78211

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


fskalsky --- 15. 3. 2002
Medové starosti


referenta odboru pro prodej medu r.l939

Denně se slétají jak vlaštovice z jara na můj stůl vyplněné dotazníky pro prodej medu a radostně zvěstují ,že přináší zvěsti nového jara,nového nadšení a lásky pro naši práci..


Správce Národní správy Jednoty včelařů r. l948

Národní správa jednoty včelařů v Praze odhodlala se letos obrátiti se tímto způsobem..Přátelským,avšak důtklivě k odevzdání medu povinné dodávky i nadplánu v zájmu prospěchu zdraví dětí,nemocných a starých.Pro děti jest med letos nepostradatelným lékem..Po přečtení tohoto státního požadavku vezmi milý včelaři korespondenční lístek a napiš ..kolik medu závazně dodáš..
Národní správa Jednoty včelařů při tom závazně prohlašuje,že použije všech organizačních prostředků,aby přiměla včelaře dodati povinnou dodávku nejan v předepsaném množství,ale i v množství dobrovolně zvýšeném.


vše v dobrém.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 537


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu