78253

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Arnoąt Hrdina --- 18. 3. 2002
Re: KOST MEDOVINY

Ten termín je nějaký nesmysl .... Kdy že to má být?
Arne
----- Original Message -----
From: "Martina Kolková" <tuta/=/raz-dva.cz>
To: <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Monday, March 18, 2002 11:44 AM
Subject: KOST MEDOVINY


8. března

Vinohradský košt je přehlídka vín z různých oblastí naší republiky spojená s
hodnocením. Hlavní zastoupení však mají vinařské podniky a vinaři z obcí
jejichž názvy jsou názvy ulic Vinohrad, a s kterými udržuje naše městská
část úzké přátelské vztahy. Za deset let se z této akce stalo tradiční, milé
setkání přátel dobrého vína, pracovníků z oblasti kultury, umění a
společenského života. V den koštu navštíví Vinohrady více než 2000 lidí.
Tato návštěvnost je výsledkem propagace v hlavních denících na základě
tiskové konference, je sledována televizí a rozhlasem, s plakáty a letáky se
setkáváme v prostředcích hromadné dopravy v Brně a na hlavních panelech
výlepové služby. Z každého koštu je zpracován televizní šot, který je uváděn
kabelovou televizí.

V letošním roce chceme ve spolupráci našimi včelaři, především panem Kolkem,
tuto akci rozšířit i o košt medoviny. Obracíme se na vás s nabídkou a
zárověň prosbou o pomoc při zajištění vzorků medoviny.

Hlavní organizace soustředění vzorků v Moravském kraji je prováděna ve
spolupráci s starosty a sběrná místa bývají převážně na radnicích
jednotlivých obcí, odkud jsou sváženy do Brna. Myslíme, si že stejným
způsobem by se mohl zajistit i částečně svoz vzorků medoviny. Z jiných
oblastí může být použita pošta. Vzorky by měly být ve dvou lahvích 7 dcl s
označením výrobce a původu vzorku, ročníku, v případě jiné specifiky nebo
zvláštní vlastnost (lze použít samolepku, v případě závěsný štítek.)
Vzorky je nutné soustředit do 6. dubna 2002 na adrese KVIC nebo u pana
Kolka.

Vlastní degustaci přepokládáme zajistit v průběhu vlastního koštu, způsobem
hodnocení a udělování bodů návštěvníky dle jejich soudu té nejlepší
medovině. Tak si myslíme, že bude zajištěna maximální objektivita

Vážený pane věříme že společným úsilím se nám podaří na 10 ročníku koštu
nejen ochutnat výbornou medovinu, ale i propagovat naši krásnou a záslužnou
práci všech včelařů.Mgr Ivan Pitlach Jan Kolek

Ředitel KVIC garant akce
Kontaktní adresy:

KVIC, Mutěnická 21, 628 00 Brno, tel. 05-44 21 65 29, e-mail:
www.vinohrady.brno.cz Kolek Jan, , Mutěnická 13, 628 00 Brno, tel. 05-44 23
20 54, e-mail: tuta/=/raz-dva.cz
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 566


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu