76387

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Radim Polášek (e-mailem) --- 4. 11. 2006
Re: Konduktivita medu

S tím se nedá než souhlasit.
Ale chtěl bych vidět včelaře bez nějakého chemického vzdělání nebo aspoň
příslušného kursu, jak doma nebo u výkupce nebo jinde podle
http://www.vcelarskenoviny.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2004020301
odměřuje 7,4557 gramů bezvodého chloridu draselného o příslušné čistotě ( to
v tom návodu př. Veselého chybí a taky to může být důležité) vysušeného při
130 st C, rozpouští v čerstvě destilované vodě ( obsah oxidu uhličitého co2
absorbovaného ze vzduchu ovlivní vodivost) v 1000 ml na roztok, měří
teploměrem o dělení 0,1 st C teplotu a následně porovnává naměřenou vodivost
toho roztoku a roztoku 20 gramů suché hmoty medu ve 100 ml destilované vody
a počítá na kalkulačce konstantu článku jen proto, aby mohl používat na
měření různé elektrody namísto pořád stejné, která má pořád stejnou
konstantu a tudíž je možné ji promítnout i do stupnice a nemusí se nic
připravovat a počítat kromě roztoku medu.
Určitě má tato metodika svůj význam, třeba když si potřebuji ověřit, že
přístroj měří po roce používání správně, nebo když elektrody něšťastnou
náhodou třeba rozšlápnu a musím použít jiné odlišné s odlišnou konstantou
nebo pokud je to přístroj, jehož měření je závazně používáno třeba ve výkupu
pro stanovení ceny, tak při cejchování v akreditované laboratoři, kde ho po
zkoušce zas na nějakou dobu opatří příslušným cejchem. Ale v žádném případě
ne pro měření v terénu, to je jednoznačně záležitost speciálního
pracoviště - laboratoře a ta metodika je pro chemickou laboratoř taky
napsaná.

R. Polášek

----- Original Message -----
From: "Honza Jindra" <e-mail/=/nezadan.iol.cz>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Thursday, November 02, 2006 11:23 AM
Subject: Re: Konduktivita medu


> EMAN napsal
> To je samozřejmé. Měrná vodivost se vyhodnocuje srovnáním vodivosti 20%
> roztoku medu ve vodě se známou měrnou vodivostí roztoku KCL za stejných
> podmínek. Vliv geometrického tvaru elektrod se tím eliminuje. Platí co
jsem
> napsal dříve a nemá smysl to dál okecávat.
>
> Pod to se podepíšu, že je to hloupost se o tom rozepisovat. Vodisvost je
> vlastnost látek a na elktrodách prdljs záleží. Ty tvoří spolu s metodikou
a
> konkkrétním měřícím přístrojem jen podmínky pro co nejpřesnější určení
> měřené veličiny s opakovatelnými výsledky.
> Honza

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19189


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu