75998

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


fskalsky --- 12. 8. 2002
První krok Vlastníků moci úVvpodnikatelské sféře.

..kolem činnosti úV se rozvinula diskuse,po zvážení všech připomínek byl půvdní návrh schválen.Jediný náznak nejednotnosti smýšlení na úV.
...Komise pro obchod a propagaci,o které jsme předpokládali,že bude jednou z nejvýznamnějších byla zrušena,pro některá její doporučení která by poškozovala členy čSV.z projevu prvního tajemníka.

Jednota z existenčních důvodů odprodává lOO tis.konví po l5O Kč.Zásluhu za tento odprodej si později přisvojoval i čSV.Pro střízlivost levnosti je nutno dodat - krachujícímu podniku připadali jen dva zájemci - včelaři a zběrné suroviny.vytváření a.s. je z tímto případem analogická podobnost.

Na počátku je restituentum nabídnuto 3O mil. a následuje Výzva členům a organizačním složkám ,úV je rozhodnuto řešit uvedenou záležitost naznačeným způspbem.
Pro Přes tože vlastní organizační,výrobní,zvláště kapitálové možnosti uvažujeme o založení a.s.
kromě včelích produktů bylo nutno přibrat:

Výkup a zpracování ovoce,zeleniny a dalších produktů ,aby sevyužila výrobní a zpracovatelská kapacita.

Prvních 8 měsíců a.s. v provozu:
členům čSV je nabídnuto k odkoupení 4O tis. konví po l2O Kč
přednostně se od akcionářů vykupoval med červen červenec
projevil se nedostatek obalů na med,obaly se vyměnují nepujčují
malé množství volného kapitálu,žádná sít výkupců medu
nebyly sjednány obchodní kontrakty.

Malé množství vykoupeného medu se nakonec ukázalo jako štěsti v neštěstí.Med se nakonec stejně prodal.
Provozní náklady byly menší než jinak mohly být.2 O39 OOO Kč

Umyslem tohoto příspěvku néni kritizovat,ale přispět k pochopení jak lidsky těžké bylo přejít z rálného socialismu do kapitalismu.Zvláště vůdčím pracovníkům.
Aby jejich vůdcovské kroky byly správně chápány jak při odstranování plevele,tak v podnikatelské sféře.

v dobrém franta

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1537


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu