76140

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


A.Turčáni (62.168.124.211) --- 16. 9. 2007
Re: V.D.

Jistě že varroatolerantní včely nebudou ze dne na den! Selekce trvá velmi dlouho. Varroatolerance smysl má, jak například vysvětlíte různá napadení včelstev roztočem? Proč jsou některá včelstva napadená více a některá méně? Je to náhoda nebo je v tom něco víc

Je to skôr náhoda ako naučenie sa včiel ako v odstraňoť klieštiky z úľa. Tá povestná náhoda nás neopúšťa ani v tomto príklade. Npr.dokonalé zbavenia sa V.D. pred nástupom zimy- nie vždy sa to včelárovi podarí, v niektzorom úli zozstane menej v inom viac. Už tu je zárodok toho, prečo je v v niektorom úli menej v inom viac V.D. Tých príčin môže byť viac. Ďalšia- zalietavnie včiel vlastných do cudzích úľov, cudzích včiel do našich úľov a je celkom možné, že tie cudzie včely sú neliečené.
Kladne môže spôsobiť v niektorých včelstvách väčšia prestávka v chove plodu vo včelstve. V prestávka v ošetrovaní včelieho plodu, prestávka aj v rozvoji V.D. Tých možností je nekonečne dlhý rad. Rojenie, oplodnenie novej matky, strata matky, Skorý nástup jari a s tým nástup plodovania, nie všetky včelstvá začínajú začínajú ošetrovať plod na jednom momente, čiže čím viac cyklov-plodokruhov v sezóne vytvorí možnosť skorší rozvoj V.D., tam kde čo i len menej o jeden plodokruh, majú klieštiky menšiu šancu sa rýchlo rozmnožovať.
Keďže dlhé roky robím zber odpadnutých klieštikov a mám ich zaznamenané podľa úľového čísla, môžem porovnávať. Včelstvo s malým počtom klieštikov po dve sezóny, vtretej sezóne odrazu je odpad š až päťnásobný, svdčí to o tom, že nie varrolerancia, ale náhoda. Zmenilo sa to včelstvo za 2 roky geneticky k horšiemu?
Veril by som tomu vtedy, keby skúmané včelstvo-á sa chovalo-i s týmito vlastnosťami po viac rokov, bolo prenesené na iné miesto, vlastne stačilo by preniesť matku a nové včely pochádzajúce od tejto matky, by to mali v "krvi" odstraňvanie klieštika. Včely aj keby sa to naučili, nemôžu ich odovzdávať tieto vlastnosti, pretože žijú krátko. Toto by bol relevantný dôkaz o tom, že sme vyselektovali včely s varrotoleranciou na V.D. Len matka môže prenášať na svojich potomkov dobré a zlé vlastnosti jej dané. Takto pripravené včelstvá by museli po viac rokov dokazovať, či dokážu udržať klieštika na uzde.Až vtedy budem veriť, že sme vyselektovali včelu odolnú na V.D. a to sa ešte nestalo.

Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25047


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Bzzuk (88.101.12.73) --- 16. 9. 2007
Re: V.D.

Anton: Veril by som tomu vtedy, keby skúmané včelstvo-á sa chovalo-i s týmito vlastnosťami po viac rokov, bolo prenesené na iné miesto, vlastne stačilo by preniesť matku a nové včely pochádzajúce od tejto matky, by to mali v "krvi" odstraňvanie klieštika. Včely aj keby sa to naučili, nemôžu ich odovzdávať tieto vlastnosti, pretože žijú krátko. Toto by bol relevantný dôkaz o tom, že sme vyselektovali včely s varrotoleranciou na V.D. Len matka môže prenášať na svojich potomkov dobré a zlé vlastnosti jej dané. Takto pripravené včelstvá by museli po viac rokov dokazovať, či dokážu udržať klieštika na uzde.Až vtedy budem veriť, že sme vyselektovali včelu odolnú na V.D. a to sa ešte nestalo.
---------
Zkuste si přečíst článek: Heritability of the Varroa-specific hygienic behaviour in honey bees (Boecking a kol.)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25048


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu