78289

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


sršeň (88.146.207.2) --- 23. 11. 2009

Sent: Thursday, August 13, 2009 3:11 PM
Subject: Odpověď na reklamace ze 31.7.2009
VAST-OIL, s.r.o.
Těreškovové 2347/50
734 01 Karviná-Mizerov

Vážený pane Mgr.V.Sciskala !

Reaguji na Váš dopis ze dne 31.7.12009, ve kterém jste zaujal negativní stanovisko k oprávněnosti mých opakovaných reklamací na kvalitu průběžně dodaných medometů.
Na doporučení p. , který si před 3 roky u Vás zakoupil šesti-rámkový medomet - rozměry kazet 390x240mm a je s ním naprosto spokojen, objednal jsem si též u Vás medomet, ale na Vaše doporučení 6-rámkový medomet s kazetami rozměrů 390x300mm.
Po reklamaci tohoto medometu jste mi jej vyměnili za jiný, ale opět s kazetami jiných rozměrů, které jsem znovu okamžitě reklamoval.
Pro stále se vyskytující závady na dodaných medometech u mne, navštívil mne p. . Podivil se pískání motoru, jeho je naprosto tichý, jeho automatika nic neruší, ani nefouká
vzduch z pod víka medometu, kazety má v originále.
Když mi po třetí reklamaci dovezl nový medomet mladší z řidičů (neznám jméno), pro pískání a opětovné dodání kazet nesprávných rozměrů,rozhodli jste se opět pro odvezení obou medometů zpět. Pískání Vám řidič může potvrdit.

K Vašemu stanovisku a zamítnutí podnětu.

1. Nežádal jsem žádnou úpravu kazet. Kazety jsem si objednal dle Vašeho doporučení 390x400 mm v originále bez jakýchkoli úprav. Nechtějte mi tvrdit že je prodáváte uřezané jiným zákazníkům na požadovanou míru a že jsou tak dodrženy strojní postupy č.98/37/Ec. Dne 3.6.2009 jste sám mi napsal, že "s ohledem na skutečnost, kterou jste opakovaně uváděl k dodanému medometu, zadal jste do výroby nový medomet s kazetami 390x400 mm". Tím potvrzujete fakt, že jsem nežádál žádnou úpravu.

2 . K akustice. Je zajímavé že ani první a druhý motor u medometu které jste pak odvezli, neměl vysokou hladinu pískání.

3. Pokud by byla z Vaší strany řádná kontrola, museli jste zjistit, že rušení jiného přístroje automatikou existuje. Proto není dodrženo nařízení elektromagnetické kontability č.89/336/EEC, kde pod bodem 4 je psáno: "přístroj nesmí generovat rušení, která narušují správnou funkci jiných přístrojů atd.....a nesmí docházet k jákékoli ovlivňování i při napájení ze stejné zásuvky". Kdo to kontroloval, ať přijede a přesvědčí se na místě. Nebo mohu požádat někoho jiného o odborný posudek.

4. Nikdy jsem netrdil že má být víko vzduchotěsné, ale má dosedat tak, aby z pod něj nefoukalo a mikroskopické částečky medu neproudily do místnosti.
Podtlak tam ani nemůže být z důvodů dvou otvorů v dolní části.

5. Při mojí další důkladné kontrole jsem zjistil další závadu. Celý koš je svařen mírně do vrtule. Má to za následek, že kazety dosedají napřed na dolní část tyče zarážky,
pak se musí prohnout o 1 cm než dosedne horní část. Při pohybu kazet na opačnou stranu se to děje opačně. Je otázkou času a používání než začnou bodové sváry na kazetách praskat.

Odmítám Váš dodatek, že medomet nevykazuje žádné závady a naprosto nesouhlasím, že bylo mé přání kazety specificky upravovat, natož uřezávat do požadovaného rozměru.
Jak píši shora, chci je v originále a kazety jsou jednou z věcí reklamací od dovezení prvního medometu až do současné doby.
Medomet chci, ale funkční v naprostém pořádku bez pojmenovaných závad. V opačném případě trvám na zrušení kupní smlouvy. Jinak předám tuto story i s podklady na
Sdružení ochrany spotřebitele.

V dne 25. září 2009


Dodatek.V říjnu mi dovezli (po šesté!)opravený medomet,výměna kazet,automatika,motor.První objednávka medometu byla v lednu.Nic jsem na nich kvůli reklamacím nevytočil.Doufám že příští rok budu při vytáčení spokojem.Musím také napsat, že prodejce se až na jednu zamítavou reklamaci postaral o vyřízení, odvoz,dovoz, velmi daleko od Karviné.
Vědět předem co mne čeká za rozebírání,skládání,tahání, medomet nekoupím.Je zbytečne o 10 cm vysoký,nejde koš jednoduše vyndat,výpusť je na opačné straně atd.Doufám že mi 5 let vydrží,pak vyřizovat reklamace na své náklady až v Polsku?Je také zajímavé že ve Španělsku je levnější.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 38964


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu