78210

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(e-mailem) --- 17. 4. 2008
Re:FW: med pančovaný

Posílám vaši odpověďˇna včelařské fórum aby je to trochu nadzvedlo Již tak se tam na toto téma bouří

Menšík

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Carbolová Lenka <Lenka.Carbolova/=/ceskatelevize.cz>
> Předmět: FW: med pančovaný
> Datum: 17.4.2008 13:13:17
> ----------------------------------------
>
> Pane Menšíku,
> Je mi líto, že na Vás náš pořad takto zapůsobil. Nicméně jsem dnes opět
> diskutovala s dr. Fořtem, který informaci ohledně krystalizace medu uvedl a i
> nadále si stojí za svým výrokem. S tím, že nehodnotil jednotlivé tipy medu, ale
> med jako celek. Navíc neřekl, že med zkrystalizovaný je s největší
> pravděpodobností pančovaný cukrem. Jeho přesná citace byla, že med má jednu
> specifickou vlastnost a to je, že krystalizuje.
> Na to argumentoval včelař tím, že čím více máme fruktózy medu, v medu tak méně
> krystalizuje, např. akátové medy krystalizují až za dobu třeba dvou let, když
> jsou to čisté akátové medy, medovicové medy taktéž.
> A na to opět dr. Fořt dodal že je to měřítko kvality toho medu. Konkrétně řekl:"
> třeba si koupíte v srpnu med od včelaře a koncem září ho máte úplně
> zcukernatělí, tak to je špatně pravděpodobně nebo je tam ukazováček zvednutý:
> pozor tento med může být pančovaný. Pančovaný tím, že se přidává klasický cukr.
> Ale i med, který je neustále tekutý také může být nekvalitní v případě, že je
> pančovaný, ale nikoliv řepným cukrem, ale vodou.
> On sám zastává názor, že daleko větším problémem je pro něj med z Číny a jeho
> nekvalita v porovnání s českými, kvalitními medy, což v pořadu zaznělo nejen z
> jeho úst, ale i od jiných odborníků.
> Chtěla bych je dodat, že je nám nesmírně líto, pokud máte pocit, že jsme diváky
> uvedli v omyl. Pokusíme se otázku krystalizace medu řešit v některém z našich
> dalších dílů pořadu a věřím, že vyjádření odborníků bude jasnější.
> Přeji pěkný den. Lenka Carbolová
>
>
> From: Mlčochová Jana
> Sent: Thursday, April 17, 2008 10:20 AM
> To: Strýčková Jana; Carbolová Lenka; teslice/=/seznam.cz
> Subject: FW: med pančovaný
> Importance: High
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Josef.Mensik/=/seznam.cz [mailto:Josef.Mensik/=/seznam.cz]
> Sent: Thursday, April 17, 2008 10:17 AM
> To: Pod pokličkou
> Subject: Fwd:med pančovaný
>
> # ------------ Původní zpráva ------------ # Od: <Josef.Mensik/=/seznam.cz> #
> Předmět: med pančovaný # Datum: 16.4.2008 21:20:36 #
> ----------------------------------------
> # V pořadu POD POKLIČKOU který se zabýval medem jste se dopustili nehorázné #
> nepřesnosti . Uvedli jste že med zkrystalizovaný je z největší pravděpodobností
> # pančovaný cukrem Zřejmě Vás k tomu vede nepřesný a nesprávný název
> cukernatý.
> # Zkrystalizovaný med je právě naopak největší zárukou kvality . Med pančovaný
> # cukrem již však nekrystalizuje!!! ale pro vysokou cenu cukru Někteří #
> zpracovatelé v zahraničí však používají škrobové deriváty Které se používají #
> proto aby med nekrystalizoval VYŽADUJÍ TO TOTIŽ ZÁKAZNÍCI KTERÉ PRÁVĚ TAKOVÉ #
> POŘADY UVÁDĚJÍ V OMYL. Pančování vodou by vedlo k jeho okamžitému kvašení.
> # Tekuté medy krom Akátového a vřesového bývají velmi často poškozeny teplem #
> ,vyfiltrováním pylových zrn nebo právě vysokou dávkou škrobů což jsou úpravy pro
> # udržení medu v tekutém stavu. Nejlepší tržní úpravou medu, což jste nezmínily,
> # je pastování. Jedná se o řízenou krystalizaci Dalším bludem bylo ŽE MEDY #
> PRODÁVANÉ VČELAŘEM JIŽ ZKRYSTALIZOVANÉ JSOU PANČOVANÉ Tak pro přesnost med #
> javorový a řepkový krystalizují do týdne, Akátový do dvou let, lipový a luční do
> # 14 dní , medovicový do 3 měsíců a melicitózní ještě ten den kdy se vytočí
> VŮBEC # BYCH SE NEDIVIL KDYBY VÁS ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ ZA TYTO VÝROKY ZAŽALOVAL
> :-(( # # MENŠÍK #
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29013


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu