78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)fskalsky --- 16. 10. 2002
Novinka-v obsluze včelstev v nástavkových úlech.

Manuelní,mobilní,manipulační zařízení ,na internetu vcekly.or.cz/files je vystaveno/z malým vylepšením/ve Včelařské prodejně Brno Koliště 25.
výstavka je zajistěna do konce října.
zavírací hodina je 16.30hod. tel. 545 574 965

franta.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1883


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

--- 16. 10. 2002
ZO & příspěvky

Pane Prchale ...
chvíli jsem přemýšlel jestli má cenu reagovat.
Vaše reakce mi připadla poněkud prchlivá ...

> A co bys chtěl řešit, na to jsou jednoznačné
> předpisy. A mimo ně není nikoho
> možno k ničemu nutit.
svět nejsou jen předpisy a i předpisy umožňují
používat hlavu za předpokladu že dodržíme daná
pravidla.


> Taky nejsem ve svazu.
> Přijedete v černým mercedesu s kouřovými
> skly a zazní několik dávek ze
> samopalu ?
>
> Třeba ošetřuju včelstva líp než devadesát
> procent Vašich členů.
> Jak to chcete zjistit ?
Nemám mercedes, lidi nestíhám. Snažím se s každým
domluvit.
Naprostá většina těch co ošetřují dobře a lépe
ani nic neskrývá a netají. Naopak se sami ozvou a
podělí se o vlastní zkušenosti. Pomáhají a mají
osobní zájem na tom aby i ostatní měli včelstva
zdravá. Často i "zaskočí" u důchodců pokud jim
zdravotní stav neumožňuje práci udělat pořádně.
Takoví lidé si s vámi o problému popovídají a
většinou je to přínosem pro obě strany. To že se
někdo izoluje ( a je jedno jestli člověk je a
nebo není ve svazu - v tom není problém, pokud
ctí společný zájem udržení včelařství ) a jen
kritizuje okolí jak ho omezuje. Je to i první
předpoklad toho, že začne při své "morální" a
inteligenční nadřazenosti dělat chyby. Nikdo
přece není dokonalý ...


Ostatním děkuji za věcné příspěvky k danému
problému. Potřeboval jsem si udělat alespoň dílčí
obrázek jak to lze řešit

Martin Nezbeda


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1882


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Zdeněk Čejka --- 16. 10. 2002
Re: Tachovsky ul (1880)

Chtěl bych jenom podotknout, protože jsem také zatím postavil svoje včelaření na tomto typu úlu (ale upraveném), že starší , resp. původní typ Tachováku neměl dodrženu včelí mezeru mezi nástavky! Já jsem si vyráběl na základě původního tachovského nástavkového úlu nové nástavky, dna i víka, ale již s dodrženou včelí mezerou.
Dnes bych ale již volil nástavky čtvercové na 10-11 rámků místo tachovských obdélníkových na 9 rámků.

Zdeněk Čejka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1881


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Emil Knopf --- 15. 10. 2002
Tachovsky ul


Tachovsky ul

Protože v konferenci několikrát zaznělo, že nějaký přítel chce začínat s pěstováním včel v úlech zvaných „Tachovské“, chtěl bych se k nim blíže vyjádřit.
Tak zvané tachováky existují ve dvou variantách.
1/ Starší se dnem česnovým náběhem cca 45 procent, s odděleným podmetem, s plechovým krmítkem v podmetu.(podmety jsme většinou upravovali vyříznutím až na límec cca 5cm) a plechová krmítka zrušili.
2/ Novější se dnem s vysokým podmetem, vodorovným dnem s mřížkou a stropním krmítkem.
U obou typů jsou pak 3nástavky na studenou stavbu pro rámečky 39*24, po 9 kusech na nástavek.
Víka těchto úlů mají tyto vrstvy: seshora pod víkem vlnitý papír slisovaný do cca vrstvy 3cm. Pod ním filcová dečka cca 2cm, pod ní rouška s plátna.
Fumigace v tachovácích:
Pokud chceme dodržet návod starý 18 let a fumigovat v nástavku ve svislé poloze, je pro nás jediná možnost fumigovat v posledním horním nástavku. Protože se jedná o podzimní fumigaci, máme většinou včelstva ve dvou, nebo třech nástavcích, připravena a zakrmena na zimování.
Pro tuto operaci musíme:
1/ Odebrat postupně nejméně 3 vrstvy z víka, tj. papírovou vložku, filc, roušku , event. další vložku.(síťku proti zatmelení, jakou používám já)
2/ vyjmout krajní plást, eventuelně jej omést od včel,označit jménem včelstva a uložit do volného nástavku, protože jej budeme za několik týdnů vracet zpět. Označení je důležité abychom jej vrátili do stejného včelstva s ohledem na šíření nemocí.
3/Fumigovat, t.zn. nakapat fumigační látku na pásek, ten zespodu zapálit, napíchnout na hřebík a ten spolu s páskem vsunout do předposledního plástu tak, aby byl 2 cm od stěny a 2cm od předposledního plástu.
4/ po cca 1 hodině zkontrolovat, zda nám úly neshořely, protože jsme proti tomuto dali do podmetu pod předpokládané umístění doutnajícího pásku podložku z plechu, nebo alespoň z alobalu 15x15cm.
5/ Toto celé opakujeme cca 3x. Po skončení posledního ošetření smíme vrátit poslední vyjmutý plást včelstvu zpět. Důsledně dodržujeme vrácení plástů tam kam patří, abychom nepodporovali přenos nemocí.

Ať se vám dobře fumiguje. !
Hlavně zdravím ty, kteří obhospodařují více včelstev a na včelnicích. Pokud dodržujete všechny stávající 18 let staré předpisy, klobouk před vámi dolu.
Emil

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1880


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

ČSV - Odborné oddělení --- 15. 10. 2002
RE: Přednáška o plemenářské práci (1806) (1821) (1875)

Posilam definitivni predbezny casovy rozvrh konference:
Lnenicka

Program XIII. konference vynálezců a zlepšovatelů ve včelařství

Pátek 18. října 2002 Sál 1
15:00 - 15:10       Zahájení konference Dr. Ing. František Kamler
15:10 - 15:30        Nemoci a choroby včel
       Úvodní referát - Ing. Vladimír Veselý, CSc.
15:30 - 15:40        Retrospektivní pohled na testování rezistence roztoče
Varroa destructor na léčiva v SR. - Ing. Ján Kopernický, CSc., MVDr. R.
Jendreják, CSc.
15:40 - 15:55        Bakterie Enterobacter cloacae jako patogen roztoče
Varroa destructor - Jaroslav Hrabák
15:55 - 16:10        Využití aerosolových vyvíječů - Dr. Ing. František
Kamler
16:10 - 17:00        Diskuse

Sobota 19: října 2002 Sál 1
09:15 - 10:30        Referáty delegátů kongresu Apislávie

11:00 - 11:20        Plemenářská práce
       Úvodní referát Ing. Dalibor Titěra, CSc.
11:20 - 11:35       Odlišnosti chovu včel v chovech plemenných a produkčních
Ing. Květoslav Čermák, Csc.
11:35 - 12:00        Diskuse

12:15 - 12:30        Včelařské pomůcky a ošetřování včelstev
       Úvodní referát – Dr. Ing. František Kamler
12:30 – 12:40        Zkušenosti s ochranou včel při používání agrochemikálií
v zemědělství na Slovensku, RNDr. T. Čermáková
12:40 - 12:50       Budou dvoumatkové provozní metody pro naše včelaře běžné
? - Jindřich Boháč
12:50 - 13:00       Zhodnocení 24 rámkového radiálního medometu zařazeného
do včelařského provozu - Ing Michal Mačička CSc.
13:00 - 13:10        Životnost letních včel a její vliv na časnou snůšku -
Jindřich Boháč
13:10 - 13:20        Včelaření v třínástavkovém úle Peter Vodila
13:20 - 13:30        Informační biotechnologie ve včelařství - Ing. Miroslav
Hansmann
13:30 - 14:00        Diskuse

14:00 - 14:20        Úvodní referát Problematika komerčních včelařských
provozů- Dr. Ing. František Kamler
14:20 - 14:35        Zkušenosti z 12 let komerčního včelařského provozu - Jan
Kolomý
14:35 - 14:45        Problematika melezitózního medu - Dr. Ing. František
Kamler
14:45 - 15:00        Problémy komerčního chovu včelích matek - Jaroslav
Sedláček
15:00 - 15:15        Srovnání včelaření s různou výškou rámku - Ing.
Květoslav Čermák, CSc.
15:15 - 15:45        Diskuse
16:00 - 16:20        Vyhodnocení nejlepších zlepšovatelů a vynálezců
16:20 - 16:50        Vyhodnocení soutěže Český med 2002> -----Original Message-----
> From: Vita Vydra [mailto:vydra/=/fsv.cvut.cz]
> Sent: Monday, October 14, 2002 2:49 PM
> To: Vcelarska konference; Květoslav Čermák
> Subject: Přednáška o plemenářské práci
>
>
> Příteli Čermáku,
> na pražské Konferenci zlepšovatelů máte mít přednášku o
> plemenářské práci. Byl bych nerad aby mi utekla, máte již
> představu, kdy bude na programu? Děkuji. Vita Vydra
http://web.fsv.cvut.cz/~vydra/

P.S. Dotaz posílám přes konferenci, myslím, že to může zajímat více
včelařů.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1879


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ing. Martin Kupka - kancelář --- 15. 10. 2002
RE: Poučení .. (1877)

České Budějovice členský příspěvek 80 Kč na člena a rok a dále za léčení
formidol+ fumigace,aceton, gabon ... počítám tak 8 Kč na včelstvo se bude
strhávat pomocí programu evidence ZO ČSV jde to dobře ale nesmí se to
zapomenout před výplatou srazit.
letos část důvěrníků vybírala za formidol a tak atˇsi to rozdají zpět
alespoň se jim to pořádně zprotiví a nebude je to bavit.proč to dělat
jednoduše , když to jde složitě ??? O:-))).

s pozdravem Martin Kupka
Novohradská 21,370 01 České Budějovice
tel: 0603 462 921

-----Original Message-----
From: Vesely Emanuel [mailto:Eman.Vesely/=/CESA.cz]
Sent: Tuesday, October 15, 2002 9:02 AM
To: 'Vcelarska konference'
Subject: RE: Poučení ..


:>Kolik vybírají vaše organizace poplatky ?
:>jakou formu jste zvolili ??? za včelstvo, člena,
:>kombinovaně ?
:>kolik vybíráte za ošetření ???

V okresu Pardubice to bylo od 16 do 24 Kč na včelstvo navíc k těm povinným
příspěvkům.
V listopadu uvidím aktuální stav na vyúčtování dotací.
Jediná ZO (z 5) vybírá zvlášt na léky hotové peníze v létě, ostatní to
"spláchnou" s dotacemi.
Mě se to zdá komplikovanější, ale oni si to chválí.

:>jak to řešíte s včelařem jež není Váš člen ???
:>jak to řešíte se včelařem který ignoruje vaše
:>pravidla, legalizuje přesun u OVS a Vám ani
:>neřekne že na území Vaší ZO umístnil včelstva
:>(dokud na něj po roce nepřijdete)?

:>neohrožuje nákazovou situaci. Ale občas si nevím
:>rady s podobným "jezevcem". Sám si léčím sám si
:>peru ...

"řešil" jsem dva takové případy. Základní páka je registrace a předložení
potvrzení při žádosti o dotace. Když tu mateřskou ZO upozorníš, že včelař XY
má včely na území tvé organizace, a včelaře na povinnost registrace, dá se
to do pořádku. OVS formálně povolí jakýkoli přesun, pokud v tom není mor a
varroa. Pořádek si musíme uhlídat sami, hrozba šíření nemocí by nás měla
motivovat.
Problémy vidím v narůstající laxnosti včelařů, nedbalém léčení a při
vymizení včelstev se maximálně utrousí poznámka, že mu to někdo vyloupil. Že
to může být kolapsem z roztoče, to mi nechtějí věřit. Když to srovnám s
chovem psů, králíků atd, tak většina si psa nechá očkovat proti vzteklině,
na ostatní se přijde při nějakém náhodném pokousání. Lidi jsou lidi, včelaři
nebo pejskaři, to je jedno. Veterináři nikde nic nekontrolují, když to nikdo
neudá.

Eman

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1878


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vesely Emanuel --- 15. 10. 2002
RE: Poučení ..

:>Kolik vybírají vaše organizace poplatky ?
:>jakou formu jste zvolili ??? za včelstvo, člena,
:>kombinovaně ?
:>kolik vybíráte za ošetření ???

V okresu Pardubice to bylo od 16 do 24 Kč na včelstvo navíc k těm povinným
příspěvkům.
V listopadu uvidím aktuální stav na vyúčtování dotací.
Jediná ZO (z 5) vybírá zvlášt na léky hotové peníze v létě, ostatní to
"spláchnou" s dotacemi.
Mě se to zdá komplikovanější, ale oni si to chválí.

:>jak to řešíte s včelařem jež není Váš člen ???
:>jak to řešíte se včelařem který ignoruje vaše
:>pravidla, legalizuje přesun u OVS a Vám ani
:>neřekne že na území Vaší ZO umístnil včelstva
:>(dokud na něj po roce nepřijdete)?

:>neohrožuje nákazovou situaci. Ale občas si nevím
:>rady s podobným "jezevcem". Sám si léčím sám si
:>peru ...

"řešil" jsem dva takové případy. Základní páka je registrace a předložení
potvrzení při žádosti o dotace. Když tu mateřskou ZO upozorníš, že včelař XY
má včely na území tvé organizace, a včelaře na povinnost registrace, dá se
to do pořádku. OVS formálně povolí jakýkoli přesun, pokud v tom není mor a
varroa. Pořádek si musíme uhlídat sami, hrozba šíření nemocí by nás měla
motivovat.
Problémy vidím v narůstající laxnosti včelařů, nedbalém léčení a při
vymizení včelstev se maximálně utrousí poznámka, že mu to někdo vyloupil. Že
to může být kolapsem z roztoče, to mi nechtějí věřit. Když to srovnám s
chovem psů, králíků atd, tak většina si psa nechá očkovat proti vzteklině,
na ostatní se přijde při nějakém náhodném pokousání. Lidi jsou lidi, včelaři
nebo pejskaři, to je jedno. Veterináři nikde nic nekontrolují, když to nikdo
neudá.

Eman

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1877


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Prchal --- 15. 10. 2002
Re: Poučení z krizového období pro stranu a společnost (1874)

>
> Kolik vybírají vaše organizace poplatky ?
> jakou formu jste zvolili ??? za včelstvo, člena,
> kombinovaně ?
> kolik vybíráte za ošetření ???
> jak to řešíte s včelařem jež není Váš člen ???
> jak to řešíte se včelařem který ignoruje vaše
> pravidla, legalizuje přesun u OVS a Vám ani
> neřekne že na území Vaší ZO umístnil včelstva
> (dokud na něj po roce nepřijdete)?
> Nejsem typ člověka co by chtěl někoho ovládat ale
> někteří včelaři chápou svobodu dost zvláštně. Je
> mi upřímě jedno co druhý dělá a proč, pokud
> neohrožuje nákazovou situaci. Ale občas si nevím
> rady s podobným "jezevcem". Sám si léčím sám si
> peru ...

A co bys chtěl řešit, na to jsou jednoznačné předpisy. A mimo ně není nikoho
možno k ničemu nutit.
Taky nejsem ve svazu.
Přijedete v černým mercedesu s kouřovými skly a zazní několik dávek ze
samopalu ?

Třeba ošetřuju včelstva líp než devadesát procent Vašich členů.
Jak to chcete zjistit ?

Zdraví PP.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1876


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vita Vydra --- 14. 10. 2002
Přednáška o plemenářské práci (1806) (1821)

Příteli Čermáku,
na pražské Konferenci zlepšovatelů máte mít přednášku o plemenářské práci. Byl bych nerad
aby mi utekla, máte již představu, kdy bude na programu?
Děkuji.
Vita Vydra
http://web.fsv.cvut.cz/~vydra/

P.S. Dotaz posílám přes konferenci, myslím, že to může zajímat více včelařů.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1875


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

--- 14. 10. 2002
RE: Poučení z krizového období pro stranu a společnost

Co bylo bylo ... měli bychom se bavit o
budoucnosti a především o včelách a ne politice.
Pokud se mi cokoli nelíbí na současném stavu tak
to řeknu - a nebo lépe - dokážu ostatním že to
jde jinak a lépe.
Ale píšu z úplně jiného důvodu - praktického a
jak doufám k věci.

Kolik vybírají vaše organizace poplatky ?
jakou formu jste zvolili ??? za včelstvo, člena,
kombinovaně ?
kolik vybíráte za ošetření ???
jak to řešíte s včelařem jež není Váš člen ???
jak to řešíte se včelařem který ignoruje vaše
pravidla, legalizuje přesun u OVS a Vám ani
neřekne že na území Vaší ZO umístnil včelstva
(dokud na něj po roce nepřijdete)?
Nejsem typ člověka co by chtěl někoho ovládat ale
někteří včelaři chápou svobodu dost zvláštně. Je
mi upřímě jedno co druhý dělá a proč, pokud
neohrožuje nákazovou situaci. Ale občas si nevím
rady s podobným "jezevcem". Sám si léčím sám si
peru ...

Nezbeda Martin
(alias nezmar)

----- Původní zpráva -----
Od: ČSV - Odborné oddělení <uv.csv/=/tiscali.cz>
Datum: pondělí, 14. října 2002 v 12:28 odp.
Předmět: RE: Poučení z krizového období pro
stranu a společnost

>
> >
> > Delegáti sjezdu
> > Faktem je že bylo schváleno období od
> posledního
> > předcházejícího sjezdu a usnesení 5 sjezdu
> néni ani náznak
> > nespokojenosti s činy komunistického
> režimu,jejimž výsledkem
> > je současná jediná organizace. Tímto
> tichým souzněním
> > ztratily Zemské spolky i možnost žádat
> samostatně restituci
> > svého majetku ,bez CSV.
> >
> Pravděpodobně podobná situace nastala v
> Německu, kde na troskách NSDAP i
> po II. světové válce funguje centrální
> Deutscher Imker Bund. Zemské
> spolky byly založeny na zemském uspořádání
> státu, proto také v
> Československu fugnovaly Český svaz včelařů
> a Slovenský zväz včelárov.
> Podobná situace je i v Rakousku, Švýcarsku a
> Francii - namátkou vybráno.
>
> Myslí si snad někdo, že by bylo možno
> cokoliv prosadit, pokud by měl
> jakýkoliv státní orgán pracovat kupříkladu
> se 14 spolky reprezentujícími
> kraje?
>
> Lněnička
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1874


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

ČSV - Odborné oddělení --- 14. 10. 2002
RE: Poučení z krizového období pro stranu a společnost (1872)


>
> Delegáti sjezdu
> Faktem je že bylo schváleno období od posledního
> předcházejícího sjezdu a usnesení 5 sjezdu néni ani náznak
> nespokojenosti s činy komunistického režimu,jejimž výsledkem
> je současná jediná organizace. Tímto tichým souzněním
> ztratily Zemské spolky i možnost žádat samostatně restituci
> svého majetku ,bez CSV.
>
Pravděpodobně podobná situace nastala v Německu, kde na troskách NSDAP i
po II. světové válce funguje centrální Deutscher Imker Bund. Zemské
spolky byly založeny na zemském uspořádání státu, proto také v
Československu fugnovaly Český svaz včelařů a Slovenský zväz včelárov.
Podobná situace je i v Rakousku, Švýcarsku a Francii - namátkou vybráno.

Myslí si snad někdo, že by bylo možno cokoliv prosadit, pokud by měl
jakýkoliv státní orgán pracovat kupříkladu se 14 spolky reprezentujícími
kraje?

Lněnička

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1873


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Soukal, Petr (CAP, GCF) --- 14. 10. 2002
RE: Poučení z krizového období pro stranu a společnost

myslim ze ano.
zna nekdo nejakeho dobreho psychiatra?
ps

-----Původní zpráva-----
Od: Emanuel Vesely [mailto:eman.vesely/=/cesa.cz]
Odesláno: 14. října 2002 10:09
Komu: Vcelarska konference
Předmět: Re: Poučení z krizového období pro stranu a společnost


Nechce to už zavolat Chocholouška?

----- Original Message -----
From: "fskalsky" <e-mail/=/nezadan>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, October 14, 2002 9:59 AM
Subject: Poučení z krizového období pro stranu a společnost


UVCSV
Podporujeme oprávněné požadavky...souhlasíme s odchodem těch kteří se
zkompromitovali vůči spoluobčanům...vycházíme z rozhodnutí FS o zrušení
vedoucí úlohy KSC ..a v tomto smyslu již neplatí příslušná část stanov
čSV...plně rehabilitujeme tyto členy.

Předseda Soukup předložil svou funkci otázce důvěry
předsedům a tajemníkum KV na mimořádném zasedání UV..,dále se dohodli že
KV
nebudou vivíjet žádnou činnost,včetně volebních jednání a konferencí.

Předseda Soukup ve volbách do FS na volební kandidátce.
Chceme budovat právní stát v duchu tradic...usilivat o upevnění
parlamentní
demokracie v duchu mezinárodné platných zásad...Jsem přesvědčen že
všichni
kteří mají rádi včely a zdravé životní prostředí dají ve volbách hlas...

Názor UV CSV na společnost-slovy redaktorky Burgerové.
...republika vře,šílenci vyhrožují,ukřivdění jedinci i celé skupiny se
domáhají svých práv...

UVCSV navrhl v poslední chvíli před sjezdem Alternaivní možnosti
uspořádání CSV.


Delegáti sjezdu
Faktem je že bylo schváleno období od posledního předcházejícího sjezdu
a
usnesení 5 sjezdu néni ani náznak nespokojenosti s činy komunistického
režimu,jejimž výsledkem je současná jediná organizace.
Tímto tichým souzněním ztratily Zemské spolky i možnost žádat samostatně
restituci svého majetku ,bez CSV.

Kroky KSC UVCSV v krizovém období zaslouží si uznání.

Pro společnost je to nové Unorové vítězství pracujícího lidu.

v dobrém franta.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1872


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Emanuel Vesely --- 14. 10. 2002
Re: Poučení z krizového období pro stranu a společnost (1870)

Nechce to už zavolat Chocholouška?

----- Original Message -----
From: "fskalsky" <e-mail/=/nezadan>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, October 14, 2002 9:59 AM
Subject: Poučení z krizového období pro stranu a společnost


UVCSV
Podporujeme oprávněné požadavky...souhlasíme s odchodem těch kteří se
zkompromitovali vůči spoluobčanům...vycházíme z rozhodnutí FS o zrušení
vedoucí úlohy KSC ..a v tomto smyslu již neplatí příslušná část stanov
čSV...plně rehabilitujeme tyto členy.

Předseda Soukup předložil svou funkci otázce důvěry
předsedům a tajemníkum KV na mimořádném zasedání UV..,dále se dohodli že
KV
nebudou vivíjet žádnou činnost,včetně volebních jednání a konferencí.

Předseda Soukup ve volbách do FS na volební kandidátce.
Chceme budovat právní stát v duchu tradic...usilivat o upevnění
parlamentní
demokracie v duchu mezinárodné platných zásad...Jsem přesvědčen že
všichni
kteří mají rádi včely a zdravé životní prostředí dají ve volbách hlas...

Názor UV CSV na společnost-slovy redaktorky Burgerové.
...republika vře,šílenci vyhrožují,ukřivdění jedinci i celé skupiny se
domáhají svých práv...

UVCSV navrhl v poslední chvíli před sjezdem Alternaivní možnosti
uspořádání CSV.


Delegáti sjezdu
Faktem je že bylo schváleno období od posledního předcházejícího sjezdu
a
usnesení 5 sjezdu néni ani náznak nespokojenosti s činy komunistického
režimu,jejimž výsledkem je současná jediná organizace.
Tímto tichým souzněním ztratily Zemské spolky i možnost žádat samostatně
restituci svého majetku ,bez CSV.

Kroky KSC UVCSV v krizovém období zaslouží si uznání.

Pro společnost je to nové Unorové vítězství pracujícího lidu.

v dobrém franta.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1871


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

fskalsky --- 14. 10. 2002
Poučení z krizového období pro stranu a společnost

UVCSV
Podporujeme oprávněné požadavky...souhlasíme s odchodem těch kteří se zkompromitovali vůči spoluobčanům...vycházíme z rozhodnutí FS o zrušení vedoucí úlohy KSC ..a v tomto smyslu již neplatí příslušná část stanov čSV...plně rehabilitujeme tyto členy.

Předseda Soukup předložil svou funkci otázce důvěry
předsedům a tajemníkum KV na mimořádném zasedání UV..,dále se dohodli že KV nebudou vivíjet žádnou činnost,včetně volebních jednání a konferencí.

Předseda Soukup ve volbách do FS na volební kandidátce.
Chceme budovat právní stát v duchu tradic...usilivat o upevnění parlamentní demokracie v duchu mezinárodné platných zásad...Jsem přesvědčen že všichni kteří mají rádi včely a zdravé životní prostředí dají ve volbách hlas...

Názor UV CSV na společnost-slovy redaktorky Burgerové.
...republika vře,šílenci vyhrožují,ukřivdění jedinci i celé skupiny se domáhají svých práv...

UVCSV navrhl v poslední chvíli před sjezdem Alternaivní možnosti uspořádání CSV.


Delegáti sjezdu
Faktem je že bylo schváleno období od posledního předcházejícího sjezdu a usnesení 5 sjezdu néni ani náznak nespokojenosti s činy komunistického režimu,jejimž výsledkem je současná jediná organizace.
Tímto tichým souzněním ztratily Zemské spolky i možnost žádat samostatně restituci svého majetku ,bez CSV.

Kroky KSC UVCSV v krizovém období zaslouží si uznání.

Pro společnost je to nové Unorové vítězství pracujícího lidu.

v dobrém franta.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1870


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Baudis Jan P. --- 13. 10. 2002
Technicka poznamka AD: CONFIDENTIAL BUSINESS ASSISTANCE. (1865)

AD spamy přes konferenci:


> Posledni dobou jsem obdrzel jiz nekolik mailu podobneho razu.

................

> nechapu, jak je mozne, ze tyto maily chodi pres konferenci!


Když to sem spamer pošle, tak to konferenční robot prostě rozešle.
Můžeme zařídit, že robot bude rozesílat jen takové příspěvky, které
přijdou z adresy některého z přihlášených účastníků (mailing list).
Doposavad je to tak, že příspěvek do konference můžete poslat z
jakékoliv adresy, a on se pak rozešle na adresy všech přihlášených
účastníků (mailing list).

Osobně mám pocit, že zatím těch spamů není tolik (a jsou i bez
otevírání rozpoznatelné ze "subjectu" - předmětu, takže je možné je
ihned smazat), abychom kvůli nim museli nějak omezovat provoz
konference. Ale bude-li to přání účastníků, klidně to spustíme.

Provoz webového rozhraní konference by zůstal bez jakýchkoliv změn.


> (Na to, ze z ni jsou rozesilany viry jsem si jiz zvykl :-O)))

Musím se přátelsky ohradit. Nakolik je mi známo, tak konferenční robot
nerozesílal žádný virus.

Nemůžeme za to, že zavirované počítače některých účastníků rozesílaly
na některé adresy jiných účastníků konference zavirované maily, které
se tvářily (jen to tak vypadalo), jakoby to byly příspěvky z
konference...

Sleduji provoz konference na několika e-mailových adresách. Na některé
adresy zavirovaný "jakoby-konferenční" mail dorazil, na některé
nepřišlo nic. Pochopitelně to fungovalo tak, že virus dorazil na
adresu, ze které přispívám do konference, ale na adresy, na kterých
provoz konference jen sleduji, žádný zavirovaný mail nedorazil. Při
analýze zavirovaných mailů (pseudo-příspěvků), které k nám dorazily,
jsme vždy konstatovali, že nešly přes konferenčního robota, ale
doputovaly vždy přímo od zavirovaného účastníka (i když jeho přesnou
adresu je těžko zjistit, protože virus za sebou zametá stopy - tj.
falšuje konečnou zpáteční adresu: "from").

Viz o tom něco i v mém příspěvku z 3. 10. 2002 s tématem "virus".

Omlouvám se za tento nevčelařský příspěvek, leč na aktuální téma
včelařské konference.

J. P. Baudiš


> Dne 12. říjen 2002, Vcelarska konference, <vcely/=/v.or.cz> napsal:

>> 0031613777023
>> AMSTERDAM,
>> THE NETHERLANDS.
>>
>>
>>
>> CONFIDENTIAL BUSINESS PROPOSAL.
>>
>> You may be surprised to receive this letter from me

..............

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1869


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Baudis Jan P. --- 13. 10. 2002
Re[4]: Prosklené úly (1849) (1852) (1853) (1858) (1860)


> Chtělo by to ale ještě dát odkaz na zobrazení zvětšeného foto přímo do
> obrázku náhledu ... (jestli je k dispozici).

> Zdeněk Čejka

Autor právě dodal příslušné soubory (díky). Takže už je to na webu.
Kliknutím na obrázek si zobrazíte zvětšenou verzi.


J. P. Baudiš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1868


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jiri Borik --- 13. 10. 2002
Re: CONFIDENTIAL BUSINESS ASSISTANCE. (1865)

On Sun, 13 Oct 2002, Jakub Šmerda wrote:

> 2, nechapu, jak je mozne, ze tyto maily chodi pres konferenci! (Na
> to, ze z ni jsou rozesilany viry jsem si jiz zvykl :-O)))

Vzhledem k tomu, ze adresa konference je adresou jako kazda jina, muze
kdokoli cokoli do konference poslat. To je dan za volny pristup k diskusi.
Je problem vetsiny elektronickych konferenci. Uvedenou nabidku jsem v
posledni dobe obdrzel asi desetkrat, vetsinou pres konference. Filtrovat
zpravy podobneho druhu automaticky je problematicke, takze nejlepsi reseni
je proste takove zpravy ignorovat.

Timto se zaroven omlouvam za zpravu mimo bezna temata konference.

Jirka Borik <jiri.borik/=/volny.cz>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1867


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ing. Martin Kupka - kancelář --- 13. 10. 2002
RE: CONFIDENTIAL BUSINESS ASSISTANCE. (1865)

Já se omlouvám všem včelařům za odeslaní autora někam... ale chodí spousta
podobných nejen z konference.

s pozdravem Martin Kupka


-----Original Message-----
From: Jakub Šmerda [mailto:Jsmerda/=/seznam.cz]
Sent: Sunday, October 13, 2002 11:21 AM
To: Vcelarska konference
Subject: Re: CONFIDENTIAL BUSINESS ASSISTANCE.


Posledni dobou jsem obdrzel jiz nekolik mailu podobneho razu. Dovolim
si k tomuto jen dve poznamky:

1, doufam, ze nikoho nenapadne odesilatelum poskytovat nejake osobni
udaje! Jak to tak sleduji lidem tohoto razeni jde bud o to, aby
vyprali spinave penize nebo aby vam zrujnovali ucet.

2, nechapu, jak je mozne, ze tyto maily chodi pres konferenci! (Na
to, ze z ni jsou rozesilany viry jsem si jiz zvykl :-O)))

S pozdravem KubaDne 12. říjen 2002, Vcelarska konference, <vcely/=/v.or.cz> napsal:

> 0031613777023
> AMSTERDAM,
> THE NETHERLANDS.
>
>
>
> CONFIDENTIAL BUSINESS PROPOSAL.
>
> You may be surprised to receive this letter from me
> since you do not know me personally. I am Sodindo Malinga, the first son
of Tawanda Malinga,the most popular black farmer in Zimbabwe who was
murdered in the land dispute in my country. I got your contact
> through network online hence decided to write you.
> Before the death of my father, he had taken me to
> Johannesburg to deposit the sum of US8.6 million
> (Eight million, Six Hundred thousand United States
> dollars), in one of the private security company,
> as he foresaw the looming danger in Zimbabwe this money was deposited in
a box as gem stones to avoid much demurrage from security company. This
amount was meant for the purchase of new machines and chemicals for the
Farms and establishment of new farms in Swaziland.
> This land problem came when Zimbabwean President Mr.
> Robert Mugabe introduced a new Land Act Reform
> wholly affecting the rich white farmers and some
> few black farmers, and this resulted to the killing and mob action by
Zimbabwean war veterans and some lunatics in the society. In fact a lot of
people were killed because of this Land reform Act for which my father was
one of the victims.
>
> It is against this background that, I and my family
> fled Zimbabwe for fear of our lives and are
> currently staying in the Netherlands where we are
> seeking political asylum and moreso have decided to
> transfer my fathers money to a more reliable
> foreign account. since the law of Netherlands
> prohibits a refugee (asylum seeker) to open any
> bank account or to be involved in any financial
> transaction throughout the territorial zone of Netherlands, As the eldest
son of my father, I am saddled with the responsibility of seeking a genuine
foreign account where this money could be transferred without the knowledge
of my government who are bent on taking everything we have got. The South
African government seems to be playing along with them.
>
> I am faced with the dilemma of moving this amount of
> money out of South Africa for fear of going through
> the same experience in future, both countries have
> similar political history. As a businessman,I am
> seeking for a partner who I have to entrust my
> future and that of my family in his hands, I must let you know that this
transaction is risk free. If you accept to assist me and my family, all I
want you to do for me, is to make an arrangements with the security company
to clear the consignment(funds) from their afiliate office here in the
Netherlands as i have already given directives for the consignment to be
brought to the Netherlands from South Africa.But before then all modalities
will have to be put in place like change of ownership to the consignment
> and more importantly this money I intend to use for
> investmentment.
>
> I have two options for you. Firstly you can choose
> to have certain percentage of the money for nominating your account for
this transaction. Or you can go into partnership with me for the proper
profitable investment of the money in your country. Whichever the option you
want, feel free to notify me. I have also mapped out 5% of this money for
all kinds of expenses incurred in the process of this transaction.
> If you do not prefer a partnership I am willing to
> give you 10% of the money while the remaining 85%
> will be for my investment in your country. Contact me
> with the above telephone number or my E-mail address
> while I implore you to maintain the absolute
> secrecy required in this transaction.
>
> Thanks, GOD BLESS YOU
>
> Yours Faithfully,
> Sodindo Malinga.

______________________________________________________________________
Reklama:
Nejenom anglicko-cesky slovnik: http://slovnik.seznam.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1866


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jakub Šmerda --- 13. 10. 2002
Re: CONFIDENTIAL BUSINESS ASSISTANCE.

Posledni dobou jsem obdrzel jiz nekolik mailu podobneho razu. Dovolim
si k tomuto jen dve poznamky:

1, doufam, ze nikoho nenapadne odesilatelum poskytovat nejake osobni
udaje! Jak to tak sleduji lidem tohoto razeni jde bud o to, aby
vyprali spinave penize nebo aby vam zrujnovali ucet.

2, nechapu, jak je mozne, ze tyto maily chodi pres konferenci! (Na
to, ze z ni jsou rozesilany viry jsem si jiz zvykl :-O)))

S pozdravem KubaDne 12. říjen 2002, Vcelarska konference, <vcely/=/v.or.cz> napsal:

> 0031613777023
> AMSTERDAM,
> THE NETHERLANDS.
>
>
>
> CONFIDENTIAL BUSINESS PROPOSAL.
>
> You may be surprised to receive this letter from me
> since you do not know me personally. I am Sodindo Malinga, the first son of Tawanda Malinga,the most popular black farmer in Zimbabwe who was murdered in the land dispute in my country. I got your contact
> through network online hence decided to write you.
> Before the death of my father, he had taken me to
> Johannesburg to deposit the sum of US8.6 million
> (Eight million, Six Hundred thousand United States
> dollars), in one of the private security company,
> as he foresaw the looming danger in Zimbabwe this money was deposited in a box as gem stones to avoid much demurrage from security company. This amount was meant for the purchase of new machines and chemicals for the Farms and establishment of new farms in Swaziland.
> This land problem came when Zimbabwean President Mr.
> Robert Mugabe introduced a new Land Act Reform
> wholly affecting the rich white farmers and some
> few black farmers, and this resulted to the killing and mob action by Zimbabwean war veterans and some lunatics in the society. In fact a lot of people were killed because of this Land reform Act for which my father was one of the victims.
>
> It is against this background that, I and my family
> fled Zimbabwe for fear of our lives and are
> currently staying in the Netherlands where we are
> seeking political asylum and moreso have decided to
> transfer my fathers money to a more reliable
> foreign account. since the law of Netherlands
> prohibits a refugee (asylum seeker) to open any
> bank account or to be involved in any financial
> transaction throughout the territorial zone of Netherlands, As the eldest son of my father, I am saddled with the responsibility of seeking a genuine foreign account where this money could be transferred without the knowledge of my government who are bent on taking everything we have got. The South African government seems to be playing along with them.
>
> I am faced with the dilemma of moving this amount of
> money out of South Africa for fear of going through
> the same experience in future, both countries have
> similar political history. As a businessman,I am
> seeking for a partner who I have to entrust my
> future and that of my family in his hands, I must let you know that this transaction is risk free. If you accept to assist me and my family, all I want you to do for me, is to make an arrangements with the security company to clear the consignment(funds) from their afiliate office here in the Netherlands as i have already given directives for the consignment to be brought to the Netherlands from South Africa.But before then all modalities will have to be put in place like change of ownership to the consignment
> and more importantly this money I intend to use for
> investmentment.
>
> I have two options for you. Firstly you can choose
> to have certain percentage of the money for nominating your account for this transaction. Or you can go into partnership with me for the proper profitable investment of the money in your country. Whichever the option you want, feel free to notify me. I have also mapped out 5% of this money for all kinds of expenses incurred in the process of this transaction.
> If you do not prefer a partnership I am willing to
> give you 10% of the money while the remaining 85%
> will be for my investment in your country. Contact me
> with the above telephone number or my E-mail address
> while I implore you to maintain the absolute
> secrecy required in this transaction.
>
> Thanks, GOD BLESS YOU
>
> Yours Faithfully,
> Sodindo Malinga.

______________________________________________________________________
Reklama:
Nejenom anglicko-cesky slovnik: http://slovnik.seznam.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1865


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ing. Martin Kupka - kancelár --- 12. 10. 2002
RE: CONFIDENTIAL BUSINESS ASSISTANCE.

;jdi do prdele

s pozdravem Martin Kupka
Novohradská 21,370 01 Ceské Budejovice
tel: 0603 462 921

-----Original Message-----
From: SODINDO MALINGA [mailto:sodindo1/=/rediffmail.com]
Sent: Saturday, October 12, 2002 9:00 PM
Subject: CONFIDENTIAL BUSINESS ASSISTANCE.


0031613777023
AMSTERDAM,
THE NETHERLANDS.CONFIDENTIAL BUSINESS PROPOSAL.

You may be surprised to receive this letter from me
since you do not know me personally. I am Sodindo Malinga, the first son of
Tawanda Malinga,the most popular black farmer in Zimbabwe who was murdered
in the land dispute in my country. I got your contact
through network online hence decided to write you.
Before the death of my father, he had taken me to
Johannesburg to deposit the sum of US8.6 million
(Eight million, Six Hundred thousand United States
dollars), in one of the private security company,
as he foresaw the looming danger in Zimbabwe this money was deposited in a
box as gem stones to avoid much demurrage from security company. This amount
was meant for the purchase of new machines and chemicals for the Farms and
establishment of new farms in Swaziland.
This land problem came when Zimbabwean President Mr.
Robert Mugabe introduced a new Land Act Reform
wholly affecting the rich white farmers and some
few black farmers, and this resulted to the killing and mob action by
Zimbabwean war veterans and some lunatics in the society. In fact a lot of
people were killed because of this Land reform Act for which my father was
one of the victims.

It is against this background that, I and my family
fled Zimbabwe for fear of our lives and are
currently staying in the Netherlands where we are
seeking political asylum and moreso have decided to
transfer my father’s money to a more reliable
foreign account. since the law of Netherlands
prohibits a refugee (asylum seeker) to open any
bank account or to be involved in any financial
transaction throughout the territorial zone of Netherlands, As the eldest
son of my father, I am saddled with the responsibility of seeking a genuine
foreign account where this money could be transferred without the knowledge
of my government who are bent on taking everything we have got. The South
African government seems to be playing along with them.

I am faced with the dilemma of moving this amount of
money out of South Africa for fear of going through
the same experience in future, both countries have
similar political history. As a businessman,I am
seeking for a partner who I have to entrust my
future and that of my family in his hands, I must let you know that this
transaction is risk free. If you accept to assist me and my family, all I
want you to do for me, is to make an arrangements with the security company
to clear the consignment(funds) from their afiliate office here in the
Netherlands as i have already given directives for the consignment to be
brought to the Netherlands from South Africa.But before then all modalities
will have to be put in place like change of ownership to the consignment
and more importantly this money I intend to use for
investmentment.

I have two options for you. Firstly you can choose
to have certain percentage of the money for nominating your account for
this transaction. Or you can go into partnership with me for the proper
profitable investment of the money in your country. Whichever the option you
want, feel free to notify me. I have also mapped out 5% of this money for
all kinds of expenses incurred in the process of this transaction.
If you do not prefer a partnership I am willing to
give you 10% of the money while the remaining 85%
will be for my investment in your country. Contact me
with the above telephone number or my E-mail address
while I implore you to maintain the absolute
secrecy required in this transaction.

Thanks, GOD BLESS YOU

Yours Faithfully,
Sodindo Malinga.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1864


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

SODINDO MALINGA --- 12. 10. 2002
CONFIDENTIAL BUSINESS ASSISTANCE.

0031613777023
AMSTERDAM,
THE NETHERLANDS.CONFIDENTIAL BUSINESS PROPOSAL.

You may be surprised to receive this letter from me
since you do not know me personally. I am Sodindo Malinga, the first son of Tawanda Malinga,the most popular black farmer in Zimbabwe who was murdered in the land dispute in my country. I got your contact
through network online hence decided to write you.
Before the death of my father, he had taken me to
Johannesburg to deposit the sum of US8.6 million
(Eight million, Six Hundred thousand United States
dollars), in one of the private security company,
as he foresaw the looming danger in Zimbabwe this money was deposited in a box as gem stones to avoid much demurrage from security company. This amount was meant for the purchase of new machines and chemicals for the Farms and establishment of new farms in Swaziland.
This land problem came when Zimbabwean President Mr.
Robert Mugabe introduced a new Land Act Reform
wholly affecting the rich white farmers and some
few black farmers, and this resulted to the killing and mob action by Zimbabwean war veterans and some lunatics in the society. In fact a lot of people were killed because of this Land reform Act for which my father was one of the victims.

It is against this background that, I and my family
fled Zimbabwe for fear of our lives and are
currently staying in the Netherlands where we are
seeking political asylum and moreso have decided to
transfer my father’s money to a more reliable
foreign account. since the law of Netherlands
prohibits a refugee (asylum seeker) to open any
bank account or to be involved in any financial
transaction throughout the territorial zone of Netherlands, As the eldest son of my father, I am saddled with the responsibility of seeking a genuine foreign account where this money could be transferred without the knowledge of my government who are bent on taking everything we have got. The South African government seems to be playing along with them.

I am faced with the dilemma of moving this amount of
money out of South Africa for fear of going through
the same experience in future, both countries have
similar political history. As a businessman,I am
seeking for a partner who I have to entrust my
future and that of my family in his hands, I must let you know that this transaction is risk free. If you accept to assist me and my family, all I want you to do for me, is to make an arrangements with the security company to clear the consignment(funds) from their afiliate office here in the Netherlands as i have already given directives for the consignment to be brought to the Netherlands from South Africa.But before then all modalities will have to be put in place like change of ownership to the consignment
and more importantly this money I intend to use for
investmentment.

I have two options for you. Firstly you can choose
to have certain percentage of the money for nominating your account for this transaction. Or you can go into partnership with me for the proper profitable investment of the money in your country. Whichever the option you want, feel free to notify me. I have also mapped out 5% of this money for all kinds of expenses incurred in the process of this transaction.
If you do not prefer a partnership I am willing to
give you 10% of the money while the remaining 85%
will be for my investment in your country. Contact me
with the above telephone number or my E-mail address
while I implore you to maintain the absolute
secrecy required in this transaction.

Thanks, GOD BLESS YOU

Yours Faithfully,
Sodindo Malinga.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1863


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Emil Knopf --- 11. 10. 2002
kapatko

Kapatko
Dovoluji si do konference poslat připomínky k fumigaci s ohledem na použití stávajícího stavu použití oficielního kapátka dodávaného s léčivem Varidol Fum 5ml. Tisíce členů naší organizace obdrželi léčivo v léčivkách (skleničkách) které používá distributor VĆ Dol již 18 let. Moje zkušenosti s tímto „kapátkem“ jsou vesměs negativní. Po otevření, tj odříznutí čepičky je nutno obsah skleničky celý spotřebovat. To samozřejmě lze pouze v případě, že máte možnost celý ho spotřebovat najednou. V opačném případě musíte zbylý obsah nějak zajistit proti jeho úniku do prostoru a možnost dalšího použití. Prováděl jsem to utěsněním otvoru v kapátku nějakou zátkou. Většinou malým hřebíčkem . Nikdy se mi to nepovedlo na 100 procent, léčivo unikalo a „zapatlalo“ mi jak skleničku, tak následně ruce. Napadlo mě nahradit originální skleničku jinou, bezpečnější. Našel jsem lékovku“skleničku“ od léku Tramal,“lék proti bolesti“ s dětskou pojistkou a bezpečně zajištující jak spolehlivé dávkování po jednotlivých kapkách, tak spolehlivý uzávěr proti úniku kapaliny .Prostě do této lékovky obsah léčiva Varidol přeleji a můžu jej nosit třeba v kapse pro další použití. Těsní a spolehlivě kape po kapkách bez zahřívání v ruce. Jistě existují i jiné lékovky se stejným účinkem. Mnoho úspěchů s fumigací přeje Emil

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1862


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Karásek --- 11. 10. 2002
Re: Re[2]: Prosklené úly (1849) (1852) (1853) (1858) (1860)

Zvětšení snímků ze souboru - Prosklené úly - lze provést překopírováním na svůj disk, otevřením a zvětšením jednotlivých .jpg souborů

zdravím Karásek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1861


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Zdeněk Čejka --- 11. 10. 2002
Re: Re[2]: Prosklené úly (1849) (1852) (1853) (1858)

Chtělo by to ale ještě dát odkaz na zobrazení zvětšeného foto přímo do obrázku náhledu ... (jestli je k dispozici).

Zdeněk Čejka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1860


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Baudis Jan P. --- 11. 10. 2002
Re[2]: Koupil bych kousek lipoveho dreva (1845) (1855)

Děkuji všem, kteří se ozvali, za nabídky lipového dřeva.

Určitě některou z nich brzy využiji.

Ještě jednou díky za pomoc!!!


J. P. Baudiš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1859


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Baudis Jan P. --- 11. 10. 2002
Re[2]: Prosklené úly (1849) (1852) (1853)


> Soubor snímků - Prosklené úly - (pro stáhnutí)

.....


Už je to na adrese:

http://www.vcely.or.cz/files/karasek/


(link je umístěn na stránce "soubory ke stažení", kapitola: "Kompletní
webové stránky, články a publikace" :

http://www.vcely.or.cz/files/


Zdraví

J. P. Baudiš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1858


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jaromir Marek --- 10. 10. 2002
Re: Koupil bych kousek lipoveho dreva (1845)

Také o tom přemýšlým, mám takovou ideu slepit latě do válce podobně jako
dříve sudy, nalepit zepředu vytesaný nos, jazyk ap. Dovnitř uvažuji buď celé
nástavky nebo almárku s výsuvy. Má s tím někdo zkušenost?
Lipové dřevo mám, pokud půjde o několik špalků jsem od Českého Krumlova.
Jaromír Marek.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1857


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Bohumil Horak --- 10. 10. 2002
Re: Koupil bych kousek lipoveho dreva (1845)

Vážení,
to mne inspirovala obálka našeho časopisu a chtělo by to špalek podstatně
větších rozměrů. Jen z Prahy do Ostravy je poněkud daleko.
B.Horák

----- Original Message -----
From: <m.mrkvicka/=/ael.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, October 10, 2002 8:58 AM
Subject: Re: Koupil bych kousek lipoveho dreva


>
> Jestli jseš z Prahy nebo by Ti nedělalo problémy se dostat na Hollarovo
> nám.na Praze 3 ,,nad Vinohradskou nemocnicí" pak zavolej
> do Střední umělecko průmyslové školy Hollarová pana Zdeňka Rufera.Říkal
,že
> jestli chce kdokoli ze včelařů tesat může se na něj s důvěrou
obrátit.Jenom
> mam pocit ,že na školní zahradě jsem viděl podstatně větší průměry špalků.
> Miloš
>
> Mrkvička Miloš
> tel:0724 033043
> m.mrkvicka/=/ael.cz
>
> Zdravím včelaře.
>
> Mám prosbu. Potřeboval bych na vyřezávání kousek lipového špalku.
> Průměr mezi 15 a 20 cm, výška cca 30 cm.
>
> Neměl byste někdo kousek takového lipového dřeva?
>
> Díky
>
> J. P. Baudiš
>
> Případné odpovědi pište, prosím, na moji adresu:
>
> baudis/=/or.cz
>
>
>
>
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1856


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

--- 10. 10. 2002
Re: Koupil bych kousek lipoveho dreva (1845)


Jestli jseš z Prahy nebo by Ti nedělalo problémy se dostat na Hollarovo
nám.na Praze 3 ,,nad Vinohradskou nemocnicí" pak zavolej
do Střední umělecko průmyslové školy Hollarová pana Zdeňka Rufera.Říkal ,že
jestli chce kdokoli ze včelařů tesat může se na něj s důvěrou obrátit.Jenom
mam pocit ,že na školní zahradě jsem viděl podstatně větší průměry špalků.
Miloš

Mrkvička Miloš
tel:0724 033043
m.mrkvicka/=/ael.cz

Zdravím včelaře.

Mám prosbu. Potřeboval bych na vyřezávání kousek lipového špalku.
Průměr mezi 15 a 20 cm, výška cca 30 cm.

Neměl byste někdo kousek takového lipového dřeva?

Díky

J. P. Baudiš

Případné odpovědi pište, prosím, na moji adresu:

baudis/=/or.cz
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1855


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Emil Knopf --- 10. 10. 2002
Re: Matky (viry) (1835) (1837)

Emane, dík za odpověď na můj příspěvek "matky". Ostatní z něj asi nebudou chytří, proto se snažím odpovědět do konference. Tento příspěvek jsem odesílal do staré konference vcelari/=/cas3.iit.utb.cz dne 20.11.2001 !!
Bohužel vir si jej našel u některého z tehdejších účastníků,ořízl z příspěvku začátek a konec, takže vznikla docela slušná slátanina. Záhadou mi je, že změnil na mé adrese operátora ?? Cítím v tom lidskou ruku. Obtěžuji s tím konferenci, protože je pravděpodobné, že vir s mojí adresou byl rozeslán mnoha účastníkům staré konference, z nichž mnozí jsou i v této. Dostal jsem v poště 31 upozornění, že rozesílám vira. Určitě jich bude víc, proto vás prosím, dostanete li soubor "matky" s mým jménem, velikosti okolo 70kB, okamžitě soubor smažte!
Emil

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1854


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Karásek --- 9. 10. 2002
Re: Prosklené úly (1849) (1852)

Soubor snímků - Prosklené úly - (pro stáhnutí) jsem se pokusil meilovat souběžně s příspěvkem. Soubor byl však příliš široký, a já ještě trochu zápasím s technikou zmenšení a volbou formátu. Omlouvám se a prosím o nějaký den strpení.

zdravím Karásek

>Fotografie presklených úľov som v súboroch na stiahnutie >nenašiel. Ak by to bolo možné, chcel by som Vás týmto >poprosiť o ich zverejnenie, resp. zaslanie na moju adresu.

>Ďakujem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1853


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Dušan Solčansky --- 9. 10. 2002
Re: Prosklené úly (1849)

Fotografie presklených úľov som v súboroch na stiahnutie nenašiel. Ak by to bolo možné, chcel by som Vás týmto poprosiť o ich zverejnenie, resp. zaslanie na moju adresu.

Ďakujem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1852


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonin PRIDAL --- 9. 10. 2002
Re: kapske vcely (1846)

... jeste dodavam. NENI TO KACHNA! Jde o tzv. telytokni formu
parthenogeneze, kterou u nasi vcely zname jen jako arhenotokni - tj. vznik
samcu z neoplozenych vajicek. zajimave je, ze sada chromozomu je u samic
diploidni. Dovoluji si pripojit vysek z ucebnice Vcelarstvi, kterou v
soucasne dobe pripravuji.

Mala poznamka. Vyskyt telytokie byl prokazan take u nekterych evropskych
ras, ale na mizivem procentu pripadu (mam pocit, ze to bylo 0,001%).

---------
VI.1. Specifické vlastnosti včely medonosné ovlivňující metody plemenitby
VI.1.1. Partenogeneze a její vliv na strukturu rodokmenu
Partenogeneze (samobřezost) je formou pohlavního rozmnožování, kdy nedochází
k oplodnění vajíčka (tzv. karyogamii) a naopak dělení a vývoj mateřské
pohlavní buňky nastane bez oplodnění (apomixis). U včely medonosné se z
neoplozených vajíček líhnou především haploidní trubci - arrhenotokie; jen
výjimečně diploidní samice - telytokie (častější je to u afrických ras včely
medonosné, u evropských ras jde o řídký jev). Diploidita u samic je
zajímavá, když vznikají z neoplozených haploidních vajíček. Před rýhováním v
tomto případě dochází k jevu tzv. automixie s centrální fúzí chormozomů.
-------------
III.4.1. Plemena včely medonosné
...
III.4.1.2. Skupina plemen Tropické Afriky
Apis mellifera capensis Eschscholtz, 1822 - VČELA MEDONOSNÁ KAPSKÁ
Jde o poměrně mírnou včelu, ale s velmi specifickou biologií. Dělnice tohoto
plemene jsou schopny klást diploidní vajíčka bez oplození (proces zvaný
apomixie s centrální fúzí), ze kterých se vyvinou plně plodné matky (jev
tzv. telytokní partenogenese). Dělnice produkují feromon podobný feromonu
mateřímu, takže bez opravdové matky pak takové včelstvo normálně přežívá do
doby, než se rozklade matka pravá. Zajímavé je, že matky A. m. capensis
(plemeno kapské) jsou schopny ovládat své dělnice, ale matky plemene A. m.
scutellata (středoafrického) nejsou schopny brzdit rozvoj vaječníků kapských
dělnic - kapské dělnice mají totiž ve svém feromonu ještě dvě frakce, které
chybí matkám včely středoafrické. Pokud se kapské dělnice zalétnou do
včelstev včely středoafrické, dojde k úplné pohromě. Kapská dělnice postupně
ovládne celé včelstvo včely středoafrické a doslova pod rukama, aniž by jste
to zjistili, se vám do úlu nastěhuje úplně jiné plemeno. Následný proces
bastardizace - nekontrolované páření na trubčích shromaždištích - pak celý
proces dále zhoršuje. Výměna matek v takových včelstvech je téměř nemožná -
používá se proto metoda přidávání matek pomocí matečníku.
Tato včela byla spolu s plemenem středoafrickým dovezena do Jižní Ameriky z
důvodu lepší adaptability na tropické podmínky. Bastardi se pak odtud šířili
a šíří na sever - obávaná afrikanizovaná včela! Podobný problém dnes vzniká
v domovině afrických včel právě kvůli neorganizovaným přesunům včelstev a
porušení dělící linie (Kalaharská poušť) mezi včelou kapskou a
středoafrickou. Problém nevyplývá jen z nekontrolovatelné bastardizace, ale
i z poměrně nízké výkonnosti kladoucí dělnice, která je podstatně menší, než
je výkon plnohodnotné matky. Včelstva tak slábnou a jsou zde ztráty. Kapské
dělnice mají 10 ovariol ve svých vaječnících na rozdíl od pouhých 4 u
většiny ostatních plemen. Jedinou jistotou, kterou má středoevropský včelař
je, že v našich podmínkách by africká plemena nebyla s to přežít zimu.

Apis mellifera scutellata Lepeletier, 1836 - VČELA MEDONOSNÁ STŘEDOAFRICKÁ
Tato včela je v místech svého původního rozšíření nejvhodnějším plemenem pro
chov a dobré medné výnosy, ale jak bylo zmíněno v předešlém odstavci, je
ohrožená pronikáním včely kapské. Proto se dnes zakládají v jižní Africe
tzv. rezervace, kde je přísně hlídán přesun včelstev a nepřipouští se chov
jiné včely než včely středoafrické - vytvořil se tím areál s cílem zachování
genetické rezervy včely středoafrické.
V roce 1956 bylo toto plemeno dovezeno do Brazílie, protože se
předpokládalo, že svoji vlastnost včely adaptované na tropické podmínky
přenese na introdukovaná evropská plemena, která tropické podnebí zvládala
jen s obtížemi. Jenže následný proces bastardizace se zasloužil o pověstné
označení této včely - "zabijácká".

----- Original Message -----
From: "Vita Vydra" <vydra/=/fsv.cvut.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, October 08, 2002 1:35 PM
Subject: Re: kapske vcely


> Není to kachna?
> Včely kukačky nejsou nic nového, ale že by se z neoplozených vajíček líhly
dělnice, to zní
> dost neuvěřitelně...
> Vita Vydra
> http://web.fsv.cvut.cz/~vydra/
>
>
> ----- Original Message -----
> From: Vesely Emanuel <Eman.Vesely/=/CESA.cz>
>
> > http://www.rozhlas.cz/priroda/portal/_zprava/50348
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1851


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonin PRIDAL --- 9. 10. 2002
Re: kapske vcely (1846)

Prispevek jsem si precetl. je laden prilis "novinarsky". Berte to jen jako
maly apihoror vhodny ke zpracovani do Hollywoodu a nikoliv do seriozniho
prirodovedneho casopisu. Informace je zalozena na znamych faktech a situaci,
ktera se zacala rozvijet s rostoucim kocovanim v jizni casti Afriky. V
podstate se odehrava totez, co se rozpoutalo pred vice jak 25 lety v Jizni
Americe na evropskych rasach vcel. Zde je to o to kurioznejsi, ze tentokrat
spolu soutezi primo "africanky" tzv. na strane jene Apis mellifera capensis
a na strane druhe Apis mellifera scutellata a eventalne i monticola. Ponekud
upresnujici informace jsem pripravil ve dvou clancich do Vcelarstvi vcetne
barevnych fotografii a mapek rozsireni. Redaktor mi sdelil, ze clanky byly
prijaty, takze ted se uz jen ceka na zpracovani a vydani. Zajima-li Vas k
tomuto problemu neco, rad odpovim.

Zdravi, Tonda Pridal

P.S. Budme radi, ze evropske vcelare to trapit nemusi. Thelytokicke vcely
kapskeho plemene nejsou s to prestat zimu mirneho pasma.

----- Original Message -----
From: "Vesely Emanuel" <Eman.Vesely/=/CESA.cz>
To: "'Vcelarska konference'" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, October 08, 2002 6:17 AM
Subject: kapske vcely


> http://www.rozhlas.cz/priroda/portal/_zprava/50348

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1850


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Karásek --- 8. 10. 2002
Prosklené úly


Nástavky s prosklením - informace

Chtěl bych přispět do diskuse „o úlech obecně“, podělit se o zkušenosti s prosklením úlů či získat další názory, pokud se touto otázkou někdo zabýval nebo ověřoval.
Více než 20 let hospodařím na Karlovarsku s 5ti až 20ti včelstvy, zprvu rozměru 39x24cm nástavkově, dočasně v Brenerově 30x30 a po získaných zkušenostech jsem přešel na rozměry Optimal s 11ti rámky jednotné míry 42x17cm v plodišti i medníku. Úly si vyrábím sám (okružní pila, hoblovka). Potvrzuji zkušenost přítele Čermáka že styky na tupo u mých tenkostěnných úlů rovněž nevyhovují, musím je stále opravovat. Mimo tyto mám nástavky isolované (30mm PPS mezi dvěma Solodury v dřevěném rámečku) které však byly dost pracné. Nástavky slouží již asi 15 let přesto že byly styky provedeny na tupo.
S průřezem úlů 42x42cm (nástavky 435x435x178mm) jsem včelařil jedno i dvoumatečně. U dvoumatečné metody jsou však sestavy vysoké přes 2m, což je i přes menší váhu nízkých nástavků náročné na manipulaci (je mi 71) Měl jsem potíže i s výškou pod střechou včelínu. Z těchto důvodů i přes velmi dobré výsledky dvoumatečný způsob opouštím a orientuji se na silné jednomatečné sestavy. Úly Optimal mi plně vyhovují pro různé způsoby včelaření, vyhovují i pro starší včelaře, a lze v nich dosahovat výtečných výsledků.

Pro zpříjemnění, další usnadnění práce a objektivnější posuzování stavu jsem si do systému Optimal vnesl nový prvek, a to „prosklený celý úl“. Všechny nástavky mám řešeny s plně prosklenou zadní stranou. Plná zadní stěna všech nástavků je nahrazena horní nosnou a dolní zpevňující laťkou 30x20mm (horní s ozubem pro ouška rámků). Zasklení je osazeno do dvou Sololitových pásků, přibitých s 5ti mm přesahem z vnitřku na laťky. Sklo je vloženo z vnějšku k Sololitovým páskům s odsazením 30 mm od líce a přitmeleno dispersním tmelem. Uzávěr pak tvoří deska molitanu v tl. 30mm, volně zamáčknutá ke sklu. Můj bratr, který tento způsob též používá (včelaří na Rokycansku se 70ti včelstvy, z čehož prosklených má 20 úlů), řešil uzávěr lehkými dvířky ze dvou slepených Solodurů a nalepenou isolací 20mm PPS.
Prosklení při sériové výrobě není nijak pracné. Umožňuje však velmi přesné celoroční sledování rozvoje všech včelstev bez rozebírání úlů. Včelstva sklo ponechávají trvale čisté bez propolisu. Plodiště zvyšuje teplotu na skle, t.že lze dobře vymezit polohu pouhým přiložením ruky. Při použití baterky lze pozorovat práci v uličkách, zavíčkovanost v medníku apod.
Prosklení umožňuje vypustit některé zásahy (kupř.jarní prohlídku když je za sklem vše v pořádku) eventuelně provést úpravy jen u některých úlů. Prosklení usnadní volit správný čas pro rozšiřování v rozvoji, ve snůšce, nebo při potřebné záměně nástavků. Lze evidovat polohu včelstva při zazimování a mnohé další.
Tento model nástavků se mi velmi osvědčil, je však vhodný pouze pro včelínové uspořádání. Pro včelnice by se muselo řešit uzavírání proti povětrnosti, což by zvýšilo pracnost výroby (s tím zkušenosti nemám). S prosklením všech úlů hospodařím asi 15 let, a již si nedovedu jiný způsob ani představit. Doporučuji pro malo-včelaře a zejména pro ty kteří si mohou úly vyrobit vlastními silami.
Pro názor jsou přiloženy snímky v „souborech pro stažení“ pod heslem „Prosklené úly“.

Zdravím - Karásek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1849


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

will jumb --- 8. 10. 2002
INVESTMENT PROPOSAL .PRIVATE AND RE-URGENT REPLY..

DEAR SIR / MADAM ,

I am one of the former adviser on arms control and acquisition to the current president of sierra le
one,His excellency Ahmed Kabbah.

Following the civil war in my country ,the head of state delegate me to arrange for arms purchase from Netherlands through an independent arms dealers.I was directed for arms worth of Thirty six million united states Dollars [us$36 million] .On arrival in Netherlands ,I defected to the rebels side and declined to go back to sierra leone .I decided to divert this fund which was brought through diplomatic means and deposited in a security company here in Netherlands and declared it to be an official consignment belonging to my foreign affiliate.

Currently, this proposal is to inform you that I want to transfer this fund into any of your personal account or company's account within the shortest possible time for self keeping.

Please note that this transaction demands the highest degree of trust and confidentiality between us, moreover, it's a risk free in sense that I have taken proper care of all formalities regarding it.

In appreciation of your assistance , I have worked out the sharing ratio for this transaction as follows:70% for my investment in your country under your close supervision and directions, 25% for your effort [help and assistance] and shall set aside 5% for all incidental expenses.

Please reply on the above email as to give me your private telephone and fax number for confidential communication .

As I wait to hear from you ,be informed that all communication on this transaction shall be confidential.

Thanks for your anticipated co-operation.

Best regards,

JIM KABY.[+31 613-444976]


____________________________________________________________
Watch a championship game with Elway or McGwire.
Enter Now at http://champions.lycos.com

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1848


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vita Vydra --- 8. 10. 2002
Re: kapske vcely (1846)

Není to kachna?
Včely kukačky nejsou nic nového, ale že by se z neoplozených vajíček líhly dělnice, to zní
dost neuvěřitelně...
Vita Vydra
http://web.fsv.cvut.cz/~vydra/


----- Original Message -----
From: Vesely Emanuel <Eman.Vesely/=/CESA.cz>

> http://www.rozhlas.cz/priroda/portal/_zprava/50348

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1847


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vesely Emanuel --- 8. 10. 2002
kapske vcely

http://www.rozhlas.cz/priroda/portal/_zprava/50348

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1846


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Baudis Jan P. --- 7. 10. 2002
Koupil bych kousek lipoveho dreva


Zdravím včelaře.

Mám prosbu. Potřeboval bych na vyřezávání kousek lipového špalku.
Průměr mezi 15 a 20 cm, výška cca 30 cm.

Neměl byste někdo kousek takového lipového dřeva?

Díky

J. P. Baudiš

Případné odpovědi pište, prosím, na moji adresu:

baudis/=/or.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1845


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

--- 7. 10. 2002
Antwort: RE: Antwort: uhyn vcelstva


To je naozaj dost. Ale moze sa stat, ze silne vcelstvo vyrabuje v lete
niekde nejakeho "slabocha" a razom ma na jesen kliestov nie 500, ale 5000
aj viac. Potom sa moze stat, ze taketo vcelstvo sa ne jesen "vytratí" a v
uli zostane plod zasoby a par vciel s matkou.

Matej

kliestika bolo dost cca 500 ks ale minuly rok to bolo horsie. Lebo
neucinkoval Gabon. Teraz som puzil Tactik a Avartin.

Marek


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1844


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Marek Farkas --- 7. 10. 2002
RE: Antwort: uhyn vcelstva (1842)

kliestika bolo dost cca 500 ks ale minuly rok to bolo horsie. Lebo
neucinkoval Gabon. Teraz som puzil Tactik a Avartin.

Marek


-----Original Message-----
From: M.Osusky/=/fritz-gmbh.de [mailto:M.Osusky/=/fritz-gmbh.de]
Sent: Monday, October 07, 2002 4:02 PM
To: Vcelarska konference
Subject: Antwort: uhyn vcelstvaAk vylucim suseda, moze to byt premnozenie kliestika. To co uvadzas / pri
druhom vcelstve / je typicky priznak.

Matej
---
Prichádzajúca správa neobsahuje vírusy.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.394 / Vírusová databáza: 224 - dátum vydania: 3. 10. 2002

---
Odchádzajúca správa neobsahuje vírusy.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.394 / Vírusová databáza: 224 - dátum vydania: 3. 10. 2002


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1843


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

--- 7. 10. 2002
Antwort: uhyn vcelstva


Ak vylucim suseda, moze to byt premnozenie kliestika. To co uvadzas / pri
druhom vcelstve / je typicky priznak.

Matej

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1842


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Marek Farkas --- 7. 10. 2002
uhyn vcelstva


Mam dotaz ohladom padnutia 2 rodin

Tesne po vytoceni mi padlo jedno vcelstvo a to tak,
ze som nasiel plasty so zavieckovanym plodom a bez zasob, bez matky s cca
20 - 30vciel.
Povedal som si ze mozno som neskoro zacal krmit a v podstate padli od hladu.
Ale vcera som preliecoval a jedno dobre zakrmene vcelstvo (predtym silne)
som nasiel zase prazdne
matku v poriadku a zavieckovany plod a zase cca 20 -30 vciel. Uhyn v
ostatnych vcelstvach som nenasiel.
Mam podozrenie na suseda lebo vcielky mam blizo 1m od jeho pozemku a mame
velmi zle vztahy.

pokial by ste vedeli o nejakej pricine preco padli napiste.

Marek---
Odchádzajúca správa neobsahuje vírusy.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.394 / Vírusová databáza: 224 - dátum vydania: 3. 10. 2002


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1841


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

--- 7. 10. 2002
Antwort: Informacie o XIII. koferencii zlep?ovatelov ...


Udajne by mal byt uplny program v 10. Vcelarovi. Zatial viem, len tolko, ze
18.oktobra je kongres Apislavie a prednasky budu len v sobotu / 19.10. / od
10,00. Vlastna vystava je denne / od 17.10 do 19.10 / od 9,00 - 17,00.
Osobne sa domnievam, ze jeden den by mal na to stacit. Vystava v Bartislave
pred dvomi rokmi sa dala pozrieť za dve hodiny. Ubytovanie priamo v Prahe
je drahe - okolo 1000 CZK/noc. V okolí sa cena pohybuje od 300 - do 600
CZK/noc.
V Bratislave organizuje Ing. Lasz autobusový zájazd na výstavu. Predbezna
cena je 500 Sk. Odchod by mal byť cca okolo piatej hodiny rano / s
prichodom do Prahy - Letnany okolo 9,00 / Navrat podla dohody. Este je
riesenie ist lozkovym vlakom v noci tam a dalsiu noc naspat, ale tu pozor -
doprava cez Prahu je nekonecna.

Matej


<Priatelia vcelari - ma niekto informacie o bliziacej sa XIII. vcelarskej
<konferencii zlepsovatelov a vynalezcov vo vcelarstve v Prahe?.
<Bol som na WWW.praga-agro.cz, ale tam su informacie z 3.32002 /bez
<programu/.
<Pozna niekto program ?. Kedy budu odborne prednasky? Som z Vych. Slovenska
</okr. Trebisov/ a nerad by som prisiel pozde.

< Zdravim vsetkych
I. Belej

<P.S. Ma niekto dobry tip na ubytovanie v Prahe?Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1840


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Kristl Pavel --- 7. 10. 2002
RE: leceni

V nasi ZO leci duvernik za ucasti vcelare. A u tech bordelaru to obstaraji duvernici sami. Sice s trochou nadavani ale zatim jeste porad jsou to lidi, kteri to delaji kvuli vcelam nas vsech. Mozna je to trochu jinym pristupem lidi k sobe navzajem na vesnici, kde se vsichni znaji se vsemi a ve mestech, kde je vetsi anonymita a lidi maji k sobe prece jenom trochu dal.
S odberem meli je to uz trochu horsi. To je vicemene na vcelarich, duvernici uz jenom vyberou mel.
Pavel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1839


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Emanuel Vesely --- 7. 10. 2002
Re: leceni (1835)

> A tak to začíná být čím dál, tím více o penězích za
> vynaložený čas. Jak je to u Vás ?
U nás je to samoobsluha. Nelíbí se mi to, ale opravdu je to otázka času a
peněz.
Sám si to ohlídám, (roztoč je moje noční můra), ale obětovat se pro druhé se
mi nechce.
Zákon mluví jasně, povinnost léčit má včelař. Léky a metodiku mu zajístíme a
tím končí naše povinnosti.
Pokud by se dalo prokázat (a v tom je ten problém), že někdo neléčí, pak ho
udám a veterinář s policií by to měl vyřešit.
Eman

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1838


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Emanuel Vesely --- 7. 10. 2002
Re: Matky (viry) (1835)

Emile, vidím ještě jednu možnost: :-)
Staré matky budu dávat do starých nepoužívaných budečáků (Mám jednu takovou
nevyužitou budečákovou baterii - domov důchodců) a s vděčností za vše co pro
mě udělaly je tam budu navštěvovat a nosit jim pár lžiček medu od jejich
dcer jako zasloužený důchod.. Občas bych jim tam mohl přimést pár jejich
vnuček aby jim posloužily. Až zjistím, že některá umřela, přemístím její
pozůstalé do normálního úlu. :-)
Eman

P.S. :-(
Jinak mám kritickou připomínku k těm virovým příspěvkům. Bugbear nebyl první
a nebude ani poslední takový vir, takže bych doporučoval tuto problematiku
napříště odsunout na konferenci o virech: anti-vir/=/yahoogroups.com. Tady
bychom se mohli bavit raději o virových nemocech včel. Máme dost svých
včelařských problémů a kdo dneska nemá dobrý antivir, je bláhový a
zaslouží.si trpět a platit. :-(

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1837


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Imrich Belej --- 6. 10. 2002
Informacie o XIII. koferencii zlepšovatelov ...

Priatelia vcelari - ma niekto informacie o bliziacej sa XIII. vcelarskej
konferencii zlepsovatelov a vynalezcov vo vcelarstve v Prahe?.
Bol som na WWW.praga-agro.cz, ale tam su informacie z 3.32002 /bez
programu/.
Pozna niekto program ?. Kedy budu odborne prednasky? Som z Vych. Slovenska
/okr. Trebisov/ a nerad by som prisiel pozde.

Zdravim vsetkych
I. Belej

P.S. Ma niekto dobry tip na ubytovanie v Prahe?


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1836


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jaroslav Sedlák --- 6. 10. 2002
leceni

Pred časem jsem vznesl dotaz, jak je to s lecenim. Možná, že jsem to
neformuloval dostatečně solidně a proto ještě dodatečně. Snad mi alespoň
odborniík z ÚV odpoví.

Kdo musí být přítomen u léčení včel. Je na to nějaký předpis a jak je
vynutitelný. Praxe je různá. Někdo u toho je důvěrník a včelař, někde ještě
další člen výboru. Někde to dělá jen včelař sám a někde to včelař nechá jen
na důrníkovi- jinak by to nechal být. Je také názor, že za léčení včel
zodpovídá majitel a ten si to musí zajistit sám. Podobně je to s odběrem
měli.Problematika je o to složitější, že je čím dále méně lidí, kteří by to
dělali jako koníčka. Dneska už také žádná stranická organizace za funkce
čárečky nedělá. A tak to začíná být čím dál, tím více o penězích za
vynaložený čas. Jak je to u Vás ?
zdraví Jarka


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1835


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Matuska --- 5. 10. 2002
Predstaveni se

Zdravim všechny vcelare teto konference,
vcera jsem se u vas zaregistroval a rad bych se vam predstavil.
Jmenuji se Honza Matuska, jsem ve vcelareni zacatecnik, vcelarim teprve
treti sezonu. Vcelstva mam na zahrade asi 20 km od Prahy a asi 5 km od
VUV Dol. Jelikoz pochazim z Ceskomoravske vysociny, kde je spoustu lesu
a také kocovnych vozu, tento zpusob vcelareni mne okouzlil a v budoucnu
bych si chtel poridit kocovny vuz vlastni. Doufam, ze z konference
ziskam spoustu uzitecnych informaci.
Rad bych tedy vznesl svuj první dotaz:

Jaky je anglicky vyraz pro „kocovani“ ?

Honza.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1834


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Matuska --- 5. 10. 2002
Predstaveni se

Zdravim všechny vcelare teto konference,
vcera jsem se u vas zaregistroval a rad bych se vam predstavil.
Jmenuji se Honza Matuska, jsem ve vcelareni zacatecnik, vcelarim teprve
treti sezonu. Vcelstva mam na zahrade asi 20 km od Prahy a asi 5 km od
VUV Dol. Jelikoz pochazim z Ceskomoravske vysociny, kde je spoustu lesu
a také kocovnych vozu, tento zpusob vcelareni mne okouzlil a v budoucnu
bych si chtel poridit kocovny vuz vlastni.
       S timto tedy souvisi i muj první dotaz:
Jaky je anglicky vyraz pro „kocovani“ ?
Chtel bych si na internetu najit, jakym zpusobem se kocuje ve svete.
Honza.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1833


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Lokvenc --- 5. 10. 2002
Re: Ochrana pred viry po druhé (1830)

Omlouvám se, zapomněl jsem připojit následující informaci. Třebaže není o
včelách, může přispět k ochraně celé konference a proto do ní podle mého
názoru patří.:
Máte-li v okruhu svých známých odběratele časopisu CHip, pak antivirový
program Avast Home nemusíte stahovat z Internetu ale z kamarádovy CD přílohy
dubnového čísla časopisu.
S pozdravem
Petr

----- Original Message -----
From: "Pavel Benda" <pavel_benda/=/seznam.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, October 05, 2002 6:26 PM
Subject: Ochrana pred viry


> Na internetu je pro domaci pouziti zdarma ke stazeni antivirovy program
> firmy AVAST. Je dost dobry. Jedina vada. Je velky 10Mb. Stahuje se asi
> trictvrte hodiny, kdyz to jde dobre. Ale je to legalne. Adresa je
> http://www.avast.cz/
> Mejte se hezky. Pavel Benda
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1832


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Lokvenc --- 5. 10. 2002
Re: Ochrana pred viry (1830)

Kdo trochu s počítači "umí" (já to nejsem) může použít drobnůstku, kterou mi
poslal kamarád. Protože konference nepodporuje přílohy, omlouvám se, že to
dávám do těla zprávy:
Win32:BugBear

Win32:BugBear je Internetovým wormem, vytvořeným v programovacím jazyce
Microsoft C a zabaleným programem UPX. Worm je dlouhý 50688 slabik a šíří
se pomocí elektronické pošty a po sdílených discích lokální sítě. Do systému
navíc instaluje trojského koně, který je schopen zaznamenávat stisknuté
klávesy a odpovídat na povely zvenčí. Worm přichází jako náhodně pojmenovaný
soubor připojený ke zprávě. Předmět a obsah zprávy mohou být velmi
různorodé, dokonce v různých jazycích. Worm využívá dlouho známé
bezpečnostní díry IFrame, která umožňuje automatické spuštění v systémech,
které nejsou správným způsobem opraveny pomocí příslušné záplaty firmy
Microsoft.
Po spuštění infikovaného souboru se worm nakopíruje do adresáře
WINDOWS\SYSTEM pod náhodným čtyřznakovým jménem, pak se nakopíruje do
adresáře Windows STARTUP pod náhodným tříznakovým jménem. Pak se pokouší
rozšířit po lokální síti na vzdálené počítače, které mají nastavené sdílené
disky, a to pod náhodným tříznakovým jménem. Také otevírá port 36794 a
poslouchá, zda nepřicházejí povely zvenčí. Worm pak vypustí trojského koně -
program pro zaznamenávání stisknutých kláves - a to do následujících
souborů: C:\WINDOWS\SYSTEM\ICCYOA.DLL, C:\WINDOWS\SYSTEM\LGGUQAA.DLL,
C:\WINDOWS\SYSTEM\ROOMUAA.DLL, C:\WINDOWS\OKKQSA.DAT a
C:\WINDOWS\USSOWA.DAT. Při šíření po lokální síti může worm způsobit tisk
nesmyslných znaků na síťových tiskárnách.

Worm vytváří následující položku v registry:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\"tie" = "****.EXE"

Worm se také snaží vyřadit z činnosti řadu antivirových programů a
firewallů:
_AVP32.EXE, _AVPCC.EXE, _AVPM.EXE, ACKWIN32.EXE, ANTI-TROJAN.EXE,
APVXDWIN.EXE, AUTODOWN.EXE, AVCONSOL.EXE, AVE32.EXE, AVGCTRL.EXE,
AVKSERV.EXE, AVNT.EXE, AVP.EXE, AVP32.EXE, AVPCC.EXE, AVPDOS32.EXE,
AVPM.EXE, AVPTC32.EXE, AVPUPD.EXE, AVSCHED32.EXE, AVWIN95.EXE, AVWUPD32.EXE,
BLACKD.EXE, BLACKICE.EXE, CFIADMIN.EXE, CFIAUDIT.EXE, CFINET.EXE,
CFINET32.EXE, CLAW95.EXE, CLAW95CF.EXE, CLEANER.EXE, CLEANER3.EXE,
DVP95.EXE, DVP95_0.EXE, ECENGINE.EXE, ESAFE.EXE, ESPWATCH.EXE, F-AGNT95.EXE,
F-PROT.EXE, F-PROT95.EXE, F-STOPW.EXE, FINDVIRU.EXE, FP-WIN.EXE, FPROT.EXE,
FRW.EXE, IAMAPP.EXE, IAMSERV.EXE, IBMASN.EXE, IBMAVSP.EXE, ICLOAD95.EXE,
ICLOADNT.EXE, ICMON.EXE, ICSUPP95.EXE, ICSUPPNT.EXE, IFACE.EXE, IOMON98.EXE,
JEDI.EXE, LOCKDOWN2000.EXE, LOOKOUT.EXE, LUALL.EXE, MOOLIVE.EXE,
MPFTRAY.EXE, N32SCANW.EXE, NAVAPW32.EXE, NAVLU32.EXE, NAVNT.EXE, NAVW32.EXE,
NAVWNT.EXE, NISUM.EXE, NMAIN.EXE, NORMIST.EXE, NUPGRADE.EXE, NVC95.EXE,
OUTPOST.EXE, PADMIN.EXE, PAVCL.EXE, PAVSCHED.EXE, PAVW.EXE, PCCWIN98.EXE,
PCFWALLICON.EXE, PERSFW.EXE, RAV7.EXE, RAV7WIN.EXE, RESCUE.EXE, SAFEWEB.EXE,
SCAN32.EXE, SCAN95.EXE, SCANPM.EXE, SCRSCAN.EXE, SERV95.EXE, SMC.EXE,
SPHINX.EXE, SWEEP95.EXE, TBSCAN.EXE, TCA.EXE, TDS2-98.EXE, TDS2-NT.EXE,
VET95.EXE, VETTRAY.EXE, VSCAN40.EXE, VSECOMR.EXE, VSHWIN32.EXE, VSSTAT.EXE,
WEBSCANX.EXE, WFINDV32.EXE a ZONEALARM.EXE.

Worm se pak snaží najít další oběti - hledá emailové adresy v adresáři
Windows a v souborech na disku, které mají následující přípony: MMF, NCH,
MBX, EML, TBB a DBX. Pro posílání sebe sama používá svoji vlastní SMTP
rutinu, která se snaží najít vhodný SMTP server na následující položce v
registry:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Account Manager\Accounts

Worm falšuje pole FROM (Od) podobně, jako to dělá virus Win32:Klez-H. Je
proto takřka nemožné zjistit skutečného odesílatele infikované zprávy, a tak
najít infikovaný počítač.

Odstranění:
Smažte všechny programy napadené a vytvořené virem Win32:BugBear. Pokud je
virus aktivní, přístup k některým souborům může být zablokován. Proto je
potřeba napřed worm deaktivovat - buď přes Task Manager nebo odstraněním
jeho klíče v registry a nabootováním počítače.

Všechny verze programu avast! jsou schopny tento worm detekovat, pokud je
příslušný datový soubor VPS alespoň z 30. září 2002.
----- Original Message -----
From: "Pavel Benda" <pavel_benda/=/seznam.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, October 05, 2002 6:26 PM
Subject: Ochrana pred viry


> Na internetu je pro domaci pouziti zdarma ke stazeni antivirovy program
> firmy AVAST. Je dost dobry. Jedina vada. Je velky 10Mb. Stahuje se asi
> trictvrte hodiny, kdyz to jde dobre. Ale je to legalne. Adresa je
> http://www.avast.cz/
> Mejte se hezky. Pavel Benda
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1831


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Benda --- 5. 10. 2002
Ochrana pred viry

Na internetu je pro domaci pouziti zdarma ke stazeni antivirovy program firmy AVAST. Je dost dobry. Jedina vada. Je velky 10Mb. Stahuje se asi trictvrte hodiny, kdyz to jde dobre. Ale je to legalne. Adresa je http://www.avast.cz/
Mejte se hezky. Pavel Benda

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1830


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonín Bojanovský --- 5. 10. 2002
Program televize (1746) (1756)

Česká televize bude na prvním programu v sobotu 12.10. od 11,05 do 11,25
vysílat o včelách a včelařích v pořadu "Náš venkov". Opakování v pátek
18.10. od 15,05 hodin také na ČT-1.
A.Bojanovský


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1829


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

--- 5. 10. 2002
ezmlm warning

Zdravím, tady je program ezmlm. Spravuji diskusní mailing list
vcely/=/v.or.cz.

Pracuji pro svého správce, který může být zastižen na adrese
at vcely-owner/=/v.or.cz.


Vracejí se mi zprávy pro vás z mailing listu vcely.
Připojuji kopii první vrácené zprávy, kterou jsem dostal.

Pokud se tato zpráva také vrátí, pošlu testovací zprávu.
Pokud se vrátí i testovací zpráva, zruším vaši adresu z mailing listu vcely
bez dalšího upozornění.


Uschoval jsem si seznam zpráv z mailing listu vcely, které se z vaší adresy
vrátily.

Kopie těchto zpráv můžete získat v archívu.
Zprávy číslo 123 až 145 získáte z archívu (maximálně 100 zpráv na jeden mail)
získáte zasláním zprávy na následující adresu:
<vcely-get.123_145/=/v.or.cz>

Seznam zpráv se subjectem a autorem zpráv 123-456 - e-mail:
<vcely-index/=/v.or.cz>

Následují čísla zpráv:

1741

--- Připojuji kopii zprávy, která se mi vrátila.

Return-Path: <>
Received: (qmail 10629 invoked from network); 23 Sep 2002 12:10:55 -0000
Received: from pasky.ji.cz (HELO machine.sinus.cz) (qmailr/=/3ffe:80ed:0100:0201:0000:0000:0000:0001)
by 3ffe:80ed:0100:0000:0000:0000:0000:0000 with SMTP; 23 Sep 2002 12:10:55 -0000
Received: (qmail 11400 invoked for bounce); 23 Sep 2002 08:44:00 -0000
Date: 23 Sep 2002 08:44:00 -0000
From: MAILER-DAEMON/=/machine.sinus.cz
To: vcely-return-1741-vcely-forwarder=pasky.ji.cz/=/v.or.cz
Subject: failure notice

Hi. This is the qmail-send program at machine.sinus.cz.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<vcely-forwarder/=/pasky.ji.cz>:
Name "main::decoder" used only once: possible typo at /home/pasky/WWW/priw/vkonference/forw.pl line 63.
Use of uninitialized value in scalar chomp at /home/pasky/WWW/priw/vkonference/forw.pl line 60.
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /home/pasky/WWW/priw/vkonference/forw.pl line 61.
Use of uninitialized value in substitution (s///) at /home/pasky/WWW/priw/vkonference/forw.pl line 81.
Use of uninitialized value in scalar chomp at /home/pasky/WWW/priw/vkonference/forw.pl line 82.
Use of uninitialized value in substitution (s///) at /home/pasky/WWW/priw/vkonference/forw.pl line 84.
Use of uninitialized value in scalar chomp at /home/pasky/WWW/priw/vkonference/forw.pl line 85.
Unsupported conversion: Invalid argument at /home/pasky/WWW/priw/vkonference/forw.pl line 151.
Message-Id : <B1C2D116E002D3118B5100600863DB6CDDE171/=/KOSZMAIN>
/List-Help : <mailto:vcely-help/=/v.or.cz>
/List-Unsubscribe : <mailto:vcely-unsubscribe/=/v.or.cz>
/From : Grencik Juraj <juraj_grencik/=/kosz.utc.sk>
/X-Mailer : Internet Mail Service (5.5.2653.19)
/Reply-To : "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
/Date : Mon, 16 Sep 2002 09:40:48 +0200
/Received : (qmail 31198 invoked from network); 16 Sep 2002 07:43:56 -0000
/Mailing-List : contact vcely-help/=/v.or.cz; run by ezmlm
/Content-Type : text/plain
/List-Post : <mailto:vcely/=/v.or.cz>
/Subject : RE: Antwort: Re: gabon
/List-Subscribe : <mailto:vcely-subscribe/=/v.or.cz>
/X-No-Archive : yes
/Precedence : bulk
/Delivered-To : mailing list vcely/=/v.or.cz
/MIME-Version : 1.0
/To : Vcelarska konference <vcely/=/v.or.cz>
/enc
e text/plain
I'm not going to try again; this message has been in the queue too long.

--- Below this line is a copy of the message.

Return-Path: <vcely-return-1741-vcely-forwarder=pasky.ji.cz/=/v.or.cz>
Received: (qmail 31198 invoked from network); 16 Sep 2002 07:43:56 -0000
Received: from czpra-01-00.pop.xs26.net (HELO rover.dkm.cz) (3ffe:80ef:0100:0000:0000:0000:0000:0000)
by pasky.ji.cz with SMTP; 16 Sep 2002 07:43:56 -0000
Received: (qmail 4403 invoked by alias); 16 Sep 2002 07:11:48 -0000
Mailing-List: contact vcely-help/=/v.or.cz; run by ezmlm
Precedence: bulk
X-No-Archive: yes
List-Help: <mailto:vcely-help/=/v.or.cz>
List-Unsubscribe: <mailto:vcely-unsubscribe/=/v.or.cz>
List-Subscribe: <mailto:vcely-subscribe/=/v.or.cz>
List-Post: <mailto:vcely/=/v.or.cz>
Reply-To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Delivered-To: mailing list vcely/=/v.or.cz
Received: (qmail 4398 invoked from network); 16 Sep 2002 07:11:48 -0000
Message-ID: <B1C2D116E002D3118B5100600863DB6CDDE171/=/KOSZMAIN>
From: Grencik Juraj <juraj_grencik/=/kosz.utc.sk>
To: Vcelarska konference <vcely/=/v.or.cz>
Subject: RE: Antwort: Re: gabon
Date: Mon, 16 Sep 2002 09:40:48 +0200
MIME-Version: 1.0
X-Mailer: Internet Mail Service (5.5.2653.19)
Content-Type: text/plain

Par poznamok k diskusii o kliestokoch a liecbe:

V odpovediach by sa nemali pouzivat ostrejsie ci znevazujuce slova,
samozrejme, ak je to vazne, treba PRIMERANE zdoraznit dolezitost.
Napisane sa este da upravit, nedebatujeme pri stole.

O premnozeni kliestika v okoli Ziliny svedci fakt, ze minuly rok predali v
spominanej
jedinej vcelarskej predajni v ZIline 2000 pasikov Gabonu, teraz 3000 a pred
2 tyzdnami
mali uz vypredane. Zial, ani ja som v priebehu mojich doterajsich 5 sezon
este nemal
tak vela kliestikov a len dufam, ze Avartin bude dostatocne ucinny (zatial
mam este
dost zavieckovaneho, ale zial napadnuteho plodu).

Som vdacny za dobre rady a skusenosti, najma ked ich clovek potrebuje.
Nakoniec, aj v tych ostrych odpovediach treba hladat podstatu.

Juraj


> -----Original Message-----
> From:       Janura Stefan [SMTP:janura/=/minv.sk]
> Sent:       Friday, September 13, 2002 9:51 AM
> To:       Vcelarska konference
> Subject:       RE: Antwort: Re: gabon
>
> Matej, dakujem.
>
>
> Naozaj som netusil, ze moja "amatercina" rozputa taku horlivu
> diskusiu.
> No co. Vsetko zle je na nieco dobre.
> Pasik GABONu som dal do podmetu len ako nudzove riesenie, preto, ze
> kamarad
> viac nemal a v Ziline je len jedna predajna v ktorej maju lieciva len
> zriedka. Bolo to len nudzove riesenie situacie, pokial som nezohnal
> AVARTIN.
> Myslim, ze to bolo lepsie riesenie ako nechat padnut aj dalsie vcely. Zo
> spolku som dostal TAKTIK ,ale ten hlupy knot stale zhasinal. Tak som
> zhanal
> iny liek, pri ktorom by ma netrafal slak.
>
> Dakujem za vsetky Vase nazory.
>
> P.S. Gabon som koli nebespecenstvu rezistencie uz vybral.
>
> Pista
>
>
>
>
> > Priatelia, v povodnom maily, ktory tuto diskusiu odstartoval nas Pista
> > ziadal o radu.
> >
> > Namiesto toho 2/3 odpovedi boli len poucovanim a vysmechom! Myslim, ze
> > keby sme sedeli pri jednom stole vase odpovede by asi boli ine.
> >
> > Niektory z nas maju viac skusenosti, niektory menej. Myslim,ze by bolo
> > spravnejsie ak nas niekto ziada o radu / a vieme mu poradit / tak mu
> > odpovedat na to co sa pytal.
> >
> > P.S. Nechcel som sa nikoho doknut, ale posledny mail pana "NezMar",
> ktory
> > sa nedokazal ani podpisat, ma primel k tomuto prispevku.
> >
> > Matej
> >
> >
> >

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1828


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

--- 4. 10. 2002
kocovani

kocovani

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1827


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Machovi --- 3. 10. 2002
RE: DOES YOUR FOREIGN ACCENT SIMPLY GET IN THE WAY? (1788)

I dont want your mails.

-----Original Message-----
From: Sarah Benson [mailto:sarah_benson/=/nomoreaccent.com]
Sent: Friday, September 27, 2002 11:28 PM
To: Včelařský mailing list
Subject: Q: DOES YOUR FOREIGN ACCENT SIMPLY GET IN THE WAY?

Q: " Would you like to Lose Your Accent ? "

- DO YOU FIND OTHERS HAVE A HARD TIME UNDERSTANDING WHAT YOU ARE TRYING
TO
CONVEY?

- DO YOU FIND THE NEED TO REPEAT YOURSELF FOR OTHERS TO UNDERSTAND YOU
CLEARLY?

- DO YOU FEEL EMBARRASSED OR LESS CONFIDENT WHEN TALKING TO WORK
COLLEAUGES?

- DO YOU WISH TO COMMUNICATE YOUR THOUGHTS MORE EFFECTIVELY?

- DOES YOUR FOREIGN ACCENT SIMPLY GET IN THE WAY?

Introducing the Krieger Method, an innovative teaching system, designed
to
help you develop effective communication skills.

Andy Krieger, inventor of this miracle product, originated this
revolutionary idea whilst working with actors and their accents within
the
Hollywood film industry.

Contact us to learn about the true benefits you can obtain to
communicate
with confidence!!

"Make your accent simply disappear!"

For Accent Reduction Empowerment, visit us on the web today at :-

www.nomoreaccent.com

Thank you for your time and interest...

Sarah J. Benson
Marketing Co-ordinator

Andy Krieger Inc, never sends unsolicited email. If you feel this is
email
is not of interest to you, then we sincerely apologize and guarantee you
will not receive another email from us, unless you otherwise wish.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1826


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Libor Jarolím --- 3. 10. 2002
Re: virus (1824)

A postižení nechť se podívají třeba na www.viry.cz
Snad tam najdou radu či pomoc.
Ahoj
Libor Jarolím
Ostrava-Stará Bělá

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1825


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Baudis Jan P. --- 3. 10. 2002
virus


Zdravím včelaře,

zatím to tak vypadá, že zavirované pseudo-příspěvky (rozesílané
jakoby z včelařské konference) ve skutečnosti rozesílají zavirované
počítače některých účastníků. Adresy si virus "vytahá" ze starších
konferenčních příspěvků archivovaných v počítači. Vytahá si však jen
některé - proto na některé adresy zavirované příspěvky přišly a na
jiné konferenční adresy zavirované příspěvky dosud nedorazily.
Zároveň si virus vypůjčí z nějakého staršího příspěvku
(archivovaného v zavirovaném počítači) i znění předmětu (téma,
subject) a část znění příslušného staršího příspěvku (jen pár
prvních řádků, pak je to useknuté). Zpáteční adresa uvedená v
zavirovaném mailu je (jak se zdá) zfalšovaná.

Stále platí - nejjistější ochranou je neotevírat přílohy: např. s
názvem "ramecek.doc.exe" nebo "news.src" (to jsou názvy včera
doručených příloh = vironosičů).

Těm, jejichž mailovací software otevírá přílohy automaticky (což je
tedy velice nepříjemná vlastnost), mohu poradit jen to, aby rovnou a
bez otevírání smazali mail, který se tváří (např. podle předmětu
nebo autora), že je to příspěvek ze včelařské konference, ale mailer
hlásí, že tento mail má nějakou přílohu.

Znovu si dovoluji opakovat všem: žádný řádný příspěvek rozeslaný
včelařskou konferencí nemá žádnou přílohu.

(Možná není od věci v období, než se virová epidemie přežene,
sledovat konferenci na webu - www.vcely.or.cz )J. P. Baudiš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1824


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vlastimil Protivínský --- 3. 10. 2002
Pro vcelare ze Sternberka (1808) (1810) (1818)

Přátelé, kolegové,

moc prosím, je-li tu v konferenci někdo ze Šternberka, ozvěte se mi, prosím:

protivinsky/=/quick.cz

Dík, Vojta

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1823


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 78290 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 1823 do č. 1883)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu