78024

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Jakub (83.240.33.22) --- 17. 11. 2012
Odpověď Leoše Dvorského

Byl bych velmi nerad, kdyby odpověď Leoše Dvorského na naše dotazy zapadla, protože leccos vysvětluje. Proto ji vkládám ještě jednou, jako nové téma.

Dotazy: Jiří (89.235.0.6) --- 16. 11. 2012
Svaz a svépomocný fond

Na základě rozhodnutí RV ze dne 11. 11. 2012 bude vybírán účelový příspěvek za jedno
včelstvo ve výši 4,- Kč jako jednorázový příspěvek do Svépomocného fondu.

??? Co to je, ve fondu jsou nevyplacené miliony a ještě chtějí cosi vybírat, nevíte za co? děkuji.

Jakub (83.240.33.22) --- 17. 11. 2012
Dovolil bych si touto formou požádat předsedu ekonomocké komise př. Leoše Dvorského o pár slov k výše uvedenému tématu a současně o vysvětlení, proč mu republikový výbor musel znovu dávat důvěru (viz zápis z jednání republikového výboru 11.11.2012, bod E )
Kdo sleduje zveřejňované zápisy z jednání Ekonomické komise na jeho webových stránkách (http://dvorsky.leos.sweb.cz/AKTUALITY/aktuality.htm) ví, že ekonomických problémů v našem centrálním orgánu i souvisejících organizacích (jako např. SOU Nasavrky, Včelpo, propagace medu atd.)je celá řada. Ať již vinou nekompetentnosti některých pracovníků sekretariátu či předsednictva RV nebo z jiných příčin, které si lze jen hypoteticky dedukovat. Ze zveřejňovaných zápisů ze zasedání předsednictva RV a zápisů z jednání pléna RV se bez znalosti zákulisí řadový včelař moc nedozví.
Dá se ale usuzovat na pěkný humus...Zajímalo by mne také, zda je usnesení RV ve věci mimořádných odvodů do SF pro ZO závazné, když nebylo nikde řádně vysvětleno ani tajemníkem RV, i když má k tomu veškeré moderní sdělovací prostředky k dispozici. Co se stane, když je ZO neodvede? Proč nelze použít k úhradě prostředky, které již ve svépomocném Fondu jsou?
Osobně rovněž zvažuji ukončení členství v ČSV, protože nemíním takovéto kulišárny dále podporovat a velmi by mne názor př. Leoše Dvorského zajímal.

Odpověď Leoše Dvorského:
Dobrý den. Pokusím se to vzít od počátku do konce. Omlouvám se za rozvláčnost.

Tak předně ze zápisů EK je patrno, co EK pojednává a navrhuje. Je to přes 100 různých doporučení, námětů, návrhů jak pro sekretariát, tak pro PRV, které je statutárním orgánem ČSV. Bohužel PRV na ně nijak nereagovalo a od května do dneška prakticky neexistovala žádná komunikace mezi mnou, tajemníkem a předsedou. To je samozřejmě na škodu věci.

Na PRV 9.11. jsem byl sekretariátem pozván, dále mne pozvali někteří členové PRV a já jsem cca týden před jeho zasedáním zaslal k projednání v PRV a následně i RV materiál, „Návrh k zajištěn hlavních ekonomických úkolů ČSV na rok 2013. Chtěl jsem při projednávání byl přítomen (na to ale vůbec nedošlo) a přijel bych i tak.

PRV se od samého začátku neslo ve znamení hrubých a na mne a EK. K tomu se také snížil člen EK, který je v PRV za EK. Myslím ale, že jsem se stejnou razancí, kterou byly vedeny útoky proti mne , věci vysvětil a ustál. O pochopení nemůže být u některých ale ani řeči. Spravedlivě musím přitom ohodnotit korektní jednání některých členů PRV, např., Dr. Kamlera, ing. Gazdy nebo JUDr Brucklera. Když ale předseda oznámil, že navrhne PRV a následně RV mé odvolání z funkce předsedy EK, nastoupil se svým rozsudkem smrti ing. Peleška, současný tajemník svazu. Musím se přiznat, že jsem se i dost pobavil. Údajně vytvářím druhé mocenské centrum, snažím se všechny dirigovat, jeho sekretářku, redaktora apod. Nejvíce mne však pobavilo to, že mne obvinil z toho, že propaguji pochybné způsoby včelaření. To říká člověk, který včelaří ani ne rok mně, který včelaří již 50 let. Prostě ještě neumí a možná ani nikdy umět nebude to, co jsem já již dávno zapomněl. Vyčítáno mi bylo i to, že zveřejňuji zápisy z EK, Šance pro včely , zpráva o práci EK k 30.9.2012,. která byla velmi kritická apod. Když jsem se dosmál (myslím vnitřně), dotázal jsem se, zda mne bude PRV jako ekonoma potřebovat s tím, že před hlasováním odejdu, abych neovlivnil volbu. Pak jsem odešel do restaurace, kde již informace o tom, že jsem odvolán kolovala a byl dokonce znám i můj nástupce. Těmto událostem tedy předcházela slušná dělostřelecká příprava. Dost se mi ulevilo. Jenže po návratu členů PRV jsem se dozvěděl, že v PRV návrh na mé odvolání neprošlo. To se mi zase přitížilo, neboť bez funkce předsedy EK jsem měl volné ruce. Ihned jsme prohlásil, že ale za této situace já sám na RV požádám o potvrzení důvěry nebo vyslovení nedůvěry. Funkci předsedy EK jsem přijal na RV v březnu tohoto roku až po té, co jsem dostal silný mandát. Jinak jsem nebyl ochoten v této funkci , po zvolení nového předsedy, pracovat. Důvody jsem uvedl i na tomto fóru.

Na zasedání RV 10.11. jsem mmj. nesouhlasil s předloženým rozpočtem, protože položky v něm nebyly zdůvodněny tak, jak měsíc před tím navrhovala EK (jednalo se o 14 zásadních bodů k návrhu rozpočtu na rok 2013) a ani nedoporučil znovu realizovat nový program na propagaci spotřeby medu, o kterém vedení uvažuje. Resp. nedoporučil jsem současnou formou. Nebudu více komentovat různá vystoupení a reakce na průběh jednání. Bylo to ale jak v 50-tých létech. Návrh, na který se ptáte jsem spolu s dalšími nepodpořil, nicméně to prošlo. Při zprávách jednotlivých komisí jsem velmi stručně a tolerantně k předsedovi i PRV plénu RV nastínil, co se na PRV den před tím odehrálo a požádal sám o potvrzení důvěry nebo vyslovení nedůvěry. To považuji za logické a poctivé. Zde jsem velmi vyšel znovu vstříc tajemníkovi a předsedovi, kteří o mé odvolání usilují. Po té jsem ze stejných důvodů jako na PRV odešel. Když jsem v klídku popíjel kafíčko, vyručila mne sekretářka a sdělila, že si mne RV přeje a že jsem byl potvrzen ve funkci a že mi ještě zatleskali. Nicméně po mém návratu do sálu mi nikdo z předsedajících neřekl ani slovo. O přestávce jsem se dozvěděl, že proti mně hlasovali 3 členové PRV a 2 z RV (celkem tedy 5), 45 členů RV bylo pro mé setrvání ve funkci a 11 se zdrželo. To jsem považoval za slabý mandát. Nicméně mi bylo vysvětleno, že mám silnější mandát než nový předseda ODS a že se těch 11 hlasů nepočítá a poměr je 9:1 pro mé znovuzvolení. No nevím, zda se mám na to takto dívat.

Zasedání RV 11.11. jsem se již nezúčastnil, protože mi v týdnu začali určité zdravotní problémy s očima. Jen pro dokreslení atmosféry uvedu, že se mne jeden včelař v týdnu ptal, zda se nebojím, že před Nasavrkami na mě počká někdo s kalašnikovem. To jsem bral skutečně jako vtip. Když ale prakticky totéž cca 15 minut před podáním mé zprávy vyslovil dost nahlas 1m za mými zády i jeden kolega z RV, už jsem to zase až za takový vtip nepovažoval.Ve SF je v současné době cca 10 mil. Na propagaci spotřeby medu ( PSM) bylo před tím použito 6 mil v souladu s usnesením tehdejšího ÚV. Jenže jsme v průběhu jeho realizace museli použít cca 4,5 mil na úhradu DPH. ČSV se totiž stal (zase v průběhu PSM ) plátcem

DPH. Podrobnější článek najdete na mém webu. Byl i na svazovém, ale rychle zmizel. Plátcovství DPH byla neplánovaná komplikace a ČSV nemá ze zákona nárok na odpočet DPH na vstupu (bližší v mém článku). Proto bylo rozhodnuto a od samého začátku uvažováno s tím, že se tam ty prostředky zase vrátí. K tomu se měla využít i dotace tzv. na administraci dotace 1D, kterou vyjednal ing. Mandík. To byla jakási kompenzace za to , státem nevrácení, DPH (tak jsem to chápal). Zase v průběhu roku se o to nikdo na sekretariátu nestaral a vše bylo na poslední chvíli a také kritizováno EK i ÚKRK (pokud si pamatuji). Není prostor, na to to více rozebírat a ani by to ničemu nepomohlo. Prosím administrátory, aby sem doplnili odkaz, ve kterém to vysvětluji. Bylo to tu nedávno a já nevím kde (díky). Jen považuji za nekompetentní (slušně řečeno) , že se to neprojednávalo s organizačními složkami ČSV a nehledal se poptřebný koncenzus, času na to bylo dost. Zde jsme zaspali všichni, tím myslím vedení ČSV, PRV, RV i sebe.

Ty 4 Kč jsou tedy důsledek tohoto a jde o mimořádný odvod do SF. Usnesení RV je závazné pro nižší organizační složky, tedy i pro OO a ZO. Berte v úvahu, že včelaři (i nečlenové ČSV) dostanou navíc na „1D“ cca 1,250 tis. více. To činí cca 2 Kč na včelstvo. Ve skutečnosti tedy bude ze včelstva odvedeno cca 2 Kč jako mimořádný odvod. Ročně se ze SF použije cca kolem 2 mil. Když byly záplavy, bylo to cca 7 mil. Myslím, že ty prostředky tam patří, jen by měly být na zvláštním účtě a oddělené. To loni ještě bylo, jak je to dnes, nevím.Můj názor je, že není třeba z ČSV vystupovat (co jiného očekávat od bafuňáře jako jsem já, že). Myslím ale, že podstatné je, aby svaz byl budován od spodu a nepokračoval v tom demokratickém centralismu (někteří říkají, centrálním demonstratismus) a je třeba se opírat především o názory ZO, které jsou základem ČSV. Tomu může přispět každý ve své ZO i vy.

U nás v MB máme např. kroužek pro začínající včelaře. Má svojí strukturu a je to taková, trochu s nadsázkou řečeno, stínová ZO v ZO. Prostě si vychováváme nástupce. Vedení ČSV v Praze se dlouhodobě členské základně vzdaluje a to vidím jako závažný problém, nejen tohoto vedení. Určitě by bylo třeba si vše vyříkat a začít konečně pracovat pro obor. V současné době přemýšlím o tom co s tímto stavem udělat.

Tak snad jsem vyčerpal všechny vaše dotazy i ty nevyřčené.

Leoš Dvorský

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59469


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
R. Pol�ek (85.71.180.241) --- 18. 11. 2012
SVAZ jako plátce DPH Re: Odpověď Leoše Dvorského

Stačí roční obrat vyšší než milión nebo jakýkoliv obchodní kontakt, třeba i ve výši jedné pouhé koruny do zemí EU! A subjekt je povinně plátce DPH
Svaz má přece, při svém počtu členů, členských příspěcích, platbách za svazový časopis Včelařstí a organizaci dotací pro všechny včelaře roční obrat vysoko nad 1 milión! A nějaké nákupy něčeho v ostatních zemích EU nebo naopak platby by se určitě našly taky!
Takže jaktože už dávno není plátce DPH a už dávno nemá ty věci ve svém účetnictví zaběhnuté ?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59473


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Tomas Plevan (88.103.183.180) --- 18. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

Děkuji Leošovi Dvorskému za objasnění situace.
Stejně tak Jakubovi, za zprostředkování této odpovědi.
Takhle mi to stačí a ty 4,-Kč/včelstvo zaplatím.
Jenom je škoda, že je jediný, kdo je s námi z vrcholných představitelů ochoten smysluplně komunikovat.
No, snad si z něj vezmou příklad...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59475


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Aleš Molčík (37.188.236.209) --- 18. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

To já jsem rozhodnutý, že pokud dám výpověď tak ty peníze dám také,jako dar a klidně zaokrouhlím nahoru abych dorovnal na ..set, protože když to nějak nahoře rozdělovali tak počítaly i se včelstvy co mám já. Příjde mi to fér vůči ostatním členům.
Mě jen začíná docházet trpělivost s chováním a názory vrcholných představitelů. Viz. web p. Švamberka. Moje nečlenství určitě nebude mít vliv na včelařské vztahy v mém okolí, ale spíš to bude "reklama" fungování svazu na KVS, protože když si včelaři začnou sami zařizovat všechny náležitosti na úřadech, tak to bude veterináře nejspíš obtěžovat, protože nedostanou soupis všech včelařů a žádostí na jednom papíře. A jak půjde čas a nečlenů bude příbývat tak i postavení svazu u SVS se změní a snadněji se prosadí zájmy jiných sdružení. Jde jen o to koho podpořit.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59476


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
JosPr (217.77.165.49) --- 18. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

S vypovedi nekvaltuj,zkus zjistit nazory ve vlastni ZO.Pokud se na vyrockach objevi pozadavek zakladnich organizaci na projednani vsech dulezitych kroku svazu clenskou zakladnou,na informace co,proc,kolik to bude stat a co to vsem vcelarum prinese,bude se tim muset oficialne vedeni zabyvat.A jak je videt z procedury odvolani predsedy EK,uz RV neni stado ovecek,ktere zveda ruku na zapisknuti a dovoli si mit vlastni nazor a nesouhlasit.JosPr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59477


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Aleš Molčík (37.188.227.232) --- 18. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

Pepo vedení svazu na základky a členy naprosto kašle a nejen tohle současné vedení. Poprvé jsem si toho začal všímat, když svaz před několika lety vydal komplexní knihu o včelařství. Tehdy jsem projevil zájem si ji koupit a tak jsem volal do redakce odkud jsem byl odkázán na prodejnu v Křemencově ať se nahlásím, že když bude větší zájem bude dotisk. Po nějakém čase jsem se volal znovu na Křemencovu a dozvěděl jsem se, že zájem je ze strany včelařů, ale nic se tisknout nebude. Šlo o VIP publikaci na rozdávání pro papaláše, běžný řadový člen nemá šanci ani za peníze. To byl první signál pro mě, že tu něco smrdí. Slyšel jsi někdy o p. Hrabákovi ml. Já si ho vybavuji jak se směje na jedný obálce Včelařství s podtitulkem jak s tátou chová matky a táta ho přivedl ukázat mu svaz zevnitř. Nevím co ten člověk dělá, čím se zasloužil, ale je to místopředseda svazu. Normální tlačenka. A tak by se dalo pokračovat každý rok něco. Názory ZO nikoho nezajímají pár dopisů z různých ZO nebo OO už bylo na "hrad" odesláno a s jakým výsledkem? Nějaké divadlo kolem názorů pěšáků už nemá cenu rozbýhat, to je předem ztracené. Normálně jde říct, že běžný včelař se bez svazu nepo.....Ale co budou dělat bez armády? A může mít svaz s SVS nebo Mze smluv kolik chce, protože jako neorganizovaný včelař nejsem povinen služby svazu využívat a se všemi žádostmi se můžu obracet rovnou na příslušné úřady, co si zařídím to budu mít.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59480


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
JosPr (217.77.165.49) --- 19. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

Bude to Alesi Tvoje volba na niz mas pravo.Kdyz vsichni utecem,nezmeni se nic.Dnes jsem se potkal s cleny 2 jinych ZO,celkem nazorova shoda.Rano s predsedou OO zda by bylo realne ziskat podporu okresu.O nutnosti zmen a odtrzenosti vedeni od clenske zakladny se mluvi uz i v nejvyssich patrech CSV.Nazorova shoda co s tim ale neni.Neverim,ze to vyresi nejake studie odborniku,tohle musi vyjit zdola.A pokud se to nepovede...Pak budu zvazovat i ja.JosPr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59482


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
KaJi (88.101.45.181) --- 19. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

Bude to Alesi Tvoje volba na niz mas pravo.Kdyz vsichni utecem,nezmeni se nic.Dnes jsem se potkal s cleny 2 jinych ZO,celkem nazorova shoda.Rano s predsedou OO zda by bylo realne ziskat podporu okresu.O nutnosti zmen a odtrzenosti vedeni od clenske zakladny se mluvi uz i v nejvyssich patrech CSV.
---
Nojo, přátelé, ale oni dokud budou moci tvrdit že je podporuje 98% včeklařů tak jsou happy a vše je jim putna.

Takže to je takový kruh. Členové nic změnit nemohou - a stanovy se za těch 7 let asi nezměnily, jsou z dob dem. centralismu kdy byly tak udělané, aby to nešlo.
A pak stačilo aby 98% voličů dorazilo jednou za pět let hodit obálku do urny a byl klid. A jako člen ČSV ani nemůžu házet tu obálku, vedení dle dávných tradic volili ti prověření. Takže až bude další jednání o dotacích, pokud nějaké bude, tak tam přijde někod a řekne že zastupuje 98% včelařů a předkládá toto. A je vymalováno. A nelže, zastupuje.

KArel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59483


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Kapoun (212.96.187.90) --- 20. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

KaJi:"Takže až bude další jednání o dotacích, pokud nějaké bude, tak tam přijde někdo a řekne že zastupuje 98% včelařů a předkládá toto. A je vymalováno. A nelže, zastupuje."
Je na tom něco nedemokratického?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59490


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
KaJi (90.179.243.173) --- 20. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

KaJi:"Takže až bude další jednání o dotacích, pokud nějaké bude, tak tam přijde někdo a řekne že zastupuje 98% včelařů a předkládá toto. A je vymalováno. A nelže, zastupuje."
Kapoun:
Je na tom něco nedemokratického?
------

Naprosto v pořádku pokud je zastupuje a zná jejich názor.
Pokud se pokouší nějakým zjistit co chtějí ty lidi co on zastupuje.

Já to napsal aby si lidi uvědomili souvislostí.

Setkávám se se včelaři, kteří třeba PSNV vyčítají že něco nedojednala, atd. Přitom ti samí včelaři ani do PSNV nevstoupí a pak se diví, že nějaké malé sdružení něco nedojednalo - i když si myslím, že cílem není něco dojednávat, ale pracovat na tom co je popsáno jako cíl sdružení (včelaření, vzdělávání, zdravotní stav včelstev) a usilovat jen o rovné podmínky.
Ale na těch jednáních se používá argument - kolik máte divizí, lidí, atd :-)
Ne, ukažte co jste udělali, jak efektivně pracujete, co je za vámi vidět, jak zacházíte s našimi (státními, EU, krajskými .. penězi.
To by bylo podle mě bylo ještě více demokratické.

Braly by se v úvahu hlasy a názory těch co něco dělají a nepočítaly se hlasy těch co ani nejdou pro D1 a musí jim ji důvěrník nosit a k volbám se neobtěžují ani za guláš.

Ale jestli chcete aby se včelaření v ČR řídilo "držiteli" včelstev neschopnými se o svá včeltva ani samostatně postarat, protože těch je v ČSV možná většina, tak dobře. Je to vaše volba, vaše zdopovědnost, vy rozdáváte karty. Máte většinu. :-)
Ale musíte si uvědomit kam to vede, když se budeme přizpůsobovat neschopným, těm uzpůsobovat vyhlášky, metodiky atd.

Vše v dobrém:-)
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59495


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Kapoun (212.96.187.90) --- 20. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

Pardon, spíš jsem chtěl říct, že to je asi demokracie.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59493


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Tomas Plevan (88.103.183.180) --- 19. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

"Bude to Alesi Tvoje volba na niz mas pravo.Kdyz vsichni utecem,nezmeni se nic."
Když všichni utečem, změní se všechno.
Ač to nerad říkám, tak začne chaos (tedy po nějaký čas). Chodím po včelařích léčit, a když se jich zeptám při druhé fumigaci, co spady po prvním léčení, u poloviny se dozvím, že neví, že se nedívali.
Když neví (a asi je to ani nezajímá), to je to nejhorší, co může být.
Jsem přesvědčen, že by těch pár let chaosu moje včely obstály, ale takhle bych to viděl jako krajní variantu.
Nikdy neodejdou všichni...
Dnes jsem se v ZO dozvěděl, že ukončuji členství. Já o tom nějak nevím, protože se alespoň někdo z vedení (Ing. Dvorský) vyjádřil a to mi zatím stačí.
Možná, kdybychom čas na drby víc věnovali práci (monitoringu, chozením spolu na pivo se "spolubojovníky", vymýšlením rámkových měr, řešením lepšího léčení včel a co já vím prostě spolkovému životu), udělali bychom lépe.
Nechci nutně všechno kolem sebe rozbíjet. Je však dobré, aby si i ostatní včelaři uvědomili, že právě na nich záleží, že jen na ně mohou jejich včely "spoléhat".
Zatím věřím, že je zde prostor pro "osvětu", pro odkrytí i dalších alternativ a možností (v rámci základních organizací).
Každý z nás si však musí vyhodnotit, kdy už má pocit, že byly překročeny jeho hranice.
Aleši, několikrát jsme se zde na fóru zcela neshodli, přesto (nebo snad právě proto) věřím, že i pokud opustíte ČSV, neopustíte toto fórum.
Jo, a pozdravujte včely:-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59484


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
JosPr (217.77.165.46) --- 25. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

Vyjadreni V.Svamberka k onomu tematu na jeho webu.Zaroven s navodem jak v diskusich poznat podvratny zivel.Je smyslem diskuze o necem diskutovat a premyslet o tom ci onom nebo nekoho presvedcovat??Z toho je tedy jeden jelen....JosPr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59603


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Zdeněk brentner (90.176.206.3) --- 25. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

Musím potvrdit, že tak jak je dáno v bodě 6, že se nikdy předseda neodvolával na Boha. Kdo, že je tím manipulátorem?
Kdyby za mnou nechodil ten němec, asi bych si vzpoměl, jak to je s tím kozlem a a a teď nevím.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59604


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Aleš Molčík (37.188.235.43) --- 25. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

Já tohle božstvo naštěstí nechám od nového roku za sebou. A spadnu na samé dno včelařské společnosti mezi vyvrhele a podvratníky a to zcela dobrovolně, no ještě ve čtvrtek na schůzi dám k dispozici funkci, jako vyjádření nedůvěry ve vedení svazu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59605


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Tomas Plevan (88.103.183.180) --- 25. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

Dobrý den Zdenku,
on se náš pan předseda v bodu 6 pomluvil ještě v místě, kde používá „všeobecně známá pravda“, níže uvádí "...jak se zdá, tato jednoduchá a obecně známá skutečnost jim zůstala utajena".
Že by byl tím manipulátorem sám autor, se mi snad ani nechce věřit.
Rozhodně však boduje i prvním bodem "Nejasný kontext sdělení".
V každém případě je jeho sdělení méně jasné, než sdělení Leoše Dvorského na Včelařském fóru.
Ale je možné, že "mám na to špatný pohled"...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59606


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Zdeněk brentner (90.176.206.3) --- 25. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

V tom to bude. My jsme asi ještě nedospěli a tak nechápem. Nebo, že by to bylo i v lidech?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59607


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
JosPr (217.77.165.46) --- 25. 11. 2012
Re: Odpověď Leoše Dvorského

Snad smutnou teckou za timto tematem by mohla byt slova predsedy nasi ZO na dnesni schuzi:"vazeni pratele,je mi hanba,ale tento ucelovy prispevek do SF Vam nejsem schopen nijak vysvetlit a proto mezi Vami necham kolovat obeznik,aby jste mi verili,ze ten prispevek nemam pro sebe na pivo"JosPr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 59608


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu