77433

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 7. 1. 2007
Re: med a mikrovlnka (20001) (20002) (20003) (20008) (20011) (20013) (20016) (20021) (20023)> Dovolil jsem si tedy trochu praktického poznání.

a myslím, že takové mžikové rozpouštění cukrových roztoků lze nazvat při dalším postupu s náhlým ochlazením také pasterizací. To zmiňuji proto, protože pasterovaný (pasterizovaný) med je termín, který je a běžně ve světě existuje.

Nemluvě o včelařích s filipem, kde po malých dávkách mohou nachystat za pomocí toho nejkratšího ohřevu v mikrovlnce pasterovaný a dokonalý sirup pro doplňování zimních zásob. Také při přidání kyseliny např. vinné nebo mravenčí (ve spojitosti s radou v jednom Včelařství od taj. Peroutky, která je ovšem převzata odjinut) také kupomoci částečné inverzi na jednoduché cukry a příprava roztoku nebo těst k jarnímu podněcování bez medu, kde hrozí hlavně i u slabších včelstev k přenosu a pozdějších propuknutí různých chorob, ... moru nevyjímaje.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20024


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 7. 1. 2007
Re: med a mikrovlnka (20001) (20002) (20003) (20008) (20011) (20013) (20016) (20021)

Jednoduchý postup v praxi.

Vzal jsem si hrnek (zaručeně suchý - porcelánový

dal jsem do něj čtyři kávové lžice čisté bílé sacharózy a čtyři lžičky vody.

Teplota na mikrovlnce je nastavena na maximum mikr. ohřevu (800W) a je obsažen otáčivý talíř.

1x 15s znamená ohřátí z cca 15 na 35°C
plus dalších 15s znamená ohřátí z cca 35 na 45°C
dalších 15 s zamená ohřátí cca 45 na 53°C

Z toho usuzuji, že nejde o čistotu cukerného roztoku ale koncentraci a ohřev probíhá hlavně také v sacharidové složce vedle jiných příměsí v případě medu. Jde o čas, obsah vody a ohřívané množství při určitém výkonu, a oto, jestli má mikrovlnka rozložený ohřev a je s pohyblivým talířem nebo zářiči. Je asi výhodnější ohřívat pohyblivě než nepohyblivě a to právě kvůli přepalování v jednom místě, jak prostě vychází záření ze zářiče.

Dovolil jsem si tedy trochu praktického poznání.

_gp_
http://vindex.ic.cz

Od: Radim Polasek:
> Mikrovlny ohřívají pouze elektricky vodivé hmoty, nevodivými procházejí.
> Zkrystalizovaný med se skládá z převážné části z krystalů cukrů, které jsou
> nevodivé a v pórech mezi nimi je vodivý zbytkový roztok. Myslím, že v tom
> zbytkovém roztoku jsou rozpuštěny všechny cenné látky medu. Mikrovlné zážení
> ohřívá jenom ten zbytkový roztok mezi krystaly cukrů, takže dochází
> nekontrolovaně k místnímu přehřátí roztoku a k zničení těch cenných látek.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20023


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 7. 1. 2007
Re: med a mikrovlnka (20001) (20002) (20003) (20008) (20011) (20013) (20016)

Otázka zněla proč ne mikrovlnka Já se také dočítám jen TO NE a to o všech potravinách ale nikde se nedovídám proč a co se tam děje
KDYŽ TO HLEDÁM NA INTERNETU TAK JSOU TAM JEN ROZPORUPLNÉ INFORMACE Z NOVINOVÝCH ČLÁNKŮ

PEPAN

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: M. V?clavek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: med a mikrovlnka
> Datum: 07.1.2007 10:31:13
> ----------------------------------------
> Ohřevem medu nad cca 50°C se ničí veškeré léčivé látky medu.Vzniká tím HMF
> ( hydroximethylfulfural ), což je vlastně jedovatá látka, tím z medu
> vytváříme lehce ( nepatrně ) jedovatý produkt.Dále se mění chuťové
> vlastnosti medu ........karamelizuje.
> Takové med není med,ale spíše kontaminovaný invert!!!
> Med v supermarketech většinou nemá žádnou cenu, protože jde většinou o med
> pasterizovaný ( případně falšovaný ).
> HMF se také nepatrně uvolnuje vlivem stárnutí medu ( velikost tohoto
> uvolnování je dána tím, v jakých podmínkách je med
> skladovaný....oslunění,teplota........... vždy však se daleko více HMF
> uvolní při zahřívání medu nad cca 50°C )
> Pří rozpouštění medu na to musíme dávat pozor!Jsou metody jak bezpečně
> rozpustit med....např. vodní lázen,ponorná spirála s termostatem,....
> Rozhodně bychom neměly při rozpouštění medu překračovat 50°C.
> Nedělejme z léku jed.
> Med a mikrovlnka.......ne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>
> zdravím........M. Václavek
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20022


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 7. 1. 2007
Re: med a mikrovlnka (20001) (20002) (20003) (20008) (20011) (20013) (20016)

Mikrovlny ohřívají pouze elektricky vodivé hmoty, nevodivými procházejí.
Zkrystalizovaný med se skládá z převážné části z krystalů cukrů, které jsou
nevodivé a v pórech mezi nimi je vodivý zbytkový roztok. Myslím, že v tom
zbytkovém roztoku jsou rozpuštěny všechny cenné látky medu. Mikrovlné zážení
ohřívá jenom ten zbytkový roztok mezi krystaly cukrů, takže dochází
nekontrolovaně k místnímu přehřátí roztoku a k zničení těch cenných látek.

R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20021


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 7. 1. 2007
Re: (20001) (20002) (20003) (20008) (20011) (20012) (20015)

Myslím, že je důležité posuzovat věci trochu s nadhledem a významem celkovým. Tzv. k osvobození od daně do 40 včelstev se otevřela otázka, kdy je nutné pohlížet na příjmy nejen podle výkladu daného osvobozujícího zákona, ale i dle stanoviska Ministerstva financí, kde nemůže včelař i když má do 40 včelstev, a který si pořídil hmotný majetek si myslet, že je sproštěn daňové povinnosti. Takovou dotaci jako příjem vykazuje a spolu s takovým příjmem je povinen vést přehled dokladů pro kontrolu jak EU potažmo SZIF, tak také příjmové a výdajové položky hospodaření při činnosti pro FÚ.

Více ve vyjádření pracovníka Min. financí na nařízení 197/2005:

http://www.vcelarstvi.cz/cz/pdf/stanovisko.pdf

Takže bych byl rád př. Stonjeku, aby jsi takticky nezamlžoval fakta, které mohou mít opačný efekt, jestli se nechá včelař ukolébat tvojí verzí, protože taková dodatečně vyměřená daň u chovatele do 40 včelstev je při zanedbání evidence příjmů a výdajů možná. Převážná většina dotací dle daného nařízení 197/2005 je provozním nákladem a tudíž se dává do účetních položek.


Zpřístunění obchodní sítě je také špatný výklad veterinárního zákona. Jde o možnost pouze prodávat v malém množství jako přebytek a to je razantní rozdíl oproti tvému názoru. I přes takové zákonné zvýhodnění platí při takové činnosti obchodní zákonník, zákon o potravinách a další a další závislé předpisy a vyhlášky.


Ke svazové sklenici se nechci vyjadřovat, protože je-li něco svazového, může dojít k myslému názoru řádových členů, že všechno je všech také vstupuje do podvědomí nepsaný zákon "urvi co můžeš". Jde jen o nový výrobek - obal, který může mít vliv na prodejnost, ale dle směrnic EU a využití dotace pro propagaci medu nepřipadá taková svazová sklenice v úvahu. Jde o neupravený výtah ze směrnic EU.
Více:

http://vcelarskenoviny.cz/view.php?cisloclanku=2005120101


Za poslední 4 roky se událo mnoho věcí na poli včelařství a protože nejsem zaslepen nějakými relativními "výhodami" tak musím sdělit, že o skoro o nic postoupilo vyšetřování v případě Včely v Předboji a zpevnila se "dokonalá" profesionalita vedení v ohlídání si své vedoucí bezúhonosti.(viz sjezd) Také jsou nepřehédnutelné za to období totálně spadlé ceny u výkupu medu, které jsou prvotním rozvojovým aspektem organizovaného včelaře. Také dle mého názoru nastal přechod v neorganizovaný chaos cen při "prodeji ze dvora", dále nepřehledné a názorově usurpátorské praktiky ve věcech vnitrosvazových a organizačních a hlavně ve věci neznalých členech ČSV, které nemají jasný výklad při různých problematikách v ČSV, včelařství i mimo něj(viz níže, naco reaguji)
Podle veškerých známých inícií stále se snižující počet včelstev(včelařů), který je jakousi veřejnou plačkou(viz. Český rozhlas a relace s tajemníkem Peroutkou) a se kterou prý nelze nic dělat.

Také se zvyšuje stáří nejen členů, ale i úlů, kde se pohlíží s vyhlídkami na Operační program rozvoje venkova jako možnou alternativu, ale ten má jasně daná pravidla a mantinely a jsou pro začínajícího včelaře, který si zakládá chov jako koníček nebo pokračuje s dědictvím, překážkou v obnově a využití takového významného zdroje pro obnovení úlů. Jde jen o systém návratových ivestic, které se zabíhají, ale musí být splněny podmínky pro zemědělce, který se dosti do budoucna zavazuje k činnosti, která ho možná ani v té budoucnosti neuživí. Také jsem se snažil tady o názorovou intervenci zde a změna byla učiněna k lepšímu ale ne ideálnímu.

Ubezpečuji tě, že včelaři jsou činná duševně i manuálně to sorta lidí, kterou by slovo lenost z velké většiny přinejmenším popudilo proti tobě.

Pěknej den
_gp_
http://vindex.ic.cz

Od: Stonjek :

> Musím se vedení svazu trochu zastat. Myslím, že kritika je užitečná věc,
> ale musí se u ní trochu uvažovat logicky. Vedení svazu pro prodej medu
> udělalo v poslední době až překvapivě mnoho. V první řadě oddanilo 40
> včelstev na včelaře. Dále zpřístupnilo obchodní síť za neskutečně
> benevolentních podmínek. O propagaci medu se starají odborníci a kritizujme
> je až podle toho co předvedou. No a na závěr jsou v dohledu svazové
> sklenice a opět většina ví, že budou zcela nevyhovující, přestože jí nikdo
> zatím neviděl. To jsou změny, které se udály za cca poslední 4 roky.
> Skutečně se vám to zdá tak málo ???? Jak rádi by s námi měnili např. slov.
> kolegové, kteří si o něčem podobném mohou nechat jen zdát. Já osobně si
> myslím, že největší problém českých včelařů je zemská přitažlivost, která
> jim brání zvednout línou ..... z gauče a jít dělat něco pro svoje včelaření
> užitečného. Jsou pro to v této době docela dobré podmínky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20020


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (85.132.169.34) --- 7. 1. 2007
Re: ANKETA - ÚLY. (2453) (20017) (20018)

Chtělo by to nějakou podobnou anketu znovu provést.
Přidal bych tam další otázky.
Zajímavé by bylo zjištění např.
-%včelařů chovající matky
-v čem včelaři včelaří
-průměrný výnos ze včelstva
-snůškové poměry
-průměrné množství zimního krmiva ( med,cukr )na včelstvo
-otázka ,,tenkostěnné úly nebo uteplené úly ???,,
-průměrná rojivost ( %včelstev za rok )

zdravím.....M. Václavek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20019


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (85.132.169.34) --- 7. 1. 2007
Re: ANKETA - ÚLY. (2453) (20017)

Pardon,
ta anketa je už přes 3 roky stará a její výsledky dávno zveřejněné.

zdravím....M. Václavek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20018


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (85.132.169.34) --- 7. 1. 2007
Re: ANKETA - ÚLY. (2453)

Nemohu tu anketu nalézt....je stránka napsaná dobře???????

zdravím.........M. Václavek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20017


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (85.132.169.34) --- 7. 1. 2007
Re: med a mikrovlnka (20001) (20002) (20003) (20008) (20011) (20013)

Ohřevem medu nad cca 50°C se ničí veškeré léčivé látky medu.Vzniká tím HMF ( hydroximethylfulfural ), což je vlastně jedovatá látka, tím z medu vytváříme lehce ( nepatrně ) jedovatý produkt.Dále se mění chuťové vlastnosti medu ........karamelizuje.
Takové med není med,ale spíše kontaminovaný invert!!!
Med v supermarketech většinou nemá žádnou cenu, protože jde většinou o med pasterizovaný ( případně falšovaný ).
HMF se také nepatrně uvolnuje vlivem stárnutí medu ( velikost tohoto uvolnování je dána tím, v jakých podmínkách je med skladovaný....oslunění,teplota........... vždy však se daleko více HMF uvolní při zahřívání medu nad cca 50°C )
Pří rozpouštění medu na to musíme dávat pozor!Jsou metody jak bezpečně rozpustit med....např. vodní lázen,ponorná spirála s termostatem,.... Rozhodně bychom neměly při rozpouštění medu překračovat 50°C.
Nedělejme z léku jed.
Med a mikrovlnka.......ne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

zdravím........M. Václavek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20016


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stonjek (213.151.87.17) --- 7. 1. 2007
Re: (20001) (20002) (20003) (20008) (20011) (20012)

Musím se vedení svazu trochu zastat. Myslím, že kritika je užitečná věc, ale musí se u ní trochu uvažovat logicky. Vedení svazu pro prodej medu udělalo v poslední době až překvapivě mnoho. V první řadě oddanilo 40 včelstev na včelaře. Dále zpřístupnilo obchodní síť za neskutečně benevolentních podmínek. O propagaci medu se starají odborníci a kritizujme je až podle toho co předvedou. No a na závěr jsou v dohledu svazové sklenice a opět většina ví, že budou zcela nevyhovující, přestože jí nikdo zatím neviděl. To jsou změny, které se udály za cca poslední 4 roky. Skutečně se vám to zdá tak málo ???? Jak rádi by s námi měnili např. slov. kolegové, kteří si o něčem podobném mohou nechat jen zdát. Já osobně si myslím, že největší problém českých včelařů je zemská přitažlivost, která jim brání zvednout línou ..... z gauče a jít dělat něco pro svoje včelaření užitečného. Jsou pro to v této době docela dobré podmínky. Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20015


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 7. 1. 2007
Re: (20001) (20002) (20003) (20008) (20011) (20012)

čsv tu není od toho ,aby nám jaksi přímo prodával med,...
......
O tom, k čemu mají členové svůj spolek, ve kterém se sdružují by si měli rozhodnout členové.
Je to taky normální byznys. Vstoupím někam, platím příspěvky, pracuji protože za to něco chci dostat.
Vyjímku tvoří čistá charita ale té je pomálu a někdy tam patří pár důvěrníků, kteří vše odřou a ještě se jim dostane nadávek od některých členů "co na to mají právo, aby se jim sloužilo" :-))
Lidi se sdružují protože od toho něco očekávají, něčeho chtějí snáze dosáhnout (synergický efekt atd), nebo by bez sdružení toho nedosáhli (vlivu, politické síly, srandy v partě). Obávám se, že v našem případě naprostá většina očekává jen vyplacení dotace a přísun léčení.
V takovém systému se nic nezmění, protože právě tato pohodlná většina je naprosto spokojená a přehlasuje kohokoli, kdo by chtěl něco změnit - a tím logicky zvyšoval nároky na ně.
Tak je systém nastaven a tak to i zůstane.
Jedině snad kdyby někoho osvítil "duch svatý" a změnil stanovy. Zázraky se stávají, ale jsou nepravděpodobné. A taky můžou blbě skončit.
To tady píšu už jen tak, že je mnoho věcí které bereme jako fakt a nediskutujeme o nich, a některým, stejně logickým se stále divíme.
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20014


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 7. 1. 2007
Re: med a mikrovlnka (20001) (20002) (20003) (20008) (20011)

Ono i samotný poučení o medu veřejnosti pomůže, jako potravinář jsem měl
problémy vysvětlik elektrotechnikovy, že med co se ohřeje v mikrovlnce je
tak dobrej akorat na zdvyžení cukru v krvi :-)))
.......
už to tady bylo před víc jak rokem a ptal jsem se, PROĆ? Myslím, že kromě dohadů jsme se k ničemu nedopracovaly. Možná se naše znalosti mezitím posunuly.
Takže otázka: čím škodí ohřev mikrovlnce medu?
Díky Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20013


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

P.K. (195.39.10.34) --- 7. 1. 2007
Re: (20001) (20002) (20003) (20008) (20011)

čsv tu není od toho ,aby nám jaksi přímo prodával med,měl by nám u státních org.vytvořit podmínky, v kterých by se SCHOPNÍ mohli uplatnit,bohužel momentálně i ti nejschopnější nemají zrovna nejlepší vyhlídky(podmínky),,,prostě dnešní vedení je je jaksi mimo a má to do důchodu kousek,no už už to nějak doklepou a mi s nima???? prostě máme v boji s cizí konkurencí zastaralé stratégy.....

(jestli je někdo neschopnej svůj med prodat, tak ať jde k čertu a nenaříká,protože nepochopil o čem je byznys)

prostě už je toho hodně na pořádnou reformu .......

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20012


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Madra (e-mailem) --- 6. 1. 2007
Re: ESV uspil ?? (20001) (20002) (20003) (20008)

Ono podle mne nekupuji med v supermarketech, že je lacinější , protože tam
ta pulkilovka stoji cca 40 -50 Kč, ale protože je to pohodlnější.
Vemte si v Praze, Nevím kolik je tam včelařů, v okrajových častech v
domcích, by se jich našlo dost, ale v sidlišti a tak neni nikdo. (to neni
obvineni, nejde mt v panelaku včelky) a jezdím po Praze cely den
křížemkrážem a ceduli o medu nevidím. Ale to neni jen případ Prahy, kdekoliv
kde je větší zástavba nic neni a lidi nevědí, že jsou lidi co med prodavaji
a nejsou to jen ti co ho prodavaji na tržišti, nebo u silnice. Dále je o pro
ně jednodušší zajit do marketu a koupit vše pod jednou střechou.

Řeknu příklad za sebe, žiju na vesnici kousek od Prahy a včelařím na šumavě,
kde jsem i v ZO 2 rokem. Kvuli ZO znám několik včelařů v okolí, k předsedovy
si chodim pro rady a tak, ale tam kde bydlím a je to už skoro město tak 3 -
4 krat vetší něž kde včelařím, znám jen 2 včelaře.... V okoli si všímám úlů
jen, že včelařím a zajima mě to, předtím to pro mne byla jen zajimava otazka
proč ma ten člověk ty bedynky na zahrade....

Je pravda, že také ty co mají jen několik úlů prodají, nebo daruji med
příbuzným a známím. Ti třeba řeknou, proč by se jako ZO, nebo CSV melo
podilet na pomoci prodeji medu, těm co ho maji diky svoji práci nadbytek,
ale to je věc solidarity.

Ono i samotný poučení o medu veřejnosti pomůže, jako potravinář jsem měl
problémy vysvětlik elektrotechnikovy, že med co se ohřeje v mikrovlnce je
tak dobrej akorat na zdvyžení cukru v krvi :-)))

Ted co si ZO neudělaly sami i v propagaci, nemaji a jakakoliv pomoc z hury
jim pomuže, teda pokud to nebudou jen chytre rady......
----- Original Message -----
From: "A.Turcani" <anton.turcani/=/gmail.com>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, January 06, 2007 8:49 PM
Subject: Re: ESV uspil ??


> "Inzerci v regionálním tisku považuji za vyhozené peníze".
>
> Gusto, myslím si, že nemáš pravdu. Ja som pred tromi rokmi robil rozhovor
> so spriaznenou redaktorkou (nečakal som kým príde za mnou, vyhľadal som ju
> sám )regionálneho
> týždenníka, ktorý sa číta v troch okresoch (asi pre 100 tis obyv). Úspech
> bol nevídaný, bol dobre vedený, ľudí to zaujalo lebo článok na celú
> novinovú stranu bol písaný o včelách, našom mede, dovážanom mede o živote
> včiel a včelárov, preto by s redaktorom mal debatovať človek znalý veci a
> poznať i štruktúru chovu, počtu včiel i včelárov, teda čo môže obyčajného
> človeka - nevčelára čo najviac zaujať. Ešte i teraz keď sa stretnem s
> ľuďmi, ktorých nepoznám, ale keď sa spomenie moje meno, tak ho dávajú do
> súvisu s včelami, medom a mojou fotografiou. Regionálne noviny čítajú
> ľudia
> (aspoň u nás) 4-5 krát častejšie ako noviny celoštátnej pôsobnosti,
> pretože
> v regionálnych sa dozvedia to čo ich zaujíma. Aj šéfredaktori pristupujú
> na
> tieto témy, pretože im záleží na tom, aby predali čo najviac novín. Mne to
> pani redaktorka urobila zadarmo a k tomu v ďalšom čísle ešte môj vlastný
> článok o mede, tiež zadarmo.Myslím si, že je lacné a dobré riešenie, len
> to
> treba skúsiť a menej písať o tom, že sa to nedá.Ľudia med kupujú aj
> priamym
> predajom u včelára, to sú tí poučení, ale kupujú i med v supermarketoch,
> lebo je lacnejší, ako od domácich včelárov. Nuž je to ťažké. Anton
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20011


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

kiksa (195.113.70.110) --- 6. 1. 2007
Re: ANKETA - ÚLY. (2453)

CAU LIDI TO BYLA LETOS ZASE BLBA URODA CO

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20010


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 6. 1. 2007
Re: ESV uspil ?? (20001) (20002) (20003) (20008)

Třeba naše místní organizace má ve městě vývěsní skríňku, kde má vyvěšené
materály i k medu, ze Včelařství i z normálních časopisů. Nevím kolik za to
platí, jestli platí, tak asi ne moc, myslím, že zrovna tady toto dělají
dobře.
Do místního tisku se dá dostat zadarmo, když včelaři pořádají nějaké akce,
chce to těm redaktorům zavolat, aby vůbec věděli, že se něco děje a
přesvědčit je, že se o tu akci budou zajímat i nevčelaři a tudíž je důvod
tu zprávu do těch novin dát. Možná taky, jstli existuje nějaká místní
specialita, do které se přidává med nebo si sehnat nějakou jinou záminku, je
spousta měst, které se snaží zviditelnit různými poutěmi a posvíceními a
podobnými akcemi, třeba by stálo za to v místní organizaci odhlasovat
nějakou účast, třeba propagační a případně by tam mohli větší místní včelaři
členové ZO i prodat svůj med a část z toho prodeje by připadla organizaci
atd.

R. Polášek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20009


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turcani (62.168.124.222) --- 6. 1. 2007
Re: ČSV uspěl ?? (20001) (20002) (20003)

"Inzerci v regionálním tisku považuji za vyhozené peníze".

Gusto, myslím si, že nemáš pravdu. Ja som pred tromi rokmi robil rozhovor so spriaznenou redaktorkou (nečakal som kým príde za mnou, vyhľadal som ju sám )regionálneho
týždenníka, ktorý sa číta v troch okresoch (asi pre 100 tis obyv). Úspech bol nevídaný, bol dobre vedený, ľudí to zaujalo lebo článok na celú novinovú stranu bol písaný o včelách, našom mede, dovážanom mede o živote včiel a včelárov, preto by s redaktorom mal debatovať človek znalý veci a poznať i štruktúru chovu, počtu včiel i včelárov, teda čo môže obyčajného človeka - nevčelára čo najviac zaujať. Ešte i teraz keď sa stretnem s ľuďmi, ktorých nepoznám, ale keď sa spomenie moje meno, tak ho dávajú do súvisu s včelami, medom a mojou fotografiou. Regionálne noviny čítajú ľudia (aspoň u nás) 4-5 krát častejšie ako noviny celoštátnej pôsobnosti, pretože v regionálnych sa dozvedia to čo ich zaujíma. Aj šéfredaktori pristupujú na tieto témy, pretože im záleží na tom, aby predali čo najviac novín. Mne to pani redaktorka urobila zadarmo a k tomu v ďalšom čísle ešte môj vlastný článok o mede, tiež zadarmo.Myslím si, že je lacné a dobré riešenie, len to treba skúsiť a menej písať o tom, že sa to nedá.Ľudia med kupujú aj priamym predajom u včelára, to sú tí poučení, ale kupujú i med v supermarketoch, lebo je lacnejší, ako od domácich včelárov. Nuž je to ťažké. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20008


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Madra (e-mailem) --- 6. 1. 2007
Re: ESV uspil ?? (20001) (20002) (20003) (20005) (20006)

Omlouvam se, nevim kolik je přesne členu, jen to odhaduju :-))))

Ano je to obousmerna prace :-)))
----- Original Message -----
From: "Karel" <karel.jirus/=/seznam.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, January 06, 2007 8:06 PM
Subject: Re: ESV uspil ??


> Ano beru je to i prace ZO o propagaci, ale takova ZO s 15 členy na to neda
> moc dohromady.... Vim, že u nas se brečí že se na lečiva proti WD dava 3
> 000,- až 5 000,- a že je to hodne peněz
> .......
>
> Jak propagovat med jsem už mlel ve VN asi před dvěma lety. Je to věc
> organizace a musí se makat nohoře i dole. Takže je zybtečné to tady dál
> mlít. Většina o to nestojí, nebo nefungují demokr. procesy ve svazu. Kdyby
> o to většina stála, snad by to šlo? Nebo s emýlím. Byl snad sjezd?
> --------
> 15 členů a 3 až 5 tisíc na léčivo? To snad musíte kupovat od překupníků s
> vysokohorskou přirážkou. Náklady na léčivo byly před rokem asi 28 Kč na
> lahvičku a 50 na knoty. Asi na 50 léčení. 1 včelstvo myslím vyšlo asi na
> 5,-Kč (všechna tři léčení celkem).
>
> Karel
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20007


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.55) --- 6. 1. 2007
Re: ČSV uspěl ?? (20001) (20002) (20003) (20005)

Ano beru je to i prace ZO o propagaci, ale takova ZO s 15 členy na to neda
moc dohromady.... Vim, že u nas se brečí že se na lečiva proti WD dava 3
000,- až 5 000,- a že je to hodne peněz
........

Jak propagovat med jsem už mlel ve VN asi před dvěma lety. Je to věc organizace a musí se makat nohoře i dole. Takže je zybtečné to tady dál mlít. Většina o to nestojí, nebo nefungují demokr. procesy ve svazu. Kdyby o to většina stála, snad by to šlo? Nebo s emýlím. Byl snad sjezd?
--------
15 členů a 3 až 5 tisíc na léčivo? To snad musíte kupovat od překupníků s vysokohorskou přirážkou. Náklady na léčivo byly před rokem asi 28 Kč na lahvičku a 50 na knoty. Asi na 50 léčení. 1 včelstvo myslím vyšlo asi na 5,-Kč (všechna tři léčení celkem).

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20006


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Madra (e-mailem) --- 6. 1. 2007
Re: ČSV uspěl ?? (20001) (20002) (20003)

Ano beru je to i prace ZO o propagaci, ale takova ZO s 15 členy na to neda
moc dohromady.... Vim, že u nas se brečí že se na lečiva proti WD dava 3
000,- až 5 000,- a že je to hodne peněz. Nehlede na to, že ty s 10 ulý
řeknou, proč maj sponzorovat reklamu tomu jednomu co se o to stara a ma jich
80 :-)))

Ale CSV muže pomoci i cestou propagace českeho medu, sice občas vyjde nějaky
članek, občas rozhovor v televizi, ale jinač kde nic tu nic (mimo
propagovani rozboru medu, že se v dovezenych najde x jedu a nemoci....)

Možná je to nesmysl co ted napišu, ale nemusi to byt nutne reklama v
novinách, ale i brožurky na čteni o medu, ktere by se mohli dat do ordinaci
lekařů a spol....
To že daj jeden letak do časopisu pro včelaře nic moc neřeší....

Mno s tim zbalenim prašulý... myslím, že EU když da penize, tak si setsakra
pohlidaj jak byly použity a to jak se použijou se dava dopředu. Takovejhle
pruser by asi vedeni moc nepřežilo, protože kdyby se jen nekdo domakl, že to
byl tunel holding sro, tak by je EU honila od čerta k ďablu.... a to i když
si sam myslím, že tam nahoře je dost lidi co si z toho udelalo rodinou firmu
a klidek až do duchodu, že si to moc netroufnou..... Ale to ukaže čas :-)))

Madra
----- Original Message -----
From: "Gustimilián Pazderka" <gupa/=/seznam.cz>
To: "Včelařská konference" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, January 06, 2007 10:19 AM
Subject: Re: ČSV uspěl ??


Inzerci v regionálním tisku považuji za vyhozené peníze. Za prvé je jí mnoho
a snadno se tudíž ztratí, a kdyby, tak by musel být rozpočet na takovou
inzerci docela balík, kvůli účinnosti a opakování dokola.

Ránou do černého považuji doopravdy ovlivnění nejmladší generace, kde u
které se zatím hodně fixují vnější vlivy. Dost se mě osobně tč. líbily
pohádky a nedá se říci, že by neměly v mém povědomí žádný vliv na další
názor na spotřebu medu. Od té doby mi připadala konzumace medu méně neznámá.

Nejen rodičovská péče může ovlivnit názory na konzumaci medu, ale i např.
prostředí právě těch jídelen (výzdoba provedená místní ČSV), kde člověk
vnímá s chutí nejen jídlo které konzumuje, ale také to, co vidí např. na
druhém talíři, za oknem a ta výzdoba.

Je hodně jiných cestiček k budoucímu konzumentovi, a myslím, že je to docela
sousto pro ČSV jako celou organizaci. Jen jí přeji, aby nakonec její výhodná
pomocná ruka "zdarma" nesbalila předem prašule a nekrachla.(jde o tu
uraženou ješitnost schovávající se za světovej název s.r.o. XY)


_gp_
http://vindex.ic.cz
..........
Od: Madra:

> Mno at se snaží :-))) hlavne když se snaží :-)))) Ono hodne lidi kupuje
> med v čuprsuper marketu. Jedina škoda , že prodejci ze dvora jsou jen na
> webu CSV, myslim, že dát jeden inzerat do novin podle lokace, by bylo
> učelnější. Ja než jsem začal chovat včely, sem ani nevěděl, že nejaký ČSV
> existuje a ještě mne překvapilo, že maj aktualizovanej Web....
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20005


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 6. 1. 2007
Re: ČSV uspěl ?? (20001) (20002)

Jedina škoda , že prodejci ze dvora jsou jen na webu
CSV, myslim, že dát jeden inzerat do novin podle lokace, by bylo učelnější.

..........

Místní věci by si měli dělat místní organizace, ZO, OV.
Některé to dělají, jiné ne. Spousta informací se dá dostat zdarma do místních rubrik v novinách, zpravodajích kabelovkách. A inzerce v těchto médiích není tak drahá, aby se na ní místní včelaři, co mají na prodej med a chtějí prodávat složili.
Někde to jde, někde ne. Je to o organizaci - nebo svazu.

Je podivné, že ve struktuře Svazu je všech možných komisí tři pr...... , ale prodeji a propagaci medu tu nemá v merku nikdo. Nejen v centrále, UV, atd, ale asi ji nemají aní ZO a OV.
Kdyby jen koordinovali informace, minimálně cenové informace a předávali dál, vydělali by "na sebe". Nemluvě o tom, že by mohli shromáždit od členů objednávky a nabídky a dosáhnout lepších cen - sklenic, etiket, propagačních létáčků, i medu (něco jiného je nabízet konve, něco jiného tuny do výkupu)atd.

Kde nic není (schopnosti), ani čert nebere, a je zbytečné nadávat že EU nedá.
Když se podíváte na nějaký seznam problémů včelařství v ČR (třeba sjezd)- je tam nějaký seznam - ale jak vznikl? Zeptejte se včelařů co z toho seznamu považují za skutečný problém včelařství!

Viz poslední MV (m.j. skvělé a kvalitní číslo) a reportáž z konference o problémech včelařství. To jsou jen tanečky, protože kdyby se vyhledávaly skutečné problémy, jejich příčiny (do hloubky) a možná řešení, asi by to začalo bolet. Nejen ty nahoře, ale i mnoho nás dole.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20004


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 6. 1. 2007
Re: ČSV uspěl ?? (20001) (20002)

Inzerci v regionálním tisku považuji za vyhozené peníze. Za prvé je jí mnoho a snadno se tudíž ztratí, a kdyby, tak by musel být rozpočet na takovou inzerci docela balík, kvůli účinnosti a opakování dokola.

Ránou do černého považuji doopravdy ovlivnění nejmladší generace, kde u které se zatím hodně fixují vnější vlivy. Dost se mě osobně tč. líbily pohádky a nedá se říci, že by neměly v mém povědomí žádný vliv na další názor na spotřebu medu. Od té doby mi připadala konzumace medu méně neznámá.

Nejen rodičovská péče může ovlivnit názory na konzumaci medu, ale i např. prostředí právě těch jídelen (výzdoba provedená místní ČSV), kde člověk vnímá s chutí nejen jídlo které konzumuje, ale také to, co vidí např. na druhém talíři, za oknem a ta výzdoba.

Je hodně jiných cestiček k budoucímu konzumentovi, a myslím, že je to docela sousto pro ČSV jako celou organizaci. Jen jí přeji, aby nakonec její výhodná pomocná ruka "zdarma" nesbalila předem prašule a nekrachla.(jde o tu uraženou ješitnost schovávající se za světovej název s.r.o. XY)


_gp_
http://vindex.ic.cz
..........
Od: Madra:

> Mno at se snaží :-))) hlavne když se snaží :-)))) Ono hodne lidi kupuje med
> v čuprsuper marketu. Jedina škoda , že prodejci ze dvora jsou jen na webu
> CSV, myslim, že dát jeden inzerat do novin podle lokace, by bylo učelnější.
> Ja než jsem začal chovat včely, sem ani nevěděl, že nejaký ČSV existuje a
> ještě mne překvapilo, že maj aktualizovanej Web....

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20003


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Madra (e-mailem) --- 6. 1. 2007
Re: ČSV uspěl ?? (20001)

Mno at se snaží :-))) hlavne když se snaží :-)))) Ono hodne lidi kupuje med
v čuprsuper marketu. Jedina škoda , že prodejci ze dvora jsou jen na webu
CSV, myslim, že dát jeden inzerat do novin podle lokace, by bylo učelnější.
Ja než jsem začal chovat včely, sem ani nevěděl, že nejaký ČSV existuje a
ještě mne překvapilo, že maj aktualizovanej Web....

Madra


----- Original Message -----
From: "Gustimilián Pazderka" <gupa/=/seznam.cz>
To: <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, January 06, 2007 9:31 AM
Subject: ČSV uspěl ??


Ze zdroje na :
http://www.vetweb.cz/projekt/clanek.asp?pid=2&cid=4383

EU přispívá na propagaci zemědělských a potravinářských výrobků

Jako první z České republiky uspěl se svým projektem v Bruselu Český svaz
včelařů.
----------------------------

Podstatnou součástí žádosti o příspěvek je detailní propagační program.
Zmíněná nařízení určují, jak by měl tento program vypadat, co by měl
splňovat, procedurální záležitosti i postup toho, co následuje po schválení
programu.
Žadatelem může být profesní komora, sdružení, svaz a třeba i odbytová
organizace. Nemůže to být žádná soukromá firma, nesmí se propagovat
konkrétní výrobce, ani privátní známky nebo značky. Kromě výrobků, které
mají komisí uznané označení zeměpisného původu, není možné ani zmiňovat,
odkud propagovaný produkt pochází. Je tedy například nemyslitelné, aby
Brusel finančně podpořil program, který by spotřebitele na našem trhu
nabádal, aby jedli české maso, českého kapra, českou drůbež nebo český med.
...
...........................


Není mi jasné co chce tedy ČSV propagovat, když značka Český med je český
med. :-))
_gp_
http://vindex.ic.cz
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20002


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 6. 1. 2007
ČSV uspěl ??

Ze zdroje na :
http://www.vetweb.cz/projekt/clanek.asp?pid=2&cid=4383

EU přispívá na propagaci zemědělských a potravinářských výrobků

Jako první z České republiky uspěl se svým projektem v Bruselu Český svaz včelařů.
----------------------------

Podstatnou součástí žádosti o příspěvek je detailní propagační program. Zmíněná nařízení určují, jak by měl tento program vypadat, co by měl splňovat, procedurální záležitosti i postup toho, co následuje po schválení programu.
Žadatelem může být profesní komora, sdružení, svaz a třeba i odbytová organizace. Nemůže to být žádná soukromá firma, nesmí se propagovat konkrétní výrobce, ani privátní známky nebo značky. Kromě výrobků, které mají komisí uznané označení zeměpisného původu, není možné ani zmiňovat, odkud propagovaný produkt pochází. Je tedy například nemyslitelné, aby Brusel finančně podpořil program, který by spotřebitele na našem trhu nabádal, aby jedli české maso, českého kapra, českou drůbež nebo český med. ...
...........................


Není mi jasné co chce tedy ČSV propagovat, když značka Český med je český med. :-))
_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20001


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

P.K. (195.39.10.34) --- 5. 1. 2007
Re: Lipové fošny (16126) (19991) (19992) (19994) (19998) (19999)

dneska sem dořezal fošny,tak to sem teda zvědavej jak toto dopadne.....,

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 20000


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Honza Jindra (84.244.102.138) --- 5. 1. 2007
Re: Lipové fošny (16126) (19991) (19992) (19994) (19998)

Měl bych také zájem, ale chybí mi informace alespoň okresu.
Honza

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19999


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.54) --- 5. 1. 2007
Re: Lipové fošny (16126) (19991) (19992) (19994)

Dám 601,50
.........

601,50 poprvé,
601,50 podruhé,
601,50 potřetí.
Přiklepnuto.

Pepo, pošli Mirkovi adresu, jistě rád dodá nejvyšší nabídce. Kdybych neměl venku 6 kubíků, určitě bych přihodil, je to velmi dobrá cena.
To je tak, když nikdo nezná cenu vlastní práce :-))
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19998


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jan Čáp (e-mailem) --- 5. 1. 2007
Re: ul Farrar (19984) (19985) (19989)

tuším že to je NN čtverec na 12 rámků 448 x 159 mm

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19997


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Krokavec (195.91.64.52) --- 4. 1. 2007
Re: úl Optimál (2300) (2319) (19966)

zašli mi mail, plány Ti pošlem
milan/a/krokavec.sk

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19996


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Emilka Milka (88.100.95.205) --- 4. 1. 2007
FOŠNY

Konečně se našlo v novém roce pár rozumných lidí,kteří tu předchozí a také nesmyslnou debatu která nikam nevede těmi fošnami odlehčili,díky za to.Jinak je zapotřebí podle mne Radimovi /3.1.-konduktivita medu-/ vyslovit pochvalu za jeho kritický postoj k pisateli,který se zatím učí psát na počítači a jak je vidět,moc se mu to zatím nedaří.Ale věřme,že časem to zvládne a jeho gramatika se zlepší.
Přeji všem přátelům v naší branži do Nového roku mnoho zdraví,štěstí a hlavně pohodu ve včelaření.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19995


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pepík (212.158.145.2) --- 4. 1. 2007
Re: Lipové fošny (16126) (19991) (19992)

Dám 601,50

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19994


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 4. 1. 2007
Re:212.27.199.39 (19990)

a odkud

Pepann
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Mirek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: 212.27.199.39
> Datum: 04.1.2007 15:18:27
> ----------------------------------------
> Prodám lipové fošny podle Vašeho přání , vysoká kvalita, nabídněte cenu.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19993


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (88.103.157.154) --- 4. 1. 2007
Re: Lipové fošny (16126) (19991)

nabídněte cenu
.....
Kolik je minimální příhoz? Kolik je lot?
Začínám tedy na 600,-Kč. Dá někdo víc?
600 poprvé.
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19992


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Mirek (80.188.41.127) --- 4. 1. 2007
Re: Lipové fošny (16126)

Prodám lipové fošny dle Vašeho požadavku , vysoká kvalita , nabídněte cenu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19991


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Mirek (80.188.41.127) --- 4. 1. 2007
212.27.199.39

Prodám lipové fošny podle Vašeho přání , vysoká kvalita, nabídněte cenu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19990


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 4. 1. 2007
Re:ul Farrar (19984) (19985)

Gusto nezlob se ale takový pocit mám z Tvých příspěvků . Vidíš já nikdy netvrdil že vím všechno proto mne udivil ten název ÚL FARRAR Příkladně anglicky umím tak akorát jist a spat a v těch odkazech byl jen jeden český který mluvil o vlivu tepelné izolace a ne o úlu jako takovém
A ještě k těm adresám TAKOVÉ SPOLEČNOSTI KTERÉ SE ZABÝVAJÍ PODVODNÝM ZISKÁVANÍM ADRES a jejich prodejem je mnoho a nejjednodušší způsob jak k nim přijít je neopatrnost uživatelů internetu a nejčastěji otvírání erotických stránek kde umísťují červy kteří pak vyhledávají v počítačích jakékoli adresy v databázích a bez vědomí majitele je pak odesílají zpět ke svému domovskému počítači
Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Gustimilián Pazderka <gupa/=/seznam.cz>
> Předmět: Re:ul Farrar
> Datum: 04.1.2007 01:20:12
> ----------------------------------------
> To mě pepane udivuje všechno víš, všechno znáš, hlavně jak ubližuje nějakej
> Pazderka ČSV, což není pravda a smýšlíš nesmysly.
>
> Co tak říci Michalovi, že se koukneš a prolistuješ nějaký ročník Včelařství,
> kde máš své odborné informace? A nechovej se jako "amatér".
>
>
> Jinak nejen pro Michala:
>
> Heslo pro Google: Dr. C. L. Farrar
>
> http://www.google.com/search?sourceid=navclient-menuext&ie=UTF-8&q=Dr%2e+C%2e+L%2e+Farrar
>
> _gp_
> http://vindex.ic.cz
>
>
>
>
> Josef.Mensik:
> > To slyším taky poprvé ¨
>
> Od: Michal Seničan
>
> > > V konferencii sa pred nedávnom objavil článok kde sa spomína typ včelieho
> úľa
> > ,
> > > FARRAR.
> > > Môže niekto k tomu podať informáciu ?
> > > M.Seničan
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19989


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Martin (89.103.58.195) --- 4. 1. 2007
Re: Re:pro statutarni organy ZO CSV apod. (19978) (19979) (19981) (19983)

Co napsal R.Polášek je právně správně, je vidět, že autor se orientuje dobře v právu. Snad bych ještě doplnil, že nemusí jít notně o podvod. V obchodním světě jsou tyto nabídky poměrně běžné, je pak na každém subjektu, aby zhodnotil, zda nabídka bude odpovídat jeho očekávanému výsledku. Takto vznikají např. celosvětové databáze hotelů (Hotel Guide) a další. Proto, aby se dala tato nabídka jednoznačně posoudit jako podvod není moc informací.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19988


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Michal Seničan (e-mailem) --- 4. 1. 2007
Re: Re:ul Farrar (19984)

Doplňam môj dotaz : bolo to v konferencii dňa 29.12.2006 a článok znel nasledovne :

< ------------ Pôvodná správa ------------
< Od: XXX <e-mail/=/nezadan>
< Predmet: co to je???
< Dátum: 29.12.2006 22:42:38
< ----------------------------------------
< žádný moderní včelař by nepřesouval včely do tachováku, jediná moderní
< volba je:
< -Farrar (pro intenzivní včelaření)
< -Langstotg (pro extenzivní včelaření)
< -popř. optimal
< -nebo jakýkoli nádstavkový ul alespoň o 10 rámcích a délce rámku nad 40
< (39 je vhodná tak pro slabé a nyvýkoné včely)
<
< S pozdravem (nechci být jmenován ale myslím to dobře)...
<

< ------------ Pôvodná správa ------------
< Od: <Josef.Mensik/=/seznam.cz>
< Predmet: Re:ul Farrar
< Dátum: 03.1.2007 23:41:11
< ----------------------------------------
< To slyším taky poprvé
<
< Pepan
<
< > ------------ Původní zpráva ------------
< > Od: Michal Seničan <Senican/=/seznam.cz>
< > Předmět: ul Farrar
< > Datum: 03.1.2007 23:22:36
< > ----------------------------------------
< >
< > V konferencii sa pred nedávnom objavil článok kde sa spomína typ včelieho úľa
< ,
< > FARRAR.
< > Môže niekto k tomu podať informáciu ?
< > M.Seničan
< >
< >
< >
<
<
<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19987


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 4. 1. 2007
Re:ul Farrar


> > Jinak nejen pro Michala:
> >
> > Heslo pro Google: Dr. C. L. Farrar

Jako další a vhodnější je:

Farrar, C. L.
http://www.google.com/search?hl=cs&q=C.+L.+FARRAR+&lr=


filetype:pdf Farrar, C. L.
http://www.google.com/search?q=filetype:pdf+Farrar,+C.+L.&hl=cs&lr=&start=0&sa=N

Tady v tom druhém odkazu je typický příkaz pro vyhlednávání hesla v pdf souborech na internetu přes vyhledávač Google. Většinou ale je potřeba ale potom alespoň nějakej translator(alespoň u mě) pro snadnějsí překlad. C.L. Farrar se dost častokrát ve světě používá jako zdroj informací.

_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19986


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 4. 1. 2007
Re:ul Farrar (19984)

To mě pepane udivuje všechno víš, všechno znáš, hlavně jak ubližuje nějakej Pazderka ČSV, což není pravda a smýšlíš nesmysly.

Co tak říci Michalovi, že se koukneš a prolistuješ nějaký ročník Včelařství, kde máš své odborné informace? A nechovej se jako "amatér".


Jinak nejen pro Michala:

Heslo pro Google: Dr. C. L. Farrar

http://www.google.com/search?sourceid=navclient-menuext&ie=UTF-8&q=Dr%2e+C%2e+L%2e+Farrar

_gp_
http://vindex.ic.cz
Josef.Mensik:
> To slyším taky poprvé ¨

Od: Michal Seničan

> > V konferencii sa pred nedávnom objavil článok kde sa spomína typ včelieho úľa
> ,
> > FARRAR.
> > Môže niekto k tomu podať informáciu ?
> > M.Seničan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19985


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 3. 1. 2007
Re:ul Farrar

To slyším taky poprvé

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Michal Seničan <Senican/=/seznam.cz>
> Předmět: ul Farrar
> Datum: 03.1.2007 23:22:36
> ----------------------------------------
>
> V konferencii sa pred nedávnom objavil článok kde sa spomína typ včelieho úľa ,
> FARRAR.
> Môže niekto k tomu podať informáciu ?
> M.Seničan
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19984


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 3. 1. 2007
Re: Re:pro statutarni organy ZO CSV apod. (19978) (19979) (19981)

Na ně platí jediný přístup neodpovídat ani negativně oni hned pak vědí ze jsi to četl a o to jim jde, je to jako ze spamem nebo vem větší obálku a neotevřené jim to pošly zpět bez zpáteční adresy a doplatné je opravdu drahé

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Madra <rmsm/=/atlas.cz>
> Předmět: Re: Re:pro statutarni organy ZO CSV apod.
> Datum: 03.1.2007 21:47:12
> ----------------------------------------
> Bohužel je t tak, ale problem je i v samotném úřadu na ochranu údajů....
> Pokud napišete podmět, tak vam napišou, že jsou přetíženy a nestihaji....
>
> aneb, k čemu zakon když je bezzubý... Mi osobně jsme už 10x psaly na
> vydavatelství ridest digest... a kde vzali adresu???? jednoduše z tel.
> seznamu.... měli jsme tam vadně uvedený číslo popisny, proto šel spam snadno
> identifikovat a vysledek???? Minulej tejden opět přistalo v kasliku, že jsme
> vyhrali auto, stačí jen objednat.....
>
> Madra
> ----- Original Message -----
> From: "Gustimilián Pazderka" <gupa/=/seznam.cz>
> To: <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Wednesday, January 03, 2007 9:03 PM
> Subject: Re:pro statutarni organy ZO CSV apod.
>
>
> Od: Jakub Dolínek:
>
> > kouknete na:
> > http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_upozorneni.doc
> > a take:
> > http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_form.jpg
> .........
> Vážení pánové. Omlouvám se předem za tvrdé slova.
>
> Snažil jsem se dotázat a přivést k činnosti lidi na úřadě pro ochranu
> osobních údajů.
>
> ČSV je ohromná databanka údajů a jak samotný úřad, tak také samotné vedení
> ČSV a najaté právní oddělení sdělují stejně, že není nutné organizační
> jednotky vést v takové databázi pro ochranu osobních údajů.
>
>
> Pánové - členi ČSV. Dobře Vám tak, že jste nadmíru spokojeni s takovým
> stavem. Tak může kdokoli zapříčinit legálním způsobem a většinou NEVĚDOMĚ,
> že jsou prodány informace dále . (domnívám se, že v tomto případě jde o
> použité informace, které jsou zapříčíněny fůzí jedné informační společnosti
> s informační druhou)
>
> Takže mě už vůbec nešokuje, že odborné oddělení ČSV nedokáže odpovědět tak,
> aby se proti nechtěněmu španělskému spamu poštou dokázali vyrovnat. SPAM
> BUDE CHODIT DÁLE, PROTOŽE DANÁ ZO NEZRUŠILA SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ,
> KTERÉ BYLY JAKO KONTAKT NA ZO ČSV NĚKDE PRIMÁRNĚ UVEŘEJNĚNY SE SOUHLASEM
> DANÉ ZO. JE SPROSTÉ, ŽE ODBORNÉ ODDĚLENÍ NEOVĚŘÍ STAV KDE A JAK BYLY DANOU
> ŠPANĚLSKOU SPOLEČNOSTÍ INFORMACE O ZO ZÍSKÁNY. ŘEKL BYCH, ŽE ARES BY MĚ V
> KŮŽI INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI NAPADL JAKO POSLEDNÍ, PROTOŽE JDE O JISTOU
> PRÁVNÍ LIKVIDACI TAKOVÉ NADĚJNÉ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI.
>
> VŮBEC ODBORNÉ ODDĚLENÍ ČSV VE SVÉM VYJÁDŘENÍ NEPŘIPUSTILO LEGÁLNOST
> TAKOVÉHO SPAMU A ZANEDBÁNÍ ZE STRANY VEDENÍ DANÉ ZO ČSV, KTERÁ
> !!NEZODPOVÍDÁ!! ZA OSOBNÍ ÚDAJE SVÝCH ČLENŮ, ZO A OV U ÚŘADU OCHRANY
> OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
>
> ZO a vůbec mě nepřekvapuje, že ani "odborné oddělení" neví jak postupovat u
> takového případu s písemným spamem. (kontejner nic neřeší a spíše nepomuže)
>
> Jde o ochranu úřadu, který může pomoci dotčené ZO, ale pohodlnější je přeci
> přesvědčit včelaře a ZOa OV, že nemusí být zařazeny do registru úřadu pro
> ochranu osobních údajů. Pohodlnost se nevyplácí.
>
>
> Takže otázka? Podala daná ZO u úřadu osobních údajů dotaz, že: kde se jakási
> španělská společnost dostala k adrese funkcionáře jisté ZO? Jestli jde o
> podvodné jednání by měl zjistit a uveřejnit jen tento úřad, protože ta
> adresa moha být úplně klidně uveřejněna a se souhlasem o nakládání s údaji
> ZO v např.v databázi iPoint, kde je daná ZO dohledatelná.
>
> (http://ipoint.financninoviny.cz/zakladni-organizace-csv-mesto-touskov.2009106.html)
>
> Čusbus a buďte rozvážní a opatrní s rozdáváním adres po internetu. (za které
> se mnohdy i ochotně v čechách zaplatí viz. ipoint)
>
>
> _gp_
> http://vindex.ic.cz
>
>
>
>
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19983


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 3. 1. 2007
Re:pro statutarni organy ZO CSV apod. (19978) (19979)

a když na orgány svazu nebudeš mít kontaktní adresy ,tak zase budeš prudit něco o zednářských praktikách Asi trpíš chorobou odezdikezdismus a jakmimile slyšíš ČSV naježíš se jako dikobraz a střílíš jedovaté ostny kam se dá Tak už konečně nás přestaň otavovat svými žvásty

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Gustimilián Pazderka <gupa/=/seznam.cz>
> Předmět: Re:pro statutarni organy ZO CSV apod.
> Datum: 03.1.2007 21:04:23
> ----------------------------------------
> Od: Jakub Dolínek:
>
> > kouknete na:
> > http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_upozorneni.doc
> > a take:
> > http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_form.jpg
> .........
> Vážení pánové. Omlouvám se předem za tvrdé slova.
>
> Snažil jsem se dotázat a přivést k činnosti lidi na úřadě pro ochranu osobních
> údajů.
>
> ČSV je ohromná databanka údajů a jak samotný úřad, tak také samotné vedení ČSV a
> najaté právní oddělení sdělují stejně, že není nutné organizační jednotky vést v
> takové databázi pro ochranu osobních údajů.
>
>
> Pánové - členi ČSV. Dobře Vám tak, že jste nadmíru spokojeni s takovým stavem.
> Tak může kdokoli zapříčinit legálním způsobem a většinou NEVĚDOMĚ, že jsou
> prodány informace dále . (domnívám se, že v tomto případě jde o použité
> informace, které jsou zapříčíněny fůzí jedné informační společnosti s informační
> druhou)
>
> Takže mě už vůbec nešokuje, že odborné oddělení ČSV nedokáže odpovědět tak, aby
> se proti nechtěněmu španělskému spamu poštou dokázali vyrovnat. SPAM BUDE CHODIT
> DÁLE, PROTOŽE DANÁ ZO NEZRUŠILA SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, KTERÉ BYLY JAKO
> KONTAKT NA ZO ČSV NĚKDE PRIMÁRNĚ UVEŘEJNĚNY SE SOUHLASEM DANÉ ZO. JE SPROSTÉ, ŽE
> ODBORNÉ ODDĚLENÍ NEOVĚŘÍ STAV KDE A JAK BYLY DANOU ŠPANĚLSKOU SPOLEČNOSTÍ
> INFORMACE O ZO ZÍSKÁNY. ŘEKL BYCH, ŽE ARES BY MĚ V KŮŽI INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
> NAPADL JAKO POSLEDNÍ, PROTOŽE JDE O JISTOU PRÁVNÍ LIKVIDACI TAKOVÉ NADĚJNÉ
> INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI.
>
> VŮBEC ODBORNÉ ODDĚLENÍ ČSV VE SVÉM VYJÁDŘENÍ NEPŘIPUSTILO LEGÁLNOST TAKOVÉHO
> SPAMU A ZANEDBÁNÍ ZE STRANY VEDENÍ DANÉ ZO ČSV, KTERÁ !!NEZODPOVÍDÁ!! ZA OSOBNÍ
> ÚDAJE SVÝCH ČLENŮ, ZO A OV U ÚŘADU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
>
> ZO a vůbec mě nepřekvapuje, že ani "odborné oddělení" neví jak postupovat u
> takového případu s písemným spamem. (kontejner nic neřeší a spíše nepomuže)
>
> Jde o ochranu úřadu, který může pomoci dotčené ZO, ale pohodlnější je přeci
> přesvědčit včelaře a ZOa OV, že nemusí být zařazeny do registru úřadu pro
> ochranu osobních údajů. Pohodlnost se nevyplácí.
>
>
> Takže otázka? Podala daná ZO u úřadu osobních údajů dotaz, že: kde se jakási
> španělská společnost dostala k adrese funkcionáře jisté ZO? Jestli jde o
> podvodné jednání by měl zjistit a uveřejnit jen tento úřad, protože ta adresa
> moha být úplně klidně uveřejněna a se souhlasem o nakládání s údaji ZO v např.v
> databázi iPoint, kde je daná ZO dohledatelná.
>
> (http://ipoint.financninoviny.cz/zakladni-organizace-csv-mesto-touskov.2009106.html)
>
> Čusbus a buďte rozvážní a opatrní s rozdáváním adres po internetu. (za které se
> mnohdy i ochotně v čechách zaplatí viz. ipoint)
>
>
> _gp_
> http://vindex.ic.cz
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19982


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Madra (e-mailem) --- 3. 1. 2007
Re: Re:pro statutarni organy ZO CSV apod. (19978) (19979)

Bohužel je t tak, ale problem je i v samotném úřadu na ochranu údajů....
Pokud napišete podmět, tak vam napišou, že jsou přetíženy a nestihaji....

aneb, k čemu zakon když je bezzubý... Mi osobně jsme už 10x psaly na
vydavatelství ridest digest... a kde vzali adresu???? jednoduše z tel.
seznamu.... měli jsme tam vadně uvedený číslo popisny, proto šel spam snadno
identifikovat a vysledek???? Minulej tejden opět přistalo v kasliku, že jsme
vyhrali auto, stačí jen objednat.....

Madra
----- Original Message -----
From: "Gustimilián Pazderka" <gupa/=/seznam.cz>
To: <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, January 03, 2007 9:03 PM
Subject: Re:pro statutarni organy ZO CSV apod.


Od: Jakub Dolínek:

> kouknete na:
> http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_upozorneni.doc
> a take:
> http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_form.jpg
.........
Vážení pánové. Omlouvám se předem za tvrdé slova.

Snažil jsem se dotázat a přivést k činnosti lidi na úřadě pro ochranu
osobních údajů.

ČSV je ohromná databanka údajů a jak samotný úřad, tak také samotné vedení
ČSV a najaté právní oddělení sdělují stejně, že není nutné organizační
jednotky vést v takové databázi pro ochranu osobních údajů.


Pánové - členi ČSV. Dobře Vám tak, že jste nadmíru spokojeni s takovým
stavem. Tak může kdokoli zapříčinit legálním způsobem a většinou NEVĚDOMĚ,
že jsou prodány informace dále . (domnívám se, že v tomto případě jde o
použité informace, které jsou zapříčíněny fůzí jedné informační společnosti
s informační druhou)

Takže mě už vůbec nešokuje, že odborné oddělení ČSV nedokáže odpovědět tak,
aby se proti nechtěněmu španělskému spamu poštou dokázali vyrovnat. SPAM
BUDE CHODIT DÁLE, PROTOŽE DANÁ ZO NEZRUŠILA SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ,
KTERÉ BYLY JAKO KONTAKT NA ZO ČSV NĚKDE PRIMÁRNĚ UVEŘEJNĚNY SE SOUHLASEM
DANÉ ZO. JE SPROSTÉ, ŽE ODBORNÉ ODDĚLENÍ NEOVĚŘÍ STAV KDE A JAK BYLY DANOU
ŠPANĚLSKOU SPOLEČNOSTÍ INFORMACE O ZO ZÍSKÁNY. ŘEKL BYCH, ŽE ARES BY MĚ V
KŮŽI INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI NAPADL JAKO POSLEDNÍ, PROTOŽE JDE O JISTOU
PRÁVNÍ LIKVIDACI TAKOVÉ NADĚJNÉ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI.

VŮBEC ODBORNÉ ODDĚLENÍ ČSV VE SVÉM VYJÁDŘENÍ NEPŘIPUSTILO LEGÁLNOST
TAKOVÉHO SPAMU A ZANEDBÁNÍ ZE STRANY VEDENÍ DANÉ ZO ČSV, KTERÁ
!!NEZODPOVÍDÁ!! ZA OSOBNÍ ÚDAJE SVÝCH ČLENŮ, ZO A OV U ÚŘADU OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ZO a vůbec mě nepřekvapuje, že ani "odborné oddělení" neví jak postupovat u
takového případu s písemným spamem. (kontejner nic neřeší a spíše nepomuže)

Jde o ochranu úřadu, který může pomoci dotčené ZO, ale pohodlnější je přeci
přesvědčit včelaře a ZOa OV, že nemusí být zařazeny do registru úřadu pro
ochranu osobních údajů. Pohodlnost se nevyplácí.


Takže otázka? Podala daná ZO u úřadu osobních údajů dotaz, že: kde se jakási
španělská společnost dostala k adrese funkcionáře jisté ZO? Jestli jde o
podvodné jednání by měl zjistit a uveřejnit jen tento úřad, protože ta
adresa moha být úplně klidně uveřejněna a se souhlasem o nakládání s údaji
ZO v např.v databázi iPoint, kde je daná ZO dohledatelná.

(http://ipoint.financninoviny.cz/zakladni-organizace-csv-mesto-touskov.2009106.html)

Čusbus a buďte rozvážní a opatrní s rozdáváním adres po internetu. (za které
se mnohdy i ochotně v čechách zaplatí viz. ipoint)


_gp_
http://vindex.ic.cz
Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19981


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 3. 1. 2007
Re: Re:pro statutarni organy ZO CSV apod. (19978) (19979)

Chráněna jsou takzvaná citlivá osobní data - rodná čísla, datumy narození,
zdravotní informace, osobní finanční informace atd. Na druhé straně základní
organizace je ekonomický subjekt a údaje o tomto subjektu, minimálně nějaký
kontakt, zde adresa sídla musí být veřejně přístupné přes příslušný registr.
Nic víc, než tyto kontaktní informace v tom dopise nejsou. A to ještě
logicky správně by v adrese sídla měla být uvedena kontaktní osoba a v
příslušném registru telefon a případně i další kontakty na tuto osobu.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Gustimilián Pazderka" <gupa/=/seznam.cz>
To: <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, January 03, 2007 9:03 PM
Subject: Re:pro statutarni organy ZO CSV apod.


Od: Jakub Dolínek:

> kouknete na:
> http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_upozorneni.doc
> a take:
> http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_form.jpg
.........
Vážení pánové. Omlouvám se předem za tvrdé slova.

Snažil jsem se dotázat a přivést k činnosti lidi na úřadě pro ochranu
osobních údajů.

ČSV je ohromná databanka údajů a jak samotný úřad, tak také samotné vedení
ČSV a najaté právní oddělení sdělují stejně, že není nutné organizační
jednotky vést v takové databázi pro ochranu osobních údajů.


Pánové - členi ČSV. Dobře Vám tak, že jste nadmíru spokojeni s takovým
stavem. Tak může kdokoli zapříčinit legálním způsobem a většinou NEVĚDOMĚ,
že jsou prodány informace dále . (domnívám se, že v tomto případě jde o
použité informace, které jsou zapříčíněny fůzí jedné informační společnosti
s informační druhou)

Takže mě už vůbec nešokuje, že odborné oddělení ČSV nedokáže odpovědět tak,
aby se proti nechtěněmu španělskému spamu poštou dokázali vyrovnat. SPAM
BUDE CHODIT DÁLE, PROTOŽE DANÁ ZO NEZRUŠILA SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ,
KTERÉ BYLY JAKO KONTAKT NA ZO ČSV NĚKDE PRIMÁRNĚ UVEŘEJNĚNY SE SOUHLASEM
DANÉ ZO. JE SPROSTÉ, ŽE ODBORNÉ ODDĚLENÍ NEOVĚŘÍ STAV KDE A JAK BYLY DANOU
ŠPANĚLSKOU SPOLEČNOSTÍ INFORMACE O ZO ZÍSKÁNY. ŘEKL BYCH, ŽE ARES BY MĚ V
KŮŽI INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI NAPADL JAKO POSLEDNÍ, PROTOŽE JDE O JISTOU
PRÁVNÍ LIKVIDACI TAKOVÉ NADĚJNÉ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI.

VŮBEC ODBORNÉ ODDĚLENÍ ČSV VE SVÉM VYJÁDŘENÍ NEPŘIPUSTILO LEGÁLNOST
TAKOVÉHO SPAMU A ZANEDBÁNÍ ZE STRANY VEDENÍ DANÉ ZO ČSV, KTERÁ
!!NEZODPOVÍDÁ!! ZA OSOBNÍ ÚDAJE SVÝCH ČLENŮ, ZO A OV U ÚŘADU OCHRANY
OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ZO a vůbec mě nepřekvapuje, že ani "odborné oddělení" neví jak postupovat u
takového případu s písemným spamem. (kontejner nic neřeší a spíše nepomuže)

Jde o ochranu úřadu, který může pomoci dotčené ZO, ale pohodlnější je přeci
přesvědčit včelaře a ZOa OV, že nemusí být zařazeny do registru úřadu pro
ochranu osobních údajů. Pohodlnost se nevyplácí.


Takže otázka? Podala daná ZO u úřadu osobních údajů dotaz, že: kde se jakási
španělská společnost dostala k adrese funkcionáře jisté ZO? Jestli jde o
podvodné jednání by měl zjistit a uveřejnit jen tento úřad, protože ta
adresa moha být úplně klidně uveřejněna a se souhlasem o nakládání s údaji
ZO v např.v databázi iPoint, kde je daná ZO dohledatelná.

(http://ipoint.financninoviny.cz/zakladni-orga
nizace-csv-mesto-touskov.2009106.html)

Čusbus a buďte rozvážní a opatrní s rozdáváním adres po internetu. (za které
se mnohdy i ochotně v čechách zaplatí viz. ipoint)


_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19980


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 3. 1. 2007
Re:pro statutarni organy ZO CSV apod. (19978)

Od: Jakub Dolínek:

> kouknete na:
> http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_upozorneni.doc
> a take:
> http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_form.jpg
.........
Vážení pánové. Omlouvám se předem za tvrdé slova.

Snažil jsem se dotázat a přivést k činnosti lidi na úřadě pro ochranu osobních údajů.

ČSV je ohromná databanka údajů a jak samotný úřad, tak také samotné vedení ČSV a najaté právní oddělení sdělují stejně, že není nutné organizační jednotky vést v takové databázi pro ochranu osobních údajů.


Pánové - členi ČSV. Dobře Vám tak, že jste nadmíru spokojeni s takovým stavem. Tak může kdokoli zapříčinit legálním způsobem a většinou NEVĚDOMĚ, že jsou prodány informace dále . (domnívám se, že v tomto případě jde o použité informace, které jsou zapříčíněny fůzí jedné informační společnosti s informační druhou)

Takže mě už vůbec nešokuje, že odborné oddělení ČSV nedokáže odpovědět tak, aby se proti nechtěněmu španělskému spamu poštou dokázali vyrovnat. SPAM BUDE CHODIT DÁLE, PROTOŽE DANÁ ZO NEZRUŠILA SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ, KTERÉ BYLY JAKO KONTAKT NA ZO ČSV NĚKDE PRIMÁRNĚ UVEŘEJNĚNY SE SOUHLASEM DANÉ ZO. JE SPROSTÉ, ŽE ODBORNÉ ODDĚLENÍ NEOVĚŘÍ STAV KDE A JAK BYLY DANOU ŠPANĚLSKOU SPOLEČNOSTÍ INFORMACE O ZO ZÍSKÁNY. ŘEKL BYCH, ŽE ARES BY MĚ V KŮŽI INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI NAPADL JAKO POSLEDNÍ, PROTOŽE JDE O JISTOU PRÁVNÍ LIKVIDACI TAKOVÉ NADĚJNÉ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI.

VŮBEC ODBORNÉ ODDĚLENÍ ČSV VE SVÉM VYJÁDŘENÍ NEPŘIPUSTILO LEGÁLNOST TAKOVÉHO SPAMU A ZANEDBÁNÍ ZE STRANY VEDENÍ DANÉ ZO ČSV, KTERÁ !!NEZODPOVÍDÁ!! ZA OSOBNÍ ÚDAJE SVÝCH ČLENŮ, ZO A OV U ÚŘADU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ZO a vůbec mě nepřekvapuje, že ani "odborné oddělení" neví jak postupovat u takového případu s písemným spamem. (kontejner nic neřeší a spíše nepomuže)

Jde o ochranu úřadu, který může pomoci dotčené ZO, ale pohodlnější je přeci přesvědčit včelaře a ZOa OV, že nemusí být zařazeny do registru úřadu pro ochranu osobních údajů. Pohodlnost se nevyplácí.


Takže otázka? Podala daná ZO u úřadu osobních údajů dotaz, že: kde se jakási španělská společnost dostala k adrese funkcionáře jisté ZO? Jestli jde o podvodné jednání by měl zjistit a uveřejnit jen tento úřad, protože ta adresa moha být úplně klidně uveřejněna a se souhlasem o nakládání s údaji ZO v např.v databázi iPoint, kde je daná ZO dohledatelná.

(http://ipoint.financninoviny.cz/zakladni-organizace-csv-mesto-touskov.2009106.html)

Čusbus a buďte rozvážní a opatrní s rozdáváním adres po internetu. (za které se mnohdy i ochotně v čechách zaplatí viz. ipoint)


_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19979


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jakub Dolínek (e-mailem) --- 3. 1. 2007
pro statutarni organy ZO CSV apod.

kouknete na:
http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_upozorneni.doc
a take:
http://www.vcelarstvi.cz/cz/doc/CSV-NOVINKY_Vychytralci_form.jpg


jd
____________________________________-
____________________________________-

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19978


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turcani (62.168.124.222) --- 3. 1. 2007
Re: Dotaz na A . Turčaniho (19945) (19946) (19947) (19948) (19957) (19963) (19975)

Zdravím Antone! Hledal jsem včera pro kamaráda v archivu nějaký článek o chovu matek a při tom jsem narazil na tvůj článek o chovu matek z větších vajíček, který ti vyšel ve Včelárovi a už je to dost dlouho.Zajímalo by mě jestli stále tímto způsobem chováš a jak se to to osvědčilo, hodnoceno s odstupem několika let. Já jsem tento způsob trochu zkoušel hned jak s ním prof. Hejtmánek seznámil veřejnost. Docela se i dařilo, ale na medných výnosech to nebylo znát a proto jsem s ním asi po dvou letech přestal. Od těch dob jsem také alergický na jednoplástové izolátory, které skončily v popelnici. Dnes však chov matek provádím v ležanech v kterých jde vše jednodušeji a pohodlněji. Proto mě zajímá tvůj názor na onen způsob a já bych zase cvičně jednu serii "zkusil. Díky za odpověď. Nejen tobě ale i všem na konferenci hodně zdraví a radosti z chovu včel.
Zdraví R. Stonjek
Ahoj R., pripravujem kompletný článok o chove matiek na podklade získavania hmotnejších vajíčok a tým larvičiek, pretože chov matiek z vajíčka bol dávnejšie zavrhnutý. Hmotnejšie vajíčka získavam pomocou jednoduchého izolátora max. pre položenie 150-200 vajíčok,plástik je jednostranný, najlepšia je vystavaná MS alebo plástik raz zaplodovaný. Je to výhoda pri zhrňovaní nožom steny bunky nad larvičkami, ktoré sa brkom jedinečne odoberajú (24 až 36 hod, prečo, vysvetlím inokedy).
Robustnosť matky je v jej význame dolhodobého kladenia vajíčok a nie v tom ,že včelstvo prináša viac medu. Musíme si uvedomiť jedno (čo tvrdím už niekoľko rokov), mimoriadne výnosy posledných rokov sú zapríčinené jedinečnými teplými rokmi (včela je dieťa slnka), a nie tým že včelári sú lepší od minulosti a ani tým, že máme "jedinečné" úle, majú k dispozícii 6-8 debničiek a pod.
Včelári boli aj v minulosti šikovní a je veľmi mnoho včelárov, ktorí v tých istých úľoch "dorábajú" vysoké znášky tak ako v tých najnovších. Pravda je aj v tejto otázke relatívna.
Už niekoľko rokov chov matiek robím v úľoch ležanoch, tzv.úľ "harmonika" na 32 rámikov,a robím v ňom od získania chovného materiálu, vlastného chovu, dochov MB v tom istom včelstve pri matke., Pre chov mám altánok, so sedadlom a pri ruke čo k chovu potrebujem. Keďže prelarvovanie a odoberanie zav.MB robím každých 5 dní zastrešenie je výhodné, lebo nemôžem si päťdňový cyklus prerušiť. Je to veľmi dobré riešenie. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19977


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

fskalsky (195.113.155.3) --- 3. 1. 2007
Inciativa-i2j-rok s rokem

Vznik -i2j-Jihlava 14.11.2004
Včela Předboj nehospodarila dobre a vedeni CSV na jeji cinnost medohlizelo.Ti clenove /predsednictva/by meli zvazit setrvani ve funkci.UKRK clenum svazu vysvetlit jak se snazila praktikam zabranit.
Vsem clenum CSV predkladame navrh :
Kdo bude navrzen na delegata sjezdu,pred svym zvolenim otevrene a konkretne sdelit jakym zpusob cinnosti a hospodareni bude prosazovat.
1) Pouzivani svazovych prostredku
2) Vyse clenskeho prispevku
3) Vyse nakladu na provoz sekretariatu
4) Delka volebniho obdobi
5) Organisace okresni a krajske ?
6) Program odbytu medu
7) Osvetova prace 8) Kompenzace vcelarum
Otazky nepokryvaji celou problematiku svazu,patri vsak mezi nejnalehavejsi.
Prihlaska : Ve smyslu stanov CSV se pripojuji k otazkam a pripominkam vyslovenym v teto Inciative.Podepsane archy doporucene zasilejte do 31.1.2005 jednomu z mluvcich

Brno 19.2.2005 Porada predsedu okresnich vyboru za pritomnosti vedoucich predstavitelu svazu
...Inciatori petice vychazeli z mylnych a nicim nepodlozenych udaju.Tento Pamflet nenasel pozitivni odezvu-zhodnotil predseda CSV Ludek Sojka. 2005/4/86/

Predseda pozval vyrobce a prodejce vcelarskych pomucek zduraznil ze toto pozvani bylo pripravovano davno pred vznike -i2j-ktere neobjektivne kritizuje svaz,nema toto setkani nic spolecneho a proto,,na ne nebude reagovat/85/

Predseda L.Sojka a tajemnik M.Peroutka
Inciativa-tvrdi,ze s ni predstavitele nechteji jednat.Je pritom zvlastni,ze predsedovi L.Sojkovi nedelalo vubec problem hovorit ve Frystaku 10.4.05 s mluvcim inciativy V.Protivinskym.
Vcelari nenechte se mast falesnymi slovy ! Vedeni nepouziva ani ucelove vedenou propagandu,jez je beznou metodou tech,kteri maji zajem CSV delit jeste lepe uplne zlikvidovat.Nejen /vedeni/casopis Vcelarstvi se nepropujcilo kampani ve veci nizke vykupni ceny medu..K tomu vyborne poslouzil Moderni vcelar.

Redaktor Mgr.P.P. Ctelo by to vice tolerance a naslouchani
Ze strany panu z i2j nejde o argumenty k diskusi,ci projevovani-alternativnosti,ale pouze o sireni prach sprostych lzžíi.

Setkani ve Frystaku ze strany mluvciho i2j Protivinskeho:
predseda L.Sojka kolem mne bez povšimnuti prosel..prisel jsem za nim..zeptal se proc-i2j-je oznaceno za pamflet a proc neodpovida na zasilanou korespondenci.Ludek Sojka se mi vysmal s tim ze neciti potrebu na cokoliv nam odpovidat.

UVCSV 13.8.2005 Schvalil postup predsedy a tajemnika ve vztahu k mluvcim inciativy-i2j-a vyslovil plnou duveru.

Dne 23.2.2006 Probehla jednani PSNV-CZ o dalsi kocepci Moderni vcelar a dalsi zvyseni urovne.Do redakcni rady byli zahrnuti nejen obornici a specialiste,ale i zastupci z UV

Dve Jubilea - 100let od prechodu z uzko-vysokeho ramku na siroko nizkou a 150let organisovaneho vcelarstvi na Morave. V soucasnosti jsme dosahli vrcholu rozhodovani v rukou nekolika jednotlivcu a pasivitu a netecnost clenu ktera dosud v organisaci nebyla.
Jak ziskavaji predseda a tajemnik u clenu presvedceni ze skutecne chteli jednat ?kdyz dosud /2roky/zadnou zminku o tomto tematu nepripustili? Stale to jsou nepodlozene podklady,nejedna se o diskusi ale rozbiti svazu a inciativci jsou Hlavouni a Chytrolini ?
Vsechny jejich vyroky ktere taky nepodlozili a nedopovedeli se obraceji proti nim.Nepouzili ONI ucelovou propagandu a chytrolini a hlavouni jsou na uplne jine strane ?

franta.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19976


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stonjek (213.151.87.17) --- 3. 1. 2007
Dotaz na A . Turčaniho (19945) (19946) (19947) (19948) (19957) (19963)

Zdravím Antone! Hledal jsem včera pro kamaráda v archivu nějaký článek o chovu matek a při tom jsem narazil na tvůj článek o chovu matek z větších vajíček, který ti vyšel ve Včelárovi a už je to dost dlouho.Zajímalo by mě jestli stále tímto způsobem chováš a jak se to to osvědčilo, hodnoceno s odstupem několika let. Já jsem tento způsob trochu zkoušel hned jak s ním prof. Hejtmánek seznámil veřejnost. Docela se i dařilo, ale na medných výnosech to nebylo znát a proto jsem s ním asi po dvou letech přestal. Od těch dob jsem také alergický na jednoplástové izolátory, které skončily v popelnici. Dnes však chov matek provádím v ležanech v kterých jde vše jednodušeji a pohodlněji. Proto mě zajímá tvůj názor na onen způsob a já bych zase cvičně jednu serii zkusil. Díky za odpověď. Nejen tobě ale i všem na konferenci hodně zdraví a radosti z chovu včel.
Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19975


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Stonjek (213.151.87.17) --- 3. 1. 2007
Dotaz na A . Turčaniho (19945) (19946) (19947) (19948) (19957) (19963)

Zdravím Antone! Hledal jsem včera pro kamaráda v archivu nějaký článek o chovu matek a při tom jsem narazil na tvůj článek o chovu matek z větších vajíček, který ti vyšel ve Včelárovi a už je to dost dlouho.Zajímalo by mě jestli stále tímto způsobem chováš a jak se to to osvědčilo, hodnoceno s odstupem několika let. Já jsem tento způsob trochu zkoušel hned jak s ním prof. Hejtmánek seznámil veřejnost. Docela se i dařilo, ale na medných výnosech to nebylo znát a proto jsem s ním asi po dvou letech přestal. Od těch dob jsem také alergický na jednoplástové izolátory, které skončily v popelnici. Dnes však chov matek provádím v ležanech v kterých jde vše jednodušeji a pohodlněji. Proto mě zajímá tvůj názor na onen způsob a já bych zase cvičně jednu serii zkusil. Díky za odpověď. Nejen tobě ale i všem na konferenci hodně zdraví a radosti z chovu včel.
Zdraví R. Stonjek
R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19974


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Veverka (212.71.138.132) --- 3. 1. 2007
Re: Elánek o medu (19971) (19972)

To máš pravdu, proto jsem psal ty tři tečky... .

PetrVýznam toho článku bude dost diskutabilní. Ale třeba na
http://www.novinky.cz/koktejl/nejlepsi-lek-na-kocovinu-je-toast-s-medem_1053
51_k2jof.html je článek, kterým se dá podpořit prodej medu lidem, co si rádi
přihnou. A je téměř pravdivý.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Petr Veverka"
To: "Včelařský mailing list"
Sent: Wednesday, January 03, 2007 6:40 AM
Subject: Elánek o medu


> Na
>
> http://bleskove.centrum.cz/kuriozity/clanek.phtml?id=29068
>
> je článek o medu... .
>
> Petr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19973


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 3. 1. 2007
Re: Elánek o medu (19971)

Význam toho článku bude dost diskutabilní. Ale třeba na
http://www.novinky.cz/koktejl/nejlepsi-lek-na-kocovinu-je-toast-s-medem_1053
51_k2jof.html je článek, kterým se dá podpořit prodej medu lidem, co si rádi
přihnou. A je téměř pravdivý.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Petr Veverka" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, January 03, 2007 6:40 AM
Subject: Elánek o medu


> Na
>
> http://bleskove.centrum.cz/kuriozity/clanek.phtml?id=29068
>
> je článek o medu... .
>
> Petr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19972


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Veverka (212.71.138.132) --- 3. 1. 2007
Článek o medu

Na

http://bleskove.centrum.cz/kuriozity/clanek.phtml?id=29068

je článek o medu... .

Petr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19971


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 3. 1. 2007
Re: Konduktivita medu

A zopakuj si pravopis. Člověk, který studuje vysokou školu a přitom udělá v
jednom krátkém dopise tolik hrubek, na té škole nemá co dělat, pokud to
nebyl nějaký supervýjimečný úlet. Chce to asi nespoléhat na kontrolu
pravopisu ve Wordu a skutečně ten pravopis znát.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Acek" <b.acek/=/seznam.cz>
To: <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, January 02, 2007 9:15 PM
Subject: Re: Konduktivita medu


> bakaláři, MYSLI a VYMÝŠLEJ
> ----- Original Message -----
> From: Jarek <terezka2004/=/quick.cz>
> To: V?ela?sk? mailing list <vcely/=/v.or.cz>
> Sent: Tuesday, January 02, 2007 7:56 PM
> Subject: Re: Konduktivita medu
>
>
> > Děkuji všem co přispěli do diskuze,ani jsem to nečekal.Píši,nebo mám
psát
> > na toto téma bakal. práci.Vaše připomínky a diskuze jsou perfektní a rád
> si
> > přečtu všeco o této problematice víte.Ještě by mne zajímalo zda by bylo
> > možné vymislet přístroj na přímé mněření bez nut¨nosti ředit a td.Až
tuto
> > práci dodělám rád se podělím.
> > Ještě jednou díky jsem opravdu mile překvapen.
> > Jarek.
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19970


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Acek (e-mailem) --- 2. 1. 2007
Re: Konduktivita medu (19168) (19968)

bakaláři, MYSLI a VYMÝŠLEJ
----- Original Message -----
From: Jarek <terezka2004/=/quick.cz>
To: V?ela?sk? mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, January 02, 2007 7:56 PM
Subject: Re: Konduktivita medu


> Děkuji všem co přispěli do diskuze,ani jsem to nečekal.Píši,nebo mám psát
> na toto téma bakal. práci.Vaše připomínky a diskuze jsou perfektní a rád
si
> přečtu všeco o této problematice víte.Ještě by mne zajímalo zda by bylo
> možné vymislet přístroj na přímé mněření bez nut¨nosti ředit a td.Až tuto
> práci dodělám rád se podělím.
> Ještě jednou díky jsem opravdu mile překvapen.
> Jarek.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19969


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jarek (193.165.148.190) --- 2. 1. 2007
Re: Konduktivita medu (19168)

Děkuji všem co přispěli do diskuze,ani jsem to nečekal.Píši,nebo mám psát na toto téma bakal. práci.Vaše připomínky a diskuze jsou perfektní a rád si přečtu všeco o této problematice víte.Ještě by mne zajímalo zda by bylo možné vymislet přístroj na přímé mněření bez nut¨nosti ředit a td.Až tuto práci dodělám rád se podělím.
Ještě jednou díky jsem opravdu mile překvapen.
Jarek.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19968


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 2. 1. 2007
Re: úl Optimál (2300) (2319) (19966)

> Od: Petr M:

> někdo poskitnout rozměry a technicky načrtek tohoto ůlu děkuji
.....
Jde-li přímo tedy o úl Optimal asi nejobsáhlejší informace jsou na webu:

http://www.optimalklub.cz/

... pod odkazem "Dokumentace" jsou pdf soubory, ze kterých lze vytisknout jak náčrtky, tak také podrobná technologie ošetřování._gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19967


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr M. (62.240.178.130) --- 2. 1. 2007
Re: úl Optimál (2300) (2319)

Dobry den chtel bych si pres zimu postvit tento ůl (eurodadan) můžete mi někdo poskitnout rozměry a technicky načrtek tohoto ůlu děkuji

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19966


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(212.158.158.118) --- 2. 1. 2007

medomet

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19965


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonin PRIDAL (e-mailem) --- 2. 1. 2007
Re: Včelí pravěk (19814)

K tomuto článku si dovoluji pro zájemce napsat několik širších souvislostí.
Nález včely v jantaru v Barmě je velmi významným přínosem pro faktologii
studia fylogeneze včel. Fylogeneze se často opírá o různé logické
předpoklady, které lze ověřit jedině nálezy. Nález v Barmě je jedním z nich
a nesmírně významným i proto, že je velmi zachovalý a lze na něm pozorovat i
obrvení těla.

Klasická teorie datuje vznik včel v souvislosti s objevením se prvních
nektarodárných - kvetoucích rostlin, které se na Zemi objevily před 80 mil.
let. Později však bylo konstatováno, že včely jsou ještě starší a jejich
stáří se odhaduje na 120 milionů let. Předpokládá se, že včely se v této
době vyvinuly z předků podobných dnešním vosám a v souvislosti s nástupem
nektarodárných rostlin a tudíž i výskytem výživného pylu přestaly konzumovat
masitou stravu. Do dnešního dne se tato vlastnost dochovala i u vos –
solitérní vosy podčeledi Masarinae – které živí sebe i svůj plod výhradně
pylem a nektarem. A naopak příbuznost včel s kutilkami (Sphecidae)
poukazuje na masožravé vlastnosti společného předka.

Klasická vývojová teorie vzniku včel vycházela především z fosilního nálezu
včely starého 80 mil. let zalitého v jantaru a nalezeného v New Jersey.
Nedávno byl nalezen podobný fosilní nález zalitý v jantaru v dolech severní
Barmy (Hukawng Valley), ale jeho stáří je 100 mil. let. Jde o 3 mm velkou
včelu nazvanou Mellitosphex burmensis. Tak malé rozměry včely poukazují na
dříve konstatovaný předpoklad, že první krytosemenné rostliny kvetly jen
drobnými kvítky. Fosilní preparát je velmi zachovalý a lze proto pozorovat i
některé velmi jemné vnější morfologické znaky. Některé z nich poukazují na
příbuznost s vosami, ale převažují typické znaky včel (např. peříčkovitě
členěné brvy).

Nicméně, ve východní Arizoně byl nedávno objeven fosilní kmen stromu, ve
kterém byl zachován i fosilní zbytek hnízda podobajícímu se hnízdům
dnešních včel. Stáří těchto fosilií je cca 220 mil. let. Jde o nový
poznatek, který znovu otevírá otázku, kdy se tu vlastně včely objevily
poprvé a současně, kdy se tu objevily poprvé kvetoucí rostliny. Protože v
těchto hnízdech nebyla nalezena žádná fosilní včela, nelze tvrdit, že jde o
nález nejstarších včel. Je totiž možné, že dříve žil nějaký hmyz (společný
předek vos a včel), který stavěl podobná hnízda. Každopádně další výzkum v
této oblasti přinese velmi zajímavé poznatky

----- Original Message -----
From: "Richard Baa" <rbata/=/seznam.cz>
To: "VXelaXskX mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, December 27, 2006 10:22 AM
Subject: Veelí pravik


> Zajímavý článek o vývoji, respektive o předcích včel:
> http://www.osel.cz/index.php?clanek=2329&akce=show2

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19964


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 77433 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 19964 do č. 20024)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu