78290

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(178.255.168.151) --- 14. 12. 2019

...............drobné pěstitelské a chovatelské činnosti

to asi nebude 60 včelstev drobná..................živnostenský zákon je jasný- nezná žádný počet včelstev , neplette do něj 60 včelstev......to ne......

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73692


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
JosPr (46.135.14.143) --- 14. 12. 2019
Re:

A do kolika slepic je to drobna? Do 200,500 nebo 5? Pokud soustavne napadate paragraf 10 vedlejsich prijmu,berte ho jako celek a nevytrhavejte z kontextu.Proc proti tomuhle neprotestuji bramborari,drubezari,sadari,zelinari,kterym podle tehle logiky ubyva taky odbyt diky prodeji ze dvora? Proc porad postekava je hrstka vcelaru?

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73693


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
gupa (93.92.52.23) --- 14. 12. 2019
Re:

Pokud má do EET spadat tržba za nějaké uháčkované ponožky nějaké paní která je štrikuje příležitostně a nebo tržba z prodeje medu, je to hodně napováženou nemít jasné informace z MF jak se na takovou situaci připravit.

ČSV zastupuje včelaře, ať jedná ČSV v otázkách tržeb za včelařské produkty prodané ze dvora u MF. Má mou plnou důvěru otázky rozlousknout a odpovědi včas zveřejnit.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73694


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Martin P (93.185.58.37) --- 15. 12. 2019
Re: EET

Stále nechápu proč tu stále někdo řeší nějaké EET u malovčelařů.

Živnostenský zákon jasně říká, že:
(3) Živností dále není
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče,
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami,

Zákon o zemědělství říká že:
(2) Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

Dále dle veterinárního zákona §27a),
(1) Chovatel může v malých množstvích prodávat
d) med, mateří kašičku nebo včelí vosk

Dále vyhláška 289/2007 říká že:
§ 15 - Včelí produkty
(3) Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem přímo spotřebiteli v domácnosti chovatele, v hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti, anebo k dodání chovatelem do místního maloobchodu, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně

A konečně zákon o daních nám říká:
Ostatní příjmy, § 10
(3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny
a) příjmy podle (odstavce 1 písmene a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč;
přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo

Takže z těchto všech zmíněných zákonů vyplývá, že pokud dodržíte jednotlivá ustanovení těchto zákonů, tak je na vás pohlíženo jako na chovatele (nepodnikatele), který prodává zemědělské přebytky. Tedy žádné EET se na vás nemůže vztahovat a dokonce nemusíte ani kvůli tomu podávat daňové přiznání.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73695


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
jenda p (46.173.198.24) --- 15. 12. 2019
Re:

protože registrace u ČMSCH je u slepic nebo králíků až od určitého počtu kusů ( slepice tuším 100 ks nosnic) a prodej vajec, masa nebo mléka je regulovaný při prodeji ze dvora množstvím za období, teda třeba 60 ks vajec za 1 týden jak z domu tak na trhu.
když teda mám svojich 20 slípek a nejaké to vajco máme navíc, su na rozdíl od včelařa pro státní orgány neviditelný, pokud teda nechcu byt opravdu poctivý. V tem případě jakýkoliv příjem píšu do daňového přiznání, teda aj vedlejší příjem z prodeje medu a vajec a třeba mléka !!! (to je pro Martina P. ) Když tento příjem nepřesáhne 30 tisíc, je sazba daně 0%, respektive osvobozený. Ale v daňovém přiznání se tento vedlejší příjem musí objevit, píše se všady o osvobození a né o neuvedení v daňovém přiznání. buďme teda rádi, že furt možem tak trochu šulit....

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73698


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
KaJi (2a00:1028:8d18:70ae:7079:d2d3:7c71:93f5) --- 15. 12. 2019
Re:

Co resite? I kdyz budete mit 140 vcelstev a priznate tak je tam prd dan.
Napriklad:
500 000 trzba minus 80% pausal =100 000.
Z toho 15% = 15 tisic.
Na vyplatni pasce mate lecky vetsi dane z desetinove vyplaty.
Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73699


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
(2a00:1028:96c8:e70a:a8dd:4948:8517:cd97) --- 15. 12. 2019
Re:

Pravda Karle. Navíc třeba ze 100 vč. můžu mít příjem třeba jen 40 000.
Co je podstatné zda bude pro malovčelaře povinnost EET nebo nikoli.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73700


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
KaJi (98.158.248.41) --- 16. 12. 2019
Re:

Co je podstatné zda bude pro malovčelaře povinnost EET nebo nikoli.
-------------------------
Kde pořád takovou blbost berete? Pro prodej ze dvora podle paragrafu deset to nikdo nechce.
Pokud budeš prodávat v prodejně kde dávají účtenky na zboží, tak budou i na med, ale tebe se to netýká, ty normálně dodáš do krámu jako dřív.
A pokud má někdo na včely Živn.List tak pak jej samozřejmě EET čeká pokud bude prodávat cokoli za hotové a bud to spadat do účetnictví. ALe takových je asi do 1% včelařů v republice.
A nebude muset mít mašinku, při malém prodeji atd, pokud si vyzvedne na ŽL registrované účtenky.
Ale to se 99% včelařů týkat nebude a to jedno procento má určitě někoho kdo má jen <=149 včelstev a nemusí mít EET . :-)

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73707


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
gupa (93.92.51.96) --- 16. 12. 2019
Re:

Karle. Jde o prvních pár paragrafů daného zákona o EET. ČSV musí učinit dotaz na Min.financí a vysvětlit.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-112/zneni-20200201

Máš tržbu když dodáš do obchodu med? Já myslím že ano.

Jsi poplatníkem daně z příjmu? Ano, ikdyby jsi byl nakonec osvobozen.

Vydáváš doklad o prodeji, tz. jde o zúčtování v tvém účetnictví (doklad o prodeji) Ano, prokazuješ tím příjem viz. bod 1.. Obchodník na benzince není včelař, med není jeho.

Jde o je ojedinělý případ, že jsi např. jednou za účetní rok udělal vyjmečnou transakci např při výkupu medu?

Ano -Ne.(nehodící škrtni. Ano? jsi zobliga. Ne je to tvůj rozhodný přijem, který se opakuje třeba jednou za rok, Tak ...
SUBJEKT A PŘEDMĚT EVIDENCE TRŽEB
§ 3

Určení subjektu a předmětu evidence tržeb
(1) Subjektem evidence tržeb je poplatník

a) daně z příjmů fyzických osob a

EVIDOVANÁ TRŽBA
§ 4

Vymezení evidované tržby
(1) Evidovanou tržbou je platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem.

(2) Evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je

a) určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo

b) následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem.§ 6

Rozhodný příjem
(1) Rozhodným příjmem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) u poplatníka daně z příjmů fyzických osob příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním, s výjimkou příjmu, který

1. není předmětem daně z příjmů,

2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo

3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně,


............

KaJi (98.158.248.41) --- 16. 12. 2019
Re: (73692) (73693) (73698) (73699) (73700)
Co je podstatné zda bude pro malovčelaře povinnost EET nebo nikoli.
-------------------------
Kde pořád takovou blbost berete? Pro prodej ze dvora podle paragrafu deset to nikdo nechce.
Pokud budeš prodávat v prodejně kde dávají účtenky na zboží, tak budou i na med, ale tebe se to netýká, ty normálně dodáš do krámu jako dřív.
A pokud má někdo na včely Živn.List tak pak jej samozřejmě EET čeká pokud bude prodávat cokoli za hotové a bud to spadat do účetnictví. ALe takových je asi do 1% včelařů v republice.
A nebude muset mít mašinku, při malém prodeji atd, pokud si vyzvedne na ŽL registrované účtenky.
Ale to se 99% včelařů týkat nebude a to jedno procento má určitě někoho kdo má jen <=149 včelstev a nemusí mít EET . :-)

Karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73708


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
gupa (93.92.51.96) --- 16. 12. 2019
Re:

Ještě je možnost, že prý když budeš mít vše co se týká medu přes účet, EET nemusíš evidovat, ale to je jen můj dohad!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73709


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
gupa (93.92.51.96) --- 16. 12. 2019
Re:

A dokaž že nepodnikáš podle paragrafu 10, když tržby a pravidelné zúčtování který tvoří základ tvého výpočtu příjmu pro DP z medu který dodáváš na trh nebo do oběhu, dalším dokladem je registr včelstev, který prokazuje pokud nemáš počet včelstev nula, že ten med máš a tvoří "podnikání", ikdyž nejsi podnikatel. Chápeš? Přidznáš se k dani z podnikání nebo závislé činnosti, ale tvoje vedlejší podnikání bez ŽL je sice bráno že nejsi podnikatel, ale co nato školením opráskaný úředník?

A znovu jde oten dotaz na MF a školení praconíků FÚ které bude následovat a oto jestli spadneš do EET nebo ne. Nyní nemusíš podávat DP, ale co když tě FÚ vyzve k daňovému přiznání z prodeje včelařských produktů? Musíš ho podat. A musíš ho podat posléze stále dokud jsi registrovaný v registru chovatelů.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73710


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                           
(98.158.248.41) --- 16. 12. 2019
Re:

Nevím co kdo hrotí.
"První důležitá informace je ta, že pokud máme registrovaný prodej ze dvora nikoli jako podnikatelé, ale jako ostatní příjem pod §10, nikoli tedy jako podnikatelé v zemědělství pod §7, nemusíme mít EET.
Pokud jsme ovšem podnikatelé v zemědělství, máme živočišnou či rostlinnou výrobu jako podnikatelé, pak musíme být na příjmy, které vyúčtujeme v hotovosti registrováni v EET

http://www.domacimlekar.com/prodej-ze-dvora-a-eet/

Podle mě je to v souladu s tím co tvrdí ministerstvo a nikde jsem neslyšel že by "stát" zpochybňoval že podle paragrafu deset by se mělo evidovat když nemáš na včely živnostak.

karel

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73711


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                           
Martin P (93.185.58.37) --- 16. 12. 2019
Re:

Gupo, chápu, že tvoje snaha je přesvědčit všechny, že tak, či tak budou při prodeji medu spadat pod EET, ale prostě se mýlíš.

Tvoje závěry vychází z chybných vyhodnocení. Kaji má pravdu.

Již jsem zde jasně citoval všechny zákony, které se k tomu vztahují a ze kterých jasně vyplývá, že pokud jako chovatel do 60 včelstev, který nemá jiný příjem dle §10 prodává med nebo jiný povolený produkt jako prodej zemědělských přebytků, tak není brán jako podnikatel či osoba podnikající v zemědělství a tedy se na něj zákonitě nevztahuje zákon o EET.

Za další u takovéhoto malovčelaře není rozhodným příjmem částka z prodaného medu, ale paušální částka 500 Kč/včelstvo. Je to přímo takto uvedeno v zákoně. Takže nechápu co ti na tom není jasné.
Proto jsou tvoje závěry v tomto spíše podle hesla "přání otcem myšlenky".
Osobně vůbec nevidím sebemenší důvod, proč by se mělo CSV na toto na MF dotazovat.
EET je pro podnikatele a osoby podnikající.

Za další, pokud jde o další vedlejší činnost, tak poplatník je osvobozen od EET, pokud neměl výnosy z této činnosti v předchozím období vyšší než 300 000 nebo tento příjem činil méně než 5% z celkových příjmů. Stačí splnění jedné z těchto podmínek.Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73712


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                              
gupa (93.92.51.96) --- 16. 12. 2019
Re:

>Za další, pokud jde o další vedlejší činnost, tak poplatník je osvobozen od EET, pokud neměl výnosy z této činnosti v předchozím období vyšší než 300 000 nebo tento příjem činil méně než 5% z celkových příjmů. Stačí splnění jedné z těchto podmínek.<

Výborně, díky za zprávu, vracím osvědčení a končím.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73713


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                                 
gupa (93.92.51.96) --- 16. 12. 2019
Re:

Osvědčení k činnosti kterou dělám 25 let. Díky Babiši.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73714


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
JosPr (46.135.30.197) --- 15. 12. 2019
Re:

Tohle velice dobre vi,jen uz to neni ta stara garda,ktera zacinala z 0 a dokazala si vybudovat farmy bez dotaci a prosadit se.Tihle nasledovnici-farmari pres noc maji krapet podivnou logiku a misto vlastnich schopnosti se hodlaji prosadit jinak.Nemuzu se zbavit dojmu,ze je to spis skryty boj o prostor kam umistit svoje vcelstva v prevcelene CR,maskovany bojem proti prodeji ze dvora,proto prudi,kde muzou..Ona kazda reakce vyvola protireakci,aniz by si to chlapci uvedomovali.Limit se muze menit,ale s jeho pripadnym snizenim,pouze vzroste pocet zajmovych vcelaru a krom toho,ze nastvou vetsinu vcelaru,nedosahnou niceho.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73701


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
gupa (93.92.52.23) --- 15. 12. 2019
Re:

NO já jen že EET je o jakém vyrovnávání podmínek na trhu, hodně malých včelařů je nakrlých na velké a velcí kvůli tomu nakrknutí zase obráceně. Toto pod čarou je jasný příklad. Furt nějaké domýšlení a urážlivé dedukce. Přitom hodně lidí co obchoduje ve včelařství EET už má.

Pokud EET nebude vyrovnávat podmínky ve včelařství, tz. u tržeb při prodeji medu ze dvora u všech včelařů, je ten zákon pasvil. A mohou ho ti ODSaci nebo SOcani zrušit. Až se tedy dostanou k moci.

Podle zákona si prostě zažádám o zvláštní režim, po vyhovění dostanu blok účtenek cose asi vytisknou vedle v Moraviapressu, stejně jako např. volební lístky.

Podmínky splňuji, nemám lidi, víc jak 600tKč minulých ani nedoufám že budumít následujících 12 měsíců. No a jakmile dostanu blok s účtenkama, mohu je rozdávat přilepené na medu.

To je vše. Jednou za rok si dojdu pro druhý blok a mám zase na rok pokoj.

A zákazník dostane účtenku do účtenkovky. M"že ještě vyhrát k mému medu v loterii.

No a představte si, že hodně lidí co do EET spadnou ve 3 a 4 vlně, budou chodit raději pro můj med než ke včelařovi, který EET účtenky nevydává. Protože z principu že nechcou podporovat neevidované platby, protože je sami musí evidovat. Chápete to?

S EET se roztrhne úplně jiné tržní prostředí s 3 a 4 vlnou, To si málokdo z uražených změnou neuvědomuje.


.......
JosPr (46.135.30.197) --- 15. 12. 2019
Re: (73692) (73693) (73698) (73699)

Tohle velice dobre vi,jen uz to neni ta stara garda,ktera zacinala z 0 a dokazala si vybudovat farmy bez dotaci a prosadit se.Tihle nasledovnici-farmari pres noc maji krapet podivnou logiku a misto vlastnich schopnosti se hodlaji prosadit jinak.Nemuzu se zbavit dojmu,ze je to spis skryty boj o prostor kam umistit svoje vcelstva v prevcelene CR,maskovany bojem proti prodeji ze dvora,proto prudi,kde muzou..Ona kazda reakce vyvola protireakci,aniz by si to chlapci uvedomovali.Limit se muze menit,ale s jeho pripadnym snizenim,pouze vzroste pocet zajmovych vcelaru a krom toho,ze nastvou vetsinu vcelaru,nedosahnou niceho.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 73702


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu