včely a správně léčí, že mě neokrade a že nebude jen využívat výhody a něco bude taky dělat pro ostatní a musí taky samozřejmě chtít do toho jít. Já bohužel v okolí takové včelaře neznám. Jestli se to někde povede, tak to bude spíš výjimka a byl bych zvědav jak to dlouho vydrží a čím to skončí. Zatím nikdo nic lepšího, než soukromý podnik s celou právní a bankovní podporou kolem, nevymyslel. To jen u nás má hodně lidí ten socialistický bordel zažraný pod kůží a stále fantazíruje o "třetích cestách" a hledá způsoby jak přechytračit tržní realitu. Příčí se mi oblepovat sklenice nějakými "obrázky", vozit ho do obchodu a zase zkrystalizovaný zpátky, abych ho znovu rozehřál a znova ještě více znehodnotil. Včelaři a včelaří a podnikatelé a podnikají. Kdo to zvládne dobře obojí, před tím smekám, ale napodobovat ho nebudu. Zbavit se tuny medu by při troše aktivní propagace a přidružené výrov neměl být problém.

Dávat dotaci na 1 kg medu je úplný nesmysl. To už tady bylo před revolucí (záporná daň). To by mohlo být výhodou jen pro profesionálního výkupce (nevidím důvod proč ho zvýhodňovat před ostatními obchodníky), ale ne pro naše malovčelaře co většinu medu rozdá známým.

Eman

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7417


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
TomᚠUstohal --- 7. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Plně souhlasím s Emanem.Také si myslím, že by množství do 1 tuny medu mělo jít při troše dobré vůle rozprodat v malém. Co se týče nějaké družstevní stáčírny, připadá mi, že to není v našich podmínkách proveditelné a dlouho by to nevydrželo.Jednak jsou to pořizovací náklady (zařízení, prostory...), nějaké finanční ohodnocení člověka, který by se o stáčírnu staral a zaj횝oval její provoz,protože není možné aby každý stáčírnu používal samostatně-to by asi dlouho nefungovala... a hlavně je to v lidech...Už živě vidím, jak by se Pepa s Frantou hádal, že on bude stáčet v sobotu a ne v pondělí a ten že je na to líp a pod....
Toto je můj názor. Tomáš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7419


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Ing. Arnošt Hrdina --- 7. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!


Možná by stačilo pár nadšenců, kteří by do toho vložili peníze a ostatním
členům nevlastnícím akcie zařízení půjčovali. Komu se prostě nevyplatí tu
medárnu mít (myslím dejmetomu včelaře kolem 50 včelstev).
To by snad šlo?
Proč by se měli hádat. Když byla v dědině palírna, tak to prostě mělo
obsluhu, která brala objednávky, a museli pálit, kdy bylo místo tak jak se v
pořadí zahlásili.
Ale tyhle věci je dopředu řešit smluvně a na papíře. Myslím, že hádky jsou
spíš tam, kde není dopředu plán jak to bude fungovat a neni smlouva.
Nakonec je to dobrovolné spolčení na základě zákonných pravidel a mělo by
mít svoje orgány. Tak jaké hádání?
Když někdo dopředu předpokládá, že se budou hádat, tak by neměl být člen
takového družstva, protože první kdo se bude hádat bude on sám, protože to
dopředu připouští.

HOWGH.

Prima den.
Arnošt


----- Original Message -----
From: "Tomá Ustohal" <ustec/=/post.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, October 07, 2004 10:24 AM
Subject: Re: Včelaři, vzbuďte se!


Plně souhlasím s Emanem.Také si myslím, že by množství do 1 tuny medu mělo
jít při troše dobré vůle rozprodat v malém. Co se týče nějaké družstevní
stáčírny, připadá mi, že to není v našich podmínkách proveditelné a dlouho
by to nevydrželo.Jednak jsou to pořizovací náklady (zařízení, prostory...),
nějaké finanční ohodnocení člověka, který by se o stáčírnu staral a
zajíšťoval její provoz,protože není možné aby každý stáčírnu používal
samostatně-to by asi dlouho nefungovala... a hlavně je to v lidech...Už
živě vidím, jak by se Pepa s Frantou hádal, že on bude stáčet v sobotu a ne
v pondělí a ten že je na to líp a pod....
Toto je můj názor. Tomáš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7420


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Jakub Šmerda --- 7. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!

No a co kdyby stacirny fungovali jako funguji mostarny? Do mostarny dovezes jablka, obsluha je opere a vylisuje.
Stacirna by mohla byt svazova s tim, ze by v ni sezone zamestnala jednoho ci dva lidi. Platila by se rezije + odmena obsluze.
Jedinym problemem by pak zustavalo, jak vcelare donutit (nalakat), aby stacirnu pouzivali. Resenim by mohla byt moznost prodavat do obchodni site pod hlavickou srduzeni, bez hrozby sankci ze strany veteriny a hygieny.

Kuba


================= Původní zpráva =================
Od (From): "Tom? Ustohal" <ustec/=/post.cz>
Komu (To): "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Kopie (Cc):
Předmět (Subject): Re: V?ela?i, vzbu?te se!
Datum (Date): 7. 10. 2004 10:24
==================================================

> Plně souhlasím s Emanem.Také si myslím, že by množství do 1 tuny medu mělo
> jít při troše dobré vůle rozprodat v malém. Co se týče nějaké družstevní
> stáčírny, připadá mi, že to není v našich podmínkách proveditelné a dlouho
> by to nevydrželo.Jednak jsou to pořizovací náklady (zařízení, prostory...),
> nějaké finanční ohodnocení člověka, který by se o stáčírnu staral a
> zajíšťoval její provoz,protože není možné aby každý stáčírnu používal
> samostatně-to by asi dlouho nefungovala... a hlavně je to v lidech...Už
> živě vidím, jak by se Pepa s Frantou hádal, že on bude stáčet v sobotu a ne
> v pondělí a ten že je na to líp a pod....
> Toto je můj názor. Tomáš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7421


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Radim Polášek --- 7. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

<Jedinym problemem by pak zustavalo, jak vcelare donutit (nalakat), aby
stacirnu <pouzivali. Resenim by mohla byt moznost prodavat do obchodni site
pod >hlavickou srduzeni, bez hrozby sankci ze strany veteriny a hygieny.
>
Toto je jednoznačně hlavní důvod, proč by měly nějaké stáčírny medu
existovat. Umožnit, aby se med dostal do obchodní sítě v místě svého vzniku
a s minimálními úpravami, které by jinak mohly zhoršit jeho kvalitu. A
oddělit práci se včelami a výrobu medu od marketingu prodeje medu lépe a s
větším výtěžkem pro včelaře než to je přes dnešní výkupce medu. Ne každý
včelař, který umí udělat med a těší ho to, se stejnou radostí ten med
prodává, třeba i tím prodejem ze dvora. Nejsem si ale jistý, jestli dnešní
legislativa už umožňuje med soukromého včelaře stočeného v nějaké hygienou
schválené stáčírně prodávat v obchodní síti.
Co se týká družstev, tak na jižní Moravě existují už snad 100 let vinařská
družstva, tuším sdružená okolo lisů a podobných zařízení. A zřejmě fungují
bez větších problémů. Snad by mohl někdo ze včelařů z jižní Moravy popsat
konkrétněji, jak ty družstva fungují.

R. Polášek.

Jestli mazat, nebo ponechávat předchozí příspěvky, ponechám na uvážení.
Rozhodně by se ale měly na předchozích příspěvcích mazat mailové adresy.
Existují totiž automatické programy - roboti, kteří brouzdají po internetu a
z textů webových stránek takové adresy shromažďují. Seznamy těch adres se
pak prodávají třeba spamerům. Dneska spousta lidí píše do diskuzí na
internetu místo mailové adresy jméno/=/domena.cz třeba jmenozavinacdomena.cz
atd. Člověk to dešifruje, robot ne.

----- Original Message -----
From: "Jakub Šmerda" <To: "Vcelarska konference" <Sent: Thursday, October
07, 2004 10:58 AM
Subject: Re: V?ela?i, vzbu?te se!


No a co kdyby stacirny fungovali jako funguji mostarny? Do mostarny dovezes
jablka, obsluha je opere a vylisuje.
Stacirna by mohla byt svazova s tim, ze by v ni sezone zamestnala jednoho ci
dva lidi. Platila by se rezije + odmena obsluze.
Jedinym problemem by pak zustavalo, jak vcelare donutit (nalakat), aby
stacirnu pouzivali. Resenim by mohla byt moznost prodavat do obchodni site
pod hlavickou srduzeni, bez hrozby sankci ze strany veteriny a hygieny.

Kuba


================= Původní zpráva =================
Od (From): "Tom? Ustohal" <Komu (To): "V?ela?sk? mailing list" <Kopie (Cc):
Předmět (Subject): Re: V?ela?i, vzbu?te se!
Datum (Date): 7. 10. 2004 10:24
==================================================

> Plně souhlasím s Emanem.Také si myslím, že by množství do 1 tuny medu mělo
> jít při troše dobré vůle rozprodat v malém. Co se týče nějaké družstevní
> stáčírny, připadá mi, že to není v našich podmínkách proveditelné a dlouho
> by to nevydrželo.Jednak jsou to pořizovací náklady (zařízení,
prostory...),
> nějaké finanční ohodnocení člověka, který by se o stáčírnu staral a
> zajíšťoval její provoz,protože není možné aby každý stáčírnu používal
> samostatně-to by asi dlouho nefungovala... a hlavně je to v lidech...Už
> živě vidím, jak by se Pepa s Frantou hádal, že on bude stáčet v sobotu a
ne
> v pondělí a ten že je na to líp a pod....
> Toto je můj názor. Tomáš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7425


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Nezbeda Martin ( alias NezMar ) --- 7. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!


Jedinym problemem by pak zustavalo, jak vcelare donutit (nalakat), aby
stacirnu pouzivali.

Třeba že by nás nějaký funkcionář pod hrozbou sankcí donutil vstoupit do
družstva .... ?!?!?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7434


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
pan Josef Menšík --- 10. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!

Kde prosím vás žijete umíte si vůbec představit jak vobci s 1000 obyvateli
a 5 včelařích prodáte 1000 lahví medu

Pepan

----- Original Message -----
From: "Tom? Ustohal" <ustec/=/post.cz>
To: "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, October 07, 2004 10:24 AM
Subject: Re: V?ela?i, vzbu?te se!


> Plně souhlasím s Emanem.Také si myslím, že by množství do 1 tuny medu mělo
> jít při troše dobré vůle rozprodat v malém. Co se týče nějaké družstevní
> stáčírny, připadá mi, že to není v našich podmínkách proveditelné a dlouho
> by to nevydrželo.Jednak jsou to pořizovací náklady (zařízení,
prostory...),
> nějaké finanční ohodnocení člověka, který by se o stáčírnu staral a
> zajíšťoval její provoz,protože není možné aby každý stáčírnu používal
> samostatně-to by asi dlouho nefungovala... a hlavně je to v lidech...Už
> živě vidím, jak by se Pepa s Frantou hádal, že on bude stáčet v sobotu a
ne
> v pondělí a ten že je na to líp a pod....
> Toto je můj názor. Tomáš
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7453


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Nezbeda Martin ( alias NezMar ) --- 10. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!
> Kde prosím vás žijete umíte si vůbec představit jak vobci s 1000
obyvateli
> a 5 včelařích prodáte 1000 lahví medu
>
> Pepan
>


Žiju v ČR a představit si to umím, protože to reálně dělám
V tom je asi mezi námi rozdíl.
a je mi naprosto jedno jestli vás pohoršuje, že to jde
Hezký den

( naše obec má jen 500 obyvatel a jsem tu prakticky jediný )

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7458


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Radim Polášek --- 11. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!

Jestliže většina z těch 500 si dává ráno a večer do čaje nebo kafe med a
občas i na chleba s máslem, tak spotřebuje odhaduji tak 2 - 4 kilo za rok.
To pak může vyjít. Dobrý marketink - většina dává přednost medu. A možná i
neexistence konkurence.

Zajímalo by mě, kolik procent z tohoto medu prodáte do přinesených sklenic a
kolik tak, že naplníte třeba dávku 100 sklenic a dva měsíce prodáváte těm,
kdo přijdou.

R. Polášek.

----- Original Message -----
From: "Nezbeda Martin ( alias NezMar )" <>
To: "Vcelarska konference" <>
Sent: Sunday, October 10, 2004 10:52 PM
Subject: Re: V?ela?i, vzbu?te se!


>
>
>
> > Kde prosím vás žijete umíte si vůbec představit jak vobci s 1000
> obyvateli
> > a 5 včelařích prodáte 1000 lahví medu
> >
> > Pepan
> >
>
>
> Žiju v ČR a představit si to umím, protože to reálně dělám
> V tom je asi mezi námi rozdíl.
> a je mi naprosto jedno jestli vás pohoršuje, že to jde
> Hezký den
>
> ( naše obec má jen 500 obyvatel a jsem tu prakticky jediný )
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7463


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Jan Čáp --- 11. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!

> > vobci s 1000 obyvateli a 5 včelaři

1 včelař na 200 obyvatel

> a je mi naprosto jedno jestli vás pohoršuje, že to jde
> ( naše obec má jen 500 obyvatel a jsem tu prakticky jediný )

1 včelař na 500 obyvatel = na 2,5 krát více

Cesta vede také (zejména) snahou o propagaci vedoucí ke zvýšení spotřeby
medu na obyvatele.

Honza Čáp

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7464


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Eman --- 11. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!

>Kde prosím vás žijete umíte si vůbec představit jak vobci s
>1000 obyvateli a 5 včelařích prodáte 1000 lahví medu

Pane Menšík, copak žijeme ve středověku? Vy nemáte příbuzné a známé odjinud? A oni mají další známé atd. - to je jako řetězový obchod. A co zbyde, to se utopí v medovině a na tu jsou další zájemci. A to máme ještě v rezervě ceduli MED, kterou bych si mohl dát na plot k silnici.

P.S.
Všimněte si, pane Menšík, že už kvůli Vaším zvyklostem neuvádím adresu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7465


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
pan Josef Menšík --- 12. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!

Plním hned při pastování kdo by se s tím pak otravoval. ještě mám v
zásobě tak asi 200 sklenic ale při svých 30 včelstvech stejně většina jde do
výkupu.

Pepan

----- Original Message -----
From: "Radim Pol??ek" <polasek/=/e-dnes.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, October 11, 2004 12:25 AM
Subject: Re: V?ela?i, vzbu?te se!


> Jestliže většina z těch 500 si dává ráno a večer do čaje nebo kafe med a
> občas i na chleba s máslem, tak spotřebuje odhaduji tak 2 - 4 kilo za rok.
> To pak může vyjít. Dobrý marketink - většina dává přednost medu. A možná i
> neexistence konkurence.
>
> Zajímalo by mě, kolik procent z tohoto medu prodáte do přinesených sklenic
a
> kolik tak, že naplníte třeba dávku 100 sklenic a dva měsíce prodáváte těm,
> kdo přijdou.
>
> R. Polášek.
>
> ----- Original Message -----
> From: "Nezbeda Martin ( alias NezMar )" <>
> To: "Vcelarska konference" <>
> Sent: Sunday, October 10, 2004 10:52 PM
> Subject: Re: V?ela?i, vzbu?te se!
>
>
> >
> >
> >
> > > Kde prosím vás žijete umíte si vůbec představit jak vobci s 1000
> > obyvateli
> > > a 5 včelařích prodáte 1000 lahví medu
> > >
> > > Pepan
> > >
> >
> >
> > Žiju v ČR a představit si to umím, protože to reálně dělám
> > V tom je asi mezi námi rozdíl.
> > a je mi naprosto jedno jestli vás pohoršuje, že to jde
> > Hezký den
> >
> > ( naše obec má jen 500 obyvatel a jsem tu prakticky jediný )
> >
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7486


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
pan Josef Menšík --- 12. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!

Nepohoršuje mne nic Dal jsem si letoc práci a zjištoval jsem hodinový příjem
z chovu včel doma dosáhl jsem 92 korun za hodinu práce Sice nic moc ale
jsem spokojen, je v tom cena cukru výroba úlů, pomůcek, úklidu, všechny
práce které se dělají kolem včel, a posezení před včelnicí a pozarování
chování včel.

pepan

----- Original Message -----
From: "Jan Čáp" <capjan/=/ekolog.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, October 11, 2004 6:10 AM
Subject: Re: V?ela?i, vzbu?te se!


> > > vobci s 1000 obyvateli a 5 včelaři
>
> 1 včelař na 200 obyvatel
>
> > a je mi naprosto jedno jestli vás pohoršuje, že to jde
> > ( naše obec má jen 500 obyvatel a jsem tu prakticky jediný )
>
> 1 včelař na 500 obyvatel = na 2,5 krát více
>
> Cesta vede také (zejména) snahou o propagaci vedoucí ke zvýšení spotřeby
> medu na obyvatele.
>
> Honza Čáp
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7487


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Ing. Arnošt Hrdina --- 7. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Vážený Emanueli!
Proto se kopíruje v mailu celý příspěvek na který odpovídám, protože bych
věci vytrhoval z kontextu a myšlenka je jinde.
Jestli to tobě vadí, tak použij ty DELETE na celý příspěvek.
Mě to tak vyhovuje, protože nemusím pátrat v množství příspěvků, kdo to
napsal z jednoho řádku úryvku.
Všimnul jsem si, že přízpěvky nemusí chodit ani v pořadí, jak docházely na
server a někdy mám odpověď dřív něž dotaz.
Bohudít každý mozek funguje jinak a má na věci jiná názor a to je snad v
požádku ne? Myslel jsem, že je to demokratický konference, tak mi dost vaděj
to školometské napomínání, jaká má být podle některých správná úprava mailu.
Buď rád, že většina lidí píše svůj přízpěvek na začátek a ne na konec v
lepším případě!
Mě může naopak vadit tvoje forma přízpěvků.

Nepovídej mi, že ti těch pár znaků navíc (mezi spoustou jiného SPAMu)
přetíží modem :o)!

Ale vše v dobrém :o)!
Arnošt

----- Original Message -----
From: "Emanuel Vesely" <eman.v/=/email.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, October 07, 2004 9:32 AM
Subject: Re: Včelaři, vzbuďte se!


Nejdřív bych chtěl vyzvat přítele Menšíka (podoba příspěvku 7399 je děs
:-)), Nezbedu a další, aby se zamysleli nad úpravou svých příspěvků.
Pochopte, že opravdu není nutné stále vláčet konferencí veškerý balast z
přechozích příspěvků, včetně adres. Nebo bych prosil o vysvětlení proč to
nemůžete napravit. Možná mi něco uniká, ale možná vám stačí prozradit, že
existují i klávesy SHIFT, šipky, END a DELETE a jak se s nimi pracuje :-).


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7422


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
pan Josef Menšík --- 10. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!

Já zase nesnáším zpráva u dkerých nelze vůbec zjistit čeho se týkají tyto
se mají posílat je autorovi. Aje
velmi poučné si některé ty příspěvky Projít po zpátku. Taky velmi
častozjistíte jak pisatel odbéhl od původního tématu A tady opravdu on měl
poslat nový příspěvek
Právě vaše příspěvky jelikoš nenesou vsobě ten balast bývají právě někdy
ůplně nesrozumitelnéa právě u takových pak používám zmíněná tlačítka. mně
osobně ten balast nedělá vůbe žádné problémy

Pepan

----- Original Message -----
From: "Emanuel Vesely" <eman.v/=/email.cz>
To: "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, October 07, 2004 9:32 AM
Subject: Re: V?ela?i, vzbu?te se!


> Nejdřív bych chtěl vyzvat přítele Menšíka (podoba příspěvku 7399 je děs
> :-)), Nezbedu a další, aby se zamysleli nad úpravou svých příspěvků.
> Pochopte, že opravdu není nutné stále vláčet konferencí veškerý balast z
> přechozích příspěvků, včetně adres. Nebo bych prosil o vysvětlení proč to
> nemůžete napravit. Možná mi něco uniká, ale možná vám stačí prozradit, že
> existují i klávesy SHIFT, šipky, END a DELETE a jak se s nimi pracuje :-).
>
> Odpověď Radimovi:
> >Ono stejně hygienické zdůvodnění moľnosti prodeje medu "ze
> dvora" tím, ľe včelař takový med vlastně doma nezpracovává, >ale "jen"
> nalévá neupravený produkt je dost lhaní do kapsy.
>
> To není žádné lhaní. Podmínky v jakých med "vyrábím" si takto může každý
> prohlédnout a rozhodnout se. Co už může být průkaznější. Když budu med
> vytáčet v prasečím chlívku a pak konve odvezu k výkupci, který to smíchá,
> to podle zákona je v pořádku.
>
> Jinak:
> Vy kdo tady podporujete družstevní stáčírny mi napište kde to takhle u nás
> funguje. Abych šel s někým do družstva, musím mít důvěru, že je pracovitý,
> čistotný, pečlivě se stará o včely a správně léčí, že mě neokrade a že
> nebude jen využívat výhody a něco bude taky dělat pro ostatní a musí taky
> samozřejmě chtít do toho jít. Já bohužel v okolí takové včelaře neznám.
> Jestli se to někde povede, tak to bude spíš výjimka a byl bych zvědav jak
> to dlouho vydrží a čím to skončí. Zatím nikdo nic lepšího, než soukromý
> podnik s celou právní a bankovní podporou kolem, nevymyslel. To jen u nás
> má hodně lidí ten socialistický bordel zažraný pod kůží a stále
fantazíruje
> o "třetích cestách" a hledá způsoby jak přechytračit tržní realitu. Příčí
> se mi oblepovat sklenice nějakými "obrázky", vozit ho do obchodu a zase
> zkrystalizovaný zpátky, abych ho znovu rozehřál a znova ještě více
> znehodnotil. Včelaři ať včelaří a podnikatelé ať podnikají. Kdo to zvládne
> dobře obojí, před tím smekám, ale napodobovat ho nebudu. Zbavit se tuny
> medu by při troše aktivní propagace a přidružené výrov neměl být problém.
>
> Dávat dotaci na 1 kg medu je úplný nesmysl. To už tady bylo před revolucí
> (záporná daň). To by mohlo být výhodou jen pro profesionálního výkupce
> (nevidím důvod proč ho zvýhodňovat před ostatními obchodníky), ale ne pro
> naše malovčelaře co většinu medu rozdá známým. pokud se používá pro poštu
"outlook" nemělo by to mít na nic podstatný vliv vliv


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7452


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Lubomír Češka --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Odpoved panu Veselemu:
Jiz jsem uvedl, ze jsem autorem onoho clanku.
A jsemsi jist, ze na solidni zpravu si opravdu jeste pockate.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7405


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Nezbeda Martin ( alias NezMar ) --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

pak jen nechápu na co bych tu "centrální plnírnu" potřeboval. Na co budu
někomu platit za stáčení když si stočím sám. Na co budu platit budování
větší stáčírny, když mi stačí trochu místa dřez, stáčecí stojan a pár
dalších drobností potřebných k hygienickému stáčení.
Stačí jeden společný vařák na vosk pánové ... a pochopíte jak je jednodušší
mít vlastní !
----- Original Message -----
From: "Radim Polášek" <polasek/=/e-dnes.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, October 06, 2004 2:26 AM
Subject: Re: Včelaři, vzbuďte se!


> Výkupci "sedí" na místě nebo dokonce jezdí s dodávkou po okolí a vykupují
od
> jim neznámých včelařů med. Ten pak svezou do nějaké centrály, kde ho
> promíchají a jinak zpracují a naplní do sklenic. Ty plné sklenice pak
> prodají tomu, kdo nabídne nejvíce. Med třeba ze severní Moravy skončí
někde
> v Lidlu v Německu a med z Německa třeba v Kauflandu na severní Moravě.
> Moje, řekněme cesta, je to, že když za rok, nebo třeba dva roky se mi
> nahromadí v komoře třeba 300 kilo medu v konvích, tak ten med nedovezu
> výkupci, ale dovezu ho teď na podzim do nějaké plnírny. Tam se med přes
noc
> rozehřeje, druhý den se všechny konve vylejou do nádrže, med se
> zhomogenizuje a v plničce naplní do sklenic. Třeba s nějakou originální
> nálepkou, s pečetícím páskem atd. A domluvím se třeba se známým v prodejně
> zeleniny nebo třeba zdravé výživy a on mi přes zimu ty sklenice s medem
> prodá. V prodejně budou odpovídat za způsob prodeje. Aby třeba přes
sklenice
> s medem neběhali potkani, když to přeženu. A já jako včelař budu odpovídat
> za kvalitu toho medu uvnitř sklenice. Přirozeně, že na sklenici musí být
> nějaký kontakt na mne. Vím, plnírny u nás zatím neexistují a podle
dnešních
> předpisů zřejmě takový med v obchodech prodávat nejde. Lidé by ale určitě
> raději, než nějaký anonymní med v supermarketu kupovali takový med,
protože
> by bylo zaručeno, že je to med z blízkého okolí a v případě reklamace
mohou
> med vrátit přímo včelaři. Zatímco med od včelaře "ze dvora" se prodává
> prakticky výhradně na základě známosti včelaře a kupujícího, takovýto
prodej
> medu dostane kvalitní místní med i k lidem mimo okruh známosti včelaře a
tím
> zvýší jeho spotřebu. Pokud by se upravily zákony tak, aby bylo možno
takhle
> med prodávat, pomohlo by to včelaření určitě více, než nějaké peněžní
dotace
> na včelstvo. Ono stejně hygienické zdůvodnění možnosti prodeje medu "ze
> dvora" tím, že včelař takový med vlastně doma nezpracovává, ale "jen"
nalévá
> neupravený produkt je dost lhaní do kapsy.
> Družstva bych nezatracoval. Ono za komunistů byla družstevní myšlenka
trochu
> zdiskreditována, když lidé byli přinuceni vstupovat do družstva násilím a
> všichni měli stejný hlas. Včelařské družstvo bych si představoval tak, že
se
> dá dohromady třeba 5 včelarů, čtyři vloží do družstva po 30 tisících,
jeden
> pozemek a dohromady pak postaví třeba tu plnírnu medu.
>
> R. Polášek
>
> ----- Original Message -----
> From: "Emanuel Vesely" <
> To: "Včelařský mailing list" <>
> Sent: Tuesday, October 05, 2004 2:15 PM
> Subject: Re: Včelaři, vzbuďte se!
>
>
> > Na rozdíl od Radima si nemyslím že jediná cesta je v podstatě
"vyšachovat
> > výkupce". To by dopadlo tak, že vzniknou jiní výkupci a ti budou nakonec
> > nuceni dělat to samé a kdovíjestli lépe. Vše chce odpovídající vybavení
a
> > znalosti a pochybuji, že nějaké družstvo včelařů amatérů bude v obchodu
> > lepší, než třeba př. Špaček. Většina včelařů není na obchodu s medem
> > existenčně závislá a tak bude dělat jen tolik medu, kolik snadno a
výhodně
> > prodají sami v nejbližším okolí. Pochybuji, že někdo bude mít chuť
> zakládat
> > nějaké socialistické spolky, to už tady bylo. Předpovídám, že trend
půjde
> > analogicky jako v západní evropě - koncentrace včelstev u profesionálů a
> > odpadání včelařů amatérů, které by asi stát měl nějak podporovat v zájmu
> > krajiny - nemusí to být zrovna hotové peníze do kapsy (to je to
> > nejjednodušší, ale málo účinné a snadno zneužitelné). Stačí dotace na
léky
> > a vlastní práci dobrovolníků kolem léčení a kontroly včelstev, dotace na
> > nové úly atd. Ono ale zneužít se dá asi všechno.
> > Eman
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7410


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Radim Polášek --- 7. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

V případě prodeje tekutého medu a prodeje po pár kilech "ze dvora" plnírnu
nepotřebujete. Pokud ale budete někomu prodávat do "kamenného obchodu" třeba
300 kilo medu v kilových flaškách, tak už ano. Protože všechny ty kilovky
musí vypadat stejně. A pokud je ten med ztuhlý v konvích...
Může být taky model prodeje medu včelařem takový, že včelař někdy na konci
sezóny v září provede inventuru letošního medu, stanoví, který med s kterým
smíchat a který ne a celou roční dávku medu naplní třeba do kilových
sklenic. Potom místo toho, aby se věčně patlal s tuhým medem v konvích a
rozehříval ho po troškách, tak jen vezme plné sklenice z hromady v komoře.
Pak bude nějaká společná plnírna logické řešení, mnohem levnější, než mít tu
plnírnu doma a mnohem rychlejší a taky čistější, než těch 300 flašek
"šušnit" u toho dřezu.

R. Polášek

P.S. Měl bych ještě technickou prosbu. Kdo odpovídá, ať smaže v odpovědi
mailové adresy, ať se zbytečně nenabízí virům a spamerům.

----- Original Message -----
From: "Nezbeda Martin ( alias NezMar )" < To: "Vcelarska konference" <
Sent: Wednesday, October 06, 2004 11:24 PM
Subject: Re: Včelaři, vzbuďte se!


> pak jen nechápu na co bych tu "centrální plnírnu" potřeboval. Na co budu
> někomu platit za stáčení když si stočím sám. Na co budu platit budování
> větší stáčírny, když mi stačí trochu místa dřez, stáčecí stojan a pár
> dalších drobností potřebných k hygienickému stáčení.
> Stačí jeden společný vařák na vosk pánové ... a pochopíte jak je
jednodušší
> mít vlastní !


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7411


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
J.Horký --- 5. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Tímto článkem se vžádné případě nechceme atd.Kdo jste píšete v množném čísle ,ale jaksi jste opoměli napset kdo a podepsat se!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7377


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Lubomír Češka --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Odpoved panu Horkemu:
Prosim,prectete si znovu oba texty. Vas i muj. Dekuji.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7404


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Kriz (62.24.95.156) --- 4. 8. 2006
je gabon pro cloveka jedovaty?

Jsem zacinajici vcelar a omylem jem dal gabon do vcelstev ktere sem jeste uplne nevytocil.Muzu tento med vytocit? neni uz jedovaty? Predem dekuji

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 17904


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Kriz (62.24.95.156) --- 4. 8. 2006
je gabon pro cloveka jedovaty?

Jsem zacinajici vcelar a omylem jem dal gabon do vcelstev ktere sem jeste uplne nevytocil.Muzu tento med vytocit? neni uz jedovaty? Predem dekuji

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 17905


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Karel (194.138.39.55) --- 4. 8. 2006
Re: je gabon pro cloveka jedovaty?

Gabon určitě ne, protože to je dřevo hojně používané v interiérech, na sportovní nářadí atd. :-)
To, čím je napuštěn je jiná věc. Metodika říká že se má dát po vytočení medu, ale já bych to tak tragicky neviděl a risknul bych to. Přenášejí to včely apkáním po plástech, takže je otázka, jestli vytáčet med z plodiště, či z medníku, jestli je povětšině již zavíčkovaný či ne, a tady těžko říci co je lepší, protože po medu v nezavíčkovaných buňkách včely asi nešlapou.
Já osobně bych to risknul, pokud bych potřeboval med, nebo bych jej potřeboval dostat z plodiště (zimování).

I když před dvěmi lety byla u nás hurá akce s Gabonem, tak jsem již v srpnu nevytáčel (poblíž byl bob a včely nosily medovici) a raději dal hned Gabon, protože jsem chtěl hned léčit a nečekat s tím na konec září. Včely stejně jako jiné roky vyzimovaly na medovici (nikoli na melicitozním medu)+cukru v pohodě. Tohle mám odzkoušené pro nástavkový provoz. V klasice nevím jestli by na medovici nedoplatili.

Takže příště lépe číst návod:-) a nebo mít lepšího důvěrníka, pokud to rozdával bez návodu začínajícím.:-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 17906


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Radim Polášek (e-mailem) --- 4. 8. 2006
Re: je gabon pro cloveka jedovaty?

Gabon obsahuje jako účinnnou látku některý pyrethroid, tuším acrinatrin.
Tyto látky byly už od začátku vybírány jednak pro svoji velkou účinnost na
roztoče a hmyz a jednak pro poměrně malou akutní toxicitu pro teplokrevné
živočichy. Zároveň ale pyrethroidy a jejich rezidua, pokud je mi známo,
zůstavají v lidském organismu v tukových tkáních velice dlouho a zatěžují
ho. Z nyní zakázaných látek se podobně chová třeba DDT nebo polychlórované
bifenyly i když ty se chovají v organismu mnohem agresívněji. Jak
koncentrace těchto látek překročí nějakou mez, projeví se to ve zvýšení
pravděpodobnosti nějakého onemocnění, rakoviny a podobně. Tento problém má
nyní pravděpodobně ukrajinský prezident Juščenko po jeho neúspěšné otravě
dioxinem. Nebo, je to asi dva roky, ministr Ambrozek a pár dalších potentátů
si dalo změřit škodliviny v krvi a bylo pak dost propíráno v médiích, co
všechno se v krevních vzorcích našlo. To je o tomtéž.
Zkrátka nikdo se po požití takového medu neotráví, ale hlavně s příměsí
vosku mohou konzumenti do sebe dostat nadlouho tyto látky. Já bych ten med
včelám nechal, jaksi by se mi příčilo to někomu dát na jídlo. Vytočený med
bych použil tak maximálně na medovinu, bílkoviny kvasinek do sebe dokáží ty
škodliviny absorbovat a vzniklý kal se vyhazuje.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Kriz" <>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, August 04, 2006 10:16 AM
Subject: je gabon pro cloveka jedovaty?


> Jsem zacinajici vcelar a omylem jem dal gabon do vcelstev ktere sem jeste
> uplne nevytocil.Muzu tento med vytocit? neni uz jedovaty? Predem dekuji

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 17909


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
TomᚠUstohal --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Taky se mi článek jeví jako osobní útok proti panu tajemníkovi, ale jak se říká: "na každém šprochu, pravdy trochu". Jako nejschůdnější řešení se mi u malovčelařů jeví "prodej ze dvora".Pokud má včelař med kvalitní,v pěkném obalu, tak si za nějaký čas vytvoří vlastní klientelu a nebude mít s odbytem problémy.Tomáš.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7381


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Antonín Podhájecký --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

> K nelibosti většiny funkcionářů projevil zájem o koupi opět pan Špaček, který na výkupu, zpracování a balení medu naopak každoročně profitoval a zvolna rozšiřoval svou firmu.

Myslím si, že nebude dobré pokud bude jenom jeden výkupce, nebo spojeni v jednu organizaci. Bude cenu zase tlačit dolů.
Osobně s panem Špačkem nemám dobré zkušenosti. Odevzdal jsem dost medu přes jeho výkupce. Mám 50 včelstev. Dohodli jsme se na ceně a dali do společných sudů. Jeden barel s vyšší vodivostí jsme dali zvl᚝. Po delší době přivezli peníze s cenou o 1 Kč/kg menší s odůvodněním, že v medu byl větší obsah vody. O barelu zvl᚝ se nezmínili vůbec. Mám měřidla na vodivost i refraktometr a měl jsem to sám přeměřené. To asi nevěděl. Cenu strhl všem. Jinak si to měl změřit předemnou. Vodivost měřili. Měření obsahu vody je jednodušší a nekteří výkupci ji měří. Dál už jsem k nim med nedával. Výkupní cenu medu srážel dolů každý rok. Ostatní výkupci pak šli dolů podle něj. Včela Předboj ji ale srážela taky.
Tonda.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7382


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Pavel Prchal --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se! -OT

Zdravim,

typicky postup prevzaty od nasich severozapadnich sousedu, kteri s tim
rekl bych zacali. Dohodne se zakazka, terminy, ceny. Zakazka se vyrobi,
odesle, odesle se faktura. Ceka se na penize, nedkdy dost dlouho. Kdyz
prijdou, je jich mene oproti dohodnute cene. Uz nikny nejsou doplaceny,
soudit se nema cenu, prijit o dalsi zakazky je neprijemne. Zduvodneni -
nejasne a temer vzdy nedolozene stiznosti na kvalitu, baleni, a cokoliv.
Vyderacstvi first class.

Podle mne hloupe, podle a nehodne "dospelych lidi". Sehnat partnera na
zapad on nasich hranic ktery tohle nedela je obrovska vyhra.

Nasinci jsou velmi ucenlivi.

Zdravi PP.Antonín Podhájecký napsal(a):
> přivezli peníze s cenou o 1 Kč/kg menší s odůvodněním, že v medu byl větší
> obsah vody. O barelu zvlášť se nezmínili vůbec. Mám měřidla na vodivost i
> refraktometr a měl jsem to sám přeměřené. To asi nevěděl. Cenu strhl všem.
> Jinak si to měl změřit předemnou. Vodivost měřili. Měření obsahu vody je
> jednodušší a nekteří výkupci ji měří. Dál už jsem k nim med nedával.


> Výkupní cenu medu srážel dolů každý rok. Ostatní výkupci pak šli dolů podle
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7384


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Lubomír Češka --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Tak znovu...članek "Vcelari, vzbudte se!" jsem do diskuze zadaval ja, jen jsem se zprvu neorientoval ve zdejsim usporadani a opomenul zadat i udaje. O nekolik minut pozdeji jsem vsak tuto chybu napravil.
V zadnem pripade neminim vystupovat anonymne, ci se snad stydet za sva slova.
Za veskere vase ohlasy k clanku dekuji.
S pozdravem Lubomir Ceska.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7387


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
TomᚠUstohal --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Jen by mě zajímalo, kde jste sehnal takovéto informace?T.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7388


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Ducháč. --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Souhlasím s Patrikem, příkladem mohou být zahrádkáři a jejich moštárny,palírny atd. Jednotné sklenice,etikety s číslem včelaře,i možná pod odborným dohledem VUVč, možná komerční včelaři už nápad mají. Co na to př. Texl Fr.? Zdraví Vašek Ducháč.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7396


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Lubomír Češka --- 6. 10. 2004
Re: Včelaři, vzbuďte se!

Odpověď panu Tomasi Ustohalovi:
Pochopil jste spravne. Za 15 let absolutni izolace diky panu Peroutkovi jsem postavil moderni stacirnu medu, jez muze exportovat do zemi EU.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7402


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
pan Josef Menšík --- 6. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!

Dotace na zazimování
včelstev, která má řešit opylování krajiny, musí být změněna na dotaci za
prodaný kilogram medu. Jen tak budeme podporovat včelstva zdravá a silná,
schopná zajistit opylování krajiny. Jen tak budeme podporovat včelaře
schopné, kteří v současnosti opylení krajiny víceméně zajišťují, před
ostatními, kteří se včelařením pouze baví, většinou bez valné medné
produkce. Tato kritéria splňují včelstva především velkovčelařů a
komerčních včelařů, kteří by měli usednout nejméně jako rovnoprávní do
vedení ÚV ČSV.

Tahle pasáž by přinutila prodávat med jen výkupcům a to je zlé. Rovnoměrné
opylování v méně nektarodárné krajině zajišťují právě ti drobní včelaři.
Práve proto opylovací službu musí platit stát, těžko by ji jednotliví , a to
i ti velcí, dostávali od zahrádkářů a nebo i od zemědělských podniků. A oto
hůř si umím představit jak velkovčelaři rozvážejí úly po10 kusech do oblastí
s nizkým medným výnosem, jen proto aby dostaly těch 150 tak zatracovaných
korun. Celý ten příspěvek na mne působí dojmem závisti těch vekých těm
malým.

Pepan

----- Original Message -----
From: "?esk? Tunel" <e-mail/=/nezadan>
To: "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, October 05, 2004 11:42 AM
Subject: V?ela?i, vzbu?te se!


> Včela Předboj končí?
>
> V tichosti a bez publicity se připravuje na svůj konec jeden z
> posledních molochů socialistického včelařství, Včela Předboj a.s., a to
> socialistický v pravém slova smyslu.
> Přes dvanáct let je podporován a protěžován nesystémovými opatřeními, jako
> jsou nenávratné půjčky od ČSV nebo státní dotace pouze pro tuto
společnost,
> přitom je prezentován jako jediný podnik, který zachraňuje české
> včelařství. Není a nebylo měsíce, aby ČSV a jeho tajemník, MVDr. Peroutka
> ve "svém" časopise nevelebil ohromné výhody, které Včela Předboj poskytuje
> včelařům. Opak byl ale pravdou, protože Včela Předboj svým socialistickým
> hospodařením neustále odsávala velkou část členských příspěvků, které
> včelaři platí na zajištění činnosti ČSV. Bohužel ale většina z nich neví
> (mimo ÚV v čele se svým tajemníkem, kteří tyto praktiky každoročně
> schvalovali), že ČSV tyto příspěvky používal ve velké míře na každoroční
> oddlužování tureckého hospodaření ve Včele Předboj.
> Většina těchto kroků ale pocházela z dílny propagátora tureckého,
> prodělkového hospodaření tajemníka ČSV MVDr.Peroutky, který jako jediný
> stál ve všech představenstvech Včely Předboj od jejího založení.
> Diskriminoval a svým vlivem ubíjel v samých zárodcích rozvíjející se
zdravé
> podnikáním oboru výkup, zpracování a prodej medu. Přitom nově se tvořící
> podnikatelé vyrůstali právě na neschopnosti Včely Předboj.
>
> Podívejme se trochu chronologicky do historie Včely Předboj:
> Do roku 1990 to byl jediný monopolní výkupce, zpracovatel a vývozce medu
> pro celé tehdejší federativní Československo. Již na konci roku 1990 na
> konferenci moravských včelařů v Brně vyzval všechny včelaře ke spojení a
> zakoupení Včely Předboj začínající včelařský podnikatel pan Špaček z
> Jaroměře. Bylo to ale příliš brzy na to, aby byl vyslyšen. Znovu se pan
> Špaček pokoušel přesvědčit včelaře na celostátním aktivu produktivních
> včelařů v Praze v roce 1991 a opět neúspěšně. To byla stále Včela Předboj
> dominantním výkupcem, zpracovatelem a vývozcem na trhu. Toho využil ČSV k
> založení dne 17.12.1999 akciové společnosti Včela Předboj a.s., jejímž
> zakladatelem byl právě ČSV. Ten toho dosáhl pomocí svých mocenských vlivů,
> které v ČSV přetrvávaly z dob socialismu a přetrvávají zde dodnes. Vznikla
> akciová společnost s majetkem v hodnotě 48,8mil.Kč., kde majoritním
> akcionářem byl ČSV, dále restituenti a za 15 mil.Kč si akcie nakoupili
> samotní drobní včelaři, včelařští podnikatelé, kteří věřili v prosperitu
> Předboje a v neposlední řadě celé včelařské základní organizace..
> Od samého začátku ale Včela Předboj a.s. pod dohledem tajemníka Peroutky
> hospodařila jako socialistická organizace, silně dotovaná příspěvky všech
> včelařů. Přesto, že v té době to byl moderní podnik, plně vybavený
> technologií i zahraničními kontakty na vývoz medu, hospodařil od samého
> začátku se ztrátou. V roce 1993 vstoupila do Včely Předboj opět
> socialistická organizace - Českomoravská kooperativa a.s. Hospodaření
Včely
> Předboj zůstalo nadále v červených číslech v řádu několika milionů korun
> ročně, a to za velké podpory ČSV. V roce 1996 bylo hospodaření z Předboje
> pro Kooperativu tak ztrátové, že ztráta činila k 31.12.1996 celkem
> 21milionů Kč. Hospodaření v těchto letech nakonec pomohlo ostatním
> začínajícím soukromým subjektům, které na neschopnosti Předboje vyrostly.
V
> balení medu to byli pánové Češka a Andrle, pan Novák a pan Straka, ve
> výkupu medu to byl pan Halada a pan Špaček.
> Posledně jmenovaný měl taktéž zájem v roce 1996 zadluženou Včelu od
> kooperativy odkoupit. To samozřejmě nebylo po chuti ČSV v čele s
tajemníkem
> panem Peroutkou. To on nakonec prosadil, že Včelu Předboj od kooperativy
> odkoupil ČSV, samozřejmě za peníze řadových včelařů, které se v ČSV
hromadí
> z příspěvků jednotlivých členů.
> Od této doby se ředitel pro Včelu vybíral pouze ze spřízněných osob pana
> tajemníka, který do hospodaření Včely hovořil o to více. Za jeho vedení se
> ve Včele vystřídalo mnoho ředitelů, ale vždy se stejným výsledkem, pouze
se
> každoročně lišila velikost vytvořené ztráty.
> Od roku 1993 do roku 2001 Včela Předboj byla v zisku pouze v roce 2000,
kdy
> obdržela od státu nenávratnou dotaci 4,5 mil.Kč. Samozřejmě, že tato
dotace
> byla určena jen pro Včelu a s ČSV spřízněné firmy jako je Včelpo Obora a
> podobně. Ve zbývajících letech vytvořila celkovou kumulovanou ztrátu ve
> výši 38,9 mil.Kč. Zpočátku byla tato ztráta hrazena z peněz, které do
Včely
> vložili její akcionáři, posléze ČSV na ztrátovou činnost ve Včele
půjčoval
> nemalé svazové prostředky, a to většinou bezúročně. Od roku 1997 do roku
> 1999 půjčil své Včele celkem 14,5 mil.Kč, z toho Včela dodnes ČSV
nevrátila
> ani korunu a ČSV si dodnes vyúčtoval pouze 400tis.Kč na úrocích za tyto
> půjčky. Tyto úroky samozřejmě dodnes svaz nedostal zaplaceny (není a ani
> nebylo z čeho).
> Situace již byla neudržitelná i pro takového straníka jako je pan tajemník
> Peroutka. Proto v roce 2001 rozhodl, že se bude hledat strategický, pokud
> možno zahraniční partner. Jaké však bylo zklamání vrcholných funkcionářů
> ČSV, že o kdysi dominantní podnik na výkup, balení a export medu nemá v
> roce 2001 nikdo zájem, protože již na trhu s medem znamenal jen velmi
málo.
> Proto bylo rozhodnuto hledat strategického partnera doma. K nelibosti
> většiny funkcionářů projevil zájem o koupi opět pan Špaček, který na
> výkupu, zpracování a balení medu naopak každoročně profitoval a zvolna
> rozšiřoval svou firmu. Za Včelu nabídl 11 mil.Kč s tím, že firmu postupně
> oddluží, zachová výrobu a díky rozšířené výkupní síti by se Včela rázem
> stala dominantní ve výkupu medu v ČR: Také drobní akcionáři by časem
> nepřišli zkrátka, jako je tomu nyní, protože prosperující firma by byla
> schopna časem i vyplácet dividendy.
> To samozřejmě nebylo po chuti panu Peroutkovi, který naopak chtěl prosadit
> jím vybraného partnera, pokud možno straníka. ČSV nevypsal proto žádné
> výběrové řízení na odkup jeho podílu ze Včely, ale hned od počátku
> prosazoval tajemníkem vybraného partnera. Proto padlo, pro mnohé
> překvapující rozhodnutí, že se Včela prodá panu Léblovi a Kořánovi -
> podnikatelům, kteří o trhu s medem nevěděli zhola nic. Navíc Včelu získali
> za dosud utajovaných skutečností. Kupní smlouva je známa jen velmi úzkému
> okruhu lidí kolem pana tajemníka. Navíc cena, která byla dohodnuta na
> údajných pět miliónů Kč, nebyla dodnes uhrazena a pravděpodobně ani
nebude.
> Vždyť pan tajemník neprodává svůj podnik, ale podnik ve vlastnictví ČSV,
> kam své prostředky nevložil on, ale řadoví včelaři a stát formou dotací. V
> roce 2001, ještě před předáním Včely novému majiteli, bylo na valné
hromadě
> Včely pod vedením ČSV odhlasováno, že celkový dluh 15 mil.Kč, které Včela
> ČSV dluží,se promění na další bezcenné akcie, jež sice ČSV vlastní, ale
pro
> své včelaře, které zastupuje, jsou jen číslem na papíře. Tyto akcie se po
> ukončení rozprodeje promění na nulu.
> Za dva roky hospodaření nového majitele dluh Včely narostl o dalších šest
> miliónů Kč. Ihned po převzetí firmy noví majitelé vyměnili téměř všechny
> zaměstnance a na vlivná místa si dosadili své lidi, většinou příbuzné,
> kteří problematiku medu vůbec neznali. Proto dovedli v letošním roce
> hospodaření Včely do takového konce, že v současnosti nezaplacený med svým
> výkupcům vrací, ať si s ním dělají co chtějí. Vůbec je nezajímá české
> včelařství! (toto měli údajně koupí Včely zachránit před pány, jako je pan
> Halada a pan Špaček. Ti ale nyní, pod hlavičkou společnosti Český med ze
> Včely Předboj tento nezaplacený med nakupují) !
> Pan tajemník po celou dobu existence Včely popíral před včelařskou
> veřejností a státními institucemi, že v zemi jsou i jiné podnikatelské
> subjekty, s kterými by bylo vhodné vést dialog na téma "Rozvoj českého
> včelařství." Vhledem k ignorování dalších firem byl v roce 2003 založen
> Svaz výrobců, obchodníků a zpracovatelů medu, kteří chtějí řešit
> problematiku českého včelařství. Pan Peroutka bohužel dodnes organizaci
> ignoruje, i přesto, že SVOZM sám spolupracuje se státními institucemi,
> majícími co do činění s medem. Dodnes v časopise Včelařství platí, že ne
> všichni členové SVOZM mají povoleno inzerovat nebo dokonce do časopisu
psát
> články. Naopak to byla vždy protěžovaná Včela, která nás po několik let
> každý měsíc z několika stránek časopisu stále přesvědčovala, že je to
pouze
> ona, Včela Předboj, kdo se v ČR zabývá výkupem, balením a prodejem medu, a
> že její výkupní a prodejní ceny jdou ty nejlepší. Opak je však pravdou.
> Výkupní ceny Včely byly až o 15% nižší proti konkurenci.
>
> Kdo nese za tento stav ve Včele morální, politickou a ekonomickou
> odpovědnost?! Kdo by měl z toho vyvodit své osobní závěry?!
> České včelařství bylo přece pod vedením pana tajemníka Peroutky nikoliv
> zachráněno, ale podvedeno, okradeno a to hned dvakrát. Jednou o 15 milionů
> Kč, které drobní včelaři vložili do svých akcií, podruhé o příspěvky a
> státní dotace všech včelařů, které nenávratně zmizely v socialisticky
> hospodařící Včele.
> Položme si otázku, jak je to možné?
> Bohužel je ČSV jedinou zájmovou organizací v zemi, mající právo
> přerozdělovat státní dotace. Včelaři od ČSV nikdy neobdrželi veškeré
> dotace, které jim stát přiznal na zazimování včelstev. Státní dotace činí
> 150,-Kč na včelstvo, přitom včelaři od ČSV dostávají jen málo přes 100,-Kč
> . Zbývající částku, která ročně činí přes 20 mil.Kč, si ponechává ÚV ČSV
> pro svoji činnost a podporu svých spřízněných firem. Dalším podvodem na
> členy ČSV je systém vybírání členských příspěvků, které se vybírají jako v
> jediné společenské organizaci v ČR ne podle počtu členů, ale podle počtu
> včelstev. Tak nastává paradoxně stav, kdy při hlasování se uplatňuje
systém
> kolik členů, tolik hlasů, ale při placení příspěvků tomu tak není. Položme
> si otázku, kolik velkých, schopných včelařů je v ÚV ČSV a jakou mají váhu
> při prosazování svých názorů?
> Nechejme tedy na zvážení všech rozumných včelařů, kteří mají zájem o
> budoucnost českého včelařství, aby v co nejrychlejším časovém horizontu
> vyvolali změnu ve vedení ÚV ČSV.
>
> V současnosti je do EU povolen dovoz levného čínského medu. Hrozí tudíž
> zhroucení stávajícího modelu českého včelařství. Dotace na zazimování
> včelstev, která má řešit opylování krajiny, musí být změněna na dotaci za
> prodaný kilogram medu. Jen tak budeme podporovat včelstva zdravá a silná,
> schopná zajistit opylování krajiny. Jen tak budeme podporovat včelaře
> schopné, kteří v současnosti opylení krajiny víceméně zajišťují, před
> ostatními, kteří se včelařením pouze baví, většinou bez valné medné
> produkce. Tato kritéria splňují včelstva především velkovčelařů a
> komerčních včelařů, kteří by měli usednout nejméně jako rovnoprávní do
> vedení ÚV ČSV.
>
> Tímto článkem se v žádném případě nechceme ani v nejmenším dotknout všech
> poctivých odborníků malovčelařů a věříme, že i jim jde o budoucnost
> včelařství.
>
> To všechno a mnoho dalších věcí je dílem současného vedení ČSV, které
téměř
> beze změny přetrvává v této společenské organizaci z dob socialismu.
> Dokažme, že řadoví včelaři jsou schopni velice nepříznivý vývoj v
> organizaci ČSV zvrátit. Demokraticky, zdola musí dojít k obměně těch
> včelařských funkcionářů , kteří se zastávají současné formy vedení.
>
> Cesta, kterou jde současná garnitura ČSV, je cesta do pekel; jasnou
> ukázkou kam a za jakou cenu jsou schopni dojít, je Včela Předboj.
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7399


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
František Rousek --- 7. 10. 2004
RE: V?ela?i, vzbu?te se!

>Cel} ten pxmsplvek na mne pysobm dojmem zavisti tlch vek}ch tlm
>mal}m.

>Pepan

To nenm zavist velkych vcelaru, ti to nemaji zapotrebi jsou to toti taki v
c e l a r i, ale presentace a natlak nekterych velkych vykupcu, ktexm
chteji timto prosadit sve cile.
Frantiek Rousek
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7415


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu