78133

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


fskalsky --- 16. 9. 2002
črt-Plebejská včelařská technologie pro nevčelaře

Zimovat středně silná včelstva,která nejhospodárněji přezimovávají./nezvýšená teplota ve středu sediska oproti slabým i silným včelstvům/
Nejhospodárnější je režim v blízkosti pod stropem,kde postup je zajištěn dostatečnou delkou rámku.

historie:velikonoční jarní podřez-střídavě vyřezávaná
polovina plástů a druhá polovina se ponechávala.
současnost:nástavek plný plodových rámků je rozdělen do
dvou nástavků a obě poloviny jsou uloženy při
stejné úlové straně.

Při dosažení rozplodování ,že množství včel přes tyto nástavky ddolů, do Spodní stavební části nástavkového úlu,nasazuje se třetí nástavek,medníkový.

historie:strůpek mezi plodištěm a medníkem sahal do česna a
světlo bránilo matce k přejítí do medníku.
současnost:plodiště je od zadní strany překryto strůpkem a
táto část napomáhá více k nezmenšenému rozvoji
než v bránění matce.

V pokračujícím rozvoji je tato část strůpku odstraněna,v medníku se rozšíří mezi rámky uličky.
Pro zdelšení doby před-vrcholového rozvoje se odebírají plodové rámky.
-Spodní stavevní dno nástavkového úlu-
je uzpůsobeno k přímému vyjímání a vkládání jednotlivých stavebních rámků a v provizoriu i normalních rámků,používaných v úlové sestavě./popis může následovat/
Po hlavní snůšce a medobraní většina včel se zdržuje ve spodní části úlu-pod plodištěm.
Ze Spodní úlové části se vyjmou všechny rámky.
Ty které obsahují trubčinu se odstraní,děničinu a dělničí plod po úpravě se přeloží do třetího nástavku,rovněž rámky s plodem nacházející se v horních nástavcích-medníku.
Na tento nástavek se opět položí část strůpku,medníkové nástavky,které se odejmou až po odebrání rámků,které před zimním uskladněním projdou -Spodní stavební částí-

Plebejská technologie je studie o nabídce umožnění produktivní pracovní činnosti lidem v zanedbané krajiné oblasti.

vše v dobrém

autor je zastáncem užívání horního česna-stropního větrání

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1695


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu