78115

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Vilda (88.101.24.174) --- 24. 6. 2008
Re: odpařovač

Použití kyseliny v době snůšky nemá vliv na kvalitu medu. Kyselina je v medu v malém množství přítomna. Mohla by být v medu trochu cítit, ale časem se odvětrá. To platí, ale pro odparné desky. Dlouhodobé odpařovače nejsou schváleny pro užití SVS, jak by Vás poučil ředitel VÚVč, takže vše děláte na vlastní riziko. Dlouhodobé užití kyseliny bych nedoporučoval, nicméně, co neuškodí, to pomůže.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 30100


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu