75168

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Fraňková (194.228.87.131) --- 27. 11. 2005
Část 5 Prodejna včelařů Křemencová

Část 5 Prodejna včelařů Křemencová
Vážení, byla jsem několika včelaři naléhavě vyzvána, abych krátce popsala dobu pracovního poměru ve včelařské prodejně ČSV v Křemencové ulici v Praze a následných událostí, které vyústily v soudní spory (nejsou ukončeny).
10.5.2002 Odvolací soudní jednání. Fraňková – soudní rozhodnutí v její prospěch, je zaměstnankyní včelařské prodejny. Machová a Peroutka před soudy vystupovali nekompetentně a defakto činili ČSV ostudu.
Rodina pana Dlouhého byla pobouřena a žádala doklady o zneužití osoby včelaře Dlouhého.
Od ledna 2002 do března je Nehasilovi vyplácena mzda, v březnu pak odstupné. Celkem za rok 2002 bylo Nehasilovi vyplaceno hrubého 137436 Kč. Je nutné k tomu přičíst 35% sociálního a zdravotního pojištění, soudní náklady, a doplacení zdravotního pojištění za celé období soudního řízení.
20.2.2002 zaslána žádost předsedovi ČSV, aby nám byly zaslány kontakty (míněno např. i e-mail) na osoby zvolené do ústředního výboru, předsednictva, kontrolní komise. Považovali jsme za nutné se jednotlivě na ně obrátit, protože jsme se doslechli, že Machová a Peroutka podávají těmto orgánům nepravdivé informace. Odpověď na žádost cituji: „Členové konstatovali, že jsou zavázáni členské základně neuveřejňovat adresy jednotlivých členů a funkcionářů ČSV.“ ČSV vzbuzuje domněnku, že se jedná o konspirační sdružení v okupované zemi ve válečných podmínkách.
10.5.2002 Fraňková žádá Peroutku o přidělení práce.
5.6.2002 Rozsudek nabyl právní moci, potvrdil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1.
5.6.2002 Fraňková žádá předsednictvo ČSV, ÚV ČSV, kontrolu ČSV, aby vytvořila podmínky pro práci vedoucí prodejny. Neodpověděli.
6.6.2002 Fraňková dostala výpověď pro nadbytečnost. Pracovní poměr končí 30.9.2002.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 13348


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu