78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)Richard imko (e-mailem) --- 17. 9. 2005
Re: Vichni vědí co je patně?! (12291) (12309)

Není sice moc času, ale pozdě také ne. Oslovil jsem několik lidí a požádal
o poskytnutí bližších údajů o navýšení. Celkoví objem finančních
prostředků, účel, odůvodnění a tak. Nyní jsem požádal e-mailem několik
poslanců a jednoho senátora o schuzku. Budu mluvit z patra, ale písemnou
verzi jim předám. Včetně údajů o počtu včelařů a včelstev na okrese. Je
pravda, že důležitá je "masovost" tohoto připomenutí. V případě zájmu sojí
písemnou přípravu poskytnu dalším zájemců. Je možné, že se to mine účinkem,
ale je třebas to zkusit. Také jsem někde četl radu. Včelaři vyražte do
Bruselu. Řekl bych to jinak. Oslovme naše europoslance. Zaslat jim písemně
co nás trápí. Třeba ochrana evropského trhu před dovozy ze zemí třetího
světa. Nebo žádost o změny dotačních titulů. A to výstižně, krátce a
konkrétně. Jsou to námi volení zástupci. Je třeba zdůvodnit kolika lidí se
problém Týká. Včelařů, v návaznosti zemědělců, zahrátkářů, konzumentů
včelích produktů. Zmínit krajinotvorný prvek.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12310


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Rotbauer (e-mailem) --- 17. 9. 2005
Re: Vichni vědí co je patně?! (12291)

To samozřejmě není špatný nápad, ale není to tak jednoduché. Najít poslance
a jeho kancelář zvládne každý, Je dobré se tam objednat. Teď jde jen o
účinnost tohoto snažení. Pokud tam půjde jen nějaký včelař sám za sebe,
předpokládaný úspěch je velice mizivý. Poslanec sice vyslechne, snad si
udělá i nějakou poznámku ale to bude asi všechno. Lepší je, aby někdo
připravil výstižný text, který by schválila okresní konference a zároveň
pověřila někoho, kdo by tímto argumentem zároveň příslušného poslance i
vyzbrojil. A teď si na závěr přihřeju svoji polívčičku. Toto byl i jeden z
mých, bohužel nezveřejněných návrhů zmíněné okresní konference v Písku.
Veliká škoda, že takto někdo nepřemýšlel i na sekretariátu ČSV a nezahrnul
to do pokynů před konáním konferencí. Ale dá se to napravit ještě dnes, jen
by bylo dobré, aby se zapojilo hodně OV i ZO a dosáhl se tak i průřez
politickým spektrem ve sněmovně. Zdá se mi že až příliš všichni spoléháme
na př.       Mandíka, že to tam za nás vyžehlí všechno sám. Zkušenosti z této
práce mám jen na území       města, kdy jsem nejdříve napsal provokační článek
do místních novin a oslovil Radu města, starosta města na to samozřejmě
zareagoval a tak jsme se s předsedou ZO nechali pozvat na městský úřad ke
starostovi na kafe a na kus řeči. Výsledkem je 12 tisíc, které jsou již
dnes na účtu ZO.
J.Rotbauer

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12309


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (e-mailem) --- 17. 9. 2005
Re: Pro pana Rotbauera - veřejně (12296) (12304) (12306) (12307)

>I pamflet může být užitečný, vyburcuje ostatní k diskusi a k přemýšlení a
to se myslím zdařilo.

S tím souhlasím. Vždyť jde o to, aby se věci zlepšovaly a nikdy nic není
dokonalé. O dobré nápady je vždycky nouze a tvé návrhy je potřeba
prodiskutovat a po většinovém souhlasu realizovat. Kdo má zájem, pro toho
je v této konferenci dost materiálu k přemýšlení. Už jsem někde navrhoval
uspořádat anketu ke sporným věcem ve svazu. Například otázky kolem
časopisu:
1. Nabídnout časopis veřejnosti za x Kč?
2. Zveřejnit obsah na internetu (se zpožděním)?
3. Přijímat do časopisu inzerci nečlenů?
atd atd. Těch témat by bylo spousta. Například členské příspěvky za
včelstvo. Měli by mít velkovčelaři větší vliv v organizaci podobně jako v
akciové společnosti? Věřím, že co nejvíc účastníků sjezdu se do prosince
zorientuje a pohnou věci k lepšímu. Takové ankety dělá kde kdo a nemůže to
být na škodu znát názory včelařské veřejnosti.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12308


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Rotbauer (e-mailem) --- 17. 9. 2005
Re: Pro pana Rotbauera - veřejně (12296) (12304) (12306)

Odpověď pro př. Emana
Vážený příteli,
Autorství přirovnání s Ch 77 není můj nápad ( viz A. Podhájecký z 12.9. ).
Těch manipulací s dokumenty bylo dříve více, vzpomeň na 2000 slov atd.
Určitě nejde o obsahové srovnávání to by byl opravdu nesmysl, ale určitá
podobnost možnosti přístupu k textu tady je. Nesouhlasím s Tebou, že i2j
byla pro všechny dostupná. Jestliže se kritika textu objevila ve
Včelařství, měla tam být i2j i zveřejněna, aby šance obou stran byly
vyrovnané, to snad uznáš.
Vím že příprava tisku časopisu je náročná a zdlouhavá věc a ani jeho
příloha dost neumožňuje předat včelařům potřebné informace co nejrychleji.
Jeden z mých návrhů je návrat k dřívějším Věstníkům, představ si
oboustranný potisk nepřeložené A3 , zasílaný hromadně pro celý OV, kde by
si zástupci ZO na měsíčním zasedání tyto „noty“ odvezli pro svoje členy
pěkně pod paží a měli by přípravu ČS ZO z části hotovou. Možná že by se
zlepšila i účast na těchto jednáních. Je to rychlé, levné a velice
operativní, jen by na sekretariátu přibylo víc práce. Také by se trochu
snížil význam časopisu Včelařství a tak by už mohl být konečně jen pro
předplatitele za což se velice přimlouvám. Určitě bych byl mezi nimi, jen
je mi protivné, když mi cokoliv někdo nutí povinně a se lží, že je to
zadarmo. Ale to by bylo dobré prodiskutovat jako speciální téma, třeba se
toho někdo ujme. Pokud se zmiňuješ o omezeném rozsahu časopisu, je tam
místa podle mě až až. Oželel bych klidně tu plošnou a velice drahou reklamu
na zašlý kuřák, nebo kuklu prožranou od myší. To jsem ale asi nepochopil
umělecký záměr autora tohoto kouzelného zátiší, třeba se to někomu líbilo,
ale místa je v časopisu dost. Stále platí, že kdo chce, hledá způsoby, kdo
nechce hledá důvody. A nakonec. I pamflet může být užitečný, vyburcuje
ostatní k diskusi a k přemýšlení a to se myslím zdařilo.
A můžeš mi klidně příště tykat, jsme přece včelaři = přátelé. O totéž bych
chtěl požádat i ostatní nejsou li výslovně ze svých osobních důvodů proti.
J. Rotbauer

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12307


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (e-mailem) --- 17. 9. 2005
Re: Pro pana Rotbauera - veřejně (12296) (12304)

Josef Rotbauer:
Proto jsem usoudil, že dodatečně trávit další čas nad skládáním slohové
práce, která by měla být jen zařazena do písemných materiálů konference je
pro mě ztrátou času.
------------------------------------

Myslím, že z Vašich příspěvků v konferenci by se pomocí COPY a PASTE dal
písemný přehled většiny Vašich názorů sestavit. Delegáti na sjezd by si to
měli udělat. Mám dojem, že jsem Vás pochopil.

Na druhou stranu srovnávat situaci I2J s Chartou 77 je poněkud úchylné. I2J
byl dostatečně zveřejněn, aby se k němu každý, kdo má opravdu zájem,
dostal. Je pochopitelné, že v omezeném rozsahu časopisu Včelařství nebyl
prostor pro tento mírně nepřátelský pamflet. Komu se nelíbí slovo pamflet,
ať se podívá do významového slovníku češtiny a zjistí, že je to výstižný, i
když možná hanlivější název pro takový text.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12306


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Rotbauer (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Re: Dotaz na př. Rotbauera (12224) (12295) (12303)

Pro př. Stonjeka a spol.
Díky za příspěvek, určitě to neberu jako osobní útok. I ten je někdy lepší
než kudla do zad. Diskuse se někdy může i přiostřit, kdo nezvládne diskusi
mezi chlapama, ať se jde vyplakat do dámského klubu. Škoda, že jen málo
lidí se do diskuse na toto téma zapojuje. A že by nám to všem prospělo !
Co si myslíš o stavu čl. legitimací ? Je to vše v pořádku nebo by to sneslo
nějakou inovaci. Chtělo by to asi na titulní straně také vyznačit vztah a
příslušnost k evropským včelařským společenstvím, ty drahé roční známky z
tiskárny cenin bych nahradil razítkem ZO při kontrole legitimací na VČS.
To by asi bylo lidí, co by je v kredenci vůbec nenašli. Docela tu novou
pěknou mám před očima. Byla by určitě i více funkční, protože bych tam
nechal místo i na registrační číslo chovatele ( z Hradišťka ), co si
málokdo pamatuje. Zaslechl jsem něco o úvahách nad magnetickými kartami.
Bůh nás ochraňuj.
A co ve Včelařství, jak se ti líbila ta autentická fotografie se zátiším
zanedbaného kuřáku, to nebyla historie, to byl snad typ, který se dosud
ještě prodává. A nebo ta prožraná kukla od myší, co měla dělat dojem, že se
rozpadá stářím. Asi jsem nepochopil umělecký záměr autora a zase jen
kritizuji a nic pozitivního. A víš proč ? I ta stránka v časopise má svoji
cenu, stačí si podat celostránkový plošný inzerát a hned se uvidí, za kolik
je v Pardubicích perník. A zase je to za naše!       Marné jsou snahy mě
přesvědčit, že dostáváme časopis zadarmo. Příště se zase ozvu, ale až
zpracuju všechny žádosti na dotace. Zdravím všechny, zejména konstruktivní
vzpurníky. Josef Rotbauer.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12305


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Rotbauer (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Re: Pro pana Rotbauera - veřejně (12296)

Pro př. Šimko – veřejně

Vážený příteli,
S politováním musím konstatovat, že špatně čteš. Snad dost jasně jsem
napsal, proč už někteří včelaři, včetně mě, ztratili zájem a iniciativu
dále podporovat tento chaos plný nedorozumění, skandalizování a intrik. To
se mezi přáteli nedělá. Něco kritizovat, obzvláště je li to něco, nebo
někdo, co nebo kdo žije i z mých peněz je moje svaté právo, něco budovat
je dnes již jen dobrá vůle a svobodné rozhodnutí každého z nás. . Kdyby to
byla povinnost, bylo by pro práci v ČSV lidí habaděj. Není tomu tak. K
Vašim postřehům z písecké konference jen tolik.
Byli jsme oba na stejné konferenci od začátku až do konce ? Že jsem asi
dobře neodhadl publikum ve Vašem případě připouštím. Jste na tom dost zle,
když nevydržíte druhému naslouchat více jak 20 minut. Do diskuse jsem se
řádně přihlásil mezi prvními u předsednického stolu s tím, že budu asi
trochu delší. Délka diskusních příspěvků nebyla konferencí nijak omezena.
Jako osnovu jsem použil celkem vyčerpávající druhou část zveřejněného
článku př. Texla, kterého si rovněž vážím, z jeho názory se v mnohém
ztotožňuji ale domnívám se, že to nesouvisí s jeho popularitou na nějaké
přednášce. Nepochopil jsem, proč se tím ohrazujete. Moje návrhy, které
podle této osnovy měly zaznít si zasluhovaly podle mého názoru ústní
podání, měly být zároveň i podnětem pro další diskusi . Proto jsem usoudil,
že dodatečně trávit další čas nad skládáním slohové práce, která by měla
být jen zařazena do písemných materiálů konference je pro mě ztrátou času.
Ze slušnosti jsem dodatečně telefonoval pověřenému členu OV a takto jsem
mu také zdůvodnil, že dodatečně žádný písemný materiál nedodám.
P.S.
A teď k Vašemu dodatku. Je mi líto, nevlastním žádnou výkupnu, ale i kdyby
tomu tak bylo, s radostí bych Vaši návštěvu u nás oželel. Chce to sbírat
víc informací, trochu se v problému orientovat       a ne hned házet veřejně
jedovatou slinu.
Na osobní shledání 24.9. se na schůzi OV upřímně těší Josef Rotbauer.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12304


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stonjek (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Re: Dotaz na př. Rotbauera (12224) (12295)

Doufám, že můj příspěvek nevyzněl jako osobní útok. Chtěl jsem jenom
naznačit, že příspěvky na téma vše je špatně jsou již mírně uspávající a že
by situaci prospělo, aby se každý vyjádřil co konkrétního mu na vedení
Svazu vadí. Ovšem z vašeho příspěvku, který nabral na objemu jsem opět nic
tak konkrátního nenašel. Jinak na otázky 124 mohu odpovědět kladně, rizika
podstupuji každou sezonu, úvěrů se zbaběle bojím. I když jsem se bránil,
nějakou tu funkci jsem v ZO pozbíral a tak nějakou tu práci také odvedu. Co
konkrétně vadí na Svazu mě. Když potřebuji adresu pastevního referenta,
předsedu místní organizace apod. tak jí získám poměrně těžko a telefon
vůbec ne. Pak to stojí spoustu času, benzinu a je to zbytečné. V těchto
případech si ideální stav představuji jinak, ale je to v podstatě prkotina.
Dále mi vadilo, že svaz nedělá nic pro zpřístupnění obchodní sítě včelařům.
Volím minulý čas proto, že se situace začíná vylepšovat a dopadne li vše
dobře, možná budeme po Novém roce mile překvapeni. Včela Předboj, to je
smutná záležitost, ale nikdy jsem ji nepotřeboval a ani tam žádné peníze
neinvestoval tak to jde mimo mě. Takže na závěr. V současném ČSV jsem rád,
a rozhodně je mi dnešní vedení sympatičtější, než klan obchodníků z medem.
Myslím, že přísloví: Psi štěkají, karavana jde dál je docela na místě,
Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12303


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Re: Prospívá med naemu zdraví? (12190) (12282) (12287)

> Po medu se tloustne stejně jako po cukru .....
To jeden z příkladů, jak se zde někdo někde ptal, co by měl tedy ČSV dělat.
Shromáždit fakta, zdroje, atd. tedy normální rešerži, tak jak se má dělat.
V rozpočtu je na všeobecněprospěšnou a vzdělávací činnost vydáváno asi 12
miliónů korun. Snad by se našlo několi desítek tisíc na sponozorování např.
studentských prací na daná téma. Jedná se jen o rešerži, ne o výskum -
ideální start pro studenty (a možná i někdy budoucího včelaře).
K dané otázce - nejsem chemik, ale chemici mi to potvrzovali.
Po medu a cukru se netloustne snadno. K uložení kila tuku tělu prý stačí
něco přes kilo tuku v potravě. Ale cukrů prý několi kilo, protože tam je
velká ztráta při přeměně. Cukry dodávají tělu okamžitou energii, ale tělo
je neukládá na dlouhou dobu. Na to má tuky. Samozřejmě, když máme dost
cukru, nemusí tělo odbourávat tuky a nehubnem.
Je to bez záruky, v chemii nejsem příliš vzdělán.
karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12302


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ing. Arnošt Hrdina (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Re: Pro pana Rotbauera - veřejně (12296)

Opět typ podpory?
Nebo pacifikace kohokoliv, kdo má jiný názor? Pěkně po Česku :)!?
Nakonec by asi bylo nejlepší, aby to zůstalo tak jak je, ne :)!?

----- Original Message -----
From: "Josef Kouba" <domus/=/cbox.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, September 16, 2005 3:20 PM
Subject: Re: Pro pana Rotbauera - veřejně


Pan Rottbauer by pro včelařství a včelaře udělal nelépe, kdyby dělal
jednatele v ZO, kterého nemohou sehnat. Mohl by v praxi ukázat, jak se to má
dělat a ovlivňovat z dola i ČSV.

S přáním hezkého dne Josef KoubaOdpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12301


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ing. Arnošt Hrdina (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Re: Pro pana Rotbauera - veřejně (12296)

Vážení!

Pokud jsi si přečetl test přítele Rotbauera, tak on o příteli Texlovi nic
závadného neřekl....pouze konstatuje, že jak řekl jméno Texl, tak se dál
nedostal.

Náhodu jsem byl přítomný v Brně na tzv. schůzi k přípravě voleb co byla
ještě před volbami do okresů...je to dáváno Ústředním vedením k dobru, jako
"schůze v Brně odmítla I2j jako pamflet".

Tak to tam probíhalo tak, že hned v úvodu předseda Sojka nazval dokument
(jak je u nich obvyklé ho nikdo neměl k dispozici) pamfletem. Načež
vystoupilo pár lidí s kritikou (ve stylu Anticharty z doby normalizace) -
vlastně to byli členové UV, čili ti, kteří sice nejsou mediálně profláknutí
(nejsou členové výboru) ale jsou to delegáti a mají máslo na hlavě.
Přítel Petr Texl, který tam byl zřejmě pozván, aby ho veřejně zpacifikovali
se v oficiální části ani nedostal ke slovu, kdyby se o něj nepřihlásil,
ikdyž tam byl extra pozván.
V časopisu Včelařství se ale dočtete něco jiného.

I já si přítele Texla vážím a již jsem několikrát napsal. Absolvoval jsem
též více přednášek a akcí PSNV a jsem nadšen tím, co a jak dělají pro české
včelařství. Myslím, že je to dnes ve včelařství jeden z mála lidí, kdo je
schopný se vyznat v tom, co k čemu nám může být EU. V tom, jaký trend má
včelařství i v jiné zemi. Nejezdí tam za svazové peníze reprezentovat, ale
získat informace pro svoji organizaci a to je PSNV. Protože PSNV, které je
předsedou, je spolek, který něco dělá, je trnem v oku těm, kterým
konkuruje. Kdo to je si určitě domyslíte sami.

Ale něco k praktikám našeho ÚV.
Na minulé schůzi, která byla před měsícem a byla definována jako školení k
dotacím, došlo opět ke slovní inzultaci všech, kteří mají něco společného s
i2j.
Takže já bych vůbec nepodceňoval naše skvělé ÚV. Manipulaci a mystifikaci
zvládají dokonale a nedělám si iluze, že když někdo na konferenci vystoupí s
jiným programem, než oni mají vytčený, že bude mít se svými názory extra
prostor. Tohle není na povídání a názory, ale na psychologickou a rétorickou
přípravu lidí, kteří za nás eventuálně budou mluvit. Oni mají svoje výmluvy
naučené zpaměti.
I demokracie je o moci a oni mají největší moc. Zatím!
Mohou organizovat za naše peníze "volební shromáždění" rozdat chlebíčky a
zavázat si voliče.
Mají v rukou časopis a ti kdo půjdou na konferenci ho většinou čtou...a co
čtou? Že se někdo pokouší rozvrátit svaz... Je to dnes něco jako Rudé Právo.

Takže pánové polemika typu ty mi řekni co bys udělal a mělo by se to udělat
tak a tak nikam nevede. Chce to konkrétní činy!

Budete mít schůze kvůli předání dotací !!!

1) Z každé organizace máte někoho, kdo chodí na OV. Určitě i tam (a pokud
ne, tak může tuto diskuzi vyvolat) se bude jednat, co prosazovat na
celostátní konferenci. Možná byste tam mohli přečíst prohlášení i2j jako
inspiraci :)!

2) Z našich schůzí by měl vzejít požadavek, co naše organizace chce, aby
zástupci OV prosazovali.
Projednat, odhlasovat a dát to zápisu ze schůze aby byl závěr jednoznačný a
jasný.

3) Závěr a mandát schůze by měl být pro vašeho kandidáta a člena OV závazný.
Jak vaše požadavky na OV prosadí, aby se dostaly i do programu kandidáta pro
konference to prostě záleží na něm, a je vaše plus,nebo problém, koho jste
si do OV zvolili.

Bohužel když se vám nepodaří prosadit vaše názory ani na členské schůzi, pak
vám nezbývá, než se podvolit většině, nebo vystoupit.
I tohle je demokracie. A měli jste si rozmyslet před rokem, pro koho jste
zvedali ruku a jestli bude zastupovat VÁS!

Myslím, že je to jediná páka, jak věci hnát jiným směrem a pohnat ÚV k
zodpovědnosti pokud něco prošvihli, nebo je pochválit, jestli to dělali
dobře. To já nevím. Ale současné vedení na sebe audit hospodaření určitě
nepovolá. Navíc audit, jak víme není nestranný a auditor je povinný být na
straně zadavatele.

Dlouho jsem do konference nepsal, ale myslím, že nazrál čas. I po té
poslední schůzi s vedením ÚV, kde se opět předvolebně vymývaly mozky.

Promiňte za tak dlouhý monolog, ale nevím, jak bych to rozepsal do více
příspěvků.

Příjemnou zábavu na vašich schůzích :)!

Arnošt

----- Original Message -----
From: "Richard imko" <vcelar.rs/=/tiscali.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, September 16, 2005 1:05 PM
Subject: Pro pana Rotbauera - veřejně


Vážený pane Rotbauer
Opět se ve Vašich příspěvcích objevuje co je špatně. Nikde jsem nenašel jak
to dělat jinak. Především se chci vrátit k okresní konferenci v Písku. Zde
jste vystoupil se „svými“ příspěvky. Převážně jste zde četl dopisy obdržené
e-mailem od dalších včelařů. Účastníkům konference se nelíbila především
monotónnost a neúměrná délka vašeho příspěvku. Prostě jste neodhadl
publikum. Když mluvíte více jak 20 minut, tak Vás prostě lidé v okolí
přestanou poslouchat. Jinak jste byl vyzván, aby jste své připomínky a
návrhy předložil písemně, s tím, že budou přiloženy k písemnému vyhotovení
usnesení okresní konference. Vy jste tak neučinil. Jiné přílohy řádně
podané se byly do usnesení zapracovány. Že by někoho nadzvedlo jméno Texl
jsem si nevšiml. Asi máte na mysli přítele Petra Texla. Znám ho osobně a
vážím si ho. Kdyby ho včelaři z okolí tak bytostně nesnášeli, tak by
přítel Texl nebyl pozván k nám do Milevska v dubnu 2004 na přednášku. Jinak
na ni s „odporem“ přišlo kolem 70 lidí.
Ještě malá připomínka. Nevíte zda svazu jde víc o med nebo o zavčelení
krajiny? Svaz má hájit oba zájmy. Med je důležitý pro ekonomiku včelaře.
Zavčelení krajiny je celospolečenský zájem.

P.S.
Pokud budete ve vašich výkupnách poskytovat takové „služby“ jako letos, tak
se bez nich rád obejdu.
Richard Šimko

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12300


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Kouba (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Re: Pro pana Rotbauera - veřejně (12296)

Pan Rottbauer by pro včelařství a včelaře udělal nelépe, kdyby dělal
jednatele v ZO, kterého nemohou sehnat. Mohl by v praxi ukázat, jak se to má
dělat a ovlivňovat z dola i ČSV.

S přáním hezkého dne Josef Kouba


----- Original Message -----
From: "Richard imko" <vcelar.rs/=/tiscali.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, September 16, 2005 1:05 PM
Subject: Pro pana Rotbauera - veřejně


> Vážený pane Rotbauer
> Opět se ve Vašich příspěvcích objevuje co je špatně. Nikde jsem nenašel
> jak
> to dělat jinak. Především se chci vrátit k okresní konferenci v Písku. Zde
> jste vystoupil se „svými“ příspěvky. Převážně jste zde četl dopisy
> obdržené
> e-mailem od dalších včelařů. Účastníkům konference se nelíbila především
> monotónnost a neúměrná délka vašeho příspěvku. Prostě jste neodhadl
> publikum. Když mluvíte více jak 20 minut, tak Vás prostě lidé v okolí
> přestanou poslouchat. Jinak jste byl vyzván, aby jste své připomínky a
> návrhy předložil písemně, s tím, že budou přiloženy k písemnému vyhotovení
> usnesení okresní konference. Vy jste tak neučinil. Jiné přílohy řádně
> podané se byly do usnesení zapracovány. Že by někoho nadzvedlo jméno Texl
> jsem si nevšiml. Asi máte na mysli přítele Petra Texla. Znám ho osobně a
> vážím si ho. Kdyby ho včelaři z okolí tak bytostně nesnášeli, tak by
> přítel Texl nebyl pozván k nám do Milevska v dubnu 2004 na přednášku.
> Jinak
> na ni s „odporem“ přišlo kolem 70 lidí.
> Ještě malá připomínka. Nevíte zda svazu jde víc o med nebo o zavčelení
> krajiny? Svaz má hájit oba zájmy. Med je důležitý pro ekonomiku včelaře.
> Zavčelení krajiny je celospolečenský zájem.
>
> P.S.
> Pokud budete ve vašich výkupnách poskytovat takové „služby“ jako letos,
> tak
> se bez nich rád obejdu.
> Richard Šimko
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12299


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Michal Pol (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Re: Hledání v textech zahraničních knih - i včelařských (12297)

Oprava: 1 pixel = 5 metrů.

mp

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12298


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Michal Pol (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Hledání v textech zahraničních knih - i včelařských

Možná to znáte, ale pro mě je to novinka. Na http://print.google.com je betaverze prohledávače naskenovaných knih, hledá se fulltextově, tzn. nejen v nadpisu, ale i v celém textu knihy. Prozatím se jedná převážně o anglicky psané knihy.

A ještě z jiného soudku. Pokud se chcete podívat na svoje včelky zezhora, na adrese http://www.geodis.cz/www/www_data/index.php?page=barevne_ortofoto.html je archiv volně přístupných (po registraci) leteckých snímků celé ČR. Rozlišení 1pixel=50cm, takže velké detaily nečekejte.

mp

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12297


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Richard imko (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Pro pana Rotbauera - veřejně

Vážený pane Rotbauer
Opět se ve Vašich příspěvcích objevuje co je špatně. Nikde jsem nenašel jak
to dělat jinak. Především se chci vrátit k okresní konferenci v Písku. Zde
jste vystoupil se „svými“ příspěvky. Převážně jste zde četl dopisy obdržené
e-mailem od dalších včelařů. Účastníkům konference se nelíbila především
monotónnost a neúměrná délka vašeho příspěvku. Prostě jste neodhadl
publikum. Když mluvíte více jak 20 minut, tak Vás prostě lidé v okolí
přestanou poslouchat. Jinak jste byl vyzván, aby jste své připomínky a
návrhy předložil písemně, s tím, že budou přiloženy k písemnému vyhotovení
usnesení okresní konference. Vy jste tak neučinil. Jiné přílohy řádně
podané se byly do usnesení zapracovány. Že by někoho nadzvedlo jméno Texl
jsem si nevšiml. Asi máte na mysli přítele Petra Texla. Znám ho osobně a
vážím si ho. Kdyby ho včelaři z okolí tak bytostně nesnášeli, tak by
přítel Texl nebyl pozván k nám do Milevska v dubnu 2004 na přednášku. Jinak
na ni s „odporem“ přišlo kolem 70 lidí.
Ještě malá připomínka. Nevíte zda svazu jde víc o med nebo o zavčelení
krajiny? Svaz má hájit oba zájmy. Med je důležitý pro ekonomiku včelaře.
Zavčelení krajiny je celospolečenský zájem.

P.S.
Pokud budete ve vašich výkupnách poskytovat takové „služby“ jako letos, tak
se bez nich rád obejdu.
Richard Šimko

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12296


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Rotbauer (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Re: Dotaz na př. Rotbauera (12224)

Odpověď pro př. Stonjeka z 10.9.
Vážený příteli,
Tvoje reakce na můj příspěvek do diskuse vybudila na mé tváři úsměv,
protože mi připomínala trochu zastaralou, leč ještě používanou formu :
„Dojdou-li tě argumenty, vrhni se do útoku“. Já ho přijímám a sděluji,
pokud bys chtěl opravdu znát moji práci i ostatní včelařské aktivity, rád
Ti je sdělím na Tvoji adresu, zde by to mohlo vypadat na samochválu.
Až do konání letošní okresní konference jsem byl ochoten zvažovat i další
práci ve prospěch včelařství. Bohužel, moje připravené kritické připomínky
doplněné vždy o návrh na řešení jsem neměl možnost ve svém diskusním
příspěvku ani dokončit i když jsem se jako zvolený delegát okresní
konference v Písku připravoval do diskuse poctivě dva dlouhé večery.
Stačilo zmínit jméno Texl a měl jsem šmytec. Ptáš se na záchranná opatření
? Myslím si, že některá znám, jsou minimálně dobrá pro další diskusi. Ani
já nesouhlasím se všemi body i2j, ale velmi si cením odhodlání všech
aktivistů něco změnit a položit základ k přemýšlení.. Reakce nejvyšších
orgánů svazu mě také připomíná dobu dávno minulou. Děsí mě ta podoba
hromadného odsuzování neznámého textu. Že by obavy z možné infekce ?
Znám i další včelaře, kteří by       byli ochotni přemýšlet       jak dál a lépe.
Příkladem je také i tato diskuse i když se každému hned nepodaří uhodit
hřebík na hlavičku. Velké většině včelařů bohužel ani po tolika letech
nedošlo, že se změnily poměry, ekonomika i veškeré zákonitosti z toho
vyplývající. Takto poučit včelaře měl bohužel svaz. Nikde jsem dosud nečetl
zásadní stanovisko ČSV, o co jde především, zda o zavčelení krajiny nebo o
med. Tady se to prokazatelně hraje na obě strany ( aby neubyli
spokojení příznivci ). Dříve jsme společně budovali ČSV, považovali jsme
jej a celý jeho ekonomický potenciál za svůj a protože jsme měli mít dříve
přibližně „všichni stejně“, mnozí se koukali druhému do peněženky „ co za
to má „. U některých funkcionářů je to bohužel zvykem ještě dnes. Pak se
také budovala Včela Předboj, což nebylo nic jiného, než naše společné
včelařské „odbytové družstvo“.
Zdůrazňování jakéhosi podílu na spoluvlastnictví a vztahu ke svazu patří
minulosti. Ty nejlepší perníčky nám z naší pohádkové svazové chaloupky
kdosi oloupal a tak je teď vlastní i nevčelaři, banky a kdoví kdo ještě.
Proto jsou včelaři také současným stavem velice zklamáni a nejsou již
ochotni snažit se za někoho, kdo to má ( nebo měl by mít ) v popisu práce.
Vědět „ jak na to „ je mnohdy v tržní ekonomice podstatná část hodnoty
firmy. Také jsem prožil dobu, kdy sběrači cizích nápadů z nich sesmolili
diplomovou práci. Takže kritiku dnes chápu jen jako impulsy k tomu, na co
by se měli odpovědní pánové zaměřit. Vymyslet si to budou muset ale asi
sami, vzdělání k tomu mají dostatečné, snad proto na ně ten přísnější
metr. Hesla typu „svaz si rozvracet nedáme“ patří do prvomájového průvodu.
V podmínkách tržní ekonomiky, kterou si přála většina národa, by se měl
každý včelař nekoukat na to, co kdo z toho má, ale hledět, aby také měl on
sám a položit si s odvahou každý sám sobě několik nepříjemných otázek       
1. umím vyrobit sice med, ale umím ho i prodat ?
2. vybudoval jsem si obchodní kontakty ?
3. jsem ochoten jít do rizika úvěrů a obchodních ztrát ?
4. vybudoval jsem si zázemí na zpracování medu ?
A tak bych mohl ještě pokračovat v dalších otázkách dál a dál. Odpovědi
včelařů znáte. Nemám na to čas, nemám na to podmínky,mě se to nevyplatí,
kdo ví jak to bude z medem dál, atd. Takže nezbývá než svoje přebytky
svěřit obchodníkovi specialistovi ke zobchodování. V okamžiku, kdy jsem se
zbavil starostí s medem a dobrovolně uzavřel obchodní dohodu, je nanejvýš
neslušné pátrat, kolik to tomu šikovnějšímu vynese. Mnoho včelařů to
odkoukalo z novin, z různých vyjádření       našich včelařských nejvyšších a
nedošlo jim to podstatné. Jsou to obyčejné intriky a zastírání skutečného
stavu vztahů mezi jednotlivými subjekty. V současné době by měli včelaři
nekompromisně požadovat za svoje peníze od ČSV především dokonalý servis,
nezkreslené souvislosti jednotlivých informací, tak jak to již zde bylo v
této diskusi odhaleno. Proto ochota ke spolupráci u včelařů mizí, ale ne
jejich vinou. Informacemi o předpokládaném vývoji včelařství a trhu s
medem nebyla včelařská veřejnost péčí svazu dostatečně a s předstihem
informována. V předsjezdovém období není čas se vzájemně hladit po srsti a
libovat si jak jsme dobří a nepostradatelní. K čemu to povede? Stačí, když
si přečtu Včelařství, tam je samochvály až až.. I přesto jsem nikdy
netvrdil, že je na ČSV všechno špatné, já si např. velice cením
Svépomocného fondu, obzvláště při rostoucí kriminalitě a vandalismu. Koho
již tato verbež na včelnici navštívila, ten mi dá určitě za pravdu. Našlo
by se toho pochopitelně i víc.
P.S.
V neděli jsme měli členskou schůzi, ale dalšího šílence, co by chtěl dělat
jednatele ZO jsme dosud nenašli. A to dříve byla čestná funkce.
Myslím, že jsem se otevřel víc než naši VyVolení, ostatním se omlouvám,
pokud jsem zbytečně unavoval svými úvahami ale se stejnými pocity je nás
asi víc a proto jsem to uvedl zde..
S pozdravem J. Rotbauer

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12295


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonín Podhájecký (e-mailem) --- 16. 9. 2005
Re: Dotaz na př. Rotbauera (12224) (12235) (12238) (12244) (12289)

Právě naopak.
Tonda.
>V téhle době si myslím by revoluce včelařům jako celku neprospěla

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12294


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 15. 9. 2005
zkušební (11123)

Zkušební

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12293


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

zak (e-mailem) --- 16. 9. 2005
RE: Zmenšení nákladů (12274)

Drobný včelař, "domácí kutil", pokud nepočítá čas, dokáže vyrobit také
kvalitní úl (i proto že nechá dřevo řádně vyshnout). Truhlářské stroje lze
při skutečně zakoupit za přijatelnou cenu a i s přijatelnou funkčností.
To je i můj případ. Namísto investice do úlu jsem doplnil zařízení dílny a
díky vlastnímu dřevu mám zimní zábavu, kde se rád odreaguji po celodenním
sezení u počítače. Navíc zbývající dřevo z lesa musím nějak zpracovat.

Trh úly není největší a pokud znám výrobce, jedná se o truhlářskou výrobu.
Asi i často jako doplňkovou zimní výrobu, jak velí tradice včelařských
rodinných firem. Existují firmy , které by vyráběly ve velkém ( tedy asi
světový Langstroth) za podstatně nižší ceny než je ruční truhlářská výroba ?
Pokud ano, určitě od nich bude kupovat i včelař (velkovčelař), kterého
zajímá ekonomika. Pokud ne, a má možnost, bude si vyrábět sám.

U nás drobných včelařů ekonomika nehraje rozhodující roli. Stále je v tom
více nadšení, tak jako třeba u zahrádkářů udržujících svoji okrasnou
zahradu). Mimo mne se to týká hodně lidí. Raději si budou ze zájmu úl
vyrábět, nákladově ušetří, ale nepočítají čas. Těm se pak špatně prodává.

Každá změna, ale i běžný provoz vyžaduje finance a většina včelařů má asi
hlavní příjem jen z medu, jehož výkupní cena byla před 15 lety velmi
zajímavá.

Jinak bych byl také rád, pokud by existovala odbytová družstva, zajišťující
odbyt za lepší ceny, tak jako existovaly odbytové družstevní podniky
zemědělců za první republiky ve vzpomínce prarodičů. Obávám se ale, že
zemědělská výroba je dnes jinde. Tradice byla rázně přerušena. Nicméně
existovala dotace na zakládání odbytových družstev, moderní kočování. Není
šance pro ty, kteří chtějí včelařit ve větším jít tudy ?
Cesta evropského zemědělce je hledáním dotačních titulů, nízkonákladových
technologií a produkcí levných potravin.
To je pro včelaře s 10 včelstvy administrativně náročné a tak buďne rádi za
jednoduchou plošnou dotaci na opylování a smysluplně propagujme její
efektivnost pro společnost.

K. Žák

-----Original Message-----
From: Radim Polášek [mailto:polasek/=/e-dnes.cz]
Sent: Wednesday, September 14, 2005 3:09 PM
To: Vcelarska konference
Subject: Zmenšení nákladů

Nejmenší cesta jak zmenšit náklady je zatím pořád mít svoje dřevo a udělat
si úly sám. Včelařství je sezónní záležitost, takže v zimě je na to čas.
Pro velkovčelaře je profí, respektive poloprofi pila s hoblovkou, v
pokoutních inzerátech je nová těsně pod 10 tisíc, značkové od firem jsou od
cca 15 tisíc. Dalších cca 10 tisíc za další nutnou výbavu a je malá dílna.
Pro malé a střední včelaře, pokud se spokojí s horší kvalitou, je za 2
tisíce malá kutilská pila, za další dva až 4 tisíce další kutilské nutné
ruční nářadí, jako je vrtačka, hoblík, svěrák atd.Kapacita takového
kutilského nářadí, než odejde, je tak cca 10 - 30 úlů.
Dřevo - kvalitní smrková prkna jsou kubík za cca 3500 Kč, kratina - desky v
délkách 1 - 2 metry mezi 1000 a 2000 Kč. Krajiny, ze kterých se dá v nouzi
taky něco udělat, jsou za 500 - 1000 Kč za kubík podle poptávky po palivovém
dřevu.
Schnutí proložené hromady prken, 2 roky na zahradě nebo jeden rok na půdě
pod střechou je zadarmo.
Takže kupovat úly po 2 tisícich korunách má smysl jen když někdo potřebuje
jen pár úlů.
Nebo pokud mají střední a případně dromalí včelaři uzavřenou nějakou trvalou
dohodu o budoucím výkupu medu, mohli by jako protihodnotu dostávat od
výkupce takhle vyrobené úly.

R. Polášek


----- Original Message -----
From: "Pavel Samojlovič" <>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, September 14, 2005 12:01 PM
Subject: Re: velkovčelaři


> Výborně pane Hájek,
> konečně rozumný názor.Já si myslím, že by s v této konferenci mělo kromě
> stěžování řešit jak zredukovat náklady.Jestliže tady vidím inzeráty na úly

> za 2000Kč tak je jasné, že je to jako kdyby někdo choval křečka a pak mu
je
> jedno kolik to stojí.
> Pořád mi není jasné proč ( pracuji ve firmě, která obchoduje se
zemědělskýmí
> komoditami a obchoduje v Německu se spoustou odbytových družstev) proč u
nás
> nic takového nejde.
> Dotace jsou na prd, jsou to akorát vyhozené peníze. Ale když to stát cpe
do
> ostatních proč by taky něco nemělo kápnout včelařům.
> Podle mě by měl svaz radši všechno prodat a starat se jenom o léčení,
> vzdělávání, časopis apod. S cenou medu nic nenadělá a je zbytečné to
řešit.
>
> Pavel
> -----

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12292


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Richard imko (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Vichni vědí co je patně?!

Všichni vědí co je špatně. Chybí mi tady nápady co s tím dělat. Co třeba
tohle. Byl podán návrh na navýšení dotace na včelstvo. Ministerstvo
zemědělství ho zapracuje do návrhu státního rozpočtu. Celkově je to slušný
balík peněz. Teď půjde návrh rozpočtu do poslanecké sněmovny a tam se
projedná rozpočet a případně schválí. Teď je potřeba navštívit masově
poslance ve svích obvodech. Protože oni hlasují. Jsou námi zvolení
zástupci. HJe třeba jim vysvětlit situaci, vysvětlit kolika lidí se problém
týká. Včelařů, jejich rodin, zákazníků, zahrádkářů, zemědělců. prostě asi
5.000 lidí na okrese. A připomenout jim, že příští rok jsou parlamentní
volby.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12291


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

fskalsky (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Nasi predkove byli dusledni Vcelarstvi 2003/7/154

Podivejte se,oslovil na zasedani UV tajemnik M.Peroutka
Toto je Vyrocni zprava Zemskeho ustrdi vcelarskych organisaci z r.1877
kterou mu zapujcila nejmenovana organisace/ZO.Mistopredseda V.Sobota se
seznamuje s historicky cennym dokumentem/.
.Naše zpravy o cinnosti/Vyrocni zpravy/nedosahuji teto urovne z davne
doby. Kdyz dnes nekomu rekneme,aby zpracoval jen strucne hlaseni,pak nasi
funkcionari ze ZO i OV reptaji a slysime kritiku ze jsme byrokrati.

Jaky mel mit priklad duslednosti tohoto dokumentu na pritomne cleny UV i na
ctenare Vcelare -cleny svazu ?
Vzdat kazda Vyrocni zprava,byla vzdy predkladanim uctu clenum ,jak
hospodarili predstavenstvo spolku.Zprava tajemnika.V tomto pripade,sam
predkladatel tohoto pouceni tajemnik M.Peroutka.
Nebyla pohnutka k zapujceni z cela opacna,nez ji pochopil p.tajemnik ?
Nejmenovana organisace,Nejmenovany tajemnik ktereho seto
netyka,Nedisciplovani funkcionari a clenove nejmenovaneho Svazu.

Nasi predkove byli dusledni-budme i my dusledni !

franta.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12290


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: Dotaz na př. Rotbauera (12224) (12235) (12238) (12244)

>To je jasný, že to tam nemůžou napsat polopatě. Potřebují nejdřív nachytat
co nejvíce příznivců rozumnými návrhy, se kterými musím souhlasit. V téhle
době si myslím by revoluce včelařům jako celku neprospěla

Přesně tak. Podívejte se třeba na Chartisty. Ti tam toho taky napsali a kam
nás všechny přivedli? I socialismus nám rozvrátili.
Je nám třeba bdělosti, jednoty a semknutosti kolem našeho vedení. Ať nás
vede, kam nás vede.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12289


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: Prospívá med naemu zdraví? (12190) (12282) (12287)

Zkouška, zprávy poslané mailem se neobjevují v konferenci. Pokud se tato
objeví, neplatí to.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "R. Poláek" <polasek/=/e-dnes.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, September 15, 2005 10:43 AM
Subject: Re: Prospívá med naemu zdraví?


> Mně to připadá, jako by autorovi toho článku nutili v dětství každý den
> med,
> takže se mu silně zprotivil a nenávidí ho. Fakt je, že i pro propagaci
medu
> se často píšou nesmysly. Například to, že po medu se tloustne méně než po
> cukru je nejspíš tím, že med se dává do čaje a maximálně do nějakých
> medových bonbónů, zatímci cukr je prakticky ve všem sladkém od čokolády po
> slazené minerálky.
> Z vlastní zkušenosti si myslím, že med v čaji s citrónem má uklidňující
> účinek na mírně podrážděný žaludek. Taky je dobrý na spáleniny, možná
> lepší
> než tradiční máslo. Ale ještě mnohem lepší je mast na spáleniny z lékárny.
>
> Radim Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12288


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Poláek (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: Prospívá med naemu zdraví? (12190) (12282)

Mně to připadá, jako by autorovi toho článku nutili v dětství každý den
med,
takže se mu silně zprotivil a nenávidí ho. Fakt je, že i pro propagaci medu
se často píšou nesmysly. Například to, že po medu se tloustne méně než po
cukru je nejspíš tím, že med se dává do čaje a maximálně do nějakých
medových bonbónů, zatímci cukr je prakticky ve všem sladkém od čokolády po
slazené minerálky.
Z vlastní zkušenosti si myslím, že med v čaji s citrónem má uklidňující
účinek na mírně podrážděný žaludek. Taky je dobrý na spáleniny, možná
lepší
než tradiční máslo. Ale ještě mnohem lepší je mast na spáleniny z lékárny.

Radim Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12287


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim PolĂĄĹĄek (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: Prosp?v? med naemu zdrav?? (12190) (12284)

Mně to připadá, jako by autorovi toho článku nutili v dětství každý den med,
takže se mu silně zprotivil a nenávidí ho. Fakt je, že i pro propagaci medu
se často píšou nesmysly. Například to, že po medu se tloustne méně než po
cukru je nejspíš tím, že med se dává do čaje a maximálně do nějakých
medových bonbónů, zatímci cukr je prakticky ve všem sladkém od čokolády po
slazené minerálky.
Z vlastní zkušenosti si myslím, že med v čaji s citrónem má uklidňující
účinek na mírně podrážděný žaludek. Taky je dobrý na spáleniny, možná lepší
než tradiční máslo. Ale ještě mnohem lepší je mast na spáleniny z lékárny.

Radim Polášek

----- Original Message -----
From: "Radek Hubač" <>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, September 15, 2005 9:49 AM
Subject: Re: Prosp?v? med naemu zdrav??


Nevim, jestli jsem uplne kompetentni, ale jako MUDr. a vcelar snad trochu.
Novinari si toho hodne vymysli, nevim, co je tydenik sonda, zvlaste pak
jestli to je neco co vydava nejaka firma s prirodni kosmetikou, nebo neco
pro léčitele a jiné podivíny, kazdopadne by tam melo byt napsano, kdy kdo a
v jake laboratori v jakem medu neco nasel. Je to nespis vyplod fantazie
nivinářské a není nutno se tím vůbec zabývat, pokud mi zaplatite, budu psat
treba o raketoplanech, i kdyz o nich nevim nic.
S pozdravem Radek Hubac

> ------------ Puvodni zprava ------------
> Od: Ladislav Dlouh? <>
> Predmet: Prosp?v? med naemu zdrav??
> Datum: 09.9.2005 13:07:38
> ----------------------------------------
> Přátelé,
> v týdeníku SONDY, č.35/2005. rubrika Lékařský rádce byl uveřejněn článek
o
> medu. Je v něm řada polopravd a proto se domnívám, že by se měl k němu
> někdo kompetentní vyjádřit. Zrovna nedávno jsem četl brožurku paní
doktorky
> Hajduškové (tuším Med očima lékaře) a tam se píše něco úplně jiného.
>
> Zde je přesné znění článku:
>
> "Prospívá med našemu zdraví?
>
> Dotaz:
> Tchyně mne neustále nutí, abych dětem mazala med na chleba, dávala jim ho
> do čaje, atd. Tvrdí, že med neškodí zubům, že chrání před různými
nemocemi
> atd. Já osobně med moc nemusím a děti o něj také nestojí. Připouštím
však,
> že na tvrzení tchýně o prospěšnosti medu možná přece jen něco je. Neměla
> bych ho dětem tedy dávat? J.T., Boskovice
>
> Odpověď:
> Med je složen z různých cukrů a vody. Obsahuje nepatrná množství
> acetylcholinu, enzymů, minerálních látek (mj. draslík a fosfor), stopově
> též vitamínů. Na sromatu se podílí ještě asi 200 dalších látek. I když je
> med v porovnání s rafinovaným cukrem „přírodnější“ potravinou, nemá ani
> zdaleka všechny ty uzdravující nebo zdraví udržující vlastnosti, které
jsou
> mu připisovány. Například není pravda, že med nepodporuje vznik zubních
> kazů, že uklidňuje nervy, zlepšuje prokrvování srdce, chrání játra,
> podporuje tvoření žaludečních šťáv a chrání organizmus před nenmocemi z
> nachlazení atd. Navíc v důsledku celkového zněčištění přírody se v medu
> mohou vyskytnout olovo, kadmium nebo rtuť. (MČ)"
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12286


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Znojmák (e-mailem) --- 15. 9. 2005
velkovčelaři

Nemohu než souhlasit s přítelem vhájkem.Jeho pohled na věc je realný.Musím
se však vrátit k moudrostem našich dědů a otců. Za nich platilo a to pro
každý režim , že "kilo kšeftu" je víc jak "metrák práce" a že "1 m pultu "
je víc jak " 1 km pole". Proto velkovčelařům k tomu včelaření nezbyde, než
zřídit k tomu včelaření ten metr pultu a realizovat to kilo kšeftu.
Z této filozofie vychází totiž i chování těch obchodníků.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12285


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Hubač (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: Prosp?v? med naemu zdrav?? (12190)

Nevim, jestli jsem uplne kompetentni, ale jako MUDr. a vcelar snad trochu. Novinari si toho hodne vymysli, nevim, co je tydenik sonda, zvlaste pak jestli to je neco co vydava nejaka firma s prirodni kosmetikou, nebo neco pro léčitele a jiné podivíny, kazdopadne by tam melo byt napsano, kdy kdo a v jake laboratori v jakem medu neco nasel. Je to nespis vyplod fantazie nivinářské a není nutno se tím vůbec zabývat, pokud mi zaplatite, budu psat treba o raketoplanech, i kdyz o nich nevim nic.
S pozdravem Radek Hubac

> ------------ Puvodni zprava ------------
> Od: Ladislav Dlouh? <ldlouhy/=/velveta.cz>
> Predmet: Prosp?v? med naemu zdrav??
> Datum: 09.9.2005 13:07:38
> ----------------------------------------
> Přátelé,
> v týdeníku SONDY, č.35/2005. rubrika Lékařský rádce byl uveřejněn článek o
> medu. Je v něm řada polopravd a proto se domnívám, že by se měl k němu
> někdo kompetentní vyjádřit. Zrovna nedávno jsem četl brožurku paní doktorky
> Hajduškové (tuším Med očima lékaře) a tam se píše něco úplně jiného.
>
> Zde je přesné znění článku:
>
> "Prospívá med našemu zdraví?
>
> Dotaz:
> Tchyně mne neustále nutí, abych dětem mazala med na chleba, dávala jim ho
> do čaje, atd. Tvrdí, že med neškodí zubům, že chrání před různými nemocemi
> atd. Já osobně med moc nemusím a děti o něj také nestojí. Připouštím však,
> že na tvrzení tchýně o prospěšnosti medu možná přece jen něco je. Neměla
> bych ho dětem tedy dávat? J.T., Boskovice
>
> Odpověď:
> Med je složen z různých cukrů a vody. Obsahuje nepatrná množství
> acetylcholinu, enzymů, minerálních látek (mj. draslík a fosfor), stopově
> též vitamínů. Na sromatu se podílí ještě asi 200 dalších látek. I když je
> med v porovnání s rafinovaným cukrem „přírodnější“ potravinou, nemá ani
> zdaleka všechny ty uzdravující nebo zdraví udržující vlastnosti, které jsou
> mu připisovány. Například není pravda, že med nepodporuje vznik zubních
> kazů, že uklidňuje nervy, zlepšuje prokrvování srdce, chrání játra,
> podporuje tvoření žaludečních šťáv a chrání organizmus před nenmocemi z
> nachlazení atd. Navíc v důsledku celkového zněčištění přírody se v medu
> mohou vyskytnout olovo, kadmium nebo rtuť.       (MČ)"
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12284


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Hubač (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: Kl?ckov?n? matek (12151)

ahoj Emane,
nejmenovany tvrdy propagator klickovani matek taky jednou diky tomu prisel o 30vcelstev resp. matek a nasledne v zime i vcelstev. Necham to na Tvem uvazeni, ale vzhledem k tomu, ze uz mas k dispozici aerosol, je to zbytecne, resp. nemusel jsi na nej shanet penize, pockej az to reknu na urade, ze jsi vyhodil 20 tis. zbytecne
Radek
> ------------ Puvodni zprava ------------
> Od: Eman <e-mail/=/nezadan>
> Predmet: Kl?ckov?n? matek
> Datum: 06.9.2005 15:05:30
> ----------------------------------------
> Vaše diskuze o způsobech krmení je dost zajímavá, ale přečtu si ji za rok v
> červenci. Pro mě je to už víc jak týden neaktuální téma.
>
> Používáte někdo klíckování matek pro omezení nežádoucího plodu před
> fumigováním? S jakými zkušenostmi? Lze to doporučit? Dík
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12283


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Kruina (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: Prospívá med naemu zdraví? (12190)

Ladislav Dlouhý napsal:
>Přátelé,
>v týdeníku SONDY, č.35/2005. rubrika Lékařský rádce
>byl uveřejněn článek o medu. Je v něm řada polopravd
>a proto se domnívám, že by se měl k němu někdo kompetentní
>vyjádřit. Zrovna nedávno jsem četl brožurku paní doktorky
>Hajduškové (tuším Med očima lékaře) a tam se píše něco
>úplně jiného.

Kompetentní odborník nejsem. Možná by to mohl být podnět pro vedení ČSV
nechat pro své členy kromě letáku na propagaci medu zpracovat ucelenou
brožuru o vlastnostech medu s uvedením zdrojů informací (vědecké práce,
studie, porovnání).

Připojuji pár odkazů z internetu o vlivu medu na zdraví, které už možná
znáte:

http://www.doktorka.cz/run/redsys/zdravi/r-art.asp?id=2237

http://sk2.goo.cz/zdravi_na_dlani/vcely/med.htm

http://www.hobbyzahrada.cz/data/clanek.asp?id=645&nadpis=TIPY%20PRO%20ZDRAV
%CD:%20Med%20%96%20pokrm%20boh%F9%20a%20z%E1ruka%20zdrav%ED

http://www.magazinzdravi.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=496

http://www.pramenyzdravi.cz/?c=356


Zdravím

Radek Krušína

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12282


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: zkušební (12219) (12223) (12225)


----- Original Message -----
From: "Radim Polášek" <polasek/=/e-dnes.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, September 15, 2005 3:03 AM
Subject: Re: zkušební


>
> ----- Original Message -----
> From: "Radim Polášek" <polasek/=/e-dnes.cz>
> To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Thursday, September 15, 2005 2:57 AM
> Subject: zkušební
>
>
> > zkušební, od 12 září se v konferenci nezobrazují moje příspěvky, zobrazí
> se
> > tento nebo ne?
> >
> > R. Polášek
> >
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12281


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: zkušební (12219) (12223) (12225)


----- Original Message -----
From: "Radim Polášek" <polasek/=/e-dnes.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, September 15, 2005 2:57 AM
Subject: zkušební


> zkušební, od 12 září se v konferenci nezobrazují moje příspěvky, zobrazí
se
> tento nebo ne?
>
> R. Polášek
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12280


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: zkušební (12219) (12223) (12225)


----- Original Message -----
From: "Radim Polášek" <polasek/=/e-dnes.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, September 15, 2005 2:57 AM
Subject: zkušební


> zkušební, od 12 září se v konferenci nezobrazují moje příspěvky, zobrazí
se
> tento nebo ne?
>
> R. Polášek
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12279


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 15. 9. 2005
zkušební (12219) (12223) (12225)

zkušební, od 12 září se v konferenci nezobrazují moje příspěvky, zobrazí se
tento nebo ne?

R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12278


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Nezobrazují se příspěvky.

Dobrý den,
zjistil jsem, že se moje příspěvky od zhruba 12 záží nezobrazují na webové stránce v konferenci, přitom mně z konference na mail chodí, takže jsem to nepoznal, dokud jsem se náhodou nepodíval na webové stránky konference. Svůj mail mám přítom v konferenci přihlášen. Čím to je ?

Děkuji

s pozdravem

Radim Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12277


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: velkov?ela?i (12261) (12263)
Myslím, že to není tak jednoznačné. Včelařsky hodnotná místa, kde je hodně
květů a tudíž zdrojů medu, mají v pořádku alternativní populace opylovačů,
čmeláky a další.. Ti by měli stihnout "běžné opylovací služby" kromě časného
jara -duben atd a špiček v kvetení, kdy najednou vykvete převládající
rostlina a včelař má hlavní snůšku. Zase včelařsky nehodnotná místa budou
mít vlivem intenzívního zemědělství nebo imtenzívního vysekávání trávy a
používání chemie v zahrádkách alternativní populace opylovačů minimální.
Může to tak být. Chce to konkrétní oblast a konkrétní výzkum, možná, že už
to někdo udělal.

R. Polášek


> ----- Original Message -----
> From: "pan Josef Menšík" <>
> To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Tuesday, September 13, 2005 8:21 PM
> Subject: Re: velkov?ela?i
>
>
> > Na včelařsky hodnotných místec je hodně květů a proto je tm potřeba více
> > včel a obráceně, a proto je nejlepší to necha tak jak to je
> >
> > pepan
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Radim Pol??ek" <>
> > To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
> > Sent: Tuesday, September 13, 2005 2:28 PM
> > Subject: Re: velkov?ela?i
> >
> >
> > > Zdravím
> > > možná se to trochu týká i mne, když jsem psal o variantě změnit
> vyplácení
> > > dotace na včelstva na vyplácení dotací na opylovanou plochu. Velcí
> > včelaři,
> > > kteří včelaří na včelařsky hodnotných místech, kde je na km čtverečním
> > hodně
> > > stanovišť a hodně včelstev by pak dostali na včelstvo mnohem méně než
> dnes
> > a
> > > včelaříci, kteří včelaří na nějakývh včelařsky málo hodnotných
místech
> a
> > > kolem jejich stanoviště na kilometr daleko zádné jiné včely, nejsou
by
> > > dostali mnohem více.
> > > Ale nevidím, kdyby se to prosadilo, co bych z toho měl já.
> > >
> > > R. Polášek
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12276


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 15. 9. 2005
Re: velkov?ela?i (12261) (12263)Myslím, že to není tak jednoznačné. Včelařsky hodnotná místa, kde je hodně
květů a tudíž zdrojů medu, mají v pořádku alternativní populace opylovačů,
čmeláky a další.. Ti by měli stihnout "běžné opylovací služby" kromě časného
jara -duben atd a špiček v kvetení, kdy najednou vykvete převládající
rostlina a včelař má hlavní snůšku. Zase včelařsky nehodnotná místa budou
mít vlivem intenzívního zemědělství nebo imtenzívního vysekávání trávy a
používání chemie v zahrádkách alternativní populace opylovačů minimální.
Může to tak být. Chce to konkrétní oblast a konkrétní výzkum, možná, že už
to někdo udělal.

R. Polášek


> ----- Original Message -----
> From: "pan Josef Menšík" <>
> To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Tuesday, September 13, 2005 8:21 PM
> Subject: Re: velkov?ela?i
>
>
> > Na včelařsky hodnotných místec je hodně květů a proto je tm potřeba více
> > včel a obráceně, a proto je nejlepší to necha tak jak to je
> >
> > pepan
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Radim Pol??ek" <>
> > To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
> > Sent: Tuesday, September 13, 2005 2:28 PM
> > Subject: Re: velkov?ela?i
> >
> >
> > > Zdravím
> > > možná se to trochu týká i mne, když jsem psal o variantě změnit
> vyplácení
> > > dotace na včelstva na vyplácení dotací na opylovanou plochu. Velcí
> > včelaři,
> > > kteří včelaří na včelařsky hodnotných místech, kde je na km čtverečním
> > hodně
> > > stanovišť a hodně včelstev by pak dostali na včelstvo mnohem méně než
> dnes
> > a
> > > včelaříci, kteří včelaří na nějakývh včelařsky málo hodnotných
místech
> a
> > > kolem jejich stanoviště na kilometr daleko zádné jiné včely, nejsou
by
> > > dostali mnohem více.
> > > Ale nevidím, kdyby se to prosadilo, co bych z toho měl já.
> > >
> > > R. Polášek
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12275


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 14. 9. 2005
Zmenšení nákladů

Nejmenší cesta jak zmenšit náklady je zatím pořád mít svoje dřevo a udělat si úly sám. Včelařství je sezónní záležitost, takže v zimě je na to čas.
Pro velkovčelaře je profí, respektive poloprofi pila s hoblovkou, v pokoutních inzerátech je nová těsně pod 10 tisíc, značkové od firem jsou od cca 15 tisíc. Dalších cca 10 tisíc za další nutnou výbavu a je malá dílna.
Pro malé a střední včelaře, pokud se spokojí s horší kvalitou, je za 2 tisíce malá kutilská pila, za další dva až 4 tisíce další kutilské nutné ruční nářadí, jako je vrtačka, hoblík, svěrák atd.Kapacita takového kutilského nářadí, než odejde, je tak cca 10 - 30 úlů.
Dřevo - kvalitní smrková prkna jsou kubík za cca 3500 Kč, kratina - desky v délkách 1 - 2 metry mezi 1000 a 2000 Kč. Krajiny, ze kterých se dá v nouzi taky něco udělat, jsou za 500 - 1000 Kč za kubík podle poptávky po palivovém dřevu.
Schnutí proložené hromady prken, 2 roky na zahradě nebo jeden rok na půdě pod střechou je zadarmo.
Takže kupovat úly po 2 tisícich korunách má smysl jen když někdo potřebuje jen pár úlů.
Nebo pokud mají střední a případně malí včelaři uzavřenou nějakou trvalou dohodu o budoucím výkupu medu, mohli by jako protihodnotu dostávat od výkupce takhle vyrobené úly.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Pavel Samojlovič" <>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, September 14, 2005 12:01 PM
Subject: Re: velkovčelaři


> Výborně pane Hájek,
> konečně rozumný názor.Já si myslím, že by s v této konferenci mělo kromě
> stěžování řešit jak zredukovat náklady.Jestliže tady vidím inzeráty na úly
> za 2000Kč tak je jasné, že je to jako kdyby někdo choval křečka a pak mu je
> jedno kolik to stojí.
> Pořád mi není jasné proč ( pracuji ve firmě, která obchoduje se zemědělskýmí
> komoditami a obchoduje v Německu se spoustou odbytových družstev) proč u nás
> nic takového nejde.
> Dotace jsou na prd, jsou to akorát vyhozené peníze. Ale když to stát cpe do
> ostatních proč by taky něco nemělo kápnout včelařům.
> Podle mě by měl svaz radši všechno prodat a starat se jenom o léčení,
> vzdělávání, časopis apod. S cenou medu nic nenadělá a je zbytečné to řešit.
>
> Pavel
> -----

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12274


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 14. 9. 2005
Re: velkov?ela?i (12261) (12263)

Myslím, že to není tak jednoznačné. Včelařsky hodnotná místa, kde je hodně
květů a tudíž zdrojů medu, mají v pořádku alternativní populace opylovačů,
čmeláky a další.. Ti by měli stihnout "běžné opylovací služby" kromě časného
jara -duben atd a špiček v kvetení, kdy najednou vykvete převládající
rostlina a včelař má hlavní snůšku. Zase včelařsky nehodnotná místa budou
mít vlivem intenzívního zemědělství nebo imtenzívního vysekávání trávy a
používání chemie v zahrádkách alternativní populace opylovačů minimální.
Může to tak být. Chce to konkrétní oblast a konkrétní výzkum, možná, že už
to někdo udělal.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "pan Josef Menšík" <>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, September 13, 2005 8:21 PM
Subject: Re: velkov?ela?i


> Na včelařsky hodnotných místec je hodně květů a proto je tm potřeba více
> včel a obráceně, a proto je nejlepší to necha tak jak to je
>
> pepan
>
> ----- Original Message -----
> From: "Radim Pol??ek" <>
> To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Tuesday, September 13, 2005 2:28 PM
> Subject: Re: velkov?ela?i
>
>
> > Zdravím
> > možná se to trochu týká i mne, když jsem psal o variantě změnit
vyplácení
> > dotace na včelstva na vyplácení dotací na opylovanou plochu. Velcí
> včelaři,
> > kteří včelaří na včelařsky hodnotných místech, kde je na km čtverečním
> hodně
> > stanovišť a hodně včelstev by pak dostali na včelstvo mnohem méně než
dnes
> a
> > včelaříci, kteří včelaří na nějakývh včelařsky málo hodnotných místech
a
> > kolem jejich stanoviště na kilometr daleko zádné jiné včely, nejsou by
> > dostali mnohem více.
> > Ale nevidím, kdyby se to prosadilo, co bych z toho měl já.
> >
> > R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12273


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Ondřej (e-mailem) --- 14. 9. 2005
Re: velkovčelaři (12261)

Se zájmem jsem si přečetl příspěvky tohoto fóra. Obě strany mají ze svého
pohledu pravdu. Nicméně realita je taková, že včelař, kterého mají včelstva
živit a s ním i jeho rodinu, nemůže jít pod určitý počet včelstev. Někomu
se to může líbit nebo ne, ale tak to je. Fixní a variabilní náklady spojené
s chovem jsou tvrdé. Pokud se tomu budu věnovat jako "hobbyvčelař", pak mne
to zas až tak nebude trápit, rodinu uživím jinak. Jsem-li, ale na opačné
straně - profík - mám jen dvě cesty jak korigovat ztráty - cenou a
množstvím. To znamená, že musím znát svůj "kritický objem" medu do kterého
budu náklady rozpouštět a svoji minimální cenu. Cena medu na trzích? To je
normální trh jako s komoditami - maso, olej, pšenice, nafta - termínované
obchody, velmi tvrdý byznys. A to abstrahuji od nákladů na pořízení
včelstev, úlů ..., čili investic. Tam se to počítá trochu jinak. Možná by
bylo zajímavé a prospěšné zařadit i téma ekonomiky chovu včel. Pak by ubylo
vášní a přibylo vážnosti mezi oběma skupinami.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12272


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Samojlovič (e-mailem) --- 14. 9. 2005
Re: velkovčelaři (12261) (12264) (12265) (12270)

Výborně pane Hájek,
konečně rozumný názor.Já si myslím, že by s v této konferenci mělo kromě
stěžování řešit jak zredukovat náklady.Jestliže tady vidím inzeráty na úly
za 2000Kč tak je jasné, že je to jako kdyby někdo choval křečka a pak mu je
jedno kolik to stojí.
Pořád mi není jasné proč ( pracuji ve firmě, která obchoduje se zemědělskýmí
komoditami a obchoduje v Německu se spoustou odbytových družstev) proč u nás
nic takového nejde.
Dotace jsou na prd, jsou to akorát vyhozené peníze. Ale když to stát cpe do
ostatních proč by taky něco nemělo kápnout včelařům.
Podle mě by měl svaz radši všechno prodat a starat se jenom o léčení,
vzdělávání, časopis apod. S cenou medu nic nenadělá a je zbytečné to řešit.

Pavel
----- Original Message -----
From: "vhájek" <vsusicky/=/atlas.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, September 14, 2005 11:31 AM
Subject: Re: velkovčelaři


> Můj příspěvek nebyl myšlen jako útok na velkovčelaře a v ani na
> obchodníky. Snad v případě př. Česky mám trochu výhrady. Vzhledem k tomu,
> že sám má se svazem nevyřízené účty (soudní spor), jeví jeho poukazování
> na
> na kauzu Včela Předboj jako účelová manipulace. Myslím, že by zde v tomto
> případě mělo platit ono biblické "jsi-li čistý, hoď kamenem", tady to
> spíše
> připomíná jiné přirovnání.
> Chtěl jsem poukázat především na to, že v oblasti odbytu medu je skutečně
> propastný rozdíl mezi prodejem medu velkovčelařů a malovčelařů a cílem
> nebylo tyto skupiny ani rozdělit ani znesvářit, ale je třeba vzít tuto
> realitu na vědomí.
> Zatímco pro hobby včelaře skutečně není většinou problém svoji produkci
> realizovat ze dvora, u "farmářů" to problém je. Novým pohledem jsem myslel
> skutečně pohled z globální. Když se podíváte zpět, celosvětová globalizace
> do našeho zemědělství dorazila hned po roce 1989 a to co prožívá nyní
> včelařstí problěhlo v chovu skotu, ovcí na vlnu i prasat. Je třeba
> skutečně
> zvážit, zda je kritika ČSV v oblasti problematiky odbytu medu na místě a
> zda je skutěčně v silách svazu v této oblasti něco významného podniknout.
> Z
> celostátního pohledu pak je otázkou, zda je pro stát vůbec zajímavé
> včelaře
> "farmáře" podporovat. Vzhledem k uvolnění trhu pro dovozy z Argentiny a
> Číny, ke kterému byla EU víceméně přinucena se problém skutečně dostává do
> jiné roviny. Proč bych měl podborovat velkovčelaře, když budu následně
> muset řešit problémy s odbytem medu a přitom mi když mi opylení krajiny
> zatím spolehlivě zajišťují hobby včelaři a to z pohledu plošného pokrytí
> území státu daleko lépe něž několik málo farem. U hobby včelařů problém s
> odbytem stát řešit nemusí. K dotacím je tolik, že tred poskytování dotací
> v
> EU směřuje do oblasti nepřímých dotací, tj. že nelze počítat s přímou
> podporou včelařské prvovýroby n(nákup úlů a pod..), ale naopak dotace
> budou
> více směřovány do oblasti podporujích vzdělávání včelařů a také podporu
> prodeje ze strany prvovýrobců (nikoliv zpracovatelů). Takto nastavené už
> ostatně dotační programy MZ jsou a jednou z výjimek je plošná dotace na
> "opylení" resp. zazimování včelstev. Pokud tato dotace zmizí, určitě se
> nepromítně do přímé podpory podnikání ve včelařství, ale bude orintována
> zcela jiným směrem (rozbory medu léčení a pod.). Bohužel se to dotkne
> spíše
> těch velkovčelařů než hobby včelařů. S mými 12 včelstvi mne nějakých
> 1800,-
> nepoloží. Je také otázkou, co si kdo představuje pod pojmem
> profesionálního
> včelaře. Zatím všichni co se včelařením živí tuto činnost kombinují s
> nějakou přidruženkou, obyvykle truhlářskou výrobou. Já si profesionálního
> včelaře představuji třeba jako otce známého horolezce E.Hillaryho, kterým
> měl na N. Zélandu rodinnou farmu s 3000,- včelstev. To je v naší české
> kotlině nereálné ale farma s 1000 včelstvi ano. Je otázkou, zda je to ze
> shora uvedených důvodů vůbec žádoucí.
> Odbytové problémy velkovčelařů souvisí s výkupními cenami a ty jsou dány
> trhem, tj. nabídkou a poptávkou a to je věc, kterou ČSV moc nemůže
> ovlivnit
> a nemyslím si, že to změní nějaké zemětřesení ve vedení ČSV. S problémem
> globalizace se budeme muset nějak vyrovnat, stejně jako se vyrovnali
> ostatní zemědělci. Farmáři včelaři moc možností nemají, pokud budou
> akceptovat výkupní ceny, musí uspořit vlastní náklady a zvýšit efektivitu
> provozu, pak to může končit zmíněným Americkým extrémem, nebo se snažit
> ukrojit něco z oněch pomyslných dalších dvou třetin, tj. snažit se
> realizovat prodej své produkce vlastními prostředky ze dvora, nebo
> založením odbytového družstva, nebo ukončit svoji činnost. Ve zminovaném
> Moderním včelaři je článek o včelařích v Itálii, kde farma s 500 včelstvi
> dokáže med prodat ze dvora. Takže nevím proč př. Češka mluví o nějakém
> návratu do středověku, když to umí jinde, proč by to nemělo jít u nás.
> Když
> je na trhu prostor pro prodej medu z dovozu, proč by neměl být zaplněn
> medem českým. Nakonec i když ho prodám přímo jen za 60,- pořád utržím o
> 100% více než od obchodníků. Je třeba vidět věci reálně a nemalovat si, že
> změnou vedení ČSV se v odbytu medu něco významně změní.
>
> S pozdravem.
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12271


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

vhájek (e-mailem) --- 14. 9. 2005
Re: velkovčelaři (12261) (12264) (12265)

Můj příspěvek nebyl myšlen jako útok na velkovčelaře a v ani na
obchodníky. Snad v případě př. Česky mám trochu výhrady. Vzhledem k tomu,
že sám má se svazem nevyřízené účty (soudní spor), jeví jeho poukazování na
na kauzu Včela Předboj jako účelová manipulace. Myslím, že by zde v tomto
případě mělo platit ono biblické "jsi-li čistý, hoď kamenem", tady to spíše
připomíná jiné přirovnání.
Chtěl jsem poukázat především na to, že v oblasti odbytu medu je skutečně
propastný rozdíl mezi prodejem medu velkovčelařů a malovčelařů a cílem
nebylo tyto skupiny ani rozdělit ani znesvářit, ale je třeba vzít tuto
realitu na vědomí.
Zatímco pro hobby včelaře skutečně není většinou problém svoji produkci
realizovat ze dvora, u "farmářů" to problém je. Novým pohledem jsem myslel
skutečně pohled z globální. Když se podíváte zpět, celosvětová globalizace
do našeho zemědělství dorazila hned po roce 1989 a to co prožívá nyní
včelařstí problěhlo v chovu skotu, ovcí na vlnu i prasat. Je třeba skutečně
zvážit, zda je kritika ČSV v oblasti problematiky odbytu medu na místě a
zda je skutěčně v silách svazu v této oblasti něco významného podniknout. Z
celostátního pohledu pak je otázkou, zda je pro stát vůbec zajímavé včelaře
"farmáře" podporovat. Vzhledem k uvolnění trhu pro dovozy z Argentiny a
Číny, ke kterému byla EU víceméně přinucena se problém skutečně dostává do
jiné roviny. Proč bych měl podborovat velkovčelaře, když budu následně
muset řešit problémy s odbytem medu a přitom mi když mi opylení krajiny
zatím spolehlivě zajišťují hobby včelaři a to z pohledu plošného pokrytí
území státu daleko lépe něž několik málo farem. U hobby včelařů problém s
odbytem stát řešit nemusí. K dotacím je tolik, že tred poskytování dotací v
EU směřuje do oblasti nepřímých dotací, tj. že nelze počítat s přímou
podporou včelařské prvovýroby n(nákup úlů a pod..), ale naopak dotace budou
více směřovány do oblasti podporujích vzdělávání včelařů a také podporu
prodeje ze strany prvovýrobců (nikoliv zpracovatelů). Takto nastavené už
ostatně dotační programy MZ jsou a jednou z výjimek je plošná dotace na
"opylení" resp. zazimování včelstev. Pokud tato dotace zmizí, určitě se
nepromítně do přímé podpory podnikání ve včelařství, ale bude orintována
zcela jiným směrem (rozbory medu léčení a pod.). Bohužel se to dotkne spíše
těch velkovčelařů než hobby včelařů. S mými 12 včelstvi mne nějakých 1800,-
nepoloží. Je také otázkou, co si kdo představuje pod pojmem profesionálního
včelaře. Zatím všichni co se včelařením živí tuto činnost kombinují s
nějakou přidruženkou, obyvykle truhlářskou výrobou. Já si profesionálního
včelaře představuji třeba jako otce známého horolezce E.Hillaryho, kterým
měl na N. Zélandu rodinnou farmu s 3000,- včelstev. To je v naší české
kotlině nereálné ale farma s 1000 včelstvi ano. Je otázkou, zda je to ze
shora uvedených důvodů vůbec žádoucí.
Odbytové problémy velkovčelařů souvisí s výkupními cenami a ty jsou dány
trhem, tj. nabídkou a poptávkou a to je věc, kterou ČSV moc nemůže ovlivnit
a nemyslím si, že to změní nějaké zemětřesení ve vedení ČSV. S problémem
globalizace se budeme muset nějak vyrovnat, stejně jako se vyrovnali
ostatní zemědělci. Farmáři včelaři moc možností nemají, pokud budou
akceptovat výkupní ceny, musí uspořit vlastní náklady a zvýšit efektivitu
provozu, pak to může končit zmíněným Americkým extrémem, nebo se snažit
ukrojit něco z oněch pomyslných dalších dvou třetin, tj. snažit se
realizovat prodej své produkce vlastními prostředky ze dvora, nebo
založením odbytového družstva, nebo ukončit svoji činnost. Ve zminovaném
Moderním včelaři je článek o včelařích v Itálii, kde farma s 500 včelstvi
dokáže med prodat ze dvora. Takže nevím proč př. Češka mluví o nějakém
návratu do středověku, když to umí jinde, proč by to nemělo jít u nás. Když
je na trhu prostor pro prodej medu z dovozu, proč by neměl být zaplněn
medem českým. Nakonec i když ho prodám přímo jen za 60,- pořád utržím o
100% více než od obchodníků. Je třeba vidět věci reálně a nemalovat si, že
změnou vedení ČSV se v odbytu medu něco významně změní.

S pozdravem.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12270


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 12. 9. 2005
Re: Jak se utopit v medu

Tak ať se o dnešních dotacích nelže do kapsy a nemluví se o nich jako o
dotacích na opylování, když to jsou ve skutečnosti dotace na podporu
včelaření a zvýšení počtu včelstev, nic víc.

Stávající dotace podporuje včelaře v méně vhodné oblasti maximálně na
dožití, až současní včelaři, kteří tam včelaří asi nejvíc v budečácích
odejdou, včely tam skončí. V tom smyslu by tito včelaři potřebovali dotaci
několikanásobně .vyšší. Naopak střední a velcí včelaři včelařící ve
včelařsky dobrých oblastech, kde je velká hustota včelstev, by takovou
zvýšenou dotaci použili defakto na kompenzaci nízké ceny medu. Takže jedni
potřebují dotaci zvýšit, u druhých to není vhodné. A to by právě zajistily
dotace na plochu.

Co se týká administrativní náročnosti, je to po vytvoření příslušného
programu na PC úplně stejné jako dnešní systém. Dneska se to dělá v nějaké
tabulce v excelu, kde se naťukají jména a počet včelstev a snad nějaká
celková částka a následně jsou vytištěny jednotlivé útržky s příslušnou
částkou.
V budoucnu by byly tyto příslušné údaje akorát provázány s mapou a a
program v PC by při výpočtech promítl na mapu jednotlivá stanoviště okolních
včelařů a použil k výpočtu dotace poměrnou plochu odpovídající příslušnému
stanovišti a zase by to nejspíš vytiskl na příslušné papírky pro jednotlivé
včelaře. Takže nárůst administrativy veškerý žádný.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "zak" <>
To: "'Vcelarska konference'" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 12, 2005 2:46 PM
Subject: RE: Jak se utopit v medu


Osobně bych uvedené řešení nepropagoval, běžný včelař bere příspěvek jako
přilepšení, které je sice nespravedlivé, pokud porovnám sílu včelstva
včelaře s budečákem (může být označován jako "zaostalý", typicky starší, ale
proč ho nutit ke změně) oproti silným včelstvům dle současné "módy".
Vlastník silného včelstva může oprávněně oponovat, že jeho jedno včelstvo je
víc (včel, náklady, výnos) než dvě včelstva prvního a tudíž je dotace
nespravedlivá.

Ale je jednoduchá, administrativně nenáročná (jak ze strany poskytovatele,
tak příjemce ) a skutečně podporuje zájmové včelaře. Paradoxně můžeme řící,
že udržuje nefektivní včelaře, kteří by to jinak zabalili, třeba z důvodu
včelařsky méně vhodné oblasti.

I když se to dnes až tolik nenosí mělo by se pozuzovat kolik režie stojí
přerozdělení dotací.

Můj osobní názor je: škodí společnosti tito drobní včelaři - určitě ne, tak
jim tu dotaci neberme.

Pro větší jsou tu ale i jiné dotace - na vybavení, zpracování atd. Ty již
vyžadují projektový záměr, investice. Včelař prvního typu jim zde konkurovat
v získání dotace nemůže.
A tak je jen na těchto subjektech aby využili existující možnosti ( obecné
fondové podpory podnikatelů, zemědělství, venkova - nejen dotace směrované
cíleně na včelaře ), namísto touhy přerozdělit fungující dotaci dle počtu
včelstev.

K.Žák-----Original Message-----
From: Radim Pol??ek [mailto:polasek/=/e-dnes.cz]
Sent: Monday, September 12, 2005 12:54 PM
To: Vcelarska konference
Subject: Re: Jak se utopit v medu

V Hájek napsal:
> ukážou co umí? Z toho co zde píšete se nakonec zdá, že úplně nějvětším
> problémem pro Vás je plošná dotace do včelařství, protože je směřována k
> drobným včelařům a Ti dokážou svoji produkci prodat ze dvora, tedy bez


Ta dotace přece vůbec není plošná. Sice je nadepsaná jako pro opylování, ale
když na stanovišti zvýším počet včelstev z 5 na 15, tak se mi zvýší na
trojnásobek, zatímco úroveň opylování zůstane prakticky stejná. Je to dotace
zaměřená jen na zvýšení počtu včelstev, nic víc. A defakto dotace zaměřená
zprostředkovaně na udržení významu Svazu. Je docela možné, že kdyby tato
dotace v posledních pár letech nebyla, nebyl by díky menšímu počtu včelstev
takový problém s odbytem medu.
Plošná bude, až bude skutečně na plochu, na kilometr čvereční. Například
pokud bude mít na tom kilometru stanoviště jeden včelař, tak by měl dostat
celou dotaci, pokud má určitý minimální počet včelstev, třeba 5. Pokud bude
mít na tom stanovišti třeba 15 včelstev, pořád dostane stejnou dotaci. Pokud
tam budou vedle sebe dva včelaři, tak se ta dotace rozdělí mezi ně podle
nějakého klíče, třeba podle kombinace vzdálenosti jednotlivých stanovišt a
teprve potom počtu včelstev.
Dneska není problém mít v PC souřadnicovou mapu, kde by stačilo zadat přesné
umístění včelstev na desítky metrů a počet včelstev jednotlivých stanovišť
na katastru organizace a následně dostat podle naprogramovaných kritérií ,
kolik který včelař dostane za opylování přírody, kterou jeho včelstva v
konkurenci se včelstvy sousedů skutečně opylí.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "vhájek" <>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 12, 2005 12:29 PM
Subject: Re: Jak se utopit v medu


> Pane Češka, nabízím Vám trochu jiný pohled na problém.
>
> Jaký udělat závěr z Vašeho příspěvku? Asi v budoucnu nebude včelařství( a
> zemědělství obecně) tím správným oborem pro podnikání. Svaz tedy dělá
> správně, když podporuje včelařství jako hobby? A těch pár velkovčelařů? Ať
> ukážou co umí? Z toho co zde píšete se nakonec zdá, že úplně nějvětším
> problémem pro Vás je plošná dotace do včelařství, protože je směřována k
> drobným včelařům a Ti dokážou svoji produkci prodat ze dvora, tedy bez
> pomoci "obchodníků".
> Příjmy za opylení přímo od zemědělců, to je téma pro velkovčelaře. Pro
vaši
> informaci, př. Táborský (farma Lom) má na webu vzorovou smlouvu se
> zemědělcem.
> A dovoz medu? Jak jste sám uvedl není pro EU problémem, je problémem jen
> pro Vás. V rámci EU je medu nedostatek, tak se dovézt musí a globálně je
> jedno zda z Čech nebo Argentiny nebo Číny. A to, že nějací bezvýznamní
Češi
> nebo Maďaři mají medu nabytek je nezajímavé a se jedná o mizivý lokální
> problémek. Prostě to tak bude. I v zemědělství nás (tedy myšleno EU) bude
> svět tlačit ke zmírnění omezení dovozů a osttaních bariér, včetně těch
> celních. První vlaštovkou byl med, druhou je cukr.
> Pro spotřebitele (řadového) občana je to dobře. Toho zajímá, aby nakoupil
> co nejlevněji. Ostatně i my si rádi koupíme mléko za 8,90 a je nám jedno,
> že je z Polska, Slovensta, Lotyšska či z Německa a ne z České kotliny. A
> tak to bude i u medu. Nakonec to asi Ti hobby včelaři spíše přežijí,
> protože u nich nejde o ekonomickou efektivitu, takže tam je jedno i to, že
> používají zastaralou technologií třeba z poloviny minulého století. Pokud
> bude chtít stát zajistit zavčelení krajiny, budou se rozšiřovat dotace
> právě do této oblasti a pak je naopak rozumné a logické, že to budou
dotace
> plošné, míněno na včelstvo. A vůbec nebude o produkci medu. Takže to
klidně
> může být jako v USA. Cena medu bude díky levným medům z dovozu na úrovni
> ceny cukru (vaše výkupní ceny se tomu už přibližují) a včelaři
podnikatelé,
> aby přežili po sezóně včelstva vysíří a na jaře dovezou oddělky z n.
> Zélandu (už teď je třeba pomalu přejít na langstroty). A nebo nebudou a
> budou jen malovčelaři. A co je pro stát a pro českou krajinu lepší?
Několik
> včelařských velkofarem zaměřených na produkci medu, který je stejně
problém
> prodat a navíc se včelami soustředěnými ve snůškově v příznivých
lokalitách
> nebo tisíce včelaříků, kteří zajistí plošné opylování krajiny a s
nadbytkem
> medu si vždy nějak sami poradí?
> Co má tedy ČSV prosazovat? Nedělají to nakonec v zásadě dobře, pominu-li
> prkotiny jako "Včela předboj" a diskuze kolem I2J? Ostatně jak pokračuje
> Váš soud s ČSV, jako jedna z těch prkotin?
>
> Z makroekonomického pohledu to povede ke změně struktury zaměstnanosti od
> prvovýroby, kterou je zemědělství nejspíše do služeb. Podívejte se do
> statistik jaká je struktua u nás a USA nebo Kanadě. Výsledkem je větší
> odolnost ekonomiky proti krizím z nadvýroby (i nadprodukce medu).
>
>
> S pozdravem V.Hájek


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12269


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

pan Josef Menšík (e-mailem) --- 13. 9. 2005
Re: velkov?ela?i (12261) (12264)

Takhle je potřeba se nato dívat

PEPAN

----- Original Message -----
From: "Radek Kruina" <radek.krusina/=/atlas.cz>
To: "V?ela?sk? mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, September 13, 2005 12:09 PM
Subject: Re: velkov?ela?i


> f.bim napsal:
> >čtu se zájmen přízpěvky tákající se nadprodukcí medu, soupeření
> malovčelařů
> >s včelímy farmamy.
> >Přestaňte se prosím dívat na velkovčelaře jako na subjekty snažící se
> zbohatnout
> >na včelaření kdo to zkusil ví že to je jen zemědělčina a dřina tvrdě
> vydělané koruny.
> >Tito lidé včelaří především proto že práce se stala jejich koníčkem a
> snaží se
> >o zavádění metod ekonomického ošetřování většího počtu včelstev a
> samozřejmě
> >také o to aby jejich práce uživila rodinu zaslouží úctu už proto že jsou
> prospektory
> >včelařství v našich podmínkách.
>
> Chtěl bych za sebe poděkovat příteli Bimovi za jeho příspěvek. Myslím si,
> že je psán v přátelském duchu a chtěl bych se k němu přidat. Nemám důvod
si
> nevážit práce velkovčelařů ani výkupců. Protože otevření trhu EU jim
> způsobuje problémy, myslím si, že by si zasloužili podržet od státu při
> obchodování s českým medem podporou jeho vývozu a držím jim palce. Přál
> bych jim také, aby klidně na včelaření zbohatli. Proč by neměli zbohatnout
> na práci, která je baví. Nezávidím jim nejistotu dnešního trhu netrhu.
> Možná by bylo přesnější napsat, že jsou prospektory velkovčelařských
> provozů u nás, protože včelařství u nás tradici zřejmě má, pokud máme
> zavčelení 8x vyšší než v například v Německu, jak jsem někde četl, ale to
> je jedno.
> Snad bude takových příspěvků víc. Pokud z nich bude zřejmé, že opravdu
> velkovčelaři a prodejci nestojí o změnu stávajícího stavu poměrně
výhodného
> pro malovčelaře, pouze chtějí abychom pochopili jejich svízelnou situaci,
> chtějí od nás morální podporu (jinou jim těžko můžeme nabídnout), osobně
se
> jich vždycky rád zastanu. Zatím se mi zdálo, že to tak není. Že
malovčelaři
> nevčelařící nástavkově jsou posíláni do minulého století i s klasickými
> úly, prodej ze dvora do středověku a radši nebudu pokračovat. Přitom se mi
> zdá že obě formy včelaření by se mohly klidně doplňovat. Velkovčelaři jsou
> zřejmě bytostně závislí na tom prodat med ve velkém, prodej ve
> spotřebitelských baleních a ještě ze dvora je pro ně nazajímavý. Pro
> malovčelaře je to naopak. Pokud výkupci přežijí nynější těžké období a
> trochu se jim stabilizují poměry, mohou pomoci i malovčelařům prodat
> přebytky, které neprodají sami.
> Ještě jednou díky za příspěvek. Chápejme jedni druhé, neničme to, co
> funguje, a podpořme se navzájem. Pokud to tak bylo myšleno, připojuji se.
> Radek Krušina

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12268


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

pan Josef Menšík (e-mailem) --- 13. 9. 2005
Re: velkov?ela?i (12261) (12263)

Na včelařsky hodnotných místec je hodně květů a proto je tm potřeba více
včel a obráceně, a proto je nejlepší to necha tak jak to je

pepan

----- Original Message -----
From: "Radim Pol??ek" <polasek/=/e-dnes.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, September 13, 2005 2:28 PM
Subject: Re: velkov?ela?i


> Zdravím
> možná se to trochu týká i mne, když jsem psal o variantě změnit vyplácení
> dotace na včelstva na vyplácení dotací na opylovanou plochu. Velcí
včelaři,
> kteří včelaří na včelařsky hodnotných místech, kde je na km čtverečním
hodně
> stanovišť a hodně včelstev by pak dostali na včelstvo mnohem méně než dnes
a
> včelaříci, kteří včelaří na nějakývh včelařsky málo hodnotných místech a
> kolem jejich stanoviště na kilometr daleko zádné jiné včely, nejsou by
> dostali mnohem více.
> Ale nevidím, kdyby se to prosadilo, co bych z toho měl já.
>
> R. Polášek
>
> ----- Original Message -----
> From: "Havlík" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
> To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Tuesday, September 13, 2005 11:58 AM
> Subject: Re: velkovčelaři
>
>
> > Pokud někdo napíše, že je třeba někomu něco odepřít aby to mohl věnovat
> > jiné skupině, pak se snaží o to, tyto dvě skupiny postavit proti
> > sobě.Neustálým připomínáním tento vztah polarisuje.Sám se navíc staví
> jaksi
> > mimo, do role nezávislého arbitra on z toho vlastně nic nemá.Ve
> skutečnosti
> > se snaží oslabit jednu momentálně silnější skupinu.Až budou kvůli sporům
> > slabé obě, vyjedná si lepší podmínky ne pro tyto skupiny, ale pro sebe.
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12267


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 13. 9. 2005
Re: velkovčelaři (12261) (12263)

Zdravím
možná se to trochu týká i mne, když jsem psal o variantě změnit vyplácení
dotace na včelstva na vyplácení dotací na opylovanou plochu. Velcí včelaři,
kteří včelaří na včelařsky hodnotných místech, kde je na km čtverečním hodně
stanovišť a hodně včelstev by pak dostali na včelstvo mnohem méně než dnes a
včelaříci, kteří včelaří na nějakývh včelařsky málo hodnotných místech a
kolem jejich stanoviště na kilometr daleko zádné jiné včely, nejsou by
dostali mnohem více.
Ale nevidím, kdyby se to prosadilo, co bych z toho měl já.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Havlík" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, September 13, 2005 11:58 AM
Subject: Re: velkovčelaři


> Pokud někdo napíše, že je třeba někomu něco odepřít aby to mohl věnovat
> jiné skupině, pak se snaží o to, tyto dvě skupiny postavit proti
> sobě.Neustálým připomínáním tento vztah polarisuje.Sám se navíc staví
jaksi
> mimo, do role nezávislého arbitra on z toho vlastně nic nemá.Ve
skutečnosti
> se snaží oslabit jednu momentálně silnější skupinu.Až budou kvůli sporům
> slabé obě, vyjedná si lepší podmínky ne pro tyto skupiny, ale pro sebe.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12266


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Havlík (e-mailem) --- 13. 9. 2005
Re: velkovčelaři (12261) (12264)

tak, tak

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12265


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Kruina (e-mailem) --- 13. 9. 2005
Re: velkovčelaři (12261)

f.bim napsal:
>čtu se zájmen přízpěvky tákající se nadprodukcí medu, soupeření
malovčelařů
>s včelímy farmamy.
>Přestaňte se prosím dívat na velkovčelaře jako na subjekty snažící se
zbohatnout
>na včelaření kdo to zkusil ví že to je jen zemědělčina a dřina tvrdě
vydělané koruny.
>Tito lidé včelaří především proto že práce se stala jejich koníčkem a
snaží se
>o zavádění metod ekonomického ošetřování většího počtu včelstev a
samozřejmě
>také o to aby jejich práce uživila rodinu zaslouží úctu už proto že jsou
prospektory
>včelařství v našich podmínkách.

Chtěl bych za sebe poděkovat příteli Bimovi za jeho příspěvek. Myslím si,
že je psán v přátelském duchu a chtěl bych se k němu přidat. Nemám důvod si
nevážit práce velkovčelařů ani výkupců. Protože otevření trhu EU jim
způsobuje problémy, myslím si, že by si zasloužili podržet od státu při
obchodování s českým medem podporou jeho vývozu a držím jim palce. Přál
bych jim také, aby klidně na včelaření zbohatli. Proč by neměli zbohatnout
na práci, která je baví. Nezávidím jim nejistotu dnešního trhu netrhu.
Možná by bylo přesnější napsat, že jsou prospektory velkovčelařských
provozů u nás, protože včelařství u nás tradici zřejmě má, pokud máme
zavčelení 8x vyšší než v například v Německu, jak jsem někde četl, ale to
je jedno.
Snad bude takových příspěvků víc. Pokud z nich bude zřejmé, že opravdu
velkovčelaři a prodejci nestojí o změnu stávajícího stavu poměrně výhodného
pro malovčelaře, pouze chtějí abychom pochopili jejich svízelnou situaci,
chtějí od nás morální podporu (jinou jim těžko můžeme nabídnout), osobně se
jich vždycky rád zastanu. Zatím se mi zdálo, že to tak není. Že malovčelaři
nevčelařící nástavkově jsou posíláni do minulého století i s klasickými
úly, prodej ze dvora do středověku a radši nebudu pokračovat. Přitom se mi
zdá že obě formy včelaření by se mohly klidně doplňovat. Velkovčelaři jsou
zřejmě bytostně závislí na tom prodat med ve velkém, prodej ve
spotřebitelských baleních a ještě ze dvora je pro ně nazajímavý. Pro
malovčelaře je to naopak. Pokud výkupci přežijí nynější těžké období a
trochu se jim stabilizují poměry, mohou pomoci i malovčelařům prodat
přebytky, které neprodají sami.
Ještě jednou díky za příspěvek. Chápejme jedni druhé, neničme to, co
funguje, a podpořme se navzájem. Pokud to tak bylo myšleno, připojuji se.
Radek Krušina

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12264


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Havlík (e-mailem) --- 13. 9. 2005
Re: velkovčelaři (12261)

Pokud někdo napíše, že je třeba někomu něco odepřít aby to mohl věnovat
jiné skupině, pak se snaží o to, tyto dvě skupiny postavit proti
sobě.Neustálým připomínáním tento vztah polarisuje.Sám se navíc staví jaksi
mimo, do role nezávislého arbitra on z toho vlastně nic nemá.Ve skutečnosti
se snaží oslabit jednu momentálně silnější skupinu.Až budou kvůli sporům
slabé obě, vyjedná si lepší podmínky ne pro tyto skupiny, ale pro sebe.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12263


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pete Mal (e-mailem) --- 13. 9. 2005
Vykup a ceny medu (12261)

Zdravim

Prosim Vas neviete niekto poradit, kde vykupuju med na
Slovensku s platenim na ruku, bez cakania ?

Peter Mal


              
__________________________________
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
http://mail.yahoo.com

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12262


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

f.bim (e-mailem) --- 13. 9. 2005
velkovčelaři

čtu se zájmen přízpěvky tákající se nadprodukcí medu, soupeření malovčelařů
s včelímy farmamy.
Přestaňte se prosím dívat na velkovčelaře jako na subjekty snažící se
zbohatnout na včelaření kdo to zkusil ví že to je jen zemědělčina a dřina
tvrdě vydělané koruny. Tito lidé včelaří především proto že práce se stala
jejich koníčkem a snaží se o zavádění metod ekonomického ošetřování většího
počtu včelstev a samozřejmě také o to aby jejich práce uživila rodinu
zaslouží úctu už proto že jsou prospektory včelařství v našich podmínkách
/pominemeli komunistické farmy Tachov/
hezký den

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12261


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Lubomir Čeka (e-mailem) --- 12. 9. 2005
Re: Jak se utopit v medu (12247) (12250)

Vážený pane Hájku,

odpovídám na Váš trochu jiný pohled. Nezlobte se, prosím, že začnu od konce
Vašeho příspěvku, protože chci odpovědět chronologicky.
Tedy -       moje "prkotina" - soud s ČSV - je předmětem sporu více než deset
let a tudíž dle mého názoru není jednoznačná.
V kauze "prkotina" Předboj jde o desítky miliónů korun. Tímto bych
definitivně chtěl soudní kauzy nechat na orgánech, jimž přísluší.

Dále si však myslím, že se s Vaším "trochu jiným pohledem" ztotožňuji.
jediné, v čem si dovolím odporovat, je názor, že to budou TISÍCE včelařů,
kteří zajistí plošné opylování krajiny.

Opylení krajiny totiž zajistí pouze tisíce včelstev a vzhledem k tomu, že
se nacházíme ve středu Evropy, předpokládám, že zemědělství se bude ubírat
jiným směrem než nastiňujete Vy. V žádném ze svých článků jsem se nikdy
nedotknul malovčelařů a myslím si, že včelaření jako koníček je překrásnou
zálibou.

To, že se snažím poněkud dopředu prosadit názor, aby byla možnost vzniku
velkých farem, je dáno skutečností, že velká soběstačná včelařská farma
(tím myslím i dotace, odbyt atd.) se nevybuduje za pět let.

Co se týče problému českých obchodníků s medem, věřím tak jako Vy, že čeští
obchodníci od obchodování s medem ustoupí, najdou si jiné aktivity a
popřejí českým včelařům mnoho úspěchů při obchodování se zahraničními
obchodníky.

Osobně doufám, že se tak nestane.

L.Češka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12260


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

zak (e-mailem) --- 12. 9. 2005
RE: Jak se utopit v medu (12247) (12250) (12254)

Osobně bych uvedené řešení nepropagoval, běžný včelař bere příspěvek jako
přilepšení, které je sice nespravedlivé, pokud porovnám sílu včelstva
včelaře s budečákem (může být označován jako "zaostalý", typicky starší, ale
proč ho nutit ke změně) oproti silným včelstvům dle současné "módy".
Vlastník silného včelstva může oprávněně oponovat, že jeho jedno včelstvo je
víc (včel, náklady, výnos) než dvě včelstva prvního a tudíž je dotace
nespravedlivá.

Ale je jednoduchá, administrativně nenáročná (jak ze strany poskytovatele,
tak příjemce ) a skutečně podporuje zájmové včelaře. Paradoxně můžeme řící,
že udržuje nefektivní včelaře, kteří by to jinak zabalili, třeba z důvodu
včelařsky méně vhodné oblasti.

I když se to dnes až tolik nenosí mělo by se pozuzovat kolik režie stojí
přerozdělení dotací.

Můj osobní názor je: škodí společnosti tito drobní včelaři - určitě ne, tak
jim tu dotaci neberme.

Pro větší jsou tu ale i jiné dotace - na vybavení, zpracování atd. Ty již
vyžadují projektový záměr, investice. Včelař prvního typu jim zde konkurovat
v získání dotace nemůže.
A tak je jen na těchto subjektech aby využili existující možnosti ( obecné
fondové podpory podnikatelů, zemědělství, venkova - nejen dotace směrované
cíleně na včelaře ), namísto touhy přerozdělit fungující dotaci dle počtu
včelstev.

K.Žák-----Original Message-----
From: Radim Pol??ek [mailto:polasek/=/e-dnes.cz]
Sent: Monday, September 12, 2005 12:54 PM
To: Vcelarska konference
Subject: Re: Jak se utopit v medu

V Hájek napsal:
> ukážou co umí? Z toho co zde píšete se nakonec zdá, že úplně nějvětším
> problémem pro Vás je plošná dotace do včelařství, protože je směřována k
> drobným včelařům a Ti dokážou svoji produkci prodat ze dvora, tedy bez


Ta dotace přece vůbec není plošná. Sice je nadepsaná jako pro opylování, ale
když na stanovišti zvýším počet včelstev z 5 na 15, tak se mi zvýší na
trojnásobek, zatímco úroveň opylování zůstane prakticky stejná. Je to dotace
zaměřená jen na zvýšení počtu včelstev, nic víc. A defakto dotace zaměřená
zprostředkovaně na udržení významu Svazu. Je docela možné, že kdyby tato
dotace v posledních pár letech nebyla, nebyl by díky menšímu počtu včelstev
takový problém s odbytem medu.
Plošná bude, až bude skutečně na plochu, na kilometr čvereční. Například
pokud bude mít na tom kilometru stanoviště jeden včelař, tak by měl dostat
celou dotaci, pokud má určitý minimální počet včelstev, třeba 5. Pokud bude
mít na tom stanovišti třeba 15 včelstev, pořád dostane stejnou dotaci. Pokud
tam budou vedle sebe dva včelaři, tak se ta dotace rozdělí mezi ně podle
nějakého klíče, třeba podle kombinace vzdálenosti jednotlivých stanovišt a
teprve potom počtu včelstev.
Dneska není problém mít v PC souřadnicovou mapu, kde by stačilo zadat přesné
umístění včelstev na desítky metrů a počet včelstev jednotlivých stanovišť
na katastru organizace a následně dostat podle naprogramovaných kritérií ,
kolik který včelař dostane za opylování přírody, kterou jeho včelstva v
konkurenci se včelstvy sousedů skutečně opylí.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "vhájek" <>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 12, 2005 12:29 PM
Subject: Re: Jak se utopit v medu


> Pane Češka, nabízím Vám trochu jiný pohled na problém.
>
> Jaký udělat závěr z Vašeho příspěvku? Asi v budoucnu nebude včelařství( a
> zemědělství obecně) tím správným oborem pro podnikání. Svaz tedy dělá
> správně, když podporuje včelařství jako hobby? A těch pár velkovčelařů? Ať
> ukážou co umí? Z toho co zde píšete se nakonec zdá, že úplně nějvětším
> problémem pro Vás je plošná dotace do včelařství, protože je směřována k
> drobným včelařům a Ti dokážou svoji produkci prodat ze dvora, tedy bez
> pomoci "obchodníků".
> Příjmy za opylení přímo od zemědělců, to je téma pro velkovčelaře. Pro
vaši
> informaci, př. Táborský (farma Lom) má na webu vzorovou smlouvu se
> zemědělcem.
> A dovoz medu? Jak jste sám uvedl není pro EU problémem, je problémem jen
> pro Vás. V rámci EU je medu nedostatek, tak se dovézt musí a globálně je
> jedno zda z Čech nebo Argentiny nebo Číny. A to, že nějací bezvýznamní
Češi
> nebo Maďaři mají medu nabytek je nezajímavé a se jedná o mizivý lokální
> problémek. Prostě to tak bude. I v zemědělství nás (tedy myšleno EU) bude
> svět tlačit ke zmírnění omezení dovozů a osttaních bariér, včetně těch
> celních. První vlaštovkou byl med, druhou je cukr.
> Pro spotřebitele (řadového) občana je to dobře. Toho zajímá, aby nakoupil
> co nejlevněji. Ostatně i my si rádi koupíme mléko za 8,90 a je nám jedno,
> že je z Polska, Slovensta, Lotyšska či z Německa a ne z České kotliny. A
> tak to bude i u medu. Nakonec to asi Ti hobby včelaři spíše přežijí,
> protože u nich nejde o ekonomickou efektivitu, takže tam je jedno i to, že
> používají zastaralou technologií třeba z poloviny minulého století. Pokud
> bude chtít stát zajistit zavčelení krajiny, budou se rozšiřovat dotace
> právě do této oblasti a pak je naopak rozumné a logické, že to budou
dotace
> plošné, míněno na včelstvo. A vůbec nebude o produkci medu. Takže to
klidně
> může být jako v USA. Cena medu bude díky levným medům z dovozu na úrovni
> ceny cukru (vaše výkupní ceny se tomu už přibližují) a včelaři
podnikatelé,
> aby přežili po sezóně včelstva vysíří a na jaře dovezou oddělky z n.
> Zélandu (už teď je třeba pomalu přejít na langstroty). A nebo nebudou a
> budou jen malovčelaři. A co je pro stát a pro českou krajinu lepší?
Několik
> včelařských velkofarem zaměřených na produkci medu, který je stejně
problém
> prodat a navíc se včelami soustředěnými ve snůškově v příznivých
lokalitách
> nebo tisíce včelaříků, kteří zajistí plošné opylování krajiny a s
nadbytkem
> medu si vždy nějak sami poradí?
> Co má tedy ČSV prosazovat? Nedělají to nakonec v zásadě dobře, pominu-li
> prkotiny jako "Včela předboj" a diskuze kolem I2J? Ostatně jak pokračuje
> Váš soud s ČSV, jako jedna z těch prkotin?
>
> Z makroekonomického pohledu to povede ke změně struktury zaměstnanosti od
> prvovýroby, kterou je zemědělství nejspíše do služeb. Podívejte se do
> statistik jaká je struktua u nás a USA nebo Kanadě. Výsledkem je větší
> odolnost ekonomiky proti krizím z nadvýroby (i nadprodukce medu).
>
>
> S pozdravem V.Hájek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12259


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 12. 9. 2005
Re: Jak se utopit v medu (12247) (12250)

Za současného stavu se mně zdá, že to všimné je prašť jak uhoď. Dneska je
nadbytek medu. Čím bude to všimné větší, tím méně včelařů skončí nebo tím
více včelařů třeba začne včelařit, medu bude o to víc a o to míň se za něho
bude platit.

Stejně se dělá evidence včelařů a včelstev do nějakých tabulek do PC. Dělat
evidenci těchto včelařů do nějaké plošné mapy do PC je skoro totéž.
Pořád se mluví o tom, že včelstva jsou potřebné pro opylování přírody.
Jednou se má zvyšovat příspěvek na včely, protože těch 150 korun na včelstvo
je pakatel, jednou se mluví o tom, že náklady na těch 400 nebo kolik tisíc
včelstev u nás by tím neúnosně stouply.
Proč tedy nedotovat za skutečné opylování přírody, když to současná
počítačová technika umožňuje vypočítat a ne jen počet včelstev? Kdo má hodně
včelstev, tak stejně hlavní příjmy má za med, dotace jsou okrajové. Už taky
proto, že má včely v oblasti, kde ten med je.
Obecný směr ve včelařství je úbytek malých včelařů a přibývání středních a
velkých včelařů. Jenže střední a velcí včelaři musí včelařit jen v dobrých
včelařských oblastech, kde mají dostatečný zisk z medu. Z ostatních oblastí
se budou včely ztrácet. Pomohlo by zvýšení dotací. Jenže při dotacích na
včelstvo dostanou zvýšené dotace i střední a velcí včelaři, kteří by se v
průměru měli živit spíše ziskem z prodeje medu. Jinak řečeno zvýšení dotací
za současného stavu by mělo spíše stejný účinek jako dotace směřovaná na
prodej medu.
Pokud by se ale dotace dostávaly na plochu, bylo by to něco jiného. Jsou
místa, kde v blízkosti vedle sebe je několik včelařů. Takoví včelaři dotaci
příliš nepotřebují, s největší pravděpodobností jsou tam dobré včelařské
podmínky. Ale jsou taky místa, kde jsou včelařské podmínky špatné, kde se
včely přes léto musí přikrmovat, dají jen pár kilo medu a včelaří se tam jen
ze setrvačnosti, pokud vůbec. Tam velikost dnešní dotace nepomůže.Jenže
pokud se má podpořit opylování v přírodě, měly by tam ty včely být.
Pokud se budou dotace na opylování dávat na plochu, tak na včelařsky dobrých
místech, kde je dobrá snůška a kde se taky nachází hodně stanovišť a
včelstev, tak tam bude dotace na opylování malá, protože pevná výše dotace
bude rozdělěna mezi hodně včelařů. Na včelařsky špatných místech naopak
třeba poslední zbývající včelař dostane celou dotaci a ta bude tak vysoká,
že mu tam umožní ty včely chovat. Přitom celková výše dotace může být
klidně stejná jako dnes a může být určena předem v pevné výši, protože by
byla na opylovanou plochu, která se na rozdíl od nahlášených počtů včelstev
nemění.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "pan Josef Menšík" <>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 12, 2005 1:41 PM
Subject: Re: Jak se utopit v medu


> už jsi blýsko toho aby si každý sám vokruhu 2,5 km od občanů vyžadoval
> poplatek za opylování a včelám budeš na prdelky malovat značky abys to
mohl
> sousedovi dokázat Berte to jako milé všimné od státu a nesmyslně se vtom
> nepatlejte
> Pepan
> ----- Original Message -----
> From: "Radim Pol??ek" <>
> To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Monday, September 12, 2005 12:53 PM
> Subject: Re: Jak se utopit v medu
>
>
> > V Hájek napsal:
> > > ukážou co umí? Z toho co zde píšete se nakonec zdá, že úplně nějvětším
> > > problémem pro Vás je plošná dotace do včelařství, protože je směřována
k
> > > drobným včelařům a Ti dokážou svoji produkci prodat ze dvora, tedy bez
> >
> >
> > Ta dotace přece vůbec není plošná. Sice je nadepsaná jako pro opylování,
> ale
> > když na stanovišti zvýším počet včelstev z 5 na 15, tak se mi zvýší na
> > trojnásobek, zatímco úroveň opylování zůstane prakticky stejná. Je to
> dotace
> > zaměřená jen na zvýšení počtu včelstev, nic víc. A defakto dotace
zaměřená
> > zprostředkovaně na udržení významu Svazu. Je docela možné, že kdyby
tato
> > dotace v posledních pár letech nebyla, nebyl by díky menšímu počtu
> včelstev
> > takový problém s odbytem medu.
> > Plošná bude, až bude skutečně na plochu, na kilometr čvereční. Například
> > pokud bude mít na tom kilometru stanoviště jeden včelař, tak by měl
dostat
> > celou dotaci, pokud má určitý minimální počet včelstev, třeba 5. Pokud
> bude
> > mít na tom stanovišti třeba 15 včelstev, pořád dostane stejnou dotaci.
> Pokud
> > tam budou vedle sebe dva včelaři, tak se ta dotace rozdělí mezi ně podle
> > nějakého klíče, třeba podle kombinace vzdálenosti jednotlivých stanovišt
a
> > teprve potom počtu včelstev.
> > Dneska není problém mít v PC souřadnicovou mapu, kde by stačilo zadat
> přesné
> > umístění včelstev na desítky metrů a počet včelstev jednotlivých
stanovišť
> > na katastru organizace a následně dostat podle naprogramovaných kritérií
,
> > kolik který včelař dostane za opylování přírody, kterou jeho včelstva v
> > konkurenci se včelstvy sousedů skutečně opylí.
> >
> > R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12258


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

pan Josef Menšík (e-mailem) --- 12. 9. 2005
Re: Jak se utopit v medu (12247) (12250)

už jsi blýsko toho aby si každý sám vokruhu 2,5 km od občanů vyžadoval
poplatek za opylování a včelám budeš na prdelky malovat značky abys to mohl
sousedovi dokázat Berte to jako milé všimné od státu a nesmyslně se vtom
nepatlejte
Pepan
----- Original Message -----
From: "Radim Pol??ek" <polasek/=/e-dnes.cz>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 12, 2005 12:53 PM
Subject: Re: Jak se utopit v medu


> V Hájek napsal:
> > ukážou co umí? Z toho co zde píšete se nakonec zdá, že úplně nějvětším
> > problémem pro Vás je plošná dotace do včelařství, protože je směřována k
> > drobným včelařům a Ti dokážou svoji produkci prodat ze dvora, tedy bez
>
>
> Ta dotace přece vůbec není plošná. Sice je nadepsaná jako pro opylování,
ale
> když na stanovišti zvýším počet včelstev z 5 na 15, tak se mi zvýší na
> trojnásobek, zatímco úroveň opylování zůstane prakticky stejná. Je to
dotace
> zaměřená jen na zvýšení počtu včelstev, nic víc. A defakto dotace zaměřená
> zprostředkovaně na udržení významu Svazu. Je docela možné, že kdyby tato
> dotace v posledních pár letech nebyla, nebyl by díky menšímu počtu
včelstev
> takový problém s odbytem medu.
> Plošná bude, až bude skutečně na plochu, na kilometr čvereční. Například
> pokud bude mít na tom kilometru stanoviště jeden včelař, tak by měl dostat
> celou dotaci, pokud má určitý minimální počet včelstev, třeba 5. Pokud
bude
> mít na tom stanovišti třeba 15 včelstev, pořád dostane stejnou dotaci.
Pokud
> tam budou vedle sebe dva včelaři, tak se ta dotace rozdělí mezi ně podle
> nějakého klíče, třeba podle kombinace vzdálenosti jednotlivých stanovišt a
> teprve potom počtu včelstev.
> Dneska není problém mít v PC souřadnicovou mapu, kde by stačilo zadat
přesné
> umístění včelstev na desítky metrů a počet včelstev jednotlivých stanovišť
> na katastru organizace a následně dostat podle naprogramovaných kritérií ,
> kolik který včelař dostane za opylování přírody, kterou jeho včelstva v
> konkurenci se včelstvy sousedů skutečně opylí.
>
> R. Polášek
>
> ----- Original Message -----
> From: "vhájek" <>
> To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Monday, September 12, 2005 12:29 PM
> Subject: Re: Jak se utopit v medu
>
>
> > Pane Češka, nabízím Vám trochu jiný pohled na problém.
> >
> > Jaký udělat závěr z Vašeho příspěvku? Asi v budoucnu nebude
včelařství( a
> > zemědělství obecně) tím správným oborem pro podnikání. Svaz tedy dělá
> > správně, když podporuje včelařství jako hobby? A těch pár velkovčelařů?

> > ukážou co umí? Z toho co zde píšete se nakonec zdá, že úplně nějvětším
> > problémem pro Vás je plošná dotace do včelařství, protože je směřována k
> > drobným včelařům a Ti dokážou svoji produkci prodat ze dvora, tedy bez
> > pomoci "obchodníků".
> > Příjmy za opylení přímo od zemědělců, to je téma pro velkovčelaře. Pro
> vaši
> > informaci, př. Táborský (farma Lom) má na webu vzorovou smlouvu se
> > zemědělcem.
> > A dovoz medu? Jak jste sám uvedl není pro EU problémem, je problémem jen
> > pro Vás. V rámci EU je medu nedostatek, tak se dovézt musí a globálně je
> > jedno zda z Čech nebo Argentiny nebo Číny. A to, že nějací bezvýznamní
> Češi
> > nebo Maďaři mají medu nabytek je nezajímavé a se jedná o mizivý lokální
> > problémek. Prostě to tak bude. I v zemědělství nás (tedy myšleno EU)
bude
> > svět tlačit ke zmírnění omezení dovozů a osttaních bariér, včetně těch
> > celních. První vlaštovkou byl med, druhou je cukr.
> > Pro spotřebitele (řadového) občana je to dobře. Toho zajímá, aby
nakoupil
> > co nejlevněji. Ostatně i my si rádi koupíme mléko za 8,90 a je nám
jedno,
> > že je z Polska, Slovensta, Lotyšska či z Německa a ne z České kotliny. A
> > tak to bude i u medu. Nakonec to asi Ti hobby včelaři spíše přežijí,
> > protože u nich nejde o ekonomickou efektivitu, takže tam je jedno i to,
že
> > používají zastaralou technologií třeba z poloviny minulého století.
Pokud
> > bude chtít stát zajistit zavčelení krajiny, budou se rozšiřovat dotace
> > právě do této oblasti a pak je naopak rozumné a logické, že to budou
> dotace
> > plošné, míněno na včelstvo. A vůbec nebude o produkci medu. Takže to
> klidně
> > může být jako v USA. Cena medu bude díky levným medům z dovozu na úrovni
> > ceny cukru (vaše výkupní ceny se tomu už přibližují) a včelaři
> podnikatelé,
> > aby přežili po sezóně včelstva vysíří a na jaře dovezou oddělky z n.
> > Zélandu (už teď je třeba pomalu přejít na langstroty). A nebo nebudou a
> > budou jen malovčelaři. A co je pro stát a pro českou krajinu lepší?
> Několik
> > včelařských velkofarem zaměřených na produkci medu, který je stejně
> problém
> > prodat a navíc se včelami soustředěnými ve snůškově v příznivých
> lokalitách
> > nebo tisíce včelaříků, kteří zajistí plošné opylování krajiny a s
> nadbytkem
> > medu si vždy nějak sami poradí?
> > Co má tedy ČSV prosazovat? Nedělají to nakonec v zásadě dobře, pominu-li
> > prkotiny jako "Včela předboj" a diskuze kolem I2J? Ostatně jak pokračuje
> > Váš soud s ČSV, jako jedna z těch prkotin?
> >
> > Z makroekonomického pohledu to povede ke změně struktury zaměstnanosti
od
> > prvovýroby, kterou je zemědělství nejspíše do služeb. Podívejte se do
> > statistik jaká je struktua u nás a USA nebo Kanadě. Výsledkem je větší
> > odolnost ekonomiky proti krizím z nadvýroby (i nadprodukce medu).
> >
> >
> > S pozdravem V.Hájek
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12257


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

pan Josef MenĹĄĂ­k (e-mailem) --- 12. 9. 2005
Re: Jak se utopit v medu (12247) (12252)

NEJHORĹ ĂŤ JE Ĺľe se ani nezabĂ­vajĂ­ balenĂ­m
----- Original Message -----
From: <9732597286/=/gmx.net>
To: "Vcelarska konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 12, 2005 1:18 PM
Subject: Re: Jak se utopit v medu


> Tak jsem rad, ze to byli tentokrat cesti obchodnici.
> Byva zvykem, ze se vzdy vina svali na Habsburky, Nemce, Rusy, Komunisty
...
>
> D. Helmut
>
> --- Original Nachricht ---
> Absender: Tomá Hlaváè
> Datum: 12.09.2005 12:39
>
> >Český med u nás v obchodech nekoupíme...ten vyvezli obchodníci za hranice
a
> >se ziskem prodali. A ti sami obchodnĂ­ci dovezou levnĂ˝ med za 20 KÄŤ a zase
> >
> >
> >

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12256


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 12. 9. 2005
Re: Jak se utopit v medu (12247) (12252)

Tak jsem rad, ze to byli tentokrat cesti obchodnici.
Byva zvykem, ze se vzdy vina svali na Habsburky, Nemce, Rusy, Komunisty ...

D. Helmut

--- Original Nachricht ---
Absender: Tomá Hlaváè
Datum: 12.09.2005 12:39

>Český med u nás v obchodech nekoupíme...ten vyvezli obchodníci za hranice a
>se ziskem prodali. A ti sami obchodnĂ­ci dovezou levnĂ˝ med za 20 KÄŤ a zase
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12255


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 12. 9. 2005
Re: Jak se utopit v medu (12247) (12250)

V Hájek napsal:
> ukážou co umí? Z toho co zde píšete se nakonec zdá, že úplně nějvětším
> problémem pro Vás je plošná dotace do včelařství, protože je směřována k
> drobným včelařům a Ti dokážou svoji produkci prodat ze dvora, tedy bez


Ta dotace přece vůbec není plošná. Sice je nadepsaná jako pro opylování, ale
když na stanovišti zvýším počet včelstev z 5 na 15, tak se mi zvýší na
trojnásobek, zatímco úroveň opylování zůstane prakticky stejná. Je to dotace
zaměřená jen na zvýšení počtu včelstev, nic víc. A defakto dotace zaměřená
zprostředkovaně na udržení významu Svazu. Je docela možné, že kdyby tato
dotace v posledních pár letech nebyla, nebyl by díky menšímu počtu včelstev
takový problém s odbytem medu.
Plošná bude, až bude skutečně na plochu, na kilometr čvereční. Například
pokud bude mít na tom kilometru stanoviště jeden včelař, tak by měl dostat
celou dotaci, pokud má určitý minimální počet včelstev, třeba 5. Pokud bude
mít na tom stanovišti třeba 15 včelstev, pořád dostane stejnou dotaci. Pokud
tam budou vedle sebe dva včelaři, tak se ta dotace rozdělí mezi ně podle
nějakého klíče, třeba podle kombinace vzdálenosti jednotlivých stanovišt a
teprve potom počtu včelstev.
Dneska není problém mít v PC souřadnicovou mapu, kde by stačilo zadat přesné
umístění včelstev na desítky metrů a počet včelstev jednotlivých stanovišť
na katastru organizace a následně dostat podle naprogramovaných kritérií ,
kolik který včelař dostane za opylování přírody, kterou jeho včelstva v
konkurenci se včelstvy sousedů skutečně opylí.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "vhájek" <>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, September 12, 2005 12:29 PM
Subject: Re: Jak se utopit v medu


> Pane Češka, nabízím Vám trochu jiný pohled na problém.
>
> Jaký udělat závěr z Vašeho příspěvku? Asi v budoucnu nebude včelařství( a
> zemědělství obecně) tím správným oborem pro podnikání. Svaz tedy dělá
> správně, když podporuje včelařství jako hobby? A těch pár velkovčelařů? Ať
> ukážou co umí? Z toho co zde píšete se nakonec zdá, že úplně nějvětším
> problémem pro Vás je plošná dotace do včelařství, protože je směřována k
> drobným včelařům a Ti dokážou svoji produkci prodat ze dvora, tedy bez
> pomoci "obchodníků".
> Příjmy za opylení přímo od zemědělců, to je téma pro velkovčelaře. Pro
vaši
> informaci, př. Táborský (farma Lom) má na webu vzorovou smlouvu se
> zemědělcem.
> A dovoz medu? Jak jste sám uvedl není pro EU problémem, je problémem jen
> pro Vás. V rámci EU je medu nedostatek, tak se dovézt musí a globálně je
> jedno zda z Čech nebo Argentiny nebo Číny. A to, že nějací bezvýznamní
Češi
> nebo Maďaři mají medu nabytek je nezajímavé a se jedná o mizivý lokální
> problémek. Prostě to tak bude. I v zemědělství nás (tedy myšleno EU) bude
> svět tlačit ke zmírnění omezení dovozů a osttaních bariér, včetně těch
> celních. První vlaštovkou byl med, druhou je cukr.
> Pro spotřebitele (řadového) občana je to dobře. Toho zajímá, aby nakoupil
> co nejlevněji. Ostatně i my si rádi koupíme mléko za 8,90 a je nám jedno,
> že je z Polska, Slovensta, Lotyšska či z Německa a ne z České kotliny. A
> tak to bude i u medu. Nakonec to asi Ti hobby včelaři spíše přežijí,
> protože u nich nejde o ekonomickou efektivitu, takže tam je jedno i to, že
> používají zastaralou technologií třeba z poloviny minulého století. Pokud
> bude chtít stát zajistit zavčelení krajiny, budou se rozšiřovat dotace
> právě do této oblasti a pak je naopak rozumné a logické, že to budou
dotace
> plošné, míněno na včelstvo. A vůbec nebude o produkci medu. Takže to
klidně
> může být jako v USA. Cena medu bude díky levným medům z dovozu na úrovni
> ceny cukru (vaše výkupní ceny se tomu už přibližují) a včelaři
podnikatelé,
> aby přežili po sezóně včelstva vysíří a na jaře dovezou oddělky z n.
> Zélandu (už teď je třeba pomalu přejít na langstroty). A nebo nebudou a
> budou jen malovčelaři. A co je pro stát a pro českou krajinu lepší?
Několik
> včelařských velkofarem zaměřených na produkci medu, který je stejně
problém
> prodat a navíc se včelami soustředěnými ve snůškově v příznivých
lokalitách
> nebo tisíce včelaříků, kteří zajistí plošné opylování krajiny a s
nadbytkem
> medu si vždy nějak sami poradí?
> Co má tedy ČSV prosazovat? Nedělají to nakonec v zásadě dobře, pominu-li
> prkotiny jako "Včela předboj" a diskuze kolem I2J? Ostatně jak pokračuje
> Váš soud s ČSV, jako jedna z těch prkotin?
>
> Z makroekonomického pohledu to povede ke změně struktury zaměstnanosti od
> prvovýroby, kterou je zemědělství nejspíše do služeb. Podívejte se do
> statistik jaká je struktua u nás a USA nebo Kanadě. Výsledkem je větší
> odolnost ekonomiky proti krizím z nadvýroby (i nadprodukce medu).
>
>
> S pozdravem V.Hájek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12254


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Tomá Hlaváč (e-mailem) --- 12. 9. 2005
Re: Jak se utopit v medu (12247)

Český med u nás v obchodech nekoupíme...ten vyvezli obchodníci za hranice a
se ziskem prodali. A ti sami obchodníci dovezou levný med za 20 Kč a zase
se ziskem prodají v obchodní sítí...takže měli zisk 2 krát. Bylo by od nich
hloupé koupit český med a taky je zde prodat.
Pak nás obchodníci masírují tím, jak nízké jsou světové ceny
apd..cheche..každý se nějak snáží.
Třeba líbivá politika zvyšení dotaci pro včelaře na 500 Kč/ včelstvo. Je to
snaha o zachování nadbytku medu na našem trhu ( udržet u včelaření i ty,
kteří nadávají, že se jim to nevyplácí ) a pak masírovat a masírovat o
topení se v medu...vždyť oni to prodají za 25 Kč...
Obrovská pravda je v prodeji ze dvora, je to pravda, ale i hrozba pro
obchodníky s medem. Med, který se prodá přímo zákazníkovi se neprodá
obchodníkovi a zákazník, který si koupí med u včelaře, nekoupí med v
obchodě.
Tak nevím kdo bude potřebovat víc ten záchraný kruh.
Pěkný den
Tomáš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12253


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Tomá Hlaváč (e-mailem) --- 12. 9. 2005
Re: Jak se utopit v medu (12247)

Český med u nás v obchodech nekoupíme...ten vyvezli obchodníci za hranice a
se ziskem prodali. A ti sami obchodníci dovezou levný med za 20 Kč a zase
se ziskem prodají v obchodní sítí...takže měli zisk 2 krát. Bylo by od nich
hloupé koupit český med a taky je zde prodat.
Pak nás obchodníci masírují tím, jak nízké jsou světové ceny
apd..cheche..každý se nějak snáží.
Třeba líbivá politika zvyšení dotaci pro včelaře na 500 Kč/ včelstvo. Je to
snaha o zachování nadbytku medu na našem trhu ( udržet u včelaření i ty,
kteří nadávají, že se jim to nevyplácí ) a pak masírovat a masírovat o
topení se v medu...vždyť oni to prodají za 25 Kč...
Obrovská pravda je v prodeji ze dvora, je to pravda, ale i hrozba pro
obchodníky s medem. Med, který se prodá přímo zákazníkovi se neprodá
obchodníkovi a zákazník, který si koupí med u včelaře, nekoupí med v
obchodě.
Tak nevím kdo bude potřebovat víc ten záchraný kruh.
Pěkný den
Tomáš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12252


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Tomá Hlaváč (e-mailem) --- 12. 9. 2005
Re: Jak se utopit v medu (12247)

Český med u nás v obchodech nekoupíme...ten vyvezli obchodníci za hranice a
se ziskem prodali. A ti sami obchodníci dovezou levný med za 20 Kč a zase
se ziskem prodají v obchodní sítí...takže měli zisk 2 krát. Bylo by od nich
hloupé koupit český med a taky je zde prodat.
Pak nás obchodníci masírují tím, jak nízké jsou světové ceny
apd..cheche..každý se nějak snáží.
Třeba líbivá politika zvyšení dotaci pro včelaře na 500 Kč/ včelstvo. Je to
snaha o zachování nadbytku medu na našem trhu ( udržet u včelaření i ty,
kteří nadávají, že se jim to nevyplácí ) a pak masírovat a masírovat o
topení se v medu...vždyť oni to prodají za 25 Kč...
Obrovská pravda je v prodeji ze dvora, je to pravda, ale i hrozba pro
obchodníky s medem. Med, který se prodá přímo zákazníkovi se neprodá
obchodníkovi a zákazník, který si koupí med u včelaře, nekoupí med v
obchodě.
Tak nevím kdo bude potřebovat víc ten záchraný kruh.
Pěkný den
Tomáš

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12251


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

vhájek (e-mailem) --- 12. 9. 2005
Re: Jak se utopit v medu (12247)

Pane Češka, nabízím Vám trochu jiný pohled na problém.

Jaký udělat závěr z Vašeho příspěvku? Asi v budoucnu nebude včelařství( a
zemědělství obecně) tím správným oborem pro podnikání. Svaz tedy dělá
správně, když podporuje včelařství jako hobby? A těch pár velkovčelařů? Ať
ukážou co umí? Z toho co zde píšete se nakonec zdá, že úplně nějvětším
problémem pro Vás je plošná dotace do včelařství, protože je směřována k
drobným včelařům a Ti dokážou svoji produkci prodat ze dvora, tedy bez
pomoci "obchodníků".
Příjmy za opylení přímo od zemědělců, to je téma pro velkovčelaře. Pro vaši
informaci, př. Táborský (farma Lom) má na webu vzorovou smlouvu se
zemědělcem.
A dovoz medu? Jak jste sám uvedl není pro EU problémem, je problémem jen
pro Vás. V rámci EU je medu nedostatek, tak se dovézt musí a globálně je
jedno zda z Čech nebo Argentiny nebo Číny. A to, že nějací bezvýznamní Češi
nebo Maďaři mají medu nabytek je nezajímavé a se jedná o mizivý lokální
problémek. Prostě to tak bude. I v zemědělství nás (tedy myšleno EU) bude
svět tlačit ke zmírnění omezení dovozů a osttaních bariér, včetně těch
celních. První vlaštovkou byl med, druhou je cukr.
Pro spotřebitele (řadového) občana je to dobře. Toho zajímá, aby nakoupil
co nejlevněji. Ostatně i my si rádi koupíme mléko za 8,90 a je nám jedno,
že je z Polska, Slovensta, Lotyšska či z Německa a ne z České kotliny. A
tak to bude i u medu. Nakonec to asi Ti hobby včelaři spíše přežijí,
protože u nich nejde o ekonomickou efektivitu, takže tam je jedno i to, že
používají zastaralou technologií třeba z poloviny minulého století. Pokud
bude chtít stát zajistit zavčelení krajiny, budou se rozšiřovat dotace
právě do této oblasti a pak je naopak rozumné a logické, že to budou dotace
plošné, míněno na včelstvo. A vůbec nebude o produkci medu. Takže to klidně
může být jako v USA. Cena medu bude díky levným medům z dovozu na úrovni
ceny cukru (vaše výkupní ceny se tomu už přibližují) a včelaři podnikatelé,
aby přežili po sezóně včelstva vysíří a na jaře dovezou oddělky z n.
Zélandu (už teď je třeba pomalu přejít na langstroty). A nebo nebudou a
budou jen malovčelaři. A co je pro stát a pro českou krajinu lepší? Několik
včelařských velkofarem zaměřených na produkci medu, který je stejně problém
prodat a navíc se včelami soustředěnými ve snůškově v příznivých lokalitách
nebo tisíce včelaříků, kteří zajistí plošné opylování krajiny a s nadbytkem
medu si vždy nějak sami poradí?
Co má tedy ČSV prosazovat? Nedělají to nakonec v zásadě dobře, pominu-li
prkotiny jako "Včela předboj" a diskuze kolem I2J? Ostatně jak pokračuje
Váš soud s ČSV, jako jedna z těch prkotin?

Z makroekonomického pohledu to povede ke změně struktury zaměstnanosti od
prvovýroby, kterou je zemědělství nejspíše do služeb. Podívejte se do
statistik jaká je struktua u nás a USA nebo Kanadě. Výsledkem je větší
odolnost ekonomiky proti krizím z nadvýroby (i nadprodukce medu).


S pozdravem V.Hájek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 12250


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 78290 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 12250 do č. 12310)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu