78019

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


(e-mailem) --- 5. 9. 2007
Re: Nadmern? pocet roztocu letos

U Budečáků je to jasné ale proč zatracuješ Mor. univerzály Sám jich ještě několik mám a jsou v pohodě a vyřazuji je jen kvůli stáří.

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: M. V?clavek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Nadmern? pocet roztocu letos
> Datum: 05.9.2007 18:35:00
> ----------------------------------------
> Jak říká přítel Sedláček a s čím naprosto souhlasím, že nejvhodnější
> využití Budečáků a Moravských univerzálů je jako zdroj palivového dřeva!!!
> ( myšleno s nadsázkou )
>
>
>

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24886


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Josef Kala (e-mailem) --- 5. 9. 2007
konstrukce úlu a léčení

Dovolím si načít nové téma a nastínit několik poznámek ze svého vlastního
pohledu na problematiku konstrukce úlu a účinnosti léčebných postupů. V
návaznosti na předešlé téma o nadměrném počtu roztočů se trošku "opřu" o
Moravský univerzál a zadováky:
Moravský univerzál MÚ (a koneckonců ani budečák) nebyly na svou dobu vůbec
špatné úly. Naopak. Znamenaly proti poválečnému přepestrému sortimentu úlů
dobrý pokrok. Např. zdůvodnění nepřímého česna ( rámky plodiště jsou pro
včelaře na "teplou stavbu", pro včely na "studenou") se mi zdá přímo
geniálně jednoduché a plně funkční:
Zajistilo klidné zimování s nízkou spotřebou krmiva, i slabší včelstvo si
svůj domov snadno ubránilo proti lupičkám, omezovalo předčasné zimní
prolety, zabránilo vyhladovění včelstva "na zásobách"atd.
Okénko do plodiště poučenému včelaři dávalo dostatek informací o projevech
ve včelstvu, aniž by včelstvo bylo vyrušeno kouřem či rozebíráním díla.
Zejména na r.m. 39x27,5cm to byl výborný úl především do včelína. Úl se
spolehlivými a vyššími mednými výnosy než "almárky" a pod.
Nevýhodný těžký a masivní medník mnohý včelař nahradil lehčím. A pak byl
usnadněn přístup shora k rámkům plodiště - čož odstranilo i základní
nevýhodu zadováků při obměně plástů u přední stěny a odkrylo všechny výhody
horem přístupného plodiště. Atd.
Ještě v počátcích invaze roztočů V.D. se dokonalé utěsnění úlu provedlo
jednoduše a spolehlivě školní houbou a doutnající knot se bez většího
rozrušení včelstva zapíchl do plástu hned za okénkem, kterým se dalo
sledovat víření kouřem neseného léčiva. Stále to pro MÚ vypadalo únosně.
Dokonce při citlivém vedení včelstva nezpůsobovala konstrukce úlu nadměrnou
tendenci včelstva k vyrojení ( jako možný následek významnějšího vlivu
kraňské "krve" v porovnání s dosud převládajícím vlivem "černého" původního
včelstva, které nedosahovalo takové mohutnosti).
Horší to bylo se zasunutím podložky do nízkého podmetu. S narůstáním
invazního tlaku varroázy bylo třeba zabránit nejen vynášení roztočů včelami
z podložky ( a tím zkreslení výsledků léčení a z toho vyplývajících
chlácholivých "informací" o skutečné intenzitě napadení), ale i reinvazi
roztočů ve vlastním včelstvu.
Živý roztoč, který z nějakého důvodu spadne na podložku nebo dno podmetu má
totiž možnost se znovu přisát na včelu, která pochoduje přímo po podložce v
bezprostředním kontaktu s ještě neuhynulými roztoči. Skutečně: stojí za
povšimnutí, že běžné způsoby léčení varroázy nehubí všechny roztoče naráz -
některé jen omámí. Ti spadnou, vliv léčiva "rozdýchají" a dokud neuhynou
chladem a hladem tak zbytky sil vynaloží na sebezáchranu. Proto je výhodná
podložka, z níž roztoč nemá šanci uniknout.
To jde v MÚ obtížně zajistit bez rekonstrukce úlu ( podmetu). To pak může
být jeden ze zdrojů zvýšené tolerance roztočů proti léčivům - tedy i jeden z
možných zdrojů prudkého nárustu invaze roztočů i do míst, kde se řádně léčí.


Díky neoddělitelnému dnu zadováků je nutné pro celkovou hygienickou údržbu
úlu přeložit celé včelstvo do jiného úlu. To je proti jednostěnnému
nástavkovému úlu pěkná "facha".

Dále: např. pro účinnou aplikaci gabonových pásků je třeba umístit dva pásky
do dvou různých uliček s plodem. Aby včely byly nuceny po obou stranách
pásku chodit musí být uličky rozšířeny asi takto: pravá plástová plocha,
včelí mezera, levá plocha gabonového pásku, včelí mezera, pravá plástová
plocha dalšího plástu. Už tento základní požadavek je u zadováků obtížně
realizovatelný, protože každý další rámek se přisouvá k předchozímu na doraz
mezerníku a potřebná mezera pro oboustranně přístupný gabon tak nevznikne.
I zde MÚ může obstát po sundání medníku. Budečák už předepsanou aplikaci
gabonů splní jen obtížně.
Aerosolování je v MÚ také proveditelné( třeba zástrčkou pod plodištním
okénkem). Aplikace kyseliny mravenčí je možná bez problémů, ale bez hlubšího
podmetu nelze zaručit, aby vyšší koncentrace kyseliny působila na spadlé
ještě žijící roztoče a tím je skutečně usmrtila. Páry kyseliny mravenčí jsou
těžší než vzduch a právě u dna je třeba, aby vyšší koncentrace usmrtila
odpadlé roztoče.

Závěr: pokusil jsem se bez nároku na úplnost shrnout několik vlastních
poznatků o možných úskalích při snaze o řádné léčení včelstev, jak jsem se s
nimi potýkal při včelaření v zadovácích. Myslím, že mohou být dostatečným
důvodem, proč uvažovat o likvidaci těchto úlů, jak mnozí zkušení včelaři
svými stručnými výroky prohlašují.

Josef Kala

-----Original Message-----
From: vcely-bounces/=/v.or.cz [mailto:vcely-bounces/=/v.or.cz] On Behalf Of
Josef.Mensik/=/seznam.cz
Sent: Wednesday, September 05, 2007 7:17 PM
To: vcely/=/v.or.cz
Subject: Re: Nadmern? pocet roztocu letos

U Budečáků je to jasné ale proč zatracuješ Mor. univerzály Sám jich ještě
několik mám a jsou v pohodě a vyřazuji je jen kvůli stáří.

Pepan

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: M. V?clavek <e-mail/=/nezadan>
> Předmět: Re: Nadmern? pocet roztocu letos
> Datum: 05.9.2007 18:35:00
> ----------------------------------------
> Jak říká přítel Sedláček a s čím naprosto souhlasím, že nejvhodnější
> využití Budečáků a Moravských univerzálů je jako zdroj palivového dřeva!!!
> ( myšleno s nadsázkou )
>
>
>


__________ Informace od NOD32 2501 (20070903) __________

Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
http://www.nod32.cz


Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24890


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
vsusicky (82.117.130.2) --- 6. 9. 2007
Re: konstrukce úlu a léčení

Myslím, že obdobné závěry platí i pro UNIVERSAL 1(39x24) a UNIVERSAL 2(39x30). Včelařil jsem v nich cca do r.2000. Na nástavky jsem přešel především z kvůli léčení V.D., protože manipulace s podložkou byla prostě horor. Druhý důvodem pak byla zmiňovaná potřeba překládání včelstva za účelem vyčištění úlu, kdy kromě vlastního překládání je také docela obtížná vlastní manipulace s úlem, protože je dost těžký. Na druhou stranu UNIVERSAL 2 dosud používám pro chov matek metodou sběrného oddělku.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24896


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
M. Václavek (213.29.160.5) --- 6. 9. 2007
Re: konstrukce úlu a léčení

To je sice ,,hezké,,, ale nic to nemění na tom, že v nástavkových úlech ( zvláště v nízkonástavkových úlech ) je při promyšlené metodice nejvyšší možná produktivita práce ( čas na výrobu daného množství medu je nejnižší )!!!!!!!!!

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 24911


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
milan.rychtrmoc (212.24.149.153) --- 27. 9. 2007
Re: konstrukce úlu a léčení

Dobrý den, na Radiožurnálu jsem začátkem tohoto týdne slyšel reportáž o muzeu medu v Humpolci. Velice nás v rodině zaujala,proto jsme se rozhodli využít prodlouženého víkendu a zítra navštívit zmíněnou expozici. Nevíme však, zda akce ještě trvá (v radiu říkali, že do konce tohoto týdne) a zda bude o svátečním dnu otevřeno.
Prosím o sdělení, zda má význam jet do Humpolce na návštěvu muzea medu, kde bychom si chtěli koupit nejen med, ale i některé výrobky z medu a vosku. Humpolec nabízí i jiné turistické zajímavosti, které jsme již navštívili, nás ale zajímá právě muzeum medu.
Děkuji Vám za rychlou odpověď na mou emailovou adresu.
Na shledanou v Humpolci.
Milan Rychtrmoc
Hradec Králové

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 25117


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu