78115

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Leoš Matela --- 25. 9. 2004
Aerosolování

Mám dotaz k použití acetonu pro aerosolovaní při zimním oštření.
Jakou čistotu by měl mít aceton pro použití k tomuto účelu?
Vím, že nejsnadněji je napsat, že minimálně čistotu p.a.
Chci se však zeptat, zdali někdo nezkoušel běžně dostupný aceton technický při znalosti množství nečistot na základě dokumentace, kterou se řídí i výroba tohoto technického acetonu.Zabýval se tím někdo?
Pro včelaře z řad chemiků, kteří se tímto oborem zabývají i profesionálně by neměl být problém dle vybavení laboratoře např. odzkoušt jednoduchou redestilaci acetonu, připadně přečištění acetonu aktivním uhlím a následnou filtrací. Neměl by to být problém ani pro pracovníky VÚ včelařského.
Dále by mě zajímalo zda je aceton v kvalitě p.a. (pro analyzu) dostupný i pro jednotlivé zájemce. Kde se dá koupit aceton vhodný pro aerosolování, což je nejjednodušší.
Je možné k léčivu objednat i potřebné množství vhodného acetonu?

Předem děkuji za vaše připomínky a poznámky k tomuto tématu.Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7291


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Honza Jindra --- 25. 9. 2004
Re: Aerosolování

Zdravím všechny vynálezce a zlepšovatele. Opravdu je dobré, když každý svým dílem přispějeme k vývoji nových technologií. Pravda máme výzkumák, ale ten popravdě má jiné starosti (uživit se), protože na výzkum toho moc nedostane (peněz). Nemusí to být přímo mozková bouře, ale jednoduché nápady. Samosebou, že spousta toho budou "nesmysly" nepoužitelné a nebo přímo nebezpečné, ale od toho máme naši konferenci abychom z té hromady hnoje vyhrabaly ty zlatá zrníčka.
A teď k věci. Jsem zastáncem "čisté" chemie a proto hlasuji proti používání acetonu a používám teplý vzduch pro výrobu aerosolu. Ohřívám probanovým vařičem přímo vstupní potrubí do vyvíječe. Několik fotografií naleznete na mém webu (www.sweb.cz/jjvcela). Funguje to velmi spolehlivě.
Honza

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7292


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Olda Vancata --- 25. 9. 2004
Re: Aerosolování

> Jsem zastáncem "čisté" chemie a proto hlasuji proti pouľívání acetonu

Nejni to jako piti frtanu bez piva?

\vov

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7294


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Eman --- 30. 9. 2004
Re: Aerosolování

> A teď k věci. Jsem zastáncem "čisté" chemie a proto
> hlasuji proti používání acetonu a používám teplý vzduch
> pro výrobu aerosolu. Ohřívám probanovým
> vařičem přímo vstupní potrubí do vyvíječe. Několik
> fotografií naleznete na mém webu (www.sweb.cz/jjvcela).
> Funguje to velmi spolehlivě.
> Honza

Na jednu stranu ničím nepodložená averze k acetonu, který je pro včely zcela bezpečný a ověřený. Jedinou nevýhodu acetonu vidím možná v nutnosti používat respirátor a snad v ceně (i na něj je ale 70% dotace).

Na druhou stranu nikým neověřená a neschválená úprava vyvíječe. Při vší úctě k velké invenci Honzy, tak její zveřejnění považuji za poněkud nesolidní. Držadlo, za které se vyvíječ dal uchopit a přenášet rozžhaví plynový vařič. Co je to "funguje to velmi spolehlivě"? Včely si nestěžovaly, přežily zimu, nevybouchlo to zatím, nebo co ještě? Náhrada trubiček bužírkou? Nevylučuji, že to funguje, ale zasluhovalo by to podrobnější popis a obrázek a zejména vyjádření a schválení výrobce vyvíječe. Jak ověříš, že výstupní aerosol je stejně kvalitní? Podstatné také je, aby se do určitého objemu úlu dostala určitá dávka léčiva (3 ml roztoku). To, že kouř se objeví dole v česně, a tak není třeba prodlužovat aplikaci, není pro mě příliš přesvědčivé. Za podobné neschválené vylepšení auta (nedovolená přestavba) je až 15000 Kč pokuta. Fakt je, že se svými včelami si každý může dělat co chce, ale nenaváděl bych k tomu druhé.

Zlepšujme, vynalézejme, ale pokud jde o léčení, přenechme to odborníkům a jejich ověřeným metodám.
Proč to neposlat Výzkumáku a počkat si, co na to řeknou. Jestli si myslíte, že Výzkumák sleduje konferenci, čte pravidelně e-maily, (pochybuji, že tam sledují vůbec Internet), tak jste na omylu.
Eman

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7334


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Radim Polášek --- 25. 9. 2004
Re: Aerosolování

Aceton, zřejmě v technické kvalitě se dá koupit uľ pár let v drogeriích jako
ředidlo.

Pozor - to, co uľ léta nazývají lakýrníci a běľní pouľivatelé barev aceton,
není aceton, je to "ředidlo do nitrobarev C6000" a obsahuje jen cca 15 %
aceton, zbytek jsou jiná organická rozpouątědla!

Cenově ten aceton vychází na zhruba stejné úrovni jako ostatní ředidla.
Sloľení bude 90 - 95 % acetonu, zbytek budou jiná organická rozpouątědla.
Čiątení aktivním uhlím asi moc fungovat nebude. Oficiální předestilace
větąího mnoľství acetonu asi problém bude, protoľe je dost hořlavý a jeho
páry jsou dost výbuąné.

R. Poláąek

----- Original Message -----
From: "Leo Matela" <leopold.matela/=/vemat.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, September 25, 2004 12:33 PM
Subject: Aerosolování


> Mám dotaz k pouľití acetonu pro aerosolovaní při zimním oątření.
> Jakou čistotu by měl mít aceton pro pouľití k tomuto účelu?
> Vím, ľe nejsnadněji je napsat, ľe minimálně čistotu p.a.
> Chci se vąak zeptat, zdali někdo nezkouąel běľně dostupný aceton technický
> při znalosti mnoľství nečistot na základě dokumentace, kterou se řídí i
> výroba tohoto technického acetonu.Zabýval se tím někdo?
> Pro včelaře z řad chemiků, kteří se tímto oborem zabývají i profesionálně
> by neměl být problém dle vybavení laboratoře např. odzkouąt jednoduchou
> redestilaci acetonu, připadně přečiątění acetonu aktivním uhlím a
následnou
> filtrací. Neměl by to být problém ani pro pracovníky VÚ včelařského.
> Dále by mě zajímalo zda je aceton v kvalitě p.a. (pro analyzu) dostupný i
> pro jednotlivé zájemce. Kde se dá koupit aceton vhodný pro aerosolování,
> coľ je nejjednoduąąí.
> Je moľné k léčivu objednat i potřebné mnoľství vhodného acetonu?
>
> Předem děkuji za vaąe připomínky a poznámky k tomuto tématu.
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7293


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Jaromír Sobotka --- 25. 9. 2004
Re: Aerosolování

Pro oąetření včelstev aerosolem pouľíváme aceton z produkce Merci s.r.o.,
Hviezdoslavova 55 b, 627 00 Brno. Aceton byl dříve označován p.a. a byl
doporučen VÚVč Dol. Nyní je označován jako aceton čistý.
V loňském roce stál 53.20 Kč bez DPH, balení 900 ml.
tel.548428412, fax.548211485,
E-mail blazkova/=/merci.cz
Zdravím Jaromír Sobotka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7297


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Jan Schmidt --- 26. 9. 2004
RE: Aerosolování

Kdyľ tu konferenci sleduji, tak mám dojem, ľe se to hemľí samým novátorem.
Kaľdoročně si za organizaci objednáváme léčiva prostřednictvím OV ČSV. Včera
jsme na okresním aktivu veąkerá léčiva obdrľeli a to včetně acetonu. Takto
objednaná léčiva jsou dotována ČSV, a drľíme se léta léčebných postupů,
které stanovil VÚVČ Dol.Funguje to tak jiľ kolik let. Aktiv je spojen s
přednáąkou, včerejąí měl př. ing. Petr Texl a př. Vl. Nerad od Tábora, který
nás seznámil se svými výrobky Lagstrothů a vyjádřily podiv nad tím, kolik
zájemců se takového aktivu účastní. To ľe se hned tak nevidí. Takto se
setkáváme vľdy na jaře a na podzim. Jeątě jsem na těchto setkáních neslyąel,
ľe by někdo se snaľil experimentovat v léčení včelstev a nedodrľoval
stanovené postupy.Léčíme stále hromadně jako za starých časů zaąkolenými
členy ZO a bez problémů za přítomnosti majitele včelstev.Takľe máme jistotu,
ľe jsou vąechna včelstva přeléčena v jednom termínu a pod dohledem. Jen
nechápu, ľe uľ dávno po experimentátorech nevystartovala veterina, která v
kaľdém okrese stanovuje způsob léčby vyhláąkou. Asi nesleduje naąi
konferenci. Pokud se bude takto experimentovat v léčení, tak si zaděláváme
na značné problémy. To se netýká jen této otázky aerosolování, ale i
předchozích příspěvků v konferenci týkajících se léčení.
Zdraví Honza

-----Original Message-----
From: Jaromír Sobotka [mailto:jaromir.sobotka/=/worldonline.cz]
Sent: Saturday, September 25, 2004 9:54 PM
To: Vcelarska konference
Subject: Re: Aerosolování


Pro oąetření včelstev aerosolem pouľíváme aceton z produkce Merci s.r.o.,
Hviezdoslavova 55 b, 627 00 Brno. Aceton byl dříve označován p.a. a byl
doporučen VÚVč Dol. Nyní je označován jako aceton čistý.
V loňském roce stál 53.20 Kč bez DPH, balení 900 ml.
tel.548428412, fax.548211485,
E-mail blazkova/=/merci.cz
Zdravím Jaromír Sobotka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7299


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
František Nešpor --- 27. 9. 2004
Re: Aerosolování


----- Original Message -----
From: Jan Schmidt <schmidt.jan/=/quick.cz>
To: Vcelarska konference <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Sunday, September 26, 2004 5:43 PM
Subject: RE: Aerosolování


> Kdyľ tu konferenci sleduji, tak mám dojem, ľe se to hemľí samým novátorem.
> Kaľdoročně si za organizaci objednáváme léčiva prostřednictvím OV ČSV.
Včera
> jsme na okresním aktivu veąkerá léčiva obdrľeli a to včetně acetonu. Takto
> objednaná léčiva jsou dotována ČSV, a drľíme se léta léčebných postupů,
> které stanovil VÚVČ Dol.Funguje to tak jiľ kolik let. Aktiv je spojen s
> přednáąkou, včerejąí měl př. ing. Petr Texl a př. Vl. Nerad od Tábora,
který
> nás seznámil se svými výrobky Lagstrothů a vyjádřily podiv nad tím, kolik
> zájemců se takového aktivu účastní. To ľe se hned tak nevidí. Takto se
> setkáváme vľdy na jaře a na podzim. Jeątě jsem na těchto setkáních
neslyąel,
> ľe by někdo se snaľil experimentovat v léčení včelstev a nedodrľoval
> stanovené postupy.Léčíme stále hromadně jako za starých časů zaąkolenými
> členy ZO a bez problémů za přítomnosti majitele včelstev.Takľe máme
jistotu,
> ľe jsou vąechna včelstva přeléčena v jednom termínu a pod dohledem. Jen
> nechápu, ľe uľ dávno po experimentátorech nevystartovala veterina, která v
> kaľdém okrese stanovuje způsob léčby vyhláąkou. Asi nesleduje naąi
> konferenci. Pokud se bude takto experimentovat v léčení, tak si zaděláváme
> na značné problémy. To se netýká jen této otázky aerosolování, ale i
> předchozích příspěvků v konferenci týkajících se léčení.
> Zdraví Honza
>
> -----Original Message-----
> From: Jaromír Sobotka [mailto:jaromir.sobotka/=/worldonline.cz]
> Sent: Saturday, September 25, 2004 9:54 PM
> To: Vcelarska konference
> Subject: Re: Aerosolování
>
>
> Pro oąetření včelstev aerosolem pouľíváme aceton z produkce Merci s.r.o.,
> Hviezdoslavova 55 b, 627 00 Brno. Aceton byl dříve označován p.a. a byl
> doporučen VÚVč Dol. Nyní je označován jako aceton čistý.
> V loňském roce stál 53.20 Kč bez DPH, balení 900 ml.
> tel.548428412, fax.548211485,
> E-mail blazkova/=/merci.cz
> Zdravím Jaromír Sobotka
>
Uľ deląí dobu konferenci sleduji jen z povzdálí. Připadá mi, ľe se do ní
zapojilo více nadąenců elektroniky neľ včelařů. Konečně se objevil
příspěvek, s kterým se plně ztotoľňuji.
Franta.


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.762 / Virová báze: 510 - datum vydání: 13.9.2004

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7310


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Pavel Prchal --- 27. 9. 2004
Re: Aerosolování - OT

Zdravim,

To preci neni nic spatneho, neni stanoveny pomer delniku a pracujici
inteligence v konfere. Kdo napise, muze a nemusi dostat odpoved, muze
a nemusi byt spravna. Konfera nezodpovida za jednotlive ucastniky,
jestli neco porusuji nebo nedodrzuji, je to proste diskusni skupina.
Myslim, ze tem velmi znalym, kteri to ctou vstavaji pri nekterych
prispevcich vlasy hruzou na hlave, ale oni nejsou povinni nekoho
zachranovat z bludu. Reknou si proste jen "to je ale B...." a dopis
jednoduse zahodi.

Ostatni v "tirazi".

Zdravi PP.Frantiąek Neąpor napsal(a):
>
> Uľ deląí dobu konferenci sleduji jen z povzdálí. Připadá mi, ľe se do ní
> zapojilo více nadąenců elektroniky neľ včelařů. Konečně se objevil
> příspěvek, s kterým se plně ztotoľňuji.
> Franta.
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.762 / Virová báze: 510 - datum vydání: 13.9.2004
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7313


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Leoš Matela --- 27. 9. 2004
Re: Aerosolování

Můj závěr k dotazu o acetonu jako nosného média pro léčení:

Netušil jsem, že dotaz na použití acetonu vyvolá bouřlivou diskusi.
Je dobře že účastníci diskuse jsou všímaví.
Můj dotaz směřoval jen k tomu, kde se dá koupit aceton ve vhodné kvalitě pro aplikaci léčiva, neboť jsem byl dotázan svým kamarádem, který má léčivo a nemá aceton, asi ho někde ztratil, nevím.

Neměl jsem v mém dotazu na mysli měnit metodiku, která jistě naše výzkumníky stála mnoho úsilí a je ověřena.
Mimo jiné aceton v kvalitě čistý, který je dostupný v obchodní síti jako aceton (distribuovaný družstvem SEVEROCHEMA) má garantovanou čistotu vyšší než 99%., což se mi podařilo na stránkách SEVEROCHEMY najít. Kde se dá koupit aceton v kvalitě p.a. již vím, děkuji za odpovědi.

Souhlasím s názorem, že metodika je jasná a musí být dodržena, protože je odzkoušena a při jejím dodržování jsou garantovány i výsledky léčby. O tom by nemělo být nejmenších pochyb.

Léčení včel je příliš vážná záležitost, než aby ji někdo měl sám měnit jen na základě svých vlastních úvah, které nejsou vědecky a prakticky ověřeny.

Diskuse však doufám přispívá i k tomu, že se věci ozřejmí, vyjasní, že se více porozumí problematice, že se má o všem přemýšlet, znát názory zúčastněnných, že budu příště vědět přesně proč to mám tak a tak udělat.


V dalším příspěvku se ozvali zastánci čisté chemie. Otázka je co se tím míní, kromě zvolání jsem zastánce čisté chemie.

Jestli v metodice je popsáno, že při nějaké venkovní teplotě by měl být použit aceton, tak to má také svůj důvod (nebudu to dál rozvádět, je to publikováno).

Přítel Jindra má svůj vlastní postup aerosolování s ohřevem vzduchu, zřejmě je to použitelné, má s tím zkušenosti a pravděpodobně to asi neodporuje platné metodice, to nedokážu posoudit.
Lze však tvrdit že při použití acetonu by totiž mohlo dojít k narušení POLYSTYRÉNOVÝCH nástavků, které používá.

To však nemá s čistou chémií některých přispěvatelů nic společného.

Přítel Jindra publikuje na svých stránkách mnoho poučného objevného a řekl bych i zajímavého pro včelaře, zejména začínající stejně jako

jsem já. Nadšeně jeho články čtu a považuji ho za vynikajícího propagátora včelařství s mnoha znalostmi a zkušenostmi, které mu mohu a

jistě nejen já závidět. Člověk se mnoho zajímavého a praktického dozví.

K jeho teorii čisté chemie si dovoluji mít několik málo připomínek. On sám používá k výrobě nástavků pěnový polystyren, kerý opatřuje různými nátěry vodou ředitelnými barvami a to i uvntř úlu. Tato barviva jsou značena jako ekologická. To je pravda, ale jen z pohledu aplikací, pro která jsou určena a také z obchodních důvodů.

Při shlédnutí technických listů těchto nátěrových hmot nebo pojiv, která se požívají pro tyto nátěrové hmoty se dozvíme mimo jiné obsah i těkavých látek, které jsou i v těchto vodou ředitelných systémech spolu s emulgátory a dispergátory obsaženy. Žádná z těchto použitých
nátěrových hmot nemá certifikát pro přímý styk s potravinami. Tyto látky nikdy zcela nezmizí a postupně jsou do prostředí úlu distribuovány. Navíc dipergátory a emulgátory mají tu vlastnost, že jsou rozpustné jak ve vodě tak i organických látkách. To není příznivé ani pro med ani pro vosk. Nemám to podloženo žádnou studií o jejich vlivu na med a včelí produkty, ale je to jen jednoduchá logika věci vycházející ze základních znalostí, o těchto látkách obsažených v nátěrových systémech.

Stejně tak není polystyren nikdy dokonale odizolovaný od prostředí po kterém se včely pohybují (vlivem dodatečného poškození při manipilaci a tak jak se objevují jednotlivá zrnka pylu v medu, stejně se mohou objevit i zrníčka polystyrenu. Jde jen o to, že pokud se to cíleně nesleduje a množství jsou asi zanedbatelná nato, aby to škodilo zdraví.
Dále zde není dořešena prakticky otázka likvidace PS nástavku při případném objevení se včelího moru, nebo je?
Jsem opravdu jen začínající včelař, ale přesto si k tomu dovoluji mít svůj názor.

Pro nátěry experimentálních nástavků z papíru použíl přítel Jindra včelí vosk rozpuštěný v ředidle řady C6000 a to je přímo uhlovodíkový koktejl.
I zde se dá pochybovat o tom, že nízko vroucí podíly a různé složky včetně aromátických uhlovodíku jsou po zaschnutí beze zbytku odpařeny, zcela jistě difundují do prostoru uvnitř úlu i při jeho používání. Jde jen o čas mezi výrobou a použitím a teplotou skladování, větrání atd.

Ale jak to všechno ověřit?

Zdraví to také pravděpodobně neohrozí, ale o to snad jenom u včelaření nejde.

Proto jako chemik a zároveň zastánce přírodních postupů se moc přimlouvám ke včelaření v úlech dřevěných, které by zevnitř neměly být níčím upraveny s vyjímkou toho co si včely opatří sami a tím se co nejvíce přiblížit původním přírodním podmínkám.


Zdravím všechny účastníky konference a těším se na všechny příspěvky k jakémukoliv tématu zejména o ekoligii chovu včelí pastvě a dalších zajímavých tématech.

Leoš Matela

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7308


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Honza Jindra --- 27. 9. 2004
Re: Aerosolování

K obsáhlému rozboru používané chemie přidávám informaci o používaném vnitřím nátěru barvou Eterfix LX od fy. BIOPOL paints s.r.o.
Balení - netto kg: 0.8
Barva: bílý 0100, hnědý 0230, hnědý 0240, palisandr 0250, slonová kost 0610, černý 0199
Cena: 165 Kč
Email je vhodný pro vnitřní i venkovní použití především pro ochranu předmětů a konstrukcí s vysokým nárokem na estetickou úroveň zaschlého filmu ( dřevo. beton. ocelové konstrukce. zinkové a hliníkové podklady ). Barva je atestována pro přímý styk s potravinami. pitnou vodou a na povrchovou úpravu hraček.

Ke složení ředidla C6000 (vesměs velmi těkavé látky) fa. Barvy laky Hostivař
aceton <15%
butylacetát <15%
butanol <15%
toluen >50%

O používaní "čistého" dřeva již bylo mnoho řečeno. Podléhá dlouhodobě plísním které jako producenti karcinogenů v potravinářství také nemají co dělat. Trouchnivého dřevo patří také do nebezpečného odpadu, které nelze likvidovat spálením na otevřeném ohni. Pěnový polystyren neuvolňuje při požáru o nic větší množství škodlivých látek než řada ostatních běžně používaných stavebních materiálů organického původu.

Vývoj papírových nástavků neměl za cíl najít kompromis mezi dřevem a polystyrénem ale ukázat možnost vyrábět nástavky z recyklovaného materiálu tak levným způsobem, že i častější výměna papírové části nástavku nebude ani nákladná ani pracná. Zatím jsem vyzkoušel jen několik možností povrchové úpravy a tak je cesta stále ještě otevřena. Letos jsem získal roly papíru z jedné strany laminovaného s PVC. Tento papír se používá na pytle s cukrem. Podobnou úpravu používa i TETRAPAK pro mléko a jiné nápoje. Chci ho použít nejen zevnitř, ale i z venku nástavku.
p.s. I běžně používané fermežové napoštědlo je koktejlem nízko vroucích uhlovodíků.

Vše v dobrém s přáním zdravých včel a zdravého životního stylu Jindrovi

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7311


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Olda Vancata --- 27. 9. 2004
Re: Aerosolování

Na jednu stranu

> Pěnový polystyren
> neuvolňuje při poľáru o nic větąí mnoľství ąkodlivých látek neľ řada
> ostatních běľně pouľívaných stavebních materiálů organického původu.

Na druhou stranu -

> Letos jsem získal roly papíru z jedné strany laminovaného s PVC. Tento
> papír se pouľívá na pytle s cukrem. Podobnou úpravu pouľíva i TETRAPAK
> pro mléko a jiné nápoje. Chci ho pouľít nejen zevnitř, ale i z venku
> nástavku. p.s. I běľně pouľívané fermeľové napoątědlo je koktejlem
> nízko vroucích uhlovodíků.

paklize je to skutecne PVC a ne polyetylen, tak pri spalovani pvc
vznika dioxin, coz je svinstvo na urovni plutonia.

\vov


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7312


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Leoš Matela --- 29. 9. 2004
Re: Aerosolování

Ještě štěstí, že ten papír je kašírovaný POLYETHYLENEM.
Na povětrnosti, pokud ji bude vystaven, bude degradovat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7321


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Radim Polášek --- 29. 9. 2004
Re: Aerosolování

Pokud je mi známo, tak plíseň, tuąím se jmenuje kropidlák, která vytváří
karcinogenní alfa toxiny v potravinách, se ľiví bílkovinami. Ty ve dřevě
nejsou, takľe tato plíseň na dřevě neroste. Je ale pravda, ľe prach z
některých tvrdých dřev, například dubového dřeva je povaľován za slabě
karcinogenní.
> O pouľívaní "čistého" dřeva jiľ bylo mnoho řečeno. Podléhá dlouhodobě
> plísním které jako producenti karcinogenů v potravinářství také nemají co
> dělat. Trouchnivého dřevo patří také do nebezpečného odpadu, které nelze
> likvidovat spálením na otevřeném ohni. Pěnový polystyren neuvolňuje při

R. Poláąek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7318


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Olda Vancata --- 29. 9. 2004
Re: Aerosolování

> O pouľívaní "čistého" dřeva jiľ bylo mnoho řečeno. Podléhá
> dlouhodobě plísním

ja muzu vrele doporucit - "povarit" prkynka pred sesroubovanim v
parafinu. 180 stupne celsiuse, 20 minut. po dvou letech vypada ten ul
jak novej.

navic paklize vy se vyskytnul mor plodu, nemusi se ul spalovat. staci
ty nastavky opet "povarit". 180 stupne bezpecne zabiji spory moru.

\vov
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7319


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Leoš Matela --- 29. 9. 2004
Re: Aerosolování

Myslíte 100 stupňů ???

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7320


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Josef Kouba --- 29. 9. 2004
Re: Aerosolování

Kde to vaříte? V kuchyni?

S přáním hezkého dne Josef Kouba


----- Original Message -----
From: "Olda Vancata" <olda.vancata/=/quicknet.se>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, September 29, 2004 4:20 AM
Subject: Re: Aerosolování


> > O používaní "čistého" dřeva již bylo mnoho řečeno. Podléhá
> > dlouhodobě plísním
>
> ja muzu vrele doporucit - "povarit" prkynka pred sesroubovanim v
> parafinu. 180 stupne celsiuse, 20 minut. po dvou letech vypada ten ul
> jak novej.
>
> navic paklize vy se vyskytnul mor plodu, nemusi se ul spalovat. staci
> ty nastavky opet "povarit". 180 stupne bezpecne zabiji spory moru.
>
> \vov
>
>
>


---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.770 / Virová báze: 517 - datum vydání: 27.9.2004

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7328


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Olda Vancata --- 29. 9. 2004
Re: Aerosolov nˇ

> > ja muzu vrele doporucit - "povarit" prkynka pred sesroubovanim v
> > parafinu. 180 stupne celsiuse, 20 minut. po dvou letech vypada ten
> > ul jak novej.

> Kde to va ·te? V kuchyni?

nechal jsem si svarit vhodnou nadobu z 2mm hlinikovyho plechu s vikem
(aby to nechytlo) . delam to venku na dvouplotynkovym varici. teplota
parafinu je regulovana termostatem.

\vov
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7330


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Radek Pokorný (89.31.162.68) --- 28. 5. 2008
Re: Výkupní cena medu

Máte někdo informace, zakolik se bude letos vykupovat řepkový - květový med. Popřípadě již zkušenost. Dík za odpovědi.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29760


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
G.Pazderka (80.78.146.248) --- 28. 5. 2008
Re: Výkupní cena medu

Radek Pokorný:>Máte někdo informace, zakolik se bude letos vykupovat řepkový - květový med. Popřípadě již zkušenost. Dík za odpovědi.<
..........

Tak mne napadá, jste členem ČSV? Jestli ano, tak se obraťte na infomace ve Včelařství. Tam zcela jistě mohou obchodníci s medem, kteří vyváží řepku, bez problémů inzerovat pro 98% včelařů sdružených ve svazu aby toto věděli!

Nebo se podmínky inzerce změnily?

_gp_

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29765


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                           
Pepík (81.0.194.126) --- 28. 5. 2008
Re: Výkupní cena medu

Cena je 47 Kč za květový med.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29768


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                              
Felix Pečenka (83.208.196.187) --- 28. 5. 2008
Re: Výkupní cena medu

Nocema medu je lepší než v loňském roce, ale stejně neni cena adekvátní nabídce a poptávce. Njmenaovaný obchodník s medem nutí své výkupce na cenu 35, jinak v Jižních Čechách nabízí 40.Jednoduchá kalkulace. V loňském roce bylo zazimováno 515 tisíc včelstev. K 1.5.2008 jich přezimovalo 317 tisíc z toho okol 100tisíc bylo slabochů, kteří na kvet nedali nic, jen zesílili.Zbývá okol 200 tisíc. při 20 kg to dělá 4000 tun což je polovina loňské sklizně. Z toho včelaři , kteří nemaji včely a chtějí si udržet klienty kupují květový med po konvách á 60, to znamená, že polovina bude pro přímý prodej ze dvora a zbytek vykoupí výkupci pro své obchodníky. Co to znamená, že nelze chvátat s prodejem a držme se zásady, že dobrý sedlák neprodává obilí po žních , ale až na podzim za vyšší cenu. Tudíž budme dobrými sedláky a ne špatnými tak, jak jsme se předváděli doposud. Náš med patří k nejkvalitnějším a tak ten, kdo jej chce ať si jej taky zaplatí cenou odpovídající kvalitě a ne jako ČÍNSKY šmejd.
Co tomu říkáte_

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29769


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                 
Radek Pokorný (89.31.162.68) --- 30. 5. 2008
Re: Výkupní cena medu

Plně s Váma souhlasím, bohužel u nás květový med v tomto období je plný řepky a brzy tuhne. Lidé o tento med nejeví velký zájem tudíš jedině do výkupu. Pozdější květový a lesní med již prodám všechen ze dvora. Mám informaci, že u nás bude výkup za 45 Kč. Jsem od Třebíče.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29784


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                    
Milan Špaček (85.70.22.122) --- 30. 5. 2008
Re: Výkupní cena medu

Výhodné výkupní ceny v ČR jsou:
Rakovník, pan Halada 49,- Kč, tel. 602 385 001
Jaroměř, pan Špaček 47,- Kč, tel. 491 815 226
Čestín, pí. Nováková 48,- Kč, tel. 737 968 281
Protivín, pan Rotbauer, 47,- Kč, tel. 603 313 178

Špaček Milan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29786


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                       
KaJi (88.103.157.154) --- 31. 5. 2008
Re: Výkupní cena medu

Rakovník, pan Halada 49,- Kč, tel. 602 385 001
Jaroměř, pan Špaček 47,- Kč, tel. 491 815 226
Čestín, pí. Nováková 48,- Kč, tel. 737 968 281
Protivín, pan Rotbauer, 47,- Kč, tel. 603 313 178
-------
To asi nebyl zrovna dobrý obchodní tah prodávat v drobném za 50-75Kč :-)
Jestli tyto ceny vydrží, tak by asi bylo dobré prodávat v malém asi nejmíň za dvojnásobek výkupu.
Uznávané autority oboru dokone tvrdí, že by to měl být trojnásobek.

Tak za kolik to kdo budete stříhat?

Já asi začnu 470ml cca 550g za takových 60Kč u květových. A 720ml světlým plnit nebudu.
Ale mám cukání, že bych mohl nastavit vyšší, slevit se dá vždycky.
Už v tom máte jasno?

Teď zbývá jen vytočit:-))

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29791


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                          
G.Pazderka (80.78.146.248) --- 31. 5. 2008
Re: Výkupní cena medu

Kaji:>To asi nebyl zrovna dobrý obchodní tah prodávat v drobném za 50-75Kč :-) <
........

Obchod a obchodní tahy mají jiné zákonitosti, než že když se pohne u baličů laskavě cena nahoru, že honem všichni budou baličům lámat med.

Má cena je stabilní a je na 55,-/kg za to jak to leží a běží.

Balič je nejdůležitější článek ve včelařství a stejně jako včelař s veřejným míněním, manipuluje on s tím včelařským. Bohužel obě úrovně jsou stejné, a když se podělává cena v Unii a navíc zabásnou maďara a jakoby dostali strach z výroby "suroviny" pro trh, očekávají, že část medu se od prodeje ze dvora přesune po tom laskavém zvýšení ceny opět knim.

Má cena je stále stejná a nějak moc vybírat medovicový či jakkýkoli med kvůli oželení 5,- Kč nebudu, jestli bych s tím měl ztratit stávající spokojené zákazníky kteří jej konzumují více a pracně si je opět, až cena zase spadne, získávat.

To že je trh s medem nestabilní žádného spotřebitele medu nezajímá. Ten chce jen ten svůj med a nemít ho je chybou. To ví i ten včelař i ten balič a nakonec i ten velkej včelař, donucenej prodávat med ze dvora jak obchodník.

Pořáte říkám, že obchodník má obchodovat, včelař včelařit a svazák svazovat! ;-) Kombinace těchto tří směrů je tak vyčerpávající pro jednotlivce, že to nakonec vypadá s cenou medu tak, jak vypadá. Stačí jen trochu myslet a vydělali by totiž všichni a nemalovat si holuba v hrsti.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29792


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                             
KaJi (88.103.157.154) --- 31. 5. 2008
Re: Výkupní cena medu

GP:
.... Má cena je stabilní a je na 55,-/kg za to jak to leží a běží ...

Oba dva máme jiné množství medu na prodej.
Moje cena bude doufám stabilní na mírně vzestupné dráze.
Kdo sleduje ostatní ceny (třeba na benzínkách), jistě pochopí. :-))


gp:
obchodník má obchodovat, včelař včelařit a svazák svazovat! :-)
-----
a funkcionář lobbovat.
Kdo lobbuje má dotace, kdo nelobbuje a pracuje, musí holt pracovat. Svobodně se rozhodl. :-) Takže když se zase něco přižene, neshánějte gabony, ale kontakty na novináře. :-) Není náhodou úměra mezi množstvím tiskových zpráv o úhynech a přídělem dotací na okresy? :-))
Ministerstvio zřejmě udělalo studii prostřednictvím tiskového oddělení:-)

kj

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29793


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                    
Josef Kala (e-mailem) --- 30. 5. 2008
RE: Výkupní cena medu

Také jsem měl kdysi problém prodat řepkový med. Naučil jsem se ho pastovat,
několik roků jsem pro něj postupně získával dřívější odběratele spadkového,
medovicového ("lesního") medu, dával ochutnat, vysvětloval přednosti
květového medu zejména pro zdravou výživu a děti. Navrhl jsem si a používám
štítky s podrobným vysvětlením o přednostech pastovaného květového medu.
Posledních několik let už jsem ho prodal všechen (cca 400 až 700kg po 100Kč,
aniž bych ho nabízel, či se podbízel cenou). Letos bohužel všechny své
zákazníky, kteří si na můj pastovaný med zvykli zklamu. Přestože si ho už od
dubna objednávají, nemám jim co nabídnout, většina včelstev mi přes zimu
uhynula. Uvažoval jsem, že med pro ně nakoupím u jiného včelaře, abych si
zákazníky udržel.
Cesta k věrnému zákazníkovi je dlouhá, ale za sebe mohu říci, že se
vyplatila.
Josef Kala-----Original Message-----
From: vcely-bounces/=/v.or.cz [mailto:vcely-bounces/=/v.or.cz] On Behalf Of
Radek Pokorný
Sent: Friday, May 30, 2008 11:16 AM
To: Včelařský mailing list
Subject: Re: Výkupní cena medu

Plně s Váma souhlasím, bohužel u nás květový med v tomto období je plný
řepky a brzy tuhne. Lidé o tento med nejeví velký zájem tudíš jedině do
výkupu. Pozdější květový a lesní med již prodám všechen ze dvora. Mám
informaci, že u nás bude výkup za 45 Kč. Jsem od Třebíče.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29788


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                              
KaJi (194.138.39.59) --- 29. 5. 2008
Re: Výkupní cena medu

Cena je 47 Kč za květový med.
------
To je docela ucházející. I za řepku?

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29771


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                 
Pepík (81.0.194.126) --- 29. 5. 2008
Re: Výkupní cena medu

I za řepku,ale je to v Jaroměři Medokomerc.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29781


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Radim Poláąek --- 1. 10. 2004
Re: Aerosolování

To je dobrý nápad, ale má i určité nevýhody.

- sniľuje izolační schopnost dřeva, vzduchové komůrky v dřevě jsou zaplněny
parafínem.
- při 180 st C ze dřeva unikne nejen volná vlhkost, ale uniká i vázaná
vlhkost, dřevo tedy mění své vlastnosti. Stává se křehčí a náchylnějąí k
praskání. Taky můľe změnit svůj tvar, rovné destičky se ohnout atd. Jinak
dřevo začíná uhelnatět při teplotě cca 220 - 250 st C, těch 180 st je k tomu
dost blízko. Mně by se více líbily niľąí teploty, 100 - 120 st C.
- Parafín ve dřevě můľe kontaminovat oąkrabky vosku a propolisu.
- Barvy na nadstavcích budou drľet podstatně hůř, nebo nebudou drľet vůbec.

Je třeba zjistit, jak dalece se tyto nevýhody projevují a jak je případně
omezit.

R. Poláąek


----- Original Message -----
From: "Olda Vancata" <olda.vancata/=/quicknet.se>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, September 29, 2004 4:20 AM
Subject: Re: Aerosolování


> ja muzu vrele doporucit - "povarit" prkynka pred sesroubovanim v
> parafinu. 180 stupne celsiuse, 20 minut. po dvou letech vypada ten ul
> jak novej.
>
> navic paklize vy se vyskytnul mor plodu, nemusi se ul spalovat. staci
> ty nastavky opet "povarit". 180 stupne bezpecne zabiji spory moru.
>
> \vov>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7336


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Olda Vancata --- 1. 10. 2004
Re: Aerosolování

> > ja muzu vrele doporucit - "povarit" prkynka pred sesroubovanim v
> > parafinu. 180 stupne celsiuse, 20 minut. po dvou letech vypada ten
> > ul jak novej.


> To je dobr n pad, ale m  i ur it‚ nev hody.

> - sni uje izola nˇ schopnost d eva, vzduchov‚ kom rky v d ev jsou
> zapln ny parafˇnem. - p i 180 st C ze d eva unikne nejen voln  vlhkost,
> ale unik  i v zan  vlhkost, d evo tedy m nˇ sv‚ vlastnosti.

Pro regulovani uniku vlhkosti ma ul ocka. Ve srovnani uniku vlhkosti
ockama a cesnem a stenami ulu je minimalne faktor 1000.

Ohledne ocka - nekdy bejva problem s vlhkosti v ule po prezimovani na
zadni strane ulu. Takze letos jsem prvni nastavek otocil 180 stupnu a
otevreny ocko bude na zadni stene ulu. uvidime co to udela.


> St v  se k eh ˇ a n chyln j ˇ k prask nˇ. Taky m e zm nit sv j tvar,
> rovn‚ desti ky se ohnout atd.

Ale vubec ne. Paklize je to drevo dobre vyschly tak se to nestane.


> Jinak d evo za ˇn  uhelnat t p i teplot cca 220 - 250 st C, t ch 180
> st je k tomu dost blˇzko.

Ja tam vidim rozdil 70 stupnu

> Parafˇn ve d ev m e kontaminovat o krabky vosku a propolisu.

Ale vubec ne. Kdyz se prkynko vynda z parafinu tak ten se vcucne do
dreva jak do pijaku. To prkynko je po 3-5 vterinach absolutne "suchy"
bez jediny kapicky nebo louze parafinu na povrchu.


>- Barvy na nadstavcˇch budou dr et podstatn h , nebo nebudou dr et
v bec.

V tom je celej vtip - TY BARVY NEJSOU POTREBA!!!


> Je t eba zjistit, jak dalece se tyto nev hody projevujˇ a jak je p
> ˇpadn omezit.

Co je potreba je prestat si vymejslet problemy tam kde nejsou.

\vov
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7337


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Radim Poláąek --- 2. 10. 2004
Re: Aerosolování

Jen pár poznámek.
Přirozeně jsem myslel izolační schopnost dřeva vůči teplu. Měkké dřevo má v
hmotě více vzduchových komůreka méně vlastní dřevní hmoty, tvrdé naopak.
Parafín ty vzduchové komúrky zaplní a tím tepelnou izolaci zhorąí. Pokud
vychází z nějakých zkouąek, ľe pro úspěąné kvalitní přezimování včelstev na
nějaké rámkové míře je třeba minimálně 2 centimetry silná stěna dřevěného
úlu, potom u dřeva oąetřeného parafínem by to třeba bylo 2,5 cm, nebo moľná
i tři cm.
Záleľí i, jak konkrétně se to tím parafínem napouątí. Pokud i při
180 st C se destičky ponoří třeba na 15 sekund, dřevo se ohřeje odhadem do
hloubky tak 1-3 milimetry a do takové hloubky se vsákne i parafín. Hlouběji
je normální dřevo stejné jako dříve. Dřevěný díl jako celek má tedy
mechanické a izolační vlastnosti prakticky shodné jako dříve. Pokud se dřevo
v 180 st C horkém parafínu nechá tak dlouho, aľ přestane pouątět
bublinky, je to něco jiného. U 2 cm silných destiček by to mělo trvat
několik minut. Teplota 180 st c je potom v celé hmotě dřeva. I ve vysuąeném
dřevě je volná vlhkost okolo 5 - 10 %. Ta uteče jako pára při zahřátí na 100
st C. Ve dřevě je ale i různě silně chemicky vázaná voda. Část této vody při
zahřátí na 180 st C uteče a tím se chemické sloľení dřeva změní. Stane se
křehčí a tvrdąí. Oąetřený nadstavek se pak třeba po pádu na beton rozątípne,
neoąetřený to třeba vydrľí. atd atd

Osobně si ale myslím, ľe takhle diskutovat předem moc velký smysl nemá.
Tyhle věci se dají pouze předpokládat, ale nedá se určit, v jaké míře se
projeví v praxi. Kaľdý, kdo má nějaký nápad a uskuteční ho, je tím ovlivněn
a obvykle ho jednostranně prosazuje. Je tedy třeba, aby to vyzkouąelo i pár
daląích včelařů a uvedlo své zkuąenosti. Krátkodobé s vlastním oąetřením
parafínem a za pár let i dlouhodobé s výdrľí těchto nadstavků v porovnání s
nadstavky oąetřenými barvou. Ideální by byl podrobný popis - článek s
fotografiemi třeba ve Včelařských novinách na internetu. Třeba to uľ někdo
před lety vyzkouąel a letos uľ můľe porovnávat, jestli parafínovaný
nadstavek vydrľí těch 10 let stejně jako natřený nebo 15 let. (můj spodní
odhad ľivotnosti dřevěného nadstavku venku při kaľdoročním pouľívání)

Článek o tom si přečtu rád, ale máčení v parafínu aspoň zatím pouľívat
nebudu. Zvenku mi stačí fermeľ a případně na ni barva a zvnitřku včelí vosk.

R. Poláąek

----- Original Message -----
From: "Olda Vancata" <olda.vancata/=/quicknet.se>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, October 01, 2004 12:13 PM
Subject: Re: Aerosolování


> > > ja muzu vrele doporucit - "povarit" prkynka pred sesroubovanim v
> > > parafinu. 180 stupne celsiuse, 20 minut. po dvou letech vypada ten
> > > ul jak novej.
>
>
> > To je dobr n pad, ale m i ur it‚ nev hody.
>
> > - sni uje izola nˇ schopnost d eva, vzduchov‚ kom rky v d ev jsou
> > zapln ny parafˇnem. - p i 180 st C ze d eva unikne nejen voln vlhkost,
> > ale unik i v zan vlhkost, d evo tedy m nˇ sv‚ vlastnosti.
>
> Pro regulovani uniku vlhkosti ma ul ocka. Ve srovnani uniku vlhkosti
> ockama a cesnem a stenami ulu je minimalne faktor 1000.
>
> Ohledne ocka - nekdy bejva problem s vlhkosti v ule po prezimovani na
> zadni strane ulu. Takze letos jsem prvni nastavek otocil 180 stupnu a
> otevreny ocko bude na zadni stene ulu. uvidime co to udela.
>
>
> > St v se k eh ˇ a n chyln j ˇ k prask nˇ. Taky m e zm nit sv j tvar,
> > rovn‚ desti ky se ohnout atd.
>
> Ale vubec ne. Paklize je to drevo dobre vyschly tak se to nestane.
>
>
> > Jinak d evo za ˇn uhelnat t p i teplot cca 220 - 250 st C, t ch 180
> > st je k tomu dost blˇzko.
>
> Ja tam vidim rozdil 70 stupnu
>
> > Parafˇn ve d ev m e kontaminovat o krabky vosku a propolisu.
>
> Ale vubec ne. Kdyz se prkynko vynda z parafinu tak ten se vcucne do
> dreva jak do pijaku. To prkynko je po 3-5 vterinach absolutne "suchy"
> bez jediny kapicky nebo louze parafinu na povrchu.
>
>
> >- Barvy na nadstavcˇch budou dr et podstatn h , nebo nebudou dr et
> v bec.
>
> V tom je celej vtip - TY BARVY NEJSOU POTREBA!!!
>
>
> > Je t eba zjistit, jak dalece se tyto nev hody projevujˇ a jak je p
> > ˇpadn omezit.
>
> Co je potreba je prestat si vymejslet problemy tam kde nejsou.
>
> \vov

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 7341


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu