76740

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


V.Banýr (88.102.157.168) --- 20. 3. 2007
Ne vždycky se včely

Ne vždycky se včely zachovají,jak nám velí naše zkušenost. Posuďte! Roj,který jsem viděl vyrojit se usadil na asi 130 cm vysoké thůjce.Vždy asi po 20 minutách jsem ho 3* sklepal do rojáčku a musel jsem odjet.Večer byl na thůji znovu a rojáček prázdný.Protože jsem byl nedělně ustrojený,přijel jsem roj sundat až ráno v 7 hod.Sběračkou, jako před 58 lety poprvé.Po ukončení jsem thůjku řádně prokouřil a všiml jsem si,že ve vzduchu je dost včel.Včely se začaly shlukovat,utvořily koláč,ten se začal vlnit a už odlétaly.Mě ale z rojáčku žádné nelétaly.Asi po 100 m nad rybníkem se otočily a úprkem zpátky,ale né na thůjku,ale do otvoru v rojáčku.Jako pominuté se vrhaly dovnitř.Do chvíle, než jsem ve vzduchu uviděl značenou matku jsem si myslel,že jsou bez matky.Matku jsem po sednutí na víko rojáčku chytil a dal do klícky.Po 10 min. na klícce žádné včely nebyly.V roji jsem později našel další mladou matku.Že byly v roji matky dvě mě nepřekvapilo,ale dodnes mi je záhadou,proč se vlastně část roje s matkou z min. roku vrátilo k matce,která pravděpodobně nebyla ani oplodněná.Nějaká záměna dvou rojů je vyloučena.Nezodpovězaná otázka mě bude provázet do konce života.V.B.med

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 21658


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu