75085

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)Fraňková (194.228.87.131) --- 27. 11. 2005
Část 5 Prodejna včelařů Křemencová

Část 5 Prodejna včelařů Křemencová
Vážení, byla jsem několika včelaři naléhavě vyzvána, abych krátce popsala dobu pracovního poměru ve včelařské prodejně ČSV v Křemencové ulici v Praze a následných událostí, které vyústily v soudní spory (nejsou ukončeny).
10.5.2002 Odvolací soudní jednání. Fraňková – soudní rozhodnutí v její prospěch, je zaměstnankyní včelařské prodejny. Machová a Peroutka před soudy vystupovali nekompetentně a defakto činili ČSV ostudu.
Rodina pana Dlouhého byla pobouřena a žádala doklady o zneužití osoby včelaře Dlouhého.
Od ledna 2002 do března je Nehasilovi vyplácena mzda, v březnu pak odstupné. Celkem za rok 2002 bylo Nehasilovi vyplaceno hrubého 137436 Kč. Je nutné k tomu přičíst 35% sociálního a zdravotního pojištění, soudní náklady, a doplacení zdravotního pojištění za celé období soudního řízení.
20.2.2002 zaslána žádost předsedovi ČSV, aby nám byly zaslány kontakty (míněno např. i e-mail) na osoby zvolené do ústředního výboru, předsednictva, kontrolní komise. Považovali jsme za nutné se jednotlivě na ně obrátit, protože jsme se doslechli, že Machová a Peroutka podávají těmto orgánům nepravdivé informace. Odpověď na žádost cituji: „Členové konstatovali, že jsou zavázáni členské základně neuveřejňovat adresy jednotlivých členů a funkcionářů ČSV.“ ČSV vzbuzuje domněnku, že se jedná o konspirační sdružení v okupované zemi ve válečných podmínkách.
10.5.2002 Fraňková žádá Peroutku o přidělení práce.
5.6.2002 Rozsudek nabyl právní moci, potvrdil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1.
5.6.2002 Fraňková žádá předsednictvo ČSV, ÚV ČSV, kontrolu ČSV, aby vytvořila podmínky pro práci vedoucí prodejny. Neodpověděli.
6.6.2002 Fraňková dostala výpověď pro nadbytečnost. Pracovní poměr končí 30.9.2002.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 13348


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Následující:Fraňková - Část 6 Prodejna včelařů Křemencová
Předchozí:Fraňková - Část 4 Prodejna včelařů Křemencová


Klikněte sem pro nápovědu