76640

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)R. Polášek (85.71.180.241) --- 21. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252) (51254) (51258) (51265) (51277) (51278) (51279) (51280) (51281)

Je ale jinak fakt, že s těmi stanovišti to může být zajímavé. Jak uvažuji tady o místních stanovištích, tak ty nejlukrativnější lesní jsou vesměs blízko hranic s jinými katastry. Pár jsem dokonce uvažoval mít přímo na hranici katastrů a dokonce přímo na hranici okresů. Rozhodovaly by desítky metrů. Prostě tam jsou podmínky pro včely a kdybych zpátky zvětšoval počet včelstev, asi bych se snažil s majiteli těch pozemků o stanovišti domluvit.
Jak tady tak sleduji tu diskuzi o moru plodu, tak ale na druhé straně by přibyla pravděpodobně nutná podmínka sledovat v sousedících ZO z nějakého spolehlivého zdroje nákazovou situaci. Možná by to chtělo posunout o nějakou desítku či stovku metrů a nahlásit ty stanoviště jakoby už ve vedlejším katastru obhopodařovaném vedlejší ZO, abych získal právo účastnit se jejich výročních schůzí a tam se tyto věci dovědět.
Byl by velký průšvih pro pár desítek kilo lesního medu navíc nakočovat v rámci svého katastru na léto těsně k hranici sousední ZO a nevědět, že tam řeší nějakou masívní plochu ochranného pásma dosahujícího až blízko toho mého stanoviště....
Další téma k rozvažování

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51282


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252) (51254) (51258) (51265) (51277) (51278) (51279) (51280)

Tak u nás to tak není jeden chovatel sousední obce pod jejíš správu patří má dům v našem katastru. A zrovna tak katastrem sousedíme v příme lince se 4 obcemi na východ v délce 3 Km když tam byl před léty mor tak jsme tam oficíálně nespadli.

pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: R. Pol?ek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: v?el? mor a Vyso?ina
> Datum: 21.3.2011 10:17:58
> ----------------------------------------
> "problémem však stále zůstává interpretce ve vyhlášce o zřízení pásem TAM
> TO NENÍ JASNĚ UVEDENO. podle toho kružítka v by v pásmech uvízly jen cípy
> některých katastrů a nebo se tam velké části jiných katastrů i když jsou v
> jeho obvodu nedostanou."
>
> Pokud by se to mělo dělat tak, jak jsem to napsal, není to možné.
>
> Potom by se ještě zvlášť měly dohledat případy, kdy hranice katastrů
> nesouvisí s hranicemi správních obvodů, neboli každý katastr uvnitř kruhu
> prozkoumat, jestli není rozdělený do více správních obvodů. U nás, v mém
> katastru a náhodně kolem jsem se s něčím takovým nesetkal, hranice
> správních celků vždy kopírovaly hranice katastrů.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51281


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 21. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252) (51254) (51258) (51265) (51277) (51278) (51279)

"problémem však stále zůstává interpretce ve vyhlášce o zřízení pásem TAM TO NENÍ JASNĚ UVEDENO. podle toho kružítka v by v pásmech uvízly jen cípy některých katastrů a nebo se tam velké části jiných katastrů i když jsou v jeho obvodu nedostanou."

Pokud by se to mělo dělat tak, jak jsem to napsal, není to možné.

Potom by se ještě zvlášť měly dohledat případy, kdy hranice katastrů nesouvisí s hranicemi správních obvodů, neboli každý katastr uvnitř kruhu prozkoumat, jestli není rozdělený do více správních obvodů. U nás, v mém katastru a náhodně kolem jsem se s něčím takovým nesetkal, hranice správních celků vždy kopírovaly hranice katastrů.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51280


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252) (51254) (51258) (51265) (51277) (51278)

problémem však stále zůstává interpretce ve vyhlášce o zřízení pásem TAM TO NENÍ JASNĚ UVEDENO. podle toho kružítka v by v pásmech uvízly jen cípy některých katastrů a nebo se tam velké části jiných katastrů i když jsou v jeho obvodu nedostanou. Pokud se tam pak nacházejí včelstva, spory jsou na světě.

PEPAN

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: R. Pol?ek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: v?el? mor a Vyso?ina
> Datum: 21.3.2011 09:54:47
> ----------------------------------------
> "> Předmět: Re: v?el? mor a Vyso?ina
> Ono nejde o to jak to chápe úředně veterina, ale jak tomu rozumí obyčejný
> včelař. Já tomu ale doposud nerozumím a po dotazu na SVS jsem se dozvěděl
> že to zjistí kružítkem V obyčejné mapě a které puntíky to kružítko pojme
> tak je vymalováno.
> Je také však pravdou že převážná část včelstev se nachází právě v
> intraveránech obcí"
>
> No, já mám pocit, že rozdíl mezi katastrem a správním územím je tak
> jednoduchá věc, že tomu musí porozumět každý.
> "Kružítková" metoda pak logicky musí fungovat takhle:
> Do ohniska se zabodne kružítko a udělá se na katastrální mapě kruh o
> poloměru 5 kilometrů. Najdou se všechny katastry, které jsou uvnitř kruhu a
> potom se k těm katastrům najdou správní úřady, které tyto katastry spravují
> neboli je mají ve svém správním území. Podle správních úřadů se potom
> najdou jednotlivé místní ZO, které musí do toho kruhu zařadit ty
> stanoviště, které tam patří a které budou patřit do pásma a ostatní potom
> nechat na pokoji.
> Případně dneska v moderní době se k jednotlivým stanovištím začínají
> evidovat GPS souřadnice, tak pokud ty jsou k dispozici, tak výběr
> konkrétních stanovišť proběhne v počítači a jednotlivá ZO akorát dostanou
> seznam stanovišť v pásmu, které je třeba prohlížet....
> Tak to prostě dnes musí fungovat, pokud to má být logické, přes to prostě
> nejede vlak.... Pokud to nějaký politik nebo někdo takový ne.....í.
> Když máme katastry nemovitostí, podle kterých se evidují stanoviště
> včelstev. A když máme správní uzemí místních úřadů, které fungují vedle
> těch katastrů a v podstatě nezávisle na nich. A když máme základní
> organizace ČSV ustavené výhradně podle územního principu správních celků
> místních úřadů.
>
> Maximálně se to v budoucnu ještě může vylepšit tím, že se vezmou v úvahu
> morfologické celky či jak se tomu říká neboli přes nějaký horský hřeben
> asi včelky létat budou minimálně, zatímco nějakým dlouhým údolím bude
> jejich dolet a tím možné rozšíření infekčního tlaku konkrétně tady moru
> plodu možné na větší vzdálenost než je běžné....
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51279


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 21. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252) (51254) (51258) (51265) (51277)

"> Předmět: Re: v?el? mor a Vyso?ina
Ono nejde o to jak to chápe úředně veterina, ale jak tomu rozumí obyčejný včelař. Já tomu ale doposud nerozumím a po dotazu na SVS jsem se dozvěděl že to zjistí kružítkem V obyčejné mapě a které puntíky to kružítko pojme tak je vymalováno.
Je také však pravdou že převážná část včelstev se nachází právě v intraveránech obcí"

No, já mám pocit, že rozdíl mezi katastrem a správním územím je tak jednoduchá věc, že tomu musí porozumět každý.
"Kružítková" metoda pak logicky musí fungovat takhle:
Do ohniska se zabodne kružítko a udělá se na katastrální mapě kruh o poloměru 5 kilometrů. Najdou se všechny katastry, které jsou uvnitř kruhu a potom se k těm katastrům najdou správní úřady, které tyto katastry spravují neboli je mají ve svém správním území. Podle správních úřadů se potom najdou jednotlivé místní ZO, které musí do toho kruhu zařadit ty stanoviště, které tam patří a které budou patřit do pásma a ostatní potom nechat na pokoji.
Případně dneska v moderní době se k jednotlivým stanovištím začínají evidovat GPS souřadnice, tak pokud ty jsou k dispozici, tak výběr konkrétních stanovišť proběhne v počítači a jednotlivá ZO akorát dostanou seznam stanovišť v pásmu, které je třeba prohlížet....
Tak to prostě dnes musí fungovat, pokud to má být logické, přes to prostě nejede vlak.... Pokud to nějaký politik nebo někdo takový ne.....í.
Když máme katastry nemovitostí, podle kterých se evidují stanoviště včelstev. A když máme správní uzemí místních úřadů, které fungují vedle těch katastrů a v podstatě nezávisle na nich. A když máme základní organizace ČSV ustavené výhradně podle územního principu správních celků místních úřadů.

Maximálně se to v budoucnu ještě může vylepšit tím, že se vezmou v úvahu morfologické celky či jak se tomu říká neboli přes nějaký horský hřeben asi včelky létat budou minimálně, zatímco nějakým dlouhým údolím bude jejich dolet a tím možné rozšíření infekčního tlaku konkrétně tady moru plodu možné na větší vzdálenost než je běžné....

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51278


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252) (51254) (51258) (51265)


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: R. Pol?ek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: v?el? mor a Vyso?ina
Ono nejde o to jak to chápe úředně veterina, ale jak tomu rozumí obyčejný včelař. Já tomu ale doposud nerozumím a po dotazu na SVS jsem se dozvěděl že to zjistí kružítkem V obyčejné mapě a které puntíky to kružítko pojme tak je vymalováno.
Je také však pravdou že převážná část včelstev se nachází právě v intraveránech obcí

pepan

> Datum: 20.3.2011 09:48:27
> ----------------------------------------
> "ono to s těmi obcemi není tak jednoduché. jso katastry obcí pozemkové a
> správní ty se navzájem v mnoha případech nekryjí"
>
> Katastr je snad jedna věc, je jednoznačně uvedený v pozemkové mapě katastru
> nemovitostí a je to správní stav v podstatě zakonzervovaný snad z doby
> Rakousko Uherska. A jsou na internetu. Katastrem a parcelou jsou
> identifikovány konkrétní stanoviště.
> Správní obvody jsou druhá věc. To je současný správní stav, co které území
> spravuji současné úřady. A jsou podle něho dány území jednotlivých ZO. Když
> tam má včelař včely, tak má být členem nebo musí být nahlášen na té ZO.
> Na veterině snad nejdou tak hloupí, aby to v případě nějakých ochranných
> pásem nerozlišovali...
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51277


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252) (51254) (51258) (51265)


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: R. Pol?ek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: v?el? mor a Vyso?ina
Ono nejde o to jak to chápe úředně veterina, ale jak tomu rozumí obyčejný včelař. Já tomu ale doposud nerozumím a po dotazu na SVS jsem se dozvěděl že to zjistí kružítkem V obyčejné mapě a které puntíky to kružítko pojme tak je vymalováno.
Je také však pravdou že převážná část včelstev se nachází právě v intraveránech obcí

pepan

> Datum: 20.3.2011 09:48:27
> ----------------------------------------
> "ono to s těmi obcemi není tak jednoduché. jso katastry obcí pozemkové a
> správní ty se navzájem v mnoha případech nekryjí"
>
> Katastr je snad jedna věc, je jednoznačně uvedený v pozemkové mapě katastru
> nemovitostí a je to správní stav v podstatě zakonzervovaný snad z doby
> Rakousko Uherska. A jsou na internetu. Katastrem a parcelou jsou
> identifikovány konkrétní stanoviště.
> Správní obvody jsou druhá věc. To je současný správní stav, co které území
> spravuji současné úřady. A jsou podle něho dány území jednotlivých ZO. Když
> tam má včelař včely, tak má být členem nebo musí být nahlášen na té ZO.
> Na veterině snad nejdou tak hloupí, aby to v případě nějakých ochranných
> pásem nerozlišovali...
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51276


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 3. 2011
Re: Dobr? den (51257) (51259) (51261) (51264)


> ------------ Původní zpráva ------------
on již také nikdo nepředpokládá , že by se někdo ktomuto spůsobu vracel a chtěl nás pak oslńove 5 kg medu za rok z jednoho včelstva. obrácenou mincí toho by však bylo snadné pochopení z čeho vychází moderní technologie včelaření v nástavcích.

pepan

> Od: R. Pol?ek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Dobr? den
> Datum: 20.3.2011 09:32:08
> ----------------------------------------
> "Evropské neznám, v českých toho asi moc není.
> Kde to je napsáno?
> Vynechám to, že by to tam skutečně mělo býti zakázáno, nebo raději
> regulováno. Zásahy a kontrola atd - není mi jasné jak by se v takovém
> špalku apd. dělala prohlídka na mor atd. "
>
> Já jsem to kdysi ve veterinárních směrnicích hledal. Přímo po lopatě, že
> musí být v úlu dílo v rámcích, tam není. Je tam ale jednoznačně uvedeno, že
> provedení úlu musí kdykoliv umožnit prohlídku včelstva. A snad někde v
> poznámce, že nerozběrné dílo tuto podmínku neplní...
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51275


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 21. 3. 2011
Re: L??it nebo nel??it (48398) (48460) (48463) (48483)


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Josef K?apka <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: L??it nebo nel??it
> Datum: 20.3.2011 00:40:52
> ----------------------------------------
> >Tak to Vás zklamu, o to vůbec nejde. Cílem není roztoče vyhubit - mají
> stejné právo na život jako Vy nebo já.<
> ------------------------------------------------------------
> Promiňte, původně jsem vůbec neměl v úmyslu zasahovat, ale toto mi něco
> připomíná. Nebo je to podobnost čistě náhodná? Že bychom nově zřídili u
> uřadu vlády komisi (dříve ministerstvo) pro práva kleštíků ;o))? Nic ve
> zlém. A rozhodně to není ani rasizmus. To jsou jen špatné zkušenosti z
> hnědého Mostecka - tím mám na mysli i hnědé uhlí ;o)).
>
> Já osobně bych rozhodně nebyl proti tomu, kdyby každý parazit žil se svými
> zvyky a kulturou pouze v hranicích své původní domoviny. Proto, kdyby byl
> nalezen bezpečný prostředek který by tomu napomohl, přivítal bych jej s
> otevřenou náručí a vůbec bych se neohlížel na práva kleštíků ani jiných,
> kteří parazitují v teritóriích nedobrovolných hostitelů...
>
> Příroda by si s tímto konkrétním parazitem na včelstvech poradila již
> dávno. Včelstva kleštíkem napadená by postupně vymřela. Se včelstvy jako
> hostitelem by na stejném území vymřel i jejich nevítaný host. Po čase by
> opět došlo k pozvolnému zavčelení "savan" z území kde včelstva tímto
> parazitem napadena nebyla. To by však do toho nesměl kecat člověk. Snad až
> budeme všichni Kefusové a budeme ochotni a schopni platit pokuty za
> porušování veterinárního zákona, jinak než přes peníze se s námi veterina v
> tomto případě ani bavit nemůže, dojde k tomu, že nám včelstva vymřou a po
> čase si pořídíme jiná. Zatím je to na ilegálních výzkumnících hledajících
> varroatolerantní včelu a na chemii u ostatních. Samozřejmě nepochybuji o
> vědcích a vědeckých pracovištích, které se touto problematikou seriózně
> zabývají. Ona taková Nobelova cena ... Nebo se snad mýlím??
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51274


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Aleš Molčík (109.183.124.30) --- 20. 3. 2011
Re: Chov matek - klickovani (51269)

Já používám dřevěné školkovací klícky s plastovou mateří mřížkou v předu a záda jsou plná na otevření. V odkazu který je uveden v příspěvku př. Červenky je plastová Zanderova školkovací klícka. Ještě se mi nestalo, že by nějaká nově vylíhlá matka, prolezla přes mřížku z klícky ven. V začátcích jsem používal klícky bez přístupu včel, ale vždy jsem do klícky nakapal med, aby matka po vylíhnutí mohla se nakrmit. Na klícky s přístupem jsem přešel, protože po vylíhnutí jsou matky včelami očišteny a nakrmeny.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51273


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Hubač (e-mailem) --- 20. 3. 2011
Re: 42/27,5 (51271)

Díky za vysvětlení,
pokud bych měl hodnotit míru 42x27.5, je dobrá, záleží jaké jsou úly, jak staré a na kolik rámků. Tomu je třeba přizpůsobit technologii. Vzhledem k tomu, že píšete o porostech akátu, pokud bude medovat, na úlu vůbec nezáleží, jen musí včelař přizpůsobit technologii, aby se včely před akátem nerojily. Pokud jsou tedy úly slušné, vyměnil bych je až plánovitě proto, aby jste měl pouze jednu míru rámků všude. 2 míry znamená 2x tolik problémů. Kvůli tomu abych neztratil snůšku jsem přechod na 39x17 prováděl postupně asi 3 roky, zazimoval jsem včely ve více nástavcích, spodní nástavek byla 24 a tu jsem odstranil cca koncem října. U asi 2 včelstev, které chtěli tvrdošíjně opakovaně zimovat dole, jsem jim druhý rok dal na 24 před krmením mateří mřížku...
S pozdravem
Radek Hubač
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Pavel Streit <streit.p/=/email.cz>
> Předmět: 42/27,5
> Datum: 20.3.2011 20:01:36
> ----------------------------------------
> Zdravím vás, tuším, že v prosinci, či lednu jsem se o tom na popud
> některých z vás zde vyjádřil, napsali jste mi mail a žádali vysvětlení.
> Co se týče p. Břinka, nechtěl jsem to rozpitvávat, budiž, nebudu vás
> zatěžovat detaily. Jsme spolu ve sporu od roku 2009.Poslal mi nejdříve přes
> poštu zásilku o 4ks nástavků a 2ks vík. Všechny N rozbité plus jedno víko.
> Rešili jsme to na poště s p. Břinkem přes tel. řekl mi, že si je mám nechat
> a že mi pošle nové. Já dostal z pojistky balíků jen 500 kč. Bohužel
> p.Břinek mi nic nedovezl. Co šlo spravit jsem spravil, ze zbytku jsem
> vyrobil nové plemenáče. Od roku 2009 beru od více výrobců. Jedním z nich je
> p. Stratil www.vcelarství.info, ten o mě i na svých stránkách píše. Myslím
> si, že máme mezi sebou vřelé vztahy, občas si zavoláme, pokecáme o včelách
> a všem možném. Druhý dodavatel je soudní znalec a farmář p.Vydra, nakupuji
> věci v jeho obchodě. Dále spolupracuji s dodavatelem matek kmene Vigor ze
> stanice p.CHramosty z J.Hradce. Letos mám u něj objednáno nových 20 matek.
> A natolik mu věřím, že dříve jsem za včely platil dobírkou. Loni jsem mu
> posílal již tisícové částky dopředu, protože mu věřím, že zboží mi doručí
> bezvadné. To stejné chystám i s p. Stratilem. Dostal jsem už
> variabil.symbol, pod kterým to budu trvale posílat. Myslíte si snad, že
> kdybych nebyl férový, že by se o mě nezmínil na svých stránkách? S dalšími
> dodavateli jsem řešil, zda sponky, či hřebíky.
>
> V loni jsem nakupoval současně od všech třech dodavatelů. a to po 10 N od
> každého. Obchod proběhl v Rosicích v 0:40. Proč si pamatuji čas? Na ten
> obchod nikdy nezapomenu. Jen pro inf p. Břinkovi jsem v noci nesl hasák a
> destilku, volal mi, že má nedostatek vody v chladiči. Zkrátka, vadné N se
> tam objevili též. V noci se zboží těžko kontroluje. Výsledek znáte. Všem
> ostatním jsem zaplatil. Rok byl klid. Později mi volalp. Vydra, že mu p.
> Břinek poslal FA a zeptal se mě na to, řekl jsem, neplatit nic.Tečka
>
> Já si zboží od p. Břinka vyzkoušel, děkuji, dále ne. Nezatracuji jej ale,
> kdo s p.Břinkem spolupracuje s dobrými zkušenostmi, nechť je má. Každý máme
> své dodavatele
>
>
> Co se týče r.m 42/27,5. Zřejmě si ji zanechám, je tam výhoda nemožné změny
> díla atd. Proč jsem si vzal maringotku. Je v ní prostor pro vytáčení medu,
> je slušná a chci ji mít na stálém stanovišti. Kočovat budu max.jen v rámci
> jedné ZO. Spíš ale budu na místě, je tam dobrá poloha. Bystřina, V doletu
> ovocné stromy, javory, řepka, akát, lípa, maliny, ostružiny.Navíc si v ní
> mohu udělat i pracovničku.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51272


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Streit (88.100.93.210) --- 20. 3. 2011
42/27,5

Zdravím vás, tuším, že v prosinci, či lednu jsem se o tom na popud některých z vás zde vyjádřil, napsali jste mi mail a žádali vysvětlení.
Co se týče p. Břinka, nechtěl jsem to rozpitvávat, budiž, nebudu vás zatěžovat detaily. Jsme spolu ve sporu od roku 2009.Poslal mi nejdříve přes poštu zásilku o 4ks nástavků a 2ks vík. Všechny N rozbité plus jedno víko. Rešili jsme to na poště s p. Břinkem přes tel. řekl mi, že si je mám nechat a že mi pošle nové. Já dostal z pojistky balíků jen 500 kč. Bohužel p.Břinek mi nic nedovezl. Co šlo spravit jsem spravil, ze zbytku jsem vyrobil nové plemenáče. Od roku 2009 beru od více výrobců. Jedním z nich je p. Stratil www.vcelarství.info, ten o mě i na svých stránkách píše. Myslím si, že máme mezi sebou vřelé vztahy, občas si zavoláme, pokecáme o včelách a všem možném. Druhý dodavatel je soudní znalec a farmář p.Vydra, nakupuji věci v jeho obchodě. Dále spolupracuji s dodavatelem matek kmene Vigor ze stanice p.CHramosty z J.Hradce. Letos mám u něj objednáno nových 20 matek. A natolik mu věřím, že dříve jsem za včely platil dobírkou. Loni jsem mu posílal již tisícové částky dopředu, protože mu věřím, že zboží mi doručí bezvadné. To stejné chystám i s p. Stratilem. Dostal jsem už variabil.symbol, pod kterým to budu trvale posílat. Myslíte si snad, že kdybych nebyl férový, že by se o mě nezmínil na svých stránkách? S dalšími dodavateli jsem řešil, zda sponky, či hřebíky.

V loni jsem nakupoval současně od všech třech dodavatelů. a to po 10 N od každého. Obchod proběhl v Rosicích v 0:40. Proč si pamatuji čas? Na ten obchod nikdy nezapomenu. Jen pro inf p. Břinkovi jsem v noci nesl hasák a destilku, volal mi, že má nedostatek vody v chladiči. Zkrátka, vadné N se tam objevili též. V noci se zboží těžko kontroluje. Výsledek znáte. Všem ostatním jsem zaplatil. Rok byl klid. Později mi volalp. Vydra, že mu p. Břinek poslal FA a zeptal se mě na to, řekl jsem, neplatit nic.Tečka

Já si zboží od p. Břinka vyzkoušel, děkuji, dále ne. Nezatracuji jej ale, kdo s p.Břinkem spolupracuje s dobrými zkušenostmi, nechť je má. Každý máme své dodavatele


Co se týče r.m 42/27,5. Zřejmě si ji zanechám, je tam výhoda nemožné změny díla atd. Proč jsem si vzal maringotku. Je v ní prostor pro vytáčení medu, je slušná a chci ji mít na stálém stanovišti. Kočovat budu max.jen v rámci jedné ZO. Spíš ale budu na místě, je tam dobrá poloha. Bystřina, V doletu ovocné stromy, javory, řepka, akát, lípa, maliny, ostružiny.Navíc si v ní mohu udělat i pracovničku.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51271


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(194.228.147.9) --- 20. 3. 2011
Re: Dobr? den (51257) (51259) (51261)

Koukám,že zase bude pršet.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51270


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Cervenka (e-mailem) --- 20. 3. 2011
Chov matek - klickovani

Dobry den,

s chovem matek nejakou zkusenost mam, rozchovavam vigorky od p. Cermaka,
loni jsem vsak narazil na problem spatneho pocasi + nedostatek casu v den
lihnuti matek. Udelal jsem jim takova pouzdra z pletiva proti moucham,
vsechny bohuzel uhynuly. Jak mi bylo vysvetleno, potrebuji matky pri lihnuti
kontakt se vcelami. Napadlo me, udelat takovy ramek se sekcemi na jedne
strane s pletivem musim, na druhe z vyrazenych materich mrizek - bude to
fungovat ? Pocitam, ze se matky vylihnou, ze vcely k nim budou moct, ale
nebude na mlade matky mrizka velka a neprolezou ji ? Jak to delate Vy ?
Vim o tomto :
http://www.farmapk.cz/img/picture/154/22%2CZakl%C3%ADckovan%C3%A9-mate%C4%8Dn%C3%ADky-s-l%C3%ADhnouc%C3%ADmi-se-mate%C4%8Dn%C3%ADky.JPG
ale chci si vcelareni zjednodusovat, jak jen to jde a minimalizovat "kramy" ,
co prekazeji.

Diky za odpoved.--S pozdravem

Jan Cervenka

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51269


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr (213.19.17.246) --- 20. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252) (51262)

Máte pravdu na těch odkazech - úřední deska SVS Vysočina jsou skutečně uvedena zdolávací opatření i pro Chotěbořsko a další obce, ALE zde v tabulce za celou republiku (http://www.svscr.cz/index.php?art=2099) -stav k 10.3.2011- je jen jedno aktivní a jedno zdolané ohnisko. Jsou tam jen ohniska a ne ochr. pásma což je docela důležité. Např. pásmo v Chotěboři do výsledku vyšetření stále trvá, navíc tam není ani zdolané ohnisko Nová Ves. Představoval bych si tam mapku krajů, kde kliknu a vidím kde jsou ochr.pásma, ohniska, i zdolaná ohniska řekněme 5 let zpátky.Tak by to bylo přehledné a mnohým by to usnadnilo plánování kočování a přesunů včelstev.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51268


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(83.240.33.186) --- 20. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252) (51262)

http://prachaticky.denik.cz/zpravy_region/pt_vcelymor20110227.html

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51267


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Votrubec (e-mailem) --- 20. 3. 2011
Re: Dobrý den (51257)

Ahoj.

Kvalita chovu se hodnotí podle vybraných kritérií a právě medová schopnost
je jedna z nejcenějších.

Další kritéria bývají:

rozbíhavost
chovnost
klidnost (neútočí na lidi)
úklidovost (jak dokáží "uklízet" třeba napadené buňky vápenatěním)
nerojivost
atd... to mně jistě doplní kolegové včelaři...

A jak chcete hodnotit (a šlechtit chov) když na na dílo a tudíž i na včely
neuvidíte a na jejich chování?

Jinými slovy, protiřečíte si.

A ta mřížka proti sršňům, je tak trochu předčasná. Ještě nemáme zprávy, že
by už dorazili z Francie. To by nejdřív museli zaplavit Německo.
Pavel

PS.: Pokud tedy nechcete zakládat "divoké" včely v brtníkách... a to se v
našich podmínkách zatím myslím nesmí

----- Original Message -----
From: "Jan Peek" <jan.nagal/=/seznam.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, March 19, 2011 8:56 PM
Subject: Dobrý den


Začínám včelařit. Jedná se mi o špalek, nepočítám v tomto s medem. jedná
se mi o založení nového chovu. plodiště bude volně zavěšené odděleno od
medníku papírem porušeným jehlou . Tímto způsoben navazují další stejné
stavby až do výše špalku. Uvnitř použit pouze vosk a papír již zmíněný,
jedna čtvrtka na jedno oddělení. Výklopné česno s šuplíkem umožní řádniou
kontrolu zdraví včel. Zvažuji ochranu česna mřížkou proti vstupu Sršňů brzy
dorazivších z Číny.Naše včely se jim nedovedou bránit.Chi získat Matku tz
kontrolovaného Kvalitního Chovu. Děkuji Jan Pešek , . Chotusice
121...psč.28576...tel.604592427

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51266


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 20. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252) (51254) (51258)

"ono to s těmi obcemi není tak jednoduché. jso katastry obcí pozemkové a správní ty se navzájem v mnoha případech nekryjí"

Katastr je snad jedna věc, je jednoznačně uvedený v pozemkové mapě katastru nemovitostí a je to správní stav v podstatě zakonzervovaný snad z doby Rakousko Uherska. A jsou na internetu. Katastrem a parcelou jsou identifikovány konkrétní stanoviště.
Správní obvody jsou druhá věc. To je současný správní stav, co které území spravuji současné úřady. A jsou podle něho dány území jednotlivých ZO. Když tam má včelař včely, tak má být členem nebo musí být nahlášen na té ZO.
Na veterině snad nejdou tak hloupí, aby to v případě nějakých ochranných pásem nerozlišovali...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51265


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 20. 3. 2011
Re: Dobr? den (51257) (51259) (51261)

"Evropské neznám, v českých toho asi moc není.
Kde to je napsáno?
Vynechám to, že by to tam skutečně mělo býti zakázáno, nebo raději regulováno. Zásahy a kontrola atd - není mi jasné jak by se v takovém špalku apd. dělala prohlídka na mor atd. "

Já jsem to kdysi ve veterinárních směrnicích hledal. Přímo po lopatě, že musí být v úlu dílo v rámcích, tam není. Je tam ale jednoznačně uvedeno, že provedení úlu musí kdykoliv umožnit prohlídku včelstva. A snad někde v poznámce, že nerozběrné dílo tuto podmínku neplní...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51264


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 20. 3. 2011
případ P.Š. Re: r?mkov? m?ra 42/27,5 (51246) (51247) (51250)

"Nechce se mi věřit!!! Že by pan Streit byl takovýto podvodník?! Toho pána znám pouze podle jména z článků ve Včelařství (pokud nejde o shodu jmen) ale i mezi včelaři jsou lidé různí - nerad bych se někoho dotkl- jak říkáte snad k tomu podá adekvátní vysvětlení!
Jinak co se týká míry 42x27,5 tak v případě použití i pro medník bude třeba zvedací zařízení nebo pužít nízké nástavky 42x17 to jsou ale dvě míry, pro větší provoz trochu komplikace(záleží na úhlu pohledu). Nebo použít jen nízké nást. Sám mám optimaly 42x17, 600mnm a naprostá spokojenost."

Podle mně případ P.Š. vypadá na přepálený začátek. Tušil jsem už víceméně od začátků P. Šreita na tomto fóru i po přečtení jeho článků ve Včelařství, že to bude něco takového. I jeho včelařský web má tyto znaky. Tím projde ve větší či menší míře většina začínajících včelařů, po poznání určité teorie se objeví jakoby spousta nových dosud nevyšlapaných a lákavých cest, po pár letech velkolepě rozjeté praxe potom zjistí, že ty zdánlivě nové cesty jsou kvůli něčemu ve skutečnosti horší než ty vyšlapané, kterými jde většina včelařů. Včelař potom po pár letech přejde poslušně z "nevyšlapané" na nějakou obvyklejší vyšlapanou cestičku a ze začátků akorát zbudou nějaké pomníčky, neobvyklé stanoviště, všelijaké "bazmeky" uložené na skříni či půdě, na které se po destiletí bude prášit a podobně....
Akorát že tady, pokud je pravda, co se píše, je ten "přepal" obrovský a př P. Šreit bude mít velké problémy přejít na tu ušlapanou cestičku. Pokud bude chtít ještě dále včelařit.

Co se týká maringotky, plně souhlasím s př. Molčíkem. Marongotka je dobrá koupě jedině za předpokladu, že se někde zaparkuje a už se s ní nebude hýbat. Nebo někde do oblasti typu vojenského prostoru či velkého zemědělského majetku s množstvím soukromých polních a lesních cest, kde by bylo možné kočování provádět výhradně na těchto neveřejných cestách. Dále potom kočování s maringotkou ekonomicky omezuje malá přepravní rychlost traktoru současně s jeho vysokými náklady jen na menší vzdálenosti, odhadem do 20 kilometrů, na větší vzdálenost to chce už vyšší přepravní rychlost, tudíž nějaký náklaďák a vlastní maringotku ve velice dobrém technickém stavu.
Dneska, když už něco jako kočkovné včelíny, tak je mnohem lepší varianta kočovný včelín coby odnímatelná nástavba na nějaký typizovaný běžný přívěs s techničákem, větší nosnosti, 600 - 1200 kilo tažený nějakým náklaďáčkem.

Co se týká rámkové míry do včelínů, jako nejoptimálnější vidím buď starou verzi, kdy se použijí běžné zadováky 39x24 nebo větší míra 39 x 28, akorát rozšířené na 14 nebo až 16 plástů v plodišti a medníku. Vejdou se potom až tři řady nad sebou , ovšem pracnost je vysoká a rentabilita, pokud je úmyslem v první řadě produkovat med a penízky, ne včelařit, kvůli pracnosti nízká.
Nebo potom použít současné nástavkové langstrothy na studenou stavbu. Jejich vnější šířka 42 cm umožní dávat vedle sebe jeden úl co zhruba 45 cm, takže místo až 10 zadováků v baterii vedle sebe se dá umístit 9 nástavkových langstrothů.
Současně díky velkém rámku mají na stejný objem menší výšku, takže by mělo jít nastrkat langstrothy ve včelíně ve dvou řadách nad sebou. Pokud by se použila varianta vysouvání úlu, ve kterém se má pracovat, do uličky včelínu. To se kdysi ve včelínech zkoušelo s docela dobrými výsledky, ovšem rozvoj umísťování úlů na palety volně venku tuto cestu zastavil. Ale pokud se má do malého prostoru včelína nacpat z různých důvodů více včelstev a v moderních úlech, je to dobrá cesta i dnes.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51263


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Milan Čáp (e-mailem) --- 20. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252)

Já teda na úřední desce KVS Vysočina
(http://www.svscr.cz/index.php?art=1038) vidím nařízení ohledně moru na
Chotěbořsku hned dvě:

http://www.svscr.cz/download.php?idx=4241
http://www.svscr.cz/download.php?idx=4383

Milan Čáp

Dne 19.3.2011 19:12, Petr napsal(a):
> Na webu SVS zcela jistě není aktualizovaný stav! Na Chotěbořsku je stále
> ochranné pásmo, pálilo se loni v dubnu, teď jsou odebrané vzorky měli z
> ochr.pásma po roční pozorovací době a čeká se na výsledky. Ale na webu SVS
> ani zmínka. Jak se mají potom orientovat kočující i jiní včelaři o nákazové
> situaci? Telefonovat na krajskou SVS? A vědí to tam vůbec? Na tento
> nedostatek poukazoval i Dr.Krabec na kurzu prohlížitelů v NASA ale je to
> již 3 roky a nic se nezměnilo!!
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51262


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

KaJi (85.70.20.53) --- 20. 3. 2011
Re: Dobr? den (51257) (51259)

Problém je ovšem v tom , že naše a ani evropské předpisy neumožňují již více jak 100 let chov včel na nerozebíratelném díle, což je právě špalek.
...........
Evropské neznám, v českých toho asi moc není.
Kde to je napsáno?
Vynechám to, že by to tam skutečně mělo býti zakázáno, nebo raději regulováno. Zásahy a kontrola atd - není mi jasné jak by se v takovém špalku apd. dělala prohlídka na mor atd.

Ono je v ČR legislativě včelám obecně věnováno velmi málopéče.
Když už jsme zase u toho. :-)
Nastavení jasné legislativy a jasné vymezení zodpovědnosti státní správy a včelaře by byl celkem dobrý přínos, možná vyšší jak bývalá 1D. Což se místo snahy o její obnovení -asi marné - začít zajímat o to v jakém prostředí budeme včelařit? Zvlášť pokud nám to s těmi 97% asi nějak povadne.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51261


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr (109.80.144.169) --- 19. 3. 2011
Re: Dobrý den (51257)

Plodiště bude odděleno papírem porušeným jehlou? Asi mi uniká smysl toho papíru -to by musela být sakra silná jehla aby těmi otvory včely prolezly ale ten papír stejně rozkoušou. Ve špalku se přeci nechávalo stavět na volno, žádné oddělování plodiště a medníku a navíc jak zde bylo psáno chov na nerozběrném díle předpisy neumožňují.Nejlépe udělat do boků špalku drážky a vložit rámky jako u budečáku, nebo do špalku schovat nástavkový úl který bude vyjíždět na kolejničkách a po provedení zásahů se zasune zpět(viděl jsem v praxi-iluze historického klátu je dokonalá, obsluha nesrovnatelně lepší). A nebo je Váš příspěvek skutečně jenom DOBRÝ DEN.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51260


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 19. 3. 2011
Re: Dobr? den (51257)


Problém je ovšem v tom , že naše a ani evropské předpisy neumožňují již více jak 100 let chov včel na nerozebíratelném díle, což je právě špalek. takovýto úl musí být vybaven rámky nebo loučkami naktrých to dílo bude vystavěno. ještě by mne zajímalo jaký to má smysl propadnou se v technologii chovu o 200 let zpátky? S chovem na rozběrném díle se začínalo totiž v druhé polovině 18 století.

Pepan

> ------------ Původní zpráva --
----------
> Od: Jan Peek <jan.nagal/=/seznam.cz>
> Předmět: Dobr? den
> Datum: 19.3.2011 20:57:27
> ----------------------------------------
> Začínám včelařit. Jedná se mi o špalek, nepočítám v tomto s medem. jedná
> se mi o založení nového chovu. plodiště bude volně zavěšené odděleno od
> medníku papírem porušeným jehlou . Tímto způsoben navazují další stejné
> stavby až do výše špalku. Uvnitř použit pouze vosk a papír již zmíněný,
> jedna čtvrtka na jedno oddělení. Výklopné česno s šuplíkem umožní řádniou
> kontrolu zdraví včel. Zvažuji ochranu česna mřížkou proti vstupu Sršňů brzy
> dorazivších z Číny.Naše včely se jim nedovedou bránit.Chi získat Matku tz
> kontrolovaného Kvalitního Chovu. Děkuji Jan Pešek , . Chotusice
> 121...psč.28576...tel.604592427
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51259


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 19. 3. 2011
Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252) (51254)

ono to s těmi obcemi není tak jednoduché. jso katastry obcí pozemkové a správní ty se navzájem v mnoha případech nekryjí a do toho přichází nařízení pro ovce od SVS na principu kružítka a to ještě od středu dané obce a ne od ohnizka. To může být také rozdíl i nškolika kilometrů, nebo i katastrů.

pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Ale Mol??k <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: v?el? mor a Vyso?ina
> Datum: 19.3.2011 19:43:50
> ----------------------------------------
> Pro zjištění kde je pásmo je třeba si zavolat na okresní SVS. Ale ani to
> nemusí být na 100%, často jsou seznamy obcí jen opisovány, už i s tímto
> jsem se setkal, že tam byly obce které neměly v seznamu co dělat.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51258


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Pešek (62.240.181.156) --- 19. 3. 2011
Dobrý den

Začínám včelařit. Jedná se mi o špalek, nepočítám v tomto s medem. jedná se mi o založení nového chovu. plodiště bude volně zavěšené odděleno od medníku papírem porušeným jehlou . Tímto způsoben navazují další stejné stavby až do výše špalku. Uvnitř použit pouze vosk a papír již zmíněný, jedna čtvrtka na jedno oddělení. Výklopné česno s šuplíkem umožní řádniou kontrolu zdraví včel. Zvažuji ochranu česna mřížkou proti vstupu Sršňů brzy dorazivších z Číny.Naše včely se jim nedovedou bránit.Chi získat Matku tz kontrolovaného Kvalitního Chovu. Děkuji Jan Pešek , . Chotusice 121...psč.28576...tel.604592427

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51257


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Tichý (90.183.115.37) --- 19. 3. 2011
Kočování a MVP

Není třeba telefonovat na KVS, ale podle vyhlášky zažádat o povolení do kterých katastrů hodlá jet / mimo katastr stálého stanoviště/. Včelař dostatne od KVS OI písemné povolení na konkrétní místa nebo zamítnutí.Není třeba uváděl plodinu či příčinu přemístění.Není vhodné se řídit vyhlášením míst na internetu od SVS, jsou neúplné nebo velmi opožděné.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51256


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 19. 3. 2011
Re: r?mkov? m?ra 42/27,5 (51246)


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: streit.pavel <streit.p/=/email.cz>
> Předmět: r?mkov? m?ra 42/27,5
> Datum: 19.3.2011 15:36:27
> ----------------------------------------
> Zdravím vás,
> Jaro už klepe na dveře a nás čekají opět radosti i starosti. V mém majetku
> došlo k rozšíření hospodářství. Získal jsem maringotku na 32 včelstev, její
V ve své podstatěje to jedno na jaké míře hospodač¨říš jinak různé míry neumožňují přesuny rámků mezi jednotlivými stanovištia zabrańují tak přenosu chorob Jejich nevýhodouz je pak to , žo to právě neumožňují . Je jen na tobě co si vybereš. Jinak každý uživatel té ktré míry bude opěvovat právě tu svoji jako tu pravou. podřidď to ale následnému spracování medu atd.
pepan


součástí je i vytáčírna medu. uly jsou ve dvou řadách nad sebou po obou
> stranách. Zřejmě vrchní řady zruším. Jsou to 10ky let staré úly s danou
> r.m.
> Rád bych se od Rady Starších o této míře něco dozvěděl, její úskalí,
> výhody. Uly budu měnit, ale nevím zda míru 42 ponechat, nebo dát lanstroty,
> či zůstat u své míry 39/24.
> Varoa u mě na nule. Prohlídku včelstev budu dělat příští víkend, to už bude
> teplo.
>
> Co se týče MVP. Mě se též nelíbí, že se při jednom pozitivním nálezu musí
> pálit hned celá včelnice a tak ničit celý genetický potencial. Pokud jej
> sousední včelstva nedostala, mají zřejmě v genetice něco více, než ta
> nemocná. Jednou je tu ovšem nařízení SVS, tak jej musíme respektovat.
> Zdraví P.S
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51255


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Aleš Molčík (109.183.67.158) --- 19. 3. 2011
Re: včelí mor a Vysočina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251) (51252)

Pro zjištění kde je pásmo je třeba si zavolat na okresní SVS. Ale ani to nemusí být na 100%, často jsou seznamy obcí jen opisovány, už i s tímto jsem se setkal, že tam byly obce které neměly v seznamu co dělat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51254


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Aleš Molčík (109.183.67.158) --- 19. 3. 2011
Re: rámková míra 42/27,5 (51246) (51247)

Mě spíš překvapuje, že si ještě dnes někdo pořizuje maringotku. Když beru podmínky, za kterých je možné s tím vyjet, tak bych do toho nešel, protože absolutní většina maringotek o kterých vím ve svém okolí, tyto podmínky nesplňuje.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51253


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr (109.80.144.169) --- 19. 3. 2011
Re: Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248) (51251)

Na webu SVS zcela jistě není aktualizovaný stav! Na Chotěbořsku je stále ochranné pásmo, pálilo se loni v dubnu, teď jsou odebrané vzorky měli z ochr.pásma po roční pozorovací době a čeká se na výsledky. Ale na webu SVS ani zmínka. Jak se mají potom orientovat kočující i jiní včelaři o nákazové situaci? Telefonovat na krajskou SVS? A vědí to tam vůbec? Na tento nedostatek poukazoval i Dr.Krabec na kurzu prohlížitelů v NASA ale je to již 3 roky a nic se nezměnilo!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51252


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jiří Přeslička (88.83.162.63) --- 19. 3. 2011
Re: Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241) (51248)

Nemůžu si pomoci. Na:
http://www.svscr.cz/index.php?art=2099
je stále jen jedno ohnisko na celou ČR. Je jasné, že to není aktualizovaný stav. Data z okresů prostě někde zamrzají a nedoputují tam, kam mají.
S pozdravem
Jirka Přeslička

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51251


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr (109.80.144.169) --- 19. 3. 2011
Re: r?mkov? m?ra 42/27,5 (51246) (51247)

Nechce se mi věřit!!! Že by pan Streit byl takovýto podvodník?! Toho pána znám pouze podle jména z článků ve Včelařství (pokud nejde o shodu jmen) ale i mezi včelaři jsou lidé různí - nerad bych se někoho dotkl- jak říkáte snad k tomu podá adekvátní vysvětlení!
Jinak co se týká míry 42x27,5 tak v případě použití i pro medník bude třeba zvedací zařízení nebo pužít nízké nástavky 42x17 to jsou ale dvě míry, pro větší provoz trochu komplikace(záleží na úhlu pohledu). Nebo použít jen nízké nást. Sám mám optimaly 42x17, 600mnm a naprostá spokojenost.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51250


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

jirka z (84.246.160.30) --- 19. 3. 2011
ramkova míra

musim se připojit tak pan strait dluži i panu břinkovi za uly?hlavne aby nedlužil za tu maringotku!a dela ze sebe takoveho machra.jak je to u vas s počasím a včely?v polabi mlada boleslav včely letají už 14 dni dnes sem musel přikrmit lonske oddelky 3kg roztoku sou tak rozjete že nemají mnoho zasob zatím toho moc nekvete ale už začínají zelenat břízy,merunky už začínaji rozkvetat,a zemedelci sazí brambory.jinak kdys bude hezky tak už budu muset začit přiští tyden rozšiřovat.chci se zepat jak je u vas co kvete a co včelky?.diky za odpoved.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51249


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pavel Holub (178.248.56.32) --- 19. 3. 2011
Re: Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51241)

Jirko, špatně jsi se díval, pravděpodobně jsi našel Soběšice, ale ty nejsou jediné ohnisko, to vzniklo následně, tedy další "Vyhlášení". Stále platí u nás to předchozí z června loňského roku, tedy obce Budětice, Buršice, Buzník, Čejkovy, Čermná, Dalovice, Dobršín, Hrádek, Kašovice, Kolinec, Krutěnice, Lešišov, Letovy, Lipová Lhota,Miřenice, Mladice, Mokrosuky, Nalžovské Hory, Otěšín, Puchverk, Sedlečko, Sušice, Tedražice, Tužice, Ústaleč, Valcha, Vlčince, Vlkonice, Zamyslice, Zavlekov, Zbynice. Tedy jen na okrese Klatovy jich bude dost. Vyhláška se vydává na rok a v případě pozitivního nálezu se vydá na další rok. Tak to funguje v západočeském kraji.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51248


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Hubač (e-mailem) --- 19. 3. 2011
Re: r?mkov? m?ra 42/27,5 (51246)

To je ale překvapení! Než jeden z těch, který rád podporuje začnající poradí, rád bych se zeptal, jak to bylo s Dr. Chocholáčem z Viničných Šumic od kterého jakýsi pan Streit inkasoval peníze a nedodal med a podobně to prý bylo s panem Břinkem a nezaplacenými úly. Pokud je jen 10% pravdy na tom, co zmínění pánové tvrdí, jsem celkem zděšený.... Dokážete to tu vysvětlit? Rada starších nechce nikomu ublížit ale nehodlá radit osobám nekorektním...
Doufám a předem děkuji za vysvětlení
Radek Hubač


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: streit.pavel <streit.p/=/email.cz>
> Předmět: r?mkov? m?ra 42/27,5
> Datum: 19.3.2011 15:36:27
> ----------------------------------------
> Zdravím vás,
> Jaro už klepe na dveře a nás čekají opět radosti i starosti. V mém majetku
> došlo k rozšíření hospodářství. Získal jsem maringotku na 32 včelstev, její
> součástí je i vytáčírna medu. uly jsou ve dvou řadách nad sebou po obou
> stranách. Zřejmě vrchní řady zruším. Jsou to 10ky let staré úly s danou
> r.m.
> Rád bych se od Rady Starších o této míře něco dozvěděl, její úskalí,
> výhody. Uly budu měnit, ale nevím zda míru 42 ponechat, nebo dát lanstroty,
> či zůstat u své míry 39/24.
> Varoa u mě na nule. Prohlídku včelstev budu dělat příští víkend, to už bude
> teplo.
>
> Co se týče MVP. Mě se též nelíbí, že se při jednom pozitivním nálezu musí
> pálit hned celá včelnice a tak ničit celý genetický potencial. Pokud jej
> sousední včelstva nedostala, mají zřejmě v genetice něco více, než ta
> nemocná. Jednou je tu ovšem nařízení SVS, tak jej musíme respektovat.
> Zdraví P.S
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51247


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

streit.pavel (88.100.93.210) --- 19. 3. 2011
rámková míra 42/27,5

Zdravím vás,
Jaro už klepe na dveře a nás čekají opět radosti i starosti. V mém majetku došlo k rozšíření hospodářství. Získal jsem maringotku na 32 včelstev, její součástí je i vytáčírna medu. uly jsou ve dvou řadách nad sebou po obou stranách. Zřejmě vrchní řady zruším. Jsou to 10ky let staré úly s danou r.m.
Rád bych se od Rady Starších o této míře něco dozvěděl, její úskalí, výhody. Uly budu měnit, ale nevím zda míru 42 ponechat, nebo dát lanstroty, či zůstat u své míry 39/24.
Varoa u mě na nule. Prohlídku včelstev budu dělat příští víkend, to už bude teplo.

Co se týče MVP. Mě se též nelíbí, že se při jednom pozitivním nálezu musí pálit hned celá včelnice a tak ničit celý genetický potencial. Pokud jej sousední včelstva nedostala, mají zřejmě v genetice něco více, než ta nemocná. Jednou je tu ovšem nařízení SVS, tak jej musíme respektovat.
Zdraví P.S

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51246


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Prochazka (217.77.165.46) --- 19. 3. 2011
Re: včelí mor a Vysočina (51219) (51220) (51223) (51224) (51226) (51227) (51242) (51244)

To co nakousl R.Polasek v poslednim prispevku je hodne osemetna vec."nevim co bych udelal,kdybych nasel kliniku".Ono to vypada jednoduse,zlikvidovat vcelstvo s klinikou a bude zase dobre.No bohuzel to neni pravda a to tvrdim z vlastni zkusenosti,kdy jsem palil na kliniku.Pokud uz nekde klinika propukne,znamena to,ze si spory do ulu vcelstva odnekud donesla,a to nejen na vlastni stanoviste,ale i na stanoviste dalsich vcelaru a je zadelano na problem v daleko vetsim meritku,cele vesnice,pulky okresu.Ztrata vcelstev boli hodne,ale zacit se da vzdycky znovu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51245


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 19. 3. 2011
Re: včelí mor a Vysočina (51219) (51220) (51223) (51224) (51226) (51227) (51242)

"Má to jedinou nevýhodu, příliš mnoho negramotných - bohužel i na vlivných místech. Pak vezmou fanatici sirky do ruky a pálí i všechny včely na stanovišti, kde našly jednu pozitivní buňku na celém stanovišti u včelaře začátečníka který má vše nové.
Že o kousek dál je léta pozitivní stanoviště a že jeho likvidací se dá předpokládat podstatné zlepšení včel v okolí bez kliniky, to už "berou jen jako teorii, protože o tom se u nás nesmí mluvit, natož psát".

Bohužel takový přístup pak vyvolává různé reakce.
Lepší ja pak podle mnohých spálit pozitivní včely a nikomu nic nehlásit."

Takhle nějak to vidím taky já.
Přiznám se, že nevím, co bych udělal, kdybych našel kliniku.
Nejsem žádný masař, co jde po penězích a výnosu medu a co kvůli tomu každý druhý rok kompletně zlikviduje matky, aby v zájmu vysokého výnosu a "pokroku" je nahradil matkami odchovanými od nějaké nakoupené matky. Takovému včelaři mohou pálit včely každé čtyři roky a nic se mu neděje, včely pro něho v podstatě nemají žádnou cenu. Maximálně má jedno až dvou roční propad ve výnosech a v penězích, kdy z nakoupených oddělků rozchovává nové včely. Pro mě mají moje včely velkou cenu, protože tady na tomto místě žijí v podstatě nepřerušené linii nejméně 60 let. Přede mnou je choval otec a před ním ještě stařiček. Pravda, dneska to už nejsou gebeticky stejné včely jako tehdy, ale linie je nepřerušená.
Pokud by nějaký, s prominutím idiot nařídil jejich likvidaci, pro mě by to byla nenahraditelná ztráta. Pochybuji, že bych v okolí někde v Beskydech někoho našel, kdo by držel linii stejně dlouho a od koho bych mohl podobné včely zase rozchovat.....

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51244


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(78.108.106.40) --- 18. 3. 2011
CCD

Neadavno se se mnou jeden clovek bavil a pak zacal narikalt na vredy, ze na to doktori nic nemaji. Ukazal mi ruku - rekl jsem mu, ze je to z toho, co rozprasuji z letadel. Moc tomu nechtel verit.
Tady to mate:

http://www.youtube.com/watch?v=GswE2JVZAGg
http://healthsciences.okstate.edu/morgellons/index.cfm
http://www.youtube.com/results?search_query=bees+CCD+chemtrails

http://earthclinic.com/CURES/morgellons.html


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51243


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

KaJi (85.70.20.53) --- 18. 3. 2011
Re: včelí mor a Vysočina (51219) (51220) (51223) (51224) (51226) (51227)

AM:
Kdo má 10 na druhou měl by provést důkladnou desinfekci a 100% obnovu díla a může se spor moru zbavit. Je to vyzkoušené a funguje to.
----------
Určitě by měl u sebe zahájit výše uvedené a další, ale nejdůležitějíš zjistit, odku se tam ty spory berou - z nebe ani z jarní rosy nejsou. Takže prozkoumat okolí do 1km, pokud neodhalí zdroj, může mu o být vše platné jak mrtvému zimník.
Protože pokud má v okolí pozitivní včelstvo - tak jendoho dne lehne a pokud to včely vyberou a přinesou, tak nemají šanci, byť by byly sebevíc odolné a on je myl 3x denně.


Plošné vyšetření měli vidím jako užitečné - a ani to podle mě nemusí být 100% stanovišť, stačí možná 1/3 každý rok, ale jako prvotní informace pro dohledávání OHNISEK.
A ani by to podle mě nemuselo být povinné, nebo skoro povinné - to se pak nemusí nikdo spolehnout na správnost odebrání vzorku - to je pak škoda peněz.
Prostě ti co chtějí a chtějí vědětjak na tom jsou a zda okolo něco není.

Má to jedinou nevýhodu, příliš mnoho negramotných - bohužel i na vlivných místech. Pak vezmou fanatici sirky do ruky a pálí i všechny včely na stanovišti, kde našly jednu pozitivní buňku na celém stanovišti u včelaře začátečníka který má vše nové.
Že o kousek dál je léta pozitivní stanoviště a že jeho likvidací se dá předpokládat podstatné zlepšení včel v okolí bez kliniky, to už "berou jen jako teorii, protože o tom se u nás nesmí mluvit, natož psát".

Bohužel takový přístup pak vyvolává různé reakce.
Lepší ja pak podle mnohých spálit pozitivní včely a nikomu nic nehlásit.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51242


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jiří Přeslička (88.83.162.63) --- 18. 3. 2011
Re: Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229)

Při psaní příspěvku jsem očekával, že bude zřejmé, že je to myšleno jaksi ironicky a s nadsázkou. Jedno aktivní ohnisko na celou ČR je nesmysl. I některé moje příspěvky v minulosti byly „za mezí pružnosti“. Záměr je vyvolat diskuzi na toto téma.
Ale nyní vážně. Mor je samozřejmě problém. Vadí mi ale přístup SVS k tomuto problému. Nechápu, jak je možné, že SVS pokládá ohnisko moru za zdolané po jeho spálení. Před uplynutím zákonem stanovené pozorovací doby to přeci není možné.

Podle zákona 166/1999 Sb.

Při výskytu nebezpečné nákazy se nařídí ochranná a zdolávací opatření
Podle § 15 odst. 1 písm.
a) vymezení ohniska nákazy a jeho výstražné označení,
b) zřízení ochranného pásma a pásma dozoru,

podle § 49 odst. 1 písm.
c) rozhoduje o nařízení, změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření

podle § 54 odst. 1 písm.
b) vymezení ohniska nákazy, ochranných pásem a pásem dozoru, výstražné označení,
popřípadě i střežení ohniska nákazy,

Právní názor na prohlášení ohniska za zdolané po fyzické likvidaci stanoviště nemá v zákoně 166/1999 Sb. oporu.

Protože:
podle § 17 odst.
(1) Orgán, který nařídil ochranná a zdolávací opatření, prohlásí nebezpečnou nákazu
za zdolanou,
a) jestliže v ohnisku nákazy již nejsou žádná zvířata nemocná nebo podezřelá a ve stanovené
pozorovací době nedošlo k dalšímu onemocnění touto nákazou nebo nevzniklo podezření z ní.

Proto není možné prohlásit ohnisko nákazy za zdolané před zdoláním nákazy samotné. Na webu SVS by mělo být možné jednoduše zjistit, kde jsou aktivní ohniska před uplynutím pozorovací doby. V současné době to je možné jen přes úřední desky KVS, kde jsou jednotlivá nařízení uvedena. Není ale zřejmé, jestli jsou stále v platnosti, nebo již byla zrušena. Abych se dobral výsledku, bylo by potřeba jednotlivá nařízení otevřít a zjistit, o jaká ohniska a ochranná pásma se jedná. Pak bych musel ještě otevřít jednotlivá zrušení nařízení. Je to krkolomné a nepoužitelné. Respektive obtížně použitelné pro zjištění nákazové situace v okolí svého stanoviště. Pokud budu ale potřebovat znát nákazovou situaci pro případ nakoupení včelařského vybavení nebo včelstev, je to nepoužitelné. Potřebuji totiž „prolustrovat“ mnoho stanovišť, potažmo inzerátů na prodej. V takovém případě by byla nejlepší mapa ČR, kde by bylo vše naznačeno. Ohniska a ochranná pásma. Kde by se mohlo vybrat ohnisko a ochranné pásmo aktivní (před zdoláním nákazy) a zdolané, popřípadě obojí najednou. U ohnisek vybrat časové období platnosti a prokliknout se na nařízení a pokud je nákaza zdolaná na zrušení nařízení. Toto nabízela PSNV před třemi roky. Záměr byl toto uskutečnit na webu VMS. Bylo jen nutné získat aktuální data od SVS. Toto se nepodařilo a SVS informovala o tom, že na toto mají specielní program. Uplynuly ale tři roky a výsledek při pohledu na web SVS je jedno aktivní ohnisko. Toto prakticky vylučuje u toho, kdo zavleče mor dovozem kontaminovaného včelařského vybavení z ochranného pásma jiného než je na webu SVS, provést nějaký postih.
K rozborům. Rozbory v oblastech předpokládaného výskytu samozřejmě smysl mají. Bez publikováním nalezených ohnisek to jsou ale opravdu vyhozené peníze. Mor se ve velké většině šíří kontaminovaným včelařským vybavením. Proto kupující potřebuje jednoduše zjistit, která místa jsou bezpečná a jaká ne. Informace na webu SVS o jednom aktivním ohnisku moru budí nutně dojem, že krom jednoho okresu je celá ČR čistá. To je evidentně zavádějící informace.

S pozdravem
Jirka Přeslička

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51241


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Tichý (90.183.115.37) --- 18. 3. 2011
Mor včelího plodu

Vážený pane, bylo by vhodné kdybyste se podepisoval Dalo by se odpovědět a uvést vše podle pravdy. Již loni byl váš příspěvek zde pochybný a bylo vám tuším panem správce diskuze odpovězeno: tak takhle ne... a panem ing. Přidalem vysvětleno co je mor včelího plodu.
Nikdo na Třebíčsku nebyl nucen, ale přesvědčován o správnosti ve prospěch vlastních včelstev. A kdo nechce, nebude nucen.
Nic v loňském roce nevyšo do ztracena, ale řádně vyšetřeno metodou DNA i neg. a to třikrát a pokaždé nebylo již nic prokázáno. Škoda, že nebylo provedeno vyšetření všeho v okolí aby se poznalo odkud to neřádstvo přišlo. Možná, že bylo i u vás nebo ho dokonce přivezl.Stanoviště bylo řádně desinfikováno /louh, Savo.../ stavba nového díla, částečná výměna úlů. Nic nevíte a napadáte. Stejně i váš anonymní šestistránkový dopis. Jenže to nejsem já. Toho koho se vaše napadání týka je již šest let nrtvý.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51240


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 18. 3. 2011
Re: Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229)

V tom bych se přidal: Na prostějovsku jsmě mělimoru také dost. OV schrastil peníze od OÚ na plošné vyšetření a rázem toho výskytu přes nelibost včelaří bylo mnohem více a celý okres zmizel v ochraných pásmech Dnes je okres až na jedno dobíhající pásmo po 8 letech čistý. Rozhodně to plošné vyšetření nezatracujte. Peníze se na to dají sehnat. vyštření v pásmech platí SVS a na to ostatní pomúžou i OÚ, vždyť je to vzájmu všech občanů.

pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Radek Hubač <drh/=/seznam.cz>
> Předmět: Re: Re: v?el? mor a Vyso?ina
> Datum: 18.3.2011 08:26:57
> ----------------------------------------
> Ale ochraných pásem je mnoho a ohniska se postupně objeví až se oteplí. Spousta
> včelařů stále plete ohnisko a ochranné pásmo. Pokud včelař a veterina nespí,
> mělo by být ohnisko (napadená nemocná včelstva) zlikvidována v řádu dnů, takže
> je v pořádku, že ohnisko je je jen jedno -teoreticky to znamená diagnostikované
> nemocné včelstvo před likvidací. Přiznám se, že ale nevím, jak dlouho o ohnisku
> veterina píše jako o ohnisku, spíš bych ale věřil tomu, že veterina hned po
> likvidaci píše o zlikviodovavaném ohnisku, ale mezi lidmi se stále mluví
> zjednodušeně o ohnisku.Stejně to ale nic moc nevypovídá o výskytu moru. Proto se
> dělá ochranné pásmo, kde se zvýšeným veterinárním dozorem sledují včelstva,
> jestli se nenakazili od toho nemocného, nebo jestli zdroj nákazy třeba nebyl
> úplně jinde. Vzhledem k realitě, tím myslím, že značné procento včelařů má včely
> v hrozném stavu by tedy bylo jediné správné, pokud by bylo dost peněz, provádět
> plošná vyšetření pravidelně.
> Ještě to vyjádřím jinak. U nás na Pardubicku jsme si mysleli, že mor není a
> náhle se objevilo pár ohnisek a postupně se objevují nová 2-3 ročně. Za hlavní
> faktor, proč nebyl mor, považuji nízkou úroveň vzdělání včelařů.... Já osobně
> jsem ukončil Nasavrky asi před 5 lety a samozřejmě jsem začal agitovat a
> přednášet o chorobách a léčení. Pak studoval i Evžen Báchor a další a všechna
> ohniska byla nalezena v posledních asi 4 letech...
> Na závěr bych chtěl požádat všechny, aby pokud možno nešířili takové osobní
> názory znevažuijící aktivity k potlačení nákaz a k problematice nemocí byli
> hodně obezřetní. To je stejné jak u lidí, někteří idioti mluví dokonce i proti
> preventivnímu očkování a to jen proto, že nemají zkušenost s vyšším výskytem
> infekčních nemocí jako tomu bylo ještě po válce. Dobrá situace se daří udržet
> právě preventivními opatřeními jako je očkování, výuka určitého hygienického
> standardu chování atd...
> Zdravá včelstva přeji všem! Diagnostikování nemocného včelstva není ostuda ( že
> jste bordelář), ale naopak by mělo být oceněno, že jste schopen najít problém a
> víte , že je potřeba jednat.
> Radek Hubač
> epidemiolog
>
> > ------------ Původní zpráva ------------
> > Od: Ji?? P?esli?ka <preslickajiri/=/seznam.cz>
> > Předmět: Re: v?el? mor a Vyso?ina
> > Datum: 17.3.2011 22:10:51
> > ----------------------------------------
> > S morem bych si starosti nedělal. Podle webu SVS je v celé ČR (stav k
> > 10.3.2011 11:50) pouze jediné ohnisko na okrese Bruntál.
> > http://www.svscr.cz/index.php?art=2099
> > Jsme v podstatě bez moru. Takže pohoda. Utrácet za preventivní rozbory jsou
> > vyhozené peníze.
> > S pozdravem
> > Jirka Přeslička
> >
> >
> >
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51239


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vyhlídal (83.208.80.247) --- 18. 3. 2011
Vyšetření moru - Vysočina.

"vyšetření na mor plodu celoplošně je zajistě dobrá věc,ale jenom na základě dobrovolnosti každého včelaře a ne povinnost". Informace je možno dostat na OVS.
----------------------------------------------------------
KAP...18.3. - Tomu nerozumím. Jestli něco považuji za dobrou věc, tak je jedno, zda je to dobrovolné, či povinné. Ten, kdo by si na základě dobrovolnosti nenechal vyšetřit včelstva, by potom ale měl nést veškerou odpovědnost, samozřejmě zejména finanční v případě, že se se mor u něho dodatečně zjistí.
----------------------------------------------------------
... Ale taky ho za to popotahovat/dole/ a vyloučit ze svazu,aby si uvědomil,že dobrovolnost a povinnost jedna věc podle Vás je. Jste zajisté radikál a těch mezi včelaři zase tolik není,spíše jsou nátury mírnější.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51238


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Kapoun (212.96.187.90) --- 18. 3. 2011
Re: Vyšetření moru plodu na Vysočině (51234)

vitaxvita:"...vyšetření na mor plodu je zajistě dobrá věc,ale jenom na základě dobrovolnosti každého včelaře a ne povinnost."
Tomu nerozumím. Jestli něco považuji za dobrou věc, tak je jedno, zda je to dobrovolné, či povinné. Ten, kdo by si na základě dobrovolnosti nenechal vyšetřit včelstva, by potom ale měl nést veškerou odpovědnost, samozřejmě zejména finanční v případě, že se se mor u něho dodatečně zjistí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51237


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

P.Krátký (90.180.212.169) --- 18. 3. 2011
Re: Prohlídka (51206)

Také už mám za sebou prohlídky u všech svých včelstev(a také doporučené přeléčení),stejně tak i u kolegy,kterému pomáhám s jeho 5 včelstvy.
V Dadantech v coulové stěně včelstva v pohodě,zavíčkovaného plodu málo-tak do 2-3 dm,zato otevřeného plodu mnohonásobně více(zejména vajíček),zásob ještě většinou dostatek(také ovšem díky tomu,že po několika letech jsem porušil zásadu 12 kg cukru a dal jim 15).
Zato u kolegy v jeho středně izolovaných úlech r.m.39x24 zavíčkovaného plodu podstatně více(okolo 15-20 dm),včelstva vitální,zásob také dost.Rozdíl mezi izolovanými a tenkostěnnými úly je letos obzvlášť výrazný,ale to ještě neznamená,že včely v Dadantech je nakonec nedoženou,několikaleté zkušenosti to jen potvrzují.

Zdraví Pavel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51236


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jiří Macák (e-mailem) --- 18. 3. 2011
Včelařská organizace Davle - přednáška 26.3. 10:15

Včelařská organizace Davle pořádá v sobotu 26. 3. 2011 od 10:15 hod ve
velkém sále v areálu Českomoravského svazu chovatelů v Hradišťku pod
Medníkem

Přednášku na aktuální téma "Kvalita a bezpečnost potravin ".

Přednáší naše přední odbornice na potraviny Doc.,Ing. Kamila Míková, CSc. ,z
Ústavu chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha. Jsou zváni všichni ,
kterým není lhostejno, co konzumují, a kteří se chtějí vyhnout
kontaminovaným potravinám. Můžete si připravit dotazy, týkající se všech
druhů potravin, které vám Doc. Míková ráda zodpoví. Vstup zdarma.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51235


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 18. 3. 2011
Vyšetření moru plodu na Vysočině

Prosím, víte někdo něco o povinném plošném vyšetření všech včelstev na mor včelího plodu ze zimních zásob na Vysočině?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ano,víme,přišla pozvánka na výroční schůzi jedné ZO na Třebíčsku kde se doslova píše,že účast všech důvěrníků je povinná,že se bude jednat o povinném vyšetření Včelího moru plodu na Vysočině,že včelař zaplatí jenom 50.-Kč a ostatní prý bude platit svaz.Není bohužel každému jasné,že tato akce je dobrovolná,prosazená pár jedinci,kteří jsou zde známi,jde jen a jen o peníze a aby si pomohla komerce. Snad je známa ZO, která to odsouhlasila - snad Světlá nad Sázavou,pokud to není pravdou,tak ať se ozvou a je třeba se jim omluvit.Ostatní okresní organizace jsou proti,zatím Třebíč a Jihlava se nevyjádřily,vypadá to na to,že tato iniciativa vznikla právě zde. Takže ano,vyšetření na mor plodu je zajistě dobrá věc,ale jenom na základě dobrovolnosti každého včelaře a ne povinnost. Také je třeba podotknout,že loni vyskočily fámy,že se našel mor plodu u jednoho včelaře,pěstitele matek a oddělků na Třebíčsku. Nějak to utichlo,vyšlo to do ztracena .

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51234


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Hubač (e-mailem) --- 18. 3. 2011
Re: Re: Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51230)

Na to pochybování se nedá odpovědět jinak než kdyby byly ryby v pr... nemusím chodit k vodě. Ale vážně, podívej se na výsledky Jihomoravského kraje, kde s tím začali asi nejdříve a výsledky mají dobré, tedy Tvoje kdyby je velmi nepravděpodobné.
Radek
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: R. Pol?ek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Re: v?el? mor a Vyso?ina
> Datum: 18.3.2011 08:50:33
> ----------------------------------------
> Jen by mě zajímalo, co se stane, až se třeba na té Vysočině po plošném
> vyšetření objeví spousty infekčních tlaků neboli nalezené spory moru bez
> kliniky moru a co se stane, pokud se to vyšetření bude opakovat každý rok.
> První rok, dva roky pod tlakem výsledků včelaři určitě zvýší čistotu,
> výměnu plástů atd, takže se infekční tlak moru sniží. Jenže co když se
> sníží jen v zanedbatelné míře, co když i po pravidelném každoročním
> mnohaletém vyšetřování bude ve včelstvech stále velký plošný tlak spor moru
> plodu a přitom propuknutá klinika nebude nalézána. Co se stane potom,
> včelaři vyrazí do okolních lesů hledat tu kliniku v dutinách stromů v
> ulétlých rojích? V lesích, kde soukromí majitelé už dávno vyřezali na
> palivové dřevo všechny plevelné a nestandartní stromy včetně těch tlustých
> s dutinami. Nebo se veterina chytí za nos, protože se takovými výsledky
> prokáže, že včelstva dlouhodobě zvládají i poměrně vysoký infekční tlak
> moru plodu bez propuknutí kliniky a tudíž mor plodu je stejně jako jiné
> nákazy pouze nemoc nějakým způsobem oslabených včelstev? A že tudíž
> metodika plošné likvidace všech včelstev v ohnisku je chybná.
>
> Co se týká ohnisek, nejsem u Bruntálu, ale loni pár kilometrů od nás ve
> vedlejší ZO jakýsi příliš aktivní včelař si na podzim dal vyšetřit včelstva
> na mor plodu a oni mu ho tam prý našli. Tak teď čekán napjatě, až teď na
> jaře tam provedou prohlídky, jestli najdou něco nebo ne....
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51233


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 18. 3. 2011
Re: Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229) (51230)

Jinak mluvím proti špatně interpretovanému preventivnímu vyšetření. Takovému, jak se už v předchozích letech stalo, kdy nějaký pokrokový příliš aktivní nešťastník si dal vzorky na mor, byly mu objeveny spory a bez kliniky mu byly včelstva veterinou spáleny. Četl jsem si příslušné směrnice a připadá mi, že ani dnes není takový případ vyloučen. Stačí teď na jaře u trošku méně kvalitní matky najít mezerovitost a současně najít plod uhynulý třeba při ochlazení, pokud ve vzorku z takového včelstva byly spory nalezeny, dozajista budou nalezeny i v tomto na chlad uhynulém plodu. Co na tom, že ve velmi malém množství... A je to hotovo.....

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51232


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 18. 3. 2011
Re: Vosk (51221) (51225)


> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: "ježek.obecný" <jezek.obecny/=/gmail.com>
> Předmět: Re: Vosk
> Datum: 17.3.2011 23:29:24
> ----------------------------------------
a kde ho vykupují? Mám na prodej tak 20 kg

pepan


> u nás šla výkupní cena nahoru na 90,-, viz tady:
> http://www.vcelpo.cz/aktuality.php?id=30
>
> jinak eště ve včelpu za Kg mezistěn 166,- výměna za vosk 26,- za kg.
>
> petr j.
>
>
> Dne 17.3.2011 20:24, jirka napsal(a):
> > Jaká je v krajích a jednotlivých včelařských prodejnách, výkupní cena v
> > vosku,výměna za mezistěny,prodej mezistěn ?
> > Mám dojem že proti loňskému roku dost podražilo a ještě letos podraží,jen
> > výkup zůstane na stejné ceně.
> >
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51231


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

R. Polášek (85.71.180.241) --- 18. 3. 2011
Re: Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223) (51229)

Jen by mě zajímalo, co se stane, až se třeba na té Vysočině po plošném vyšetření objeví spousty infekčních tlaků neboli nalezené spory moru bez kliniky moru a co se stane, pokud se to vyšetření bude opakovat každý rok.
První rok, dva roky pod tlakem výsledků včelaři určitě zvýší čistotu, výměnu plástů atd, takže se infekční tlak moru sniží. Jenže co když se sníží jen v zanedbatelné míře, co když i po pravidelném každoročním mnohaletém vyšetřování bude ve včelstvech stále velký plošný tlak spor moru plodu a přitom propuknutá klinika nebude nalézána. Co se stane potom, včelaři vyrazí do okolních lesů hledat tu kliniku v dutinách stromů v ulétlých rojích? V lesích, kde soukromí majitelé už dávno vyřezali na palivové dřevo všechny plevelné a nestandartní stromy včetně těch tlustých s dutinami. Nebo se veterina chytí za nos, protože se takovými výsledky prokáže, že včelstva dlouhodobě zvládají i poměrně vysoký infekční tlak moru plodu bez propuknutí kliniky a tudíž mor plodu je stejně jako jiné nákazy pouze nemoc nějakým způsobem oslabených včelstev? A že tudíž metodika plošné likvidace všech včelstev v ohnisku je chybná.

Co se týká ohnisek, nejsem u Bruntálu, ale loni pár kilometrů od nás ve vedlejší ZO jakýsi příliš aktivní včelař si na podzim dal vyšetřit včelstva na mor plodu a oni mu ho tam prý našli. Tak teď čekán napjatě, až teď na jaře tam provedou prohlídky, jestli najdou něco nebo ne....

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51230


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Hubač (e-mailem) --- 18. 3. 2011
Re: Re: v?el? mor a Vyso?ina (51219) (51220) (51223)

Ale ochraných pásem je mnoho a ohniska se postupně objeví až se oteplí. Spousta včelařů stále plete ohnisko a ochranné pásmo. Pokud včelař a veterina nespí, mělo by být ohnisko (napadená nemocná včelstva) zlikvidována v řádu dnů, takže je v pořádku, že ohnisko je je jen jedno -teoreticky to znamená diagnostikované nemocné včelstvo před likvidací. Přiznám se, že ale nevím, jak dlouho o ohnisku veterina píše jako o ohnisku, spíš bych ale věřil tomu, že veterina hned po likvidaci píše o zlikviodovavaném ohnisku, ale mezi lidmi se stále mluví zjednodušeně o ohnisku.Stejně to ale nic moc nevypovídá o výskytu moru. Proto se dělá ochranné pásmo, kde se zvýšeným veterinárním dozorem sledují včelstva, jestli se nenakazili od toho nemocného, nebo jestli zdroj nákazy třeba nebyl úplně jinde. Vzhledem k realitě, tím myslím, že značné procento včelařů má včely v hrozném stavu by tedy bylo jediné správné, pokud by bylo dost peněz, provádět plošná vyšetření pravidelně.
Ještě to vyjádřím jinak. U nás na Pardubicku jsme si mysleli, že mor není a náhle se objevilo pár ohnisek a postupně se objevují nová 2-3 ročně. Za hlavní faktor, proč nebyl mor, považuji nízkou úroveň vzdělání včelařů.... Já osobně jsem ukončil Nasavrky asi před 5 lety a samozřejmě jsem začal agitovat a přednášet o chorobách a léčení. Pak studoval i Evžen Báchor a další a všechna ohniska byla nalezena v posledních asi 4 letech...
Na závěr bych chtěl požádat všechny, aby pokud možno nešířili takové osobní názory znevažuijící aktivity k potlačení nákaz a k problematice nemocí byli hodně obezřetní. To je stejné jak u lidí, někteří idioti mluví dokonce i proti preventivnímu očkování a to jen proto, že nemají zkušenost s vyšším výskytem infekčních nemocí jako tomu bylo ještě po válce. Dobrá situace se daří udržet právě preventivními opatřeními jako je očkování, výuka určitého hygienického standardu chování atd...
Zdravá včelstva přeji všem! Diagnostikování nemocného včelstva není ostuda ( že jste bordelář), ale naopak by mělo být oceněno, že jste schopen najít problém a víte , že je potřeba jednat.
Radek Hubač
epidemiolog

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Ji?? P?esli?ka <preslickajiri/=/seznam.cz>
> Předmět: Re: v?el? mor a Vyso?ina
> Datum: 17.3.2011 22:10:51
> ----------------------------------------
> S morem bych si starosti nedělal. Podle webu SVS je v celé ČR (stav k
> 10.3.2011 11:50) pouze jediné ohnisko na okrese Bruntál.
> http://www.svscr.cz/index.php?art=2099
> Jsme v podstatě bez moru. Takže pohoda. Utrácet za preventivní rozbory jsou
> vyhozené peníze.
> S pozdravem
> Jirka Přeslička
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51229


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Zdeněk Heřmánek (e-mailem) --- 18. 3. 2011
Re: Vosk (51221)

V Počernicích s kartou medocentrum výkup za 85 a výměna za mezistěny 13 kč. Akce do 15.4.
Zdeněk
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: jirka <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Vosk
> Datum: 17.3.2011 20:25:55
> ----------------------------------------
> Jaká je v krajích a jednotlivých včelařských prodejnách, výkupní cena v
> vosku,výměna za mezistěny,prodej mezistěn ?
> Mám dojem že proti loňskému roku dost podražilo a ještě letos podraží,jen
> výkup zůstane na stejné ceně.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51228


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

ales molcik (e-mailem) --- 18. 3. 2011
Re: včelí mor a Vysočina (51219) (51220) (51223) (51224) (51226)


Kdo má 10 na druhou měl by provést důkladnou desinfekci a 100% obnovu díla a může se spor moru zbavit. Je to vyzkoušené a funguje to. To, že někde není ochranné pásmo neznamená, že nákupem včel z této oblasti si mor nedoveze "štastný" nový majitel domů. Často v tom hraje roli jen shoda náhod, že v okolí nebyl žádný kočovník nebo chovatel matek. A na dotaz o vyšetření na mor se nováček dozví " tak se to nedělá". Pokud se bude plošně vyšetřovat, tak si myslím, že stavy klesnou tak na 1/2 až 1/3 ze současného stavu asi 500 tis. Jen se mi to zdá nereálné a to z důvodu, kde by vzalo MZem. tolik peněz na náhradu.> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: v?el? mor a Vyso?ina
> Datum: 18.3.2011 06:08:27
> ----------------------------------------
> Nejde o mor včelího plodu, ale o vyšetření t.zv. infekčního tlaku, ze
> kterého by se klinika mohla časem vyvinout. 10 na druhou bylo letos prý
> "habaděj"/snad 200/ a klinika podle sdělení na poradě SVS v Nasvrkách byla
> i jinde - zjišno při jarní prohlídce. Takže žádna akce navíc není
> zbytešná.Vyhazování peněz je jen otázka názoru.
> -------------
> Jestli Přítel JP neměl na mysli vyhazování peněz za poněkud mizerný výkon
> státní /veterinární/ správy.
> Například že ani ona sama neví, kolik je ohnisek v ČR.
>
> Když by si podle jejich mapky někdo rozhodl nakoupit včely, možná by se pak
> divil, co si přivezl:-)
>
>
> Karel
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51227


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(85.70.20.53) --- 18. 3. 2011
Re: včelí mor a Vysočina (51219) (51220) (51223) (51224)

Nejde o mor včelího plodu, ale o vyšetření t.zv. infekčního tlaku, ze kterého by se klinika mohla časem vyvinout. 10 na druhou bylo letos prý "habaděj"/snad 200/ a klinika podle sdělení na poradě SVS v Nasvrkách byla i jinde - zjišno při jarní prohlídce. Takže žádna akce navíc není zbytešná.Vyhazování peněz je jen otázka názoru.
-------------
Jestli Přítel JP neměl na mysli vyhazování peněz za poněkud mizerný výkon státní /veterinární/ správy.
Například že ani ona sama neví, kolik je ohnisek v ČR.

Když by si podle jejich mapky někdo rozhodl nakoupit včely, možná by se pak divil, co si přivezl:-)


Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51226


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

je?ek.obecný (e-mailem) --- 17. 3. 2011
Re: Vosk (51221)

u nás šla výkupní cena nahoru na 90,-, viz tady:
http://www.vcelpo.cz/aktuality.php?id=30

jinak eště ve včelpu za Kg mezistěn 166,- výměna za vosk 26,- za kg.

petr j.


Dne 17.3.2011 20:24, jirka napsal(a):
> Jaká je v krajích a jednotlivých včelařských prodejnách, výkupní cena v
> vosku,výměna za mezistěny,prodej mezistěn ?
> Mám dojem že proti loňskému roku dost podražilo a ještě letos podraží,jen
> výkup zůstane na stejné ceně.
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51225


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Tichý (90.183.115.37) --- 17. 3. 2011
Re: včelí mor a Vysočina (51219) (51220) (51223)

Nejde o mor včelího plodu, ale o vyšetření t.zv. infekčního tlaku, ze kterého by se klinika mohla časem vyvinout. 10 na druhou bylo letos prý "habaděj"/snad 200/ a klinika podle sdělení na poradě SVS v Nasvrkách byla i jinde - zjišno při jarní prohlídce. Takže žádna akce navíc není zbytešná.Vyhazování peněz je jen otázka názoru.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51224


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jiří Přeslička (88.83.162.63) --- 17. 3. 2011
Re: včelí mor a Vysočina (51219) (51220)

S morem bych si starosti nedělal. Podle webu SVS je v celé ČR (stav k 10.3.2011 11:50) pouze jediné ohnisko na okrese Bruntál.
http://www.svscr.cz/index.php?art=2099
Jsme v podstatě bez moru. Takže pohoda. Utrácet za preventivní rozbory jsou vyhozené peníze.
S pozdravem
Jirka Přeslička


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51223


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Tichý (90.183.115.37) --- 17. 3. 2011
Plošné vyšetření

Kraj nedává ani floka. 400 Kč je dotace dle Vládního nařízení... čili dotace EU. Každý včelař múže čerpat 4 rozbory či vyšetření. Jedná se o vyšetření z medu, z měli si platí každý sám nebo jak si kde ZO sehlala peníze /na př. od OÚ/ Pro kočovníky a chovatele matek to neplatí, ti si musí vyšetření z měli zaplatit sami.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51222


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 76640 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 51222 do č. 51282)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu