78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)


Zběžné zobrazení

Podrobné zobrazení

(178.255.168.151) --- 4. 5. 2024
vyšetřovat měl na varooa ????

Jaký máte Vaš názor na vyšetřování měli ? zachovat nebo zrušit???

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 78172


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Mirek H (109.80.50.176) --- 4. 5. 2024
Re: vyšetřovat měl na varooa ????

Dobrý den.
Větší přínos by byl zrušit vyšetření měli na varoázu a peníze věnovat na vyšetření měli na mor včelího plodu a hnilobu.
Přeji příjemný den.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 78173


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Marek (213.235.160.170) --- 4. 5. 2024
Re: vyšetřovat měl na varooa ????

Plošné vyšetření na MVP nepřinese nic.
Na MVP by hynula jen mizivá část včelstev, a ještě několik let poté co se najdou spory. 10x víc se zbytečně spálí, aniž by se zkoumalo, zda jsou odolná. Jen proto, že jsou na stanovišti s pozitivním včelstvem jsou označená jako "vnímavá" a do ohně s nimi.
m.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 78174


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
gupa (93.92.52.23) --- 4. 5. 2024
Re: vyšetřovat měl na varooa ????

Plošné vyšetření na MVP nepřinese nic.<

Copilot GPT-4:
Vysvětlete větný a slovní význam tvrzení.

1.Plošné vyšetření na MVP nepřinese nic.

Toto tvrzení naznačuje, že rozsáhlé vyšetření na MVP (místě včelstva) nebude mít žádný užitek nebo přínos. Možná byste měli zvážit, zda je takové vyšetření opravdu nutné.


2.Na MVP by hynula jen mizivá část včelstev, a ještě několik let poté co se najdou spory.


Tento výrok zdůrazňuje, že pokud by se na MVP (místě včelstva) objevily spory, byla by zasažena pouze malá část včelstev. Navíc by to trvalo několik let, než by se situace vyjasnila. Možná by bylo vhodné provést další analýzu, než by se spálilo více včelstev.

COŽ JE V ROZPORU S ODBORNÝM NÁZOREM, NIKOLI TVRZENÍ.

Paenibacillus larvae, která vytváří extrémně odolné spory. Tyto spory jsou schopny přežít v půdě i po mnoho desítek let, což způsobuje dlouhodobé zamoření oblasti nákazy1. Mor včelího plodu je zařazen mezi nebezpečné nákazy včel, a proto je důležité provádět opatrná vyšetření a přijímat preventivní opatření.

Pokud máte podezření na výskyt moru včelího plodu, doporučuji co nejdříve zaslat vzorek plodu k laboratornímu vyšetření, abyste mohli definitivně potvrdit přítomnost nákazy2. Chovatelé mají také povinnost oznámit místně příslušné krajské veterinární správě podezření z výskytu nákazy na svém stanovišti1. Vyšetření dospělých včel na přítomnost původce moru včelího plodu je naopak nejméně průkazné, ale odběr vzorků se provádí dle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace3.

Pamatujte, že prevence je klíčová, a pokud máte jakékoli podezření, je lepší jednat včas.

Příspěvek sestrojen díky BING UI.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 78175


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
marek (213.235.160.170) --- 5. 5. 2024
Re: vyšetřovat měl na varooa ????

Na severu Moravy se testuje plošně na velké části území, pálí se jako by to řídil J.F. Bobling a nákaza zatím neustupuje (jižně od F-M se drží už řadu let).
Samotný F-M testoval za podpory peněz z MSK plošně a sofistikovaně (číslované úly a pod.) a moc to nepomohlo.

Je pravda, že okolí Zlína a Uherského Hradiště se z toho prozatím vylízalo, ale za jakou cenu a uvidíme, na jak dlouho.

Eradikce MVP není možná, takže je nutné se s tím sžít. Současná metodika pálí i odolný genetický materiál.
Změna přístupu k pozitivním nálezům (pálit kliniku, ostatní přemetat) by mohla mít lepší výsledky a pomohla by chovu odolnějších včelstev i edukaci včelařů, což je u MVP ten největší problém.
m.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 78179


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
R.Polášek (90.178.51.173) --- 5. 5. 2024
Re: vyšetřovat měl na varooa ????

Ale jaký může mít geneticky odolný materiál včelař, co roky kupuje matky z komerčních chovů šlechtěných na výnos? A maximálně z těch koupených matek odchová plošně najednou první generaci dcer, které se oplodní v rozmezí jednoho týdne stejnou generací trubců a které včelař použije do všech svých oddělků a smetenců pro všechna svá nová včelstva. A potom další rok zase koupí z komerčního chovu novou matku, podle reklamních žvástů chovatele, protože z nich má víc medu a méně práce než kdyby si dlouhodobě odchovával svou linii.
Včelař v Beskydech prodá skleničku zamořeného medu turistovi, ten si ho odveze domů do Brna nebo Prahy, tam ho zapomene venku a nechá si ho vyloupit místními včelami, které jsou geneticky téměř úplně shodné jako ty včely v Beskydech, protože tamější včelař bere taky matky ze stejného nebo příbuzného chovu. A už se tam nákaza rozjede stejně jako tady v Beskydech, protože ty včely tam budou vnímavé úplně stejně.
Kde je prostor pro nějaké geneticky odolné včely? Znáte nějakého malého včelaře s jedním, dvěma stanovišti, který dnes chová vlastní linii matek a matku z cizího chovu kupuje maximálně tak jednou za 10 let?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 78180


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
gupa (93.92.52.23) --- 5. 5. 2024
Re: vyšetřovat měl na varooa ????

Změna přístupu k pozitivním nálezům (pálit kliniku, ostatní přemetat) by mohla mít lepší výsledky a pomohla by chovu odolnějších včelstev i edukaci včelařů, což je u MVP ten největší problém.<

Edukace včelaře stoupá s jeho odborností. Pokud včelař ví, co přesně MVP je, nikdy by netvrdil něco takového.

Přemetání, aby bylo k něčemu a MVP se na stanovišti zastavil, má předem několik podmínek, jsou známy? Jsem zvědav na jejich výčet a důvod proč existují. Výsledek správného přemetání jsou totiž vyšší náklady včelaře, než při kompletní likvidaci ohněm. Edukace včelaře a jeho prozření je sviňa.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 78181


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
R.Polášek (90.178.51.173) --- 5. 5. 2024
Re: vyšetřovat měl na varooa ????

Taky bych řekl, že když včelař spálí a desinfikuje, má tak do týdne hotovo a klid a jen tuším čeká, až po nějaké předepsané době si na stejné místo může pořídit nová včelstva a nové vybavení.
Zatímco při přemetání pracuje , prohlíží, průběžně desinfikuje pomůcky a likviduje zamořené věci rok, dva nebo tak nějak a dokud to neskončí, nemá jistotu, že to nebude muset nakonec stejně spálit všechno. A to je o hodně namáhavější a asi i dražší. Plus je problém okolních včelařů v ochranném pásmu.
Co se týká té genetické odolnosti, podle mne to není žádná jistota, spíš taky sázka do loterie. Zvláště dnes budou rozdíly v odolnosti jednotlivých včelstev velmi malinké a jemné, řekl bych od oka, že velmi snadno budou genetické rozdíly překryty náhodou. Třeba jestli do včelstva vletí jedna nakažená včela nebo deset nebo u jednoho včelař prohlídkou nebo se tam jinak dostane třeba desetinásobná nálož zárodků než do druhých, jedny včely budou mít méně pylu, druhé víc, v jedněch budou krmičky víc namáhány a vysilovány než v druhém atd, takže v jednom vznikne klinika a v druhém ne.
Já to vidím tak, že kdyby se včely bez kliniky nepálily a ošetřovaly, že by to trvalo hodně let a muselo by se to takhle dělat u tisícovek včelařů, než by z toho bylo něco hmatatelného, linie včel, která by byla dokazatelně více odolná.
Přesto by to mohlo mít smysl.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 78182


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
gupa (93.92.52.23) --- 4. 5. 2024
Re: vyšetřovat měl na varooa ????

Otázka pro copilot BING UI: Jak lze spelulovat o člověku který se zabývá chovem včelstev, jestli při případné zrušené povinnosti které nařizuje veterinární správa, se bude o svá včelstva chovat kvalitněji?

odpověď:

Chov včelstev je fascinující oblast, která spojuje zájem o přírodu, péči o včely a produkci včelích produktůVčelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti a má významný ekologický i ekonomický dopad1. Při zvažování, jaký vliv by mohlo mít zrušení povinností na chov včelstev, je třeba zohlednit několik faktorů:

Zájem a Zodpovědnost:
Včelaři, kteří se věnují chovu včelstev, jsou obvykle motivováni zájmem o přírodu, ochranu včel a produkci medu. Zodpovědnost a péče o včely jsou pro ně klíčové.
Zrušení povinností by mohlo snížit motivaci některých včelařů, ale ti, kteří mají opravdový zájem, by se stále starali o svá včelstva.
Ekonomický Aspekt:
Včelařství má ekonomický význam, zejména pokud jde o produkci medu, vosku a dalších včelích produktů. Zrušení povinností by mohlo ovlivnit včelařské farmy, které se specializují na komerční chov.
Malovčelaři, kteří se věnují včelařství ze záliby, by pravděpodobně pokračovali v péči o svá včelstva bez ohledu na povinnosti.
Opylení Rostlin:
Včely jsou významnými opylovači rostlin. Jejich úloha při opylování zemědělských plodin je nepostradatelná.
Zrušení povinností by mohlo ovlivnit opylení rostlin, což by mělo dopad na zemědělskou produkci.
Celkově lze říci, že zrušení povinností by mohlo mít různé důsledky v závislosti na konkrétních okolnostech a motivacích jednotlivých včelařů. Je důležité udržovat rovnováhu mezi regulací a podporou včelařství jako klíčového odvětví pro biodiverzitu a ekosystém. 😊

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 78176


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
(93.92.52.23) --- 4. 5. 2024
Re: vyšetřovat měl na varooa ????

Otázka pro copilot BING UI
Pokud nastane kritická infekční situace v oblasti, kde nerozhodují zdravotní nařízení a povinnosti ale zájem a zodpovědnost. Co lze od takové situace v negativním smyslu čekat?

Kritická infekční situace, která není řízena přímo zdravotními nařízeními a povinnostmi, ale spíše zájmem a zodpovědností, může mít několik negativních důsledků:

Nedostatečná Koordinace:
Pokud neexistuje jasný rámec pro řízení situace, může dojít k nedostatečné koordinaci mezi různými subjekty. To může vést k chaosu, neefektivním opatřením a zmatku.
Nedostatek Informací:
Bez oficiálních nařízení a povinností může být obtížné zajistit dostatečnou informovanost veřejnosti. Lidé mohou být dezinformováni nebo ignorovat doporučení.
Nárůst Paniky:
Nedostatek jasných směrnic může vést k panice a nepřiměřeným reakcím. Lidé se mohou snažit chránit sami sebe bez ohledu na celkový kontext.
Ekonomické Důsledky:
Nejasná situace může mít negativní dopad na ekonomiku. Firmy mohou čelit nejistotě, snížené poptávce a finančním problémům.
Narušení Bezpečnosti:
Bez jasných nařízení může dojít k narušení bezpečnosti. Například lidé mohou ignorovat hygienická opatření, což zvyšuje riziko šíření infekce.
Celkově je důležité, aby v takové situaci existovala spolupráce mezi subjekty a aby byly zavedeny jasné směrnice a komunikační kanály. 😊

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 78177


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu