77372

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


pristepak (88.100.95.205) --- 9. 9. 2007
Humpolec slaví 100 let

Letos oslaví Humpolecká organizace 100 leté výročí svého založení.Zasloužili se o to př.Hromádko,učitel v Ml.Břištích př.Bláha ,učitel v Krasoňově,Pokorný zvěrolékař
v Humpolci a zajisté i mnoho dalších,nejmenovaných.

Nedá mi to abych se vrátil o 50 let zpátky,do roku 1957,kdy
Humpolecká organizace slavila 50 výročí svého založení.
V roce 1957 se konalo 6 výborových schůzí a 1 výroční.
Na ní bylo zvoleno představenstvo : předseda př.Digrýn,
místost.př.Radil, jednatel př.Kotal,pastevní referent př.
Košťál,snůškový referent př.Pejšek a př.Tůma,správce budov př. Stehno.Revizoři účtů př.Bartoška,Nápravníková a Průcha.
Okresním důvěrníkem byl zvolen př. Vlček.
Základní organizace měla 360 členů,kteří měli 1849 včelstev
6 JZD měly 78 včelstev.Byly to JZD Plačkov,50 včelstev,
Čejov 7 včelstev, Záhoří 1 včelstvo.Letos začalo JZD Dudín
s 5 včelstmi, Šimanov s 10 včelstmi,Ústí s 5 včelstmi.
Letošní předepsaná dodávka medu pro ZO ČSV HUMPOLEC byla
3221kg , dodáno bylo 3171.-kg.
Knihovna měla 229 svazků,vypůjčeno bylo 60.
V tomto roce byly projednány a schváleny nové stanovy a
včelařský spolek byl přejmenován na Československý svaz
včelařů.
V tomto roce byly konány 2 odborné přednášky a 2 zájezdy.
Byl také proveden zdravotní průzkum celého tehdy bývalého
okresu Humpoleckého a byla zjištěna roztočová nákaza v 15 obcích.Postiženým včelařům byl zdarma poskytnut přípravek
BEF,celkem 54 lahviček v ceně 1836.-Kčs.
Dne 15 června se konala slavnostní schůze na počest 50 let
založení včelařského spolku pro Humpolec a okolí.
Jako čestný host se zůčastnil př.Lisý z Ústředí,který
pozdravil všechny přítomné jménem ústředí a poté předal
vyznamenání zasloužilým členům,Vlčkovi,Tůmovi,Havlovi,
Sukdolákovi,Kubíkovi. Tato slavnostní schůze byla zakončena společným fotografováním.
Kurzy chovu matek byly 2 - př.Havel v Lohenicích
a př.Radil v Želivě,kterému se později soudruzi pomstili.
Čisté jmění ZO HUMPOLEC k 31.12.1957 činilo 46.291.-Kčs
Tolik ze zápisů před 50 léty.
Za těch 50 let se mnoho změnilo,netřeba se zmiňovat o dalších nástupcích ,kteří pokračují ve šlépějích svých zakladatelů a asi to dělají dobře.Co popřát Humpolákům,aby
se jim i nadále vše dařilo tak jako dosud. Emca.Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24934


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu