78006

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


fskalsky --- 28. 5. 2002
Zlatá mříž totalitní jednoty

a prohlášení redakční rady:
Redakční rada zodpovídá za obsah a úroven časopisu a tudiž považuje za nezbytné se vyhnout veškerým materialum, které by se vymykaly odbornému poslání a narušovaly soudržnost včelařské obce.
tzn.
Doba mezi Listopadem -přípravou prvního po totalitního sjezdu se v obsahu a všestrané informovanosti v časopisu VčELAř se patrně nebude již opakovat !!
Zprávy narušující Soudruhy se tam vůbec neotisknou nebo jen ve zkratce.
npř.
Do konce května se nepodařilo/UV/najít způsob vstupu Včelařského spolku v Brně za člena CSV.Proto bylo rozhodnuto požádat výbor ZO Brno-město o svolání členské schůze,na které by se projednala celá záležitost za účasti členů PUV.
v dobrém franta.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1141


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu