78253

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Josef Kala (e-mailem) --- 5. 10. 2008
RE: lean

Ležanů jsem zkoušel několik. Především proto, že teoreticky by v nich
včelaření mělo být jednoduché a pro včelaře přehledné a nenamáhavé. Zejména
ve včelínu. Ale posledních cca 15 roků jsem nikdy nenašel takovou genetickou
linii včel, která by preferovala ukládání zásob vedle plodu. ( Mluvím o
včelstvech produkčních, tedy o těch, kde je očekáván maximalizovaný výnos
medu)
Domnívám se, že celostátně rozšířená kraňka umí dobře ukládat zásoby
především "do hlav". Koneckonců většina chovatelů matek nepochybně vybírá
nejlepší chovný materiál podle toho, jak se osvědčily v nástavkových úlech
(je jedno, že někteří pak vlastní odchov matek provádějí v ležanech - to už
s tím nesouvisí).

Cca před 25 roky byly mé včelařské začátky silně ovlivněny tím, že jsem
zdědil pozůstatky původní tmavé včely ( Apis mellifera mellifera ).
Ty zvládaly perfektně jak úly stojany na úzkovysokou stavbu ( např. Gerstung
r.m. 25x40), nebo širokonízkou 39x24 ( Budečák, Moravský univerzál atd.),
ale i ležany( ověřil jsem "bednu" na 32 rámků 39x27 s posuvnou svislou
mřížkou ..., ale i ležan Čejkův 39x35( rámky s šířkou horní i bočních louček
42mm skládané k sobě, které tvořily "úl" bez úlu - podmet tvořila spodní
loučka 10x10mm asi 2cm nad podlahou úlu ). Těm jsem se hodně věnoval.
Včelstva vyžadovala minimum zásahů během roku ( v podstatě jen rozhodnutí o
tom, zda umístit mřížku za šestý, či třeba osmý rámek plodiště, vložení
mezistěn do plodiště, přesun zavíčkovaného plodu za mřížku, vytáčení medu,
léčení). V produkčních ležanech nelze včelařit bez mřížky!

Čím víc se morfologické znaky včel blížily kraňskému plemeni, tím přibývaly
důvody, že je třeba pro produkční včelstva opustit ležany. Včelstva se
chovala stále méně čitelným a předvídatelným způsobem. Sice excelentně
vyzimovala při minimální spotřebě zásob, ale po první jarní snůšce (s
nevalnými výnosy) začala stagnovat, nebo se vyrojila a vodorovně
nejvzdálenější plásty byly bez zásob, natož aby ve vodorovně
nejvzdálenějších včelstva stavěla na mezistěnách.
Bylo by to na dlouhé povídání, ale ležany jsem s nástupem kraňské krve
opustil.
Troufám si ale sdělit, že řešení, které popisuje př. A. Turčáni - medník po
obou stranách plodiště, by mohlo mít i s kraňkou úspěch. Mé řešení úlové
otázky do blížícího se důchodu se možná bude ubírat buď touto cestou, nebo
cestou zdvihacího zařízení k Optimalům.
J. Kala
-----Original Message-----
From: vcely-bounces/=/v.or.cz [mailto:vcely-bounces/=/v.or.cz] On Behalf Of p.k.
Sent: Sunday, October 05, 2008 6:35 PM
To: Včelařský mailing list
Subject: lean

prosím vás máte někdo ležan ,jakou míru a jak ho obhospodařujete,chci si to
zkusit..

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 31848


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu