78114

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


zdenek (82.100.43.4) --- 15. 9. 2007
Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Náhodou jsem našel na internetu závaznou vyhlášku města Tlumačov kde stojí:

Pohyb psů na veřejných prostranstvích a chov a držení zvířat
7. Chovatel včel je povinen umístit včelstvo v úlech tak, aby včely neohrožovaly sousedy a provoz na veřejných komunikacích.

Tak mě napadlo zda to není protiústavní neboť text vyhlášky nijak neříká jak mají být umístěny včelstva zato dává sousedům možnost se opřít o zákonný text pokud chtějí sousedovy včely dostat pryč. Ono nelze rozumně říct, kdy včely někoho ohrožují (jedna, dvě, houf, roj... ?), jasné je to snad leda jen pokud strkáte hlavu do úlu.
Zákonný postup podle této vyhlášky proto nelze předjímat a tudíž je dle mého názoru naprosto zbytečná, text nic neupravuje, slouží jen samoúčelně právě těm sousedům, co nemají rádi včely.

O tom, že roj se může usadit kdekoli včetně silnic snad ani netřeba mezi včelaři mluvit.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25032


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Martin (89.103.58.195) --- 15. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Tato vyhláška je protiústavní a je potřeba, aby místní včelaři nebo kdokoliv jiný na ni upozornil Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra pak vyzve obec, aby vyhlášku zrušila. Pokud tak sama obec neudělá, dává ministerstvo vnitra samo podnět Ústavnímu soudu. Obce mohou upravovat vyhláškou pouze to, kde jim zákon tuto pravomc dává. A to není zrovna tento případ.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25034


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 16. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Myslím si, že ale v případě, že je chovatel členem ČSV(právnické osoby), nebo podniká má za povinnost dodržovat zdravé životní podmínky a tím je myšleno prakticky cokoli, co by je mohlo porušovat. To znamená, že by takový člen ČSV nebo podnikatel neměl uspět před žádným případným probíhajícím soudem a navíc by byl obviněn a nést následky z porušování známého zákona 20/1966 Sb. O zdraví lidu.

Taková organizace(právnická osoba), kterýmž je chovatel včelstev členem, může být pokutována dle zákona 137/1982 Sb. resp. ve znění jejich novel.

Takže jestli je nějaká ZO ČSV (podle IČ) nezodpovědná, nebo si myslí, že můžou vše, tak se podle mého názoru mýlí.

Prakticky to platí i pro mne. A rozhoduje také u tohoto problému(soudu) asi i hygienická správa spadající pod dané území.

_gp_

.........


Martin:

>Tato vyhláška je protiústavní a je potřeba, aby místní včelaři nebo kdokoliv jiný na ni upozornil Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra pak vyzve obec, aby vyhlášku zrušila. Pokud tak sama obec neudělá, dává ministerstvo vnitra samo podnět Ústavnímu soudu. Obce mohou upravovat vyhláškou pouze to, kde jim zákon tuto pravomc dává. A to není zrovna tento případ.<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25051


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 16. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Obce mají nástroj, který využívají jde-li o pořádek. Jde v případě včel o předpis č. 128/2000 Sb., § 10, a)b)d)

A divil bych se obci, která by si nechala líbit nějaké samolibé aktivity od včelařů, které by způsobovali nějaké obecné ohrožení nad míru únosnou.


Martin:
>Obce mohou upravovat vyhláškou pouze to, kde jim zákon tuto pravomc dává.<

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25052


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Eman (77.236.212.66) --- 15. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

V té vyhlášce klidně mohlo být, že se chov včel v obci zakazuje a bylo by to v pořádku, zcela v kompetenci zastupitelstva. Tak jako se zakazuje volné pobíhání psů, tak se mohou zakázat včely. Neříkám, že by to bylo rozumné.

-----------------------
Zdenek:
>Tak mě napadlo zda to není protiústavní neboť text vyhlášky
nijak neříká jak mají být umístěny včelstva

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25035


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
Martin (89.103.58.195) --- 16. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Emane, to co jsi uvedl je nesmysl. Zastupitelstvo ani jiný orgán veřejně správy a ani orgán státní správy nemůže nařizovat, kde budou a jak budou včelstva chována pokud k tomu nemají zákonnou oporu. Ta zákonná opora v tomto případě naprosto chybí. Jedinou v současnosti účinnou právní normou, která může včelaře omezit je veterinární zákon, občanský zákoník, zákon na ochranu přírody a krajiny. Postup, jak úspěšně docílit zrušení této protiústavní obecní vyhlášky, jsem již popsal v předchozím příspěvku. Tyto případy již byly mnohokráte řešeny nálezy Ústavního soudu ČR.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25050


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Eman (194.149.115.135) --- 17. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Nařizovat, kde a jak budou chována včelstva, to asi nemůže. Ale v zájmu pořádku a bezpečí lidí v obci může vymezit, regulovat, nebo zakázat jakékoli nebezpečné činnosti. Od nějaké nebezpečné výroby, až po zvířata. Dříve jsem si to nemyslel, ale překvapilo mě, že v celém New Yorku je zakázán chov nebezpečných zvířat (je to snad celý Brehmův atlas zvířat), včetně včel. Sice se to porušuje, ale zákon takový je. Myslíš, že by si to tam nechali líbit? Ale u nás je nakonec právně možné cokoli, když pozoruju co se děje v justici a u ústavního soudu.

----------------------------------------
Martin:
Emane, to co jsi uvedl je nesmysl. Zastupitelstvo ani jiný orgán veřejně správy a ani orgán státní správy nemůže nařizovat, kde budou a jak budou včelstva chována pokud k tomu nemají zákonnou oporu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25053


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

         
Eman (194.149.115.135) --- 17. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Nařizovat, kde a jak budou chována včelstva, to asi nemůže. Ale v zájmu pořádku a bezpečí lidí v obci může vymezit, regulovat, nebo zakázat jakékoli nebezpečné činnosti. Od nějaké nebezpečné výroby, až po zvířata. Dříve jsem si to nemyslel, ale překvapilo mě, že v celém New Yorku je zakázán chov nebezpečných zvířat (je to snad celý Brehmův atlas zvířat), včetně včel. Sice se to porušuje, ale zákon takový je. Myslíš, že by si to tam nechali líbit? Ale u nás je nakonec právně možné cokoli, když pozoruju co se děje v justici a u ústavního soudu.

----------------------------------------
Martin:
Emane, to co jsi uvedl je nesmysl. Zastupitelstvo ani jiný orgán veřejně správy a ani orgán státní správy nemůže nařizovat, kde budou a jak budou včelstva chována pokud k tomu nemají zákonnou oporu.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25054


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

            
Martin (89.103.58.195) --- 17. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Pro Emana, GP a všechny co mají problém s obecní vyhláškou regulující chov včel. Jak jsem již psal tato problematika byla již předmětem rozhodovaní Ústavního soudu. Podivejte se na nález Üstavního soudu např. č. 62/04. Je zde velice pěkně a srozumitelně zdůvodněno, proč jsou tyto vyhlášky rušeny.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25056


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Gustimilián Pazderka (80.78.146.242) --- 17. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Sice se těžko orientuji v právních problémech, ale při pročítání verdiktů Ústavního soudu mi je poněkud pochable.

Jestli budu mín někdy problémy s občanským soužitím, tak už vím, že mi obec prakticky nedokáže kvůli svázaným rukám absolutně jako obyvatelovi obce či města atp . pomoci, kvůli Ústavním potažmo ministerským rozhodnutím.

Lepší bude vrátit občanský průkaz a vylézt si na nějaý strom, protože z poslední zkušenosti z našich slavných soudů vím, že i tříleté čekání na první stání je asi i podle Ústavy v normě. Fojtajbl.Martin:
>Pro Emana, GP a všechny co mají problém s obecní vyhláškou regulující chov včel. Jak jsem již psal tato problematika byla již předmětem rozhodovaní Ústavního soudu. Podivejte se na nález Üstavního soudu např. č. 62/04. Je zde velice pěkně a srozumitelně zdůvodněno, proč jsou tyto vyhlášky rušeny. <

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25057


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
Luboš_B (193.165.208.202) --- 18. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Pokud může obecní vyhláška nařídit psa na vodítku a s náhubkem (i pro čivavu ), tak by možná mohli vymyslet i včely na niti s chráničem na žihadlo.....

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25058


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

               
Eman (194.149.115.135) --- 18. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Problém nemám, jen jsem si napsal svůj názor. O naší ústavě, US a některých soudcích nemám valné mínění, ale to je vedlejší. Budu jen rád kvůli včelám, když se ukáže, že se ošklivě pletu.


>Pro Emana, GP a všechny co mají problém s obecní vyhláškou
regulující chov včel.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25059


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                  
čárlí (89.235.30.9) --- 20. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Obecní vyhláška nemusí být nezbytně strašák.Stačí aby někdo znal zákony a měl chuť získat pozemek od pozemkového úřadu a máte problém jako hrom.Čtyřicet roku včelařím na parcele PÚ.Posledních 12 mám pozemek pronajatý a platím řádně nájem.Chtěl jsem už dávno pozemek koupit ale prý to nejde,jen pronajmout.Teď ale mě přišel dopis,že je pozemek prodejný ať si koupím restituční nárok.To jsem udělal.Bohužel jsem zjistil,že o pozemek má zájem movitá sousedka.Na PÚ mě řekli,že žádné přednostní právo nemám.Kdo dá víc ,ten bere.Jsem důchodce,čily asi o včelnici příjdu.Zkouším na včelnici nové nástavkové úly Eurodadant s kontrolním a pracovním oknem na dvou mírách.Úly po několika letech vykazují dobré parametry.Bohužel teď mevím kam to všechno honem přestěhovat nebo komu prodat.Jen na doplnění .Jeden druh úlu je míra 390x275 plodiště a 390x150 polomedníky.Druhá míra je 355x300,plodiště a 355x150 polomedníky.Tato míra se osvědčila vdobě malé nebo nestálé snůšce.Plodiště a jeden polomedník jsou utepleny.Pokud by měl měkdo zájem podám dálší informace na tel.739084002 nebo499442048.Jsem dost bezradný co podniknout.Zdravím a nepřeju Vám takovou komplikaci nikomu.Obzvláště teď. na zimu.Nezdáse,že bych měl nějakou šanci.Jestli někdo zná řešení budu velmi vděčný.Zdraví čárlí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25077


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                     
Stonjek (213.151.87.64) --- 21. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Čárlí, myslím, že zbytečně brzy házíš flintu do žita. Chceš li dál včelařit, tak si nestěžuj, ale snaž se něco pro to udělat. V okolí máš jistě nějaké lesy, nevyužité pozemky soukr. majitelů a tak se musí jednat. Sám jsem tím prošel a tak vím o čem je řeč. První včelnici jsem dojednával s lesákama, kteří mají interní předpis vycházet včelařům vstříc a také to tak bylo, dokonce mi poradili místo. Druhou včelnici jsem vybudoval na soukromém pozemku jedné Švýcarky, emigrantky, o které se v obci všeobecně tvrdí, že je to pěkná s..... No jednal jsem a je to velmi příjemná a milé paní a za 5 kg medu ročně tam včelařím. 3 včelnici mám v opuštěném areálu silážních jam. Majitele jsem nesehnal a tak už tam 3 roky včelařím načerno a kdyby se nějaký objevil, tak se nějak dohodneme. To, že mi pozemky nepatří beru jako výhodu, nemám s nimi starosti, no a kdyby došlo k stěhování z důvodů neshody s majitelem, moje Dadanty jsou na stěhování připraveny./kočovné dno/. Na stěhování je ještě určitě měsíc čas a tak se to dá letos stihnout. Oplocení mám natlučené kolíky a natažené školkařské pletivo, pouze branku mám svařenou a vše je snadno rozebiratelné a převozu jinam schopné. Držím palce. Zdraví R. Stonjek

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25078


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

                        
čárlí (89.235.30.9) --- 23. 9. 2007
Re: Vyhlaska zakazuje ohrozovat vcelami sousedy

Díky za radu.Snažím se .Spíš mě to nějak zaskočilo,co se může den ze dne stát.Už nejsem žádný mladík a tak vše nebude tak moc jednoduché.Ale i tak děkuji.Má nabídka stále trvá. Zdravím čárlí.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25101


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu