78023

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)



Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Tichý (90.183.115.37) --- 19. 3. 2011
Kočování a MVP

Není třeba telefonovat na KVS, ale podle vyhlášky zažádat o povolení do kterých katastrů hodlá jet / mimo katastr stálého stanoviště/. Včelař dostatne od KVS OI písemné povolení na konkrétní místa nebo zamítnutí.Není třeba uváděl plodinu či příčinu přemístění.Není vhodné se řídit vyhlášením míst na internetu od SVS, jsou neúplné nebo velmi opožděné.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 51256


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno





Klikněte sem pro nápovědu