76025

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


tata --- 12. 8. 2002
Re: radiální medomet?

Nemislím si ,že by byl energetisky ménšě náročný Popisované postavení rámků
odpovídá konstrukci tlakového ventilátoru, aten je zevšech nejnáročnšjší na
energii

Pepan

----- Original Message -----
From: "Josef Karásek" <jokara/=/volny.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, August 10, 2002 11:35 AM
Subject: Re: radiální medomet?


>
> >PROČ KONSTRUOVAT RADIÁLNÍ MEDOMET JAKO ZVRATNÝ : VŽDY_T JE TO NESMYSL.
> >Radiální medomet přece vytáčí obě strany rámku najednou. proto nemá smysl
> >ani změna směru otáčení. Zvratné zařízení se konstruuje jen jako
> tangenciální medomet a při změně směru rotace se rámky samy svojí váhou
> obrátí všechny zaráz. jedinou nevýhodou u radiálního medometu je medem
> znečištěná horní loučka.
>
> >Pepan
>
>
> Radiální zvratný medomet - jak byl popsán v diskusním příspěvku 1512 je
> pouze chybně nazván (za což se omlouvám), je to vlastně
> radiálně-tangenciální medomet. Poloha rámků po překlopení není ani
radiální
> ani tangenciální, zůstává cca 30st. od tangenty bubnu, t.j. cca 60st. od
> radiální polohy. Medomet je řešen jako zvratný se všemi výhodami medometu
> tangenciálního, aniž potřebuje celou délku po obvodě vyskládaných rámků.
> Přesto, že se rámky částečně překrývají, nedochází vlivem proudu vzduchu k
> postřikování sousedních plástů. Toto rozložení košů umožňuje zmenšit
vnější
> průměr bubnu. Úhel postavení košů je zvolen tak, aby sklon buněk byl ve
> směru radiálního vystřikování medu. Směr
> otáčení musí korespondovat s polohou sklonu buněk, je proto zvolen jako
> hnaný - tažený vnitřní bod rámků.
> Toto uspořádání nevyžaduje tak vysoké otáčky jako u medometu čistě
> radiálního, což snižuje požadavky na výkon a tudíž odběr ze zdroje.
Ideální
> postavení buněk pro působení odstředivé síly umožňuje významně zkracovat
> čas vytáčení. To má za následek snížení celkového odběru a nároků na
> autobaterii.
> Ještě k automatice ovládání mého medometu. Je řešena analogově pomocí
> diskrétních součástek, výkonových transistorů a relátek. Ve srovnání s
> frekvenčními měniči myslím že je to řešení levnější, a funkčně plně
> vyhovující.
>
>
> A ještě k příspěvku 1522 přítele Vodičky
>
> >A ted si vemte, že jsou medomety poloradiální,kde produktivita vzroste
> úměrně počtem rámků. Medomet je na světě, ještě nám chybí pořádný
> odvíčkovač
>
> S pojmem medometu poloradiálního jsem se dosud nesetkal, předpokládám
> však že by se mohl týkat právě popsaného medometu s plně nepřeklopenými
> kapsami. To skutečně umožňuje vysokou využitelnost prostoru a minimalizaci
> časových i energetických nároků, což mi potvrdilo cca 15ti leté
> provozování.
>
> zdravím Karásek
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1538


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu