78273

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)(e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: Reklama na domácí potraviny (12342) (12352) (12361)

Takova akce vyzaduje inzerci v tisku nebo spolupraci pres svaz vcelaru,
protoze vetsina vcelaru nema internet.
Tvorba stranek je uz pak oproti tomu jednoducha.

D. Helmut

Radek Kruina schrieb am 21.9.2005 15:41

>Radim Polášek napsal:
>
>
>>Zdá se, že ted( je vhodná doba pro rozvoj takových aktivit,
>>stránky http://www.mie.cz/ urc(ite( c(asem nebudou jediné.
>>
>>
>
>Pr(emýšlím, jak je zajímavé, že ne(kdo, kdo se medem v podstate( moc nezabývá,
>je schopen zprovoznit takové stránky
>http://www.mie.cz/potraviny.html
>Pokud by se podar(ilo opravdu po celé C(R ude(lat seznam vc(elar(u*, kter(í mají
>medu víc než pro svou potr(ebu, byl by to velmi záslužný c(in pro propagaci
>prodeje medu pr(ímo od vc(elar(e.
>Jen si myslím, že by to mohlo jít i pr(es svaz. Jsem moc naivní?
>Tr(eba do zac(átku na výroc(ní schu*zi každé ZO by se nahlásili Ti vc(elar(i,
>kter(í by chte(li být zar(azeni v této databázi (kter(í pr(edpokládají, že jsou
>schopni nabídnout med po celý rok). Stac(ilo by udat pr(esnou adresu vc(elar(e,
>telefon, popr(. email.
>Tyto údaje by se centrálne( shromáždily na C(SV v Praze k ne(jakému datu. Svaz
>by nechal vytvor(it WWW stránku s názvem tr(eba: "Med pr(ímo od vc(elar(e". V
>ne(jakých úvodních informacích by mohly být napsány výhody koupe( medu pr(ímo
>od vc(elar(e oproti anonymnímu medu pr(ímo z obchodu. Informace o tom, že
>zodpove(dnost za kvalitu medu má každý vc(elar( za sebe. Ne(jaké základní
>informace o medu. A hlavne( seznam vc(elar(u* z celé C(R v c(lene(ní tr(eba - kraj
>- ZO - vc(elar(.
>Když by ne(kdo chte(l koupit med pr(ímo od vc(elar(e, našel by si kraj,
>nejbližší ZO, nejbližší vc(elar(e ve svém okolí s kontaktem.
>Aktualizace by mohla být jednou roc(ne(, zase po výroc(ní schu*zi.
>
>Me(lo by to smysl?
>Když to umí jiní, proc( by to nemohl ude(lat svaz?
>
>Radek Krušina
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12368


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: Hádání o přírodě (12359)

Nasleduji broucci a pohadka na dobrou noc.

D. Helmut

Havlík schrieb am 21.9.2005 15:17

>Před chvílí byl pořad o včelkách a čmelácích.Na příště slibují pokračování.
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12367


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: medovina (12357)

Je treba sirit, jinak vyrabite granaty!

D. Helmur


Havel/=/pds.pce.cd.cz schrieb am 21.9.2005 13:54

>Zdravím.
>I já souhlasím a jsem nad polovinou hustoty. Ale mám jiný problém.
>Chte(l jsem tzv. archivovat lon(skou medovinu, dvakrát stoc(enou a podle
>Mého názoru uleženou v lahvích a už mám vytlac(en špunt ze tr(etí láhve.
>Vím, že je asi lepší jí hned vypít :-)) ale tahle se mi zdála tak podar(ená,
>Že jsem jí chte(l otevírat jen na vánoce. Je ne(jaká rada?
>
>De(kuji mirek
>
>
>
>
>>Dolské kvasinky za to nemohou,používám je léta.
>>
>>
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12366


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 21. 9. 2005
Povoleni k prevozu vcelstev

Jeste za dob, kdy CSV - odborne oddeleni nejen cetlo, ale i reagovalo na prispevky do teto konference byl dan dotaz na povolovaci masinerii pro prevoz (kocovani) vcelstev.

http://www.vcely.or.cz/konference.pl?from=2261&visible=0&type=nointro+nostatus+noform

http://www.vcely.or.cz/konference.pl?thread=2250&type=brief

Takze by me zajimalo, jestli funkcionar ZO CSV - zajmove sdruzeni ma pravomoc, nebo vubec pravo (kde jaka platna smernice nebo vyhlaska) pri prevozu vcestev povoleni SVS vyzadovat. Pokud ano jaky je postup po prevozu, ktery byl povolen ustne urcenym pracovnikem SVS v pripade, kdy s funkcionarem (jednatelem ZO kam byly presunuty vcelstva na trv. stanoviste) se neda mluvit a v rozcileni a v urazkach vuci me takovy pozadavek po me pozaduje zpetne.(3/4 roku) A take jaky ma vyznam v takovych pripadech Svaz jako svaz. Mozna jako svazek, ktery v lecemz nefunguje jak by mohl.(Jde o znalost vyhlasek o moru vceliho plodu tim danym jednatelem ZO v ramci okresu)

Take:
Jsem vcelku klidna povaha, ale osloveni "pritel" me jako v organizaci obcas nedochazi, proc se vubec pouziva.

Dekuji.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12365


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Kristl Pavel (e-mailem) --- 21. 9. 2005
RE: medovina

Počet stočení není to nejhlavnější kritérium. Měl jsem případy, že medovina pracovala dva roky, než se usadila a vyčistila. Stáčel jsem ji vždy tak po třech měsících. Po stočení do láhví jsem ji měl beze změn dalšího půl roku ve sklepě cca 11-15 st.C.
Pavel

> Chtěl jsem tzv. archivovat loňskou medovinu, dvakrát stočenou a podle
> Mého názoru uleženou v lahvích a už mám vytlačen špunt ze třetí láhve.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12364


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: Reklama na dom?c? potraviny (12342) (12352) (12361) (12362)

Havlik:
> Nechci Vám kazit náladu z objevů, ale když byste se podívali na stránky
> ČSV, tak ten nápad už někoho napadl.Asi před měsícem.
.....

Tak takova evidence se mi jeví v takove podobe jako nedostatecna z duvodu tech 100, 200, 1000 kontaktu. A to nemluve o zatizeni sefredaktora Vcelarstvi Sorry.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12363


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Havlík (e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: Reklama na domácí potraviny (12342) (12352) (12361)

Nechci Vám kazit náladu z objevů, ale když byste se podívali na stránky
ČSV, tak ten nápad už někoho napadl.Asi před měsícem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12362


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Kruina (e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: Reklama na domácí potraviny (12342) (12352)

Radim Polášek napsal:
>Zdá se, že teď je vhodná doba pro rozvoj takových aktivit,
>stránky http://www.mie.cz/ určitě časem nebudou jediné.

Přemýšlím, jak je zajímavé, že někdo, kdo se medem v podstatě moc nezabývá,
je schopen zprovoznit takové stránky
http://www.mie.cz/potraviny.html
Pokud by se podařilo opravdu po celé ČR udělat seznam včelařů, kteří mají
medu víc než pro svou potřebu, byl by to velmi záslužný čin pro propagaci
prodeje medu přímo od včelaře.
Jen si myslím, že by to mohlo jít i přes svaz. Jsem moc naivní?
Třeba do začátku na výroční schůzi každé ZO by se nahlásili Ti včelaři,
kteří by chtěli být zařazeni v této databázi (kteří předpokládají, že jsou
schopni nabídnout med po celý rok). Stačilo by udat přesnou adresu včelaře,
telefon, popř. email.
Tyto údaje by se centrálně shromáždily na ČSV v Praze k nějakému datu. Svaz
by nechal vytvořit WWW stránku s názvem třeba: „Med přímo od včelaře“. V
nějakých úvodních informacích by mohly být napsány výhody koupě medu přímo
od včelaře oproti anonymnímu medu přímo z obchodu. Informace o tom, že
zodpovědnost za kvalitu medu má každý včelař za sebe. Nějaké základní
informace o medu. A hlavně seznam včelařů z celé ČR v členění třeba – kraj
– ZO – včelař.
Když by někdo chtěl koupit med přímo od včelaře, našel by si kraj,
nejbližší ZO, nejbližší včelaře ve svém okolí s kontaktem.
Aktualizace by mohla být jednou ročně, zase po výroční schůzi.

Mělo by to smysl?
Když to umí jiní, proč by to nemohl udělat svaz?

Radek Krušina

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12361


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Martin Černý (e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: medovina (12330) (12356)

Přesně tak. Používám také dolské kvasinky a fungují perfektně.Martin

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12360


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Havlík (e-mailem) --- 21. 9. 2005
Hádání o přírodě

Před chvílí byl pořad o včelkách a čmelácích.Na příště slibují pokračování.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12359


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

pan Josef Menšík (e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: Problém z vosama (12354) (12355)

některé přezimují v různých štěrbinách a některé ve starých hnízdech odkud
se na jaře odstěhují. Jedna samička představuje vždy jedno nové hnízdo

pepan

----- Original Message -----
From: "Gustimilián Pazderka" <gupa/=/seznam.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, September 21, 2005 8:54 AM
Subject: Re: Problém z vosama


pan Josef Menšík:
> VOSY SE NIKDY NENAVRACÍ DO STEJNÉHO HNÍZDA, přeživší samička vždy zakládá
> nové hnízdo na novém místě
..........

Odkud toto máš? Viděl jsem zimovat samičky vosy přímo v díle (při
likvidaci). Ale vyvozuju z toho, že tam i pokračuje na jaře.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12358


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 9. 2005
RE: medovina

Zdravím.
I já souhlasím a jsem nad polovinou hustoty. Ale mám jiný problém.
Chtěl jsem tzv. archivovat loňskou medovinu, dvakrát stočenou a podle
Mého názoru uleženou v lahvích a už mám vytlačen špunt ze třetí láhve.
Vím, že je asi lepší jí hned vypít :-)) ale tahle se mi zdála tak podařená,
Že jsem jí chtěl otevírat jen na vánoce. Je nějaká rada?

Děkuji mirek


> Dolské kvasinky za to nemohou,používám je léta.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12357


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Bzuk (e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: medovina (12330)

Dolské kvasinky za to nemohou,používám je léta.
Kupte si moštoměr na kontrolu cukrů v medovém roztoku,potom budete
spokojeni.A nešetřete medem,dělejte medový roztok na horní hranici hustoty
- nejlépe 26-28.
Zdraví Bzuk.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12356


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: Problém z vosama (12354)

pan Josef Menšík:
> VOSY SE NIKDY NENAVRACÍ DO STEJNÉHO HNÍZDA, přeživší samička vždy zakládá
> nové hnízdo na novém místě
..........

Odkud toto máš? Viděl jsem zimovat samičky vosy přímo v díle (při likvidaci). Ale vyvozuju z toho, že tam i pokračuje na jaře.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12355


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

pan Josef Menšík (e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: Problém z vosama

VOSY SE NIKDY NENAVRACÍ DO STEJNÉHO HNÍZDA, přeživší samička vždy zakládá
nové hnízdo na novém místě

pepan

----- Original Message -----
From: "zak" <karel-zak/=/seznam.cz>
To: "'Vcelarska konference'" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, September 21, 2005 7:27 AM
Subject: RE: Problém z vosama


Pokud je hnízdo menší, používám nechemickou cestu - pozdě večer v době klidu
dát přes dnízho papírový sáček a hnízdo odříznout, nebo ulomit. Celé hnízdo
pak spálím (dle úspěšnosti zůstaly vosy uvnitř, takže jsou spáleny).
Pokud je větší, nastříkám dovnitř biolit (použil jsem protivosí, zchlazuje a
tím vosy znehybní, následně podporuje hoření) ,uříznu a spálím.
Takto jsem spálil všechny vosy, hnízda nebyla obnovena, asi to není
ekologický přístup, ale rozhodně bych udělal již nyní, jelikož vosy přes
zimu pouze přespí a na jaře se mohou vrátit.

K. Žák

-----Original Message-----
From: josef_Sroll [mailto:josef.sroll/=/post.cz]
Sent: Tuesday, September 20, 2005 12:51 PM
To: Vcelarska konference
Subject: Re: Problém z vosama

Je již září, vosy brzy hnízda opustí, takže současné ničení jejich hnízd je
celkem zbytečná práce. Jinak vosy spolehlivě hubí Biolit ale i obyčejný
benzin (nebezpečí požáru)

Pepa


----- Original Message -----
From: "Svaa" <spodskubka/=/seznam.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 19, 2005 8:40 PM
Subject: Problém z vosama


> Obracím se na Vás z prosbou.Mám na půdě několik hnízd (vos)
> a nevím jak se jich zbavit.Problém je v tom že mám sádrokartonový strop s
> izolací (skelná vata)a od večera do pozdních hodin se nedá spát.Deratizér
> je už třikrát stříkal ale bezůspěchu,jsou dost oddolné.Navíc ničí tepelnou
> izolaci.Poradí mi někdo.Děkuji za každou ůčinnou radu.Děkuji.
>Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12354


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

zak (e-mailem) --- 21. 9. 2005
RE: Problém z vosama (12332) (12340)

Pokud je hnízdo menší, používám nechemickou cestu - pozdě večer v době klidu
dát přes dnízho papírový sáček a hnízdo odříznout, nebo ulomit. Celé hnízdo
pak spálím (dle úspěšnosti zůstaly vosy uvnitř, takže jsou spáleny).
Pokud je větší, nastříkám dovnitř biolit (použil jsem protivosí, zchlazuje a
tím vosy znehybní, následně podporuje hoření) ,uříznu a spálím.
Takto jsem spálil všechny vosy, hnízda nebyla obnovena, asi to není
ekologický přístup, ale rozhodně bych udělal již nyní, jelikož vosy přes
zimu pouze přespí a na jaře se mohou vrátit.

K. Žák

-----Original Message-----
From: josef_Sroll [mailto:josef.sroll/=/post.cz]
Sent: Tuesday, September 20, 2005 12:51 PM
To: Vcelarska konference
Subject: Re: Problém z vosama

Je již září, vosy brzy hnízda opustí, takže současné ničení jejich hnízd je
celkem zbytečná práce. Jinak vosy spolehlivě hubí Biolit ale i obyčejný
benzin (nebezpečí požáru)

Pepa


----- Original Message -----
From: "Svaa" <spodskubka/=/seznam.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 19, 2005 8:40 PM
Subject: Problém z vosama


> Obracím se na Vás z prosbou.Mám na půdě několik hnízd (vos)
> a nevím jak se jich zbavit.Problém je v tom že mám sádrokartonový strop s
> izolací (skelná vata)a od večera do pozdních hodin se nedá spát.Deratizér
> je už třikrát stříkal ale bezůspěchu,jsou dost oddolné.Navíc ničí tepelnou
> izolaci.Poradí mi někdo.Děkuji za každou ůčinnou radu.Děkuji.
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12353


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Poláek (e-mailem) --- 21. 9. 2005
Re: Reklama na domácí potraviny (12342)

Jestli se toho chytí někdo, kdo už nějaké stránky provozuje nebo jestli
někdo zakoupí nějakou novou webovou adresu a ten portál tam vytvoří.

Jinak měly by to být jednoznačně dynamické stránky s databází, aby bylo
možné vyhledávat podle regionu nebo přímo podle města, případně i podle
jiných kritérií, napadá mě profi balení medu z plnírny nebo třeba plnění
medu do donesených nádob nebo druhy medu.

Posílat poštou to má smysl při větším množství od 5 - 10 kilo, jinak to
poštovné neúnosně zdraží. A taky by to muselo být spíše v plastu, pošta
občas práskne i s křehkým balíkem. Dopravce snad ne.

Vlastní stránky jednotlivých včelařů by nemusely být nijak složité. Stačí
pár základních htm značek, jako je volba barvy podkladu, písma na text a na
nadpis a umístění nějaké včelařem vytvořené fotečky. Stránky by stačily jen
tři, úvodní s nějakou pěknou fotečkou, textem určeným pro automatické
vyhledávače a odkazy na další, stránka s historií a popisem včelařství
příslušného včelaře včetně mapky (nakreslené, ne kvůli autorským právům
okopírované) a třetí stránka s aktuální nabídkou medu. Ta jediná by se
musela pravidelně aktualizovat. Klidně by mohly být umístěné na webhostingu
zdarma, tudíž náklady by byly minimální. V případě zakoupení nějaké webové
adresy a použití nejlevnějšího placeného webhostingu by byly náklady na
provoz pod 1000Kč za rok, možná by šly stáhnout i pod 500 za rok.

Pokud by se o portálu dovědělo hodně lidí, takový portál by byl dost
navštěvovaný a tudíž by mohl být zobrazováním banerové reklamy na svých
stránkách i výdělečný. Zdá se, že teď je vhodná doba pro rozvoj takových
aktivit, stránky http://www.mie.cz/ určitě časem nebudou jediné.


R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12352


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Poláek (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: Problém z vosama (12332) (12341) (12348)

Biolit na plazivý hmyz na vosy účinný je, musí se ale dostat do hnízda na
vosí královnu a larvy. Jinak zabije jen pár dospělých vos. Pro prevenci to
asi chce odstranit desky zvenku a nastříkat přímo skelnou vatu, pokud je to
možné. Zevnitř to jednak asi nemá smysl, jednak by jedy mohly prolínat do
pokoje.
Jen vosy se mi nezdají nijak zvlášť hlučné, jestli to nejsou třeba myši.
Prý dokáží vegetovat i ve skelné vatě.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12351


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: Reklama na domĂĄcĂ­ potraviny (12342) (12343) (12347)

Ano neni to spatny napad, pokud nekdo vytvori internetovy portal, kde
zakaznik najde snadno kontakt na vcelare podle geograficke polohy,
portal bude garantovat urcitou kvalitu prodeje medu, bude to vynikajici
napad. Spousta lidi z velkych i malych mest by si chtelo koupit med u
vcelare, ale nevi, kde ho hledat.
Posilat tezke sklo a husty med pres dopravce a postou neni moc vyhodne,
takze reklama pod jednou hlavickou na med od vcelare na internetu je
velmi dobry napad.
Ted jen aby se toho nekdo chytil a skutecne neco takoveho stvoril.
Vcelari by takoveho jedince mohli podporit i financne, protoze z toho
muzou mit jen zisk.

Samostatny prodej medu pres internet ma tu potiz, ze takovych e-shopu je
hodne a kvalita webu se casem srovna stejne jako ceny. Ke kteremu shopu
potom zakaznik sahne je velmi obtizne odhadnout, spis to bude nahodne
nebo to bude prvni, ktery najde.

D. Helmut

Gustimilián Pazderka schrieb am 20.9.2005 21:17

> D. Helmut
>
>> Zaregistruje se jich deset, pak dvacet, sto, dve ste ...
>
>
>
> M. Jakuš:
>
>> No, možná si vybere toho včelaře, který je nejblíže, protože chce med z
>> oblasti, kde žije.
>
>
> ......
>
> Nebo mesta mestke ctvrti nebo ulice... Neni to spatny napad. ...
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12350


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

pan Josef Menšík (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: Reklama na MED (12342) (12343) (12344)

Reklama musí mozek masírovat ať už chcete nebo ne.
A hlavně musí být jednoduchá tak aby její čtení netrvalo víc jak 2-3
vteřiny. Jenom jeden člověk ze sta si bude ochoten něco takového vyhledávat
na internetu když to má v každém obcodě ale my musíme naopak zaujat těch
zbývajících 99 a to tak aby to ani nevnímaly
TOMU SE ŘÍKÁ UMĚNÍ REKLAMY

Pepan

----- Original Message -----
From: "Radim Pol??ek" <polasek/=/e-dnes.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, September 20, 2005 8:37 PM
Subject: Re: Reklama na dom?c? potraviny


> To taky a taky si vybere toho, co bude mít nejrozumněji udělané webové
> stránky - nejlepší presentaci a taky srozumitelnou mapku a uvedenou dobu,
> kdy bude zaručeně doma....
> Nebo třeba z Ostravy nebo Prahy pojede na víkend do Jeseníků nebo Beskyd a
> najde si už předem, od koho si přiveze med.
>
> R. Polášek
>
> ----- Original Message -----
> From: "Miroslav Jakuš - HAiDA" <>
> To: "'Vcelarska konference'" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Tuesday, September 20, 2005 7:19 PM
> Subject: RE: Reklama na domácí potraviny
>
>
> No, možná si vybere toho včelaře, který je nejblíže, protože chce med z
> oblasti, kde žije.
>
> M. Jakuš
>
>
> -----Original Message-----
> Sent: Tuesday, September 20, 2005 6:21 PM
> To: Vcelarska konference
> Subject: Re: Reklama na domácí potraviny
>
> Zaregistruje se jich deset, pak dvacet, sto, dve ste ...
> A od koho si zakaznik koupi med? Od toho na prvnim nebo druhem radku.
> Proc by se obtezoval prochazet 200 stejnych zaznamu "prodam vceli med" ?
> Internet je bohuzel jeden stejny dvorek, kde se prodava.
>
> D. Helmut
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12349


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Svaa (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: Problém z vosama (12332) (12341)

Děkuji za odpověď,byly použity dost silné postřiky ale efekt byl
nulový.Biolit se vůbec neosvětčil,zkusím ještě postřiky na dřevo proti
škůdcům.Přesto Vám mnohokrát děkuji.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12348


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: Reklama na domácí potraviny (12342) (12343)

D. Helmut
> Zaregistruje se jich deset, pak dvacet, sto, dve ste ...


M. Jakuš:
> No, možná si vybere toho včelaře, který je nejblíže, protože chce med z
> oblasti, kde žije.

......

Nebo mesta mestke ctvrti nebo ulice... Neni to spatny napad. ...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12347


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Poláek (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Mailová konference na webové stránce

Proč se příspěvky poslané mailem nezobrazují na webové stránce konference?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12346


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: Reklama na domácí potraviny (12342) (12343) (12344)

To taky a taky si vybere toho, co bude mít nejrozumněji udělané webové
stránky - nejlepší presentaci a taky srozumitelnou mapku a uvedenou dobu,
kdy bude zaručeně doma....
Nebo třeba z Ostravy nebo Prahy pojede na víkend do Jeseníků nebo Beskyd a
najde si už předem, od koho si přiveze med.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Miroslav Jakuš - HAiDA" <>
To: "'Vcelarska konference'" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, September 20, 2005 7:19 PM
Subject: RE: Reklama na domácí potraviny


No, možná si vybere toho včelaře, který je nejblíže, protože chce med z
oblasti, kde žije.

M. Jakuš


-----Original Message-----
Sent: Tuesday, September 20, 2005 6:21 PM
To: Vcelarska konference
Subject: Re: Reklama na domácí potraviny

Zaregistruje se jich deset, pak dvacet, sto, dve ste ...
A od koho si zakaznik koupi med? Od toho na prvnim nebo druhem radku.
Proc by se obtezoval prochazet 200 stejnych zaznamu "prodam vceli med" ?
Internet je bohuzel jeden stejny dvorek, kde se prodava.

D. Helmut


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12345


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Miroslav Jakuš - HAiDA (e-mailem) --- 20. 9. 2005
RE: Reklama na domácí potraviny (12342) (12343)

No, možná si vybere toho včelaře, který je nejblíže, protože chce med z
oblasti, kde žije.

M. Jakuš


-----Original Message-----
Sent: Tuesday, September 20, 2005 6:21 PM
To: Vcelarska konference
Subject: Re: Reklama na domácí potraviny

Zaregistruje se jich deset, pak dvacet, sto, dve ste ...
A od koho si zakaznik koupi med? Od toho na prvnim nebo druhem radku.
Proc by se obtezoval prochazet 200 stejnych zaznamu "prodam vceli med" ?
Internet je bohuzel jeden stejny dvorek, kde se prodava.

D. Helmut

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12344


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: Reklama na domĂĄcĂ­ potraviny (12342)

Zaregistruje se jich deset, pak dvacet, sto, dve ste ...
A od koho si zakaznik koupi med? Od toho na prvnim nebo druhem radku.
Proc by se obtezoval prochazet 200 stejnych zaznamu "prodam vceli med" ?
Internet je bohuzel jeden stejny dvorek, kde se prodava.

D. Helmut


Radek Kruina schrieb am 20.9.2005 15:13

>Přátelé, ve včelařských novinách vyšel tento článek pod názvem podporujeme
>malochovatele: http://forum.vcelarskenoviny.cz/viewtopic.php?t=91
>
>Nabízíte med, či jiné domácí potraviny, nebo zvířata? zaregistrujte se
>zdarma na našich stránkách a zviditelnětě se.
>http://www.mie.cz
>
>Možná to není špatný nápad.
>Může být takováto reklama v rozporu se zásadami "prodeje ze dvora"?
>Osobně si myslím, že ne.
>Možná by stálo za to mít i ve svazu registr takovýchto nabídek zveřejněný
>na internetu.
>co si o tom myslíte?
>
>Radek Krušina
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12343


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Kruina (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Reklama na domácí potraviny

Přátelé, ve včelařských novinách vyšel tento článek pod názvem podporujeme
malochovatele: http://forum.vcelarskenoviny.cz/viewtopic.php?t=91

Nabízíte med, či jiné domácí potraviny, nebo zvířata? zaregistrujte se
zdarma na našich stránkách a zviditelnětě se.
http://www.mie.cz

Možná to není špatný nápad.
Může být takováto reklama v rozporu se zásadami "prodeje ze dvora"?
Osobně si myslím, že ne.
Možná by stálo za to mít i ve svazu registr takovýchto nabídek zveřejněný
na internetu.
co si o tom myslíte?

Radek Krušina

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12342


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Poláek (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: Problém z vosama (12332)

Doporučil bych ještě v zimě nebo nejpozději do dubna ucpat všechny mezery,
kterými by se nové vosí samičky na jaře dostaly dovnitř. Asi nějakým
tmelem. A podle možností vnitřek předtím vystříkat nějakým biolitem na
plazivý hmyz nebo něčím takovým, v uzavřené stěně, pokud to není pod
střechou, kde je v létě horko, by to mohlo zůstat až několik let jedovaté.
Ještě lepší by bylo použít prostředky na ochranu napadeného dřeva hmyzem,
tyto prostředky jsou určitě jedovaté i na vosy a měly by působit ještě
déle.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12341


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

josef_Sroll (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: Problém z vosama (12332)

Je již září, vosy brzy hnízda opustí, takže současné ničení jejich hnízd je
celkem zbytečná práce. Jinak vosy spolehlivě hubí Biolit ale i obyčejný
benzin (nebezpečí požáru)

Pepa


----- Original Message -----
From: "Svaa" <spodskubka/=/seznam.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 19, 2005 8:40 PM
Subject: Problém z vosama


> Obracím se na Vás z prosbou.Mám na půdě několik hnízd (vos)
> a nevím jak se jich zbavit.Problém je v tom že mám sádrokartonový strop s
> izolací (skelná vata)a od večera do pozdních hodin se nedá spát.Deratizér
> je už třikrát stříkal ale bezůspěchu,jsou dost oddolné.Navíc ničí tepelnou
> izolaci.Poradí mi někdo.Děkuji za každou ůčinnou radu.Děkuji.
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12340


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Italské ceny medu v marketech

Na

http://forum.vcelarskenoviny.cz/viewtopic.php?t=94

jsem pridal nejake fotky z italskych supermaketu. (omluvte prosim kvalitu, ale nemam fotak na detaily)
jde vesmes o 500 g baleni, jednou jsou tam kilovky, a par jakychsi porcovanych a hranate sklo asi v 400 g.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12339


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

pan Josef Menšík (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: medovina (12330) (12331) (12333) (12336)

podle mých skušeností, běžně ve včelařských potřebách
----- Original Message -----
From: "ll" <e-mail/=/nezadan>
To: "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, September 20, 2005 7:30 AM
Subject: Re: medovina


> Kde se dají sehnat kvasinky od firmy Shimansky. Na www kterou uvádíne nic
> néní nebo spíš je stránka nenalezena. Chtěl bych vyzkoušet tyto kvasinky

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12338


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

ll (e-mailem) --- 20. 9. 2005

Tak uz jsem to našel je to na www.schimansky.cz.místo "h" tam přinde"ch"

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12337


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

ll (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: medovina (12330) (12331) (12333)

Kde se dají sehnat kvasinky od firmy Shimansky. Na www kterou uvádíne nic
néní nebo spíš je stránka nenalezena. Chtěl bych vyzkoušet tyto kvasinky

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12336


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Richard imko (e-mailem) --- 20. 9. 2005
Re: medovina (12330) (12334)

Zdraví
S medovinou dělám pokusy teprve tři roky. Beru hlubokoprokvášející kvasinky
z Dolu. Zatím O.K. Pouze první várka se mi nějak nepovedla, ale chyba byla
na mojí straně. Dal jsem špatně koření. Je pravda, že dělám malý objem. 5O
l demižon.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12335


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Martin Blumentritt (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Re: medovina (12330)

Mám podobnou zkušenost jen je tři roky stará.
Tehdy ale medovina kvasit vůbec nezačala.
Tak jsem ze zoufalství došel do drogerie a koupil sušené
hlubokoprokvášející kvasinky.
Podle návodu jsem je do medoviny přidal a vše začalo fungovat jak má.
Dolské kvasinky už nechci.

Martin Blumentritt

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12334


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Honza Jindra (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Re: medovina (12330) (12331)

Používám kvasinky od fy www.Shimansky.cz. Medovina v sudu na dvoře
(vekonvní teplota) po 6 týdnech stále ještě bublá (duní). Při objednánní na
WEBu doporučuji objednat i s živnou solí, kterou sice mají, ale neuvádějí
to na svých stránkách. Já jsem to nevěděl a tak mi kvasinky hladový bez
dusíku a fosforu.
Honza

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12333


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Svaa (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Problém z vosama

Obracím se na Vás z prosbou.Mám na půdě několik hnízd (vos)
a nevím jak se jich zbavit.Problém je v tom že mám sádrokartonový strop s
izolací (skelná vata)a od večera do pozdních hodin se nedá spát.Deratizér
je už třikrát stříkal ale bezůspěchu,jsou dost oddolné.Navíc ničí tepelnou
izolaci.Poradí mi někdo.Děkuji za každou ůčinnou radu.Děkuji.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12332


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stonjek (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Re: medovina (12330)

Nic si z toho nedělej, mě prakticky nebublá vůbec, přestože jsem provedl
vše předpisově. Kvasinky jsem použil silnější, box nastaven na 28 stupňů.
Záruční doba týden před koncem. Kvasinky z Dolu jsem použil naposled, mám s
nimi špatné zkušenosti. Takže přeji ostatním více štěstí.        Zdraví
R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12331


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Novák B. (e-mailem) --- 19. 9. 2005
medovina

Dělal jsem letos medovinu poprvé a proto nemám zkušenosti.
Použil jsem Dolské kvasinky,ale medovona bublala( přes kvasnou zátku) asi
14 dní a to jen tak,lážo plážo a po stočení probublávala tak 6 - 7 dní.
Dodržel jsem přesně návod ke kvasinkám přiložený, ale nějak se mi to nezdá.
Řekl bych že by kvašení mělo trvat déle a intenzivněji
                                          BN

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12330


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilian Pazderka (e-mailem) --- 19. 9. 2005
pokus 2

Pokusný mail 2, prosím ignorujte.
Děkuji
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12329


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilian Pazderka (e-mailem) --- 19. 9. 2005

Pokusný mail, prosím ignorujte.Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12328


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Poláek (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Včelařské muzeum v Chlebovicích u Frýdku Místku

Dneska je v Mladé frontě v Moravskoslezské části článek o Včelařském muzeu
v
Chlebovicích. Je tam i včelařská prodejna, před několika roky jsem tam
kupoval kovové pletivo pro dna úlů.

R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12327


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Dotaz

Dobrý den.
Prosím o odpověď na otázku, proč se příspěvky běžně po odeslání z mé emailové schránky zobrazovaly ve webové podobě a asi 14 dnů to není pravdou?

Děkuji. Gustimilián Pazderka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12326


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Re: Krmeni kotrmelcem (12163) (12164) (12175) (12176) (12245)

Miroslav Sedláček:
> Vyzkoušeli jsme také mnoho,
> ale v první řadě jsem zavrl KRMENÍ NARÁZ. Zkusil někdo kvalitu 10 až 16 litrů
> zpracovaných zásob ?
.....

To bys měl vědět velmi dobře, načem je závislá kvalita a odlišující "zdravé !středoevropské! vyzimování včelstev".
____
Miroslav Sedláček:

> Co dělají matky ? Kolik pylových zrn je v takovém kvantu
> podaném v jeden den?
........

O to při podávání zásob podle mě nejde, ponecháváš-li med při medobraní a tudíž je výhodnější, jako u mě, nemít mřížku, protože je zákonité vždy mít nějakej ten med s pylem a i pyl jako zásobu do zimy.
___________
Miroslav Sedláček:

> Krmení je velká strategie včelaře a mohu říci, že dělá zimní včely, dělá jarní
> rozvoj, dělá celikost populace a po letošku zpracujeme i kolik na co včely
> spotřebují (letní plodování x zásoby pro zimu) atd....

...........
Vždy jsem si myslel, že je celikost záležitost genů, (plus) nebo mladých matek nultého stáří, (plus) nebo momentálního přínosu na které reaguje plodováním. Jestli chceš hodně kvalitního plodu, potom si myslím, že zazimovat silná včestva je pěkné, ale nikdy nebudeš mít silné komplet všechny (jaro). Tu existuje zákon třetiny jako třetina slabých, středněsilných a silných po vyzimování. A vtom jsou výzkumy jasné. (výše řečeno)
Závěrem?:
Je důležité !doplnit! zásoby a ne "nakrmit". A dolnění třeba i 5-6x 4l dělám ku mé spokojenosti a i s pěkným jarním rozvojem. Není-li však jarní rozvoj uspokojující, není stanoviště vhodné pro období před zimováním. (a to je zákonité, že není stanoviště jako stanoviště)

S přátelkým pozdravem nadšenec v oboru G.P.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12325


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Re: Pro pana Rotbauera - veřejně (12296) (12304) (12306) (12307) (12308)

A co jít s tím Včelařstvím trochu dál.
Oddělit a zveřejnit rozpočet, zlepšit práci redakční rady, dát mu koncepci,
případně jednoznačně oddělit plochu pro ČSV, tajemníka a předsedu - kde by
si mohli psát co chtěli od ostatní plochy, na které by se měla dodržovat
minimální novinářská etika, atd.
Pokud si někdo dá tu práci, že projde několik ročníků nazpátek, tak zjistí:
1. Po té co se objevila konkurence MV se Včelařství začalo hodně měnit, a
jde i to, co dřív nešlo.
2.že se vždy objeví určité vlna článků od nějakého autora a pak je
vystřídán jiným.
Jeden ročník byl př. Smělého, nynější ročník patří př. Řeháčkovi a přebírá
jej př. Texl, poté co došlo na jeho slova a ČSV z nouze objevil prodej ze
dvora.
Proč není Včelařství na CD či na internetu by mělo být jasně vysvětleno.
Příklad:.
V loni bylo u nás náhle rozhodnuto o léčení Gabonem. Vím že byl ve
Včelařství publikován přípravek z kolíčku, který zajistil lepší vedení
pásku v uličcce. Ani po několika hodinách listování jsem jej neobjevil. V
elektronické podobě by mi na to stačilo 5minut, a ještě bych jej mohl
přinést vytištěný v několika kopiích na schůzi. Místo toho jsem tam vyslech
mnoho zlepšováků, jak Gabon stačí dát na kolíčky do česna, atd.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12324


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Bure J. (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Re: formulář (12142) (12147) (12317)

Formulář ohledně žádosti o příspěvek na zazimování - 1 D lze stáhnout na
adrese
http://www.vcelarskenoviny.cz/view.php?čisloclanku=2005090201

ovšemže žádost měla být podána příslušnému územnímu spolku do 15.9.2005 -
to jen pro informaci.

Zdravím
Bureš Jar.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12323


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Re: Krmeni kotrmelcem (12163) (12164) (12175) (12176) (12245)

Miroslav Sedláček:
> Vyzkoušeli jsme také mnoho,
> ale v první řadě jsem zavrl KRMENÍ NARÁZ. Zkusil někdo kvalitu 10 až 16 litrů
> zpracovaných zásob ?
.....

To bys měl vědět velmi dobře, načem je závislá kvalita a odlišující "zdravé !středoevropské! vyzimování včelstev".
____
Miroslav Sedláček:

> Co dělají matky ? Kolik pylových zrn je v takovém kvantu
> podaném v jeden den?
........

O to při podávání zásob podle mě nejde, ponecháváš-li med při medobraní a tudíž je výhodnější, jako u mě, nemít mřížku, protože je zákonité vždy mít nějakej ten med s pylem a i pyl jako zásobu do zimy.
___________
Miroslav Sedláček:

> Krmení je velká strategie včelaře a mohu říci, že dělá zimní včely, dělá jarní
> rozvoj, dělá celikost populace a po letošku zpracujeme i kolik na co včely
> spotřebují (letní plodování x zásoby pro zimu) atd....

...........
Vždy jsem si myslel, že je celikost záležitost genů, (plus) nebo mladých matek nultého stáří, (plus) nebo momentálního přínosu na které reaguje plodováním. Jestli chceš hodně kvalitního plodu, potom si myslím, že zazimovat silná včestva je pěkné, ale nikdy nebudeš mít silné komplet všechny (jaro). Tu existuje zákon třetiny jako třetina slabých, středněsilných a silných po vyzimování. A vtom jsou výzkumy jasné. (výše řečeno)
Závěrem?:
Je důležité !doplnit! zásoby a ne "nakrmit". A dolnění třeba i 5-6x 4l dělám ku mé spokojenosti a i s pěkným jarním rozvojem. Není-li však jarní rozvoj uspokojující, není stanoviště vhodné pro období před zimováním. (a to je zákonité, že není stanoviště jako stanoviště)

S přátelkým pozdravem nadšenec v oboru G.P.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12322


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Miroslav Jakuš - HAiDA (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Databáze výrobců domácích potravin s možností registrace i pro včelaře

Dobrý den,

Nedávno mě oslovil server MIE s nabídkou zaregistrování mé osoby do databáze
výrobců domácích potravin. Hned mě napadlo, že by se mi tím (alespoň na čas)
vyřešil můj vlastní závazek, vytvořit internetovou veřejnou databázi včelařů
ČR (umístěnou na serveru http://vcely.euweb.cz) s možností editace přes
uživatelské rozhranní každým včelařem samostatně. Svého cíle jsme však díky
nedostatku volného času nedosáhl a tak všem prozatím nabízím alespoň možnost
uveřejnit na sebe kontakt na serveru MIE. Odkaz na sekci s přihlášením do
databáze je http://www.mie.cz/potraviny.html.

Zároveň s tím bych chtěl požádat všechny, kteří provozují jakýkoli web se
včelařskou tématikou, zda-li by nebyli ochotní na své stránky umístit odkaz
na výše zmíněnou sekci serveru MIE, aby se tam registrovalo co nejvíce
včelařů.

S pozdravem
<http://jakus.euweb.cz/> Miroslav Jakuš [miroslav.jakus/=/seznam.cz]
[vcely.euweb.cz <http://vcely.euweb.cz/> ]
člen ZO ČSV DOKSY [zocsv.doksy/=/atlas.cz] [ <http://zocsv-doksy.euweb.cz/>
zocsv-doksy.euweb.cz]
Dlouhá 98, 471 41 Dubá, okr. Česká Lípa
privat: +420 487 870 617
mobil: +420 605 238 709
zam.: +420 487 722 291


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12321


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Re: formulář (12142) (12147) (12317)

Zkus na http://www.vcelarskenoviny.cz/view.php?cisloclanku=2005090201 .
Ale mělo se to odevzdat do 15 září. Zase ze ZO to měli odeslat tuším do
posledního září, takže je teoreticky možné, že to ještě neodeslali nebo že
to můžou doplnit.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Kamil" <>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 19, 2005 10:16 AM
Subject: Re: formulář


> Přeji hezký den,
> nevíte někdo kde se dá sehnat na internetu formulář
> Žádost o dotaci na včelstva.
>
> Děkuji

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12320


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Dvořáček (e-mailem) --- 19. 9. 2005
web-stranky vcelaru

Prosim Vas, nekde jsem se docetl, ze existuje e-mailová adresa, kde muzu
zaslat pozadavek na vytvoreni web prostoru pro vytvoreni stranky ZO
organizace. Nevite nahodou tu adresu - dekuji ?

Pavel Dvořáček

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12319


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Re: Medovina (12311)

http://www.beedol.cz/beedolcz.html
mail: beedol/=/beedol.cz        na dobírku

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12318


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Kamil (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Re: formulář (12142) (12147)

Přeji hezký den,
nevíte někdo kde se dá sehnat na internetu formulář
Žádost o dotaci na včelstva.

Děkuji

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12317


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Kristl Pavel (e-mailem) --- 19. 9. 2005
RE: Medovina

Upřesním, nemám to před sebou, bude to bez kót, ale vynasnažím se o přesnou reprodukci.

Polyuretanové nebo polystyrénové desky síly 8cm, půdorys obdélník, do kterého se vedle sebe vejdou 4 demižóny na 25 litrů. Mezi nimi kvůli manipulaci cca 5cm mezera, totéž od stěn bedny. Pro smontování bedny jsem použil (takzvané trvalé provizorium) hřebíky krováky, už tam zůstaly, možná by bylo lepší slepit to nějakým lepidlem nebo pěnou.
Vrchní deska má díry průměr do 10cm tak, aby objímka hrdla s kvasítkem byla nad bednou. Kolem hrdla tu škvíru ucpu zmačkanými novinami.
Žárovky 40 W, jsou v kovových stropnicích na delší stěně dole mezi prvním a druhým demižónem a z druhé strany mezi třetím a čtvrtým.
Termostat mám v mezeře uprostřed, opřený o protilehlou stěnu tak, aby konec čidla byl ve výši hladiny kvasu.
Největší položkou byly žárovky, zbytek jsem posbíral po baráku z různých náhradních dílů.

Termobox používám i na ztekucení medu:
plastová přepravka na zeleninu dnem vzhůru, pod ni dám jedno světlo, druhé vypnu. Na přepravku postavím kolem světla 5kg lahve s medem, přenastavím teplotu termostatu na 35 st.C, položím ho na víčka flašek nad žárovku a druhý den je hotovo.

Ještě mám jednu desku velikosti vnitřního průřezu bedny, kterou mohu regulovat šířku termoboxu.
Na dně bedny mám fixem kruhy velikosti dna demižónu, pak není takový problém správně umístit víko přes kvasítka.

No a teď právě mi napadlo ještě jedno vylepšení, které nějak vymyslím - sklápěcí boční dlouhou stěnu. Demižóny se budou vyndavat líp než vrchem.

Zdraví Pavel


> Možná, že by více lidí zajímalo velikost bedny z PPS a hlavně
> umístění žárovky a termostatu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12316


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Včelařské muzeum v Chlebovicích u Frýdku Místku (12313)

Dneska je v Mladé frontě v Moravskoslezské části článek o Včelařském muzeu v
Chlebovicích. Je tam i včelařská prodejna, před několika roky jsem tam
kupoval kovové pletivo pro dna úlů.

R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12315


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Kouba (e-mailem) --- 19. 9. 2005
Re: Medovina (12313)

Možná, že by více lidí zajímalo velikost bedny z PPS a hlavně umístění
žárovky a termostatu.

S přáním hezkého dne Josef Kouba


----- Original Message -----
From: "Kristl Pavel" <Kristl/=/oez.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 19, 2005 7:01 AM
Subject: RE: Medovina


> Zdravím,
> toto téma jsme tu již řešili někdy na jaře(?), pro názory koukni do
> archívu.
> Já už léta používám dolské hlubokoprokvašující. Chtějí svou teplotu 25-28
> st.C a pak jsou bez problémů, po čtyřech týdnech je první kvašení hotovo.
> Řeším to polystyrénovou bednou, žárovkou a termostatem z bojleru.
> Doporučuji i na přípravu zákvasu použít prostředí s teplotou kolem 25
> st.C, jinak se vytvoření zákvasu může zbytečně protáhnout a není jistota,
> že se v něm nevytvoří nějaká konkurenční plíseň.
> Pavel
>
>> Jaké používáte kvasinky(případně od koho) na přípravu medoviny?
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12314


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Kristl Pavel (e-mailem) --- 19. 9. 2005
RE: Medovina

Zdravím,
toto téma jsme tu již řešili někdy na jaře(?), pro názory koukni do archívu.
Já už léta používám dolské hlubokoprokvašující. Chtějí svou teplotu 25-28 st.C a pak jsou bez problémů, po čtyřech týdnech je první kvašení hotovo. Řeším to polystyrénovou bednou, žárovkou a termostatem z bojleru. Doporučuji i na přípravu zákvasu použít prostředí s teplotou kolem 25 st.C, jinak se vytvoření zákvasu může zbytečně protáhnout a není jistota, že se v něm nevytvoří nějaká konkurenční plíseň.
Pavel

> Jaké používáte kvasinky(případně od koho) na přípravu medoviny?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12313


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Milan (e-mailem) --- 18. 9. 2005
inzerát - úly ze dřeva

Své včely můžete zazimovat v nových dřevěných úlech.Více na
www.vcelarstvi.info Milan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12312


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Duan Konečný (e-mailem) --- 18. 9. 2005
Medovina

Jaké používáte kvasinky(případně od koho) na přípravu medoviny?
Díky Dušan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12311


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Richard imko (e-mailem) --- 17. 9. 2005
Re: Vichni vědí co je patně?! (12291) (12309)

Není sice moc času, ale pozdě také ne. Oslovil jsem několik lidí a požádal
o poskytnutí bližších údajů o navýšení. Celkoví objem finančních
prostředků, účel, odůvodnění a tak. Nyní jsem požádal e-mailem několik
poslanců a jednoho senátora o schuzku. Budu mluvit z patra, ale písemnou
verzi jim předám. Včetně údajů o počtu včelařů a včelstev na okrese. Je
pravda, že důležitá je "masovost" tohoto připomenutí. V případě zájmu sojí
písemnou přípravu poskytnu dalším zájemců. Je možné, že se to mine účinkem,
ale je třebas to zkusit. Také jsem někde četl radu. Včelaři vyražte do
Bruselu. Řekl bych to jinak. Oslovme naše europoslance. Zaslat jim písemně
co nás trápí. Třeba ochrana evropského trhu před dovozy ze zemí třetího
světa. Nebo žádost o změny dotačních titulů. A to výstižně, krátce a
konkrétně. Jsou to námi volení zástupci. Je třeba zdůvodnit kolika lidí se
problém Týká. Včelařů, v návaznosti zemědělců, zahrátkářů, konzumentů
včelích produktů. Zmínit krajinotvorný prvek.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12310


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Rotbauer (e-mailem) --- 17. 9. 2005
Re: Vichni vědí co je patně?! (12291)

To samozřejmě není špatný nápad, ale není to tak jednoduché. Najít poslance
a jeho kancelář zvládne každý, Je dobré se tam objednat. Teď jde jen o
účinnost tohoto snažení. Pokud tam půjde jen nějaký včelař sám za sebe,
předpokládaný úspěch je velice mizivý. Poslanec sice vyslechne, snad si
udělá i nějakou poznámku ale to bude asi všechno. Lepší je, aby někdo
připravil výstižný text, který by schválila okresní konference a zároveň
pověřila někoho, kdo by tímto argumentem zároveň příslušného poslance i
vyzbrojil. A teď si na závěr přihřeju svoji polívčičku. Toto byl i jeden z
mých, bohužel nezveřejněných návrhů zmíněné okresní konference v Písku.
Veliká škoda, že takto někdo nepřemýšlel i na sekretariátu ČSV a nezahrnul
to do pokynů před konáním konferencí. Ale dá se to napravit ještě dnes, jen
by bylo dobré, aby se zapojilo hodně OV i ZO a dosáhl se tak i průřez
politickým spektrem ve sněmovně. Zdá se mi že až příliš všichni spoléháme
na př.       Mandíka, že to tam za nás vyžehlí všechno sám. Zkušenosti z této
práce mám jen na území       města, kdy jsem nejdříve napsal provokační článek
do místních novin a oslovil Radu města, starosta města na to samozřejmě
zareagoval a tak jsme se s předsedou ZO nechali pozvat na městský úřad ke
starostovi na kafe a na kus řeči. Výsledkem je 12 tisíc, které jsou již
dnes na účtu ZO.
J.Rotbauer

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12309


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (e-mailem) --- 17. 9. 2005
Re: Pro pana Rotbauera - veřejně (12296) (12304) (12306) (12307)

>I pamflet může být užitečný, vyburcuje ostatní k diskusi a k přemýšlení a
to se myslím zdařilo.

S tím souhlasím. Vždyť jde o to, aby se věci zlepšovaly a nikdy nic není
dokonalé. O dobré nápady je vždycky nouze a tvé návrhy je potřeba
prodiskutovat a po většinovém souhlasu realizovat. Kdo má zájem, pro toho
je v této konferenci dost materiálu k přemýšlení. Už jsem někde navrhoval
uspořádat anketu ke sporným věcem ve svazu. Například otázky kolem
časopisu:
1. Nabídnout časopis veřejnosti za x Kč?
2. Zveřejnit obsah na internetu (se zpožděním)?
3. Přijímat do časopisu inzerci nečlenů?
atd atd. Těch témat by bylo spousta. Například členské příspěvky za
včelstvo. Měli by mít velkovčelaři větší vliv v organizaci podobně jako v
akciové společnosti? Věřím, že co nejvíc účastníků sjezdu se do prosince
zorientuje a pohnou věci k lepšímu. Takové ankety dělá kde kdo a nemůže to
být na škodu znát názory včelařské veřejnosti.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12308


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 78273 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 12308 do č. 12368)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu