78013

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(e-mailem) --- 18. 11. 2012
Re: Svaz a svĂŠpomocnĂ˝ fond

 
From: "Jakub"
To: Včelařský mailing list
Subject: Re: Svaz a svépomocný fond
Message-ID:
Content-Type: text/plain; charset=windows-1250

Protože se naše diskuze stává již trochu nepřehlednou, dovoluji si se
souhlasem Ing. Dvorského zde zveřejnit jeho odpověď na moje otázky, která
mi přišla před několika minutami na můj mail, takže dále již Ing. Leoš
Dvorský:


Dobrý den. Pokusím se to vzít od počátku do konce. Omlouvám se za
rozvláčnost.

Tak předně ze zápisů EK je patrno, co EK pojednává a navrhuje. Je to přes
100 různých doporučení, námětů, návrhů jak pro sekretariát, tak pro PRV,
které je statutárním orgánem ČSV. Bohužel PRV na ně nijak nereagovalo a od
května do dneška prakticky neexistovala žádná komunikace mezi mnou,
tajemníkem a předsedou. To je samozřejmě na škodu věci.

Na PRV 9.11. jsem byl sekretariátem pozván, dále mne pozvali někteří
členové PRV a já jsem cca týden před jeho zasedáním zaslal k projednání v
PRV a následně i RV materiál, ?Návrh k zajištěn hlavních ekonomických úkolů
ČSV na rok 2013. Chtěl jsem  při projednávání byl přítomen (na to ale vůbec
nedošlo) a přijel bych i tak.

PRV se od samého začátku neslo ve znamení hrubých a na mne a EK. K tomu se
také snížil člen EK, který je v PRV za EK. Myslím ale, že jsem se stejnou
razancí, kterou byly vedeny útoky  proti mne , věci vysvětil a ustál. O
pochopení nemůže být u některých ale ani  řeči. Spravedlivě musím přitom
ohodnotit korektní jednání některých členů PRV, např., Dr. Kamlera, ing.
Gazdy  nebo JUDr Brucklera. Když ale předseda oznámil, že navrhne PRV  a
následně RV mé odvolání z funkce předsedy EK, nastoupil se svým rozsudkem
smrti ing. Peleška, současný tajemník svazu. Musím se přiznat, že jsem se i
dost pobavil. Údajně vytvářím druhé mocenské centrum, snažím se všechny
dirigovat, jeho sekretářku, redaktora apod. Nejvíce mne však pobavilo to,
že mne obvinil z toho, že propaguji pochybné způsoby včelaření. To říká
člověk, který včelaří ani ne rok mně, který včelaří již 50 let. Prostě
ještě neumí a možná ani nikdy umět nebude to, co jsem já již dávno
zapomněl.  Vyčítáno mi bylo i to, že zveřejňuji zápisy z EK, Šance pro
včely , zpráva o práci EK k 30.9.2012,. která byla velmi kritická apod.
Když jsem se dosmál (myslím vnitřně), dotázal jsem se, zda mne bude PRV
jako ekonoma potřebovat s tím, že před hlasováním odejdu, abych neovlivnil
volbu. Pak jsem odešel do restaurace, kde již informace o tom, že jsem
odvolán  kolovala a byl dokonce znám i můj nástupce. Těmto událostem tedy
předcházela slušná dělostřelecká příprava.  Dost se mi ulevilo. Jenže po
návratu členů PRV jsem se dozvěděl, že v PRV návrh na mé odvolání neprošlo.
To se mi zase přitížilo, neboť bez funkce předsedy EK jsem měl volné ruce.
Ihned  jsme prohlásil, že ale za této situace já sám na RV požádám o
potvrzení důvěry nebo vyslovení nedůvěry. Funkci předsedy EK jsem  přijal
na RV v březnu tohoto roku až po té, co jsem dostal silný mandát. Jinak
jsem nebyl ochoten v této funkci , po zvolení nového předsedy, pracovat.
Důvody jsem uvedl i na tomto fóru.

Na zasedání RV 10.11. jsem mmj.  nesouhlasil s předloženým rozpočtem,
protože položky v něm nebyly zdůvodněny tak, jak měsíc před tím navrhovala
EK (jednalo se o 14 zásadních bodů k návrhu rozpočtu na rok 2013) a ani
nedoporučil znovu  realizovat nový program na propagaci spotřeby medu, o
kterém vedení uvažuje. Resp. nedoporučil jsem  současnou formou.  Nebudu
více komentovat různá  vystoupení  a reakce na průběh jednání. Bylo to ale
jak v 50-tých létech.  Návrh, na který se ptáte jsem spolu s dalšími
nepodpořil, nicméně to prošlo. Při zprávách jednotlivých komisí jsem velmi
stručně a tolerantně k předsedovi i PRV plénu RV nastínil, co se  na PRV
den před tím odehrálo a požádal sám o potvrzení důvěry nebo vyslovení
nedůvěry. To považuji za logické a poctivé. Zde jsem velmi vyšel znovu
vstříc tajemníkovi a předsedovi, kteří o mé odvolání usilují. Po té jsem ze
stejných důvodů jako na PRV odešel. Když jsem v klídku popíjel kafíčko,
vyručila mne sekretářka  a sdělila, že si mne RV přeje a že jsem byl
potvrzen ve funkci a že mi ještě zatleskali. Nicméně po mém návratu do sálu
mi nikdo z předsedajících neřekl ani slovo. O  přestávce jsem se dozvěděl,
že proti mně hlasovali 3 členové PRV a 2 z RV (celkem tedy 5), 45  členů RV
bylo pro mé setrvání ve funkci a 11 se zdrželo. To jsem považoval za slabý
mandát. Nicméně mi bylo vysvětleno, že mám silnější mandát než nový
předseda ODS a že se těch 11 hlasů nepočítá a poměr je 9:1 pro mé
znovuzvolení. No nevím, zda se mám na  to takto dívat.

Zasedání RV 11.11. jsem se již nezúčastnil, protože mi v týdnu začali
určité zdravotní problémy s očima. Jen pro dokreslení atmosféry uvedu, že
se mne jeden včelař v týdnu ptal, zda se nebojím, že před Nasavrkami na mě
počká někdo s kalašnikovem. To jsem bral skutečně jako vtip. Když ale
prakticky totéž cca 15 minut před podáním mé zprávy vyslovil dost nahlas
1m za mými zády  i jeden kolega z RV, už jsem to zase až za takový vtip
nepovažoval.Ve SF je v současné době cca 10 mil. Na propagaci spotřeby medu ( PSM) bylo
před tím použito  6 mil v souladu s usnesením tehdejšího ÚV. Jenže jsme v
průběhu jeho realizace museli použít cca 4,5 mil na úhradu DPH. ČSV se
totiž stal (zase v průběhu PSM ) plátcem

DPH. Podrobnější článek najdete na mém webu. Byl i na svazovém, ale rychle
zmizel. Plátcovství DPH byla neplánovaná komplikace a ČSV nemá ze zákona
nárok na odpočet DPH na vstupu (bližší v mém článku). Proto bylo rozhodnuto
a od samého začátku  uvažováno s tím, že se tam ty prostředky zase vrátí. K
tomu se měla využít i dotace tzv. na administraci dotace 1D, kterou
vyjednal ing. Mandík.  To byla jakási kompenzace za to , státem nevrácení,
DPH (tak jsem to chápal).  Zase v průběhu roku se o to nikdo na
sekretariátu nestaral a vše bylo na poslední chvíli a také kritizováno EK i
ÚKRK (pokud si pamatuji). Není prostor, na to to více  rozebírat a ani by
to ničemu nepomohlo.  Prosím administrátory, aby sem doplnili odkaz, ve
kterém to vysvětluji. Bylo to tu nedávno a já nevím kde (díky). Jen
považuji za nekompetentní (slušně řečeno) , že se to neprojednávalo s
organizačními složkami ČSV a nehledal se poptřebný koncenzus, času na to
bylo dost.  Zde jsme zaspali všichni, tím myslím vedení ČSV, PRV, RV i
sebe.

Ty 4 Kč jsou tedy důsledek tohoto a jde o mimořádný odvod do SF. Usnesení
RV je závazné pro nižší organizační složky, tedy i pro OO a ZO. Berte v
úvahu, že včelaři (i nečlenové ČSV) dostanou navíc na ?1D? cca 1,250 tis.
více. To činí cca 2 Kč na včelstvo. Ve skutečnosti tedy bude ze včelstva
odvedeno cca 2 Kč jako mimořádný odvod. Ročně se ze SF použije cca kolem 2
mil. Když byly záplavy, bylo to cca 7 mil. Myslím, že ty prostředky tam
patří, jen by měly být na zvláštním účtě a oddělené. To loni ještě bylo,
jak je to dnes, nevím.Můj názor je, že není třeba z ČSV vystupovat (co jiného očekávat od
bafuňáře jako jsem já, že). Myslím ale, že podstatné je, aby svaz byl
budován od spodu a nepokračoval v tom  demokratickém centralismu (někteří
říkají, centrálním demonstratismus) a  je třeba se opírat především  o
názory ZO, které jsou základem ČSV. Tomu může přispět každý ve své ZO i vy.

Leoš Dvorský


-----------------------------
 
Jako jediná adekvátní odpověd svazu na tento dlouhodobý stav je z něj vystupit a minimálně tak oslabyt jejich vliv při vyjednávání se státní správou. Jinak se s nimi nehne ani heverem.
 
Ten kdo má klapky na očích, šedý zákal nebo je splachovací at ve svazu setrvá i nadále 
 
T.P
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59478


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu