77441

Velask konference

(Internetov strnka otevrajc prostor pro komunikaci vela)


Zbn zobrazen

Podrobn zobrazen

Pspvky do konference:
(nejnovj jsou hned zde nahoe)Gustimilin Pazderka (e-mailem) --- 2. 12. 2006
Sifra mistra Leonarda


Narazil jsem na internetu v jednom pdf souboru (z ejm kritika na
film a p íb h " ifra mistra Leonarda")na skoro "fantastické"
tvrzení otázku a "odpov ".

zdroj na:

http://www.stoprocent.cz/after/programy/daniel_kvasnicka2.pdf

""

Málokdo z nás se okamžit a hbit vyzná v textech, které
popisují důmyslnost p írody, ve které se
podle autora opakuje zlatý pom r, nebo zlatý ez s konstantou
1,618. Dan Brown zaznamenává
vzpomínku Roberta Langdona na rozhovor se studentkou:
Po kejte, ozvala se dívka v p ední ad . Jsem studentka
biologie a žádného zlatého ezu jsem si v p írod
nikdy nepovšimla.
Ne? usmál se Langdon. Studovala jste n kdy vztahy mezi trubci
a d lnicemi v populacích v el?
Jist . D lnic je vždy víc než trubců!
Správn . A v d la jste, že pokud vyd líte po et samic po
tem samců v kterémkoliv úle na sv t , dostanete
vždy stejné íslo?
Opravdu?
Jo, Fí 1,681... (strana 107) 9

""

_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovdt
do diskuze
na pspvek
slo 19491


Zobrazit
odpovdi
na tento
pspvek


Zobrazit
cel
vlkno

Nsledujc:Gustimilin Pazderka - Sifra Mistra Leonarda
Pedchoz:Karel - Re: Tepeln setrvanost -Sololitov nstavek


Kliknte sem pro npovdu