78214

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


trestik (e-mailem) --- 28. 10. 2009
RE: léčení KM

Pokud se vám zdá, že KM byla použita zbytečně, neuvažujete o tom, že by jste
zcela vypustil gabon/fumigaci/aerosolování a soustředil se jen na pečlivý
monitoring a KM?
http://ovcsvpardubice.blog.cz/0902/boj-proti-roztoci-klestiku-vcelimu
J.T.

> ...
> Neznám sice
> výchozí stav, znám stav konečný, nízké zamoření včelstev roztočem. Z toho
> vyplývá, že počáteční zamoření roztočem bylo zanedbatelné a KM byla
> použita
> zbytečně, a nebo určitý stupeň zamoření včelstev byl a léčením KM se
> podařilo udržet úroveň zamoření na nízké úrovni. ...
> ...
> HaF
>
>
>
> Předpokládám, že jste sledoval spad i během sezóny. Jaké byly výsledky
> před
> a po aplikaci KM? Zaregistroval jste vůbec nějaký spad? Při kolika
> nástavcích jste KM aplikoval a jak jsou vysoké?
> J.T.
>
>

> >
> > V podletí jsem léčil 30 včelstev pouze KM v úlovém systému K-39. V
> horním
> > nástavku byl umístěn 1 odpařovač nassenheider. Provedl jsem dvě aplikace
> > KM, jednu koncem července, druhou v polovině září. Jedna léčebná dávka
> > obsahovala 160 gr. 65%KM, použil jsem největší odpařovací knot. 48 hod.
> po
> > fumigaci jsem vyhodnotil spad roztočů u jednotlivých včelstev a
> rozřadil
> > je do skupin podle množství spadlých roztočů.
> >
> > Výsledek je v následující tabulce:_
> > počet roztočů
> > počet včelstev
> > 0 až 10
> > 18
> > 11 až 25
> > 6
> > 26 až 50
> > 3
> > 51 až 100
> > 3
> >
> > HaF
>


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 38332


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu