78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


pan Josef Menšík --- 6. 10. 2004
Re: V?ela?i, vzbu?te se!

Dotace na zazimování
včelstev, která má řešit opylování krajiny, musí být změněna na dotaci za
prodaný kilogram medu. Jen tak budeme podporovat včelstva zdravá a silná,
schopná zajistit opylování krajiny. Jen tak budeme podporovat včelaře
schopné, kteří v současnosti opylení krajiny víceméně zajišťují, před
ostatními, kteří se včelařením pouze baví, většinou bez valné medné
produkce. Tato kritéria splňují včelstva především velkovčelařů a
komerčních včelařů, kteří by měli usednout nejméně jako rovnoprávní do
vedení ÚV ČSV.

Tahle pasáž by přinutila prodávat med jen výkupcům a to je zlé. Rovnoměrné
opylování v méně nektarodárné krajině zajišťují právě ti drobní včelaři.
Práve proto opylovací službu musí platit stát, těžko by ji jednotliví , a to
i ti velcí, dostávali od zahrádkářů a nebo i od zemědělských podniků. A oto
hůř si umím představit jak velkovčelaři rozvážejí úly po10 kusech do oblastí
s nizkým medným výnosem, jen proto aby dostaly těch 150 tak zatracovaných
korun. Celý ten příspěvek na mne působí dojmem závisti těch vekých těm
malým.

Pepan

----- Original Message -----
From: "?esk? Tunel" <e-mail/=/nezadan>
To: "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, October 05, 2004 11:42 AM
Subject: V?ela?i, vzbu?te se!


> Včela Předboj končí?
>
> V tichosti a bez publicity se připravuje na svůj konec jeden z
> posledních molochů socialistického včelařství, Včela Předboj a.s., a to
> socialistický v pravém slova smyslu.
> Přes dvanáct let je podporován a protěžován nesystémovými opatřeními, jako
> jsou nenávratné půjčky od ČSV nebo státní dotace pouze pro tuto
společnost,
> přitom je prezentován jako jediný podnik, který zachraňuje české
> včelařství. Není a nebylo měsíce, aby ČSV a jeho tajemník, MVDr. Peroutka
> ve "svém" časopise nevelebil ohromné výhody, které Včela Předboj poskytuje
> včelařům. Opak byl ale pravdou, protože Včela Předboj svým socialistickým
> hospodařením neustále odsávala velkou část členských příspěvků, které
> včelaři platí na zajištění činnosti ČSV. Bohužel ale většina z nich neví
> (mimo ÚV v čele se svým tajemníkem, kteří tyto praktiky každoročně
> schvalovali), že ČSV tyto příspěvky používal ve velké míře na každoroční
> oddlužování tureckého hospodaření ve Včele Předboj.
> Většina těchto kroků ale pocházela z dílny propagátora tureckého,
> prodělkového hospodaření tajemníka ČSV MVDr.Peroutky, který jako jediný
> stál ve všech představenstvech Včely Předboj od jejího založení.
> Diskriminoval a svým vlivem ubíjel v samých zárodcích rozvíjející se
zdravé
> podnikáním oboru výkup, zpracování a prodej medu. Přitom nově se tvořící
> podnikatelé vyrůstali právě na neschopnosti Včely Předboj.
>
> Podívejme se trochu chronologicky do historie Včely Předboj:
> Do roku 1990 to byl jediný monopolní výkupce, zpracovatel a vývozce medu
> pro celé tehdejší federativní Československo. Již na konci roku 1990 na
> konferenci moravských včelařů v Brně vyzval všechny včelaře ke spojení a
> zakoupení Včely Předboj začínající včelařský podnikatel pan Špaček z
> Jaroměře. Bylo to ale příliš brzy na to, aby byl vyslyšen. Znovu se pan
> Špaček pokoušel přesvědčit včelaře na celostátním aktivu produktivních
> včelařů v Praze v roce 1991 a opět neúspěšně. To byla stále Včela Předboj
> dominantním výkupcem, zpracovatelem a vývozcem na trhu. Toho využil ČSV k
> založení dne 17.12.1999 akciové společnosti Včela Předboj a.s., jejímž
> zakladatelem byl právě ČSV. Ten toho dosáhl pomocí svých mocenských vlivů,
> které v ČSV přetrvávaly z dob socialismu a přetrvávají zde dodnes. Vznikla
> akciová společnost s majetkem v hodnotě 48,8mil.Kč., kde majoritním
> akcionářem byl ČSV, dále restituenti a za 15 mil.Kč si akcie nakoupili
> samotní drobní včelaři, včelařští podnikatelé, kteří věřili v prosperitu
> Předboje a v neposlední řadě celé včelařské základní organizace..
> Od samého začátku ale Včela Předboj a.s. pod dohledem tajemníka Peroutky
> hospodařila jako socialistická organizace, silně dotovaná příspěvky všech
> včelařů. Přesto, že v té době to byl moderní podnik, plně vybavený
> technologií i zahraničními kontakty na vývoz medu, hospodařil od samého
> začátku se ztrátou. V roce 1993 vstoupila do Včely Předboj opět
> socialistická organizace - Českomoravská kooperativa a.s. Hospodaření
Včely
> Předboj zůstalo nadále v červených číslech v řádu několika milionů korun
> ročně, a to za velké podpory ČSV. V roce 1996 bylo hospodaření z Předboje
> pro Kooperativu tak ztrátové, že ztráta činila k 31.12.1996 celkem
> 21milionů Kč. Hospodaření v těchto letech nakonec pomohlo ostatním
> začínajícím soukromým subjektům, které na neschopnosti Předboje vyrostly.
V
> balení medu to byli pánové Češka a Andrle, pan Novák a pan Straka, ve
> výkupu medu to byl pan Halada a pan Špaček.
> Posledně jmenovaný měl taktéž zájem v roce 1996 zadluženou Včelu od
> kooperativy odkoupit. To samozřejmě nebylo po chuti ČSV v čele s
tajemníkem
> panem Peroutkou. To on nakonec prosadil, že Včelu Předboj od kooperativy
> odkoupil ČSV, samozřejmě za peníze řadových včelařů, které se v ČSV
hromadí
> z příspěvků jednotlivých členů.
> Od této doby se ředitel pro Včelu vybíral pouze ze spřízněných osob pana
> tajemníka, který do hospodaření Včely hovořil o to více. Za jeho vedení se
> ve Včele vystřídalo mnoho ředitelů, ale vždy se stejným výsledkem, pouze
se
> každoročně lišila velikost vytvořené ztráty.
> Od roku 1993 do roku 2001 Včela Předboj byla v zisku pouze v roce 2000,
kdy
> obdržela od státu nenávratnou dotaci 4,5 mil.Kč. Samozřejmě, že tato
dotace
> byla určena jen pro Včelu a s ČSV spřízněné firmy jako je Včelpo Obora a
> podobně. Ve zbývajících letech vytvořila celkovou kumulovanou ztrátu ve
> výši 38,9 mil.Kč. Zpočátku byla tato ztráta hrazena z peněz, které do
Včely
> vložili její akcionáři, posléze ČSV na ztrátovou činnost ve Včele
půjčoval
> nemalé svazové prostředky, a to většinou bezúročně. Od roku 1997 do roku
> 1999 půjčil své Včele celkem 14,5 mil.Kč, z toho Včela dodnes ČSV
nevrátila
> ani korunu a ČSV si dodnes vyúčtoval pouze 400tis.Kč na úrocích za tyto
> půjčky. Tyto úroky samozřejmě dodnes svaz nedostal zaplaceny (není a ani
> nebylo z čeho).
> Situace již byla neudržitelná i pro takového straníka jako je pan tajemník
> Peroutka. Proto v roce 2001 rozhodl, že se bude hledat strategický, pokud
> možno zahraniční partner. Jaké však bylo zklamání vrcholných funkcionářů
> ČSV, že o kdysi dominantní podnik na výkup, balení a export medu nemá v
> roce 2001 nikdo zájem, protože již na trhu s medem znamenal jen velmi
málo.
> Proto bylo rozhodnuto hledat strategického partnera doma. K nelibosti
> většiny funkcionářů projevil zájem o koupi opět pan Špaček, který na
> výkupu, zpracování a balení medu naopak každoročně profitoval a zvolna
> rozšiřoval svou firmu. Za Včelu nabídl 11 mil.Kč s tím, že firmu postupně
> oddluží, zachová výrobu a díky rozšířené výkupní síti by se Včela rázem
> stala dominantní ve výkupu medu v ČR: Také drobní akcionáři by časem
> nepřišli zkrátka, jako je tomu nyní, protože prosperující firma by byla
> schopna časem i vyplácet dividendy.
> To samozřejmě nebylo po chuti panu Peroutkovi, který naopak chtěl prosadit
> jím vybraného partnera, pokud možno straníka. ČSV nevypsal proto žádné
> výběrové řízení na odkup jeho podílu ze Včely, ale hned od počátku
> prosazoval tajemníkem vybraného partnera. Proto padlo, pro mnohé
> překvapující rozhodnutí, že se Včela prodá panu Léblovi a Kořánovi -
> podnikatelům, kteří o trhu s medem nevěděli zhola nic. Navíc Včelu získali
> za dosud utajovaných skutečností. Kupní smlouva je známa jen velmi úzkému
> okruhu lidí kolem pana tajemníka. Navíc cena, která byla dohodnuta na
> údajných pět miliónů Kč, nebyla dodnes uhrazena a pravděpodobně ani
nebude.
> Vždyť pan tajemník neprodává svůj podnik, ale podnik ve vlastnictví ČSV,
> kam své prostředky nevložil on, ale řadoví včelaři a stát formou dotací. V
> roce 2001, ještě před předáním Včely novému majiteli, bylo na valné
hromadě
> Včely pod vedením ČSV odhlasováno, že celkový dluh 15 mil.Kč, které Včela
> ČSV dluží,se promění na další bezcenné akcie, jež sice ČSV vlastní, ale
pro
> své včelaře, které zastupuje, jsou jen číslem na papíře. Tyto akcie se po
> ukončení rozprodeje promění na nulu.
> Za dva roky hospodaření nového majitele dluh Včely narostl o dalších šest
> miliónů Kč. Ihned po převzetí firmy noví majitelé vyměnili téměř všechny
> zaměstnance a na vlivná místa si dosadili své lidi, většinou příbuzné,
> kteří problematiku medu vůbec neznali. Proto dovedli v letošním roce
> hospodaření Včely do takového konce, že v současnosti nezaplacený med svým
> výkupcům vrací, ať si s ním dělají co chtějí. Vůbec je nezajímá české
> včelařství! (toto měli údajně koupí Včely zachránit před pány, jako je pan
> Halada a pan Špaček. Ti ale nyní, pod hlavičkou společnosti Český med ze
> Včely Předboj tento nezaplacený med nakupují) !
> Pan tajemník po celou dobu existence Včely popíral před včelařskou
> veřejností a státními institucemi, že v zemi jsou i jiné podnikatelské
> subjekty, s kterými by bylo vhodné vést dialog na téma "Rozvoj českého
> včelařství." Vhledem k ignorování dalších firem byl v roce 2003 založen
> Svaz výrobců, obchodníků a zpracovatelů medu, kteří chtějí řešit
> problematiku českého včelařství. Pan Peroutka bohužel dodnes organizaci
> ignoruje, i přesto, že SVOZM sám spolupracuje se státními institucemi,
> majícími co do činění s medem. Dodnes v časopise Včelařství platí, že ne
> všichni členové SVOZM mají povoleno inzerovat nebo dokonce do časopisu
psát
> články. Naopak to byla vždy protěžovaná Včela, která nás po několik let
> každý měsíc z několika stránek časopisu stále přesvědčovala, že je to
pouze
> ona, Včela Předboj, kdo se v ČR zabývá výkupem, balením a prodejem medu, a
> že její výkupní a prodejní ceny jdou ty nejlepší. Opak je však pravdou.
> Výkupní ceny Včely byly až o 15% nižší proti konkurenci.
>
> Kdo nese za tento stav ve Včele morální, politickou a ekonomickou
> odpovědnost?! Kdo by měl z toho vyvodit své osobní závěry?!
> České včelařství bylo přece pod vedením pana tajemníka Peroutky nikoliv
> zachráněno, ale podvedeno, okradeno a to hned dvakrát. Jednou o 15 milionů
> Kč, které drobní včelaři vložili do svých akcií, podruhé o příspěvky a
> státní dotace všech včelařů, které nenávratně zmizely v socialisticky
> hospodařící Včele.
> Položme si otázku, jak je to možné?
> Bohužel je ČSV jedinou zájmovou organizací v zemi, mající právo
> přerozdělovat státní dotace. Včelaři od ČSV nikdy neobdrželi veškeré
> dotace, které jim stát přiznal na zazimování včelstev. Státní dotace činí
> 150,-Kč na včelstvo, přitom včelaři od ČSV dostávají jen málo přes 100,-Kč
> . Zbývající částku, která ročně činí přes 20 mil.Kč, si ponechává ÚV ČSV
> pro svoji činnost a podporu svých spřízněných firem. Dalším podvodem na
> členy ČSV je systém vybírání členských příspěvků, které se vybírají jako v
> jediné společenské organizaci v ČR ne podle počtu členů, ale podle počtu
> včelstev. Tak nastává paradoxně stav, kdy při hlasování se uplatňuje
systém
> kolik členů, tolik hlasů, ale při placení příspěvků tomu tak není. Položme
> si otázku, kolik velkých, schopných včelařů je v ÚV ČSV a jakou mají váhu
> při prosazování svých názorů?
> Nechejme tedy na zvážení všech rozumných včelařů, kteří mají zájem o
> budoucnost českého včelařství, aby v co nejrychlejším časovém horizontu
> vyvolali změnu ve vedení ÚV ČSV.
>
> V současnosti je do EU povolen dovoz levného čínského medu. Hrozí tudíž
> zhroucení stávajícího modelu českého včelařství. Dotace na zazimování
> včelstev, která má řešit opylování krajiny, musí být změněna na dotaci za
> prodaný kilogram medu. Jen tak budeme podporovat včelstva zdravá a silná,
> schopná zajistit opylování krajiny. Jen tak budeme podporovat včelaře
> schopné, kteří v současnosti opylení krajiny víceméně zajišťují, před
> ostatními, kteří se včelařením pouze baví, většinou bez valné medné
> produkce. Tato kritéria splňují včelstva především velkovčelařů a
> komerčních včelařů, kteří by měli usednout nejméně jako rovnoprávní do
> vedení ÚV ČSV.
>
> Tímto článkem se v žádném případě nechceme ani v nejmenším dotknout všech
> poctivých odborníků malovčelařů a věříme, že i jim jde o budoucnost
> včelařství.
>
> To všechno a mnoho dalších věcí je dílem současného vedení ČSV, které
téměř
> beze změny přetrvává v této společenské organizaci z dob socialismu.
> Dokažme, že řadoví včelaři jsou schopni velice nepříznivý vývoj v
> organizaci ČSV zvrátit. Demokraticky, zdola musí dojít k obměně těch
> včelařských funkcionářů , kteří se zastávají současné formy vedení.
>
> Cesta, kterou jde současná garnitura ČSV, je cesta do pekel; jasnou
> ukázkou kam a za jakou cenu jsou schopni dojít, je Včela Předboj.
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7399


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
František Rousek --- 7. 10. 2004
RE: V?ela?i, vzbu?te se!

>Cel} ten pxmsplvek na mne pysobm dojmem zavisti tlch vek}ch tlm
>mal}m.

>Pepan

To nenm zavist velkych vcelaru, ti to nemaji zapotrebi jsou to toti taki v
c e l a r i, ale presentace a natlak nekterych velkych vykupcu, ktexm
chteji timto prosadit sve cile.
Frantiek Rousek
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7415


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu