Informace o včelařské konferenci
a její obecná technická pravidlaObsah:

O účasti na konferenci obecně

Účast na konferenci je možná buď:

1.) Přes webové rozhraní. Webová stránka konference s příspěvky je přístupná ze vstupní stránky na adrese www.vcely.or.cz. K této účasti není nutné se žádným způsobem přihlašovat.

2.) Prostřednictvím e-mailu. Po níže popsaném přihlášení do konference budete dostávat všechny příspěvky vložené do konference (ať už skrze její webovou podobu nebo e-mailem). E-mailem také můžete reagovat na jakýkoliv příspěvěk, který z konference dostanete. Vaše reakce bude rozposlána všem přihlášeným členům konference a zobrazí se ihned i na webové stránce konference (takže bude přístupná i těm, kteří přistupují do konference pouze přes web a e-mail nepoužívají.

Webová i e-mailová účast na konferenci jsou dva různé způsoby účasti na jedné konferenci (nejedná se tedy o dvě konference).

Pro účastníky konference přes e-mail

Přihlašování k e-mailové účasti na konferenci

Pošlete e-mail (nezáleží na subjectu /tj. "předmětu"/ ani na obsahu, může to být klidně úplně prázdný mail) na adresu vcely-subscribe@v.or.cz. Důležité je, abyste tento přihlašovací e-mail zasílali z té adresy, na kterou chcete dostávat konferenční příspěvky a ze které budete případně odesílat své příspěvky do konference. Jako odpověď vám vzápětí přijde zpátky potvrzující e-mail, čímž se zabraňuje tomu, aby vás někdo do konference přihlásil bez vašeho vědomí. K potvrzení pak stačí, když ve Vašem maileru pouze kliknete na "Odpovědět" /či "Reply"/ a takto vyrobený odpovědní mail bez jakýchkoliv dalších úprav prostě odešlete - nic nikde v tomto e-mailu už nemusíte měnit. Za chvíli vám přijde z konference zpátky další e-mail s uvítáním do konference a shrnutím dostupných příkazů.

Po této proceduře jste přihlášeni a na Vaši e-mailovou adresu vám budou zasílány všechny příspěvky vložené od této chvíle do konference (lhostejno, zda je jejich autor vložil do konference skrze její webovou stránku nebo e-mailem).

Vaše adresa byla konferečním robotem zapsána do mailing-listu konference (tj. do seznamu e-mailových adres, na něž jsou rozesílány všechny příspěvky podané kýmkoliv do konference; a jen z adres uvedených v tomto seznamu je přijímáno podání nových konferečních příspěvků).

Přihlásit se je možno i vyplněním přihlašovacího formuláře.

Pozor! Nové příspěvky (či odpovědi na příspěvky) budou do konference přijaty jen v případě, že jsou odeslány přesně z té adresy, pod kterou jste v konferenci přihlášeni. Dojde-li příspěvek, který má jinou adresu odesilatele, než jakou jste přihlásili do mailing-listu konference, pak bude konferenčním robotem odmítnut.

Odhlašování z e-mailové účasti na konferenci

Pošlete e-mail na adresu vcely-unsubscribe@v.or.cz. Další postup potvrzení je stejný jako při přihlašování.

Přihlášení (resp. odhlášení) se z jiné adresy

Můžete se také do mailing listu přihlásit pod jinou adresou, než ze které posíláte přihlašovací e-mail. Na příklad: pro alternativní adresu "pepa@domena.cz" stačí v přihlašovací adrese za slovo "subscribe" přidat pomlčku a Vaši alternativní adresu, ve které zavináč nahradíte rovnítkem (=), pak to tedy bude pro náš příklad vypadat takto: vcely-subscribe-pepa=domena.cz@v.or.cz

Odhlásit tuto adresu lze pomocí e-mailu poslaného za libovolné adresy na adresu modifikovanou obdobně, jak bylo popsáno výše - pro náš příklad: vcely-unsubscribe-pepa=domena.cz@v.or.cz

V obou případech Vám bude poslána žádost o potvrzení na tuto alternativní adresu. Když ji dostanete, jednoduše na ni odpovězte a vaše přihlášení (resp. odhlášení) se dokončí.

Podávání příspěvků do konference prostřednictvím e-mailu

Stačí, když kdokoliv pošle mail s textem příspěvku na adresu: (pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu) (k vložení příspěvku však musí být řádně přihlášen (viz výše nebo přihlašovací formulář). Takto podaný příspěvek pak bude automaticky přeposlán všem ostatním členům konference přihlášeným výše uvedeným způsobem k účasti přes e-mail, a zároveň se zobrazí na webovém rozhraní konference.

Pokud chcete na nějaký příspěvek, který jste obdrželi, odpovědět, stačí ve Vašem e-mailovacím software kliknout na tlačítko "Odpovědět" či "Reply", napsat Vaši reakci a odeslat. Vaše odpověď bude tím vložena do konference a rozeslána všem ostatním (a bude viditelná na webové stránce konference). Pokud chcete odpovědět soukromě pouze autorovi příspěvku, změňte v hlavičce vaší e-mailové odpovědi cílovou e-mailovou adresu ze (pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu) na e-mailovou adresu autora původní zprávy.

Prosíme, při e-mailové odpovědi na nějaký příspěvek, vymažte co nejvíce z citace původní zprávy. Citujte z ní jen to, co je nezbytné (při webovém prohlížení konference se tím výrazně zvýší přehlednost).

Chcete-li reagovat na některý již uveřejněný příspěvek, zásadně to čiňte pomocí funkce "odpovědět" (reply) u Vašeho mailovacího programu. Pouze při tomto způsobu vkládání Vašich odpovědí, se tyto pak mohou správně zařadit k dalším příspěvkům na toto téma, když někdo na webovém rozhraní konference chce používat funkci: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek", anebo tomu, kdo si zobrazí tzv. "vlákno" diskuse. (Mějte na paměti, že tyto funkce webového rozhraní konference jsou důležité i pro ty, kteří se konference účastní přes e-mail, protože jim umožňují hledat ve starších příspěvcích, nechat si je setřídit apod.)

Nikdy nezačínejte diskusi na nové téma tím, že odpovíte na diskusní příspěvek jiného tématu! Špatně je, když začnete probírat nové téma pod názvem jiného tématu; a špatně je i to, když odpovíte na příspěvek jiného tématu, vymažete předvyplněnou kolonku s předmětem (subjectem) a napíšete tam něco jiného! Takto vytvořené příspěvky budou mít sice uvedeno v hlavičce název nového tématu, ale robot konference je bude stále považovat za odpovědi na původní téma, jehož název jste z kolonky "předmět" vymazali; a proto budou v konferenci při použití funkce "zobrazit všechny příspěvky na toto téma" zařazeny do vlákna diskuse k původnímu (vymazanému) tématu (robot konference se totiž při třídění příspěvků neřídí tím, co je formálně napsáno v kolonce "téma", ale skrytými číselnými kódy, jimiž je každý příspěvek označen).

Pokud chcete poslat do konference příspěvek na nové téma, pak tak čiňte jedině zasláním nového e-mailu (vytvořeného nikoliv funkcí "odpovědět" ale "nová zpráva" nebo "vytvořit nový e-mail" apod.) na adresu konference: (pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu) (samozřejmě jen za předpokladu, že adresa, ze které příspěvek podáváte, je řádně přihlášena).

Propojení e-mailové a webové formy konference

Shrnutí výše řečeného. Na adrese www.vcely.or.cz je vstupní stránka konference, ze které se dostanete do webové formy konference. Všechny příspěvky podané do webové konference se automaticky rozešlou na adresy všech, kteří jsou přihlášeni k e-mailové účasti na konferenci. A naopak - všechny příspěvky podané do konference prostřednictvím e-mailu poslaného na adresu (pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu) se zobrazí i na webové stránce konference.

Používejte českou diakritiku

Při psaní Vašich konferenčních příspěvků používejte česká písmena s háčky a čárkami. Podmínkou však je, že Váš mailer (software, který používáte k psaní a odesílání e-mailů) umí češtinu. Pokud tomu tak není, nebo pokud vyřizujete e-maily přes webové rozhraní některého z freemailových serverů, který není v České republice a neumí kódovat české znaky (např. máte adresu: jméno@mailcity.com), pak raději pište bez používání českých písmen - tj. bez háčků a čárek.

Prosíme, abyste raději uváděli bez české diakritiky:

1.) své jméno (v hlavičce mailu "odesilatel")
2.) "subject" čili "předmět"

Co nedělejte

Nepřikládejte k mailům Vašich příspěvků žádné přílohy (žádné soubory v attachmentu) - binární ani textové. Prostřednictvím souborů přiložených k e-mailům se totiž šíří po internetu viry. Poznámka - obecné dobré rady: pokud byste dostali e-mail s neočekávaným přiloženým souborem z neznámého (neprověřeného) zdroje, pak raději přílohu s podezřelým neznámým souborem neotevírejte (zvláště, pokud je to soubor obsahující několik přípon - příkladem typického viru je soubor: muzika.mp3.exe); další rady: při ukládání textových souborů vytvořených ve Wordu vyberte uložení s příponou RTF (nikoliv DOC), chcete-li je šířit, a vyžadujte po ostatních, aby Vám zasílali texty ve formátu Word uložené jako RTF; je-li to pro Vás možné, raději se vyhněte používání software "Microsoft Outlook".

Pokud byste chtěli dát ostatním včelařům k dispozici nějaký soubor, zašlete jej v příloze e-mailu správci konference, který jej zpřístupní (resp. jeho stažení všem umožní) přes webové rozhraní. U takového e-mailu by v "subjectu" (resp. "předmětu") mělo být: "Soubor pro vcelare", a posílejte jej na adresu: (pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).

Neposílejte do konference soukromé vzkazy. Součástí slušného chování na internetové síti je zdržet se zbytečného zatěžování sítě. Pro soukromou korespondenci s účastníkem konference adresujte mail nikoliv do konference, ale na jeho soukromou adresu (v kolonce "Příjemce" nebo "Komu" nechť je v hlavičce takového mailu uvedena soukromá adresa účastníka a nikoliv adresa konference).

Technická doporučení

Při e-mailové odpovědi na nějaký příspěvek, vymažte co nejvíce z citace původní zprávy. Citujte z ní jen to, co je nezbytné (výrazně se tím zvýší přehlednost konference - zvláště na jejím webovém rozhraní).

Doporučuje se, aby přispěvatelé měli nastaven svůj mailovací program tak, aby před všechny řádky původního textu vložil znak ">" (větší než). Čtenář pak nemusí dlouze přemýšlet, co je původní text a co už je odpověď na něj.

Co se tyce nastaveni programu od Microsoftu, viz:

http://www.washington.edu/pine/faq/whatis.html#xtocid178162

Pokud používáte MS Outlook, nastavte si ho následovně:
Tools - Options - Send tab -- Mail Sending Format - Plain Text Nastroj - Moznosti - Odesilani -- Odpovidat na zpravy ve formatu v nemz byly odeslany - Prosty text

Můžete také bádat na:


http://www.missprint.org/sinister/plaintext.html
http://www.mcli.dist.maricopa.edu/director/direct-l/winmail.html
http://www.brooklyn.com/theatre-sound/winmail.html
http://rider.wharton.upenn.edu/~loren/winmail.html
http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q241/5/38.asp
http://www.math.fu-berlin.de/~guckes/mail/annoyances.html
http://www.microsoft.com/TechNet/exchange/2505ch10.asp

Tady je příklad technicky dobře udělaného příspěvku - odpovědi:
http://www.natur.cuni.cz/~listserv/vcelari/vcelari.200206/msg00105.html

Tady je zářný příklad v angličtině (anglicky na to snad není třeba umět):
http://kb.indiana.edu/data/afhb.html?cust=844

Pokud má konferenční robot nějaké problémy s doručením příspěvku na Vaši adresu (mohou to být jen přechodné výpadky internetového spojení apod.), pošle na Vaši adresu varovný mail, začínající těmi slovy: Hi. This is the qmail-send program at rover.dkm.cz. I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses. This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.


O účasti na konferenci přes webové rozhraní

Na adrese http://www.vcely.or.cz/konference.pl (která je přístupná z hlavní stránky konference) jsou texty posledních příspěvků a nahoře, hned pod hlavičkou stránky, je formulář (okénko) na podávání příspěvků do konference.

Chcete-li se zapojit do diskuse a poslat nový příspěvěk na nové téma (které chcete otevřít k nové diskusi), pak - bez použití jakýchkoliv dalších funkcí a odkazů - rovnou vyplňte ve formuláři nejprve kolonku "jméno" (může sem napsat i přezdívku nebo pouhé křestní jméno), které bude uváděno v hlavičce Vašeho příspěvku. Zvolte si takové jméno, aby ostatní diskutující poznali, o koho se jedná, a používejte stále stejné. Pokud máte vlastní internetovou poštovní adresu, můžete vyplnit i kolonku "e-mail" (tato e-mailová adresa bude uvedena u e-mailem rozesílaných příspěvků, takže e-mailoví účastníci konference budou moci napsat přímo Vám - soukromě nikoliv veřejně přes konferenci; na webovém rozhraní konference však Vaše e-mailová adresa dostupná nebude - kvůli ochraně soukromí).
Dále je naprosto nutné vyplnit kolonku "téma". (Chcete-li tedy vyvolat diskusi na ještě neprobírané téma, vymyslete jeho stručné označení a napište do této kolonky).
Do kolonky "příspěvek" pište už samotný text Vašeho příspěvku nebo sem vložte přes clipboard (tzv. "schránku") text napsaný v nějakém textovém editoru. Prosíme o stručnost.

Pokud reagujete na některý dřívější příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku.

Dodržováním těchto pravidel výrazně přispějete k přehlednosti diskuse. A umožníte tím fungování speciálních funkcí konferenčního robota (sledování tzv. vlákna diskuse" - čili "zobrazení všech příspěvků na dané téma").

Nejdelší povolená délka příspěvku je cca 10000 znaků (včetně mezer), co bude vloženo nad tuto quotu, bude smazano.

Formátování pomocí HTML tagů

Pro úpravu textu Vašeho příspěvku, který právě píšete do formuláře, můžete používat řídící kódy HTML (základní řídící kódy najdete zde); nepoužívejte <tento druh závorek> a tento znak "&" k jiným účelům! Text příspěvku napsaný do formuláře je po odeslání do konference automaticky zformátován (tj. např. text, označený při psaní příspěvku řídícími HTML kódy jako tučný, se zobrazí tučně až po odeslání a následném automatickém zařazení mezi příspěvky).
Při rozesílání takto formátovaných příspěvků e-mailem, však e-mailová verze přijde o toto formátování (formátováný text však bude uvozen hvězdičkami nebo podtržítky).

Když je formulář pro odesílání příspěvků vyplněn dle Vašich představ, klikněte myší na tlačítko "odeslat". Prosíme, před odesláním si text Vašeho příspěvku pozorně přečtěte a opravte případné chyby apod., abyste znění Vašeho příspěvku nemuseli upravovat či opravovat formou dalšího příspěvku (zatěžuje to pak přehlednost diskuse).

Dbejte na zachovávání tématu

Chcete-li reagovat na některý již uveřejněný příspěvek, zásadně to dělejte kliknutím myší na funkci „odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...“ situovaný na pravé straně obrazovky vedle onoho příspěvku. Výsledkem bude, že se Vám ve formuláři předvyplní kolonka „téma“. Pouze při tomto způsobu vkládání Vašich odpovědí, se tyto pak mohou zobrazit tomu, kdo použije funkci: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek", anebo tomu, kdo si chce nechat setřídit příspěvka podle tzv. "vlákna" diskuse.

Nikdy nezačínejte diskusi na nové téma tím, že odpovíte na diskusní příspěvek jiného tématu! Špatně je, když začnete probírat nové téma pod názvem jiného tématu; a špatně je i to, když odpovíte na příspěvek jiného tématu, vymažete předvyplněnou kolonku s tématem a napíšete tam něco jiného! Takto vytvořené příspěvky budou mít sice uvedeno v hlavičce znění nového tématu, ale robot konference je bude stále považovat za odpověď na původní téma, jehož název jste z kolonky "téma" vymazali; a proto budou v konferenci při použití funkce "zobrazit všechny příspěvky na toto téma" zařazeny do vlákna diskuse k původnímu (vymazanému) tématu (robot konference se totiž při třídění příspěvků neřídí tím, co je napsáno v kolonce "téma", ale skrytými číselnými kódy, jimiž je každý příspěvek označen).

Pokud máte v Vašem internetovém prohlížeči zapnuto povolení poskytovat cookies, pak se Vám po odeslání prvního příspěvku do konference bude ve formuláři předvyplňovat jméno a e-mailová adresa (pokud jste ji udali), což Vám ulehčí život.

Zaslané příspěvky budou na této stránce zveřejněny automaticky a ihned (dělá to počítač). Vydavatel si vyhrazuje právo smazat kterýkoliv příspěvek, který se zcela vymyká tématickému zaměření diskuze, případně nerespektuje pravidla diskrétnosti, zdvořilosti a obecné slušnosti. Z konference nikoho nevylučujeme. Smazání případného nevhodného příspěvku je jediným zásahem moderátora.

Pište s českou diakritikou (tj. s háčky a čárkami)

V drtivé většině případů příspěvků napsaných v Českých zemích se diakritika zobrazní správně.

Kódování češtiny (pro psaní příspěvků] je zatím podporováno pouze Windows (CP1250)... Kodujete-li cestinu jinak, piste prosim bez diakritiky (zadne hacky, zadne carky) (plain ASCII only).
Pokud se vám diakritika nezobrazuje správně, zkontrolujte si nastaveníkódování češtiny u vašeho prohlížeče.

Prosíme, abyste raději uváděli bez české diakritiky:

1.) své jméno (při podávání příspěvku prostřednictvím webu - v kolonce "jméno" ve formuláři pro psaní příspěvků)
2.) "subject" čili "předmět" (na webovém formuláři: "Téma")

Různé funkce webového rozhraní konference

Konference je přístupná přímo z hlavní stránky třemi různými způsoby:

Funkce "vlákno diskuse"
"Vlákno diskuse" znamená zobrazení všech příspěvků (správně - podle výše uvedených pravidel) podaných na určité téma.
Při zobrazení jednotlivého příspěvku pomocí funkce b) se dole nabízejí funkce ke čtení následujícího či předchozího příspěvku, a pak také funkce pro čtení všech příspěvků řazených podle "vlákna" diskuse: "Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma";
funkce vybrání příspěvků dle "vlákna diskuse" je přístupná též přímo z funkce b) (tj. ze zběžného zobrazení hlaviček příspěvků).
"Vlákno" je k dispozici i při jakémkoliv zobrazení plného textu příspěvků - a to vpravo vedle příspěvku.

Prohledávání konference podle "klíčových slov"
K tomu účelu je používán Google, který je přístupný z hlavní stránky konference a je přednastavený pro hledání ve všech textech umístěných všude na stránce konference (tj. i v přiložených článcích apod.). (Pokud hledání není úspěšné, zkontrolujte na vyhledávácí stránce, která se Vám i po neúspěšném hledání zobrazí, diakritiku klíčového slova, případně ji zde opravte a zkuste hledání znovu.)

Pokyny společné pro webou
i e-mailovou účast na konferenci

Hlavním zastřešujícím tématem této konference by mělo být: včelařské otázky a vše, co s včelařstvím přímo či nepřímo souvisí. Diskutovat je však samozřejmě možno o všem, co se včelařské obce nějak týká. Je zde možné (a žádoucí) uveřejňovat i inzerci a různá oznámení.

Prosíme přispěvatele o zachovávání klidného a zdvořilého tónu diskuse a o věcnost. Zdržte se osobních výpadů apod. Je žádoucí diskutovat spíše „o něčem" než „o někom".

Neposílejte do konference soukromé vzkazy, které se rozpošlou všem přihlášeným účastníkům. Součástí slušného chování na internetové síti je zdržet se zbytečného zatěžování sítě. Pro soukromou korespondenci s účastníkem konference adresujte mail nikoliv do konference, ale na jeho soukromou adresu (v kolonce "Příjemce" nebo "Komu" nechť je v hlavičce takového mailu uvedena soukromá adresa účastníka a nikoliv adresa konference).

Inzeráty a pozvánky

Inzeráty neschovávejte pod nezřetelným subjectem. Pravidlo pro zveřejnění inzerátu v konferenci: první slovo v kolonce "Téma" (u webového rozhraní) nebo "předmět" či "subject" u e-mailového podání nechť je: "Inzerce," a pak následujícím jedním či několika slovy v "Tématu" (předmětu) uvést čeho se inzerát týká - např. "Inzerát - prodám včelstva" (v textu vlastního inzertního příspěvku se pak už můžete rozepsat dle libosti). Tento postup umožní těm, koho inzeráty nezajímají, neotevírat inzertní mail nebo na stručném webovém přehledu konference neotevírat inzertní příspěvek.

To samé platí pro pozvánky. První slovo "Tématu" (předmětu, resp. subjectu) nechť je: "Pozvánka," a pak následujícím jedním či několika slovy, na co zvete - např. "Pozvánka na výstavu v Praze" (v textu samotného příspěvku se pak už můžete rozepsat dle libosti).

Jazyk konference

Jazyk konference je čeština a slovenština. Ostatní jazyky používejte spíše výjimečně.

Soubory pro včelaře

Pokud byste chtěli dát ostatním včelařům k dispozici nějaký soubor, zašlete jej v příloze e-mailu správci konference, který jej zpřístupní (resp. jeho stažení všem umožní) přes webové rozhraní. U takového e-mailu by v "subjectu" (resp. "předmětu") mělo být: "Soubor pro vcelare", a posílejte jej na adresu: (pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu). Přístup k zaslanému souboru bude na speciální stránce Soubory pro včelaře ke stažení (čili download), která je přílohou této konference (přístupná z hlavní stránky).


Budete-li mít pocit, že by se v pravidlech konference mělo něco změnit, zachovejte klid a vyvolejte o tom diskusi. Přidá-li se k Vám alespoň pět dalších účastníků, uskutečníme hlasování (např. zřízením speciální hlasovací e-mailové adresy) a ozve-li více účastníků pro než těch, co se ozvou proti, zavedeme to do používání.


Text tohoto informačního souboru je možné obdržet také tím, že pošlete prázdný mail na adresu (pokud zde e-mailovou adresu nevidíte, zapněte si ve Vašem internetovém prohlížeči povolení javascriptu).


Poslední redakce tohoto textu: 15. 2. 2005

Zpět na vstupní stránku Včelařské konference