76646

Včelařská konference

(Internetová stránka otevírající prostor pro komunikaci včelařů)Jméno: E-mail:
Téma:
Příspěvek:
Jmeno sladkeho produktu vcelHeslo: Opište červené slovo pozpátku do kolonky.

U vašeho příspěvku bude zobrazena IP adresa, ze které příspěvek odesíláte.
Délka příspěvku je omezena na 10000 znaků.

Prosíme účastníky konference, aby při podání nového příspěvku do konference vždy vyplnili kolonku "téma". V případě, že reagujete na některý již uveřejněný příspěvek, tak to důsledně čiňte pomocí funkce "Odpovědět do diskuze na příspěvek číslo...", která je k dispozici vpravo vedle každého zobrazeného příspěvku. Funkce, která je pro každý zobrazený příspěvek k dispozici: "Zobrazit odpovědi na tento příspěvek.", bude správně fungovat jen v případě, že budete dbát výše uvedených pokynů.)


Zběžné zobrazení

Archiv Včelařské konference


A.Turcani (62.168.124.222) --- 17. 12. 2006
Re: Vetum Hohenheim, konec s bludama!!!!

Som na rozpakoch, čim sa mám do tejto diskusii miešať, lebo ona nič nerieši. P. Václavek to vtesnal do "zákonov" a chce nás presvedčiť, že je to pravda. Každý pokus, ktorý chceme prezentovať, by mal vychádzať z doterajších faktov, ktoré prezentovali dôveryhodné včelársky ústavy, ktoré robili dlhoročné váýkumy, npr. Liebefelde 1983 bol bol prezentovaný názor, či podnecuješ alebo nie , výsledná sila dlhovekých zimných včiel je rovnaká, podmienkou však je, včelstvo musí mať dostatočné zásoby. Ak toto chcem vyvrátiť, musia to dokázať hodnoverné nové porovnávacie pokusy, ak tak nerobím, je to len hole fantazírovanie.
V krátkosti chcem polemizovať s názormi, ktoré tvrdia, zimný chumáč vytvára kruhový pôdorys, preto musí zaujať aj guľový útvar.
Ja roky koncom zimy zakresľujem melivo pod uličkami na podmetovej podložke, dĺžku riadkov. Dostanem tvar zimujúceho chumáča, dĺžku uličiek, polohu voči letáču, voči stenám úľa.

R.1996: priemerná dĺžka melivových uličiek: 128 cm

priemerná váha prezimovaných včelstiev 128:koef.100= 1,28 kg. V roku 1995 to bol 1,2kg. Podľa vedcov z Liebefeldu je typická váha pre kranku.
Miestvo a tvar umiestnenia zimného chumáča. Úľ B 10, rámik 420x270mm, 10 plástov, nezúžené, priemer zásob na zimu 15-17kg, uteplené len zhora priamo na vrchné latky rámikov, takže včely sa presúvajú z uličky do uličky, zo spodku alebo
pri bočných latkách, letáč je v strede úľa.

1./vpredu včely v 9 uličkách v dĺžke od 130 do 200mm, váha 1,5kg 1 prípad, normálna spotreba
2./vpredu v strede úľa vždy 5-6 uličiek, ich dĺžka od 150 do 250 až300mm 19 prípadov, väčšinou v uličke pri stene úľa
3./vpredu vpravo 23 prípadov, väčšina pri prednej a bočnej stene úľa
4./vpredu vľavo 9 prípadov, umiestnenie pri prednej a bočnej stene úľa
5./vzadu vľavo, 2 prípady , pri zadnej a bočnej stene úľa.
Vidíte tú rôznorodosť? Až 5 rôznych polôh.Človek by im doporučil, aby si vybrali miesto v strede úľa a v strede plástov. Nie, ony sa zdržujú radšej na boku a pod spodným okrajom plástov. Ja tvrdím, že preto, aby mohli medzi sebou komunikovať aj v zime (ML)

Rok 2005/06
Posledné roky uteplivky nekladiem priamo na horné latky , ale vytvorím 7mm prielez z uličky do uličky ,položením 2-3 ks hranolčekov krížom cez rámiky a až tak uteplivky, Tak ako som to robil keď som pred 50 rokmi používal drevené povalovky.
1./ vpredu v strede úľa 14 prípadov
2./ vpredu v pravo 2 prípady
3./ vpredu vľavo 4 prípady
4./ v strede úľa, tak ako by to malo byť 14 prípadov, včely aj tak komunikujú pod plástami
5./v strede úľa pri ľavej stene 4 prípady
6./ -"- -"- -"- pravej stene úľa 3 prípady
7./ v strede vzadu pri stene 3 prípady
8./ vpravo vzadu pri stene 2 prípady
9./ Vľavo vzadu pri stene 3 prípady

Vidíte tú rôznorodosť tvar je vždy všelijaký, skôr je nepravidelný ako kruhový či elipsoid. Vládne tu nelogickosť! Pripúšťam, že v úľoch s výškou rámikov do 180mm zimuje včelstvo v dvoch debničkách, kde môže logicky vytvárať zimný chumáč guľový, preto práve v strede dvoch debničiek je zákonite medzi plástami zóna, ktorá umožňuje komunikáciu včiel medzi sebou, odovzdávanie si materskú látku, ktorá aj v zime včely združuje, čo im umožňuje tiché zimovanie. Anton

Odpovědět
do diskuze
na příspěvek
číslo 19673


Zobrazit
odpovědi
na tento
příspěvek


Zobrazit
celé
vlákno

Všechny správně vytvořené příspěvky na toto téma

Klikněte sem pro nápovědu