78024

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Včelař Josef (80.188.212.213) --- 24. 3. 2007
Re: včelarství

Zdravím tě Mário. O včelařství v naší republice můžeš informace získat různými způsoby (nakonec jeden způsob si zvolil - zapojení se do včelařské konference). Převážná většina ( kolem devadesáti procent) včelařů je organizována v Českém svazu včelařů (ČSV - www.vcelarství.cz , zde jsou další odkazy související se včelařstvím). Svaz čítá kolem padesáti tisíc členů. Základní organizace (ZO) je nejnižší a nejdůležitější složkou ve svazové struktuře. Zde, na relativně malém regionu, se odehrává (měl by se odehrávat) "spolkový" život včelařů, kteří v tomto regionu žijí nebo mají trvale umístěna svá včelsta. Na celém území republiky je více jak tisíc ZO. Velikost těchto ZO, co do počtu členů, je kolem padesáti včelařů. V případě, že máš zájem o včelaření, nejrychlejší cestou pro tebe asi bude vyhledat v místě tvého bydliště nějakého včelaře a s ním si "popovídat o včeličkách". Od něho získáš kontakty na další přátele včelaře v místě. Sám se pak můžeš rozhodnout, zda se staneš členem ČSV nebo budeš včelařit mimo svaz. Pro toho, kdo chová včely v ČR není povinné členství v ČSV.
Josef

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 21773


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu