78252

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


Vranik.D (85.207.126.145) --- 29. 12. 2006
Z Budecaku do Tachovaku jak na to

JAK POSTUPOVAT PŘI PRELOŽENI VČELSTEV Z BUDEČAKU DO TACHOVAKU PŘI STEJNE RAMKOVE MIŘE JDE MI O TO JESTLI DO DVOU NADSTAVKU JAKO PŘI ZIMOVANI NEBO JEN DO JEDNOHO A PAK PŘIDAT DALŠI NADSTAVSK .VCELY ZIMUJI NA 7 AS 8 RAMCICH .VCELARIM DRUHIM ROKEM JE MY 20 LET A MAM MINIMUM SKUŠENOSTI A JDE O 30 VČELSTEV NECHCI TO NA JAŘE ZADRBAT NESPRAVNIM POSTUPEM PROSIM PORADTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DIKY

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19867


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
P.K. (195.39.10.34) --- 29. 12. 2006
Re: Z Budecaku do Tachovaku jak na to

jestli máš včelstvo na 7-8 rámcích klidně je spoj,tzn 1 včelstvo do jednoho nástavku tachováku a tyto dva nástavky(2 včelstva) tachováku na sebe a při rozjezdu stavebního pudu přidat třetí......atd.

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19869


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

      
P.K. (195.39.10.34) --- 29. 12. 2006
Re: Z Budecaku do Tachovaku jak na to

to sem si myslel ,že moje čeština je ubohá,ale ty mě dost překonáváš ,pokud zrovna neprovokuješ.....

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19870


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
Gustimilián Pazderka (e-mailem) --- 29. 12. 2006
Re:Z Budecaku do Tachovaku jak na to

Nazdar.

Na překládání máš podle mě dost času a proto bych k němu zvolil u nejprve od nejsilnějších včelstev k nejslabším a až bude v průměru tak 7 dnů stabilní a trvalá průměrná teplota nad 15°C přes den a hlavně po vyprášení .. tj, po masivním jarním proletu.

Dále bych se zeptal, jestli jsou ty Tachovy dezinfikované a jestli ano, tak jakým způsobem. Jde o muzejní typy úlů, tak se ptám, protože mám obavy aby se předem něco nezanedbalo. Také by bylo vhodné nachystat si uteplivky do 2. nástavku a samozřejmě ponechat tvary hnízd a původní pořadí rámků v prvním!! Také přispůsobit česno a uzavřít síto. (originály den, tj. původní a i pozdější modifikace Tachováků mají zasíťování)

Po proletu je důležité nové česna umístit na místo původních, kvůli návyku létavek. Stejný odstín barvy to umí létavkám usnadnit a jestli nefunguje vizuální "navigace" jako k druhé navigaci "zapnou" včely feromony. K tomu je ale potřeba to dobré počasí. Jinak jsou zbytečné ztráty.

Prozatím.

........
Od: Vranik.D :

> JAK POSTUPOVAT PŘI PRELOŽENI VČELSTEV Z BUDEČAKU DO TACHOVAKU PŘI STEJNE
> RAMKOVE MIŘE JDE MI O TO JESTLI DO DVOU NADSTAVKU JAKO PŘI ZIMOVANI NEBO
> JEN DO JEDNOHO A PAK PŘIDAT DALŠI NADSTAVSK .VCELY ZIMUJI NA 7 AS 8 RAMCICH
> .VCELARIM DRUHIM ROKEM JE MY 20 LET A MAM MINIMUM SKUŠENOSTI A JDE O 30
> VČELSTEV NECHCI TO NA JAŘE ZADRBAT NESPRAVNIM POSTUPEM PROSIM


_gp_
http://vindex.ic.cz

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19873


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

   
A.Turcani (62.168.124.222) --- 30. 12. 2006
Re: Z Budecaku do Tachovaku jak na to

JAK POSTUPOVAT PŘI PRELO®ENI VČELSTEV Z BUDEČAKU DO TACHOVAKU PŘI STEJNE RAMKOVE MIŘE JDE MI O TO JESTLI DO DVOU NADSTAVKU JAKO PŘI ZIMOVANI NEBO JEN DO JEDNOHO A PAK PŘIDAT DAL©I NADSTAVSK .VCELY ZIMUJI NA 7 AS 8 RAMCICH .VCELARIM DRUHIM ROKEM JE MY 20 LET A MAM MINIMUM SKU©ENOSTI A JDE O 30 VČELSTEV NECHCI TO NA JAŘE ZADRBAT NESPRAVNIM POSTUPEM PROSIM PORADTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DIKY

Vaąi budúci kolegovia, akoby zabudli, "ľe úl medu nepotí" a to je pravda, ale nie je pravda, ľe by v nich včely nemohli ľi» a prináąa» pre majiteµa med. Kaľdý sa oháňa "modernos»ou" úµových zostáv, hlavne ak sa to začína Farrar, Langstroth, Datant. Nemám nič proti týmto úµom, lebo aj tie vznikali tak ako naąe Tachováky, Čechoslováky, slov. B-čka, Morav. univerzály, Optimaly atd·. Je tu jeden rozdiel, nové verzie typov úµov je, sú µahké, jednoduché a tým ich dokáľe vyrobi» aj stolársky odborník. To vąak neznamená, ľe by sme nemohli pouľi» aj úle darované, pozostalos» po predkoch, ktoré inak spĺňajú na normálne včelárenie. Veď nemôľeme operova» tým, ľe kaľdý neobsadený úµ, je zamorený spórami moru včelieho plodu. Časom, keď včelár pochopí, ľe sa dá včelári» aj inak, lepąie, nuľ postupne si typ vyberie a prejde na niečo modernejąie.
- Včely nechajte prezimova», chráňte ich pred ąkodcami (letáče preloľte materskou mrieľkou mrieľkou. Ak majú dostatok zimných zásob, môľete spokojne spáva».
- do jari beľným spôsobom očistite vnútorný priestor úµa, opravte to čo je poąkodené a pripravte si dostatok mater. mrieľok.
- pripravte si dostatok medzistien podµa skutočnej potreby a niečo naviac na tvorbu odloľencov a lebo osadenie rojov.
- doteraz som sa nedočítal či včelstvá v Budečákoch máte voµne na včelnici, vo včelíne či v kočovnom voze. Ale napriek tomu,nerobte z prekladania včelstiev ľiadnu vedu.
- Po prvom jarnom prelete (niekedy v marci) si pripravte dobrý dym, rozperák, kuklu a ak sa bojíte včiel tak i pracovný oblek a rukavice.
- včelstvá otvárajte rad za radom, plásty uvolnite a rad za radom ich vkladajte do rojnici aj dvoch a hneď ich preneste do nového úµa, zaloľte z hora uteplivku, nechajte otvorený leták a hotovo. to ale len v tom prípade, keď meníte úµ za úµ. Potom z starého úµa vyme»te včely pred úµ. Ak bude svieti» slnko, vąetky si nájdu miesto v úli.
- včely po preloľení do nového úµa sa skoro skonsolidujú a zaujmú svoje miesta. Po niekoµkých dní v príhodnej chvíli otvorte úµ, prekontrolujte čo ploduje matka, zhodno»te mnoľstvo zásob a ak si myslíte, ľe včely trbňpia hladom, dobre je na začiatok poloľi» O,5kg nad chumáč cukromedové cesto, dobre vypracované a tvrdé.
- tieto práce som neraz robil aj v horąích teplotných podmienkach (malo by vąak svieti» slnko) a za 50 rokvo som eąte nezaľil prípad, aby som nenaąiel v úli zachladený a mŕtvy plod. Včely pri takýchto prípadoch vľdy axcelerujú teplotu na vyąąí stupeň vyąąou spotrebou zásob.
Musím konči», preto ak budete niečo potrebova», napíąte to ako osbnú správu. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19908


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Klikněte sem pro nápovědu