77996

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Petr Novak --- 4. 3. 2002
Re: Langstroth + nálada + až do konce


Předem všechny zdravím. Taky bych se rád vyjádřil :-).

Nevím komu z Vás EU nebo p.Boháč nutí včelařit v úlu typu Langstroth nebo na míře 39x24 a jiné. Mě nikdo nenutí a ani mě nikdo nedonutí včelařit v úlu v kterém nechci. Je vaše chyba, že Nově skočíte na špek, alespoň je vidět sledovanost Novy u včelařů. Alespoň jsem se zasmál, ale smích přece léčí.

< Domnívám se, že rozvoji českého včelařství by
prospělo, kdyby byly více propagovány čtvercové nástavkové úly na
rámkovou délku 39 cm, aby se usnadnil přechod mladým (i jiným)
včelařům z jejich starých dvouprostorových úlů na nástavkovou
technologii.

V čem pomůže v rozvoji a kdo mladým brání? Možná jim brání jen špatné informování od lidí, kteří jim nechtějí dát možnost výběru a informují je jen o své pravdě. Proto ať tu jsou různé skupiny, které informují o kladech a záporech určitého systému. Každý má možnost výběru a nemusí si třeba říkat jako já "škoda že jsem v 10 letech nebyl informován o systému Langstroth". Dnešní mladí má štěstí v dostupnosti informací na internetu. Je tu včel. konference, dostatek odkazů na klasické včelaření a nyní i na stránky Pracovní společnosti nástavkových včelarů CZ (www.n-vcelari.cz) .

Informace o tom jak je těžký přechod z 39x.. na Langstroth je také špatná. Já jsem přendal několik včelstev a v tomto roce přendám zbytek. Člověk musí mít jen chuť to udělat a pak mít silná včelstva. Všechny pomůcky, úly jsem si dělal sám a tak to dokáží i jiní, pokud si to nechtějí koupit a nejsou líní.

<Z článků o moderním včelaření ve Včelařství bohužel většinou vyplývá,
že přechod na nástavkové úly musí být spojen s opuštěním rámkové
délky 39 cm.

Proč? Já se vždy dočtu: dejte dostatek prostoru, zajistěte si mladé matky, zvolte si dobré stanoviště ......
Včelařit se dá na každé rámkové míře, jen si je třeba osvojit správně technologii.

Například v sobotu v Nasavrkách na semináři s tématem "Technologie obsluhy včelstev v různých typech a systémech úlů" jsem seděl u stolu s pánem, který v 70 letech obsluhuje 200 včelstev v systému Optimal a má dobré výsledky. Při debatě o délce horní loučky z něj vypadlo, že by ji ještě o 5 cm prodloužil.

<pak stojí za povšimnutí, kam tento způsob včelaření americké včelařství dovedl - nesmírné rozšíření všech nemocí, nutnost používání antibiotik, rezidua v medu a vosku atd.
+ Současná roztříštěnost rámkových měr v Evropě brzdí kšeft se včelstvy
a tím brzdí i rozšiřování všech možných i nemožných včelích nemocí a
škůdců (a potažmo tudíž usnadňuje zvládání nemocí a udržování epidemií
např. moru pod jakousi kontrolou).

Není za rozšiřováním nemocí několik chytráků, kteří si upravují postup při ošetřování než je uveden na lécích npř. z Dolu. Co vím tak nám svět závidí kde jsme v postupech léčení a zároveň nevím kdo propaguje americké ošetřování včelstev. Ani nevím co má dočinění rámková míra a nemoci. Možná jen to, že se najte pár pitomců, kteří budou chtít kšeftovat se včelami bez povolení!!! a to většinou ani nejsou včelaři. Na toto si dejme pozor, ne na Langstroth.

Klidné nervy a větší díl slušnosti přeje Petr

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 351


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Baudis Jan P. --- 4. 3. 2002
Re[2]: Langstroth + nálada + a do konce


>> < Domnívám se, že rozvoji českého včelařství by prospělo, kdyby
>> byly více propagovány čtvercové nástavkové úly na rámkovou délku 39
>> cm, aby se usnadnil přechod mladým (i jiným) včelařům z jejich
>> starých dvouprostorových úlů na nástavkovou technologii.

> V čem pomůže v rozvoji a kdo mladým brání? Možná jim brání jen špatné
> informování od lidí, kteří jim nechtějí dát možnost výběru a informují je
> jen o své pravdě.

Ano, informování lidí - to je právě ten problém. Příkladem za všechny
může být pojmenování oné společnosti nástavkových včelařů, které když
obecně mluví o nástavkovém včelaření, tak jakoby mlčky předpokládalo,
že se jedná jen o Langstroth. To je ten jev, který považuji za
nedostatek v jejich snažení, a to je to, co mne na jejich dílu mrzí.
(Ale to je pouhý můj názor, mohu se mýlit.)

Rád bych řekl, že si vážím př. Boháče pro jeho články o principech
nízko-nástavkového včelaření. Čtu je - a rád.

Svým příspěvkem jsem chtěl kriticky poukázat na určitý rys, který se
vyskytuje v propagaci nízkonástavkového systému, a ukázat na to, co se
mi zdá být na langstrothovské proklamaci problematické. V žádném
případě tím nechci shazovat všechno, co př. Boháč a skupina včelařů
kolem něj dělají.

Myslím, že je potřeba na toto téma stále diskutovat.

P.S.
Téma jednotného úlového systému v sobě nese podivně ideologický
nádech. Mám dojem, že právě to je důvod, proč se nám zatím nedaří na
toto téma klidně, věcně a dlouhodobě debatovat.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 360


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu