78114

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(e-mailem) --- 16. 1. 2021
VĂ­tejte v konferenci "Vcely"!

Vítejte v konferenci Vcely/=/v.or.cz! V?t? v?s v?ela?sk? konference,
kter? je ur?ena pro diskusi o v?em, co souvis? se v?elami, pro inzerci
i r?zn? ozn?men?. Podm?nkou je dr?et se v?ela?sk? t?matiky. Jazykem
konference je ?e?tina a sloven?tina. Konference je mo?no se
plnohodnostn? ??astnit a p?isp?vat do n? dv?ma zp?soby: a) p?es jej?
e-mailov? rozhran? (to je toto) nebo b) p?es jej? webov? rozhran? na:
www.vcely.or.cz
Podrobn? pokyny a pravidla viz na adrese: www.vcely.or.cz/info.htm

Příspěvky zasílejte na adresu:

vcely/=/v.or.cz

Všeobecné informace o konferenci naleznete na adrese:

http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/vcely

Pokud se někdy budete chtít odhlásit, nebo změnit nějaké
nastavení svého účastnického konta (změnit heslo, digest a
podobně..), navštivte konfigurační stránku na adrese:

http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/options/vcely/pasky-vcely-fwdgw%40pasky.or.cz


Konfiguraci můžete udělat i pomocí e-mailového klienta, pokud
zašlete na adresu:

Vcely-request/=/v.or.cz

slovo help v těle dopisu, dostanete podrobnější informace.

Pro změnu konfigurace, nebo pro odhlášení, budete potřebovat
zadat heslo. Teď máte nastavené heslo:

deowsuer

Pokud své heslo zapomenete, nevadí, každý měsíc dostanete dopis,
ve kterém Vám připomeneme nejen heslo, ale i do kterých
konferencí jste na serveru v.or.cz přihlášeni.

Kromě toho si kdykoliv můžete nechat heslo zaslat kliknutím na
tlačítko na konfigurační stránce.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 74738


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu