75168

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)Fraňková (194.228.87.131) --- 27. 11. 2005
Část 4 Prodejna včelařů Křemencová

Vážení, byla jsem několika včelaři naléhavě vyzvána, abych krátce popsala dobu pracovního poměru ve včelařské prodejně ČSV v Křemencové ulici v Praze a následných událostí, které vyústily v soudní spory (nejsou ukončeny).
5.9.2001 První soudní jednání. Fraňková s Nehasilem nabízejí smír spočívající ve vyplacení jim vzniklých nároků včelařskou prodejnou s tím, že již do prodejny nenastoupí. Machová zastupující Peroutku smír odmítá, požaduje, aby byli vyslechnuti jejich svědci, navíc i bývalý vedoucí Löffelmann. Proto je jednání odročeno. Peroutka nepravdivě očerňuje před soudem včelaře Dlouhého z Borku (Včelařství 11/2000), který byl shodou okolností zneužit při obvinění Fraňkové.
25.9.2001 Svědek Löffelmann nevědomky potvrzuje výpověď Fraňkové. Peroutka se zesměšnil. Rozsudky jsou vyřčeny ve prospěch Fraňkové i Nehasila.
11.12.2001 Nehasil a Fraňková zasílají stížnost Ústřednímu výboru ČSV na nemravné jednání vedoucích pracovníků. Neodpověděl.
20.12.2001 Nabyl právní moci rozsudek Nehasila. Pracovní poměr k včelařské prodejně dále trvá.
Prosinec 2001 Nehasil dostává výpověď pro nadbytečnost, pracovní poměr končí 31.3.2002.
Peroutka nevyplatil Nehasilovi mzdu za období 20.12.-31.12.2001, započalo běžet penále ze zákonných plateb a úroky.
21.12.2001 Peroutka se u Fraňkové odvolává.
5.2.2002 Fraňková předkládá soudu vyjádření k odvolání. Očisťuje pověst včelaře Dlouhého. Mohu poskytnout.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 13347


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Následující:Fraňková - Část 5 Prodejna včelařů Křemencová
Předchozí:Fraňková - Část 3 Prodejna včelařů Křemencová


Klikněte sem pro nápovědu