78125

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Příspěvky do konference:
(nejnovější jsou hned zde nahoře)A.Turčáni (62.168.124.211) --- 9. 9. 2007
Re: GABON (24898) (24905) (24907) (24909) (24941)

mohl byste, prosím, podrobněji popsat způsob, kterým lze vkládat gabon do
budečských zadováků? Ne zcela jsem to z vašeho stávajícího popisu pochopil.
Děkuji

pf

- pri úľoch prístupných zozadu (a je jedno o aký typ úľa ide) je prístup k plodu o niečo zložitejší, ale dá sa prekonať. Včelár si musí overiť či je plodové teleso vpredu pri letáči alebo vzadu, pretože Gabon nemôže byť mimo plodového telesa.

- uličku do ktorej bude vkladať Gabon musí urobiť približne v strede plod. telesa. Aby ulička bola plne funkčná, musí byť široká max.16 mm min. 14 mm

- gabonové dýhy napichne na drôtené "účko" s ušami,aby drôt mohol napichnúť do plástu tak, aby dýha bola od plástu vzdialená 8 mm. Gabony napichne do jednej uličky asi 50 mm od pravej steny úľa a toľko od ľavej.

- aby plástová ulička ostala aj po vložení plástu široká 16 mm (Gabon nesmie byť natlačený na plástové buňky), na tento rámik na bočné latky- loučky rámika vbodne klince - medzerníky, ktoré budú vyčnievať 16 mm a plást zatlačí ku gabonu. Ulička tým bude konštantná a včely ktoré budú prechádzať z jednej alebo druhej strany Gabonu, naberú na seba hubiacu látku a každý akarid, ktorý sa dostane na kontaminovanú včelu sa otrávi a uhynie.
To je celá podstata vloženia Gabonu do úľov zozadu prístupných. Je samozrejmé, že vloženie Gabonu do úľa z vrchu prístupného je to jednoduchšie. Ale len preto nemusíme hneď vyraďovať úle prístupné zozadu zo svojej včelnice. Každý poctivý záujem o včely, vyžaduje aj poctivú prácu aj preto, že včelárenie je tvrdá práca. Ak ju včelár neakceptuje, nebude dlho včeláriť ani v nadstavkových úľoch, ani do tých mu nebudú zadarmo padať pečené holuby, nieto ešte včely med nosiť. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24943


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 9. 9. 2007
Re: FUK2 (24927) (24928) (24929) (24937) (24938)

Díky. Tak to můžou přenášet i ženské, ..ale bez vyvíječe.

----------------------
Petr Forejtek
>u fuk2 píšou 11,4 kg u kompresoru př. Šedivého je udáno 14 kg.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24942


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Forejtek (e-mailem) --- 9. 9. 2007
Re: GABON (24898) (24905) (24907) (24909)

Pane Turčáni,
mohl byste, prosím, podrobněji popsat způsob, kterým lze vkládat gabon do
budečských zadováků? Ne zcela jsem to z vašeho stávajícího popisu pochopil.
Děkuji

pf

----- Original Message -----
From: "A.Turčáni" <anton.turcani/=/gmail.com>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, September 06, 2007 5:39 PM
Subject: Re: GABON


> Některé ZO zpětně vybírají Gabon aby donutili včelaře ho vyndat.
>
> Pred asi 10 rokmi som na túto tému viedol konverzáciu s otcom Gabonu ing.
> Veselým cez časopis Včelár. Pri mojich pozorovaniach som zistil, že Gabon
> je ten najlepší prostriedok v boji proti klieštiku ale sme sa zároveň
> zhodli aj na tom, že Gabon PA 92 ale i PF 90, ako taký je priepustný. Čo
> to znamená priepustný? Po viac rokov som sledoval denný odpad. Po prvej
> 2x12 amplitúde (24 dní) by mal odpad klesnúť k nule čo potvrdila zostupná
> krivka. Po ponechaní Gabonu ďalej, sa krivka znovu začala dvíhať dosiahla
> asi polovičný odpad ako pri prvej krivke a začala znovu klesať k nule. To
> už bolo 48 dní. Pre zvedavosť som odpad V.D. pozoroval ďalej a stalo sa,
> že
> krivka odpadu znovu začala stúpať asi na polovicu minulého odpadu až
> klesla
> k nule (72 dní). Po kontrolnej fumigácie bol odpad vo včelstvách +-2
> klieštiky, čo značí, že Gabon bol účinný, ale až po dlhšej dobe. Pre
> včelára ostáva dilema, rešpektovať predpis, albo ho porušovať?
>
> Po predložení týchto výsledkov Ing.Veselému otcovi Gabonu, ktorý sa
> stotožnil s mojím predpokladom, že GABON JEPRIEPUSTNÝ. Je to možné len
> preto, že niektoré samičky po vyjdení z bunky spolu s liahnucou sa včelou,
> vojdú okamžite do vhodnej bunky s larvou tesne pred jej zaviečkovaním) bez
> toho, aby sa dostala do styku s fluvalinátom alebo acrinatrinom a množí sa
> ďalôej.
> Požiadal som ho, aby sa vyjadril k možnosti či dobu pôsobenia 24-28 dní je
> možné predĺžiť na dvojnásobnú dobu t.j.44-48 dní.
>
> NESÚHLASIL S TÝM najmä z dôvodov, žeby mohlo dochádzať ku kontaminácii
> diela a k predčasnej rezintencii V.D. na tieto látky. Skôr pripustil
> možnosť vkladania do včelstva 3 ks Gabonu maximálne na dobu 28-30 dní.
>
> Myslím si, že takto je to správnejšie a zároveň nepripúšťam možnosť
> častého
> poukazovania včelárov, že Gabon je zlý prípadne nekvalitný. Ja osobne
> najväčšie chyby vidím v tom, že včelári z nepoznania správneho vkladania
> Gabonu do včelstva v správnom čase (koncom 7. a začiatkom 8. mesiaca), na
> správne miesto v minimálnom množstve 2 ks.
>
> Často sa spomínajú úle prístupné zozadu. Áno, tu včelári naozaj robia
> chyby. Najväčšia je, že Gabon neuložia na miesto kde je plod, ale hneď za
> 2-3 plást, kde nie je plod a často i málo včiel. Potom roznášanie hubiacej
> látky včelami po celom úli je nedostatočné až žiadne. Výsledok sa chytro
> ukáže v podobe enormného zaplavenia včelstva parazitom.
>
> Doporučujem, napriek platnej schéme ako a kde vkladať Gabon, aby včelár
> urobil takúto úpravu: Urobil uličku širokú uličku 14-16 mm ( platnička je
> v
> strede uličky a včely ju nemôžu pritmeliť) v STREDE PLODOVÉHO TELESA a
> vložiť Gabon do JEDNEJ uličky asi 5 cm od odkraja plástov!
>
> Prečo do jednej uličky? Tam kde je plod, tam sa často zdržuje i matka,
> ktorá produkuje materskú látku, feromón, ktorý neustále koluje medzi
> včelami v úli a zdržuje v jeden kompaktný celok. V tomto prípade aj
> okrajové včely prichádzajú za ML do stredu úľa, kde sa kontaminujú
> hubiacou látkou a bezpečne hynú. Tento spôsob platí i pre majiteľov úľov
> prístupných zozadu.
>
> Anton
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24941


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turčáni (62.168.124.211) --- 9. 9. 2007
Re: záhadná choroba včiel v USA (24915) (24933) (24939)

Prepáčte za moju nedôslednosť. Omylom sa v kometári objavili riadky (7 riadkov), ktoré by bolo treba vymazať alebo si ich nevšímať. Jenoducho tam nepatria. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24940


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turčáni (62.168.124.211) --- 9. 9. 2007
Re: záhadná choroba včiel v USA (24915) (24933)


Podľa mojich skúseností by takéto kvalitné dielo postavené na UH Ms, nedovolilo k chovu trúdov alebo len v malom množstve a tým k zníženiu rojenia na minimum, lebo chov trúdov vo včelstve vedie vždy pri vhodnom počasí k rojovej nálede.

Kto by vedel dedukovať z obrázkov, či sa jedná o MS z umelej hmoty? Anton
Návrat hore        
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu User photo gallery
turcaniKu komentáru p.M.Václavíka pripájam preklad článku na http//www.osel.cz, aby sa čitateľ mohol presvedčiť, že tento problém je prakticky vyriešný. či je to skutočne tak, ukáže budúcnosť. Anton
       


Za mizení včel v USA může virus

Ani geneticky modifikované plodiny, ani mobilní telefony. Záhadné mizení včel, které postihlo letos na jaře USA má na svědomí virus akutní izraelské paralýzy (IAPV).

Jeffrey Pettis, Bee Research Laboratory, US Department of Agriculture, Beltsville.

Pro morovou ránu amerických včelínů se ujalo označení CCD vzniklé z anglického colony collapse disorder čili nemoc kolapsu včelstev. Postihla 50 až 90% všech komerčně chovaných včelstev. Z postiženého včelstva zmizí během několika dní většina dělnic. Zůstane jen plod, matka a z původně desetitisícových „zástupů“ dělnic jen pár „trosečníků“. V USA vyvolala CCD poplach, protože ekonomický přínos včel se odhaduje ročně na 15 miliard dolarů.

Zvětšit obrázek
Odběr vzorků z včelstva postiženého chorobou CCD.

Intenzivně se pátrá po příčině záhadného onemocnění. V podezření bylo ledacos – komerčně dodávané roztoky pro přikrmování včel, nové pesticidy a dokonce i mobilní telefony, které měly narušit orientaci včel tak, že nenašly cestu domů do úlu. Samozřejmě, že odpůrci GMO dávali mizení včelstev do „jasné souvislosti“ s pěstováním geneticky modifikovaných plodin. Paradoxně však byly chorobou CCD nejméně postiženy ty americké státy, kde je podíl geneticky modifikovaných plodin na polích nejvyšší. Takže by se dalo mnohem úspěšněji spekulovat o „ochranném efektu“ geneticky modifikovaných plodin.

Nejnovější výzkumy naznačují, že na vině je IAPV čili Israeli acute paralysis virus objevený poprvé v roce 2004 u včel v Izraeli. Tým Jeffreyho Pettise z Bee Research Laboratory při americkém ministerstvu zemědělství provedl genetické analýzy včel z včelstev postižených CCD a srovnal je s daty z přečteného včelího genomu. Ze srovnání vypadla „nadbytečná sekvence“, kterou nemocné včely mají a zdravé ji postrádají. Tato sekvence patří viru IAPV.


Zvětšit obrázek
CCD se podivuje náhlým razantním úbytkem dělnic.

Ze třiceti nemocných včelstev měly virus všechny. Z 21 zdravých včelstev měla virus jediná – a ta by zřejmě onemocněla později. Předběžné výsledky také naznačují zdroj nákazy. Virus byl zřejmě zavlečen do USA s včelami importovanými z Austrálie. Australské včely jsou nakažené virem, ale kupodivu jsou „zdravé“ a CCD se u nich neprojevuje. Podle všeho tedy virus působí na včely spolu s dalšími faktory.


Zvětšit obrázek
Včela s roztočem Varroa destructor na hrudi. Virové nákaze mohou snáze podléhat včely napadené roztočem, protože mají oslabený imunitní systém.

Americké včely jsou promořené cizopasným roztočem Varroa destructor a to oslabuje jejich imunitní systém. Australské včely roztočem nakažené nejsou, a tak mohou viru snáze vzdorovat. Americký virus IAPV se svou dědičnou informací poněkud liší od původního izraelského viru a je možné, že je pro včely podstatně nebezpečnější.


Američané zvažují zákaz importu včel z Austrálie. To ale stačit nebude. Virus IAPV se dostává do USA i jinak. Byl odhalen například v mateří kašičce importované z Číny.
Následovat budou pokusy, při kterých vědci experimentálně nakazí včelstva virem IAPV a budou sledovat, zda se u včel projeví CCD. Tím by se stávajícímu podezření dostalo velmi významné podpory.


Podle předního amerického odborníka na chov včel Grega Hunta z Purdue University ve West Lafayette se při potvrzení IAPV jako původce CCD začne šlechtit na odolnost včel proti viru. Nejsnáze by toho šlo podle Hunta zřejmě dosáhnout genetickou modifikací včel.

Pramen: Science, Bee Research Laboratory USDA

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24939


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Forejtek (e-mailem) --- 9. 9. 2007
Re: FUK2 (24927) (24928) (24929) (24937)

u fuk2 píšou 11,4 kg u kompresoru př. Šedivého je udáno 14 kg.

pf

----- Original Message -----
From: "Eman" <e-mail/=/nezadan>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Sunday, September 09, 2007 5:39 PM
Subject: Re: FUK2


>a hmotnost?
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24938


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 9. 9. 2007
Re: FUK2 (24927) (24928) (24929)

a hmotnost?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24937


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (85.132.169.34) --- 9. 9. 2007
Re: Nemá někdo zájem ? (24927) (24928) (24929) (24930) (24931) (24932)

Pravidla konference:
,,Hlavním zastřešujícím tématem této konference by mělo být: včelařské otázky a vše, co s včelařstvím přímo či nepřímo souvisí. Diskutovat je však samozřejmě možno o všem, co se včelařské obce nějak týká. Je zde možné (a žádoucí) uveřejňovat i inzerci a různá oznámení.

Prosíme přispěvatele o zachovávání klidného a zdvořilého tónu diskuse a o věcnost. Zdržte se osobních výpadů apod. Je žádoucí diskutovat spíše „o něčem" než „o někom".

Neposílejte do konference soukromé vzkazy, které se rozpošlou všem přihlášeným účastníkům. Součástí slušného chování na internetové síti je zdržet se zbytečného zatěžování sítě. Pro soukromou korespondenci s účastníkem konference adresujte mail nikoliv do konference, ale na jeho soukromou adresu (v kolonce "Příjemce" nebo "Komu" nechť je v hlavičce takového mailu uvedena soukromá adresa účastníka a nikoliv adresa konference).

Inzeráty a pozvánky
Inzeráty neschovávejte pod nezřetelným subjectem. Pravidlo pro zveřejnění inzerátu v konferenci: první slovo v kolonce "Téma" (u webového rozhraní) nebo "předmět" či "subject" u e-mailového podání nechť je: "Inzerce," a pak následujícím jedním či několika slovy v "Tématu" (předmětu) uvést čeho se inzerát týká - např. "Inzerát - prodám včelstva" (v textu vlastního inzertního příspěvku se pak už můžete rozepsat dle libosti). Tento postup umožní těm, koho inzeráty nezajímají, neotevírat inzertní mail nebo na stručném webovém přehledu konference neotevírat inzertní příspěvek.

To samé platí pro pozvánky. První slovo "Tématu" (předmětu, resp. subjectu) nechť je: "Pozvánka," a pak následujícím jedním či několika slovy, na co zvete - např. "Pozvánka na výstavu v Praze" (v textu samotného příspěvku se pak už můžete rozepsat dle libosti).
,,

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24936


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Novotný (88.100.95.205) --- 9. 9. 2007
Re: Nemá někdo zájem ? (24927) (24928) (24929) (24930) (24931) (24932)

Netřeba se omlouvat za inzert,naopak si myslím,že by bylo záhodno aby tuto cestu začali využívat ti,co to potřebují.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24935


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

pristepak (88.100.95.205) --- 9. 9. 2007
Humpolec slaví 100 let

Letos oslaví Humpolecká organizace 100 leté výročí svého založení.Zasloužili se o to př.Hromádko,učitel v Ml.Břištích př.Bláha ,učitel v Krasoňově,Pokorný zvěrolékař
v Humpolci a zajisté i mnoho dalších,nejmenovaných.

Nedá mi to abych se vrátil o 50 let zpátky,do roku 1957,kdy
Humpolecká organizace slavila 50 výročí svého založení.
V roce 1957 se konalo 6 výborových schůzí a 1 výroční.
Na ní bylo zvoleno představenstvo : předseda př.Digrýn,
místost.př.Radil, jednatel př.Kotal,pastevní referent př.
Košťál,snůškový referent př.Pejšek a př.Tůma,správce budov př. Stehno.Revizoři účtů př.Bartoška,Nápravníková a Průcha.
Okresním důvěrníkem byl zvolen př. Vlček.
Základní organizace měla 360 členů,kteří měli 1849 včelstev
6 JZD měly 78 včelstev.Byly to JZD Plačkov,50 včelstev,
Čejov 7 včelstev, Záhoří 1 včelstvo.Letos začalo JZD Dudín
s 5 včelstmi, Šimanov s 10 včelstmi,Ústí s 5 včelstmi.
Letošní předepsaná dodávka medu pro ZO ČSV HUMPOLEC byla
3221kg , dodáno bylo 3171.-kg.
Knihovna měla 229 svazků,vypůjčeno bylo 60.
V tomto roce byly projednány a schváleny nové stanovy a
včelařský spolek byl přejmenován na Československý svaz
včelařů.
V tomto roce byly konány 2 odborné přednášky a 2 zájezdy.
Byl také proveden zdravotní průzkum celého tehdy bývalého
okresu Humpoleckého a byla zjištěna roztočová nákaza v 15 obcích.Postiženým včelařům byl zdarma poskytnut přípravek
BEF,celkem 54 lahviček v ceně 1836.-Kčs.
Dne 15 června se konala slavnostní schůze na počest 50 let
založení včelařského spolku pro Humpolec a okolí.
Jako čestný host se zůčastnil př.Lisý z Ústředí,který
pozdravil všechny přítomné jménem ústředí a poté předal
vyznamenání zasloužilým členům,Vlčkovi,Tůmovi,Havlovi,
Sukdolákovi,Kubíkovi. Tato slavnostní schůze byla zakončena společným fotografováním.
Kurzy chovu matek byly 2 - př.Havel v Lohenicích
a př.Radil v Želivě,kterému se později soudruzi pomstili.
Čisté jmění ZO HUMPOLEC k 31.12.1957 činilo 46.291.-Kčs
Tolik ze zápisů před 50 léty.
Za těch 50 let se mnoho změnilo,netřeba se zmiňovat o dalších nástupcích ,kteří pokračují ve šlépějích svých zakladatelů a asi to dělají dobře.Co popřát Humpolákům,aby
se jim i nadále vše dařilo tak jako dosud. Emca.Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24934


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (85.132.169.34) --- 9. 9. 2007
Re: záhadná choroba včiel v USA (24915)

Syndrom mizení včel CCD, jež se objevil v USA a v západní Evropě je zajisté záhadná věc. Dodnes se nezjistilo, co způsobuje tento jev. Včely vylétnou z úlu, ale už se nevrátí, mizí neznámo kam, v úle nakonec zůstane hrstka mladušek s matkou a plodem, kterého je často nepoměrně více, než-li přítomných včel. USA investovalo nemalé finanční částky do výzkumu tohoto záhadného jevu.
Zřejmě půjde o kombinaci více jevů ( agresivnější forma nosemózy ( klasická evropská forma nosemózy ( vyvolaná jednobuněčnou houbou Nosema apis ) postihuje včelstva zpravidla v předjaří a na jaře, v létě mizí, nová forma nosemózy postihuje včelstvo po celý rok ), varroáza, viróza, pesticidy, podnebí, nevhodné krmivo,... ) jež nakonec vrcholí vznikem syndromu mizení včel.
Teorie, že CCD způsobuje záření mobilních telefonů, je naprostý nesmysl. Včely se při letu řídí sluncem a ne elektromagnetickými vlnami!!!
Jako nejpravděpodobnější příčinou CCD je označována nová forma nosemózy, rezidua léčiv proti varroáze či pesticidy, jež zkracují životnost včel, bílkovinný doplněk krmení.
Doplnil bych, že významný vliv bude i metoda včelaření, z nich některé mají zřejmý negativní vliv na včelstvo ( včelaření se slabými včelstvy, nehygienické podmínky, ,,americké,, kočování ).
Jsem zvědav, který(é) jev(y) se nakonec ukáže(ou) jako faktor(y) způsobující CCD.

zdravím...M. Václavek
Racionalizaci zdar!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24933


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pepa (90.176.2.8) --- 9. 9. 2007
Nemá někdo zájem ? (24927) (24928) (24929) (24930) (24931)

Byl jsem požádán starší paní, která má 10 včelstev, že ty nechá za symbolickou cenu z důvodu svého věku. Jedná se o rámkovou míru 39x24 a v současné době nakrmené. Dále je k mání medomet, vařák a veškeré další zařízení. Je to Karlovarsko a pokud by byl zájem mimo kraj, veterinární povolení doloží před převozem. Další dotaz možný na telefonu 602 835 780.
O m l o u v á m se Vám všem, že tuto rubriku využívám jako inzerci.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24932


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pepík (81.0.194.114) --- 8. 9. 2007
Re: FUK2 (24927) (24928) (24929) (24930)

Když pošlete e mail adresu obratem dodám obrázky.
hitzel.db/=/seznam.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24931


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pepík (81.0.194.114) --- 8. 9. 2007
Re: FUK2 (24927) (24928) (24929)

No to je otázka do pranice,samozřejmě stejná také 20 tisíc.Vždyt je na to dotace!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24930


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Forejtek (e-mailem) --- 8. 9. 2007
Re: FUK2 (24927) (24928)

a cena?

----- Original Message -----
From: "Pepík" <e-mail/=/nezadan>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Saturday, September 08, 2007 8:22 PM
Subject: Re: FUK2


> Když jsem toto zařízení viděl,řekl jsem tak tohle a 20 tisíc korun? V
> žádném případě! Náhoda přinesla pana Šedivého na sezení OV v Příbrami a
> přinesl sebou obdobnou konstrukci kompresoru,ale se čtyřdobým motorem
> Honda
> a vynikajícím dílenským zpracování.Na požádání nám dokonce agregát dovezl
> a
> půjčil.Celý agregát je bezvadný plně funkční,motor naprosto spolehlivý
> čtyřtakt tichý.Nemá chybu,v současné době čekáme na jeho dodání.
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24929


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pepík (81.0.194.114) --- 8. 9. 2007
Re: FUK2 (24927)

Když jsem toto zařízení viděl,řekl jsem tak tohle a 20 tisíc korun? V žádném případě! Náhoda přinesla pana Šedivého na sezení OV v Příbrami a přinesl sebou obdobnou konstrukci kompresoru,ale se čtyřdobým motorem Honda a vynikajícím dílenským zpracování.Na požádání nám dokonce agregát dovezl a půjčil.Celý agregát je bezvadný plně funkční,motor naprosto spolehlivý čtyřtakt tichý.Nemá chybu,v současné době čekáme na jeho dodání.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24928


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Petr Forejtek (e-mailem) --- 8. 9. 2007
FUK2

Prosím o vaše zkušenosti a doporučení s agregátem (oleo-mac/MK4) FUK2.
Děkuji

pf

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24927


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

zdenek (82.100.43.4) --- 8. 9. 2007
kradezi vcelstev pribyva

Dvaapadesát úlů včetně včelstev ukradl neznámý zloděj včelaři ze Znojemska, který u obce Višnová umístil svůj pojízdný včelín. K lupu přibral i závěsná koncová světla a dva výstražné trojúuhelníky. Škoda činí 133 tisíc korun.

Zdroj: dnenší Právo

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24926


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 7. 9. 2007
DULEZITE PRO JM _ Narizení KVS pro Jihomoravsky kraj 8_2007

Změna je hlavně s přibívajícím novým ohniskem ještě v možnosti vybrat možnost odevzdávání vzorků.(asi dle domluvy jednotlivých OV s inspektoráty) Minulý sběr měli byl nadvakrát povinně a nemohl být proveden součastně.

Momentálně od vyhlášky 3 pro JM kraj je na výběr ...(viz stará vyhláška z r. 2006 -
http://www.svscr.cz/index.php?art=1704 )

...A nová a jako jediná z morových platná pro JM:

http://www.svscr.cz/index.php?art=2369
------------
Z nové 8/2007
Čl. 3

Vyšetření zimní měli
Na všech stanovištích včelstev v katastrech obcí ochranného pásma, se provádí kontrola nákazy laboratorním vyšetřením směsných vzorků zimní měli podle následujících zásad:

-K vyšetření se odebírají směsné vzorky měli z každého stanoviště samostatně a to jeden vzorek od deseti včelstev.

Vzorky se odebírají buď

za týden až 10 dnů po posledním ošetření včelstev proti varroáze. Odběry je třeba provést a vzorky odeslat k laboratornímu vyšetření nejpozději do 10. 1. 2008 nebo

jako společný vzorek k současnému vyšetření na varroázu a mor včelího plodu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24925


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Perník (90.176.186.153) --- 7. 9. 2007
Re: Nadmern? pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897) (24901) (24908) (24912) (24913) (24916) (24922)

Já se osobně ně angažuji v ČSV a neznám jediného člověka který by plácal stejné nesmysly jako ty ČINNOSTÍ UV SPOČÍVÁ JEN V RÁMCOVÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ VĚCÍ A
-----
Ještě se k tomu vracím.
Přečetl jsem si svůj původní příspěvek ještě jednou.
O UV a ČSV jsem se tam ani neotřel.

Jen jsem vyjádřil svůj (liberální) názor, že zákony se mají dodržovat. (A proto jich má být co nejmíň, jinak by to nešlo dodržovat)

Mám včely a mám zodpovědnost a povinosti! Ne důvěrníka, který je za mě bude plnit a starat se za mě o všechno.

Je to dobrovolný závazek. A zvláště u včel. Protože ty létají mimo naší zahradu. U králíkůl a krav - budiž, je to každýho věc a pokud vynechám hmyz jako přenašeče nákazy, je to otázky té zahrady.
Ale u včel je to věc kolektivní bezpečnosti. A jeden může ohrozit "sousedy" na kilometry daleko. A na opak.
Včely můžu spálit i kvůli problému několik kilometrů ode mě.

A tenhle problém za mě nevyřeší ČSV. Může k řešení přispět.
Ale v tomhle si myslím, že to při sebelepší vůli nevyřeší. Stačí jedno neregistrované (a neléčené)stanoviště a je to v háji. A říkám neregistrovyný včelař, ne neorganizovaný. Protože si myslím, že těch neorganizovaných bude přibývat.
Takže bude třeba spíše spolehát na zákon, než na stanovy.
Pokud je pravda, že byl zvýšen členský příspěvek ze 150 na 200Kč, tak mylím, že počet členů se značně zmenší.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24924


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 7. 9. 2007
Oslavy 100 let organizovaného včelařství na Přeloučsku

Zveme Vás na oslavy do Břehů u Přelouče, v hospodě Na křižovatce. Unikátní muzejní exponáty, celodřevěný medomet, ochutnávky a prodej medovin a další atrakce a k tomu dostatek včelařských nadšenců.

http://ovcsvpardubice.blog.cz/0708/oslavy-100-let-organizovaneho-vcelarstvi-na-preloucsku
http://ovcsvpardubice.blog.cz/

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24923


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 7. 9. 2007
Re: Nadmern? pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897) (24901) (24908) (24912) (24913) (24916)

Tak už znáš teď jednoho, taky se trošku angažuju a ty "nesmysly" považuju za část pravdy. Asi jsou všude lidé různí.
-------------
Pepan:
>Já se osobně ně angažuji v ČSV a neznám jediného člověka který by plácal stejné nesmysly jako ty,....

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24922


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

jiří (85.70.42.139) --- 7. 9. 2007
Matky

Přátelé, jestli máte někdo zájem o matky - celkem 8 - - zavolejte na tel. 608 023 192. Objednal jsem si jich poněkud více, než potřebuji. Značené, cena 120 Kč + poštovné (ani nevím kolik je to).
Jiří

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24921


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.52) --- 7. 9. 2007
Re: Nadmern? pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897) (24901) (24908) (24912) (24913) (24916)

Já se osobně ně angažuji v ČSV a neznám jediného člověka který by plácal stejné nesmysly jako ty ČINNOSTÍ UV SPOČÍVÁ JEN V RÁMCOVÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ VĚCÍ A HLAVNÍ ČINNOST JE NA ZO A TAKÉ MÁ K TOMU DOSTATEČNÉ PRAVOMOCI A POKUD NEJSI S JEJÍ PRACÍ SPOKOJEN NABÍDNI JIM SVOJI POMOC

Pepan
-------
A to si mám přidělit 90 hlasů a přehlasovat je? :-)

Když většina rozhodne, že mor 3km od hranice ZO není problém a předseda odmítne na moji výzvu svolat schůzi výboru (a to jsem byl v té krátké době členem výboru ZO i OV) a na OV mi řeknou, že ČSV tam není pro zdraví včel ale pro zájmovou činnost.

A nakonec mají pravdu. Na zdraví včel je tady SVS.

To je o té většině, co jí to vyhovuje.
A mají na to právo, jsou ve většině.

Proto si myslím, že je třeba tlačit na dodržování zakonů.
A bude to bohatě stačit.
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24920


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 7. 9. 2007
Re: Nadmern? pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897) (24901) (24908) (24912) (24913) (24916) (24918)

Radim Polášek:
>Pozoroval jsem to třeba u myslivců, ono všichni myslivci v organizaci využívají jednu honitbu, takže chyby vedení se bytostně dotýkají všech myslivců v organizaci, zatímco včelaři mají svoje včely každý sám.<
....
To jo, ale pastvu a nemoci mají společné.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24919


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polášek (e-mailem) --- 7. 9. 2007
Re: Nadmern? pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897) (24901) (24908) (24912) (24913) (24916)

Jediná cesta, jak rychle zlepšit činnost nějaké ZO zespodu bude v 99 %
případů jedině dát dohromady většinu s těmi novými názory a stávající vedení
svrhnout. Ale to u včelařů na 99 % nehrozí, už z principu včelaření jakožto
individuálního koníčka většina včelařů takové kroky nedělá. Pozoroval jsem
to třeba u myslivců, ono všichni myslivci v organizaci využívají jednu
honitbu, takže chyby vedení se bytostně dotýkají všech myslivců v
organizaci, zatímco včelaři mají svoje včely každý sám.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: <Josef.Mensik/=/seznam.cz>
To: <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Friday, September 07, 2007 9:38 AM
Subject: Re: Nadmern? pocet roztocu letos


Já se osobně ně angažuji v ČSV a neznám jediného člověka který by plácal
stejné nesmysly jako ty ČINNOSTÍ UV SPOČÍVÁ JEN V RÁMCOVÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ VĚCÍ
A HLAVNÍ ČINNOST JE NA ZO A TAKÉ MÁ K TOMU DOSTATEČNÉ PRAVOMOCI A POKUD
NEJSI S JEJÍ PRACÍ SPOKOJEN NABÍDNI JIM SVOJI POMOC

Pepan

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24918


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 7. 9. 2007
Re:z?hadn? choroba v?iel v USA (24915)

Tady se ukazuje , že alespoň v jednom bodu mají pravdu antiglobalisti ,6e přesun lidí, tovaru, potravin a zvířat po Zemi probíhá příliš rychle a právě to má za následek nekontrolovatelné šíření nemocí a škůdců a jiné katastrofy v biologických oblastech

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Apis <apis.fv/=/zoznam.sk>
> Předmět: z?hadn? choroba v?iel v USA
> Datum: 07.9.2007 09:29:21
> ----------------------------------------
> Masovým vrahom včiel bol zrejme vírus
>
> 7. septembra 2007 7:30 Miroslav Vajs, denník Pravda
> Počas jari a leta obchádzal úle amerických včelárov záhadný zabijak včiel.
> Z úľov plných medu zmizli včely bez stopy a osamotenú kráľovnú ostalo
> chrániť iba niekoľko mladých robotníc, ktoré ešte nevedeli zberať nektár.
> Záhadný úhyn včelstiev postihol v USA 50 až 90 percent komerčných
> chovateľov včiel. V bezprostrednom okolí úľov
> sa však nijaké mŕtve včely nenašli.       
> Smrteľnú pandémiu malo údajne spôsobiť žiarenie z mobilných telefónov,
> postrek oblakov chemikáliami na vyvolanie dažďa či klimatické zmeny. Vedci
> však tieto hypotézy zamietli a ponúkli triezvejšiu odpoveď na túto hádanku.
> "Podľa nášho rozsiahleho výskumu masívny kolaps kolónií včiel spôsobil
> akútny paralyzačný vírus IAPV," uviedol v štúdii, ktorú zverejnil časopis
> Science, W. Ian Lipkin z Centra imunológie a infekcií pri Columbia
> University v New Yorku. "Naším ďalším krokom bude zistiť, či sám tento
> vírus je zodpovedný za úhyn včiel, alebo sa dokázal presadiť v súčinnosti s
> ďalšími faktormi, ako sú mikróby či toxíny," dodal Lipkin.
> Záhadný a rýchly úhyn včelstiev postihol najmä USA, objavil sa však aj v
> západnej Európe. Na Slovensku takéto prípady zaznamenané neboli. V Amerike
> je včelárstvo lukratívny biznis. Včelári s úľmi cestujú po krajine a za
> poplatok zastavujú pri poliach farmárov a nechajú včely, aby opelili
> pestované rastliny. Záhadný úhyn včiel, ktorý sa prvý raz objavil už v roku
> 2003, preto spôsobil niektorým americkým farmárom veľké straty. Ľudia si
> tak spomenuli na slová Alberta Einsteina, ktorý povedal, že štyri roky po
> tom, čo zahynie posledná včela, zahynie aj ľudstvo.
> Vedcom pri výskume pomohlo to, že počas minulého roka sa podarilo vylúštiť
> genetický kód včely medonosnej. Aby našli príčinu kolapsu kolónií, použili
> technológiu rapídneho čítania genómu a zostavili zoznam všetkých
> mikroorganizmov, ktoré na včelách žijú. Vyšetrovanie ich zaviedlo aj k
> testovaniu želatíny, ktorá sa do USA dováža z Číny a používa sa na kŕmenie
> včelích lariev pri zakladaní nových včelstiev. Po štatistickom porovnaní
> všetkých vzoriek z úľov a dovážaných tovarov a včiel zistili, že masívny
> úhyn včiel súvisí s vírusom IAPV.
> "Výsledky výskumu nás naviedli správnym smerom. Neveríme však, že vírus
> IAPV je v tom sám. Predpokladáme, že úhyn súvisí s ďalšími faktormi, ako je
> zlá výživa včiel, vystavenie pesticídom a rôznym parazitom," uviedol
> spoluautor štúdie Jeffrey Pettis, ktorý chce výskum zamerať na včely, ktoré
> sa zdajú byť proti vírusu odolné.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24917


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 7. 9. 2007
Re: Nadmern? pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897) (24901) (24908) (24912) (24913)

Já se osobně ně angažuji v ČSV a neznám jediného člověka který by plácal stejné nesmysly jako ty ČINNOSTÍ UV SPOČÍVÁ JEN V RÁMCOVÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ VĚCÍ A HLAVNÍ ČINNOST JE NA ZO A TAKÉ MÁ K TOMU DOSTATEČNÉ PRAVOMOCI A POKUD NEJSI S JEJÍ PRACÍ SPOKOJEN NABÍDNI JIM SVOJI POMOC

Pepan> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Karel <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Nadmern? pocet roztocu letos
> Datum: 07.9.2007 08:35:03
> ----------------------------------------
> Eman:
> Cesta je zlepšit práci spolku.
> ---------
> To je stará pohádka o tom, jak si kapři vypouštějí rybník.
> ---
> Masová je zde zatím ČSV.
> I kdyby se změnily stanovy a zpružnila výměna lidí i informací tak je zde
> demokracie a většina.
> A následující skupiny tvoří naprostiou většinu:
> - léčení včel je na ...., má se to nechat přírodě
> - v zimě se do včel nechodí
> - včely mám na dotace a rojů na náhradu úbytku mám dost
> - stačí když si léčím já a nikdo mi do toho nemluví
> - co je mi do druhých
> - včely má tatítek, mám je po tatínkovi, jsou tam v těch úlech samy a nikdo
> se o ně nestará a přesto tam pořád jsou
>
> V podstatě ta skupina, která se dá charakterizovat že otevírá jen
> Včelařství číslo 7, tvoří většinu, která za guláš odhlasuje cokoli, jen
> když bude mít klid. A proto to tak vše vypadá. Zatím.
> Osobně si myslím, že postupně dochází ke generační výměně a problém časem
> takzvaně vyhnije. Bohužel cena za čas ztracený vyhnitím bude zamoření ČR
> populací rezistentních roztočů.
> Bohužel, lid to tak chtěl, jak jsem si tak nedávno připoměl při listování
> staršími časopisy.
>
> Karel
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24916


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Apis (195.28.88.26) --- 7. 9. 2007
záhadná choroba včiel v USA

Masovým vrahom včiel bol zrejme vírus

7. septembra 2007 7:30 Miroslav Vajs, denník Pravda
Počas jari a leta obchádzal úle amerických včelárov záhadný zabijak včiel. Z úľov plných medu zmizli včely bez stopy a osamotenú kráľovnú ostalo chrániť iba niekoľko mladých robotníc, ktoré ešte nevedeli zberať nektár. Záhadný úhyn včelstiev postihol v USA 50 až 90 percent komerčných chovateľov včiel. V bezprostrednom okolí úľov
sa však nijaké mŕtve včely nenašli.
Smrteľnú pandémiu malo údajne spôsobiť žiarenie z mobilných telefónov, postrek oblakov chemikáliami na vyvolanie dažďa či klimatické zmeny. Vedci však tieto hypotézy zamietli a ponúkli triezvejšiu odpoveď na túto hádanku.
"Podľa nášho rozsiahleho výskumu masívny kolaps kolónií včiel spôsobil akútny paralyzačný vírus IAPV," uviedol v štúdii, ktorú zverejnil časopis Science, W. Ian Lipkin z Centra imunológie a infekcií pri Columbia University v New Yorku. "Naším ďalším krokom bude zistiť, či sám tento vírus je zodpovedný za úhyn včiel, alebo sa dokázal presadiť v súčinnosti s ďalšími faktormi, ako sú mikróby či toxíny," dodal Lipkin.
Záhadný a rýchly úhyn včelstiev postihol najmä USA, objavil sa však aj v západnej Európe. Na Slovensku takéto prípady zaznamenané neboli. V Amerike je včelárstvo lukratívny biznis. Včelári s úľmi cestujú po krajine a za poplatok zastavujú pri poliach farmárov a nechajú včely, aby opelili pestované rastliny. Záhadný úhyn včiel, ktorý sa prvý raz objavil už v roku 2003, preto spôsobil niektorým americkým farmárom veľké straty. Ľudia si tak spomenuli na slová Alberta Einsteina, ktorý povedal, že štyri roky po tom, čo zahynie posledná včela, zahynie aj ľudstvo.
Vedcom pri výskume pomohlo to, že počas minulého roka sa podarilo vylúštiť genetický kód včely medonosnej. Aby našli príčinu kolapsu kolónií, použili technológiu rapídneho čítania genómu a zostavili zoznam všetkých mikroorganizmov, ktoré na včelách žijú. Vyšetrovanie ich zaviedlo aj k testovaniu želatíny, ktorá sa do USA dováža z Číny a používa sa na kŕmenie včelích lariev pri zakladaní nových včelstiev. Po štatistickom porovnaní všetkých vzoriek z úľov a dovážaných tovarov a včiel zistili, že masívny úhyn včiel súvisí s vírusom IAPV.
"Výsledky výskumu nás naviedli správnym smerom. Neveríme však, že vírus IAPV je v tom sám. Predpokladáme, že úhyn súvisí s ďalšími faktormi, ako je zlá výživa včiel, vystavenie pesticídom a rôznym parazitom," uviedol spoluautor štúdie Jeffrey Pettis, ktorý chce výskum zamerať na včely, ktoré sa zdajú byť proti vírusu odolné.


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24915


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 7. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897) (24901) (24908) (24912)

Ono to tak přeci nějak nastaveno ale je.
Spolupráce SVS s ČSV a navíc i ti léčitelé (komis, důvěrníci) A návrat těch peněz(cca70%) s SZIF je také možná.

Problém je "stáří" organizace a stále probíhající aktuální změny. Napříkladu také mohu říci, že i ti nejvyšší funkcionáři v ZO často ani neví jak pořídit výhodně pro ZO vyvíječe, kompresory atd. Dost tedy v tomto hrajou roli úplně jiné aspekty. Hlavně si myslím, že by mělo Včelařství hodně polevit ze své splácané "profesionální" podoby a dát se směrem přehledného doslova černobílého návodu na zásadní otázky a odpovědi. Tak to bývalo a nevím jestli tomu tak je i dnes.(články totiž nejsou online)

Eman:
>Stálo by to víc, fungovalo by to hůř a k tomu 50000 naštvaných lidí. Stačí se podívat, jak funguje policie. Cesta je zlepšit práci spolku.<

Karel:
>>Ta by si za ně domluvila spolupráci se stávajícími důvěrníky, normálně by je nějak zaplatila, podobně jako platí a zmocňuje prohlížitele.<<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24914


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.52) --- 7. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897) (24901) (24908) (24912)

Eman:
Cesta je zlepšit práci spolku.
---------
To je stará pohádka o tom, jak si kapři vypouštějí rybník.
---
Masová je zde zatím ČSV.
I kdyby se změnily stanovy a zpružnila výměna lidí i informací tak je zde demokracie a většina.
A následující skupiny tvoří naprostiou většinu:
- léčení včel je na ...., má se to nechat přírodě
- v zimě se do včel nechodí
- včely mám na dotace a rojů na náhradu úbytku mám dost
- stačí když si léčím já a nikdo mi do toho nemluví
- co je mi do druhých
- včely má tatítek, mám je po tatínkovi, jsou tam v těch úlech samy a nikdo se o ně nestará a přesto tam pořád jsou

V podstatě ta skupina, která se dá charakterizovat že otevírá jen Včelařství číslo 7, tvoří většinu, která za guláš odhlasuje cokoli, jen když bude mít klid. A proto to tak vše vypadá. Zatím.
Osobně si myslím, že postupně dochází ke generační výměně a problém časem takzvaně vyhnije. Bohužel cena za čas ztracený vyhnitím bude zamoření ČR populací rezistentních roztočů.
Bohužel, lid to tak chtěl, jak jsem si tak nedávno připoměl při listování staršími časopisy.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24913


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 7. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897) (24901) (24908)

Vypadá to na pohled hezky, ale nevěřím v organizační schopnosti a zájem SVS. Nestíhají ani to nejnutnější. Stálo by to víc, fungovalo by to hůř a k tomu 50000 naštvaných lidí. Stačí se podívat, jak funguje policie. Cesta je zlepšit práci spolku.

_______________________________-
Karel:
Osobně si myslím, že než dotovat léčivo (u nás v ČR poměrně směšná částka) tak bych ty peníze přesunul na veterinu. Ta by si za ně domluvila spolupráci se stávajícími důvěrníky, normálně by je nějak zaplatila, podobně jako platí a zmocňuje prohlížitele.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24912


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (213.29.160.5) --- 6. 9. 2007
Re: konstrukce úlu a léčení (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24858) (24884) (24886) (24890)

To je sice ,,hezké,,, ale nic to nemění na tom, že v nástavkových úlech ( zvláště v nízkonástavkových úlech ) je při promyšlené metodice nejvyšší možná produktivita práce ( čas na výrobu daného množství medu je nejnižší )!!!!!!!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24911


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 6. 9. 2007
Re: GABON (24898) (24905) (24906)

>Co tam u vás Gusto blbnou.<

Ono je to složité a je to o lidech. Říkám si, že kvůli tomu neléčení bych se i vrátil do ČSV, abych měl větší vliv nato, co se tady děje.

Také jsem zrovna řešil a ještě se pokusím o komunikaci s jedním předsedou ZO,(ostatní ZO si už na mne snad "zvykly") která má snad 8 členů a která snad ani už nefunguje protože je jim zatěžko vydat nějaké potvrzení. Ani bych to tady nevytahoval, ale jestli Tě někdo bude obviňovat křivě z toho, že neléčíš a neodevzdáváš vzorky a nakonec jedeš kolem jeho zazimovaných cca 25 a vyzimovaných 4 a k tomu je to ještě učitel včelařství, tak musíš zde být nachystán neustupovat. Jinak by tě tu asi lehko utahali, kvůli nějakým místním smyšlenkám a výmyslům o Tobě.

A takové smýšlení a "samovláda" je tu občas na denním pořádku a je to občas zde takový místní folklór.

Příště, až se narodím tak budu včelařit na Pardubicku vedle Tvých včelstev. ;-)

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24910


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turčáni (62.168.124.211) --- 6. 9. 2007
Re: GABON (24898) (24905) (24907)

Některé ZO zpětně vybírají Gabon aby donutili včelaře ho vyndat.

Pred asi 10 rokmi som na túto tému viedol konverzáciu s otcom Gabonu ing. Veselým cez časopis Včelár. Pri mojich pozorovaniach som zistil, že Gabon je ten najlepší prostriedok v boji proti klieštiku ale sme sa zároveň zhodli aj na tom, že Gabon PA 92 ale i PF 90, ako taký je priepustný. Čo to znamená priepustný? Po viac rokov som sledoval denný odpad. Po prvej 2x12 amplitúde (24 dní) by mal odpad klesnúť k nule čo potvrdila zostupná krivka. Po ponechaní Gabonu ďalej, sa krivka znovu začala dvíhať dosiahla asi polovičný odpad ako pri prvej krivke a začala znovu klesať k nule. To už bolo 48 dní. Pre zvedavosť som odpad V.D. pozoroval ďalej a stalo sa, že krivka odpadu znovu začala stúpať asi na polovicu minulého odpadu až klesla k nule (72 dní). Po kontrolnej fumigácie bol odpad vo včelstvách +-2 klieštiky, čo značí, že Gabon bol účinný, ale až po dlhšej dobe. Pre včelára ostáva dilema, rešpektovať predpis, albo ho porušovať?

Po predložení týchto výsledkov Ing.Veselému otcovi Gabonu, ktorý sa stotožnil s mojím predpokladom, že GABON JEPRIEPUSTNÝ. Je to možné len preto, že niektoré samičky po vyjdení z bunky spolu s liahnucou sa včelou, vojdú okamžite do vhodnej bunky s larvou tesne pred jej zaviečkovaním) bez toho, aby sa dostala do styku s fluvalinátom alebo acrinatrinom a množí sa ďalôej.
Požiadal som ho, aby sa vyjadril k možnosti či dobu pôsobenia 24-28 dní je možné predĺžiť na dvojnásobnú dobu t.j.44-48 dní.

NESÚHLASIL S TÝM najmä z dôvodov, žeby mohlo dochádzať ku kontaminácii diela a k predčasnej rezintencii V.D. na tieto látky. Skôr pripustil možnosť vkladania do včelstva 3 ks Gabonu maximálne na dobu 28-30 dní.

Myslím si, že takto je to správnejšie a zároveň nepripúšťam možnosť častého poukazovania včelárov, že Gabon je zlý prípadne nekvalitný. Ja osobne najväčšie chyby vidím v tom, že včelári z nepoznania správneho vkladania Gabonu do včelstva v správnom čase (koncom 7. a začiatkom 8. mesiaca), na správne miesto v minimálnom množstve 2 ks.

Často sa spomínajú úle prístupné zozadu. Áno, tu včelári naozaj robia chyby. Najväčšia je, že Gabon neuložia na miesto kde je plod, ale hneď za 2-3 plást, kde nie je plod a často i málo včiel. Potom roznášanie hubiacej látky včelami po celom úli je nedostatočné až žiadne. Výsledok sa chytro ukáže v podobe enormného zaplavenia včelstva parazitom.

Doporučujem, napriek platnej schéme ako a kde vkladať Gabon, aby včelár urobil takúto úpravu: Urobil uličku širokú uličku 14-16 mm ( platnička je v strede uličky a včely ju nemôžu pritmeliť) v STREDE PLODOVÉHO TELESA a vložiť Gabon do JEDNEJ uličky asi 5 cm od odkraja plástov!

Prečo do jednej uličky? Tam kde je plod, tam sa často zdržuje i matka, ktorá produkuje materskú látku, feromón, ktorý neustále koluje medzi včelami v úli a zdržuje v jeden kompaktný celok. V tomto prípade aj okrajové včely prichádzajú za ML do stredu úľa, kde sa kontaminujú hubiacou látkou a bezpečne hynú. Tento spôsob platí i pre majiteľov úľov prístupných zozadu.

Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24909


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.60) --- 6. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897) (24901)

Tohle, se mi zdá, někdo nechápe. Ještě jsem neslyšel, žeby někomu za neléčení varoázy veterina udělila sankci. Jediná sankce, která tady asi zafunguje, je masivní úhyn včelstev.
-----
Donedávna tady u nás v Hk platily rozumné vyhlášky, které ukládaly povinnosti včelaři a o nějaké ČSV tam nic nebylo.
Bohužel se jejich plnění nekontrolovalo.

Osobně si myslím, že než dotovat léčivo (u nás v ČR poměrně směšná částka) tak bych ty peníze přesunul na veterinu. Ta by si za ně domluvila spolupráci se stávajícími důvěrníky, normálně by je nějak zaplatila, podobně jako platí a zmocňuje prohlížitele. A ti by komisionálně odebrali měl. Založili podložku, zapečetili úl a pak odebrali. A pokud by v ní byl nadlimitní spad, tak by provedli dobře placené (včelařem) jarní ošetření.
Myslím, že by to hodně včelařů přesvědčilo, aby příští podzim dbali na léčení. A myslím, že pak by i byl dost velký zájem o činnost a členství v nějakém spolku, třeba v ČSV, pokud by dokázal zajistit léčivo a hlavně aerosol atd.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24908


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Pepík (81.0.194.126) --- 6. 9. 2007
Re: GABON (24898) (24905)

Některé ZO zpětně vybírají Gabon aby donutili včelaře ho vyndat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24907


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (77.236.212.66) --- 6. 9. 2007
Re: GABON (24898) (24905)

Co tam u vás Gusto blbnou. My máme přímo ve vyhlášce, že po neodevzdání měli je automaticky nátěr plodu a fumigace. Tady by tě to stálo jen to možná zbytečné léčení navíc.

>Přitom mé neodevzdání měli by bylo na mém čele napláno dosmrti, krom pěkné pokuty od min. 10 tis Kč

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24906


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 6. 9. 2007
Re: GABON (24898)

Luboš_B.
>Přátelé, vím, že je nutno vyndat GABON do 30 dnů, ale v tomto počasí mě tam nikdo nedostane<
.....

To mi připomíná, že si konečně musím pořídit pro unadnění chůze sněžnice, protože mám tůry od auta až ke včelám i 6-ti kilometrové, kvůli sběrům měli. :-) ... A také novou lopatu na sníh.

Mě by tam také nikdo nedostal, ale Gabony mám venku a zanedbávání s vytažením gabonů je bohužel beztrestné. Přitom mé neodevzdání měli by bylo na mém čele napláno dosmrti, krom pěkné pokuty od min. 10 tis Kč<.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24905


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 6. 9. 2007
Re: Nadmern? pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24864) (24867) (24873) (24874) (24877) (24891)

1. Loupež úzce souvisí z dostatkem pastvy a zásob na zimu Nevšiml sis ,že jsou roky kdy se v podletí můžeš hrabat ve včelách bez problémů a roky kdy je o strach úly otevřít?
2. Používaání gabonu a varidolu po sobě a střídání dvou druhů gabonů je právě to co popisuji
3. A nebezpečné kontaminace př. vosku vznikají příliš častým používáním léčiv, nebo jejich příliš dlouhými a zbytečnými expozicemi. To již nemluvím o jejich užití v nesprávnou dobu nebo navzdory pravidlům A tady je to jen na vlastním uvážení Každého z nás, zda naše produkce bude odpovídat tomu co se od ní očekává a nejen kvantitě.

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: J. ef??k <jsefcik/=/seznam.cz>
> Předmět: Re: Nadmern? pocet roztocu letos
> Datum: 05.9.2007 22:30:14
> ----------------------------------------
> Pepane :
>
> 1/ Reinvazi roztočů se nedá zabránit včasným nakrmením. Nemá to nic
> společného s loupeží. Včely loupí zcelá z jiných důvodů.
>
> 2/ Rezistence se brání používání střídání nejméně dvou přípravků.... To je
> také nesmysl a buďme rádí, že v ČR Veterinární správa něco nařízuje a pokud
> by všichní dodržovali nařízení, situace by byla zcelá jiná
>
> 3/Kontaminace atd. ... pak tomu nerozumím když se jedná o tak
> "devadesátkrát ošetření dle vlastního uvážení" a pak až to co je nařízeno.
>
> Z celé této problamatiky je jediný závěr. Dodržujme vše to co je
> nařízeno a situace bude zcelá jiná. Nesnažme se provádět výzkum na vlastní
> pěst, nemáme na to.
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24904


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 6. 9. 2007
Re: Nadmern? pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889)

To máte tak, na světě žijí i lidé kteří jsou svojí povahou oportunisté a snaží se nejen druhým ale sami sobě dokazovat ,že ti druzí dělají vše špatně. Jejich štěstím je právě to, co dělají a nikdy si nepřipustí svoje omyly když chtějí někoho nachytat na hruškách. Někdy je také ovšem dobře , že takoví lidé mezi námi žijí. Svojí pochybovačností nás nutí se zamyslet a hledat lepší cesty.

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: V?t?zslav Vr?na <vitezslav.vrana/=/centrum.cz>
> Předmět: Re: Nadmern? pocet roztocu letos
> Datum: 05.9.2007 22:22:49
> ----------------------------------------
> Pane Polášek.Pokud budete mít zájem o jarní nátěr plodu,stačí to nahlásit
> vašemu nákazovému referentu,přípravku se objednává vždy víc,než se
> spotřebuje.Tím,že přidáváte do směsného vzorku roztoče navíc,aby ste
> překročil hranici,kdy je povinnost provést nátěr prodů,to mi připadne
> kontraproduktivní.A pochybovat o výsledku laboratorního vyšetření,no
> nevím,nevím,co si mám o tom myslet.Zdraví Víťa
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24903


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polá?ek (e-mailem) --- 6. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897) (24901)

No, před 30 lety se zavedlo léčení varaózy systémem včelařských důvěrníků,
tím se skutečně dodnes podstatně snížila cena toho léčení. Na druhé straně
pak úroveň toho léčení závisí ná úrovni jednotlivých zájmových organizací.
Včelař je nucen přijímat takovou úroveň léčení, jakou jeho základní
organizace má, protože na ně jako na zájmové funkcionáře nemá žádné páky je
nějak ovlivnit, pokud je v organizaci v menšině. Pokud včelař bude s úrovní
léčení nespokojen a bude se nějak masivně ozývat, jediný výsledek bude ten,
že s tím ti zájmoví funkcionáři seknou a ty povinnosti prostě přejdou na
někoho "vedle", který je už beztak přetížen léčením prakticky zadarmo
"svých" včelstev a takhle bude přetížen ještě více. A že by si včelař
objednal léčení u profesionála, třeba veterináře a akceptoval tu cenu okolo
200 korun na včelstvo nebo i vyšší, to u nás jde asi jen teoreticky.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Eman" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, September 06, 2007 10:08 AM
Subject: Re: Nadmerný pocet roztocu letos


> Tak se to dělá ale jen proto, že si včelaři nedokáží odhadnout a objednat
> léčiva na začátku roku. Neznají vyhlášky (ty někdy vycházejí pozdě) ale
> většinou to je liknavost a spoléhání se, že to někdo zařídí. Levné léky je
> dobrá věc, ale zdá se mi, že to některé lidi kazí a rozmazluje. Ve světě
> jsou prostředky proti Varroáze drahé - i víc jak 200 Kč na včelstvo a
každý
> se snaží a stará jak umí. Pro nás zkratka IPM je sprosté slovo a přitom to
> jinde funguje. Roztoče nevyhubíte, i kdybyste všichni poctivě natírali
plod
> a aerosolovali 2x víc než je ve vyhláškách. Přihazování roztočů do vzorků
> je jen komický důsledek toho, jak to u nás chodí. Boj s varroázou je
> především starost včelaře, majitele, a kdo to zanedbá, ten na to doplatí.
> Tohle, se mi zdá, někdo nechápe. Ještě jsem neslyšel, žeby někomu za
> neléčení varoázy veterina udělila sankci. Jediná sankce, která tady asi
> zafunguje, je masivní úhyn včelstev.
>
> ---------------
> Karel:
> >...Spíš je podle mě chyba, že se někde objednává a přiděluje jen podle
> žádostí o dotaci...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24902


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Eman (194.149.115.135) --- 6. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895) (24897)

Tak se to dělá ale jen proto, že si včelaři nedokáží odhadnout a objednat léčiva na začátku roku. Neznají vyhlášky (ty někdy vycházejí pozdě) ale většinou to je liknavost a spoléhání se, že to někdo zařídí. Levné léky je dobrá věc, ale zdá se mi, že to některé lidi kazí a rozmazluje. Ve světě jsou prostředky proti Varroáze drahé - i víc jak 200 Kč na včelstvo a každý se snaží a stará jak umí. Pro nás zkratka IPM je sprosté slovo a přitom to jinde funguje. Roztoče nevyhubíte, i kdybyste všichni poctivě natírali plod a aerosolovali 2x víc než je ve vyhláškách. Přihazování roztočů do vzorků je jen komický důsledek toho, jak to u nás chodí. Boj s varroázou je především starost včelaře, majitele, a kdo to zanedbá, ten na to doplatí. Tohle, se mi zdá, někdo nechápe. Ještě jsem neslyšel, žeby někomu za neléčení varoázy veterina udělila sankci. Jediná sankce, která tady asi zafunguje, je masivní úhyn včelstev.

---------------
Karel:
>...Spíš je podle mě chyba, že se někde objednává a přiděluje jen podle žádostí o dotaci...

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24901


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonín Podhájecký (82.99.163.242) --- 6. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895)

U nás ho objednáváme také podle včelstev, ale něco se navíc vždycky musí vzít. Co kdyby někdo lahvičku třeba rozlil? Spotřeba se taky trochu liší sílou včelstev, a tu nemusí mít včelař taky vždy stejnou. Léčivo rozdělím odhadem pro jarní léčení a podzimní léčení. To se potom rozpočítá podle počtu včelstev. Vždyť jedna lahvička dnes stojí 9 Kč.
Kdo by repta?
Tonda

>To jistě neplatí všude, ale je to různé podle ZO.
U nás se objednává léčivo podle toho, kolik mají jednotliví včelaři včelstev.

Kdo u Vás hradí léčivo "navíc"?
Při účtování nikdo nereptá, že propadly peníze ZO u léčiva, které nikdo nepoužil?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24900


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radim Polá?ek (e-mailem) --- 6. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889)

No nevím, ale když jsem už při vlastním aerosolu prohlásil, že protože je v
té nádobě léčiva málo a proto aerosol nejspíš nebude účinný a jaksi to
nebylo akceptováno, tak s jakými asi jinými argumenty bych měl chtít navíc
jarní nátěr plodu. A těch zbytečných řečí, co by bylo kolem.... Co se týká
laboratorního vyšetření, když do vzorku dám 30 roztočů a nalezených jich je
tak 12, tak není o čem mluvit. A to ještě nepočítám roztoče, kteří v tom
vzorku byli původně.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Vítězslav Vrána" <vitezslav.vrana/=/centrum.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Wednesday, September 05, 2007 10:22 PM
Subject: Re: Nadmerný pocet roztocu letos


> Pane Polášek.Pokud budete mít zájem o jarní nátěr plodu,stačí to nahlásit
> vašemu nákazovému referentu,přípravku se objednává vždy víc,než se
> spotřebuje.Tím,že přidáváte do směsného vzorku roztoče navíc,aby ste
> překročil hranici,kdy je povinnost provést nátěr prodů,to mi připadne
> kontraproduktivní.A pochybovat o výsledku laboratorního vyšetření,no
> nevím,nevím,co si mám o tom myslet.Zdraví Víťa

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24899


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Luboš_B (193.165.208.202) --- 6. 9. 2007
GABON

Přátelé, vím, že je nutno vyndat GABON do 30 dnů, ale v tomto počasí mě tam nikdo nedostane. Doufám, že s tou rezistencí to není tak dramatické, aby se nemohly vyndat o týden později. Dík

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24898


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Karel (194.138.39.60) --- 6. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889) (24895)

Kdo u Vás hradí léčivo "navíc"?
Při účtování nikdo nereptá, že propadly peníze ZO u léčiva, které nikdo nepoužil?
-----------------------------
Lahvička je za 30 korun a ZO na to prý dostane dotaci 70%. Alespoň tak jsem to četl (tedy 30-21=9Kč). Ale i bez té dotace je léčivo za babku.
Léčivo na nátěr je myslím trochu dražšší, ale spotřeba je doslova v kapkách, takže to snad taky není problém.

Spíš je podle mě chyba, že se někde objednává a přiděluje jen podle žádostí o dotaci, protože jsou i tací, co nežádají o dotace na záložní matky a oddělky. A pak chybí.
Podle mě je to šetření ne velmi blbém místě.

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24897


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

vsusicky (82.117.130.2) --- 6. 9. 2007
Re: konstrukce úlu a léčení (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24858) (24884) (24886) (24890)

Myslím, že obdobné závěry platí i pro UNIVERSAL 1(39x24) a UNIVERSAL 2(39x30). Včelařil jsem v nich cca do r.2000. Na nástavky jsem přešel především z kvůli léčení V.D., protože manipulace s podložkou byla prostě horor. Druhý důvodem pak byla zmiňovaná potřeba překládání včelstva za účelem vyčištění úlu, kdy kromě vlastního překládání je také docela obtížná vlastní manipulace s úlem, protože je dost těžký. Na druhou stranu UNIVERSAL 2 dosud používám pro chov matek metodou sběrného oddělku.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24896


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Radek Krušina (195.39.121.166) --- 6. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889)

Vítězslav Vrána napsal:

>Pokud budete mít zájem o jarní nátěr plodu,stačí to nahlásit vašemu nákazovému referentu,
>přípravku se objednává vždy víc,než se spotřebuje.
.................

To jistě neplatí všude, ale je to různé podle ZO.
U nás se objednává léčivo podle toho, kolik mají jednotliví včelaři včelstev.

Kdo u Vás hradí léčivo "navíc"?
Při účtování nikdo nereptá, že propadly peníze ZO u léčiva, které nikdo nepoužil?


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24895


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonín Podhájecký (82.99.163.242) --- 6. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24889)

Při letošním jarním léčení, po mírné zimě, dokonce VÚ Dol doporučoval přeléčení včelstev pod 3 roztoče na včelstvo. Takže mohl léčit kdo chtěl. Já jsem taky přeléčoval a nemusel jsem.
Pravda je, že přidáním roztočů se zkreslují výsledky ZO, OV a KVS. Asi by mně to taky vadilo v rámci ZO. Podle toho se i nařizuje léčení na příští rok. Pokud by ale někdo v naší ZO požádal navíc o jarní léčení, léčivo bych určitě navíc měl.
Tonda

>Pokud budete mít zájem o jarní nátěr plodu,stačí to nahlásit vašemu nákazovému referentu,přípravku se objednává vždy víc,než se spotřebuje.Tím,že přidáváte do směsného vzorku roztoče navíc,aby ste překročil hranici,kdy je povinnost provést nátěr prodů,to mi připadne kontraproduktivní.A pochybovat o výsledku laboratorního vyšetření,no nevím,nevím,co si mám o tom myslet.Zdraví Víťa

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24894


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Aleš (193.85.238.34) --- 6. 9. 2007
Re: Roj 28.8,2007 (24827) (24839) (24841) (24844) (24845) (24853) (24880) (24883)

Pro caloň:
Moc by mne zajímalo zda roj přežil (zda matka klade), či zda to dopadlo jako u mne.
Díky.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24893


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Jakub (83.240.32.254) --- 5. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24848) (24852) (24854)

Odpověď Karlovi:
Jaké jste měli výsledky ve vzorcích, tedy třeba kolik jich bylo nadlimitních atd.?
- Nadlimitních odhadem - nemám výsledky u sebe - asi třetina

Lišily se výsledky rozborů oproti posledním letům. A zda jste používali aerosol i v předchozích letech?
- používal se v kombinaci s fumigací páskem(zadýmováním) jako třetí léčení, poslední dva roky ale už jen 3x aerosol, výsledky střídavé ale žádný markantní nárůst spadu v tomto období. Letos je to u mne výrazně vyšší - zatím nevím ale situaci od ostatních členů ZO

O jakou oblast se jedná - třeba jen orientačně.
- Vysočina - Jihlavsko

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24892


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

J. Šefčík (90.176.2.8) --- 5. 9. 2007
Re: Nadmern? pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859) (24864) (24867) (24873) (24874) (24877)

Pepane :

1/ Reinvazi roztočů se nedá zabránit včasným nakrmením. Nemá to nic společného s loupeží. Včely loupí zcelá z jiných důvodů.

2/ Rezistence se brání používání střídání nejméně dvou přípravků.... To je také nesmysl a buďme rádí, že v ČR Veterinární správa něco nařízuje a pokud by všichní dodržovali nařízení, situace by byla zcelá jiná

3/Kontaminace atd. ... pak tomu nerozumím když se jedná o tak "devadesátkrát ošetření dle vlastního uvážení" a pak až to co je nařízeno.

Z celé této problamatiky je jediný závěr. Dodržujme vše to co je nařízeno a situace bude zcelá jiná. Nesnažme se provádět výzkum na vlastní pěst, nemáme na to.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24891


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Josef Kala (e-mailem) --- 5. 9. 2007
konstrukce úlu a léčení (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24858) (24884) (24886)

Dovolím si načít nové téma a nastínit několik poznámek ze svého vlastního
pohledu na problematiku konstrukce úlu a účinnosti léčebných postupů. V
návaznosti na předešlé téma o nadměrném počtu roztočů se trošku "opřu" o
Moravský univerzál a zadováky:
Moravský univerzál MÚ (a koneckonců ani budečák) nebyly na svou dobu vůbec
špatné úly. Naopak. Znamenaly proti poválečnému přepestrému sortimentu úlů
dobrý pokrok. Např. zdůvodnění nepřímého česna ( rámky plodiště jsou pro
včelaře na "teplou stavbu", pro včely na "studenou") se mi zdá přímo
geniálně jednoduché a plně funkční:
Zajistilo klidné zimování s nízkou spotřebou krmiva, i slabší včelstvo si
svůj domov snadno ubránilo proti lupičkám, omezovalo předčasné zimní
prolety, zabránilo vyhladovění včelstva "na zásobách"atd.
Okénko do plodiště poučenému včelaři dávalo dostatek informací o projevech
ve včelstvu, aniž by včelstvo bylo vyrušeno kouřem či rozebíráním díla.
Zejména na r.m. 39x27,5cm to byl výborný úl především do včelína. Úl se
spolehlivými a vyššími mednými výnosy než "almárky" a pod.
Nevýhodný těžký a masivní medník mnohý včelař nahradil lehčím. A pak byl
usnadněn přístup shora k rámkům plodiště - čož odstranilo i základní
nevýhodu zadováků při obměně plástů u přední stěny a odkrylo všechny výhody
horem přístupného plodiště. Atd.
Ještě v počátcích invaze roztočů V.D. se dokonalé utěsnění úlu provedlo
jednoduše a spolehlivě školní houbou a doutnající knot se bez většího
rozrušení včelstva zapíchl do plástu hned za okénkem, kterým se dalo
sledovat víření kouřem neseného léčiva. Stále to pro MÚ vypadalo únosně.
Dokonce při citlivém vedení včelstva nezpůsobovala konstrukce úlu nadměrnou
tendenci včelstva k vyrojení ( jako možný následek významnějšího vlivu
kraňské "krve" v porovnání s dosud převládajícím vlivem "černého" původního
včelstva, které nedosahovalo takové mohutnosti).
Horší to bylo se zasunutím podložky do nízkého podmetu. S narůstáním
invazního tlaku varroázy bylo třeba zabránit nejen vynášení roztočů včelami
z podložky ( a tím zkreslení výsledků léčení a z toho vyplývajících
chlácholivých "informací" o skutečné intenzitě napadení), ale i reinvazi
roztočů ve vlastním včelstvu.
Živý roztoč, který z nějakého důvodu spadne na podložku nebo dno podmetu má
totiž možnost se znovu přisát na včelu, která pochoduje přímo po podložce v
bezprostředním kontaktu s ještě neuhynulými roztoči. Skutečně: stojí za
povšimnutí, že běžné způsoby léčení varroázy nehubí všechny roztoče naráz -
některé jen omámí. Ti spadnou, vliv léčiva "rozdýchají" a dokud neuhynou
chladem a hladem tak zbytky sil vynaloží na sebezáchranu. Proto je výhodná
podložka, z níž roztoč nemá šanci uniknout.
To jde v MÚ obtížně zajistit bez rekonstrukce úlu ( podmetu). To pak může
být jeden ze zdrojů zvýšené tolerance roztočů proti léčivům - tedy i jeden z
možných zdrojů prudkého nárustu invaze roztočů i do míst, kde se řádně léčí.


Díky neoddělitelnému dnu zadováků je nutné pro celkovou hygienickou údržbu
úlu přeložit celé včelstvo do jiného úlu. To je proti jednostěnnému
nástavkovému úlu pěkná "facha".

Dále: např. pro účinnou aplikaci gabonových pásků je třeba umístit dva pásky
do dvou různých uliček s plodem. Aby včely byly nuceny po obou stranách
pásku chodit musí být uličky rozšířeny asi takto: pravá plástová plocha,
včelí mezera, levá plocha gabonového pásku, včelí mezera, pravá plástová
plocha dalšího plástu. Už tento základní požadavek je u zadováků obtížně
realizovatelný, protože každý další rámek se přisouvá k předchozímu na doraz
mezerníku a potřebná mezera pro oboustranně přístupný gabon tak nevznikne.
I zde MÚ může obstát po sundání medníku. Budečák už předepsanou aplikaci
gabonů splní jen obtížně.
Aerosolování je v MÚ také proveditelné( třeba zástrčkou pod plodištním
okénkem). Aplikace kyseliny mravenčí je možná bez problémů, ale bez hlubšího
podmetu nelze zaručit, aby vyšší koncentrace kyseliny působila na spadlé
ještě žijící roztoče a tím je skutečně usmrtila. Páry kyseliny mravenčí jsou
těžší než vzduch a právě u dna je třeba, aby vyšší koncentrace usmrtila
odpadlé roztoče.

Závěr: pokusil jsem se bez nároku na úplnost shrnout několik vlastních
poznatků o možných úskalích při snaze o řádné léčení včelstev, jak jsem se s
nimi potýkal při včelaření v zadovácích. Myslím, že mohou být dostatečným
důvodem, proč uvažovat o likvidaci těchto úlů, jak mnozí zkušení včelaři
svými stručnými výroky prohlašují.

Josef Kala

-----Original Message-----
From: vcely-bounces/=/v.or.cz [mailto:vcely-bounces/=/v.or.cz] On Behalf Of
Josef.Mensik/=/seznam.cz
Sent: Wednesday, September 05, 2007 7:17 PM
To: vcely/=/v.or.cz
Subject: Re: Nadmern? pocet roztocu letos

U Budečáků je to jasné ale proč zatracuješ Mor. univerzály Sám jich ještě
několik mám a jsou v pohodě a vyřazuji je jen kvůli stáří.

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: M. V?clavek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Nadmern? pocet roztocu letos
> Datum: 05.9.2007 18:35:00
> ----------------------------------------
> Jak říká přítel Sedláček a s čím naprosto souhlasím, že nejvhodnější
> využití Budečáků a Moravských univerzálů je jako zdroj palivového dřeva!!!
> ( myšleno s nadsázkou )
>
>
>


__________ Informace od NOD32 2501 (20070903) __________

Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
http://www.nod32.cz


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24890


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Vítězslav Vrána (85.71.69.51) --- 5. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24859)

Pane Polášek.Pokud budete mít zájem o jarní nátěr plodu,stačí to nahlásit vašemu nákazovému referentu,přípravku se objednává vždy víc,než se spotřebuje.Tím,že přidáváte do směsného vzorku roztoče navíc,aby ste překročil hranici,kdy je povinnost provést nátěr prodů,to mi připadne kontraproduktivní.A pochybovat o výsledku laboratorního vyšetření,no nevím,nevím,co si mám o tom myslet.Zdraví Víťa

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24889


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 5. 9. 2007
Re: srn? (24712) (24802) (24882) (24887)

Zimu přežívají jen samičky.
www.priroda.cz/lexikon.php?detail=680

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: A.Tur??ni <anton.turcani/=/gmail.com>
> Předmět: Re: srn?
> Datum: 05.9.2007 21:24:55
> ----------------------------------------
> Vosa zimuje vzdy jen jedna a na jare stavi nove hnizdo.
> Vite nekdo, zda je tomu tak i u srsnu?
>
> Sršeň je vlastne "veľká" osa, tak prečo by mal byť výnimkou z tohoto
> širokého rodu. Celý rod takto prečkáva zimu. K ním sa pripájajú aj čmele a
> včely samotárky.
> Sršne i osy na záver sezóny začnú vychovávať desiatky, ba až stovky
> samičiek. Zároveň s nimi chovajú v hniezde aj také isté množstvo samčekov,
> osích trúdov. Trúdy sú vždy bez žihadla a dajú sa rozpoznať podľa tykadiel,
> ktoré sa líšia od robotníc a samičiek.
>
> Samičky postupne vylietajú tak ako naše matky (nie jedna ako u včiel) na
> svadobné prelety, kde sa vo voľnom teréne pária. Po úspešných zásnubách,
> samičky poletujú v teréne v okolí kde vyrástli hľadajúc si potravu, noc
> prečkávajú v hniezde.
> Po rozpade týchto spoločenstiev si pred prvým náznakom zimy vyhľadávajú
> vhodné úkryty, kde zimu prežijú v strnulom stave (podobne akop muchy), bez
> prijímania potravy.
>
> Jarný scenár je pre každú prezimovanú samičku rovnaký. Po prebudení
> poletujú po chotári vyhľadávajúc si vhodný úkryt- dutinu, v ktorej matka
> samička sama stavia prvé bunky pre robotnice, vyhrieva ich, prináša
> potravu, až sa vyliahnu prvé robotnice, matky sa venuje len znášaniu
> vajíčok, ošetrovanie plodu preberajú robotnice, ktoré zároveň stavajú
> ochranný obal pre vodorovne uložené plásty.
>
> Sú aj výnimky v zimovaní, tzv.strešné osy sa pred zimou sústreďujú do
> vhodných úkrytov v množstve 5-10, ale našiel som úkryty kde ich bolo 30-50,
> asi pochopili, že keď ich je viac, zimu ľahšie zvládnu a možno sa vedia
> brániť proti svojim predátorom.
> Anton
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24888


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

A.Turčáni (62.168.124.211) --- 5. 9. 2007
Re: sršně (24712) (24802) (24882)

Vosa zimuje vzdy jen jedna a na jare stavi nove hnizdo.
Vite nekdo, zda je tomu tak i u srsnu?

Sršeň je vlastne "veľká" osa, tak prečo by mal byť výnimkou z tohoto širokého rodu. Celý rod takto prečkáva zimu. K ním sa pripájajú aj čmele a včely samotárky.
Sršne i osy na záver sezóny začnú vychovávať desiatky, ba až stovky samičiek. Zároveň s nimi chovajú v hniezde aj také isté množstvo samčekov, osích trúdov. Trúdy sú vždy bez žihadla a dajú sa rozpoznať podľa tykadiel, ktoré sa líšia od robotníc a samičiek.

Samičky postupne vylietajú tak ako naše matky (nie jedna ako u včiel) na svadobné prelety, kde sa vo voľnom teréne pária. Po úspešných zásnubách, samičky poletujú v teréne v okolí kde vyrástli hľadajúc si potravu, noc prečkávajú v hniezde.
Po rozpade týchto spoločenstiev si pred prvým náznakom zimy vyhľadávajú vhodné úkryty, kde zimu prežijú v strnulom stave (podobne akop muchy), bez prijímania potravy.

Jarný scenár je pre každú prezimovanú samičku rovnaký. Po prebudení poletujú po chotári vyhľadávajúc si vhodný úkryt- dutinu, v ktorej matka samička sama stavia prvé bunky pre robotnice, vyhrieva ich, prináša potravu, až sa vyliahnu prvé robotnice, matky sa venuje len znášaniu vajíčok, ošetrovanie plodu preberajú robotnice, ktoré zároveň stavajú ochranný obal pre vodorovne uložené plásty.

Sú aj výnimky v zimovaní, tzv.strešné osy sa pred zimou sústreďujú do vhodných úkrytov v množstve 5-10, ale našiel som úkryty kde ich bolo 30-50, asi pochopili, že keď ich je viac, zimu ľahšie zvládnu a možno sa vedia brániť proti svojim predátorom.
Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24887


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

(e-mailem) --- 5. 9. 2007
Re: Nadmern? pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24858) (24884)

U Budečáků je to jasné ale proč zatracuješ Mor. univerzály Sám jich ještě několik mám a jsou v pohodě a vyřazuji je jen kvůli stáří.

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: M. V?clavek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Nadmern? pocet roztocu letos
> Datum: 05.9.2007 18:35:00
> ----------------------------------------
> Jak říká přítel Sedláček a s čím naprosto souhlasím, že nejvhodnější
> využití Budečáků a Moravských univerzálů je jako zdroj palivového dřeva!!!
> ( myšleno s nadsázkou )
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24886


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Antonín Bojanovský (e-mailem) --- 5. 9. 2007
RE: srně (24712) (24802) (24882)

Viz:
http://www.narod-sobe.cz/svet/hmota/telesa/planety/Zeme/zivot/Eukaryota/Meta
zoa/Arthropoda/Uniramia/Hmyz/Srsni/srsen.htm

Tam uvedeno mimo jiné:
Koncem října dochází k zániku sršní kolonie, protože sršni nedokáží
připravit zásoby, jako včely. Přežívají pouze oplozené samice, které se
ukrývají a přezimují, aby na jaře založily nové kolonie.


-----Original Message-----
Subject: RE: srně
>Vosa zimuje vzdy jen jedna a na jare stavi nove hnizdo.
>Vite nekdo, zda je tomu tak i u srsnu?


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24885


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

M. Václavek (213.29.160.5) --- 5. 9. 2007
Re: Nadmerný pocet roztocu letos (24800) (24821) (24846) (24847) (24849) (24850) (24856) (24858)

Jak říká přítel Sedláček a s čím naprosto souhlasím, že nejvhodnější využití Budečáků a Moravských univerzálů je jako zdroj palivového dřeva!!! ( myšleno s nadsázkou )

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24884


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Honza Jindra (84.244.102.138) --- 5. 9. 2007
Re: Roj 28.8,2007 (24827) (24839) (24841) (24844) (24845) (24853) (24880)

M. Václavek (213.29.160.5) --- 5. 9. 2007
To máte s toho, že v podletí zužujete nebo máte staré matky.

Příteli Václavku Vy jste mistr rychlých soudů. Nemám ani staré matky ani v podletí nezužuji. A už vůbec včely nepřekrmuji, protože včely nechávám na medu.
Honza

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24883


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno


Celkem je ve Včelařské konferenci již 78125 příspěvků(zde zobrazeno 61 příspěvků, od č. 24883 do č. 24943)
Několik rad pro badatele v archivu Včelařské konference. Pro zobrazení starších příspěvků (a pro pohyb v jejich frontě) je určeno speciální okno, které je dostupné pod názvem "Archiv Včelařské konference" (příspěvky se v něm zobrazují tak, že nejstarší jsou nahoře a novější dole). Ve frontě příspěvků je možnost se pohybovat příslušnými povely (pro začátek kliknětě na "nejstarší", aby se Vám ukázaly první příspěvky, jimiž konference začíná, a pak klikejte na "novější", čímž se Vám vždy zobrazí várka novějších 60 příspěvků; jednotlivé příspěvky lze na tomto archivním zobrazení číst od horního konce webu (kde jsou starší) a postupovat směrem dolu (kde jsou novější).


Nejnovější - Novější - Starší - Nejstarší


Klikněte sem pro nápovědu