78287

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Arnošt Hrdina --- 1. 10. 2002
Re: Devět+2+1+1 je 11 i 13 členů PUV

A členům zvednou poplatky a sjezd to opet schválí.
Kdo tam jezdí, koho zastupuje a jaký má mandát?
Má vůbec nějaký mandát? Vědí vůbec členové že bude celostátní sjezd a co se
tam bude projednávat aby dylegátovi vůbec nějaký mandát dali. Já o ničem
takovém jako člen nevím.

Takže se ptám. Funguje náš svaz vůbec podle stanov? Fungují základní
organizace podle stanov?
A jestli nefungují tak je vůbec sjezd usnášeníschopný a závěry platné?
Pokud s tím nesouhlasím, tak bych měl mít právo stav věcí ovlivnit.
Není jednotlivým členůn náhodou bráněno se vyjádřit k tomu co chtějí (podle
stanov ) tím,
že nevědí, že se bude sjezd konat a kdo tam pojede? Kolik z vás to ví?

Arnošt Hrdina

----- Original Message -----
From: "fskalsky" <e-mail/=/nezadan>
To: "Včelařský mailing list" <vcely/=/v.or.cz>
Sent: Tuesday, October 01, 2002 9:43 AM
Subject: Devět+2+1+1 je 11 i 13 členů PUV


Na počátku bylo slovo předsedy o nové koncepci přesednictva.
...placený pracovník jehož náplní práce bude vypracovávání ekonomických
podkladů,návrhů textů pro jednání,připravovaných zákonů a
vyhlášek,zajištování kontaktů se všemi svayovými subjekty.

Novoroční slovo:Začínáme tam kde jsme skončili.
...Naše členy bude jistě zajímat,že přesednictvo se rozšířilo z devíti na
jednáct...

Včelařství březen
Probíhá výběrové řízení na obsazení postu placeného místopředsedu...po
tajemníku druhé placené místo funkcionáře...Příslušnou změnu schválil 7
sjezd,je ve stanovách svazu.V době vydání tohoto čísla by už mohlo být
známo jméno výtěze konkurzu.

Včelařství říjen

Nový místopřeseda se jmenuje Smied.
...v naplnění cíle,k větší profesionalitě čSV byl na srpnovém zasedání úV
vítěz konkurzu kooptován za člena předsednictva úV.
Protože však počet členů PUV musí být vždy lichý ,bylo nutné i podle stanov
čSV které říkají,že předsednictvo musí být jedenáctičlené ,zvolit ještě
dalšího člena,tím se stal předseda OV čSV Příbram,jmenuje se Mestek.

Na konci,slovo netvůrčí konstatující jen skutečnost,je ve společenství
oslovujícíse Příteli praxi poněkud neobvyklou.

v dobrém franta

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 1799


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu