78252

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(2a00:1028:9942:42a6:b544:2bea:15d2:1848) --- 15. 3. 2019

Dne 5. 3. 2019 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 65/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.

Tato novela se dotkla i včelích produktů uvedených v § 15:

a) Došlo ke změně názvu nadpisu: dříve „Včelí produkty“, nyní „Med a mateří kašička“.

b) Odstavec 3 týkající se prodeje medu ze dvora byl změněn s ohledem na novelu veterinárního zákona, která zrušila omezení prodeje medu ze dvora do maloobchodu na území kraje, v němž se nachází stanoviště včelstev, a zavedla nový pojem „místní maloobchod“. Přitom za místní maloobchod se považuje maloobchod podle předpisu Evropské unie, který má odpovídající sortiment živočišných produktů, který se nachází na území České republiky a který se dodává přímo spotřebiteli. Za malé množství medu pro prodej ze dvora se nadále považují maximálně 2 tuny ročně.

c) Byl zrušen odst. 4 jako nadbytečný.

Nové úplné znění § 15, který upravuje veterinární a hygienické požadavky na vyjmenované včelí produkty tedy zní:

§ 15

Med a mateří kašička

(1) Med musí být vykupován, přeléván a skladován v obalech, které splňují požadavky na obaly pro potraviny živočišného původu. Nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření.

(2) Mateří kašička musí být stabilizována do 3 hodin po získání; uchovává se při teplotě do 0 °C.

(3) Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem přímo spotřebiteli v domácnosti chovatele, v hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti, anebo k dodání chovatelem do místního maloobchodu, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.Změny nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. 22. 3. 2019.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 72862


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu