78114

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Martin (89.103.58.195) --- 15. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Tato vyhláška je protiústavní a je potřeba, aby místní včelaři nebo kdokoliv jiný na ni upozornil Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra pak vyzve obec, aby vyhlášku zrušila. Pokud tak sama obec neudělá, dává ministerstvo vnitra samo podnět Ústavnímu soudu. Obce mohou upravovat vyhláškou pouze to, kde jim zákon tuto pravomc dává. A to není zrovna tento případ.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25034


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 16. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Myslím si, že ale v případě, že je chovatel členem ČSV(právnické osoby), nebo podniká má za povinnost dodržovat zdravé životní podmínky a tím je myšleno prakticky cokoli, co by je mohlo porušovat. To znamená, že by takový člen ČSV nebo podnikatel neměl uspět před žádným případným probíhajícím soudem a navíc by byl obviněn a nést následky z porušování známého zákona 20/1966 Sb. O zdraví lidu.

Taková organizace(právnická osoba), kterýmž je chovatel včelstev členem, může být pokutována dle zákona 137/1982 Sb. resp. ve znění jejich novel.

Takže jestli je nějaká ZO ČSV (podle IČ) nezodpovědná, nebo si myslí, že můžou vše, tak se podle mého názoru mýlí.

Prakticky to platí i pro mne. A rozhoduje také u tohoto problému(soudu) asi i hygienická správa spadající pod dané území.

_gp_

.........


Martin:

>Tato vyhláška je protiústavní a je potřeba, aby místní včelaři nebo kdokoliv jiný na ni upozornil Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra pak vyzve obec, aby vyhlášku zrušila. Pokud tak sama obec neudělá, dává ministerstvo vnitra samo podnět Ústavnímu soudu. Obce mohou upravovat vyhláškou pouze to, kde jim zákon tuto pravomc dává. A to není zrovna tento případ.<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25051


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 16. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Obce mají nástroj, který využívají jde-li o pořádek. Jde v případě včel o předpis č. 128/2000 Sb., § 10, a)b)d)

A divil bych se obci, která by si nechala líbit nějaké samolibé aktivity od včelařů, které by způsobovali nějaké obecné ohrožení nad míru únosnou.


Martin:
>Obce mohou upravovat vyhláškou pouze to, kde jim zákon tuto pravomc dává.<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25052


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu