78130

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


PotuĹžnĂ­k VĂĄclav (e-mailem) --- 27. 10. 2014
Re: Navod Varidol


Protože se tu řeší varidol a fumigace jež delší dobu, tak jsem zalovil v
paměti a na webu. Zde je výsledek:

mol amitrazu je 293, mol nosné látky je přibližně podobný (nafta 200, oleje
300-400)

http://www.firebrno.cz/uploads/uo_vyskov/dokkstaz/PT_zdolavani_pozoaru_F.pdf

Teplota vznícení je nejnižší teplota horkého povrchu, při které se za
stanovených zkušebních podmínek hořlavý plyn nebo hořlavá pára ve směsi se
vzduchem nebo směsi vzduchu s inertním plynem vznítí

Teplota vznícení rostlinných olejů je cca 350 stupňů celsia. Protože
odpařený olej, který je součástí léčiva nezahoří, teplota par je tedy nižší.

Páry jsou
a) odváděny proudícím teplým vzduchem nahoru, směrem od nejteplešího místa
na pásku
b) okamžitě jsou také ochlazovány okolním prostředím, molekuly se částečně
shlukují, stejně jako to známe u mlhy vznikající z vodní páry, proto olejové
páry dobře vidíme.

Velikost částic v aerosolech (Aerosol je heterogenní směs malých pevných
nebo kapalných částic v plynu) je v obrovském rozsahu, vezměme například
cigaretový dým. Nejmenší částice jsou vlastně jednotlivé molekuly ( 1nm tj
miliontina milimetru).

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-001/hesla/aerosol.html

Dvě kapky Varidolu na nástavek je na jedné straně nepatrné množství, ale
počet molekul amitrazu v něm obsažených je číslo nepředstavitelné 2,5E19 (25
a 18 nul). Pro jakousi představu: pokud se léčivo rovnoměrně rozptýlí v
nástavku, pak v každé krychli o velikosti strany rovné průměru lidského
vlasu (4 mikrometry) je asi 40 tisíc molekul amitrazu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že naprosto nejdůležitější je co nejjemnější
rozptýlení léčiva v prostoru úlu, ideálně po jednotlivých molekulách, kdy by
léčivo jakoby nakynulo milionkrát, tedy vzdálenost jednotlivých molekul by
se vzvětšila 100x ve všech směrech.

Dost bylo teorie, teď trocha praxe. Obětoval jsem jeden pásek, nakapal jedlý
olej a zapálil shora. A výsledek?

a) pásek doutná mnohem pomaleji
b) odpařující se olej doutnání téměř zastaví
c) doutnající místa oblast s olejem jakoby obejdou a vrátí se tam odspodu
d) ani v tomto případě nedojde k vznícení (či vzplanutí) par

Často je slyšet mýtus, že při fumigaci značná část léčiva shoří. Není tomu
tak. Teplo, které je potřeba k odpaření roztoku amitrazu v oleji zpomalí
doutnání a tak nedojde k přímému styku doutnající části pásku s neodpařeným
roztokem.

Poznámka závěrem: Nutné podmínky jsou nenavlhlé pásky, nekapat na jedno
místo a nekapat k spodnímu okraji či k otvoru pro hřebík.

VP.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 64990


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu