78024

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


M. Václavek (85.132.169.34) --- 9. 9. 2007
Re: Nemá někdo zájem ?

Pravidla konference:
,,Hlavním zastřešujícím tématem této konference by mělo být: včelařské otázky a vše, co s včelařstvím přímo či nepřímo souvisí. Diskutovat je však samozřejmě možno o všem, co se včelařské obce nějak týká. Je zde možné (a žádoucí) uveřejňovat i inzerci a různá oznámení.

Prosíme přispěvatele o zachovávání klidného a zdvořilého tónu diskuse a o věcnost. Zdržte se osobních výpadů apod. Je žádoucí diskutovat spíše „o něčem" než „o někom".

Neposílejte do konference soukromé vzkazy, které se rozpošlou všem přihlášeným účastníkům. Součástí slušného chování na internetové síti je zdržet se zbytečného zatěžování sítě. Pro soukromou korespondenci s účastníkem konference adresujte mail nikoliv do konference, ale na jeho soukromou adresu (v kolonce "Příjemce" nebo "Komu" nechť je v hlavičce takového mailu uvedena soukromá adresa účastníka a nikoliv adresa konference).

Inzeráty a pozvánky
Inzeráty neschovávejte pod nezřetelným subjectem. Pravidlo pro zveřejnění inzerátu v konferenci: první slovo v kolonce "Téma" (u webového rozhraní) nebo "předmět" či "subject" u e-mailového podání nechť je: "Inzerce," a pak následujícím jedním či několika slovy v "Tématu" (předmětu) uvést čeho se inzerát týká - např. "Inzerát - prodám včelstva" (v textu vlastního inzertního příspěvku se pak už můžete rozepsat dle libosti). Tento postup umožní těm, koho inzeráty nezajímají, neotevírat inzertní mail nebo na stručném webovém přehledu konference neotevírat inzertní příspěvek.

To samé platí pro pozvánky. První slovo "Tématu" (předmětu, resp. subjectu) nechť je: "Pozvánka," a pak následujícím jedním či několika slovy, na co zvete - např. "Pozvánka na výstavu v Praze" (v textu samotného příspěvku se pak už můžete rozepsat dle libosti).
,,

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24936


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu