78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


A.Turčáni (62.168.124.210) --- 24. 4. 2008
Re: Plno zimních zásob.

A taky je dobré kvůli omezení rojových tendencí vložit více stavebních rámků ( postupně ) k zastavění a zakladení trubčinou. M.V.

Stavebné rámiky neriešia rojovú náladu, ošetrovanie trúdieho plodu je skôr tendenciou RN podporiť. Trúd ako taký, je samčí jedinec na oplodnenie matky a preto je vo včelstve prítomný.
R.Linhart a V.Bičík síce tvrdia vo svojej štúdii, že čím včelstvo má viac trúdov, tým je menšia pravdepodobnosť vyrojenia včelstva. To však budúcnosť buď potvrdí alebo vyvráti. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29141


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
M. Václavek (213.29.160.5) --- 25. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

Stavebné rámiky neriešia rojovú náladu, ošetrovanie trúdieho plodu je skôr tendenciou RN podporiť. Trúd ako taký, je samčí jedinec na oplodnenie matky a preto je vo včelstve prítomný.
______________________________________________________________

Nechci se dohadovat, ale spíše se přikláním k Linhartovi a Bičíkovi. Ošetřování trubčího plodu a mladých trubců vyžaduje s porovnáním se stejnou jednotkou dělničího plodu znatelně větší množství krmných kašiček. Trubci, na rozdíl od mladých dělnic, krmné kašičky neprodukují. Proto jsou účinnými regulátory přebytků krmných kašiček, jež mají ve svém důsledku vznik rojové nálady. Při určitém množství ( 1/4-1/3 jedinců včelstva ) jsou trubci efektivními spotřebiteli krmných kašiček v dobách krátkodobého přechodného (! nikoliv dlouhodobého trvalého ) omezení kladení matek ( např. špatné počasí, mezisnůšková přestávka, omezení plodování zásobami při opožděném vytáčení medu či rozšiřování ), proto při způsobu včelaření, u něhož nedochází k radikálnímu omezování včeltev, k vyrojení při nadbytku trubců nedojde.

To, že LBV metoda ( metoda nadbytků trubců ) vychází z teorii sobeckého genu, považuji za méně důležitý a přesvědčivý argument. Rozhodující argument je víše psané: Princip této metody je ve vytvoření nedostaku krmných kašiček ve včelstvu a tím následného zamezení vzniku rojové nálady. Vysvětlovat důvod účinnosti metody nadbytku trubců přes genetiku je pro průměrného včelaře kontraproduktivní, protože průměrný včelař není dobrý genetik.

Otázka je, zda tento systém jde vkloubit do dané provozní metody tak, aby zvyšoval produktivitu práce. Například, pokud hodláte rozmnožovat včelstva oddělky ( potřebujete velké množství plodových plástů ), pak nám metoda nadbytku trubců sníží medný výnos z daných včeltev, pokud od nich budeme odebírat plod, jelikož metoda nadbytku trubců nás připravuje o nadbytky dělničího plodu.


S pozdravem...M. Václavek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29153


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
A.Turčáni (62.168.124.210) --- 25. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

Proto jsou účinnými regulátory přebytků krmných kašiček, jež mají ve svém důsledku vznik rojové nálady.M.V.

Ale to už nie je "teória" LBV, ale Vaša. Produkcia prebytku trúdov je scestná, včelstvo sa nechová rozmarne, v prorodzených podmienkach neprodukuje nekonečne mnoho samčích jedincov, tým by si privodilo zánik. Viac samčích jedincov môže prinútiť len človek, aj to len vtedy keď je prebytok potravy a tepla. V prirodzenom včelom diele, je vždy primerané nožstvo trúdich buniek a ich počet je nie tak početný, ako si myslíme.

Znovu sme dostali k podstate tzv. príčin rojenia. Príčiny rojenia neexistujú, rojenie je prirodzené a operovať tým, že trúdy sú účinnými regulátormi spotreby prebytkov kŕmnej kašičky je iluzórne, Včelstvo predsa produkuje preto veľa kŕmnej kašičky, lebo to chce dosiahnuť, aby rozmnoženie bolo úspešné. Už som raz napísal, že včelstvá v prírode ak sú neobmedzované úľovým priestorom sa veselo roja, pretože ich jediným cieľom nie je nazbierať veľa medu, ale ak sú na to dané podmienky chcú sa každý rok rozmnožiť. Nie každý rok to príroda poskytne, preto matky evolúciou získali mimoriadne vlastnosti, npr. dĺžka ich života, aj 5 rokov, to žiaden iný hmyz pri intenzívnom živote nedosahuje. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29155


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
M. Václavek (213.29.160.5) --- 25. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

Včelstvo se nadprodukcí trubců nezahubí, naopak zvýší svoji šanci na přenos genů na další generaci, což je mimo jiné také účel rojení. V přírodě je situace jiná...v dutině nejsou mezistěny. Včelstva na mezistěnách mají prokazatelně větší tendenci zastavovat volná místa trubčinou, proto se stává, že mohou mít znatelně více trubčiny než průměrné ,,divoké,, včelstvo.

Rojení je po dosažení vrcholu síly včelstva děj přirozený, protože se vytvoří nadbytky krmných šťáv. Nadbytek trubců ( nebo pravidelný odběr oddělku ( 1-2 plásty se zavíčkovaným plodem ) od rozkvětu řepky po rozkvětu lípy malolisté v intervalu 3-6 týdnů podle síly včelstva ) tomuto přirozenému jevu spolu se včelařskou metodou zaměřenou na neomezování včeltev v rozvoji zabrání tomuto jevu, tedy k rojení dochází jen výjimečně ( důsledkem chyby včelaře nebo pozdě provedeného zásahu ).


S pozdravem...M. Václavek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29158


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
vsusicky (89.103.208.221) --- 25. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

A.T. Já s Vámi souhlasím v tom, že si včelstvo nenechá vše vnutit, tedy ani chov trubců ne. Nicméně je otázkou, zda tím, že včelstvu v podstatě vnucujeme vkládáním mezistěn stavbu dělničích buněk nevzniká u dnešního chovu silných včelstev ve včelstvu v podstatě nedotatek trubců. Myslím, LVB právě tento stav odstraňuje a věcně se nejedná o nadbytek trubců, ale naopak k vytvoření rovnováhy ve včelstvu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29160


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
J.Šefčík (90.176.2.8) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců

V poslední době se objevilo několik studií k zamezení rojení přes větší množství trubců ve včelstvu. Pokud vím, žádná studie to zatím neprokázala. Trubci mají své opodstatnění ve včelstvu a zejména u chovatelů matek. Trubci se odchovávají zejména u ins. matek a také jejích dcer. Trubec pochází z neoplozeného vajíčka, tedy nemá otce ale dědu.
Samotné příčiny rojení a zejména k zamezení rojení jsou známe asi tři. Především tzv. "rojívky" se nám budou rojít stále. Pak je to nepoměr mezi otevřeným a zavíčkováným plodem. Je to problém zejména malých úlů. Matka zakláde malý prostor cca l0 rámků, včely nemají co krmit - plod, začnou požívat mateří látku a rojení už nelze zabránit.Zdravému včelstvu s výkonou matkou nevadí větší úlový prostor, který včely zatím neobsadily Velkou výhodou je nástavkové včelaření a lze to i bez mřížky, kterou včely chápou jako překážku.U nástavkového včelaření se nepřidává jedná či dvě mezistěny, ale celý nástavek
Poslední známý důvod je přehřátí úlového prostoru. Úl musí být řádně odvětrán.
Ono s tím nádbytečným chovem trubců v současné době je to problematické. Je to velíce dobrý "domov" VD. S tím vyřezaváním stavebních rámků je to někdy trochu problém. Vyžaduje to čas a zejména ve větších chovem to už takřka nejde. Každý někdy zbytečný zákrok nám zvýšuje výrobní náklady.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29161


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
A.Turčáni (62.168.124.210) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců

Samotné příčiny rojení a zejména k zamezení rojení jsou známe asi tři. Š.

Jozef, toto všetko autori štúdii dokonale rozobrali a dá sa povedať, že "príčiny" sa v žiadnom prípade nepotvrdili, s čím podľa mojich skúseností stotožňujem. Príčiny jednoducho neexistujú, lebo život na náhode (a to všetko je vo včelstvo ako náhoda) neexistuje, ano ostatné tvorstve na zemuguli nemá rozmnožovanie založené na nejakej pofidérnej náhode. A to všetko, čo sa roky prezentuje na stránkach včelárskej odbornej tlače sú len nejaké náhody, ktoréby mali zaistiť dlhobo život živočíšnych foriem.
Npr. stiesnené pomery v malých úľov, ale včelstvo je tak prispôsobivé, že dokáže žiť tak isto v malých priestorov z hľadiska človeka, ako vo veľkých, ale rozmnožuje sa rovknako rojením ako v podmienkach voľne žijúcich včelstiev na vetvách strom v trópoch. Rozdiel je len v tom, že roj z malého úľa má nižší počet jedincov, ako z úľa obrovských priestorov. Ja som išiel vyhovieť včelstvám a vytvoriť tie najlepšie podmienky, aby ich všľký priestor neiritoval k tejto forme rozmnožovania, poskytnutím až 6 debničiek úľa B 10 a oni ma nerešpektovali. Mohol by som napísať, že čím väčší priestor som včelám poskytol, tým sa viac rojili!?!.

Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29164


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
M. Václavek (213.29.160.5) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců

Opravdu by chtělo metodu nadbytku trubců nejprve vyzkoušet a potom vznášet závěry. Nejlepší by byl objektivní pokus provedený na nějaké včelařské výzkumné stanici. Co jsem zatím slyšel a četl, ti, kdo tuto metodu vyzkoušeli, nelitovali.

Už po kolikáté píšu, že k úspěšné eliminaci rojových nálad na minimum je potřeba, aby celá provozní metoda byla zaměřená proti rojení. Dostatek prostoru nestačí.

Protirojové desatero:
1/ Mladá plodná matka
3/ Nadbytek prostoru v úlu
4/ Odběr oddělku, příležitostné rozvolnění plodiště
5/ Neomezené plochy trubčiny
6/ Včasné vytáčení medu a odběr pylových plástů
7/ Dostatek zásob v úlu
8/ Zamezení přehřívání úlu
9/ Dostatečné uspokojení stavebního pudu
10/ Chov geneticky méně rojivých včel


Názory typu, že včelstvo se vždy zachová nepředvídatelně, jsou do jisté míry nepravdivé. Ve včelařství nikdy(!) neexistuje 100% jistota, s tím souhlasím. Vždy je pravděpodobnost, že jsme něco přehlédly, že podceníme situaci a podob. Ale to nevylučuje, že se ledacos dá s poměrně velkou pravděpodobností předvídat. Je to jen otázka množství teoretických znalostí a s nimi spojené praxe.

Účelem racionálního včelaření není včelaření podle přírody, ale jednoduché včelaření s maximální produktivitou práce. Podle přírody včelařit nelze. Z přírody si můžeme vzít jen inciraci, jak co nejefektivněji využít potenciál včelstev v náš prospěch.


S pozdravem...M. VáclavekOdpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29170


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Stonjek (90.183.70.9) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

Vida jak se označení LBV ujalo. Tahle metoda není o vnucení nadbytečného počtu trubců včelstvu jak se mylně domnívá Anton, ale pouze o tom ať si početnost jednotlivých kast určuje samo včelstvo. Vždyť na stavebních rámkách si může stavět co chce. Rovněž za úhyny včelstev v letošním jaru a loňském podzimu nemůžou trubci ale totální selhání včelařů. Je zajímavé jak nedůtklivě někteří včelaři reagují, úměrně počtu jimi popsaných stránek. Přitom autoři neudělali nic jiného než nás seznámili se svojí ověřenou teorií a vyzvali nás vyzkoušení a oznámení výsledků. Já osobně si myslím, že by to fungovat mohlo a moje poznámky z minulých let tomu nasvědčují. Proto tuto metodu jsem plošně nasadil u všech včelstev. Na podzim se uvidí. Kritizovat něco bez vyzkoušení může akorát ... . Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29162


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
A.Turčáni (62.168.124.210) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

Tahle metoda není o vnucení nadbytečného počtu trubců včelstvu jak se mylně domnívá Anton, ale pouze o tom ať si početnost jednotlivých kast určuje samo včelstvo. R.S.

Ja sa nedomnievam, ja len konštatujem to čo autori vo svojej štúdii uvádzajú, keď hovoria, že počet trúdov v takomto včelstve by mal byť vo váhovom pomere (trúd je 1,4 krát ťažší ako včela) 60% včiel a zbytok trúdy. V prirodzenonom prostredí si včelstvo počet kást formuje včelie spoločenstvo, ale nikdy neprerastá do tak obludných rozmerov, ako to umelo dosahujú autori štúdie. A to ešte nehovorím o tiziku zvýšeného počtu VD, pretože v ich prípade sa stavebné rámiky nyvyrezávajú, ale nechajú sa vylieňahnuť. Myslím si, že pri dnešných možnostiach chemických prostriedkov, by sa tento fenomén dal zvládnuť.

Ja si skôr myslím, že chovom trúdov v obsurdných množstvách (4 až 5 SR) skôr včelstvo zruinuje a potom mu neostáva dosť síl na rojenie, pretože ak je vo včelstve málo včiel, nemá sa čo vyrojiť. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29163


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Stonjek (90.183.70.9) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

Antone! Můžem vzájemnou výměnou názorů popsat tuny papíru. Není však smysluplnější metodu LBV vyzkoušet v praxi? Vždyť stačí nasázet do několika včelstev stavební rámky a na podzim už můžem mluvit o prvních výsledcích? Tvoje námitky o obludných rozměrech apod?? Opět to potvrzuje moji teorii, že včelaři jsou dvojího druhu. První skupina považuje včelky za naprosto dementní druh a je třeba jim jejich život patřičně zorganizovat, samozřejmě podle těch nejsložitějšíc, nejlépe vlastních teorií. Tomu nasvědčuje i to, že dáme li včelám možnost volby, zastoupení poměru dělnice trubci volí naprosto nesprávně. Druhá skupina výrazně menší, uvažuje tak, že včelky se o sebe umí postarat daleko lépe a pro včelaře je lepší a hlavně výhodnější když se jim co nejvíc přizpůsobí. Trvalo mě to asi 20 let než jsem k tomu názoru došel i já. Dadanty a vše kolem nich, to už je jen důsledek. Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29166


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
M. Václavek (213.29.160.5) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

Dadanty a vše kolem nich, to už je jen důsledek. Zdraví R. Stonjek

_____________________________________________________________

Co je na Dadantech pro včely přirozenějšího než včelaření v nízkonástavkových úlech bez mateří mřížky? ,,Včelaření podle přírody,, je dle mého soudu pouze obyčejná propaganda, která skutečnosti neodpovídá ( samozřejmě pokud nevčelaříte ,,na divoko,, v klátech či v brtích, což je kvůli ošetřovaní proti varroáze zakázané )

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29169


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
A.Turčáni (62.168.124.210) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

( samozřejmě pokud nevčelaříte ,,na divoko,, v klátech či v brtích, což je kvůli ošetřovaní proti varroáze zakázané )

Pri liečení včelstiev nič nebráni tomu, aby ste včely proti VD viedli úspešný boj takisto ako v hociktorom kultúrnom úli. Ja mám testovaciu podložku v pokusnom kláte, na ktorej zistím prirodzený spad, ale i po fumigácii. Takže, žiadny problém.
Zákaz chovať včely je chovať včely v nerozbernom diele z titulu moru plodu, v ktorom sa včelár nevie dostať k zaviečkovanému plodu a kontrolovať jeho kvalitu.
Čo včelár, to iný názor, ale voľná debata ani iná nemôže byť. Záver každej takejto diskusie je otvorený, nemá kto dať za všetkým tú povestnú správnu bodku, aby sme sa k problému nemuseli tak často vracať.
Nenašiel by sa ten správny arbiter, ktorého názor by sme prijali bez spochybňovania? Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29171


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
(e-mailem) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubc? (LVB)

a co je přirozeného na NN včely stavějí plásty podle délky dutiny vcelku

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: M. V?clavek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Metoda nadbytku trubc? (LVB)
> Datum: 26.4.2008 11:27:16
> ----------------------------------------
> Dadanty a vše kolem nich, to už je jen důsledek. Zdraví R. Stonjek
>
> _____________________________________________________________
>
> Co je na Dadantech pro včely přirozenějšího než včelaření v
> nízkonástavkových úlech bez mateří mřížky? ,,Včelaření podle přírody,, je
> dle mého soudu pouze obyčejná propaganda, která skutečnosti neodpovídá (
> samozřejmě pokud nevčelaříte ,,na divoko,, v klátech či v brtích, což je
> kvůli ošetřovaní proti varroáze zakázané )
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29172


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
M. Václavek (213.29.160.5) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubc? (LVB)

a co je přirozeného na NN včely stavějí plásty podle délky dutiny vcelku

___________________________________________________________

Furt přirozenější něž plodové těleso celoročně udržované u dna úlu nacházející se stále ve stejném patře. V dutině plodové těleso vykonává pohyb v závislosti na množství a místě uložení zásob, s nimiž je stále v kontaktu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29174


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Stonjek (90.183.70.9) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

O Dadantech tu můžu žvanit nekonečně dlouho. Stačí si ale jich několik pořídit a není li včelař slepý, už běbem rozvoje je mu jasné, co si včely o mezerách a spoustě dřeva v plodišti myslí. Také odpadají některé plodištní operace. To že se plodiště samo od sebe udržuje téměř u dna a nízkým nástavkům se matka vyhýbá o mnohém svědčí. Atd, atd. Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29175


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
M. Václavek (213.29.160.5) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

To že se plodiště samo od sebe udržuje téměř u dna a nízkým nástavkům se matka vyhýbá o mnohém svědčí. Atd, atd. Zdraví R. Stonjek

_______________________________________________________________

Je to zajímavý a očekávaný efekt, že se matka vyhýbá nízkým nástavkům, když má k dispozici vysoké nástavky. Tento jev je velmi znatelný hlavně u slabých včeltev. Kompaktní plodové těleso se totiž lépe zahřívá.

U silných včeltev kompaktnost plodového tělesa, stejně jako úlová izolace, ztrácí na významu, protože silné včelstvo obsahuje kvanta včel nevyužitých pro výchovu plodu jako krmičky. Tyto včely se seskupují a vytváří obal chumáče včel, který při řádné tloušťce ( nad 10 cm ) dostatečně zastoupí uteplení, ale to je možné jen u silných včeltev. Tato včelstva si mohou dovolit plodovat přes více nízkých nástavků, neboť masa včel je rozestoupena přes několik nástavků. Pro ně by bylo velmi neefektivní soustředit plod jen do jednoho nástavku. Tyto včelstva vytvářejí protáhlé plodové plochy, přičemž využívají stoupání teplého vzduchu vzhůru...vytápějí především jen ve spodních nástavcích. Včelstvo si bez problému vytváří svoje mikroklima. Mezinástavková mezera jim nečiní žádnou překážku v rozvoji. Jde o úplně jinou situace než v Dadantech.

Dadanty jsou zřejmě pro slabá a střední včelstva v horších snůškových podmínkách nejlepšími úly, jaké existují. Pro velmi silná včelstva jsou naopak Dadanty to nejhorší, co může být.

Vysoký nástavkem jako takový brání vzniku velmi silných včeltev. Dosažení velmi silných včeltev u kraňky jednomatečným včelařením je umění, které vyžaduje nízkonástavkový úl. Když včelstva mají na výběr mezi vysokým a nízkým nástavkem, vyberou si vysoký. A stejně je tomu i v podletí, kdy včelstva přizpůsobí svojí sílou zpravidla spíše jednomu vysokému nástavku než více. V nízkonástavkových úlech je situace opačná. Jeden nízký nástavek je málo, včelstvu nic nezbývá, než aby vytvořilo chumáče přes více nástavků a to taky vyžaduje větší sílu. Včelstvo se přizpůsobuje celému prostoru úlu.

To je další vysvětlení, proč u pana Turčániho nevznikají silnější včelstva něž 1,5 kg ( cca 15 000 včel ), i když zimuje na 3 nástavcích míry B. Spolu s malými zásobami je výsledek nezvratný, i když v podletí připojí oddělek či vytvoří dvoumatečné včelstvo. Včelstvo se sílou přizpůsobí vysokému nástavku ( spočítejte si sami... na každý dm2 plástu počítejte 160 včel ...průměrná hustota odsednutí v plodišti za proletového dne...( nezapočítávaje krajní plásty! ) a zjistíte, že hodnoty sedí!!! )


S pozdravem...M. Václavek


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29180


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                           
Vojtěch (85.13.78.2) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubců (LVB)

Vážení, včely se chovají při práci maximálně efektivně.Jen sleduji, jak jim práci znemožňujete.
Pokud Vás zajímá, jak vypadá silné včelstvo a co to přináší, pošlu obrázek /pohled na poslední rámek v úle přes sklo/. Ještě 4 dny pěkného počasí, celý poslední rámek zavíčkují a vytáčím.Adresu máte na webu Včelaření moderně.
B.V.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29184


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
(e-mailem) --- 26. 4. 2008
Re: Metoda nadbytku trubc? (LVB)

Někdy mi připadá jako by si někteří myslely , že včelstvo donutíte větším počtem stavebních rámků vytvořit více trubčiny? Včelstvo se samo chová vyváženě a postaví jen tolik trubčiny kolik uzná samo za vhodné ostatní prostor vyplní dělničinou
Je však lepší mít trubčinu v celistvém rámku něž jak by samy přestavěly dělničinu kde se jim zachce
Velmi silná včelstva budou stavět trubčiny hodně a slabší méně. A s pohledu situace zamoření VD se dostáváme k otázce JSOU OPRAVDU VELMI SILNÁ VČELSTVA OPRAVDU PŘÍNOSEM?? ;-D

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: A.Tur??ni <anton.turcani/=/gmail.com>
> Předmět: Re: Metoda nadbytku trubc? (LVB)
> Datum: 26.4.2008 08:47:38
> ----------------------------------------
> Tahle metoda není o vnucení nadbytečného počtu trubců včelstvu jak se mylně
> domnívá Anton, ale pouze o tom ať si početnost jednotlivých kast určuje
> samo včelstvo. R.S.
>
> Ja sa nedomnievam, ja len konštatujem to čo autori vo svojej štúdii
> uvádzajú, keď hovoria, že počet trúdov v takomto včelstve by mal byť vo
> váhovom pomere (trúd je 1,4 krát ťažší ako včela) 60% včiel a zbytok trúdy.
> V prirodzenonom prostredí si včelstvo počet kást formuje včelie
> spoločenstvo, ale nikdy neprerastá do tak obludných rozmerov, ako to umelo
> dosahujú autori štúdie. A to ešte nehovorím o tiziku zvýšeného počtu VD,
> pretože v ich prípade sa stavebné rámiky nyvyrezávajú, ale nechajú sa
> vylieňahnuť. Myslím si, že pri dnešných možnostiach chemických
> prostriedkov, by sa tento fenomén dal zvládnuť.
>
> Ja si skôr myslím, že chovom trúdov v obsurdných množstvách (4 až 5 SR)
> skôr včelstvo zruinuje a potom mu neostáva dosť síl na rojenie, pretože ak
> je vo včelstve málo včiel, nemá sa čo vyrojiť. Anton
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29167


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
vorja (78.108.145.2) --- 25. 4. 2008
Re: Plno zimních zásob.

Stavebné rámiky neriešia rojovú náladu, ošetrovanie trúdieho plodu je skôr tendenciou RN podporiť.
-------------------------------------------------------------

Stejně jako v loňském roce, není i letos jednoznačný názor na účinnost metody LBV, jako protirojového opatření. Sami autoři uvádějí, že tato metoda ale zvyšuje rozvoj roztočů VD. Protože máme i jiná účinná protirojová opatření (např. tvorbu oddělků), která naopak potlačují rozvoj VD, naskýtá se proto otázka, zda-li aplikace metody LBV v současné době, kdy dochází k hromadným úhynům včelstev, není velké riziko. Jistě by se to dalo průzkumem statisticky vyhodnotit. H.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 29159


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu