77626

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Miroslav Jakuš --- 27. 8. 2002
RE: Letáček na propagaci medu

Vážený pane redaktore !!!

Nejsem ten, který kritizoval danou problematiku ani ten který by nabízel
pomocnou ruku. Ozývám se jako obyčejný účastník této konference, neboť jsem
velmi překvapen jakým způsobem jako představitel sekretariátu ÚV ČSV s námi
včelaři mluvíte. Myslím si, že byste si měl pro příště představit, že jste
na zasedání cca 500 lidí (nebo kolik jich vlastně tuto konferenci sleduje) a
velmi vážit slova, která použijete. JSTE NÁMI PLACEN za to, aby jste
pracoval a řídil velmi silné a dovoluji si tvrdit že i s touto konferencí
jediné včelařské médium. Tak se podle toho také chovejte.
Nyní k problematice. Nechtějte, aby iniciativa k námětům a práci pro
včelařství vycházela od těch, kteří pro České včelařství jsou činní
dobrovolně, po svém mnohdy velmi náročném zaměstnání a zdarma. Vy na
sekretariátu ÚV ČSV a v jeho dobře placených komisích jste k tomu určeni.
Tak vyzívejte co to jen dá, dávejte najevo svou ochotu a vstřícný přístup.
Zdržujte přitom však prosím chování, které jste před chvíli předvedl.
Znechucujete ty, kteří by možná rádi něco navíc udělali. Desítky z nás
účastníků této konference mají daleko větší zásluhy na našem včelařství než
Vy, dobrovolně a zdarma, a nepoužíváme přitom Vaše způsoby na ty, kteří jsou
tzv. "slibotechny". Myslím, že máte věk i věk na to, aby jste se v těchto
případech dokázal ovládat. Jinak podle mého názoru nemáte na postě
šéfredaktora časopisu včelařství co pohledávat.

S pozdravem

S pozdravem
Miroslav Jakuš [mailto:miroslav.jakus/=/atlas.cz]
Dlouhá 98, 471 41 Dubá okr. Č. Lípa
tel.: 0605/238709, 0425/870617
www:         http://mujweb.cz/www/zocsv-doksy

Toto je reakce na:
> Vážení kritikové! Vy všichni, kteří tak rádi mluvíte o potřebě letáčku
> medu, oznamuji Vám, že si Vás přestávám vážit. Kdy už konečně přestanete


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1580


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu