76367

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(e-mailem) --- 25. 12. 2016
RE: plem.zĂĄk

http://svobodneforum.cz/jiri-nantl-vcela-mimo-zakon-anebo-zastavme-legislativu-partikularnich-zajmu/

Jiří Nantl: Včela mimo zákon anebo zastavme legislativu partikulárních zájmů

Parlament postavil mimo zákon včelu. Přesněji řečeno tedy včelu medonosnou tmavou, mimochodem původní plemeno včely v České republice, a další plemena včel. Novela plemenářského zákona přijatá Poslaneckou sněmovnou 9. prosince 2016 totiž stanoví, že k plemenitbě včel lze užívat pouze včelstva včely medonosné kraňské. Naštěstí u včel nelze předpokládat znalost práva, takže včela medonosná (jiná než kraňská) nadále může přelétávat z květu na květ, netušíce, že její existence odporuje zákonu České republiky.

Včely se samozřejmě vesměs páří ve volné přírodě a donucující moc státu má své limity, tudíž proveditelnost § 20 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, ve znění poslední novely, je jaksi problematická. Nějaký význam to však přece jen má, a to i zcela hmatatelný ba vyjádřitelný v penězích, jak si ukážeme. Novela schválená v tuto chvíli Poslaneckou sněmovnou přináší několik konkrétních a jeden obecný problém.

Proč se sněmovna pustila do řešení detailních aspektů včelařství, není jasné; u jiných druhů zvířat takto specifickou regulaci neobsahuje. Jisté však je, že celá problematika může být spojena se zcela konkrétními zájmy. Pokud bude novela plemenářského zákona v této podobě schválena i Senátem a podepsána prezidentem, chovatelé, kteří mají genetické linie včely medonosné kraňské, získají touto legislativní cestou monopol na šlechtění včel v České republice. Na základě tohoto monopolu současně získají exkluzivní přístup k dotacím spojeným se zápisem takových včelstev do tzv. genové rezervy v Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů.

Novela bude představovat problém i pro výzkum, pro nějž bude zákonný zákaz rozmnožování včely medonosné tmavé v kontrolovaných podmínkách omezením.

Obecný problém, který nad celou příhodou vyvstává, je ale ještě vážnější. Kde jsou hranice toho, o čem ještě má být rozhodováno legislativní cestou v Parlamentu? Jde-li o regulaci relativně velmi konkrétní věci, pro a proti níž existují faktické a odborné argumenty, nemělo by rozhodnutí být přijato spíše ve správním řízení, po předložení a zvážení důkazů včetně znaleckých posudků, a s možností opravných prostředků? Regulace má být férová. Jistě, naprostá většina lidí různá plemena včel od sebe nerozezná, ba ani neví o jejich existenci, a celý tento problém je pod rozlišovací schopnost veřejnosti. Jeho obecná rovina by však veřejnost zajímat měla. Pokud na tento styl tvorby zákonů přistoupíme, akceptujeme současně, že zákon je soubor partikulárních zájmů schválených Parlamentem.

Plemenářskou novelu bude ještě posuzovat Senát, který může a měl by iniciovat opravu.


-----Original Message-----
From: Vcely [mailto:vcely-bounces/=/v.or.cz] On Behalf Of Blažena Dvořáková
Sent: Thursday, December 22, 2016 4:12 PM
To: vcely/=/v.or.cz
Subject: Re: plem.zák

Nejhorší smrt bývá z vyděšení. Standa

---------- Původní zpráva ----------
Od: gupa <e-mail/=/nezadan>
Komu: Včelařský mailing list <vcely/=/v.or.cz>
Datum: 21. 12. 2016 22:49:20
Předmět: Re: plem.zák

"No takto se dělá z poslance a chovatelů matek osel.

Jám mám hned několik kraňských plemen. Kraňka zlatá, kraňka černá, kraňka šedá, kraňka trpasličí, ale nejvíce medu a nejodolnější je kraňka afrikanizovaná.

Ještě, že ta moje plemenitba je jen divoký nebo rojový matečník. To bych si slíznul podle tohoto zákona.

Šťastné a Veselé Vánoce, hlavně toho zdraví všem!! _gp_


V tom návrhu je:

>
III. Za dosavadní novelizační bod 10 se vkládá nový bod, který zní:
„X. V § 20 odst. 4 se doplňuje věta, která zní:
„K plemenitbě včel mohou být využívána pouze plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné kraňské.“.“.
Následující body se přečíslují. <
"=


---
Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
https://www.avast.com/antivirus

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 69580


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu