77624

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Stano (2a00:1028:96c4:8366:144:1353:8a90:388) --- 10. 6. 2020
včelpo?

Šaráda pokračuje?

XI/339/3/2020/PRV Informace J. Šmíd
K tomuto bodu byl přizván J. Šmíd, který informoval PRV o důvodech skluzu v placení nájmu, o
průběhu ocenění oprav v prodejně, které by mělo být provedeno soudním znalcem do pátku 13.
3. Do zasedání RV bude vše připraveno. Na Včelpo bylo vystaveno 1. dražební podání – budovy
šly do dražby – bylo vyplaceno. Dále informoval o uzavření jednoho trestního oznámení.
Komerční banka je definitivně zaplacena včetně poplatků. Předsedkyně ubezpečila J. Šmída, že
si PRV váží jeho práce a poděkovala za snahu udržet Včelpo. Na základě doporučení př. Lusta
vystaví účtárna upomínku a J. Šmíd zašle ČSV žádost o posečkání s platbami nájmu a splátky
převzatých pohledávek a o odsouhlasení soudního znalce na ocenění prací v prodejně.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 74191


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu